DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o.
Obor informační
technologie
AJAX ESHOP
Maturitní projekt
Vypracoval:
Třída:
Rok:
Denis Ptáček
4B
2014/2015
Obsah
1.
Použité nástroje ............................................................................................................................ 3
1.1
NetBeans IDE 7.4 .................................................................................................................... 3
1.2
phpMyAdmin 5.6.20 ................................................................................................................. 3
1.3
MySQL Workbench 5.2.35 ....................................................................................................... 3
1.4
XAMPP Control Panel 3.2.1 ..................................................................................................... 3
1.5
CorelDRAW X5 ....................................................................................................................... 3
2.
Použité technologie ...................................................................................................................... 3
2.1
Programovací jazyk PHP .......................................................................................................... 3
2.2
HTML ...................................................................................................................................... 3
2.3
CSS........................................................................................................................................... 3
2.4
JavaScript ................................................................................................................................. 4
2.5
MySQL..................................................................................................................................... 4
2.6
Ajax .......................................................................................................................................... 4
3.
Metody práce ................................................................................................................................ 4
3.1
Datové modelování .................................................................................................................. 4
3.2
WireFrame................................................................................................................................ 4
3.3
Uživatelské role ........................................................................................................................ 4
4.
Vlastní řešení ................................................................................................................................ 5
1. Použité nástroje
1.1 NetBeans IDE 7.4
Tento produkt je vhodný pro začínající programátory, jelikož umožňuje plnohodnotnou
nápovědu příkazů a funkcí již při psaní. Edice je bezplatná bez nutnosti registrace.
1.2 phpMyAdmin 5.6.20
Nástroj vhodný k práci s databází i daty a testování SQL dotazů. Je součástí XAMPP Control
Panelu verze 3.2.1. nebo na školním serveru www.delta02.delta-studenti.cz ve starší verzi.
1.3 MySQL Workbench 5.2.35
Nástroj určený k vytváření databázových modelů.
1.4 XAMPP Control Panel 3.2.1
Nástroj, umožňující spouštět webové stránky, které je možné spouštět pouze pomocí webového
serveru. Nabízí chod služeb MySQL a Apache.
1.5 CorelDRAW X5
CorelDRAW je určen k práci vektorové i rastrové grafiky. Já ho využil k tvorbě loga a grafickým
návrhům.
2. Použité technologie
2.1 Programovací jazyk PHP
PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data
webových stránek. PHP zkratka znamená Hypertext Preprocessor.
2.2 HTML
HTML je značkovací jazyk, pomocí kterého lze vytvářet statické webové stránky. HTML
znamená HyperText Markup Language - hypertextový (hypertext = odkaz) značkovací jazyk.
2.3 CSS
CSS styly jsou kaskádovací styly, které se používají k vytvoření stylu webové stránky (barva,
písmo, velikost písma). S CSS styly můžete pomocí jednoho souboru ovlivňovat design celého
webu.
2.4 JavaScript
JavaScript je skriptovací jazyk, který umožňuje vytvořit hodiny, hodnotit data ve formuláři,
počítat, dynamizovat data, umožňuje tvorbu všemožných prvků k oživení webu, přes blikající
texty po jednoduché hry. Základem dynamického webu je právě JavaScript. JavaScript je závislý
na prohlížeči (uživatel si jej může vypnout).
2.5 MySQL
MySQL je relační databázový systém typu DBMS (Database Managment System), vlastněný
společností Oracle. Dotazy vycházejí z deklarativního programovacího jazyka SQL (Structured
Query Language).
2.6 Ajax
Není nový programovací jazyk, ale nový způsob, jak využít stávající normy. AJAX je umění
výměny dat se serverem a aktualizace části webové stránky - bez překládky celou stránku.
3. Metody práce
3.1 Datové modelování
K vytvoření datového modelu jsem využil MySQL Workbench, jelikož nabízí vygenerování
modelu do SQL scriptu, který lze přímo implementovat na databázový server.
3.2 WireFrame
K vytvoření WireFrame jsem využil obyčejný papír, abych si udělal představu, jak bude celková
webová prezentace vypadat.
3.3 Uživatelské role
V systému vystupují 3 uživatelské role. Host neboli veřejnost, přihlášený uživatel a administrátor.
Z bezpečnostních důvodů je systém rozdělen na systém pro veřejnost a přihlášeného uživatele a
systém administrace určený pouze pro administrátora.

Veřejnost může:
o prohlížet kategorie produktů
o prohlížet informace o produktech
o nakupovat

Přihlášený uživatel může:
o to stejné, co veřejnost a navíc dále zobrazit si svůj profil a své staré objednávky

Administrátor může:
o Editovat svůj profil
o Mazat uživatele
o Zobrazovat objednávky uživatelů
o Vytvářet, upravovat a mazat produkty, dopravu platbu
o vytvářet, upravovat a mazat kategorie, do kterých jsou zařazeny produkty
4. Vlastní řešení
Aplikace byla navržena tak, aby se v ní návštěvník snadno orientoval, měl vše ihned po ruce a
vzhled obsahoval moderní prvky.
Při vytváření jsem využil možností zahrnování souboru do souborů, abych zajistil přehlednost
zdrojového kódu a mohl tyto soubory bez problémů využít na více stránkách.
Download

AJAX ESHOP