FENBİLKON7
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FENBİLKON7
SUNUŞ ÖZETİ
•Enstitü yönetim bilgisi
•Kuruluş bilgisi
•Anabilim Dalları ve Lisansüstü programlar
Bilgisi
•Öğrenci Sayısı Bilgisi
•Erasmus Öğrenim Hareketliliği Bilgisi
•Erasmus Staj Hareketliliği Bilgisi
•Mezun Sayıları
•Genel Kazanımlarımız
FENBİLKON7
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Yönetimi
Müdür: Prof. Dr. Ayla ÇELİK
Müdür Yrd: Doç Dr. Kenan Söğüt
Müdür Yrd: Yrd.Doç. Dr. Fikret Zorlu
FENBİLKON7
Enstitü Sekreteri: Nazmiye
Gökçel
Personel işleri: Mehtap Sözen
Yazı işleri:Saime Sarı
Yazı işleri: Hava Akseven
Öğrenci işleri:Vedat Türakçı
Enstitü Yönetim Kurulu
FENBİLKON7
Müdür: Prof.Dr. Ayla ÇELİK
Müdür Yrd: Doç Dr.Kenan Söğüt
Müdür Yrd: Yrd.Doç.Dr.Fikret Zorlu
Üye: Prof. Dr. Ayla Özer
Üye: Doç. Dr. Burak Beyhan
Üye:Yrd.Doç. Dr. Ali Yıldız
2547 Sayılı yasa ile 03 Temmuz 1992 tarihinde
kurulan
Üniversitesi’nin
Mersin
kuruluş
FENBİLKON7
yasasında yer alan Mersin Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, 1993-1994 Eğitim-Öğretim
yılından itibaren lisansüstü eğitim ve öğretim
faaliyetlerine
başlamış,
günümüze
kadar
kendisine yüklenen görevleri yerine getirme
çabası içinde bulunmuştur. Mart 2015 itibariyle
yüksek lisans öğrenci sayımız 765, doktora
öğrenci
sayımız
ise
145
olup,
lisansüstü öğrencimiz mevcuttur.
toplam
910
FENBİLKON7
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen
bilimleri alanlarında eğitim ve araştırmalarıyla
uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni
ufuklar açan, değişen dünya koşullarında topluma
liderlik yapabilen bilim adamı ve araştırmacıların
yetiştirildiği bir kurum olmayı kendisine misyon
edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda, dünyadaki
bilimsel gelişmeler ışığında, yeni lisansüstü
programların
kurulmasına
olanak
verecek
yapılanmaları Mersin Üniversitesi’nin hedef ve
stratejileri paralelinde destekler ve organize
eder. Üniversite-sanayi-kamu ve özel sektörle
işbirliği amacı
projelerin yapılmasına olanak
sağlayacak
yapılanmaların
oluşturulmasını
hedefler.
FENBİLKON7
ANA BİLİM DALLARI LİSANSÜSTÜ
PROGRAMLARI AÇILIŞ TARİHLERİ
Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
Doktora
1.
Bilgisayar Mühendisliği A.B.D
09.07.2009
-
2.
Biyoloji A.B.D.
03.01.1994
09.1995
3.
Biyoteknoloji A.B.D.
05.04.2012
15.08.2013 (YÖK
GEN.KUR.)
4.
Çevre Mühendisliği A.B.D.
28.12.1993
17.01.1994
5.
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği A.B.D.
06.02.1994
14.02.2008
6.
Fizik A.B.D.
03.01.1994
15.07.2005
7.
Gıda Mühendisliği A.B.D.
28.12.1993
14.10.2002
8.
İmalat Mühendisliği A.B.D.
05.04.2012
01.03.2013
9.
İnşaat Mühendisliği A.B.D.
15.08.2013 (YÖK
GEN.KUR.)
-
10.
İş Sağlığı ve Güvenliği A.B.D.
19.03.2014 (YÖK
GEN.KUR.)
-
FENBİLKON7
Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
Doktora
11
Jeoloji Mühendisliği A.B.D
28.12.1993
01.04.2003
12.
Kimya A.B.D.
03.01.1994
25.06.2002
13.
Kimya Mühendisliği A.B.D.
27.05.2002
01.03.2013
14.
Kültür varlıklarını Koruma
A.B.D. (4)
25.09.2014 (YÖK
GEN.KUR.)
-
15.
Makine Mühendisliği A.B.D.
28.12.1993
19.06.2014 (YÖK
GEN.KUR.)
16.
Makine Eğitimi A.B.D.
15.07.2005
-
17.
Matematik A.B.D.
03.01.1994
26.09.2003
18.
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği A.B.D.
16.06.1999
-
19.
Nanoteknoloji ve İleri
Malzemeler A.B.D.
05.04.2012
15.08.2013 (YÖK
GEN.KUR.)
20.
Su Ürünleri A.B.D.
13.06.1996
23.03.2004
21.
Şehir ve Bölge Planlama A.B.D.
09.07.2009
-
FENBİLKON7
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNDE BULUNAN ANA BİLİM
DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
Ana Bilim Dalı
Doktora
Yüksek Lisans
1.
Bilgisayar Mühendisliği A.B.D
-
Yüksek Lisans
2.
Biyoloji A.B.D.
Doktora
Yüksek Lisans
3.
Biyoteknoloji A.B.D.
Doktora
Yüksek Lisans
4.
Çevre Mühendisliği A.B.D.
Doktora
Yüksek Lisans
5.
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği A.B.D.
Doktora
Yüksek Lisans
6.
Fizik A.B.D.
Doktora
Yüksek Lisans
7.
Gıda Mühendisliği A.B.D.
Doktora
Yüksek Lisans
8.
İmalat Mühendisliği A.B.D.
Doktora
Yüksek Lisans
9.
İnşaat Mühendisliği A.B.D.
-
Yüksek Lisans
10.
İş Sağlığı ve Güvenliği A.B.D.
-
Yüksek Lisans
FENBİLKON7
Ana Bilim Dalı
Doktora
Yüksek Lisans
11
Jeoloji Mühendisliği A.B.D
Doktora
Yüksek Lisans
12.
Kimya A.B.D.
Doktora
Yüksek Lisans
13.
Kimya Mühendisliği A.B.D.
Doktora
Yüksek Lisans
14.
Kültür varlıklarını Koruma
A.B.D.
-
Yüksek Lisans
15.
Makine Mühendisliği A.B.D.
Ç.Ü. Ortak
Doktora
Yüksek Lisans
16.
Makine Eğitimi A.B.D.
-
Yüksek Lisans
17.
Matematik A.B.D.
Doktora
Yüksek Lisans
18.
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği A.B.D.
-
Yüksek Lisans
19.
Nanoteknoloji ve İleri
Malzemeler A.B.D.
Doktora
Yüksek Lisans
20.
Su Ürünleri A.B.D.
Doktora
Yüksek Lisans
21.
Şehir ve Bölge Planlama
A.B.D.
-
Yüksek Lisans
Disiplinler Arası Programlarımız
FENBİLKON7
•Biyoteknoloji Anabilim Dalı
•Doktora-Yüksek lisans
•İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı
•Yüksek Lisans
•İmalat Mühendisliği
•Doktora - Yüksek Lisans
•Kültür varlıklarını Koruma
•Yüksek Lisans
•Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler
•Doktora - Yüksek Lisans
FENBİLKON7
Öğrenci Sayısı
YL
Doktora
Toplam
765
145
910
Araştırma görevlisi sayısı: 72
FENBİLKON7
ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM
HAREKETLİLİĞİ
AD-SOYAD
BÖLÜM
DÖNEM
DERECE
ÜLKE
Ayşin
GÜZEL
DEĞER
Biyoloji
2008-2009
(Güz)
Doktora
Almanya
Buket
Büşra
GÖZÜ
Su Ürünleri
2008-2009
(Bahar)
Doktora
Finlandiya
Erdener
KAYA
Matematik
2008-2009
(Güz)
Doktora
Almanya
Gülderen
KURT
KAYA
Su Ürünleri
2007-2008
(Bahar)
Doktora
Finlandiya
Pınar
Su Ürünleri
BULDUKLU
2006-2007
(Bahar)
Doktora
Finlandiya
Tuncay
TUNÇ
2007-2008
(Güz)
Doktora
Almanya
Matematik
FENBİLKON7
ADSOYAD
BÖLÜM
DÖNEM
DERECE
ÜLKE
Hasan
Hakan
DİNÇER
Su Ürünleri
2014-2015 Yüksek
(Bahar)
Lisans
Finlandiya
Mehmet
Ali
TİBATAN
Su Ürünleri
2010-2011 Yüksek
(Güz)
Lisans
Finlandiya
Mustafa
Ceyhun
ERDEM
Kimya
Mühendisliği
2014-2015 Yüksek
(GüzLisans
Bahar)
İspanya
Sabri
KALKAN
Kimya
Mühendisliği
2014-2015 Yüksek
(Güz)
Lisans
İspanya
ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ
FENBİLKON7
HAREKETLİLİĞİ
AD-SOYAD
BÖLÜM
DÖNEM
DERECE
ÜLKE
Ayşin
GÜZEL
DEĞER
Biyoloji
2008-2009
(Yaz
Dönemi)
Doktora
Almanya
Dilek
KUMARGAL
Biyoloji
2009-2010
(Yaz
Dönemi)
Doktora
Hollanda
Elif Ayşe
ERDOĞAN
Biyoloji
2011-2012
(Yaz
Dönemi)
Doktora
İtalya
Özge KURT
GÖKHİSAR
Gıda
2012-2013
Mühendisli (Yaz
ği
Dönemi)
Doktora
Yunanistan
FENBİLKON7
AD-SOYAD
BÖLÜM
DÖNEM
DERECE
ÜLKE
Rahmi UYAR Gıda
Mühendisliği
2012-2013
(Yaz Dönemi)
Doktora
İtalya
Seher SERİN Gıda
KARAYİYEN Mühendisliği
2012-2013
(Yaz Dönemi)
Doktora
İngiltere
Senin TUTA
Gıda
Mühendisliği
2012-2013
(Yaz Dönemi)
Doktora
İsveç
Ali Osman
ADIGÜZEL
Biyoloji
2013-2014
(Yaz Dönemi)
Doktora
Almanya
Cemile
SOLAK
Jeoloji
Mühendisliği
2013-2014
(Yaz Dönemi)
Doktora
Fransa
MEZUNLAR
FENBİLKON7
MEZUN
YÜK.LİS.-T.YÜK.LİS.
DOKTORA
K
K
E
T
E
GENEL
TOPLA
M
T
Bilgisayar
Mühendisliği
0
2
2
0
0
0
2
Biyoloji
32
24
56
11
6
17
73
Biyoteknoloji
0
0
0
0
0
0
0
Çevre
Mühendisliği
33
18
51
10
7
17
68
ElektrikElektronik
Mühendisliği
8
25
33
0
3
3
36
Fizik
17
23
40
0
0
0
40
Gıda
Mühendisliği
42
10
52
3
1
4
56
İmalat
/İnşaat/Mühendi
sliği
0
0
0
0
0
0
0
İş Sağlığı ve
Güvenliği
0
0
0
0
0
0
0
FENBİLKON7
MEZUN
YÜK.LİS.-T.YÜK.LİS.
DOKTORA
K
K
E
T
GENEL
TOPLAM
E
T
Jeoloji
Mühendisliği
25
32
57
1
4
5
62
Kimya
31
17
48
4
4
8
56
Kimya
Mühendisliği
12
5
17
0
0
0
17
Makine
Mühendisliği
7
38
45
0
0
0
45
Makine Eğitimi
4
7
11
0
0
0
11
Matematik
34
24
58
4
8
12
70
Metalurji ve
Malzeme
Mühendisliği
2
2
4
0
0
0
4
Nanoteknoloji ve
İleri Malzemeler
2
3
5
0
0
0
5
Su Ürünleri
17
26
43
6
4
10
53
Şehir ve Bölge
Planlama
0
2
2
0
0
0
2
FENBİLKON7
Mezun
Doktora
Toplam
1996
Yüksek
Lisans
9
-
9
1997
16
0
16
1998
23
0
23
1999
17
1
18
2000
17
-
17
2001
18
1
19
2002
19
1
20
2003
24
1
25
2004
60
2
62
FENBİLKON7
Mezun
Doktora
Toplam
2005
Yüksek
Lisans
109
3
112
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
86
138
53
124
99
20
47
42
38
1
4
4
10
13
5
7
10
11
87
142
57
134
112
25
54
52
49
FENBİLKON7
GENEL KAZANIMLARIMIZ
Düşünebilen
Fikir üretebilen
Düşündüğünü ifade edebilen
Kendini sürekli yenileyen
Girişimci
Sorgulayıcı
Ortak çalışmaya yatkın
Bilgi paylaşımına açık
Toplumsal sorunlara duyarlı
Sorumluluk duygusu gelişmiş
Bilimde çağdaş
Eğitimde yenilikçi
Araştırmada atılımcı bireyler yetişmesidir.
FENBİLKON7
Download

FenBilKon7 :: Mersin Üniversitesi