V/13
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
Dlhej
v ..............................................................................................................................
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Dlhej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Peter Fandl, 39 r., technik, Dlhá 162, nezávislý kandidát
Marek Herchl, 39 r., chef baker, Dlhá 12, nezávislý kandidát
Jozef Krchnák, 40 r., živnostník, Dlhá 159, SMER – sociálna demokracia
Vladimír Monsberger, 33 r., živnostník, Dlhá 138, SMER – sociálna demokracia
Zuzana Pastvová, Mgr., 32 r., sociálna pracovníčka, Dlhá 165, nezávislá kandidátka
Ľuboš Sklenár, 49 r., živnostník, Dlhá 118, SMER – sociálna demokracia
V Dlhej
Dátum: 24.9.2014
Martina Sklenárová v.r.
–––––––––––––––––––
predseda volebnej komisie
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce
Dlhej
v ..............................................................................................................................
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Dlhej podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce
zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Rudolf Braniša, 59 r., starosta, Dlhá 37, SMER – sociálna demokracia
V Dlhej
Dátum: 24.9.2014
Martina Sklenárová v.r.
–––––––––––––––––––
predseda volebnej komisie
Download

V/13 VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY Dlhej