Počítač a multimédia v moderní
mateřské škole
Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022
Základní ovládání počítače
Terminologie
Hardware
Software
Základy používání počítače
2013 Eduard Gratzl
2
Počítač nebo Laptop
Notebook
Laptop
Noťas
•PC
•PéCéčko
•Počítač
2013 Eduard Gratzl
3
Hardware a Software
Vybavení počítače
2013 Eduard Gratzl
4
Hardware vs. Software
Hardware
• Hmotné vybavení počítače
• Řeší výpočty
• Ukládá data pro pozdější
použití
• Zprostředkovává výstup
obrazu na monitor
• Tiskne
• Produkuje zvuky
Software
• Nehmotné vybavení
počítače
• Nelze na něj sáhnout
• Využívá služeb Hardwaru
2013 Eduard Gratzl
5
Hardware
Hmotné vybavení počítače
2013 Eduard Gratzl
6
Hardware – (železo) – uvnitř PC
2013 Eduard Gratzl
7
Paměť RAM
Procesor (mozek)
Základní deska
CD/DVD mechanika
vypalovačka
Pevný disk -Harddisk
2013 Eduard Gratzl
8
Hardware – periferie
2013 Eduard Gratzl
9
Software
Nehmotné vybavení počítače
2013 Eduard Gratzl
10
Operační systém
• Základem, nutným pro fungování každého počítače je
operační systém
• Nejznámějším operačním systém jsou Windows
• Mezi dalšími operačními systémy stojí za zmínku Linux
či Mac OS
• Operační systém nám umožňuje snažší ovládání
počítače pomocí klávesnice, monitoru a myši
• Operační systémy se neustále vyvíjejí, zdokonalují a
vizuálně upravují
• Operační systém dělá z kusu železa a součástek
užitečného pomocníka
2013 Eduard Gratzl
11
Windows
• Grafická úprava plochy Windows je založena
na jednoduché m principu pracovní desky
psacího stolu
2013 Eduard Gratzl
12
Odpadkový
koš
Pracovní
plocha
Ikony a složky
Nabídka Start
Spuštěný
nebo
ukotvený
program
Lišta
spuštěných
programů
2013 Eduard Gratzl
13
Další software
• Programy nelze spouštět na počítači bez
operačního systému
• Programy nám poskytují ulehčení práce s daty
• Programy by měli sloužit nám, nikoliv naopak
2013 Eduard Gratzl
14
Další softwarové vybavení
• Kancelářské balíky
• Prohlížeče dokumentů
• Prohlížení a úprava obrázků
• Přehrávače zvuku a videa
• Programy pro zpracování dat
• Programy pro zálohování
• Účetní software
• Průmyslové programy
• Balíčkovací programy
2013 Eduard Gratzl
15
Další softwarové vybavení
Skupina programů
Nejznámnější zástupci
•
Kancelářské balíky
•
(Microsoft Office, Open Office)
•
Prohlížeče dokumentů
•
(Acrobat Reader)
•
Prohlížení a úprava obrázků
•
(Irfan View, Corel Draw)
•
Přehrávače zvuku a videa
•
(Windows Media Player)
•
Programy pro zpracování dat
•
(SQL, SAP, Navision)
•
Programy pro zálohování
•
(Acronis True Image)
•
Účetní software
•
(Pohoda, Premier)
•
Průmyslové programy
•
(Řízení výroby)
•
Balíčkovací programy
•
(7ZIP, WInZIP, WinRAR)
2013 Eduard Gratzl
16
Základy ovládání PC
Myš, klávesnice
Jak urychit práci s PC
2013 Eduard Gratzl
17
Myš, klávesnice
Myš na pracovní stůl nepatří?!?!
Klávesnice, tolik čudlíků. K čemu?
2013 Eduard Gratzl
18
Myš – užitečný nástroj na ovládání PC
nebo jen hlodavec
2013 Eduard Gratzl
19
Myš – raději užitečný nástroj
• K čemu slouží tlačítka myši
• Levé tlačítko – nastavení klik/dvojklik
• Pravé tlačítko – Kontextové nabídky ve
Windows
• Kolečko pro posun na stránce
• Možnosti programování tlačítek
2013 Eduard Gratzl
20
Kontextová nabídka
• Kontextová nabídka se může na různých
počítačích výrazně lišit
• Můžeme její obsah ovlivnit
• Rozšiřuje možnosti
• Slouží k urychlení práce na PC
• Naučme se ji efektivně využívat
2013 Eduard Gratzl
21
Klávesnice – tlačítka, tlačítka…..
• Klávesnice je více než jen psací stroj
• Speciální tlačítka – víte na co je použít???
• Existují klávesové zkratky, které naši práci
mnohonásobně urychlí – používáte je???
2013 Eduard Gratzl
22
Klávesové zkratky
• Budeme se snažit je maximálně využít
• Seznam klávesových zkratek najdete na
internetu – stačí zadat do vyhledávače
„klávesové zkratky Windows“
• Uvidíte, že vaše práce bude mnohem rychlejší
a v mnoha případech i více komfortní a
efektivní
2013 Eduard Gratzl
23
Shrnutí
•
•
•
•
•
•
•
Jaký typ PC preferujeme?
Co je to HARDWARE a jaký známe?
Coje to SOFTWARE?
Jaký software často používáme?
Jak ovládáte počítač?
Jak využíváte klávesové zkratky
Je pro Vás počítač v zaměstnání přítěž nebo
POMOCNÍK???
2013 Eduard Gratzl
24
Přehled klávesových zkratek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CTRL + C – kopíruje vybraný objekt do schránky
CTRL + X – vyjme vybraný objekt a vloží jej do schránky
CTRL + V – vloží objekt ze schránky na vybrané místo
WINDOWS + D – zmenší všechna okna do pracovní lišty a
zobrazí plochu systému Windows
WINDOWS + L – odhlásí uživatele (vhodné při opouštění
veřejně přístupného počítače)
CTRL + P – spustí nastavení tisku a následný tisk prakticky ze
všech aplikací tisk podporujících
ALT GR + V – vloží symbol @
ALT GR + Ů – vloží znak $
ALT GR + E – vloží znak €
2013 Eduard Gratzl
25
Úložiště
Pevný disk vs. RAM
2013 Eduard Gratzl
26
Typy úložišť v počítači +/Pevný disk / HDD
• Data jsou uložena na
kotoučku
• Data jsou uchována i po
vypnutí počítače
• Čtení a zápis jsou relativně
pomalé
• Používá se pro uchování
velkého množství dat po
„neomezenou dobu“
RAM / operační paměť
• Data jsou uložena v
elektronických čipech
• Data jsou po vypnutí
počítače zahozena
• Čtení a zápis jsou velmi
rychlé
• Používá se pro běh počítače
2013 Eduard Gratzl
27
Struktura uchovávaných dat
Složka
Program
Dokument
2013 Eduard Gratzl
28
Složka
• Pevný disk obsahuje tzv. datovou strukturu
• Základním stavebním kamenem je „SLOŽKA“
2013 Eduard Gratzl
29
Složka
• Je nádobou nebo spíše deskami pro naše
dokumenty
• Uchovává i ostatní typy objektů jako jsou např.
programy a jejich knihovny
2013 Eduard Gratzl
30
Program
• Je objekt, jehož instalací a spuštěním naučíme
počítač nové dovednosti
– Psaní dopisů (Microsoft Word)
– Počítání tabulkových hodnot (Microsoft Excel)
– Kreslení (Malování)
– Přehrávání hudby (Windows Media Player)
2013 Eduard Gratzl
31
Děkujeme za pozornost
Mgr. Alena Hytychová
Eduard Gratzl
2013 Eduard Gratzl
32
Download

Základní ovládání počítače