Vyhlásenie kandidatúry
pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
v Hnilčíku 15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Hnilčíku podľa § 18 zákona SNR 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
zaregistrovala týchto kandidátov:
Meno
PREZVISKO Titul Vek Povolanie
1. František FABIAN
30 r. masér
2. Božena
kuchár 64 r. čašník
FEHÉROVÁ
Trvalý pobyt
Hnilčík 130
Politická
strana
SMER
Hnilčík 127
SMER
Hnilčík 134
3. Emil
JURČÁK
65 r. zámočník
SMER
Hnilčík 131
4. Ľubomír KAČÍR
49 r. technik
5. Branislav MURGÁČ
33 r. živnostník
6. Vlastimil NOVOTTA
39 r. čašník
7. Jozef
67 r. zámočník
Hnilčík 71
SMER
NOVA- SaSKonzervatívni
dekokrati
Slovenska
Hnilčík 244
SIEŤ
Hnilčík 227
PAULÍK
SMER
V Hnilčíku, 25. 9. 2014
Predseda miestnej volebnej komisie
Download

Vyhlásenie kandidatúry- poslanci