PROJE UYGULAMA SÜRECİ
YOL HARİTASI
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
• Sözleşme Esnasında Hazır Bulunması İstenilen Belgelerin Hazırlanması, KAYS'a
Yüklenmesi ve Ajans'a Sunulması
• Sözleşmelerin İmzalanması
• İlk İzleme Ziyaretleri (Proje Uygulama Sürecinin Yol Haritasının Belirlenmesi)
• Risk Değerlendirme Formlarının Doldurulması (Projenin Risk Durumunun Belirlenmesi
• Ön Ödeme Evrâkının Hazırlanması ve Ajans'a Sunulması
• Ön Ödemelerin Yapılması
• Satın Alma Faaliyetleri (Yapım İşi/Mal Alımı/Hizmet Alımı)
• Harcama Talimatı Onayı Aracılığıyla Proje Hesabı Üzerinden Yüklenicilere ve
Tedarikçilere Para Transferlerinin Gerçekleştirilmesi
• Ara Rapor Süreci (Raporun Hazırlanması, Ajans'a Sunulması ve Değerlendirilmesi)
• 1. Düzenli İzleme Ziyaretleri
• Ara Ödemenin Gerçekleştirilmesi (Ödeme Talebi Varsa ve İlgili Belgeler Ajans'a
Sunulmuşsa)
• Nihaî Rapor Süreci (Raporun Hazırlanması, Ajans'a Sunulması ve Değerlendirilmesi)
• 2. Düzenli İzleme Ziyaretleri
• Nihaî Ödemenin Gerçekleştirilmesi (Ödeme Talebi Varsa ve İlgili Belgeler Ajans'a
Sunulmuşsa)
• Proje Sonrası Değerlendirme Raporunun Ajans'a Sunulması
• Proje Kapanış Raporu'nun Hazırlanması ve Genel Sekreterlik Makamı'na Sunulması
• Varsa Teminat Mektubunun İâdesi
Anlık İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi
2
• Başvuru Sahiplerine Sözleşmeye Davet Bildirim Mektuplarının Gönderilmesi
KAYS Veri Girişlerinin Yapılması
1
• Başarılı Projelerin İlan Edilmesi
Download

proje uygulama süreci yol haritası