VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
…............................................................................................................................................................
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Tulčíku podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov :
Meno, priezvisko,
Akademický vek,
titul
povolanie,
trvalý pobyt, politická strana
….....................................................................................................................................................................
1. Jozef Babinčák,
46,
mestský policajt,
Tulčík 196,
2. Ján Dobranský,
20,
študent,
Tulčík 88,
3. Monika Dragoňová, Mgr.,
43,
učiteľka,
Tulčík 357,
4. Jozef Frimer,
5. Jozef Frimer,
Bc.
60,
37,
odborný referent,
zdravotník,
Tulčík 170,
Tulčík 329,
6. Peter Klobušovský,
7. Vlasta Kopčáková,
Ing.
PhDr., PhD.
30,
32,
systémový špecialista, Tulčík 327,
učiteľka,
Tulčík 368,
8.Amália Kostelníková, Mgr.
42,
sociálna pracovníčka,
Tulčík 320,
9. Marek Kováč,
10.Juraj Kováč,
11.Gabriel Kvočka,
12. Anna Lipková,
13. Marek Lipka,
38,
31,
42,
45,
49,
technik,
technický pracovník,
obchodný zástupca,
učiteľka,
ekonóm,
Tulčík 157,
Tulčík 224,
Tulčík 237,
Tulčík 199,
Tulčík 289,
55,
42,
41,
technik,
živnostník,
programátor
Tulčík 104,
Tulčík 149,
Tulčík 294,
14. Ľubomír Maník,
15.Slavomír Sabol,
16. Jozef Šoltys,
Mgr.,
Ing.
Ing.
PaedDr.
Ing.
Ing.
Ing.
nezávislý
kandidát
nezávislý
kandidát
nezávislá
kandidátka
Smer-SD
nezávislý
kandidát
SIEŤ
nezávislá
kandidátka
nezávislá
kandidátka
KDH
SNS
SNS
Smer-SD
nezávislý
kandidát
Smer-SD
KDH
KDH
V Tulčíku
Dňa 29.9.2014
Vincent Frimer
…...................................................
predseda volebnej komisie
Download

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov