VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva
vo Veľkom Mederi – 1. volebný obvod
15. novembra 2014
Mestská volebná komisia vo Veľkom Mederi podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb.o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov vyhlasuje,
že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov :
01. Hedviga Baloghová, PhDr.,
02. Milan Bányi, JUDr.,
03. Attila Baráth, Mgr.
04. Ivan Bobkovič,
05. Štefan Csémi, Ing.,
06. Daniel Csepi,
07. František Csóka,
08. Ildikó Dobis, Ing.,
09. Ladislav Dobis,
10. Martin Elšík, Mgr.,
11. Kristian Fitos, Ing.,
12. Tomáš Földes, PaedDr.,Ing.,
13. Richard Forró,
14. Viliam Görföl,
15. Karol Győry,
50 r.,
31 r.,
50 r.,
45 r.,
37 r.,
52 r.,
31 r.,
39 r.,
75 r.,
38 r.,
34 r.,
39 r.,
46 r.,
53 r.,
52 r.,
prekladateľka,
právnik,
samostatný radca,
živnostník,
vedúci projektov,
podnikateľ,
obchodný manager,
ekonómka,
dôchodca,
vychovávateľ,
informatik,
podnikateľ,
konateľ,
živnostník,
súkromný podnikateľ,
Mostová 3,
SMK-MKP
Táborská 42,
nezávislý kandidát
Stará 74,
MOST-HÍD
Kurtaserská 103B, nezávislý kandidát
Ružová 4,
nezávislý kandidát
Malá 2,
nezávislý kandidát
Ružová 9,
SMK-MKP
Lastovičková 20, nezávislá kandidátka
Kúpeľná 14 ,
nezávislý kandidát
J.Gagarina 41,
nezávislý kandidát
sídl.M.Corvina 37, MOST-HÍD
Lastovičková 6, nezávislý kandidát
Partizánska 36, SMK-MKP
Komárňanská 110,nezávislý kandidát
sídl.M.Corvina 34,nezávislý kandidát
16. Alexander Hír,
17. Alexander Juríček,
18. Zalán Kórósi, Mgr.,
19. Kristián Lajtos, Ing.,
20. Ildikó Laposová, Mgr.,
21. Tomáš Méri,
22. Dénes Mikóczy,
23. Róbert Nagy,
24. Alexander Néveri, Ing.,
25. Peter Orsovics, MVDr.,
26. Karol Petróczi,
27. Ivan Polgár,
28. Koloman Pongrácz, Ing.,
29. Attila Puskás, Mgr.,
30. Július Rácz, Ing.,
31. Richard Rásó,
32. Norbert Rudický, Mgr.,
33. Marian Soóky, PaedDr.,
34. Vendel Szabó, Bc.,
35. Angelika Szigetiová,
36. Jozef Sziszák,
37. Marián Šiška,
38. Andrej Takács, MVDr.,
39. Pavel Tarcsi,
40. Juraj Vajai, Ing.,
41. Fridrich Varga, Mgr.,
42. Martin Varga, Ing.,
43. Veronika Varga, Mgr.,
59 r.,
58 r.,
45 r.,
34 r.,
48 r.,
36 r.,
56 r.,
58 r.,
52 r.,
34 r.,
55 r.,
36 r.,
36 r.,
36 r.,
60 r.,
26 r.,
40 r.,
36 r.,
54 r.,
43 r.,
40 r.,
37 r.,
58 r.,
42 r.,
39 r.,
78 r.,
28 r.,
39 r.,
údržbár,
Mostová 5,
SMK-MKP
zástupca riaditeľa SOŠ,
Kvetná 1,
nezávislý kandidát
operatívny manažér,
Petőfiho 69,
nezávislý kandidát
manager,
nám.Hrdinov 13a, SMK-MKP
ekonómka,
Fučíkova 36 ,
nezávislá kandidátka
živnostník,
sídl.M.Corvina 35,MOST-HÍD
chemik,
Nová 16,
nezávislý kandidát
skladník,
Priemyslová 4,
MOST-HÍD
primátor,
Orechová 14,
SMK-MKP
veterinárny lekár,
Záhradnícka 34, SMK-MKP
vodič,
Komárňanská 100,MOST-HÍD
sprostredkovateľ poistenia,
Mostová 1,
MOST-HÍD
prednosta,
Komárňanská 32, SMK-MKP
odborný referent,
sídl.M.Corvina 17, SMK-MKP
vedúci odb. referent,
sídl.M.Corvina 33,SDKÚ-DS
montér klimatizačných zariad., Komárňanská 108,nezávislý kandidát
právnik,
J.Gagarina 37,
SMER-SD
pedagóg,
Petőfiho 74,
SMK-MKP
podnikateľ,
sídl.M.Corvina 54, SMK-MKP
pokladníčka,
Kurtaserská 129, MOST-HÍD
súkromný podnikateľ,
Krátka 3,
MOST-HÍD
logistik,
Orgovánová 3,
nezávislý kandidát
veterinár,
Lesná 55,
nezávislý kandidát
súkromný podnikateľ,
Tichá 63,
nezávislý kandidát
dopr. inžinier,
Lesná 92,
nezávislý kandidát
dôchodca,
Petőfiho 57,
SMK-MKP
manažér cestovného ruchu,
Nová 15,
nezávislý kandidát
manager,
Želiarska 14,
nezávislá kandidátka
44. Marta Vargová, Ing.,
45. Alžbeta Vrezgová, MUDr.,
46. Rudolf Wagner,
48 r., súkromná podnikateľka,
52 r., lekár,
46 r., cukrár,
Nová 15,
Lipová 25,
Mostová 40,
nezávislá kandidátka
nezávislá kandidátka
SDKÚ-DS
Vo Veľkom Mederi, dňa 26.9.2014
predseda volebnej komisie
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva
vo Veľkom Mederi – 2. volebný obvod
15. novembra 2011
Mestská volebná komisia vo Veľkom Mederi podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov vyhlasuje,
že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov :
1. Dezider Bartalos, MVDr.,
2. Csaba Kušnír,
2. Róbert Varga,
Vo Veľkom Mederi, dňa
63 r., zverolekár,
41 r., živnostník,
44 r., pracovník,
Konopná 4,
nezávislý kandidát
Konvalinková 10, MOST-HÍD
Hrušková 1,
nezávislý kandidát
26.9.2014
predseda volebnej komisie
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby primátora mesta
vo Veľkom Mederi
15. novembra 2014
Mestská volebná komisia vo Veľkom Mederi podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov vyhlasuje,
že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov :
1. Ildikó Dobis, Ing.,
2. Ildikó Laposová, Mgr.,
3. Samuel Lojkovič, JUDr.,
4. Alexander Néveri, Ing.,
5. Norbert Rudický, Mgr.,
Vo Veľkom Mederi, dňa
39 r.,
48 r.,
60 r.,
52 r.,
40 r.,
ekonómka,
ekonómka,
právnik,
primátor,
právnik,
Lastovičková 20,
Fučíkova 36 ,
Tichá 61,
Orechová 14,
J.Gagarina 37,
nezávislá kandidátka
nezávislá kandidátka
nezávislý kandidát
SMK-MKP
SMER-SD
26.9.2014
predseda volebnej komisie
Download

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY