VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
Pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v
SASINKOVE
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v SASINKOVE podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby
poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Richard Beblavý, Bc., 22 r., študent, Sasinkovo č. 28, SMER-sociálna demokracia
2. Jarmila Dananajová, 58 r., operátor K a B systému, Sasinkovo č. 318, SMER-sociálna
demokracia
3. Jana Ešmírová, 36 r., zdravotná sestra, Sasinkovo č. 207, nezávislý kandidát
4. Iveta Hubusová, 46 r., opatrovateľka, Sasinkovo č. 101, SMER-sociálna demokracia
5. Michal Koyš, 32 r., podnikateľ, Sasinkovo č. 80, nezávislý kandidát
6. Milan Mažár, 34 r., živnostník, Sasinkovo č. 335, SMER-sociálna demokracia
7. Gabriela Mihočková, 51r., ekonómka, Sasinkovo č. 319, SMER-sociálna demokracia
8. Michaela Paulíková, Mgr., 24 r., učiteľka, Sasinkovo č. 327, nezávislý kandidát
9. Andrej Paulovič, 39 r., technik spracovania RAO, Sasinkovo č. 75, nezávislý kandidát
10. Elena Rýdziová, 58 r., podnikateľka, Sasinkovo č. 324, SMER-sociálna demokracia
11. Jozef Sládeček, 59 r., nábytkový stolár, Sasinkovo č. 227, Strana demokratického
Slovenska
12. Rastislav Srnec, 58 r., SBS-strážna služba, Sasinkovo č. 196, Strana demokratického
Slovenska
V Sasinkove
Dátum: 23. 09. 2014
Štefánia Hanzlíková, v.r.
_______________________________
predseda volebnej komisie
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
Pre voľby starostu obce v
SASINKOVE
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v SASINKOVE podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby
starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1.Jozef Hubus, Ing., 57 r., štátny zamestnanec, Sasinkovo č. 125, nezávislý kandidát
2. Jaroslav Jamrich, 57 r., starosta, Sasinkovo č. 264, SMER- sociálna demokracia
3. Andrej Paulovič, 39 r., technik spracovania RAO, Sasinkovo č. 75, nezávislý kandidát
4. Michaela Surkošová, Ing., PhD., 30 r., ekonóm-manažér, Sasinkovo č. 172, nezávislý
kandidát
5. Jozef Vančo, JUDr., 60 r., dôchodca, Sasinkovo č. 224, Slovenská národná strana
V Sasinkove
Dátum: 23. 09. 2014
Štefánia Hanzlíková, v.r.
_______________________________
predseda volebnej komisie
Download

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY