Tipovací soutěž
o iPhone 5c
a další super ceny
www.ocletnany.cz/fb
Soutěžní otázka:
Kolik mililitrů energetického nápoje Red Bull
v plechovkách obsahuje Citroën C1?
..............................................................................
Jméno a příjmení: …………………….................................................
Email: ……………………………………..............................................
Telefon:…………………………………................................................
Podpis: ……………………………………............................................
Datum: ...............................................................................................
PRAVIDLA SOUTĚŽE “MĚSÍC V RŮŽOVÉ”
I. Úvodní ustanovení
Soutěž probíhá Obchodní centrum Letňany (dále jen „místo konání soutěže“), a to od 3.10.2014 do
17.10.2014 včetně (dále jen „doba konání soutěže“).
Účastník musí vyplnit odpověď na tipovací otázku „Kolik mililitrů energetického nápoje Red Bull
v plechovkách obsahuje Citroën C1?“
Organizátor provede vyhodnocení soutěže dne 18.10.2014. Všichni výherci budou kontaktováni na jimi
uvedený email nejpozději do (15) patnácti dnů ode dne ukončení Soutěže. Nepodaří-li se výherce ani
opakovaně (3x) zkontaktovat, nárok výherce na výhru zaniká a na uvolněné místo se dostává Soutěžící
s druhým nejlepším výsledkem tipování.
II. Pravidla a podmínky soutěže
Podmínkou účasti v Soutěži je současné splnění všech níže uvedených podmínek:
1. Účastníkem Soutěže se rozumí jakákoliv fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v ČR, která
splní podmínky stanovené v těchto Pravidlech a bude tato pravidla akceptovat a dodržovat (dále jen
“Soutěžící”).
2. Registrace do Soutěže prostřednictvím řádně a úplně vyplněné hrací karty odevzdané do výherního
boxu, umístěného u vystaveného automobilu Citroen C1.
3. Účastník musí vyplnit odpověď na tipovací otázku „Kolik mililitrů energetického nápoje Red Bull
v plechovkách obsahuje Citroën C1?“
4. Účastník musí v závěru soutěžního formuláře vyplnit své jméno, telefonický kontakt, e-mail a datum.
5. Každý Soutěžící se může registrovat a tipovat správnou odpověď na soutěžní otázku pouze jednou.
Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění hrací karty, především uvedení e-mailového kontaktu, na který
bude účastník soutěže dostávat informace o akcích konaných v OC Letňany. Poskytne-li účastník soutěže
v rámci soutěže své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je organizátor bude
shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem realizace a nabízení obchodu
a služeb organizátora a objednatele, tj. zejména informování účastníka o nabídkách, a to po dobu neurčitou.
Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím subjektům s výjimkou případných třetích
subjektů, které se budou na zajišťování soutěže podílet či jiným způsobem v souladu s obecně závaznými
právními předpisy.Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a zároveň že má právo k jejich
přístupu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z ustanovení §§ 11, 12 a 21 tohoto zákona.
III. Vyhodnocení soutěže
1. Výhercem soutěže se stává Soutěžící, který splnil všechny podmínky pro účast v Soutěži a
současně nejlépe zodpověděl tipovací otázku. V případě shodného umístění více Soutěžících
se lépe umístí ten Soutěžící, který se do Soutěže registroval dříve.
2. Organizátor provede vyhodnocení soutěže dne 18.10.2013. Všichni výherci budou kontaktováni na jimi
uvedený email nejpozději do (15) patnácti dnů ode dne ukončení Soutěže. Nepodaří-li se výherce ani
opakovaně (3x) zkontaktovat, nárok výherce na výhru zaniká a na uvolněné místo se dostává Soutěžící
s druhým nejlepším výsledkem tipování.
IV. Výhry
1. cena: iPhone 5c 16GB blue od iWant Premium Apple Reseller, obal na iPhone v hodnotě 1000 kč od
Epico, 50 plechovek energetického nápoje Red Bull, dárková krabice kondomů Software, 2x album Bena
Cristovao Made In Czechoslovakia, 2x vstup do klubu Roxy na křest alba Bena Cristovao
2. cena: iPod Touch 16 GB silver/black, obal na iPhone v hodnotě 1000 kč od Epico, 30 plechovek
energetického nápoje Red Bull,dárková krabice kondomů Software, 2x album Bena Cristovao Made In
Czechoslovakia, 2x vstup do klubu Roxy na křest alba Bena Cristovao
3. cena: iPod Touch 16 GB silver/black, obal na iPhone v hodnotě 1000 kč od Epico, 30 plechovek
energetického nápoje Red Bull, dárková krabice kondomů Software, 2x album Bena Cristovao Made In
Czechoslovakia, 2x vstup do klubu Roxy na křest alba Bena Cristovao
4. cena: sluchátka House of Marley, obal na iPhone v hodnotě 500 kč od Epico, 30 plechovek energetického
nápoje Red Bull, dárková krabice kondomů Software, 2x album Bena Cristovao Made In Czechoslovakia,
2x vstup do klubu Roxy na křest alba Bena Cristovao
5. cena: sluchátka House of Marley, obal na iPhone v hodnotě 500 kč od Epico, 30 plechovek energetického
nápoje Red Bull, dárková krabice kondomů Software, 2x album Bena Cristovao Made In Czechoslovakia,
2x vstup do klubu Roxy na křest alba Bena Cristovao
6. - 10. cena: 30 plechovek energetického nápoje Red Bull, 2x album Bena Cristovao Made In
Czechoslovakia, dárková krabice kondomů Software, 2x vstup do klubu Roxy na křest alba Bena Cristovao
V. Závěrečná ustanovení
1. Účast v soutěži je dobrovolná, přihlášením do soutěže vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly
této soutěže.
2. Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok, nárok na výhru nelze převést na jinou osobu.
3. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor.
4. Organizátor si vyhrazuje právo tuto spotřebitelskou soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či změnit
nebo doplnit její pravidla.
5. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené
verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou
považována v rámci soutěže za jediná úplná a konečná.
6. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.ocletnany.cz
V Praze dne 3.10.2014
Download

leták ke stažení - Obchodní centrum Letňany