Vážený užívateľ programu SOLID.
Už je to viac ako 10 rokov, čo program SOLID začali využívať prví užívatelia. Počas tejto
doby si program obľúbilo množstvo užívateľov. Keďže doba postúpila a moderné technológie
pokročili výrazne vpred, vznikli aj nové možnosti ako zjednodušiť používateľom prácu
s ekonomickým softvérom najmä v oblasti inštalácie, aktualizácií a zálohovania dát.
Spoločnosti HOUR, spol. s r. o. a MADO spol. s r. o. ako prvé na Slovensku zaviedli do
praxe najinovatívnejšie internetové riešenie pod názvom HUMANET, ktoré úplne odstránilo
potreby akýchkoľvek inštalácií a aktualizácií a zároveň zaviedlo automatizované zálohovanie
dát. Zároveň je toto riešenie aj po funkčnej stránke na špičkovej úrovni a ponúka oveľa viac
možností ako ktorýkoľvek iný program na spracovanie miezd a personalistiky na Slovensku
cenovo dostupný pre malé a stredné organizácie.
Na Slovensku dnes existuje aj niekoľko ďalších podobných riešení, ktoré sú ale buď veľmi
drahé a teda pre malé firmy nedostupné alebo zasa na druhej strane funkčnosťou veľmi
zaostávajú za bežnými ekonomickými programami.
Rok 2013 je rokom, kedy sme sa rozhodli zjednodušiť prácu všetkým užívateľom programu
SOLID a zrealizovať ich prechod na platformu HUMANET. Prechodom na HUMANET každý
užívateľ získa nové možnosti a funkcie, a zároveň nezaplatí za používanie jeho služieb viac
ako platil za program SOLID. Ako naše poďakovanie za doterajšiu spoluprácu majú všetci
užívatelia programu SOLID možnosť od 1.1.2013 nahradiť program SOLID systémom
HUMANET v rovnakom rozsahu počtu spracovávaných firiem a osobných čísiel ako
používali v programe SOLID a to za rovnakú cenu ako platili za systémovú podporu
programu SOLID.
Zároveň by sme Vás chceli informovať, že k 30.4.2013 bude ukončený vývoj a podpora
programu SOLID.
Postup prechodu na systém HUMANET, jeho výhody a ďalšie alternatívy pre prípad, ak sa
rozhodnete HUMANET nevyužiť, sú uvedené na ďalších stranách.
Veríme, že si systém HUMANET obľúbite rovnako ako už jeho existujúci užívatelia
a využijete jeho prednosti, ktoré dnes u iných programov na Slovensku nenájdete.
So srdečným pozdravom
Ing. Roman Dufek výkonný riaditeľ spoločnosti MADO, spol. s r. o. MADO spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina – tel.: +421-41-700 15 51 - fax: +421-41-700 15 52 – e-mail: [email protected]
IČO: 31590489 – DIČ: 2020444492 - IČ DPH: SK2020444492 – Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. – číslo účtu: 0076567812/0900
Spoločnosť MADO spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 1334/L
www.madosoft.sk
Čo máte urobiť?
V prílohe tohto listu Vám posielame výpoveď k zmluve o dielo pre program SOLID, na
základe ktorej sme Vám poskytovali služby spojené s používaním programu SOLID.
Jednu kópiu výpovede si ponechajte a druhú, Vami podpísanú, prosím zašlite späť na našu
adresu (MADO, spol. s r. o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina) spolu s odpovedným lístkom, na
ktorom uvediete na aký systém chcete z programu SOLID prejsť.
Ďalej Vám posielame sprievodné informačné materiály, ktoré Vám pomôžu s rozhodnutím
ako pokračovať ďalej po ukončení podpory programu SOLID.
MADO spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina – tel.: +421-41-700 15 51 - fax: +421-41-700 15 52 – e-mail: [email protected]
IČO: 31590489 – DIČ: 2020444492 - IČ DPH: SK2020444492 – Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. – číslo účtu: 0076567812/0900
Spoločnosť MADO spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 1334/L
www.madosoft.sk
Čo získate prechodom na HUMANET?
Pri práci s Humanetom získate väčší rozsah funkčnosti ako je dostupný pre SOLID.
Napríklad budete môcť definovať prístupové práva pre rôznych užívateľov. Rozsah funkcií
pre potreby spracovania personalistiky a miezd je takmer totožný s funkciami programu
SOLID, ale aj tu je HUMANET už ďalej, čo veľmi rýchlo zistíte.
Systém spracovania miezd je veľmi podobný spracovaniu na aké ste zvyknutí z programu
SOLID. Užívatelia, ktorí už na HUMANET prešli to zvládli aj bez školení. Samozrejme sú
k dispozícii príručky a dokonca aj videonávody.
Získate rovnakú záruku zapracovania aktuálnej legislatívy, avšak už nebudete musieť nikdy
nič sťahovať ani inštalovať, aby ste mali aktuálnu verziu a legislatívu k dispozícii, pretože toto
systém realizuje automaticky za Vás bez nutnosti akejkoľvek činnosti z Vašej strany.
Získate možnosť využívania systému nielen na osobnom počítači s operačným systémom
Windows, ale aj na iných počítačoch, s operačným systémom Linux alebo Mac OS. Zároveň
budete mať prístup k systému aj z mobilného telefónu, tabletu a ďalších zariadení
s internetovým prehliadačom, ako smart TV a podobne. Kedykoľvek môžete sadnúť k inému
počítaču alebo zariadeniu a Vaše dáta v Humanete máte k dispozícii bez nutnosti
vykonávania akejkoľvek inštalácie programu pre spracovanie miezd.
Vaše dáta budú chránené oveľa lepšie ako doteraz a budú automaticky zálohované, takže ak
nastane akýkoľvek problém alebo porucha na Vašom počítači, nemusíte sa o ich stratu báť.
Už nikdy sa nebudete musieť zálohovaním dát zaoberať.
Ako všetko toto HUMANET dokáže?
Vďaka internetu. HUMANET nie je klasický program, ktorý si inštalujete do svojho počítača.
Je to systém, ktorý je prevádzkovaný na internete. Používa sa podobne ako napríklad
Facebook, internet banking alebo portál Sociálnej poisťovne, kde každý mesiac odovzdávate
výkazy.
Ako to celé funguje a čo všetko potrebujete sa dočítate ďalej.
MADO spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina – tel.: +421-41-700 15 51 - fax: +421-41-700 15 52 – e-mail: [email protected]
IČO: 31590489 – DIČ: 2020444492 - IČ DPH: SK2020444492 – Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. – číslo účtu: 0076567812/0900
Spoločnosť MADO spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 1334/L
www.madosoft.sk
Čo potrebujete pre používanie Humanetu?
Akýkoľvek počítač s pripojením na internet. Nezáleží na type operačného systému. Môže byť
Windows, Linux, Mac OS a pod. Takže aj užívatelia Macov a Linuxu už majú možnosť
používať na svojich počítačoch mzdy a účtovníctvo.
Ďalej je potrebné pripojenie na internet a najnovšia verzia niektorého z prehliadačov Internet
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Prehliadač Internet Explorer pre
Windows je použiteľný aj vo verzii IE 8.0.
Pre prezeranie zostáv vytváraných v Humanete je potrebný Adobe Acrobat Reader, pretože
zostavy sú primárne generované v PDF formáte, ktorý je dnes najrozšírenejším formátom na
výmenu dokumentov cez internet. Tento program je samozrejme voľne k dispozícii na
stiahnutie na internete. Ak používate internet, tak ho už určite budete mať aj nainštalovaný.
Na zlepšenie komfortu a pre prácu s formulárovými zostavami ako sú pracovné zmluvy,
dohody, potvrdenia a pod. je vhodné mať nainštalovaný aj platený Microsoft Office alebo
bezplatný Open Office, prípadne Libre Office, aby ste mohli otvárať dokumenty vo formáte
DOCX a XLSX. V prípade nutnosti postačia aj voľne dostupné aplikácie iba na prezeranie,
takže ani tu nemusíte nič kupovať.
Aby ste mohli HUMANET používať, tak vlastne jediné čo potrebujete je pripojenie na internet.
Ak internet k dispozícii nemáte, tak bohužiaľ nebude môcť HUMANET využiť.
V takom prípade Vám odporúčame si internetové pripojenie zriadiť, pretože v dnešnej dobe
Vám internet ponúka nové možnosti a šetrí množstvo času a starostí, čoho príkladom je aj
HUMANET.
Ak aj napriek tomu sa Vám nepodarí internetové pripojenie zabezpečiť, potom Vám
ponúkame alternatívu prechodu na program HUMAN. Spôsob a podmienky využívania
programu HUMAN sú popísané na ďalších stranách.
Systém HUMANET si môžete vyskúšať ihneď po bezplatnej registrácii na stránkach
http://www.humanet.sk.
Bezplatný registračný formulár nájdete na adrese
https://www.humanet.sk/bezplatna-registracia.
MADO spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina – tel.: +421-41-700 15 51 - fax: +421-41-700 15 52 – e-mail: [email protected]
IČO: 31590489 – DIČ: 2020444492 - IČ DPH: SK2020444492 – Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. – číslo účtu: 0076567812/0900
Spoločnosť MADO spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 1334/L
www.madosoft.sk
Podmienky prechodu na systém HUMANET
Vývoj a podpora programu SOLID končí 30.4.2013. Prechod na systém HUMANET je
vhodné vykonať k 1.1.2013 z pohľadu uceleného spracovania roka 2013 v novom systéme.
Pri prechode na systém HUMANET Vám nebude účtovaná systémová údržba za SOLID pre
obdobie od 1.1.2013 do 30.4.2013, ale už iba poplatok za HUMANET pre rok 2013.
V programe SOLID môžete ešte spracovať ročné zúčtovanie dane za rok 2012 a jeho
výsledky zadať do systému HUMANET.
Pri prechode na HUMANET si môžete vybrať jeden z dvoch obchodných modelov:
-
SOLID
o obchodný model SOLID Vám poskytne rovnaký rozsah spracovávaných firiem
a osobných čísiel ako ste mali v programe SOLID za rovnakú cenu ako ste
platili za systémovú údržbu programu SOLID
o
-
získate garanciu nezmenenej ceny oproti programu SOLID
DYNAMIC
o obchodný model DYNAMIC je spôsob spoplatňovania systému HUMANET na
základe reálneho počtu skutočne spracovaných výplat v mesačných
intervaloch
o v tomto prípade získate záruku, že sa Vám cena bude automaticky meniť pri
zmene počtu osobných čísiel a nemusíte teda už nikdy dokupovať žiadne
doplnkové licencie alebo žiadať zníženie ceny pri poklese počtu
zamestnancov
o cena za jednu spracovanú výplatu je 0,55 € bez DPH, podrobnosti o cenách
nájdete na http://www.humanet.sk/cennik
o získate možnosť využívať aj jednoduché alebo podvojné účtovníctvo
HUMANET, takže môžete mať celú ekonomickú agendu v jednom systéme aj
s automatickým prenosom spracovaných miezd do účtovníctva
V prípade Vášho záujmu u väčšieho počtu zamestnancov Vám môžeme zrealizovať prenos
kmeňových dát zamestnancov z programu SOLID do systému HUMANET. Táto služba je
spoplatňovaná v sume 0,55 € bez DPH za jedno prenášané osobné číslo.
Podrobnejšie informácie o systéme HUMANET, v súvislosti s prechodom z programu SOLID,
získate na internetovej adrese http://www.humanet.sk, na e-mailovej adrese
[email protected] a na telefónnom čísle 041 / 562 24 22.
MADO spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina – tel.: +421-41-700 15 51 - fax: +421-41-700 15 52 – e-mail: [email protected]
IČO: 31590489 – DIČ: 2020444492 - IČ DPH: SK2020444492 – Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. – číslo účtu: 0076567812/0900
Spoločnosť MADO spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 1334/L
www.madosoft.sk
Podmienky prechodu na systém HUMAN
Ak Vaše technické podmienky, t.j. internetové pripojenie, nespĺňajú požiadavky na prevádzku
systému HUMANET, môžete požiadať o prechod na program HUMAN.
Program HUMAN je po funkčnej stránke rozsiahlejší ako program SOLID, takže v ňom
spracujete rovnako všetko, čo v programe SOLID, avšak jeho cena je vyššia. Pri prechode
na program HUMAN získate licenciu za 1 € bez DPH. Presnú cenu systémovej údržby Vám
vypočítame na základe stanovenia rozsahu licencie, ktorú by ste potrebovali.
Orientačné porovnanie systémovej údržby programov SOLID a HUMAN je uvedené
v nasledovnej tabuľke:
Rozsah licencie
1 organizácia do 10 osobných čísiel
1 organizácia do 50 osobných čísiel
1 organizácia nad 50 osobných čísiel
do 5 organizácií do 40 osobných čísiel
do 5 organizácií do 50 osobných čísiel
nad 5 organizácií do 50 osobných čísiel
nad 5 organizácií nad 50 osobných čísiel
SÚ/rok
SOLID
52,56
103,08
217,92
131,28
157,44
288,24
397,56
SÚ/rok
HUMAN
133
289
* nešpecifikovaná
353
405
* nešpecifikovaná
* nešpecifikovaná
* nešpecifikovaná – pre program HUMAN je potrebné určiť maximálny počet firiem
a osobných čísiel
Vývoj a podpora programu SOLID končí 30.4.2013. Prechod na systém HUMAN je vhodné
vykonať k 1.1.2013 z pohľadu uceleného spracovania roka 2013 v novom systéme. Pri
prechode na program HUMAN Vám nebude účtovaná systémová údržba za SOLID pre
obdobie od 1.1.2013 do 30.4.2013, ale už iba systémová údržba za HUMAN pre rok 2013.
V programe SOLID môžete ešte spracovať ročné zúčtovanie dane za rok 2012 a jeho
výsledky zadať do systému HUMAN.
V prípade Vášho záujmu Vám u väčšieho počtu zamestnancov môžeme zrealizovať prenos
dát zamestnancov z programu SOLID do systému HUMAN vrátane spracovaných miezd.
Táto služba je spoplatňovaná v sume 198 € bez DPH za jednu prenášanú databázu, t.j. 2
hodiny prác na konverzii dát podľa aktuálne platného cenníka pre HUMAN.
Podrobnejšie informácie o systéme HUMAN, v súvislosti s prechodom z programu SOLID,
získate na internetovej adrese http://www.hour.sk, na e-mailovej adrese [email protected] a
na telefónnom čísle 041 / 286 15 15 (voľba 3).
MADO spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina – tel.: +421-41-700 15 51 - fax: +421-41-700 15 52 – e-mail: [email protected]
IČO: 31590489 – DIČ: 2020444492 - IČ DPH: SK2020444492 – Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. – číslo účtu: 0076567812/0900
Spoločnosť MADO spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 1334/L
www.madosoft.sk
Mýtus 1:
Spracovanie miezd a účtovníctva cez internet je nebezpečné
Softvér, ktorý si nainštalujete na svoj počítač, Vám dáva pocit istoty, že ho máte u seba a že nikto iný ako Vy sa k nemu nedostane. Avšak treba sa zamyslieť nad tým, na aké ďalšie činnosti sa daný počítač využíva. Používate ho na posielanie e-­‐mailov, na pozeranie internetových stránok a dokonca aj na sťahovanie aktualizácií pre SOLID? Ak áno, potom aj tento počítač je samozrejme pripojený na internet a vystavený riziku zneužitia informácií prostredníctvom rôznych škodlivých softvérov, ktoré sa nepozorovane dostali do Vášho počítača. Prihlasovanie do programu je riešené zadaním mena a hesla, ktoré zabráni neoprávnenej osobe program používať. Ale, čo ak niekto Vaše meno a heslo zistí? Potom sa do programu dostane. V takomto prípade by sa hodila nejaká ďalšia úroveň ochrany a práve to HUMANET ponúka. Okrem zadania mena a hesla má v sebe zapracované aj ďalšie dodatočné nástroje overovania identity užívateľa ako napríklad e-­‐mailová notifikácia. A ak aj niekto prelomí aj tento doplnkový bezpečnostný nástroj, tak vďaka notifikačným službám Vás ihneď HUMANET upozorní na každý vstup do programu, teda aj neoprávnený vstup. Takýto neoprávnený prístup do programu SOLID nikdy neodhalíte. Ako je to s bezpečnosťou prenášaných dát? Čo, ak sa niekto pokúsi odchytiť dáta pri ich prenose medzi Vašim počítačom a internetovým serverom? Áno môže sa o to samozrejme pokúsiť, ale internetový server HUMANET komunikuje cez zabezpečený protokol HTTPS, takže takto získané dáta nedajú žiadny zmysel, pretože sú zakódované a rozkódovať ich je možné iba na danom počítači, ktorý práve používate. Používanie skratky HTTPS v adrese, na ktorej je prevádzkovaný internetový softvér je teda zárukou, že Vaše dáta nikto nebude vedieť prečítať aj keby ich na internete zachytil. Tieto bezpečnostné prvky stavajú HUMANET z pohľadu bezpečnosti na špičkovú úroveň, ktorá je oveľa vyššia ako napríklad portál Sociálnej poisťovne, kde musíte každý mesiac odovzdávať elektronicky mesačné výkazy a teda údaje o Vašich zamestnancoch sú tam oveľa ľahšie dostupné ako v systéme HUMANET. Ďalším aspektom, na ktorý sa pozrieme je porucha počítača. Čo sa stane, ak sa Vám počítač pokazí? V prípade klasického softvéru ako je SOLID musíte dať počítač opraviť. Po jeho oprave softvér znovu nainštalovať a obnoviť doň dáta zo zálohy. Že nemáte dáta zálohované? Nikto Vám neukázal ako sa to robí? Tak to je chyba, pretože budete musieť celé mzdy spracovať od začiatku! Našťastie už väčšina ľudí dáta zálohuje, avšak mnohí zálohy nechávajú na rovnakom počítači, na ktorom majú aj softvér a ak sa tento počítač pokazí, potom samozrejme prídu aj o zálohované dáta. Aj toto sa už zmenilo a ľudia sa naučili, že archív dát je potrebné dávať na CD alebo iné podobné médiá. Stále tu ale ostáva riziko straty dát z dôvodu frekvencie zálohovania. Zálohujete dáta každý deň? Raz za mesiac? Raz za týždeň? MADO spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina – tel.: +421-41-700 15 51 - fax: +421-41-700 15 52 – e-mail: [email protected]
IČO: 31590489 – DIČ: 2020444492 - IČ DPH: SK2020444492 – Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. – číslo účtu: 0076567812/0900
Spoločnosť MADO spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 1334/L
www.madosoft.sk
Pre HUMANET sa dáta zálohujú v pravidelných intervaloch niekoľkokrát denne. Vytvorené zálohy sa kopírujú na média oddelené od počítača, na ktorom sú uložené ostré dáta. Dokonca sa tieto zálohy kopírujú fyzicky aj na rôzne geografické miesta. Jedna záloha je v Bratislave a jedna v Žiline. Celý systém HUMANET je nasadený v prostredí zabezpečeného dátového centra, ktoré je nonstop monitorované kamerovým systémom. Fyzický prístup do dátového centra majú iba osoby s vydaným príslušným oprávnením. Výpadok dodávky elektrickej energie je riešený formou záložných generátorov. Ak používate HUMANET, Vaše dáta sú v bezpečí. Neohrozí ich ukradnutý notebook, vylúpená či vyhorená kancelária ani výmena účtovníčky. K mzdám sa pripájate rovnako bezpečne ako do banky. Ak by ste chceli rovnakú bezpečnostnú úroveň dosiahnuť aj s programom SOLID, museli by ste investovať desaťtisíce eur do vybudovania výkonnej infraštruktúry a zabezpečenia. Ďalšie doplnkové informácie získate aj na adrese http://www.humanet.sk/ekonomicky-­‐system-­‐charakteristika. MADO spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina – tel.: +421-41-700 15 51 - fax: +421-41-700 15 52 – e-mail: [email protected]
IČO: 31590489 – DIČ: 2020444492 - IČ DPH: SK2020444492 – Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. – číslo účtu: 0076567812/0900
Spoločnosť MADO spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 1334/L
www.madosoft.sk
Mýtus 2:
Ktokoľvek sa bude na moje dáta pozerať
Ľudia mávajú obavu, že ak sú ich informácie na internete, tak sa bude môcť ktokoľvek zo strany poskytovateľa služby na ne pozrieť. Toto Však možné nie je! V prvom rade to nedovoľuje naša legislatíva, takže ak by sme to urobili, porušili by sme zákon o ochrane osobných údajov za čo by sme sa museli zodpovedať pred súdom. Naši pracovníci na podpore systému HUMANET sa dostanú do systému úplne rovnakým spôsobom ako ktorýkoľvek iný užívateľ, t.j. zadaním mena a hesla. Užívateľ si vytvára svoje databázy sám a aj prihlasovacie meno a heslo si volí sám, takže ak by sa ktokoľvek iný chcel k dátam dostať musel by toto meno a heslo poznať. Na druhej strane niekedy by bolo výhodné mať takúto možnosť, ak potrebujete pomôcť s niečím pri ovládaní príslušnej aplikácie. Ak by operátor na hotline mohol vidieť Vaše dáta, potom by Vám vedel rýchlejšie a lepšie poradiť. Takúto službu je možné aktivovať na Vašu žiadosť a je spoplatňovaná. Ďalšie riziko sa javí z pohľadu vývojárov, ktorí by si mohli do systému zabudovať akési zadné dvierka, kadiaľ by mohli prihlasovanie obchádzať a takto dáta čítať. Avšak podobný prístup by si mohli urobiť aj do bežnej aplikácie ako je SOLID a zaviesť ich tam ako súčasť niektorého update. Takže, ak by to niektorý z vývojárov chcel urobiť, tak to mohol urobiť už dávno. Otázkou ostáva, ak by to urobil, čo by tým získal? V systéme HUMANET dnes spracovávajú dáta už stovky spoločností, od malých až po veľké. Používajú ho aj spoločnosti s tisíckami zamestnancov, takže si veľmi dávame záležať na zabezpečení Vašich dát a aj preto obsahuje HUMANET také bezpečnostné prvky, ktoré robia zo systému HUMANET oveľa lepšie zabezpečené riešenie ako je program SOLID. Vďaka dlhoročnému vývoju a vďaka moderným technológiám môžu dnes aj malé organizácie, ktoré doteraz používali SOLID, využiť špičkovú technológiu, funkčnosť a zabezpečenie, akú predstavuje HUMANET, a to za cenu, ktorú platili doteraz. MADO spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina – tel.: +421-41-700 15 51 - fax: +421-41-700 15 52 – e-mail: [email protected]
IČO: 31590489 – DIČ: 2020444492 - IČ DPH: SK2020444492 – Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. – číslo účtu: 0076567812/0900
Spoločnosť MADO spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 1334/L
www.madosoft.sk
Odpovedný lístok
Vyplňte, prosím, nasledujúce informácie a vyplnený odpovedný lístok zašlite spolu
s podpísaným dodatkom o ukončení k zmluve o dielo na program SOLID na našu adresu
MADO spol. s r. o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina.
Názov organizácie, vlastníka licencie programu SOLID:
............................................................................................................................................
Kontaktná osoba pre ďalšiu komunikáciu:
......................................................................
Telefón:
......................................................................
Mail:
......................................................................
Zaškrtnite prosím jednu z nasledovných možností:
Mám záujem o prechod na systém HUMANET, obchodný model SOLID
Mám záujem o prechod na systém HUMANET, obchodný model DYNAMIC
Mám záujem o prechod na program HUMAN
Nemám záujem o žiadnu z vyššie uvedených alternatív
    MADO spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina – tel.: +421-41-700 15 51 - fax: +421-41-700 15 52 – e-mail: [email protected]
IČO: 31590489 – DIČ: 2020444492 - IČ DPH: SK2020444492 – Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. – číslo účtu: 0076567812/0900
Spoločnosť MADO spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 1334/L
www.madosoft.sk
Download

Postup prechodu zo Solidu na Humanet