IPS-EYE01W2
Uživatelský manuál
2012/26/10
1 Úvod
1.1 Popis zařízení
IPS-EYE01W2 je vybaven CMOS senzorem typu 200W s rozlišením 2MP. Kamera
je kompatibilní se standartem ONVIF a celou řadou NVR serverů od násldujících
výrobců: Hikvision,Dahua,Visiondigi NVR, Synology NAS/IPSAN.
Kamera je určena pro domácí či kancelářské použití. Je vybavena IR přisvícením s
dosahem až 10 metrů a ovládáním pohybu v rozsahu 355° horizontálně a 90°
vertikálně. Připojení k počítačové síti je řešeno přes ethernetové či WIFI rozhraní.
1.2 Parametry
•
•
•
•
•
•
•
•
Název
•
•
•
•
Alarmové vstupy
Rozhraní
Záznamové médium
Peer-To-Peer funkce
1x vstup, 1x výstup
Ethernet, WiFi 802.11 b/g
MicroSD karta max. 32GB
Přístup přes Windows aplikaci
Přístup přes Iphone, Android mobilní aplikace
•
Napájení, spotřeba
5V 2A
Eye01W
Senzor
CMOS 2.0 Megapixelů
Efektivní rozlišení
1600x1200 obrazových bodů
Min. Osvětlení (Barva) 0.5 Lux
Nastavení IR citlivosti Automatické, IR-CUT filter
Objektiv
3.6mm
PTZ rotační úhly
H355°/V90°
Infračervený přísvit
12x5mm IR LED
2 Popis rozhraní a ovládacích prvků
2.1 Popis rozhraní
(1) Audio výstup:
Konektor pro připojení reproduktoru.
(2) RJ45 Ethernet rozhraní
Konektor pro připojení počítačové sítě
(3) Slot pro MicroSD kartu
Záznamová MicroSD karta s max. velikostí 32GB
(4) Konektor pro anténu WIFI rozhraní
Pokud je kamera vybavena WIFI funkcí, připojte anténu, která je
součástí balení
(5) Alarmové vstupy/výstupy
Alarmové vstupy slouží pro připojení externího senzoru (pohybový
senzor, dveřní kontakt apod.), a výstupy pro připojení např. Spínače
světla
Kontakty: 1 – Vstup +, 2 – Vstup -, 3 – Výstup -, 4 – Výstup +
(6) Vstup pro napájení
Připojení napájecího zdroje 5V, 2A
(7) Mikrofon
Integrovaný mikrofon
3 Použití kamery
3.1 instalace
Kroky instalace
1. Připojte konektor napájení. Ujistěte se že zdroj poskytuje napětí 5V a prod min. 2A.
2. Připojte síťový kabel do vaší počítačové sítě. Při správném připojení se rozsvítí
zelená kontrolka na konektoru (link), žlutá (activity) může nepravidelně blikat. Tím je
fyzické připojení kamery hotové.
3.2 Změna nastavení síťových parametrů
Kamera má z výroby nastaveny následující parametry:
IP adresa:192.168.1.128
Maska sítě:255.255.255.0
Brána:192.168.1.1
HTTP port:80
RTSP port:554
Počítačová síť a IP kamera se pro úspěšné spojení musí nacházet ve stejném
IP segmentu sítě. Zjednodušeně řečeno, jestiže je kamera ve výchozím nastavení,
musí být PC nakonfigurováno na IP adresu v rozsahu 192.168.1.1 až 192.168.1.254 s
vyjímkou adresy 192.168.1.128, kterou využívá kamera. Maska na Vašem počítači
musí být nastavena stejně jako u kamery – tedy 255.255.255.0.
V případě, že nastavení kamery a Vašeho počítače není kompatibilní, bude
třeba změnit nastavení kamery tak, aby byla platným prvkem Vaší PC sítě.
Na přiloženém CD naleznete v adresáři “Search Tools” aplikaci “Search”, která
vyhledá kameru. Spusťte tuto aplikaci.
Klepnutím vyberte kameru, jejíž nastavení chcete změnit a použijte tlačítko
“Modify”. Do otevřeného okna zadejte parametry kamery, které budou ve shodě s
Vaší PC sítí.
Poznámka: Aplikace Search vyhledá samozřejmě i kamery, které nejsou ve Vašem IP
segmentu. V případě že kameru program nenalezne, ujistěte se že je zapnuta (kamera
cca 1 minutu nabíhá) a připojena do stejného switche jako Váš počítač. Mezi kamerou
a PC nesmí být vřazen router či jiný prvek, rozdělující fyzicky segmenty sítě.
4 Připojení z Internet Exploreru
4.1 První připojení
•
•
Do adresního řádku Vašeho prohlížeče Internet Explorer zadejte IP adresu kamery we
formátu “http://192.168.1.128” (pokud je kamera ve výrobním nastavení).
Otevře se Vám logovací stránka připojení. Vyplňte výchozí uživatelské jméno
“admin” a heslo “admin”
•
Při prvním spuštění Vás systém vyzve k instalaci OCX komponentu, který je nutný
pro použití kamery. V případě, že nebude komponenta instalována automaticky, je
možné její instalci zahájit klepnutím na odkaz “download OCX” v pravém horním
rohu.
•
Proveďte instalaci OCX komponenty a stisknutím CTRL+F5 obnovte okno prohlížeře
Internet Explorer. Znovu zadejte přihlašovací údaje “admin” a heslo “admin”. Nyní se
Vám již otevře plocha s obrazem z Vaší kamery
4.2 Menu aplikace
Ovládací menu aplikace má 5 záložek:
•
Záložka Home:
Záložka Home je určena k přenosu živého obrazu z kamery. V její horní části naleznete 4
ikony pro ovládání záznamu do PC:
CAPTURE – slouží pro uložení statického obrazu (fotografie) z kamery. Obraz
bude uložen do sloužky, definované jako “capture path” na záložce System.
RECORD – zapne ukládání aktuálního videozáznamu do složky, definované jako
“Record Path” na záložce System.
AUDIO – Zapíná mikrofon pro přenos zvuku ke kameře, a reproduktor pro
přenos zvuku od kamery k uživateli.
V levé části obrazovky naleznete ovládání
pohybu kamery pomocí šipek. Tlačítka Auto
Scan pak umožňují zapnutí trvalého otáčení či
sklápění kamery. Pod ovládacími prvky pohybu
se nachází nastavení pro ovládání jasu,
kontrastu a barevnosti obrazu z kamery.
Power config – ovlivňuje chvění obrazu
způsobené frkvencí elektrické sítě. V ČR
nastavte na 50Hz, při záběru bez umělého
přisvětlení (například záběr z okna) lze použít
nastavení “Outdoor”.
Flip Config – otočení obrazu, které se používá
například při montáži kamery na strop či na
stěnu místnosti.
•
Záložka Replay:
Tato záložka je určena k přehrávání záznamů, uložených na SD kartě v kameře. V levé
části obrazovky je nejprve třeba vybrat datum a případně počáteční a koncový čas
záznamu. Po klepnutí na ikonu lupy budou vybrány požadované záznamy a spuštěno
přehrávání. Přehrávání je možné kontrolovat pomocí tlačítek v levém horním rohu,
případně posunováním posuvníku na pravítku.
•
Záložka Log:
Veškeré operace kamery, nahrávání a případné chybové stavy jsou zaznamenány v
logovacím souboru. Výběr data a času je shodný jako u záložky pro výběr záznamů z SD
karty. Mezi záznami lze procházet pomocí odkazů v horní části stránky.
•
Záložka Parameters
Slouží pro nastavení parametrů práce zařízení. V pravé části okna se vybírají jednotlivé
konfigurační dialogy
• Network – nastavení parametrů připojení do sítě
Pozor – při nastavování parametrů můžete potřebovat spolupráci Vašeho
správce sítě, či jiné osoby se základní znalostí počítačových sítí.
NetNode – Vyberte LAN pro konfiguraci připojení Ethernetovým kabelem, WIFI
pro připojení do bezdrátové sítě.
LAN - V případě, že je v síti používán DHCP server, je možné z zvolit jeho použití
v dalším políčku. DHCP Server doporučujeme používat pouze v případě, že je
možné v jeho konfiguraci provést pevnou vazbu na MAC adresu kamery. V
opačném případě doporučujeme používat pebně nastavenou IP adresu. Vyplňte
parametry IP konfigurace kamery – IP Adresu, Masku sítě a bránu.
Do políčka DNS je třeba zadat IP adresu DNS serveru.
Porty pro přístup na kameru – zde se definuje, na kterých TCP/IP portech bude
probíhat komunikace s kamerou. Ve většsině případů není důvod toto nastavení
měnit.
Route – Položka route definuje, na kterém rozhraní se nachází TCP//IP Gateway –
tedy brána Vaší sítě. V případě, že je kamera připojená pouze kabelem, ponechte na
výběru LAN.
WIFI – Konfigurace bezdrátového připojení je ve většině políček shodná s
konfigurací pro LAN. WIFI připojení se aktivuje pomocí zaškrtávacího pole
“Enable”. Dále popisujeme pouze pole, která nejsou shodná s nastavením LAN.
SSID – Název bezdrátové sítě Vám bude poskytnut správcem Vaší sítě, stejně jako
ostatní konfigurační parametry. Tlačítko SCAN umožňuje vyhledání všech
bezdrátových sítí v dosahu kamery.
Mode – Kamera umožňuje pouze mód provozu infrastruktura – není třeba jej
měnit.
Security – typ zabezpečení sítě. Zde je třeba vybrat typ šifrování, kterým je Vaše
síť zabezpečena. Tyto informace Vám poskytne správce Vaší počítačové sítě, či
osoba, která zajišťovala konfiguraci přístupového bodu ke kterému se připojujete.
Další pole – Encryption, Key, Re-Type – typ šifrování a šifrovací klíč Vaší
bezdrátové sítě. Tyto informace Vám poskytne správce Vaší počítačové sítě, či
osoba, která zajišťovala konfiguraci přístupového bodu ke kterému se připojujete.
ROUTE – V případě, že kamera bude připojena POUZE přes WIFI, zvolte ve
výchozí routovací cestě WIFI.
Konfigurace pro připojení z Internetu
Připojení kamery tak, aby byla dosažitelná ze sítě Internet přes běžný prohlížeč
vyžaduje spolupráci Vašeho správce sítě či správce hraničního routeru, kterým v
některých případech bývá poskytovatel Vašeho internetového připojení.
Podmínky pro přístup na kameru z Internetu
Pro přístup na jakékoliv IP zařízení ve Vaší počítačové síti je třeba přidělení
veřejné, tedy dosažitelné IP adresy na vnější stranu Vašeho routeru. Tuto službu,
nemáte-li ji aktivovanou, je třeba vyžádat u Vašeho poskytovatele připojení.
Veřejná IP adresa může být přidělena ve 2 režimech – adresa fixní, která se v čase
nemění je nejlepším řešením. V případě, že Vám posyktovatel připojení dokáže
nabídnout pouze adresu veřejnou, ale proměnlivou, bude třeba kromě nastavení
routeru ještě zřídit službu DynamicDNS – viz dále.
Pokud má Váš router přidělenou IP adresu, je dále třeba v jeho konfiguraci nastavit
tzv. Směrování portů (Port Forwarding). Tato služba zajistí, že v případě přijetí
požadavku na přístup do vnitřní sítě na kameru router nebude tento požadavek
vyřizovat sám, ale předá jej přímo kameře. Bohužel – konfigurace každého routeru
je jiná a není tedy možné zde uvést všeobecně platný návod. Jak nastavit port
forwarding u Vašeho routeru se dočtete v jeho uživatelském manuálu.
Směrování portů je třeba nastavit na IP adresu kamery pro všechny 3 porty,
uvedené v záložce Network – standartně tedy na porty 80,554 a 8001.
Poznámka: Výše uvedená nastavení routeru jsou nutná pro plný přístup na
rozharní kamery z internetu, či pro přístup pomocí aplikace CMS. Pro přístup
systémem P2P (viz dále) není toto nastavení nutné. Pro P2P přístup je třeba mít
nastavenou správně pouze IP Adresu, Masku Sítě, Bránu a DNS server. Jakákoliv
konfigurace routeru ani přidělení veřejné IP Adresy není třeba.
•
Video Parameters
Konfigurace kódování videa
Kamera umožňuje kódování videa do dvou proudů datového toku (FLOW). MAIN Flow
se používá pro zobrazení obrazu kamery na webové stránce a v aplikaci CMS, a dále pro
záznam na SD kartu v kameře Lze jej nastavit na rozlišení 1600x1200 bodů, nebo na
rozlišení 1280x720 bodů. MINOR Flow je pak proud pro P2P připojení a přístup z
mobilního telefonu. Lze jej nastavit na rozlišení 320x240 bodů nebo 160x112 bodů. Ke
každému datovému toku se definují kromě rozlišení jestě následující parametry.
Maximum bit rate – Maximální rychlost přenosu dat – a tedy I komprese obrazu. Vyšší
číslo znamená lepší obraz, ale také vyšší nároky na rychlost připojení mezi zobrazovacím
zařízením a kamerou.
I-Frame interval – Odstup klíčových snímků. Při kompresi se nepřenáší celý obraz, ale
pouze změny v obraze. Jednou za daný počet snímků pak dochází k přenosu kompletního
obrazu. Nižší číslo zajišťuje lepší obraz, ale opět navyšuje nároky na přenos dat.
Bit Rate Type – Typ komprese – CBR – Constant bit rate – znamená že přenos má stále
stejné požadavky na připojení, ale v případě mnoha pohybů v obraze se snižuje snímková
frekvence, či zvyšuje komprese jednotlivých snímků. Komprese VBR Variable Bit Ratenaopak umožňuje zachování kvality I při mnoha změnách obrazu, ale za cenu
krátkodobého zvýšení požadavků na přenos nad hodnotu Maximum Bit Rate. VBR
zpravidla přináší lepčí výsledky než CBR.
Maximum Frame Rate – maximální počet snímků za sekundu. U rozlišení 1600x1200 je
možno nastavit maximálně 15 snímků/sec. Při nižší hodnotě bude obraz ostřejší, ale bude
se vyznačovat trhanějšími pohyby.
Image Quality – Kvalita obrazu. Způsob, jakým je obraz při přenosu komprimován.
Nejlepší obraz dosáhnete výběrem úrovně Very High – ale opět za cenu snížení snímkové
frekvence. Při požadavku na plynulý přenos doporučujeme volit spíše střední kvalitu.
•
Dynamic DNS
Služba DynamicDNS se používá v případě požadavku na dostupnost kamery z Internetu
ve spojení s veřejnou, ale proměnlivou IP adresou. Pro použití této služby je třeba u
některého z poskytovatelů služby DynamicDNS vytvořit účet. Bude Vám přiděleno
uživatelské jméno a heslo, které následně vyplníte do tohoto konfiguračního dialogu.
Nejpoužívanější DDNS službou je www.dyndns.org.
•
Video cover
Záložka Video Cover umožňuje v obrazu vymaskování soukromých zón modrou barvou.
Funkci aktivujete přepnutím spodního tlačítka do polohy ON. Následně lze zvolit až 4
regiony, a táhnutím myši vytvořit maskovací blok. V obraze a případných záznamech
bude tato oblast nahrazena modrým obdélníkem.
•
Motion detection
Funkce pro definici zóny obrazu, kde pohyb vyvolá alarmový stav detekce pohybu. Zóna
s detekcí je označena červeně. Ve výchozím nastavení je detekce pohybu aktivována na
celé ploše obrazu. Motion Detect Level je citlivost detekce pohybu – volba 1 označuje
nejnižší citlivost, volba 5 citlivost nejvyšší. Motion detection gap definuje na kolika po
sobě následujících snímkách musí být detekován pohyb pro vyvolání alarmového stavu.
Poznámka: Na základě vzniku alarmového stavu lze zahájit například nahrávaní obrazu
na SD kartu. Akce, prováděné na základě alarmových stavů se definují na záložce Alarm
Setting - viz dále
•
CMOS Senzor
Parametry CMOS semzoru snímání obrazu:
FLIP Config - Otočení obrazu například při instalaci na strop či stěnu.
POWER Config - Konfigurace frekvence elektrické rozvodné sítě (viz záložka “Home”)
Poznámka:Konfigurace na záložce Home slouží pouze pro aktuální připojení. Tato
konfigurace je trvalá, včetně převrácení obrazu při nahrávání na SD kartu.
Parametry “Brightness and color Settings” umožňují podrobné nastavení jasu, kontrastu a
intenzity barev přenášeného obrazu
Wide Dynamic Range – Nastavení úrovně pro rozšíření dynamického rozsahu obrazu
IR Switch – Automtické spínání IR přisvícení a IR Cut filteru
Electronic level –
Nastavení úrovně osvětlení, při které se má obraz přepnout do IR
režimu
Color Switch –
V případě vypnutí automatiky na IR přisvícení výběr barevného či
IR režimu kamery.
•
OSD Setting
Funkce pro vkládání textových informací do přenášeného obrazu. Kamera umožňuje
automaticky do obrazu vkládat datum a čas, dále pak název kamery a další 2 statické
textové řetězce. Pro každou informaci se definují 2 barvy, které se následně přepínají v
cca sekundovém intervalu. Dále se definuje poloha řetězce v X/Y souřadném systému.
Poloha 0/0 označuje pravý horní roh obrazu.
•
Alarm setting
Funkce pro definici zpracování alarmových stavů v sobě integruje I kompletní ovládání
záznamu na SD kartu. Pro aktivaci této funkce je třeba do přístroje instalovat MicroSD
kartu o maximální velikosti 32GB. Tato karta není součástí balení.
Kamera rozeznává celkem 3 druhy alarmových stavů:
Time Record – nastává automaticky v zadaných časových segmentech, které jsou
definovány v plánovacím týdením kalendáři ve spodní části obrazovky.
Alarm – nastává sepnutím alarmového vstupu na zadním konektoru kamery.
Motion detection – Nastává při detekci pohybu v hlídané zóně (viz Motion Detection
dialog)
Pro aktivaci některé z alarmových funkcí je třeba nejprve její detekci zapnout
zaškrtávacím polem ENABLE, a následně zvolit ve spodním plánovacím kalendáři dny a
hodiny, kdy bude sledování tohoto alarmovéo stavu aktivní. Každé políčko v plánovacím
kalendáří představuje 30-ti minutové časové okno.
Při aktivaci alarmového stavu lze provézt několik akcí:
RECORD – zapne ukládání videa na MicroSD kartu.
CAPTURE – Pořídí sérii fotografií s časovým odstupem definovaným v poli Capture
Interval
DO Out – sepne po dobu trvání alarmu alarmový výstup na zadním konektoru
EMAIL – Umožňuje odeslání emailu o alarmu na zadanou emailovou adresu. Pro použití
funkce je třeba znát parametry poštovního serveru pro odesílání zpráv – SMTP serveru –
které zadáte do dialogu “Email Set”.
VideoPush – Provede automatické zvýraznění kamery při připojení přes CMS systém.
•
Záložka System
Slouží pro nastavení parametrů lokálních parametrů záznamu a pro přístup k nástrojům
zařízení.
• Local settings – Dialog local slouží pro definici parametrů OCX skriptu.
Umožňuje definovat následující paramtery:
AutoLogin – Automatické přihlášení na kameru z daného počítače bez potřeby
zadávat heslo
Flow Type – Automaticky zobrazovaný přenosový kanál – hlavní či vedlejší (Viz
parametry videa)
Record Path – adresář pro ukládání videa při lokálním záznamu.
Capture Path – adresář pro ukládání fotografií při lokálním záznamu
•
Time Settings – Dialog pro nastavení času:
Manual Settings - Ruční nastavení času
Sync with computer time – Srovná časovou informaci s Vaším počítačem
Sync with NTP – Automatická synchronizace s vybraným internetovým časovým
serverem. V tomto případě je třeba zvolit v dalším poli I časovou zónu, ve které se
nacházíte.
•
System Tools – Systémové nástroje
Reboot – Restart zařízení
Factory Default – Obnovení továrního nastavení
SD Format – Formátování SD karty před prvním použitím
View pictures on SD-card – Zobrazení uložených fotografií na kartě
Backup configuration file – uložení konfigurace kamery do souboru
Update configuration file – nahrání uložené konfigurace do kamery
System update – Aktualizace firmware kamery
View video files on SD-card – Dialog podobný přehrávání záznamů s vyhledáním
souborů na kartě, s možností stažení AVI souboru do počítače.
•
User Tools – Správa uživatelů
Dialog s možností přidání uživatelského účtu, modifikace hesla.
Modifikace hesla či smazání uživatele:
V položce user vyberte uživatele, jehož heslo se chystáte měnit. User Group –
skupina uživatele – obsahuje v aktuální verzi firmware pouze možnost
Administrator. Pro změnu hesla zadejte do položek Password a Re-type Password
nové heslo. Změnu aktivujete tlačítkem Modify.
Pro smazání uživatele není třeba zadávat heslo, pouze použít tlačítko Delete.
Přidání uživatele:
Pro přidání uživatele slouží tlačítko Add User. Po jeho stisknutí se Vám otevře
dialog pro zadání jména nového účtu (Username) a hesla (opět je třeba do položek
Password a Re-Type Password zadat stejný text). Stisknutí OK je nový účet
založen.
•
Device information – Informace o zařízení
Tabulka Device information zobrazuje rychlý přehled informací o zařízení, jeho
softwarovém vybavení a případně instalované MicroSD kartě. Důležitou položkou
je Software Version, obsahující informace o aktuální verzi firmware kamery. Tento
manuál je vytvořen pro verzi 1.8.1.0k_2012091416653_DB. V případě, že je Vaše
kamera vybavena jinou verzí firmware, mohou se některé položky mírně lišit od
položek popissovaných v tomto manuálu.
Peer-To-Peer aplikace
5.0
5.1 Připojení z mobilního telefonu
Pro připojení systémem Peer-To-Peer z mobilního telefonu je
potřeba použít telefon se systémem Android, či Iphone. Postup je
pro oba systémy shodný. Z aplikačního obchodu (U
popisovaného systému Android rozumíme Google Play) je třeba
nainstalovat aplikaci jménem P2PCam264. Aplikace je na
ovládání velmi jednoduchá. Na úvodní obrazovce vyberte
položku “Click here to add camera”. V následujícím dialogu je třeba zadat 3 parametry:
UID – sériové číslo kamery, které naleznete na balení kamery či na výrobním štítku.
Pokud se Vám nechce toto číslo opisovat, využijte tlačítko SCAN či SEARCH. Tlačítko
SCAN je určeno k načtení QR kódu, obsahující sériové číslo kamery. Pro použítí této
funkce je třeba mít nainstalovanou některou z aplikací pro podporu čtění QR kódů. Tyto
aplikace jsou k bezplatnému stažení v aplikačním obchodě. Pokud jste aktuálně
připojeni ke stejné lokální síti jako kamera, ke které se chcete připojit, pak je výhodnější
použít tlačítko SEARCH – které vyhledá všechny kamery v lokální síti a umožní přenos
jejich sériového čísla do Vaše mobilního telefonu.
Security Code – heslo pro přístup je z výroby nastaveno na hodnotu 888888.
Name – Název kamery – libovolný název, kterým se bude daná kamera identifikovat v
programu.
Pokud je kamera správně připojena k internetu, její obraz uvidíte téměř okamžitě po
stisknutí tlačítka OK. Na obrazovce přenosu z kamery nejsou ovládací tlačítka, pohyb
kamery je z mobilního telefonu ovládán přejetím prstem po obrazovce v požadovaném
směru pohybu.
5.2
Připojení z PC – Aplikace EasyView
Pro připojení z PC systémem Peer-To-Peer je třeba z dodaného CD nejprve nainstalovat
aplikaci s názvem EasyView, kterou naleznete v adresáři Plug&Play use/CMS P2P/. Po
instalaci aplikace je třeba nejprve přidat kameru. Prvním krokem přidání kamery je
vytvoření tzv. Skupiny kamer (Group). Klikněte pravým tlačítkem na nápis „My IP
Cameras“ v pravém horním rohu, a zvolte „Add Group“. Zadejte jméno skupiny a
potvrďte její vytvoření. Následně stejným způsobem použijte pravé tlačítko na názvu
nově vytvořené skupiny a vyberte Add Camera. V následujícím dialogu je třeba zadat
opět sériové číslo kamery. Výchozí
uživatelské jméno je admin, heslo
stejně jako v případě modilního
telefonu 888888. Vyberte nově
vytvořenou skupinu kamer a potvrďte přidání kamery tlačítkem OK.
5.3
Popis uživatelského rozhraní EasyView aplikace
EasyView aplikace se v mnoha směrech shoduje s uživatelksým rozhraním pro Internet
Explorer.
V levé části obrazovky se nachází seznam kamer. Daná kamera se po jejím výpěru
aktivuje pomocí ikony Logon – první ikony ve stavovém řádku. Stavový řádek dále
obsahuje následující ikony:
Settings – konfigurační dialog
- Server - nastavení P2P serveru – není třeba měnit
- Path to save video file – lokální adresář pro ukládání videosouborů
- Path to save picture – lokální adresář pro ukládání fotografií
Record – Zapne lokální záznam videa do předvoleného adresáře
Snapshot – Uloží aktuální obraz z kamery do předvoleného adresáře
Speaker – Zapne přenos zvuku z kamery
Talkback – Zapne přenos zvuku od uživatele do audiovýstupu kamery
Local Playback – Dialog přehrávání záznamů, uložených na lokálním disku
Remote Playback – Dialog přehrávání záznamů z karty v kameře
1x1/2x2/3x3/4x4/1+5 – Tlačítka rozdělení obrazovky pro přehled více kamer
Full Window – Roztažení obrazu do plného rozměru aktuálního okna kamery
True Size – Skutečná velikost obrazu tak jak je přijímán z kamery
Keep Ratio – Roztažení obrazu se zachováním poměru stran
V levém dolním rohu obrazovky aplikace se nachází směrový kříž pro ovládání pohybu
kamery. Ostatní funkce – Zoom, Focus a Iris nejsou na této kameře podporovány.
6. Software CMS
Profesionální software CMS, dodávaný s kamerou, nabízí celou řadu možností záznamu a
přehrávání obrazu v plném rozlišení do lokálního počítače. Tento software je určen pro
profesionální instalaci odborníkem a jeho plný popis bohužel přesahuje možnosti tohoto
uživatelského manuálu, nicméně se Vám pokusíme přiblížit alespoň jeho základní funkce.
6.1 Instalace a první spuštění
Instalaci programu CMS naleznete v adresáři CMS Profesional na dodaném CD.
Před započetím instalace je třeba zjistit, zda je v počítači nainstalován Microsoft
.NET framework verze 3.5, či 4.0. Pokud ne, instalaci naleznete v podsložce
„support program“.
Po instalaci a prvním spuštění programu budete vzvání k přihlášení do CMS
systému. Výchozí účet a heslo je stejně jako u kamery admin/admin.
6.2 Přidání kamery
Po přihlášení se dostáváte na výchozí obrazovku, odkud je třeba nejprve přidat
kameru/kamery. Přidání kamer probíhá výběrem menu Config v horní části
obrazovky a následně Device Configuration v levé části (je vybránao defaultně).
Nyní máte obrazovku rozdělenou na 4 pole.
První pole vlevo zobrazuje již nakonfigurovaná zařízení. V této chvíly je vidět
pouze skupina AREA. Druhé pole – Device Info – zobrazuje informace o
vybraném zařízení. Pole číslo 3 ukazuje veškeré dostupné NVR servery,
kompatibilní s tímto programem, na lokální síti. V posledním poli se pak zobrazují
všechny kompatibilní kamery ve Vaší PC síti.
V případě, že kamera kterou se chystáte přidat je v lokální síti, a tedy zobrazena v
pravém rámci, můžete její přidání do systému provést přetažením myši do rámce v
levé části obrazovky a zadáním přístupového hesla. Pokud se kamera nachází mimo
lokální síť, bude třeba vyplnit údaje o její IP adrese do dialogu, který se otevře po
klepnutí pravým tlačítkem na položku AREA v levém rámci, a výběru položky Add
lpc.
Konfigurační dialogy není třeba ukládat, pouze ukončit přechodem na jiný dialog.
6.3 Náhled obrazu z kamery
Náhledové okno kamery se zobrazí po výběru „Preview“ v horním menu. V
případě, že kamera není aktivní, je třeba ji vybrat v levém poli ve stromu položky
kamera. Poklepáním na kameru se náhled přenášeného obrazu zobrazí ve vybraném
okně. Vybranou kameru je možno ovládat pomocí směrových šipek v dolní části
obrazovky.
6.4 Nahrávání záznamů
Adresář pro nahrávání záznamů se definuje v menu CONFIG – Video Configure.
Nahrávání lze spustit manuálně výběrem kamery v okně Preview a klepnutím na
ikonu kamery ve spodní části obrazovky, či klepnutím pravým tlačítkem myši na
obraz z kamery a zvolením položky „Start Manual Record“
6.5 Přehrávání lokálních záznamů
Pro přehrávání lokálních záznamů je určen dialog „Local Playback“ v horním
menu obrazovky. Po výběru data záznamů, které Vás zajímají stiskněte tlačítko
„Search“. Na spodním grafu se objeví přehled jednotlivých záznamů v daném dni,
které lze spustit tlačítkem „Play“. Pomocí posuvníku v horní části pak lze záznamy
zpomalit či zrychlit.
6.6 Přehrávání vzdálených záznamů
Pro přehrávání záznamů, uložených na kartě v kameře, je určen dialog „Remote
Playback“. Funguje zcela shodně jako lokální přehrávání, pouze nevyhledává
záznamy na lokálním disku, ale na kartě v kameře.
6.7 K použití systému CMS
Jak již bylo řečeno, CMS systém je určen pro profesionální nasazení a pro
bezproblémový chod je třeba jej instalovat na vyhrazený počítač, který bude sloužit
pouze pro ukládání záznamů z kamer. Při instalaci na běžný pracovní počítač nelze
zaručit jeho bezproblémový chod z důvodů možných konfliktů s dalšími bežícími
aplikacemi.
Download

200W HOME IPCAM OPERATION EXPLANATION