Základní pojmy v informatice
Hardware - označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače
Software - je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které
provádějí nějakou činnost.
Základní deska - (anglicky mainboard či motherboard) představuje základní hardware většiny
počítačů. Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího
celku a poskytnout jim elektrické napájení.
Procesor - (anglicky Central Processing Unit) je srdcem počítače, vykonává jednotlivé příkazy,
provádí vlastní úkony počítače. Jeho frekvence se uvádí v GHz (gigahertz).
Grafická karta – vytváří grafický výstup na monitoru, televizi apod., tedy je zodpovědná za to, jak
„hezká“ je obrazovka, na kterou se díváme. Je nutné ji chladit, většinou je na ní samostatný větráček,
u lepších počítačů se používá tzv. vodní chlazení.
Zvuková karta –je zodpovědná za zvukový vstup (mikrofon) a výstup (reproduktory) počítače
Síťová karta - slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti.
Paměť RAM – vnitřní paměť určená pro dočasné uložení zpracovávaných dat a spuštěných programů.
Při přerušení napájení (vypnutí PC) se vymaže.
Paměť ROM - (z anglického Read-Only Memory) je v informatice typ elektronické paměti, jejíž obsah
je dán při výrobě, není závislý na napájení. Používá se pro uložení firmware v elektronických
přístrojích
CD-ROM – cédéčko, jsou dva typy – CD-R (nepřepisovatelné, pouze jednou se vypálí, pak se jen čte) a
CD-RW (přepisovatelné)
Harddisk – pevný disk, hlavní paměť počítače, jeho velikost se udává v GB (gigabytech) nebo u
starších počítačů v MB (megabytech)
Periferní zařízení – jakékoliv zařízení připojené k počítači - vstupní (klávesnice, myš, skener), výstupní
(tiskárna, obrazovka, reproduktor)
BIOS - (anglicky Basic Input-Output System) představuje vlastně firmware (malý program
poskytovaný už výrobcem, který vnitřně ovládá různá elektronická zařízení) pro osobní počítače. V
současné době se BIOS používá hlavně při startu počítače pro počáteční načtení a nastavení
připojených hardwarových zařízení a následnému spuštění operačního systému, kterému je pak
předáno další řízení počítače.
Operační systém – základní programové vybavení počítače, umožňuje spouštět programy. Příklady:
Windows (Vista, 7, 8, XP), Linux (Ubuntu, Debian, Madriga), Android (mobilní)
Počítačový program - popis realizace určitého úkonu, soubor příkazů pro počítač, spouští se pod
operačním systémem
Antivir – program bránící napadení počítače
Malware (malicious software) – program sloužící k napadení počítače – vir, trojský kůň aj.
Chat – komunikační kanál na internetu
Crack – nelegální program na odstranění ochrany a zabezpečení softwaru
Hacker – dnes se tak často označují jedinci, kteří se nabourávají do cizích systémů
FAQ – frequently asked questions – často kladené otázky, je to soubor otázek a odpovědí, který
dávají autoři k dispozici, aby pomohli uživatelům webu nebo produktu s nejčastějšími problémy
Default – defaultní nastavení je takové, které používá program předtím, než ho změní uživatel
Firewall – pomyslná „obranná zeď“ mezi počítačem a internetem, která má bránit proniknutí
škodlivého kódu
Warez – pirátský software
Download

Základní pojmy v informatice