Správa ŠVOČ 2014
Dňa 29.4.2014 sa na Ústave telekomunikácií FEI STU uskutočnila prehliadka prác
Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ 2014), ktorej sa zúčastnilo 26 študentov
s počtom článkov 22. Ocenenia prác ŠVOČ 2014 Ústavu telekomunikácií FEI STU už
tradične podporila spoločnosť GTS Slovakia.
sekcia: Telekomunikácie
komisia
doc. Ing. Ján Čuchran, PhD. (predseda), Ing. Radoslav Vargic, PhD., Ing. Martin Lackovič
(tajomník)
ocenenia
Cena dekana: Martin KRČ
Diplom dekana: Ľubomír DRESTO
Cena IEEE: Bc. Martin KRČ
cena ÚT1.: Michal MAÁR a Júlia SITÁROVÁ
cena ÚT2.: Filip CSÓKA
cena ÚT3.: Matej HARTMANN
sekcia: Telekomunikácie I.
komisia
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. (predseda), doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.,
Ing. Ivan Lapin (tajomník)
ocenenia
Cena dekana: Bc. Dávid PETRÁŠ
Diplom dekana: Bc. Matej KALL, Bc. Marcel JADROŇ
Cena IEEE: Bc. Pavol LIPTÁK a Bc. Matej PESTUN
cena ÚT1.: Bc. Pavol LIPTÁK a Bc. Matej PESTUN
cena ÚT2.: Bc. Tomáš ŠTURDÍK a Bc. Filip HOSSNER
cena ÚT3.: Bc. Matej MICHALSKÝ a Bc. Ján ŽABKA
sekcia: Telekomunikácie a QoS
komisia
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. (predseda), Ing. Martin Rakús, PhD., Ing. Tibor Csóka
(tajomník)
ocenenia
Cena dekana: Veronika DOLINAYOVÁ
Diplom dekana: Filip CHAMRAZ
Cena IEEE: Roman CIPOV
cena ÚT1.: Roman CIPOV
cena ÚT2.: Veronika DOLINAYOVÁ
cena ÚT3.: Filip CHAMRAZ
sekcia: Telekomunikácie a spracovanie signálov
komisia
doc. Ing. Martin Medvecký,
Ing. Matej Kultan (tajomník)
PhD.
(predseda),
Ing.
Martin
Turi-Nagy,
ocenenia
Cena dekana: Bc. Martin MOKRÁŇ
Diplom dekana: Bc. Pavol ŠALÍK
Cena IEEE: Bc. Martin HORNÁČEK
cena ÚT1.: Bc. Branislav BELAN
cena ÚT2.: Bc. Martin HORNÁČEK
cena ÚT3.: Bc. Milan KELLOVSKÝ
29.4.2014
Ing. Erik Chromý, PhD.
tajomník ŠVOČ ÚT
PhD.,
Download

Správa ŠVOČ 2014 ÚT