Alfresco je…
Alfresco je vedoucí open source alternativa ECM (enterprise CONTENT management)
systémů. Nabízí nejlepší dostupnou technologii, rychlé nasazení systému a snadnou
implementaci na straně jedné a nulové licenční poplatky na straně druhé. Spolu s
profesionální podporou a custom vývojem Vám představujeme bezkonkurenční ECM.
V čem se Alfresco odlišuje
Prakticky ve všem – ECM Alfresco není tradiční ECM, tak jak jej známe. Všechny ECM byly už
od svých počátků stavěny jako složité dokumentové knihovny – dokumenty se třídí podle různých
atributů – autor, vznik, oddělení a zdánlivě jsou tak uspořádány, ale je velmi těžké v nich najít
klíčovou informaci. Natož zajistit, aby ji našel pouze ten pracovník, který k ní má mít přístup.
Proto se na DMS nabalovaly postupem let další funkce a univerzální nástroje tak, aby nakonec
samotné uživatele přerostly. Alfresco je jiné už svým pojetím – orientuje se na své uživatele, a to
nikoliv slogany, ale tím, jak systém tvoří. Pro uživatele je práce se systémem intuitivní a velmi
snadná.
Funkcionalita systému Alfresco
Alfresco zachycuje, sdílí a uchovává obsah dokumentů a přitom nabízí jednoduchou formou
obsluhy. Umožňuje několikavrstvé a přitom přehledné monitorování verzí dokumentů. Snadné
vyhledávání a přizpůsobování se uživateli a to vše při integraci na denně využívané nástroje.
Sdílení
Alfresco nabízí velice propracovaný systém sdílení. Umožňuje vzdáleně využívat aplikace, které
znáte a na které jste zvyklí (Office, Open Office, Dreamweaver…). Umožňuje přesně vyhovět
firemním požadavkům v možnostech ukládání, revize verzí dokumentu, sdílení a auditů.
Integrace s Microsoft Office
Alfresco je možné integrovat s Microsoft Office nebo Open Office. Můžete tedy dále pokračovat
ve vaší práci v softwarech, které znáte. Vaše práce se ovšem zefektivní v oblasti ukládání
dokumentů, sledování jeho verzí, sdílení a vyhledávání.
Další obsahové aplikace
Alfresco vylepší klasické sdílení dokumentu na určitý virtuální systém sdílení, který Vám umožní
kontrolovat obsah dokumentů, párovat dokumenty k sobě a jednoduchým přesunutím dokumentů
odstartovat například schvalovací proces. Samozřejmostí je možnost konvertování dokumentu na
jiný formát a snadným uložením dokumentu do složky můžete vyvolat emailovou notifikaci
cílovým uživatelům. Jednoduché pracovní procesy se dají definovat přes identifikátory na
dokumentu, jako jsou jména uživatelů nebo klíčová slova, čísla, čárový kód.
Proč systém Alfresco
•
Nejdynamičtěji se vyvíjející otevřený ECM produkt na trhu
•
Používá nástroje a funkce, které uživatelé znají a na které jsou zvyklí
•
Otevřené řešení s možností přizpůsobení se potřebám společnosti
•
Open Source systém : nulové licenční poplatky, nízké pořizovací náklady
•
Snadná údržba a nulová zátěž IT
•
Snadné přizpůsobení systému, snadné nastavení pravidel
•
Uživatelsky přívětivé prostředí pro práci, automatické přiřazování popisků k souborům
•
Přístup kdykoliv a odkudkoliv
•
Veškeré důležité nástroje součástí
•
Sdílené disky – defaultní rozhraní
•
MS Windows (uživateli jen v počítači přibude nový disk)
•
E-mail notifikace
•
Vyhledávání přímo z prohlížeče
Co Alfresco řeší
•
Rutinní zatížení pracovníků
•
Přehled nad dokumenty
•
Životní cyklus dokumentů
•
Schvalovací workflow kolečka
•
Přístup k dokumentům kdykoliv a odkudkoliv
Funkční parametry:
-
-
Organizace dokumentů a dat do přehledné struktury
Možnost verzování dokumentů
Zaznamenávání historie práce s dokumenty pro účely auditu;
Možnost přímého upravování dokumentů ve výchozích programech
Sdílené prostory mezi skupinami uživatelů
Možnost konfigurace pro objemové kvóty
Práce s dokumenty pomocí více rozhraní (minimálně HTTP/S, FTP/S, CIFS,
NFS)
Vyhledávání dle metadat včetně možnosti fulltextového vyhledávání v obsahu
dokumentů
Připojení libovolných metadat k souborům, včetně povinnosti vyplnění vybraných
atributů,
Správa uživatelských identit (uživatelé, skupiny)
Řízení přístupových oprávnění na úrovni jednotlivých složek a dokumentů
Uzamykání dokumentů
Zveřejňování dokumentů pomocí publikovatelného odkazu
Možnost definice workflow:
o Adhoc schvalovací procedura
o
Paralelní schvalovacé procedura
o Sdílená schvalovací procedura
o Skupinová schvalovací procedura
Možnost tvorby pravidel nad složkami (minimálně automatické spuštění
scriptu, zaslání emailové notifikace, provedení akce jako je kopírování,
přesouvání, stažení)
-
Uživatelské komentáře k dokumentům nebo složkám
Platformová nezávislost
-
Řešení subsystému pro správu dokumentů musí podporovat provoz na více
druzích operačních systémů, minimálně Microsoft a Unix – like systém.
Řešení subsystému pro správu dokumentů musí podporovat provoz na více
druzích databázových systémů, minimálně Oracle, MS SQL
Download

Alfresco je…