KONZULTAČNÉ
HODINY
KATEDRY
MANAŽMENTU
– LS 2014/2015
KONZULTAČNÉ HODINY platia v priebehu semestra
Počas skúškového obdobia je nutné si konzultácie s pedagógom dohodnúť prostredníctvom E-mailu
VYUČUJÚCI
KONZULTAČNÉ HODINY
prof. Ing. BAJZÍKOVÁ Ľubica, CSc.
Pondelok: 11:00-12:00
Mimo konzultačných hodín podľa individuálnej dohody
so študentmi
miestnosť č. 405
[email protected]
prof. Ing. RUDY Ján, PhD.
Pondelok: 12:30-13:50
miestnosť č. 426
[email protected]
prof. PhDr. REMIŠOVÁ Anna, PhD.
Streda: 10.30-12.00
miestnosť č. 403
[email protected]
doc. Mgr. LAŠÁKOVÁ Anna, PhD.
Pondelok: 15:30-17:30
miestnosť č. 431
[email protected]
doc. PhDr. SULÍKOVÁ Rozália, PhD.
doc. PhDr. ŠAJGALÍKOVÁ Helena, PhD.
Štvrtok: 15:30-16:30
Mimo konzultačných hodín podľa individuálnej dohody so
študentmi
miestnosť č. 331
[email protected]
Pondelok: 14:30-16:30
Mimo konzultačných hodín podľa individuálnej dohody
so študentmi
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných
jazykov, miestnosť E9.29
[email protected]
doc. Ing. ŠPIRKOVÁ Daniela, PhD.
Podľa individuálnej dohody so študentmi
Slovenská technická univerzita v Bratislave
[email protected]
doc. Mgr. WOJČÁK Emil, PhD.
Streda: 10:00-11:30
Mimo konzultačných hodín podľa individuálnej dohody so
študentmi
miestnosť č. 430
[email protected]
doc. Ing. ZEMANOVIČOVÁ Daniela, CSc.
Pondelok: 10:00-12:00
miestnosť č. 406
[email protected]
Mgr. BÚCIOVÁ Zuzana, PhD.
Streda: 10:30-11:50
miestnosť č. 402
[email protected]
Mgr. HORVÁTOVÁ SULEIMANOVÁ Juliet, PhD.
Podľa individuálnej dohody so študentmi
miestnosť č. 402
[email protected]
Mgr. CHARFAOUI Emília, CSc.
Utorok 15:30-17:00
miestnosť č. 420
[email protected]
Mgr. POLÁKOVÁ, PhD.
Streda: 17:00-18:30
miestnosť č.430.
[email protected]
Ing. RAKYTOVÁ Andrea, PhD.
Podľa individuálnej dohody so študentmi
miestnosť č. 402
[email protected]
Mgr. VARGIC Branislav, PhD.
Streda: 18:00-18:30
Podľa individuálnej dohody so študentmi
miestnosť č. 402
[email protected]
PhDr. COPUŠ Lukáš
Podľa individuálnej dohody so študentmi
miestnosť č. 427
[email protected]
Mgr. KAROVIČ Vincent
Podľa individuálnej dohody so študentmi
[email protected]
Mgr. LÖRINCZ Tibor
Pondelok: 18.00-19.00 a podľa dohody so študentmi
miestnosť č. 427
[email protected]
Mgr. MRÁZIK Peter
Streda: 12:30-13:50
miestnosť č. 427
[email protected]
Mgr. RAUČINOVÁ Terézia
Podľa individuálnej dohody so študentmi
[email protected]
Download

– L S 2014/2015 KONZULTAČNÉ HODINY platia v priebehu