IVT – 2. ročník
INFORMAČNÍ SÍTĚ
HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ




Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká
minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady
pomocí komunikačního systému za účelem sdílení zdrojů
Firma RAND Cooperation v roce 1961 navrhla síť, která
splňovala požadavky ministerstva obrany USA. Aby spolehlivě
fungovala bez hlavního řídícího centra, byla schopna provozu
i v případě výpadku některého z uzlů a všechny její uzly měly
v zásadě rovnocenné postavení, navíc předem počítaly s tím,
že přenosy mezi jednotlivými uzly nejsou spolehlivé.
Pod záštitou ministerstva obrany USA začala v roce 1968
vznikat síť ARPANET (4 propojené počítače)
ARPANET byl až do roku 1990 páteřní sítí Internetu. Poté
jeho roli převzala síť NSFNET (National Science Foundation)
KLASIFIKACE A SÍTÍ

Typy sítí (podle rozlohy):
Local Area Network – LAN
Metropolitan area network – MAN
Wide Area Network – WAN
Virtual Local Area Network – VLAN
Wireless Local Area Network - WLAN

Topologie sítí (geometrické uspořádání):
Sběrnice (bus)
Hvězda (star)
Kruh (ring)
Mřížka (mesh)

Typy sítí (podle postavení počítačů):
Peer – to – peer (všichni na stejné úrovni)
Klient – server (řídící počítač)
Výhody a nevýhody sítí
 Výhody
- sdílení HW (print server)
- sdílení SW (aplikační server)
- sdílení dat (file server), mapování složek a disků
- sdílení internetové linky (proxy server)
- možnosti zabezpečení (archivace, antiviry, ...)
- snadná a rychlá komunikace
 Nevýhody
- problémy s funkčností HW mohou ovlivnit celou síť
- snadnější šíření infiltrací
SÍTĚ MOBILNÍCH TELEFONŮ
GSM (Global System Mobile)
- skládá se z buněk (vysílač a přijímač signálu)
- buňky jsou mezi sebou propojeny
- telefon vždy hledá nejbližší buňku, naváže s ní
spojení a stále s ní komunikuje
 Služby sítě GSM
- hlasové
- SMS, MMS
- datové (připojení k Internetu)

INTERNET (síť počítačových sítí)







1968 – Arpanet (4 počítače)
1973 – k Arpanetu se připojují první zahraniční uzly
(Velká Británie, Norsko)
Rozvoj dalších sítí :
Ethernet – 1973, USENET – 1979, NSFNET – 1986
Počátkem 80. let se ARPANET stává páteřní sítí, přes kterou prochází
provoz, vznikající i směřující do jiných sítí.
1983 – z Arpanetu se oddělila Millnet (armádní část)
V roce 1989 je vynalezen WWW(World Wide Web) , který se stává
nedílnou součástí Internetu a způsobil jeho obrovskou expanzi .
Česká republika je k Internetu připojena v roce 1991. Do roku 1993
zůstával Internet doménou především vědeckých a akademických
pracovišť.
PŘEDSTAVA INTERNETU
PŘENOS DAT, SÍŤOVÉ PROTOKOLY





Způsoby přenosu dat: sériový, paralelní
Rychlost přenosu: download (ke klientovi), upload (od klienta do sítě)
udává se v kb/s nebo Mb/s
Data se přenášejí po malých dávkách, kterým se říká Pakety.
Každé zařízení v síti musí mít svou HW adresu
(tzv. MAC adresa - Media Access Control) má 6 bytů
(např. 00-1A-4B-B6-FE-55) - lze adresovat přes 281 biliónů zařízení
Dále má zařízení IP adresu - jednu, nebo více (Internet Point)
starší zařízení – 4 byty (4,3 * 109 zařízení)
(např. 77.75.76.3 má Seznam.cz)




novější – 16 bytů (3,4 * 1038 zařízení)
Svou adresu má i aplikace přijímající či vysílající pakety.
PORT – číslo v rozsahu od 0 .. 65535 (2 byty)
způsob rozdělení dat do paketů a jejich složení je dán tzv. protokolem
nejznámější protokoly jsou: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, ...
protokoly vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci označovaná jako ISO
(ISO je odvozeno od řeckého slova ἴσος (isos), znamenající stejný ve smyslu
shodného pojmenování téhož bez jazykových rozdílů
KOMUNIKACE MEZI PC V INTERNETU
SEZNAM.CZ
76.74.75.3
JÁ
MAC 0AC4C5A020F
76.125.45.23
MAC 0AD4C54D201
WWW
Opera
Port 80
Port 80
INTERNET
KAMARÁD
82.96.45.01
Skype
Port 48178
MAC AF00C5A020F1
Skype
Port 48178
SLUŽBY V INTERNETU

WWW (world wide web)
- systém webových stránek zobrazovaných pomocí webového prohlížeče
- běžně používá protokol HTTP
- pro zabezpečený přenos používá protokol HTTPS

E-mail (elektronická pošta)

Instant messaging (okamžité odesílání zpráv)

VoIP - telefonování pomocí Internetu - Skype

FTP (file transfer protocol) – přenos souborů
- služba se jmenuje stejně, jako protokol
- pro přenos souborů se využívá též protokol HTTP

Sociální sítě (propojená skupina lidí)
- Facebook, Twiter
- pro přenos zpráv používá protokol SMTP
- pro komunikaci s poštovními programy používá protokoly POP3, IMAP
- online (přímá, živá) komunikace mezi uživateli
- využívá nejrůznější protokoly (ICQ, Jabber, …)
E – learning
 E – banking
 E – shopping
 Diskusní fóra
 Online konference (audio i viedo)
 Síťové hry

Download

07 Informační sítě