Co bychom (ne)měli vědět
o bezdrátových komunikačních technologiích
Informace v tomto dokumentu jsou ověřitelné, převzaté od odborníků, kteří se nebojí
otevírat zakázaná témata a informovat lidi o závažných zdravotních rizicích. Odkazy na zdroje jsou
na konci článku. Tyto informace jsou zároveň velmi nepopulární, protože lidé mají rádi své mobilní
telefony, tablety, iphony, notebooky... přístroje jsou již symbolem pro kontakt s blízkými, přístup na
internet, součást pracovního i soukromého dne. Není ale třeba se jich hned vzdávat, důležité je však
vědět, jak je používat bezpečně, a omezit dobu ozařování těla na minimum. Druhé tělo v tomto
životě už nedostaneme, a zemřít na rakovinu kvůli pohodlnějšímu stahování mailů na pohovce,
nebo předpovědi počasí v autobuse, prostě nestojí zato.
Vysvětlení hlavních pojmů :
Elektromagnetická radiace, vlny (EMR) = může mít různé vlnové délky, například
mikrovlny. Do oblasti mikrovlnného záření patří radiace z mobilních telefonů, vysílačů, wi-fi,
mikrovlnné trouby a dalších zařízení. Každá člověkem uměle vytvořená EMR představuje větší či
menší, někdy však velmi vážné zdravotní nebezpečí pro živé organismy. Její účinky se klasifikují
jako tepelné (termální), a biologické (netermální). Mluví se především o těch prvních, ty druhé jsou
však mnohem nebezpečnější.
Mikrovlny = Mikrovlny jsou vysokofrekvenční radiové vlny (radiofrekvenční
elektromagnetická pole) o vlnové délce od 1 mm do 1 m, což odpovídá frekvenci 300 MHz (0.3
GHz) až 300 GHz, jsou to pásma Ultra high frequency (UHF), Super high frequency (SHF) a
Extremely high frequency (EHF).
Elektromagnetické pole = oblast obsahující elektromagnetickou radiaci, nás hlavně zajímá
oblast která má v blízkosti přístrojů radiaci nejsilnější a může více škodit živým organismům.
Vytváří se kolem každého zapnutého elektrického spotřebiče, drátů el. vedení, transformátorů,
vysílačů...
Lidé v mikrovlnce
Mikrovlny které jsou používané v mobilech, wi-fi, elektronických chůvičkách pro batolata, v
bezdrátových telefonech pro pevné linky, v bluetooth a pro jiný bezdrátový přenos, vás nyní
zastihnou úplně všude. Na rozdíl od radiových vln umí lépe procházet zdmi a budovami. Mikrovlny
v mikrovlnných troubách (o vlnové délce kolem 12 cm) mají frekvenci blízkou rezonanční
frekvenci některých nesymetrických molekul, hlavně vody. Potraviny, které jíme, obsahují velké
množství vody, proto je mikrovlnné záření v pokrmu schopno rozkmitat částice, zejména molekuly
vody, a tímto třecím pohybem dochází k relativně velmi rychlému zahřátí potravy. Ale nejen k
zahřátí. Je dobře známou skutečností, že mikrovlnné záření degradativním způsobem rozkládá
buňky živého organismu - působením na molekulárně vázanou vodu. Mikrovlny používané pro
komunikaci ve wi-fi a mobilních telefonech nás sice neuvaří, ale procházejí nejen zdmi a domy, ale
i každou buňkou našeho těla. Buňky v těle automaticky reagují na elektromagnetické pole a vlny,
jako na potenciální škodlivinu, podobně jako na jiné toxiny v životním prostředí (na těžké kovy a
toxické chemikálie). DNA v živých buňkách rozeznává elektromagnetické pole a mikrovlnné
frekvence i při velmi nízkých intenzitách. Začíná okamžitě produkovat svou biochemickou odezvu
na stres.
Člověk je vpodstatě velmi citlivá biochemická a bioelektrická jednotka
Vědecké důkazy již desetiletí poukazují na to, že naše bezpečnostní standardy a předepsané
limity jsou naprosto neadekvátní. Čím více zdrojů na nás působí (bezdrátové technologie,
mikrovlnné trouby, dráty el. vedení, transformátory, domácí spotřebiče...), tím stres těla stoupá a
vznikají různá poškození. Naše vlastní těla jsou bioelektrické jednotky, každá buňka a tělo
jakéhokoliv živočicha sestává z elektrických impulzů, nezbytných pro zachování životních funkcí,
pro metabolismus (mozkové vlny, nervová zkončení, tep srdce... vlastní přirozené frekvence a
rytmy). Elektromagnetická interakce představuje jednu ze základních interakcí přírody. Oproti tomu
uměle vytvořené frekvence, pulzující v neobvyklých intenzitách, pulzačních vzorech a vlnových
formách, se v přírodě nevyskytují. Biorytmy extrémně jemných a citlivých živých tkání se tím
narušují a přehlušují. Buňky na neznámá elektrická pole reagují chybnými biochemickými
reakcemi. Každá buňka v živém organismu lidí, zvířat i rostlin tak musí vynakládat více energie a
úsilí pro stabilizaci nutných chemických reakcí. Je pak méně odolná vůči nežádoucím vlivům, až
postupně odumírá. Svět zamořený mikrovlnnými vysílači škodí tedy nejen lidem, ale i zvířatům,
rostlinám, narušuje funkčnost celých ekosystémů. Zvířata vždy okamžitě migrují z oblastí nově
postavených vysílacích věží, dělají to i citlivější lidé. Bohužel budeme-li podporovat tento vývoj,
brzy už nebude kam migrovat. Současné "zdravotní" normy jsou nastavené pro toleranci
mnohonásobného nárůstu vysílačů a dat látajících vzduchem.
Co způsobují mikrovlny z mobilů a wi-fi zařízení
Prvním příznakem jejich častého nebo dlouhodobějšího působení je potlačení imunitního
systému, následované neurologickými poruchami, kdy je postupně poškozován mozek. Mohou se
dostavovat deprese a častější nachlazení, rýmy a ucpání dýchacích cest, kašel, astma, prodlužuje se
doba léčení obvyklých chorob. Neinformovaný člověk i lékař hledá problémy všude možně, jen ne
v oslabování těla mikrovlnami. Při dlouhodobějším působení vzniká leukémie. Celkově je nejvíce a
nejrychleji poškozováno embryo a děti, tedy lidská stádia v raném vývoji. Další v pořadí jsou ženy,
jejichž hormonální systém je složitější než u mužů. Staří lidé mají také slabší imunitní systém a
poruchy se u nich projevují rychleji. Mladí muži mají nejsilnější imunitu a nejdéle mikrovlnám
odolávají, nikoliv však jejich spermie a klidové mozkové frekvence (viz dále). Veliký pokles
plodnosti (nárůst neplodnosti) žen i mužů v posledních letech jde ruku v ruce s rozvojem
bezdrátových technologií a elektroniky v domácnostech. Zásadní je i fakt, že mikrovlny mění
frekvenci mozku z uklidňujících frekvencí na vybuzené aktivní frekvence. To až do té míry, že není
vůbec možné spát. Bdělý stav jsou běžné beta frekvence mozku, občas meditativnější alfa
frekvence. Pro spánek potřebujeme "upadnout" skrze alfa vlny do delta a théta frekvencí. Mozek
bombardovaný mikrovlnami z wifin a nevypnutých mobilů s tím má hodně práce. Stačí přidat další
stres ze zaměstnání nebo rodiny, a spánek bez chemických léků není možný. Vrtíte se dlouho v
posteli a nespíte? Budíte se v noci, jste nervózní, honí se vám hlavou myšlenky? Zkuste vypnout
mobily, wi-fi, odpojit různé elektrické přístroje v pokoji a za stěnou, odsunout postel od zdi ve které
vedou dráty, ověřit že k vám nezáří nic od sousedů, vyvětrat starý vzuch z pokoje nasycený různými
výpary z koberců a nábytků, a uvidíte, že budete zase spát jako kdysi. Mnozí mladiství a děti mohou
při působení mobilů a wi-fi zůstat u počítačů celou noc, hrát hry, komunikovat, sledovat filmy a
nemohou spát. Mladý organismus má energetické zásoby se s tímto frekvenčním přetlakem nějaký
čas vyrovnávat, ale přečerpává se na úkor zdraví v pozdějším věku. Tyto zásoby nejsou určené pro
boj s mikrovlnami a ponocování, ale pro zdravý vývoj orgánů a mozku. Děti které nepoznají pravý
klid a odpočinek to potom mají jako drogu, jako dospělí kafe a nikotin. Může nastat závislost na
neklidných vybuzených mozkových vlnách. Možná proto jsou tak populární technopárty a hudba s
pravidelnými technickými rytmy – jako jsou pravidelné dávky technického záření z přístrojů se
kterými žijeme. Poruchy vývoje orgánů a mozku u dětí mohou mít trvalý charakter. Nedostatek
spánku a klidových mozkových frekvencí kromě depresí může ústit v sebevražedné sklony. Příroda,
stromy, Země, zvířata, květiny... vyzařují přírodní léčivé frekvence, které potřebujeme pro zdravé
bytí, jsme s nimi v souladu. Působení přírodních vln a technických vln v těle si lze představit jako
rozdíl mezi procházkou v krásném lese, nebo ve středovém pásu mezi dálničními pruhy. Děti by
všeobecně vůbec nikdy neměly používat mobilní telefon a být vystavené wi-fi vysílačům. Mozek
vystavený mobilnímu hovoru trvajícímu pouhé 2 minuty se dostane do své normální frekvence až
po dvou hodinách. Toto je běžně lékařskými přístroji změřitelné, nejsou to laické odhady. Po 20
minutovém mobilním hovoru ráno před školou je mozek dítěte na většinu školního dne vyřazen ze
schopnosti kvalitně se soustředit na výuku. Co teprve po spánku nedaleko aktivního wi-fi modemu.
Dospělí lidé v těchto zářeních předčasně stárnou a trpí "civilizačními" chorobami. Žijeme tak ve
světě, který je čím dál méně vhodný k žití. Ale myslíte, že výrobci mobilů a bezdrátových
technologií chtějí, abychom tyto věci věděli?
Senzitivní lidé cítí elektromagnetická pole a vlny ihned
Určité procento lidí v populaci je zvýšeně citlivých na různé typy elektromagnetického
záření, především na blízkost aktivního mobilu, přenosného modemu nebo zapnuté wifiny. Každý, i
méně citlivý člověk si může tyto pocity jít zažít do blízkosti trafostanice na některém stožáru
(rozvodna el. energie, poblíž ní je el. pole velmi nebezpečné). Projevuje se to několika obvyklými
příznaky – z fyzických jsou to bolest hlavy, nebo spíše takový tupý bodavý tlak v hlavě a šíji, napětí
v břiše, svírání čelistí, špatné trávení, kovová chuť v puse, citelný tlukot srdce a pocit nevolnosti a
nemoci. Z psychických příznaků je to nervozita, únava, deprese, pocit že je třeba uniknout. I lidé
méně senzitivní se při zapnutém wi-fi nikdy nemohou kvalitně vyspat a zregenerovat, buňky jsou
zářením bombardovány neustále. U dětí je problémem i neschopnost se soustředit, častá je i
agresivita a výbuchy vzteku, nebo pláč a melancholie. Mozek nemůže jít do klidového stavu, ve
kterém se životní stav srovná do normálu, tělo i psychika si neodpočine. Farmaceutický průmysl na
tom vydělává prodejem sedativ a antidepresiv, jejichž vedlejší účinky ještě více poškozují tělo. V
Americe už je neuvěřitelně mnoho dětí na chemických lécích, kvůli špatnému psychickému stavu.
Extrémní senzitivita
Existují i lidé natolik citliví, že vůbec v dnešních městech nemohou jít po ulici, nebo žít v
městském bytě. Znovu je nutno zdůraznit, že jejich tělo je poškozováno stejně jako těla na tato
záření nesenzitivních lidí, oni o tom jen velmi akutně vědí. Každý člověk žitím převážně v přírodě a
zdravým stravováním (vyčištěním těla od škodlivin, tzv. detoxikací) může zvýšit svou citlivost
natolik, že okamžitě ucítí zapnutí wi-fi signálu modemu nebo intenetový přenos mobilu (potvrzeno
na lidech). Vyšší citlivost se zdá být hendikepem, ale je to naopak, umožní člověku vyhnout se
věcem, které jiné lidi postupně zabijejí.
Vliv na klíčící rostliny
Každý kdo věří v léčivé účinky bezdrátového wi-fi modemu si může udělat doma
jednoduchý pokus. Na dvě misky do vaty vysejte stejná semínka ke klíčení, například řeřichu.
Jednu misku postavte přímo ke stále zapnutému wi-fi modemu nebo vysílajícímu mobilnímu
telefonu (dnes jsou ty tarify se zdarma voláním...) a druhou na opačnou stranu domu, nebo tam, kde
je záření slabší nebo žádné. Zalévejte je úplně stejně. Semena poblíž vysílače záření v následujících
dnech klíčí špatně, mnohdy zárodky klíčků zahynou, srovnávací miska je na tom mnohem lépe.
Kdo z nás chce skončit jako ta mrtvá semena?
Proč nám wi-fi škodí stejně nebo i více než mobily?
Vyzařování mobilů je silnější a drží se blíže u těla, ale většina lidí jimi hovoří kratší dobu.
Wi-fi má záření o něco slabší (ne vždy), ale bývá zapnuté v mnoha domácnostech neustále. Proniká
těly celé rodiny, psů, květin, vody... a trochu slaběji i všech sousedů v okolních bytech, ve dne i v
noci, ať už vaříme, odpočíváme, sledujeme televizi, milujeme se, spíme, jsme těhotní... Můžete si
všimnout, jak je ve wi-fi kavárnách a restauracích se silným signálem personál nervózní, mnohdy
nepříjemný. Není divu, jsou tomuto stresujícímu tlaku vystaveni celý den v práci, kde i tak mají
svého obvyklého stresu až nad hlavu. Nemluvě o tom, že další wi-fi a mobilní telefony
pravděpodobně používají ve volném čase.
Proč vypínat mobil, když ho zrovna nutně nepotřebujeme?
Mobil se stále kontaktuje s vysílacími věžemi, každou chvíli vysílá své škodlivé záření, jen
tak. Čím blíže je našemu tělo, tím horší to je. Čím má mobil slabší signál, tím větší záření vysílá. Až
do vzdálenosti 4 m od mobilu je naše biopole, neboli energetický ochranný obal lidského těla,
poškozován těmito impulzy. A to mluvíme o mobilu, který není aktivní, nevolá, není ani online na
netu, pouze je zapnutý a "odpočívá". Je běžné, že lidé nosí mobily v kapsách na těle, dokonce na
srdci, u ledvin, nebo vedle zapnutého mobilu spí.
Proč netelefonovat a vypínat mobily v autě, v autobuse, vlaku, tramvaji...?
Zaprvé dopravní prostředky s kovovou konstrukcí působí jako faradayova klec, účinek
záření je v nich velmi intenzivní, nerozptyluje se do okolí. Čím více lidí v autobuse nebo autě má
zapnutý mobil, tím jsou dávky špikující těla pasážerů silnější. Mnohem silnější, než jakákoliv
zmanipulovaná studie o škodlivosti mobilů vůbec byla ochotna vzít v úvahu.
Zadruhé se mobil potřebuje připojit vždy k té nejbližší a nejsilnější vysílací věži, což se
během hovoru za jízdy stále mění. Mobil tedy zvýší svůj výkon a horečnatě hledá nejlepší signál.
Dávky ozáření jsou tedy větší než za běžného hovoru. Pokud jste jeli s mobilem u ucha metrem, asi
víte, jak se musí snažit o každou vteřinu spojení, když souprava vjíždí do tunelu. Telefonuje-li
zároveň několik lidí ve vagónu, je to pěkné "osvícení" mozků. A co chudáci spermie? Kdo jednou
bude kupovat nejnovější telefony?
Za třetí, ve vozidlech díky jejich konstrukci může být signál celkově slabší, takže další
důvod pro mobil zářit na plný výkon. Pokud toto vše víme, nebudeme své tělo dobrovolně mučit, a
je vpodstatě velmi neetické dělat to ostatním spolucestujícím. Zatelefonujeme si před jízdou, pak
mobil úplně vypneme a užíváme si cestu. Není to tak dávno, co mobily neexistovaly, a svět se stejně
točil.
WiFi vlny z notebooku poškozují mužům spermie, tvrdí vědci
Blízkost zdroje intenzivního záření ničí anebo přinejmenším poškozuje spermie, čímž klesá
mužská plodnost. Čtvrtina spermií umístěných v rámci testů poblíž laptopu na zhruba čtyři hodiny
přestala jevit známky života, poškozeno bylo DNA dalších asi deseti procent spermií. Podle studie
zveřejněné v odborném časopise Fertility and Sterility za to mohou elektromagnetické vlny
vydávané při bezdrátové komunikaci. „Data ukazují, že užívání laptopů bezdrátově napojených na
internet a umístěných poblíž mužských pohlavních orgánů může zhoršit kvalitu spermatu,“ shrnul
výsledky výzkumu podle listu The Daily Telegraph šéf vědeckého týmu Conrado Avendano.
Zdroj: http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/8924820/Using-wi-fi-on-a-laptop-damagessperm-study-suggests.html
Zákazy Wi-Fi ve školách a veřejných místech
Naštěstí mnoho vážných zdravotních problémů bylo vyšetřeno správně, a zjistilo se, že
mnoho studentů trpí ve školách s wi-fi připojením zrychleným nebo nepravidelným tepem srdce. U
extra citlivých jedinců došlo ke kolapsům. Nevídaný nárůst srdečních problémů u mladých lidí, a
jiných zdravotních úkazů, donutil některé školy a veřejné knihovny wi-fi připojení zrušit. Na
internetu jsou k dohledání seznamy škol a budov, které se postavily do čela hnutí proti hromadnému
wi-fi ozařování studentů. Téměř všechny drahé hotely se dnes chlubí wi-fi připojením. Hodí se jako
dočasná kancelář, ale pravdou je, že se v nich dobře nevyspíte. Citliví lidé tam ani neposedí.
Nejpokrokovější v přísných limitech a informování lidí je Švýcarsko, zatímco Kanada a USA jsou
na tom na nejhorších příčkách, spolu s rozvojovými zeměmi. Ve Švýcarsku je limit záření
1mikroW/cm2 a v Kanadě je 1000 mikroW/cm2! Jednou to bude zakázané úplně, jako DDT, azbest,
nespočet léků, herbicidů a pesticidů, a jiných dříve údajně neškodných záležitostí. Chceme čekat?
Mezinárodní studie INTERPHONE – WHO, 2010 - velký podvod
Jedná se o největší mezinárodní výzkum Světové zdravotnické organizace (WHO), s účastí
13 zemí, který stál 25 milionů dolarů. Částečně ji sponzorovali výrobci mobilních telefonů. Cílem
bylo vyhodnotit rizika nádoru na mozku. Děti a mládež, tedy nejcitlivější a nejnáchylnější skupina
populace, byli z této studie vyloučeni. Ačkoliv se ví, že vývoj nádoru na mozku trvá 10 až 15 let, ve
studii byli většinově zahrnuti lidé krátce a málo vystavení mobilním telefonům. Bylo vyšetřováno
tisíce případu lidí s nádory na mozku, ale tito lidé onemocněli ještě dříve, než mobily byly
dostatečně rozšířené, proto často z jejich údajů vyplynulo, že mobil za to nemohl. Některé druhy
nádorů byly ze studie zcela vyloučeny. Studie také nezahrnula lidi, kteří na nádor již zemřeli, nebo
byli tak nemocní, že se nemohli aktivně účastnit. Z účasti na tvorbě studie byl například násilně
vyloučen vědec George Louis Carlo, Ph.D, který byl dříve placený telefonním průmyslem jako
špičkový vědec obhajující neškodnost těchto technologií. Bohužel pod tíhou důkazů, které objevil,
změnil názor. (Následně byl v médiích zdiskreditován, čelil útokům na svou osobu a shořel mu za
záhadných okolností dům.) Dalším důležitým faktem je, že nádor na mozku je jednou kapkou v
moři škod, které mohou mikrovlny v živém organismu učinit (jed na krysy také není bezpečný jen
proto, že vám nezpůbí nádor na mozku). Mobilní telefony a wi-fi se začaly hromadně šířit až po
roce 1990, s největším vzrůstem až v posledním desetiletí! (Hlavní vlna rakovin teprve přijde.)
Stručně řečeno, studie založená na těchto pilířích, která je všude citovaná a zaplavila média,
víceméně vyznívá jako zaplacená obhajoba mobilních telefonů. Neetický pokus potlačovat pravdu,
další v již velmi dlouhé řadě. Studie vznikající bez sponzorské i jiné účasti průmyslu mají výsledky
zcela jiné, přiznávají vážné ohrožení člověka těmito technologiemi, ale nejsou z nějakých důvodů
vůbec známé a uznávané. Většina lidí protelefonuje mnohem více času než mnohé studie uvádějí,
navíc nás zasahuje záření cizích mobilů, wi-fi, a dalších přístrojů které jsou kolem nás. Děti a
mládež jsou při stejných dávkách vystaveni ještě větším rizikům než dospělí.
Jak se stanovují bezpečnostní normy?
Kolik smí do živé tkáně mobil nebo jiný zdroj vyzářit mikrovln, se naprosto mylně odvozuje
jen od ohřátí této tkáně na nebezpečnou teplotu, tedy od tepelných (termálních) účinků
elektromagnetické radiace. Pokud vám tedy mobil, jako malá mikrovlnka, ohřeje ucho nebo mozek
jen o dva stupně, je to vpořádku. Je ovšem potřeba pochopit, že ohřátí mozku, ačkoliv může být
velmi nebezpečné, je jen jeden aspekt účinků mikrovln a elektromagnetických polí v těle. Tato
záření mají i biologický (netermální) vliv na živé tkáně, narušují a ohrožují DNA, porušují biopole
člověka, mohou vážně měnit mnohé životně důležité bioelekrické i biochemické funkce. Tento
faktor, mnohonásobně škodlivější než ten tepelný, ale vůbec není směrnicemi po celém světě
oficiálně zohledňován, jakoby neexistuje. Směrnice stanovující limity záření z vysílačů i mobilních
telefonů nás chrání pouze proti krátkodobému ohřátí, nikoliv proti vzniku rakoviny, změnám
mozkových frekvencí a genetickému poškození. Když si kupujeme mobil, nikdo nám to nevysvětlí,
ačkoliv je to vědě velmi dobře známo. Věda, vlády, média i úřady bohužel slouží průmyslu, ne
lidem a přírodě. Jediná možnost, jak tyto aspekty zohlednit pro zdraví lidí, je totiž naprosto zakázat
vše, co vysílá mikrovlnné záření. Doopravdy 100% bezpečné dávky neexistují, buňky a jejich DNA
jsou na to příliš citlivé. Dá se s trochou posledního humoru říci, že lidstvo je tedy, dle platných
norem, jednou velkou pokusnou krysou v přiteplalé mikrovlnné troubě.
Proč se více nemluví o skrytých nebezpečích?
Ačkoli mobilní operátoři a výrobci mobilů a modemů stále tvrdí, že bezdrátové technologie
jsou bezpečné (a přinášejí jim mnohamiliardové zisky), od roku 1970 bylo vydáno jen v USA přes
8.300 oficiálních vládních dokumentů referujících o škodlivých účincích nízkoúrovňových
mikrovln. Dokonce i studie na zakázku těchto výrobců, provedené jejich vlastními experty, dokazují
škodlivost pro lidské zdraví. Tyto studie ale nejsou běžně zveřejňované, ze záhadných důvodů jsou
těžko dostupné a zpochybňované. Naopak argumenty propagující bezpečnost těchto technologií
jsou amatérské (i z pohledu inteligentního laika), ničím věrohodným nepodložené, ale v oficiálních
médiích a vědeckých zdrojích jsou uváděné záměrně na prvních místech. Když člověka srazí auto,
příčina smrti nebo zranění je jasná. Bohužel nemoci a umírání na mikrovlny a elektromagnetická
pole probíhá postupně, má různé příznaky, nejednotné symptomy a nelze ho jednoznačně prokázat.
Zároveň i jiných vlivů na nás působí hodně. Není-li vůle negativní účinky dokázat, neexistují.
Při stonásobných dávkách záření, než jaké vychází z wi-fi modemu, pokusná zvířata umírají
v několika vteřinách až minutách. Při snižování dávek se doba smrti oddalovala, u zvířat
předcházely fyzické i psychické problémy, neklid a pak rakovina. To, že člověk dostane rakovinu za
pět nebo deset let, je těžké na malých laboratorních zvířatech dokázat, nežijí tak dlouho. Krysy
vystavené i nižším dávkám mikrovln sice rakovinou trpěly poměrně rychle, ale kupodivu bylo
některými vědci prohlášeno, že výsledky z pokusů s krysami nelze přenášet na lidi (zajímavé, při
jiných pokusech to zřejmě problém není, proč by se jinak mučily a zabíjely milióny zvířat v
laboratořích?). Není těžké si domyslet, že nízké dávky nás nezabijí hned, že to bude trvat déle, a
bude to neprokazatelné. Mimochodem "léčení" rakovin chemoterapiemi a operacemi je obrovsky
výnosný byznys, který se rozrůstá jako rakovina sama (i přesto, že většinu lidí zabije ta
chemoterapie, nikoliv rakovina, ta je jen zhmotněné poslední varování o nevhodném životním stylu/
prostředí/ myšlení/ toxinech a parazitech v těle).
Ozařovanému lidstvu hrozí hromadná degenerace
Velmi nebezpečné je mikrovlnné záření pro vyvíjející se embryo a rostoucí buňky, průběžně
reagující na změny elektromagnetického pole. Studiemi zdokumentované pokusy se skupinami krys
ukázaly, že záření v intenzitě běžných mobilních telefonů, po dobu 60 min denně, způsobuje u
zárodků vážná poškození mozku. Z toho důvodu se dnes již dají koupit těhotenské zástěry vyrobené
z postříbřených vláken, bránící průniku elektromag. polí a vln do břicha. Nastávající maminky je
mohou nosit při práci s počítačem nebo jinými elektrickými předměty, například v kuchyni, u
televize nebo v kanceláři. Tyto informace jsou již známé dlouho, proč se o tom nemluví? Proč není
lidem umožněno žít a rozmnožovat se v bezpečí? Kdo chce mít nevědomé stádo poslušných
nepřemýšlejících konzumentů, kteří předčasně stárnou a chodí po ordinacích, místo aby si užívali
život?
Kdo tedy určuje, čemu se má věřit?
Základnou a domovem těchto technologií a korporací je USA. Zisk z bezdrátových sítí a
průmyslu kolem toho je spočítán na tři triliony USD ročně = tři tisíce bilionů dolarů ročně (zpráva z
roku 2009). Patří tím k nejmocnějším průmyslovým odvětvím na světě. Není divu, že se za tyto
firmy postaví celé autobusy nejlepších právníků a "vědců". Mohou si koupit celé úřady, média,
vlády i státy. Proč by to pro zachování těchto stále rostoucích zisků neudělali? Škodlivost těchto
technologií možná jednou přiznají, ale až se jim to bude hodit, až budou moci prodat světu nové
technologie, vybavení a přístroje (o kterých opět budou tvrdit, že jsou bezpečné), a vydělat další
astronomické sumy na výměně celého starého "již nevyhovujícího" arzenálu.
Komunikace s veřejností je dokonale promyšlená a lidé mají rádi své mobilní a internetové
poskytovatele. Rozesmátí mladí lidé na reklamních letácích, slova jakými kmunikují zamilovaní,
nebo správňáci v partách. Miliony lidí pracují na vhodném marketingu a vztahu s veřejností.
Stačí si spočítat, kolik bežný člověk měsíčně zaplatí a kolik takových lidí po světě těmto
firmám platí. Když jediný Čech utratí za telefonování 20 kč denně, z 5 milionů takových lidí je zisk
100 milionů denně, neboli 3 miliardy Kč měsíčne. Používaných mobilních telefonů je v současné
době v České republice více než obyvatel (služební telefony za to mohou), toto číslo můžete tedy
klidně vynásobit dvěma. Jaký je asi minimální zisk z průměrného velkoměsta v USA, v Číně nebo v
Mexiku, s mnohamilionovými populacemi? Kolik měst je na světě? Kolik mobilů a modemů se
denně prodá? Výrobní ceny nových zařízení na čínských linkách jsou v desítkách a stovkách korun,
prodávají se však za tisíce. Na světě prý používá mobilní telefony přes 3,5 miliardy lidí,
registrovaných funkčních účtů je 4,6 miliardy (údaj z roku 2009, nyní mnohem více).
Dalším důvodem obrovské podpory bezdrátových mobilních technologií vládami (hlavně v
USA) je možnost snadného odposlechu a nahrání každého hovoru, zároveň přesné sledování polohy
volajícího. Tajné služby a manipulace s informacemi vždy byly a jsou základem "vyspělých" států.
Mnozí nevědí, že odposlech kohokoliv je možný provádět i skrze vypnutý telefon. Mikrofon v něm
usmrtíte jen vyndáním baterie (přesto mají stále skrytou záložní baterii, která například drží v
paměti čas). Lidé jsou dokonale kontrolovatelní, a ještě za to platí, i když jim to ubližuje a zkracuje
životy. Unavení nevyspalí lidé se nebouří, nemají energii se ptát na zásadní věci, mají dost starostí s
vyděláváním peněz, tvořením a placením faktur, a vlastním zdravím. Co víc si přát, budujeme-li
mocné nadnárodní korporace a chceme-li ovládat svět?
Odkazy na zdroje nezmanipulovaných informací:
V angličtině:
Hlavní odborníci, kteří se rozhodli nenechat se koupit a riskovat své životy pro šíření pravdivých
informací o mikrovlnném záření a jeho vlivech, v angličtině snadno k dohledání na internetu, včetně
videí na youtube: Dr. Magda Havas - www.magdahavas.com . B.Sc., Ph.D. , Lloyd Burrell www.electricsense.com, Dr. Zory R. Glaser Ph.D. - www.zoryglaser.com ,
George Louis Carlo - www.whale.to/b/carlo_h.html , Ph.D, Barrie Trower rense.com/general96/trower.html , Olle Johansson a stovky dalších publikujících své výzkumy a
články. Zkuste zadat do vyhledávače videí slova: Wi-Fi Dangers, wifi radiation, cell phone
radiation, microwave radiation.... zajímavý je i norský dokument "A Radiant Day" – Zářivý den.
V češtině:
U nás se v ohledu oficiálního informování veřejnosti převážně hluboce spí, ale první vlaštovky už tu
jsou. Každý kdo žije ve městě by měl shlédnout video dokument "Plný signál", který je v českém
znění k nalezení na intenetu (youtube), a byl i odvysílán v české televizi. Upozorňuje mimo jiné na
antény mobilních operátorů umisťované na domech a skrze města, a zdokumentovaný obrovský
výskyt rakovin a dalších nemocí v pravidelných okruzích kolem nich.
Česká Televize- pořad "Nedej se" z roku 2008 - pojednáva o elektrosmogu, platných normách a
účincích.
Stránky: velmi informativní české weby - http://elektrosmog.blog.cz, http://empvf.cz,
http://zony.vbrne.info/jak_se_chranit.html, http://blog.baraka.cz/2010/08/zdravi-skodlive-wi-fi
Jak chránit zdraví sebe a své rodiny?
1. Wi-Fi doma, aneb smrtelně nepříjemné pohodlí
Prvním krokem je vyloučit ze života hlavní zdroje trvalého ozařování vlastními mikrovlnami a
elektromagnetickými poli. Obvykle je to několik snadných a rychlých kroků. První zbytečná zářící
hrůza na řadě je wifina. Domácí internetový modem, připojený přes pevnou linku, tlačítkem
(obvykle na zadní straně) vypneme z bezdrátové funkce, a připojíme ho pouze kabely. Wi-fi je věc,
která se zdá být komfortní, ale pouze škodí. Chcete-li mít pohodlí a sedět s notebookem nebo
tabletem na pohovce na klíně, nebo v kuchyni, a stahovat si zprávy, uvědomte si, že záření jde nejen
z hlavního modemu, ale ještě silněji i z vašeho přístroje na klíně. Je jen centimetry daleko od vašich
pohlavních orgánů, ledvin, jater... Navíc mimo pracovní stůl se po čase různě kroutíme a hrbíme,
není to zdravé ani z hlediska držení těla (problémy s krční páteří atd.). Kabelů se dá do modemu
připojit několik, každý člen rodiny může mít na svém stole vlastní přípojku. Obvykle se natahají po
bytě snadno, občas je potřeba udělat díru do zdi. Taková díra může ušetřit spoustu let života a
klidný spánek. Dlouhý srulovaný kabel se dá tahat po celém pokoji, i k pohovce, je to jen o trochu
méně pohodlné. Občas svůj modem zkontrolujte, zda opět nevysílá vlny do vzduchu, protože
některé modemy se po restartu (výpadek elektřiny, vypnutí, něco skrz počítač) mohou v základním
nastavení opět samy "rozzářit". Většinou se to neděje, ale kdyby ano, odborník vám pomůže změnit
jejich základní nastavení. Máte-li internet jiný než přes pevnou linku, může se stát, že vám v bytě
nepřetržitě září jeho přijímací a vysílací anténa. Je dobré to proměřit přístrojem (viz níže) nebo
zkonzultovat s poskytovatelem možnosti nastavení, nebo změnit poskytovatele internetu na pevnou
linku. Musíte-li z nějakého důvodu wifi mít, vypínejte ho, když ho zrovna nepoužíváte.
2. Mobily, bezdrátové telefony, tablety, notebooky s přenosným internetem, Wi-Fi venku...
Telefonování mobilem omezte na nejnutnější možnou míru. Dlouhé hovory je lépe vést přes Skype,
s kabelem přes pevnou linku. Nejhorší jsou neomezené tarify, nenutí při volání šetřit peníze. Je
vhodné pořídit si malý tarif placený od minuty, aby vám váš účet hlídal zdraví. Internet v mobilu,
nebo přenosný, je další zdroj zbytečného a silného záření, který držíte u těla, přímo v ruce. Lepší je
použít ho jen krátce a v akutních situacích, nebo ho vůbec nemít, brouzdání provádět doma na
kabelu. Život přeci může být mnohem bohatší, než ho od rána do večera vkládat do elektronických
krabiček, a pěstovat virtuální neosobní vztahy. Zbavte se domácích bezdrátových telefonů pro
pevné linky! Jejich záření bývá až nečekaně vysoké. Jedině telefon se luchátkem na drátu!
Celé město je prošpikované wifi signály, ale nejsilnější je to u zdrojů. Je vhodné vyhýbat se
zařízením (restaurace, kavárny, hotely), které se wifi připojením chlubí. Je vhodné jim i říci, máte-li
odvahu, že vám to vadí - aby mohla začít nějaká změna. Také si na svém počítači skrze jeho
bezdrátový modem ověřte, kolik a jak silných wifin od sousedů a sousedních podniků zasahuje do
vašeho bytu. Modem v notebooku vždy vypněte! (mívá speciální tlačítko či šoupátko). Aby stále
nehledal sítě. Samostatná kategorie je pracoviště, chodíte-li někam do práce. Můžete se pokusit
nevyhovující mikrovlnnou situaci změnit, udělat osvětu mezi spolupracovníky, sousedy, nebo je-li
situace neúnosná a aktuálně neměnná, uvažovat o celkové změně bydliště i pracoviště.
3. Nevysílající přístroje a vedení s elektromagnetickým polem
Vše do čeho proudí elektrický proud je zdrojem elektromagnetického záření. Proto je nevhodné spát
a dlouho pobývat v dosahu nejméně metru, ale spíše více metrů od jakýchkoliv zapnutých
spotřebičů. K tomu patří hudební zařízení, přehrávače, reproduktory, el.radiátory, lampy a lampičky,
vedení ve zdech... Jsou-li ve zdi kde spíte dráty, možná byste se při měření přístrojem zhrozili, jak
velké a jak daleko do vaší postele sahá jejich pole. Stačí nemít postele u zdi, zařídit byt tak, aby byl
mezi postelí, oblíbeným křeslem atd. metrový odstup. Tato pole nejsou tak brutální jako mikrovlny
z komunikačních zařízení, ale jejich dlouhodobé působení má podobné účinky na tělo. Do lampy u
postele jde proud i když je zhasnutá. Musí se vytáhnout ze zásuvky, aby se "uklidnila". Je možné
večer vypínat v bytě/domě pojistky pro okruhy místností, kde spíte. Na noční orientaci stačí
baterky, romantické jsou svíčky. Zvláště pro děti je důležité, aby mohly spát ve svém vlastním
zdravém biopoli. Nevhodné jsou kovové postele a matrace s kovovými pružinami. Jsou vodiči,
natahují do sebe okolní záření, fungují trochu jako anténa. Mikrovlnné trouby zabíjejí potravu,
protože potrava není jen hmota, má strukturu a různé prospěšné látky, které se mikrovlnami ničí. Při
zacházení s mikrovlnkou člověk dostává značné dávky záření, i když je proti tomu od výroby
odstíněná. Když už ji používáte, stůjte po zapnutí co nejdále od ní. Není dobré spoléhat na tvrzení o
jejich bezpečnosti, každý měřící přístroj, i citlivý člověk na elmag. pole, dokazuje opak.
Vypadá to jako spousta změn a věcí, které je třeba řešit. Ale vpodstatě stačí jediný den na
přehodnocení a přeskupení domácnosti a můžete žít v mnohem zdravějším prostředí. I skeptický
rodič který tomuto všemu nevěří, by to měl udělat aspoň pro své dítě. Na prokázání a oficiální
uznání škodlivosti kouření se čekalo přes 80 let od prvních iniciativ. Mikrovlny a elektromag.pole
mohou mít mnohem zásadnější a rychleší zdravotní následky než kouření a jsou hůře odhalitelné.
4. Prostředky k ochraně těla a domácnosti před mikrovlnným zářením vysílačů
Existují už speciální nátěry na zdi, omítkové směsi Faradayus, nebo textilie obsahující stříbro, které
fungují jako poměrně spolehlivá bariéra pro tyto vlny a záření. Výrobci mobilních telefonů a
majitelé všech těch korporací s nimi určitě mají již vystlané své domovy. Pro běžného člověka je to
možná ještě trochu drahé, ale alespoň těhotné maminky by měly investovat do ne tak drahých
těhotenských zástěr, které se zatím jako jediné dají koupit i u nás. Ostatní výrobky, jako záclony,
kanopy (závěsy) nad postele, oblečení, spací pytle, čepice atd. se dají zatím objednat jen ze
zahraničí. Běžně citlivý člověk asi nemá silnou motivaci tyto věci pořizovat, ale lidé senzitivnější
na tato záření (kterých přibývá) ani nemají jinou možnost, kromě odstěhování se někam daleko od
civilizace. Pár příkladů, je jich více:
http://www.7protect.com/cz , http://www.lessemf.com/personal.html,
http://shop.wireless-protection.org/cell-phone-radiation-shielding-dome-bed-canopy-205-p.asp
http://www.rockyflatsgear.com/womans-protection , http://www.profiambau.cz/press/?id=544 ,
5. Měřící přístroje, nejlépe do každé rodiny
Mikrovlnné ani jiné elektromagnetické záření nevnímáme smysly, kromě nepříjemných pocitů v
těle. To jako důkaz zatím uznáváno není. Proto pro svou bezpečnost je vhodné mít přístroj, který
vám jasně ukáže, jaký typ záření, jak silný a odkud napadá vaše tělo. Díky proměření můžete držet
od spotřebičů bezpečnější vzdálenost, zbavit se extrémně silně vyzařujících věcí, proměřit si prostor
kde spíte, a přesvědčit jiné lidi, že tato záření, mnohokrát překračující i ty podceněné, nedostatečné
zdravotní limity, doopravdy v jejich životě existují. Tyto přístroje se u nás zatím neprodávají, ale
stojí i při objednání ze zahraničí jen několik tisíc korun (levnější než mnohé mobily), jsou tedy
každému dostupné. Vydávají zvuky a světelné signály podle intenzity pole, mají přehlednou
stupnici, takže i úplný laik je může ovládat. Převedou pulzy vln a polí na zvuky a barevné diody se
rozsvítí, takže dříve neviditelná, tiše škodící záření, jsou odhalená.
Měřící přístroje: Acousticom 2 EMF, Cornet ED85EX, Cornet ED78S, Trifield 100XE EMF Meter,
COM, Acoustimeter. Každý z přístrojů je trochu jiný, pro laiky a měření spotřebičů, drátů, wifin
atd. se doporučuje malý a přehledný Acousticom 2 EMF. Trifield je velmi populární, nabízí měření i
jemných zemských záření, ale není tak přesný pro RF (radio frekvence). Podrobné popisy těchto
přístrojů, videa s jejich použitím, i další tipy, najdete na netu, zatím ponejvíce v angličtině .
Malý příběh na závěr: Představte si, že by v televizi ve zprávách řekli, že pan prezident
vzkazuje, že se vzduchem šíří virus, který vám do patnácti let způsobí vznik rakoviny, poškodí
orgány a zničí vám ihned klidný spánek, když ho ve svém bytě nebo těle včas neodhalíte a
neprovedete potřebné kroky. K jeho odhalení stačí koupit přístroj za pár tisíc, a změnit své návyky
pro svou ochranu. Co myslíte, že by kromě davové hysterie nastalo? Do týdne by byly všechny
přístroje vykoupené a každý by chtěl návod jak si zachránit život. Jenže přesně tohle se právě děje,
takový "virus" tu lehkomyslně vzduchem lítá, aniž by se o tom mluvilo ve zprávách! (proto se u nás
ani tyto přístroje ani nedají sehnat, a lidé jsou klidní). Znáte někoho, kdo nezná okamžitě z paměti
nejméně pět lidí, kteří onemocněli rakovinou? Znáte někoho, kdo je doopravdy úplně zdravý?
Znáte někoho, kdo by chtěl dobrovolně více stresu do života než má? Příčin nemocí je mnoho, ale
proti žádné z nich, která je komerčně zajímavá, se nepodnikají vhodné kroky k nápravě. Musí
nejdříve většina lidstva vymřít, abychom mohli znát pravdu? Doufejme, že ne. Můžeme se začít
starat o své bezpečí a zdraví sami. Prvním krokem je pídit se po pravdivých informacích, a
rozpoznat manipulaci a lež. Druhým krokem je eliminovat co nejvíce škodlivin a vytvořit si co
nejzdravější možné prostředí pro vlastní život. Třetím krokem je aktivně měnit své okolí a svět, aby
tu i naši potomci mohli žít.
Download

Co bychom (ne)měli vědět