www.isenzor.cz/demo
webové kamery webové teploměry IT řešení iSenzor.cz [email protected]
Webový IP teploměr iSenzor T-MK3
iSenzor T-MK3 je IP teploměr s datovým rozhraním Ethernet (LAN) určený pro připojení
do počítačové sítě. Je vybaven odpojitelným teplotním čidlem na kabelu (5m-25m), které
je připravené pro venkovní instalaci.
Teploměr iSenzor T-MK3 je určen pro použití v rámci řešení iSenzor, které představuje
kombinaci inteligentních hardwarových zařízení s internetovou službou. Pro toto zařízení je
určena placená služba iTeploměr a základní služba iConfig, která je zdarma.
Služba iTeploměr zahrnuje ukládání, zpracování a prezentování dat. V praxi to znamená, že
teploměr stačí pouze připojit k síti s přístupem na Internet a službou přidělování IP adres
(DHCP). Získaná data jsou automaticky zasílána na server iSenzor připojený k vysokorychlostnímu internetu. Zde jsou uložena do databáze a připravena pro vložení do libovolné
webové prezentace. Díky tomu odpadá potřeba veřejné IP adresy a konfigurace síťových
parametrů zařízení.
IP teploměr iSenzor T-MK3
Služba iTeploměr zahrnuje i atraktivní způsoby prezentace dat ve formě grafu denního
průběhu teploty až s měsíční historií a zobrazováním denních minim a maxim.
Služba iConfig je určena pro uživatele, kteří si chtějí data zpracovávat sami a je zdarma.
Umožňuje pouze vzdálenou konfiguraci zařízení za účelem zasílání dat na servery nebo
počítače nastavené uživatelem (pomocí FTP nebo HTTP).
Nastavení parametrů služeb a zařízení se vždy provádí vzdáleně přes internet pomocí
účtu na webových stránkách iSenzor nebo přes uživatelskou podporu. Nastavení je poté
automaticky distribuováno do zařízení.
Bližší informace o internetových službách iSenzor, včetně nejčastějších otázek a
odpovědí naleznete na webových stránkách www.isenzor.cz.
.
Teplotní čidlo
Rozsah teploty
Přesnost měření
Interval záznamu teploty
Připojení čidla
Provedení čidla
- 40 až 125°C
0.5 °C (- 25 až 85 °C)
min. 5 minut, max. konfigurovatelné
odpojitelným kabelem, standardně 5m, délka na přání,
max. 25m
ABS krabička 70x70x20mm, venkovní provedení s
otvorem pro přidělání, nebo hobby radiační štít (není v
základní sestavě)
Rozhraní
Síť
Napájení
Čidlo
Ethernet, 1x RJ-45
zdroj z 230V na 5V/DC, 100mA
odpojitelné, konektor RJ-14
Síť
Protokoly
Požadované porty směr internet
IP, TCP, vyžadováno DHCP
80/HTTP, 443/HTTPS, ICMP (ping)
Možnosti konfigurace
Konfigurace
Podporované služby iSenzor
Provedení
Rozměry, materiál
IP teploměr iSenzor T-MK3
vzdáleně přes internet prostřednictvím služeb iSenzor.
Pro konfiguraci vyžadováno připojení k internetu a
automatické přidělení IP adresy přes DHCP!
iConfig (povinně, zdarma)
iTeploměr
104 x 65 x 40mm, ABS
2
Download

Webový IP teploměr iSenzor T-MK3