HOLLANDA
BAŞKENT: AMSTERDAM
NEDDERLAND: ALÇAK ÜLKE
HOLLANDA FİZİKİ HARİTASI
HOLLANDA-YER ŞEKİLLERİ-AKARSULARI
• -Yükselti az, düzlük ovalık.
•
•
•
•
•
•
Sonuç: Rüzgar enerjisinden
maksimum yararlanma
-%40’ı deniz seviyesinin
altında
-%25’İ denizin doldurulması
-Gel-git genliği yüksek. Gelgit
ve fırtına zamanı sular taşar.
-Kıyıya setler yapılmıştır.
AKARSULAR: Hidroelektrik
potansiyelleri düşük( Şel, Ren,
Maas, Wall)
HOLLANDA-İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
• Okyanusal iklim;
kışlar ılık, yazlar
serin, her mevsim bol
yağışlı
• Bitki; çayırlar + karma
ormanlar(%18-dikim)
HOLLANDA-NÜFUS VE YERLEŞME
• Yoğun nüfuslu, özellikle
orta ve batı kesimi daha
yoğun. Sebep: sanayi
• Nüfus artış hızı
düşük(%0,8)
• Kentsel nüfus oranı,
kırsal nüfus oranından
yüksek
• Önemli şehirleri Den
Haag, Rotterdam,
• Utrecht, Eindhoven,
Groningen, Harlem,
• La Haye ve
Amsterdam’dır.
AMSTERDAM
HOLLANDA-TARIM VE HAYVANCILIK
-Hollanda topraklarının
• % 32’sini tarım toprakları,
• % 40’ını çayır ve meralar,
• % 18’ini ise ormanlar
meydana getirmektedir.
-Tarımda modern yöntemler--»verim yüksek
-Domates+lale»ihracatının
%25’i
-Modern(besi)hayvancılığı
Son derece gelişmiştir.
HOLLANDA’NIN SİMGELERİ:ÜLKE; PEYNİRLERİ,
BİSİKLETLERİ, YEL DEĞİRMENLERİ, LALELERİ VE
SOSYAL HAKLARIYLA TANINIR.
HOLLANDA-ULAŞIM
-Çok gelişmiş; kara +
deniz +
hava(Amsterdam)
-Akarsu ve kanallardan
oluşan çok uzun nehir
ulaşımı
*Rotherdam limanı
Avrupa’nın en büyük
limanı(yük taşımada)
HOLLANDA-MADENLER-SANAYİ
-Yer altı kaynaklarınca
fakir
-Sanayisi gelişmiş. Faal
nüfusun %40’ı sanayi
sektöründe
-Sanayi dalları: *Gemi
yapımı, elektrikelektronik, metalurji,
petrokimya, makine
-Hollanda firmaları yurt
dışına yatırım
yapmakta
Dünya Milli Gelir ve İhracat
Sıralaması
Sıra-Ülke adı- Milli Gelir (milyar $) İhracat (milyar $)
1- ABD 14.369,1 1.056,0
2 -JAPONYA 4.887,0 579,0
3 -ÇİN 4.520,0 1.201,8
4 -ALMANYA 3.651,6 1.121,8
5- FRANSA 2.865,2 482,8
6 -İNGİLTERE 2.679,0 350,5
7 -İTALYA 2.307,4 404,0
8 -RUSYA 1.667,0 303,4
9 -BREZİLYA 1.635,5 153,0
10 -İSPANYA 1.601,4 217,7
11- KANADA 1.499,1 315,5
12 -HİNDİSTAN 1.260,6 163,1
13- MEKSİKA 1.089,9 229,8
14 -AVUSTRALYA 1.058,0 153,2
15 -G.KORE 931,4 361,2
16 -HOLLANDA 877,5 496,3
17 -TÜRKİYE 730,3 102,5
Download

HOLLANDA