Kalkulačný program
Kalkulačný program 2012
Predstavenie novej verzie
Pracuje v dvoch módoch:
Koncový užívateľ
Predajca
Aktualizované ceny podľa cenníka Rigips 2012
Viac možností pri výbere materiálov
Kalkulačný program 2012
V móde koncový užívateľ je možné:
Variabilne voliť materiál
Nastavenie zľavy do konečného výpočtu
V móde predajca:
Pridávať položky do kalkulácie
Zmeniť hlavičku vo výstupe do tlače
Meniť cenu práce / m²
Nastaviť si vlastné ceny materiálov
Kalkulačný program 2012
Práca v móde Predajca
Do módu predajca sa dostanete na základe generátora
hesla, ktorý je stiahnuteľný na stránke www.rigips.sk
Vygenerovaný kód vložíte pri prepínaní do módu
predajca
Kalkulačný program 2012
Selekčná časť v móde
koncový užívateľ
Skupina konštrukcie
Výber konštrukcie
Výber materiálu, dosky,
tmely, páska, profily,...
Množstvo v m²
Zľava
Kalkulačný program 2012
Možnosť zadania textu
do finálnej kalkulácie
Kliknutím sa ukončí
možnosť dalšej voľby a
vytlačí hotovú ponuku
do formátu .pdf
Kliknutím sa ukončí
kalkulácia bez výstupu
Kalkulačný program 2012
Hotová kalkulácia v móde
koncový užívateľ – výstup
pre tlač
Kontakt na spoločnosť Rigips
Obrázok konštrukcie
Informácie o konštrukcii
Kalkulácia s navolenými vstupmi
Zadaný text a dátum
Kalkulačný program 2012
Prepnutie do módu predajca
Nastavenie prehliadača PDF
Kalkulačný program 2012
Selekčná časť v móde
predajca
Kalkulačný program 2012
Prepínač medzi módmi
Nastavenie hlavičky predajcu /
montážnika
Úprava cenníka
Nastavenia PDF prehliadača
Kalkulačný program 2012
Nastavenie hlavičky
predajcu / montážnika
Zapísať, alebo uložiť bez
zmeny
Kalkulačný program 2012
Úprava cenníka
Je trvalá a dá sa
zmeniť iba tu.
Dvojklik, alebo F2
Kalkulačný program 2012
Cena práce.
Vymazať zmeny
Pridať položku
Kalkulačný program 2012
Kalkulačný program 2012
Pridaná položka
Kalkulačný program 2012
V prípade vzniknutých nejasností, problémov alebo nových nápadov, kontaktujte nás na : •e‐mail: [email protected]
•tel.: 033/555 22 16
•mobil: 0903 253 659
www.rigips.sk
Technická Akadémia Rigips
Download

Kalkulačný program 2012