Protokol č. . . . . . . . .
o revizi elektrického spotřebiče provedené dle ČSN 33 1600 ed.2
Název el. spotřebiče:
Inventární číslo:
Majitel el. spotřebiče:
Skupina:
Výrobce:
1)
Rok výroby:
Typové označení:
2)
Un [V]
Výrobní číslo:
2)
In [A]
2)
Pn [W]
Třída ochrany:
Legenda: 1)
uveďte
2)
uveďte
3)
uveďte
viz. ČSN 33 1600 ed.2
jmenovité hodnoty elektrického předmětu
S - přístroj měřen samostatně (nevlyplňují se sloupce ''délka [m]'' a ''materiál síťového přívodu'' ).
P - přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem
5)
uveďte
uveďte
U - měření unikajícího proudu
V – měření proudu protékajícího ochranným vodičem
R - měření rozdílového proudu
D – měření dotykového proudu
V - vyhověl
N - nevyhověl
Doporučený termín
další revize
Zjištěné závady (vyjádření, závěry atp.)
Celkové
hodnocení5)
I [mA]
O - přístroj s odpojitelným síťovým přístrojem
4)
Výsledek měření
4)
Náhradní měření
Metoda
Zesílená izolace
Přídavná izolace
Izolační odpor [MΩ]
Základní izolace
Materiál
síťového
přívodu
[m]
Délka
Sestava
Datum měření
3)
Podmínky měření
Odpor ochranného
vodiče – u třídy I [Ω]
Místo:
Měření provedl
Jméno
Podpis
Download

Protokol č. . . . . . . . . o revizi elektrického spotřebiče