Odborná konferencia o informatizácii verejnej správy
Národný informačný deň projektu PPP4Broadband
pod záštitou MF SR a digitálneho lídra
SR Petra Pellegriniho
6. ročník
11. júna 2013
SÚZA, Bratislava
www.suza.sk
www.ideme.net
Organizátor:
Spoluorganizátor:
Partneri:
Sponzori:
Vystavovateľ:
Mediálni a obsahoví partneri:
Jointly for our common future
ÚVODNÝ BLOK KONFERENCIE
8:30
Registrácia, ranná káva
9:00
Privítanie účastníkov
Milan Ištván, prezident PPP
9:15
Digitálna agenda pre Európu a Slovensko
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF SR
a Digitálny líder SR
OPIS POPOLUDNIE
13:30
Rok 2013 = rok OPIS
Norbert Molnár, generálny riaditeľ sekcie RO
OPIS, ÚV SR
14:00
Aktuálny stav implementácie projektov
PO 1 OPIS
Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie
informatizácie spoločnosti, MF SR
14:30
Stav implementácie Prioritnej osi 2 OPIS
Jaroslav Mendel, generálny riaditeľ sekcie
Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry, MK SR
15:00
Prestávka na kávu
15:20
Panelová diskusia o 10 projektoch OPIS
ukončených v roku 2013 - zástupcovia
prijímateľov:
• Peter Szakács, MZ SR
• Jozef Čapuška, MV SR
• Ján Beňo, NKÚ SR
• Mária Hulmanová, MPSVaR SR
• Katarína Leitmannová, ÚGKK SR
• Gabriel Rusznyák, MF SR
DIGITÁLNA AGENDA A TRENDY
9:35
Aktuálne o Cloude na Slovensku
Peter Weber, nezávislý expert
9:55
Aktuálne o Broadbande na Slovensku
Milan Ištván, korodinátor pracovnej skupiny
Broadband
10:15
Projekt PPP4Broadband
Jan Kubalík, Agentúra pre inovácie a európsku
spoluprácu
10:35
Na kávu pozýva CORA GEO
17:00
11:00
Skúsenosti IBM v oblasti informatizácie miest
Milena Jabůrková, Government Program
Executive, IBM
Záverečné slovo a žrebovanie tomboly
Milan Ištván, prezident PPP
17:30
Raut
hudobný hosť Igor Pekarík
11:25
Mestský mobilný aktivizmus alebo Ako sme
schovali starostu do vrecka
Peter Polák, Softec, Ctibor Košťál, Inštitút pre
dobre spravovanú spoločnosť
11:45
12:10
12:30
VŠETCI MYSLIA, ALVAO VIE
(Riadenie aktív a služieb nielen pre samosprávu)
Peter Farkaš, Václav Ťupa , ALISON
Konferenciu moderuje Katarína Lengyelová z TA3
WORKSHOP v kaviarni
Nové programové obdobie EÚ 2014-2020
Lukáš Lukáč, riaditeľ odboru riadenia OPIS, MF SR
Na obed pozýva DATALAN
15:00 17:00
Príprava OPIS projektov v rámci výzvy
eMestá
(určené pre prijímateľov a potenciálnych
dodávateľov projektov, pripravené v spolupráci
so SORO OPIS na MF SR)
REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU
ÚČASTNÍCKE POPLATKY
Registrácia na konferenciu iDEME 2012 je možná
do 6.júna 2013 alebo do vyčerpania kapacity.
Registrujte sa vyplnením formuláru na stránke
www.ideme.net.
Verejná správa, akademický sektor a médiá: BEZPLATNE.
Členovia PPP: 50 EUR.
Nečlenovia PPP: 100 EUR.
(PPP nie je platcom DPH.)
Konferenciu pripravujú Partnerstvá pre prosperitu (PPP), www.p3.sk. PPP nie je platcom DPH.
PPP - občianske združenie, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, tel.: +421 2 482 91 379,
M. Ištván, mobil: +421 905 351 962, [email protected], J. Mlynárčiková, mobil: +421 908 685 832, [email protected]
Download

program konferencie (pdf)