UnUn
REFERENCIE
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Renewable energy – Biomass
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD,
svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb
s dlhoročnou tradíciou.
Základné údaje o spoločnosti
Obchodný názov:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Konateľ:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
35 852 216
2020263674
SK2020263674
Ing. Rudolf Žiak
2/3
Bioplynové stanice
Objednávateľ
Popis projektu a realizovaných činností
Odpadová bioplynová stanica Košice, Kokšov - Bakša
Ekosalmo plus s.r.o.



Technická due diligence pri výstavbe
Posúdenie technickej dokumentácie
Posúdenie a skúšky inštalovanej technológie (elektrických, plynových, tlakových a technologických zariadení)
Bioplynová stanica Dvorianky
BEK Dvorianky s.r.o.
Allfine s.r.o.



Technická due diligence pri výstavbe
Posúdenie technickej dokumentácie
Posúdenie a skúšky inštalovanej technológie (elektrických, plynových, tlakových a technologických zariadení)
BPS Kamenica nad Cirochou
 Vypracovanie energeticko-ekonomickej analýzy pre BPS
Bioplynová stanica Veľký Ďur
Tomášek Servis s.r.o.


Posúdenie technickej dokumentácie
Posúdenie a skúšky inštalovanej technológie (elektrických, plynových, tlakových a technologických zariadení)
Bioplynová stanica Chynorany
Dpt. MIROSLAV ZIGO


Posúdenie technickej dokumentácie
Posúdenie a skúšky inštalovanej technológie (elektrických, plynových, tlakových a technologických zariadení)
Bioplynová stanica Ludrová
RUDOS RUŽOMBEROK s.r.o.


Posúdenie technickej dokumentácie
Posúdenie a skúšky inštalovanej technológie (elektrických, plynových, tlakových a technologických zariadení)
Agrigas s.r.o.
BPS na báze pyrolýzy Fiľakovo
 Vypracovanie energeticko-ekonomickej analýzy pre BPS
Syngas s.r.o.
BPS na báze pyrolýzy Fiľakovo
 Vypracovanie energeticko-ekonomickej analýzy pre BPS
Bioplynová stanica Bošany
W2E Bošany s.r.o.



Technická due diligence pri výstavbe
Posúdenie technickej dokumentácie
Posúdenie a skúšky inštalovanej technológie (elektrických, plynových, tlakových a technologických zariadení)
Bioplynová stanica Koš
MALICO, s. r. o.



Technická due diligence pri výstavbe
Posúdenie technickej dokumentácie
Posúdenie a skúšky inštalovanej technológie (elektrických, plynových, tlakových a technologických zariadení)
REFERENCIE_TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o._REN
3/3
Stanice na biomasu
Objednávateľ
Popis projektu a realizovaných činností
Stanica na biomasu Čierny Balog
Píla Rosík s.r.o.



Stanovenie podmienok na výber generálneho dodávateľa technológie
Posúdenie technickej dokumentácie
Technická due diligence pri výstavbe (pripravované)
Čističky odpadových vôd
Objednávateľ
Popis projektu a realizovaných činností
Čistička odpadových vôd Slovenská Ľupča
KLIMATI TEAM s.r.o.



Posúdenie technickej dokumentácie
Posúdenie a skúšky inštalovanej technológie
Posúdenie a skúšky inštalovaného elektrického zariadenia
Čistička odpadových vôd Hrboltová
Mondi SCP a.s.



Posúdenie technickej dokumentácie
Posúdenie a skúšky inštalovanej technológie
Posúdenie a skúšky inštalovaného elektrického zariadenia
Čistička odpadových vôd Čadca
K&H KINETIC a.s.
VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a.s.



Posúdenie technickej dokumentácie
Posúdenie a skúšky inštalovanej technológie
Posúdenie a skúšky inštalovaných plynových zariadení
Čistička odpadových vôd Námestovo


Posúdenie technickej dokumentácie
Tlaková skúška vyhnívacej nádrže
Čistička odpadových vôd Námestovo
APLIK s.r.o.



Posúdenie technickej dokumentácie
Posúdenie a skúšky inštalovanej technológie
Posúdenie a skúšky inštalovaného elektrického zariadenia
REFERENCIE_TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o._REN
Download

Referencie! [ PDF 340 kB ]