LÁZNĚ LUHAČOVICE
2012
Rekondiční pobyty
Luhačovice 2012
na rekondiční pobyty svaz poskytuje členu příspěvek ve
výši 1.000,-Kč
DOBA POBYTŮ:
pobyty jsou sjednány na hlavní lázeňskou sezonu,
penzion Vepřek Póla od 7.5. do 30.9.2012 = 21
pobytů,
Hotel Jestřabí od 7.5. do 30.9.2012 = 21 pobytů,
Lázeňský dům B. Smetany od 2.7. do 26.8.2012=8
pobytů,
začátek všech pobytů v pondělí, konec v neděli.
SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ POBYTU:
uvítací drink,
6 x ubytování ve 2lůžkovém pokoji (pondělí až neděle),
6 x plná penze,
1 x vstupní lékařská konzultace a předpis lázeňských
procedur,
10 x lázeňská procedura (5 x velká a 5 x malá),
denně pitná kúra,
lázeňský poplatek.
PENZION VEPŘEK- PÓLA
PENZION VEPŘEK- PÓLA
 ubytování ve dvoulůžkovém pokoji,
 stravování ve Společenském domě cca 800m od
místa ubytování, plná penze - standardní strava,
 rekondiční program cca 800m od místa ubytování,
 cena za osobu 4.860,-Kč (člen 3.860,-Kč),
 při neobsazení druhého lůžka člen 4.610,-Kč.
LÁZEŇSKÝ HOTEL JESTŘABÍ
LÁZEŇSKÝ HOTEL JESTŘABÍ
 ubytování ve dvoulůžkovém pokoji,
 stravování ve Společenském domě cca 300m od
místa ubytování, plná penze, standardní strava,
snídaně v hotelu Jestřabí,
 rekondiční program cca 300m od místa ubytování,
 sjednaná cena za osobu 6.265,-Kč (člen 5.265,-Kč),
 při neobsazení druhého lůžka člen 6.015,-Kč.
LÁZEŇSKÝ DŮM BEDŘICHA SMETANY
LÁZEŇSKÝ DŮM BEDŘICHA SMETANY
 ubytování ve dvoulůžkovém pokoji,
 stravování v lázeňském domě Bedřicha Smetany
plná penze, výběrová strava,
 rekondiční program cca 200m od místa ubytování,
 sjednaná cena za osobu 7.110,-Kč (člen 6.110,-Kč),
 při neobsazení druhého lůžka člen 6.860,-Kč.
 ZAJIŠTĚNÍ REKONDIČNÍCH POBYTŮ ČLENŮM
 Ve středu dne 1. 2. 2012 ve 12.00 hodin bude umístěn na www.nosppp.cz nebo
http://nosppp.cmkos.cz přehled termínů rekondičních pobytů a způsob
přihlášení člena. ZO budou předem e-mailem upozorněny na zveřejnění těchto
informací,
 člen si osobně objedná pobyt na telefonním čísle 734 435 591, svaz termín
požadovaný členem zarezervuje, členu přidělí variabilní symbol pro úhradu
zálohy ve výši 1.000,-Kč na osobu, po obdržení zálohy požadovaný termín
závazně zaeviduje,
 člen uhradí doplatek ceny nejpozději 50 dní před nástupem pobytu,
 svaz uhradí cenu pobytu lázním včetně příspěvku 1.000,- Kč na člena,
 svaz odešle členu lázeňský poukaz včetně pokynů na jím uvedenou adresu,
 podmínkou přidělení poukazu je délka členství více než 1 rok a řádný odvod
členských příspěvků ZO na svaz. Členu může být poskytnut maximálně jeden
rekondiční pobyt v rámci kalendářního roku.
 ZRUŠENÍ POBYTU (STORNO)
 V případě nenadálých skutečností má člen právo zrušit pobyt, a to písemně na
adresu:
NOS PPP
Nám. W. Churchilla 2
130 00 Praha 3 – Žižkov
 Stornopoplatky za nenastoupeného účastníka pobytu jsou stanoveny následovně:
Storno pobytu provedeno:
Výše stornovacího poplatku v Kč:
40 a více dní před nástupem
0
39 – 30 dní před nástupem
100
29 – 15 dní před nástupem
300
14 – 5 dní před nástupem
1 000
4 dny a méně nebo nenastoupení
2 100
 Stornopoplatky nebudou účtovány v případě, že v účasti na pobytu zabránily následují
okolnosti – náhlé onemocnění doložené lékařským potvrzením, živelná pohroma, úmrtí
člena rodiny (rodiče, manžel(ka),dítě) nebo závažné pracovní důvody písemně doložené.
Krátkodobé pobyty
Luhačovice 2012
na krátkodobé pobyty svaz neposkytuje členu žádný
příspěvek !
 KRÁTKODOBÉ POBYTY NEZAJIŠŤUJE SVAZ, SJEDNÁVÁ
SI JE ČLEN PŘÍMO S LÁZNĚMI !
 člen si samostatně objedná v Lázních Luhačovice a.s., podle
nabídky uvedené na www.lazneluhacovice.cz, pobyt. A to
Prodloužený víkend, Krátkou relaxaci nebo Lázně na zkoušku.
Při objednávce uvede, že je členem NOS PPP,
 po příjezdu do lázní se prokáže členským průkazem (Sphere
card) na základě kterého mu bude poskytnuta následující
sleva:
 10% při objednávce 21 dnů před nástupem pobytu,
 15% při objednávce 14 dnů před nástupem pobytu,
 25% pří objednávce 7 dní před nástupem pobytu.
 sleva se neposkytuje na nabídky LAST MINUTE a AKČNÍ
POBYTY uvedené na www.lazneluhacovice.cz
Download

Prezentace aplikace PowerPoint