December 2010
Vážení čitatelia,
decembrové číslo Investičných tamtamov sme poňali trochu netradične. V čase keď rozmýšľate nad vhodným darčekom
pre svojich blízkych a známych, sme sa rozhodli dať do vašej pozornosti knihu, ktorá je síce malá, ale pre mnohých obdarovaných sa môže vďaka svojmu obsahu stať veľkým darom. Bola napísaná pred viac ako 100 rokmi...
Bohatým sa môže stať každý
Začiatkom 20. storočia vyšiel knižný bestseller "Najbohatší muž
v Babylóne" zasadený do obdobia Babylonskej ríše. Čitateľom prostredníctvom krátkych príbehov načrtáva zrozumiteľný návod ako
zbohatnúť a získať finančnú nezávislosť. Keď som si ho prednedávnom prečítal, bol som užasnutý tým, nakoľko je aktuálny aj
v dnešnej dobe.
Autorom tejto vydarenej publikácie je George S. Clason, ktorý žil
na prelomí 19. a 20 storočia. Vo svojej knihe prostredníctvom obchodníka Arkáda, najbohatšieho muža v Babylóne, zrozumiteľným
spôsobom radí, ako sa správať k svojim peniazom a majetku. Zosumarizoval sedem jednoduchých pravidiel, podľa ktorých, keď
sa budete riadiť, môžete tiež raz okúsiť ten slastný pocit byť bohatým a nezávislým.
V príbehoch nehľadajte odpoveď, do ktorých akcií, alebo komodít
treba investovať. Autor ide do oveľa hlbšej podstaty. Dáva návod
ako a zdôvodňuje prečo si pravidelne odkladať peniaze. Veľmi sa
mi páči myšlienka, že z toho čo mesačne zarobím, by som mal
najskôr „zaplatiť“ sám sebe a to aspoň jednu desatinu príjmu a až
potom zaplatiť ostatným. Odkladanie peňazí povyšuje na odmenu,
za to že denne musíme tvrdo pracovať na to, aby sme niečo zarobili. Paradoxne dnes pod odmenou za prácu si skôr predstavujeme kúpu niečoho „dobrého“, čím finančne odmeňujeme
všetkých naokolo, len nie samých seba.
Ďalej príbehy poukazujú na dôležitosť, nielen si peniaze odložiť
bokom, ale ich aj náležite zhodnotiť. A aby bol výsledok čo najlepší, mali by sme si pri tom nechať poradiť od ľudí, ktorí rozumejú
peniazom. Autor neobchádza ani tému nazvime to finančného plánovania, ktoré je nevyhnutnou súčasťou plánu na zbohatnutie.
Ďalej z knihy už len prezradím sedem pravidiel vedúcich k bohatstvu. Nebudem ich komentovať, nakoľko autor knihy ich v knihe
bravúrne prerozprával. Takže nech sa páči tu sú :
1. Jedna desatina tvojho zárobku patrí tebe.
2. Rozpočítaj výdaje tak, aby sa v prvom rade zaplatilo nevyhnutné
a až potom podľa možností to ostatné, ale len z deviatich desatín zárobku.
3. Každú odloženú mincu investujte, aby vám pomáhala zaistiť príjem a prameň bohatstva, ktorý by neustále prúdil do vášho vrecka.
4. Dbajte o svoj majetok a investujte len tam, kde oň neprídete.
Vklad si môžete v prípade nutnosti vyžiadať, budete tak dostávať slušný úrok. Raďte sa s rozumnými a úprimnými ľuďmi.
Riaďte sa radou skúsených, aby ste sa vyvarovali neistých investícií.
5. Mať vlastný dom.
6. Zaopatrite si včas finančné prostriedky pre neskoršie roky
života a na ochranu vlastnej rodiny.
7. Pracovať na sebe, zdokonaľovať sa, aby sme si sami seba vážili. Tak získate sebavedomie a pevnú vôľu, aby ste dokázali
všetko, čo chcete.
Keď budete čítať túto knihu, nech vás nezmiatne jednoduchý
jazyk, ktorý autor používa. Myšlienky, ktoré prostredníctvom neho
vyslovuje, majú obrovskú hĺbku. Odhaľujú šesť tisíc rokov starú
múdrosť, ktorá už len tým, že sa zachovala dodnes, si zaslúži našu
pozornosť.
Investičné tamtamy
Obchodník Arkád radí každú odloženú mincu investovať. Pri
investovaní vám môžu pomôcť aj nasledovné výroky známych osobností:
Kľúčom k zarábaniu peňazí na akciách je nedať sa od nich
odstrašiť.
Peter Lynch
Keď som bol mladý, myslel som si, že peniaze sú najdôležitejšia vec v živote; teraz, keď už som starý, viem, že sú.
Oscar Wilde
December 2010 / strana 2
Október je jeden z mesiacov, ktoré sú obzvlášť nebezpečné
pre špekulácie s akciami. Tie ďalšie sú júl, január, september,
apríl, november, máj, marec, jún, december, august a február.
Mark Twain
Obdobie maximálneho pesimizmu je najlepší čas pre nákup
a obdobie maximálneho optimizmu je najlepší čas pre predaj.
John Templeton
Investícia do vzdelania vždy prináša najlepší úrok.
Benjamin Franklin
Život na finančných trhoch sa nezastavuje ani s blížiacimi sa vianočnými sviatkami,
preto vám prinášame aj pravidelný trhový komentár...
Trhový komentár
Ostatné týždne zamestnávali investorov predovšetkým témy
ohľadne krízy financovania európsky štátov, americké kongresové
voľby, eskalácia konfliktu na kórejskom polostrove ako aj boj Číny
s rastúcou infláciou.
Ďalšie kolo problémov financovania európskych štátnych dlhov sa
tento krát dotýkalo Írska, ktoré aj pod tlakom európskych inštitúcií bolo nútené prijať pomoc od ostatných štátov eurozóny a Medzinárodného menového fondu. Zvolené riešenia však naďalej
nepresviedčajú investorov o dlhodobej efektívnosti záchrany pro-
blémových štátov. Náklady na financovanie ich dlhu sa aj napriek
nákupom týchto dlhopisov Európskou centrálnou bankou pohybujú veľmi vysoko.
Akciové trhy sa však z problémového novembra otriasli veľmi
rýchlo a hneď v úvode decembra prudko rástli. Hlavné indexy atakovali svoje tohtoročné najvyššie úrovne. Mimoriadna efektivita súkromného sektora (najvyššia za povojnové obdobie), rastúce zisky
spoločností, množstvo likvidity na trhu naďalej zatraktívňujú investície do podnikania.
Napíšte nám...
Budeme radi, ak sa do tvorby časopisu zapojíte aj vy a svojimi podnetmi obohatíte vaše Investičné tamtamy. Návrhy tém nám zasielajte
na e-mail: [email protected]
Download

Vážení čitatelia, Bohatým sa môže stať každý