Protokol č.:
REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ BĚHEM JEJICH POUŽÍVÁNÍ PODLE ČSN 33 1600 ed. 2
Inventární číslo:
Výrobce:
Majitel spotřebiče:
1)Kategorie
Typové označení:
Rok výroby:
2)
Un
ČSN 33 1600 ed. 2, čl. 4.
jmenovité hodnoty spotřebiče.
3)Uveďte:
S
přístroj měřen samostatně (nevyplňují se sloupce „délka (m)“ a „materiál síťového přívodu“),
P
přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem.
0
přístroj s odpojitelným síťovým přívodem.
2)
In = (A)
chodu
5)
Zkouška
I (mA)
7)
Izolační
odpor
(MΩ)
(V)
2)
Měřící zařízení:
č.:
Třída ochrany:
Pn=(W)
Revizi provedl:
Výsledek revize
Podrobná
prohlídka5)
Unikající
proudy
=
Výrobní číslo:
Zjištěné závady
( vyjádření, závěry )
Celkové
hodnocen5)
užívání:
Metoa4)
Délka
síťového
přívodu
(m)
Materiál
síťového
přívodu
Sestava
Datum
revize
3)
Podmínky měření
odpor ochranného
vodiče-u tř.I (Ω)
Název spotřebiče:
Datum
příští
revize
Jméno
Podpis
1)Viz
2)Uveďte
4) Uveďte:
V – měření proudu protékajícího ochranným vodičem
ČSN 33 1600 ed. 2, čl. 6.6.
D – Měření dotykového proudu
ČSN 33 1600 ed. 2, čl. 6.7.
N – měření náhradního unikajícího proudu
ČSN 33 1600 ed. 2, čl. 6.8.
5) Uveďte: V-vyhověl N-nevyhověl.
6)Viz ČSN 33 1600 ed. 2, čl. 6.3.2.
7)Viz ČSN 33 1600 ed. 2, čl. 6.9.
Revizní technik:…………….........................
Download

Protokol č.: REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ