1988
Poradie oddielov:
M-SSR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Lokomotíva
Dunajplavba
Baník
DAC
ŠM
Plastika
ASVŠ Dukla
Lokomotíva
Lokomotíva
ČH
Spartak Tatra
TJ Dukla
Spartak Vihorlat
Slávia ODPM
Kovomier
ZVL
ŠTK
Iskra
ČH
ČH
Calex
Maratón
gr.-rím.štýl
Košice
Bratislava
Prievidza
Dunajská Streda
Gabčíkovo
Nitra
Trenčín
Bratislava
Rimavská Sobota
Banská Bystrica
Bánovce nad Bebravou
Trenčín
Snina
Komárno
Fiľakovo
Považská Bystrica
Šamorín
Partizánske
Stará Ľubovňa
Nitra
Zlaté Moravce
Poprad
145
95
50
51
141
117
115
163
80
–
48
33
37
65
22
19
8
–
1
1
8
0
voľný štýl
spolu
245
220
183
180
66
87
57
–
45
93
45
55
41
7
13
8
15
13
9
8
–
2
390
315
233
231
207
204
172
163
125
93
93
88
78
72
35
27
23
13
10
9
8
2
Počet štartujúcich na M-SR:
gr.-rím.štýl
voľný štýl
spolu
Žiaci
Starší žiaci
Mladší dorast
Starší dorast
Juniori
Seniori
152
153
73
73
14
38
168
167
127
108
71
108
320
320
200
181
85
146
I.liga seniori voľný štýl
Konečná tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
Baník
Lokomotíva
Dukla
RH
Kovomier
PRIEVIDZA
KOŠICE
TRENČÍN
PRAHA
FIĽAKOVO
201 bodov
161
152
136
111
bodov
6. Bohemians ČKD
7. Dunajplavba
8. Plastika
I.kolo
PRAHA
BRATISLAVA
NITRA
56
42
7
/ 19.-21.2.1988 Košice /
48 kg / 8 / :
1. LONGAUER Ľ.
2. HAUER J.
3. OKOLIČÁNY J.
4. ŠTUK P.
5. OKOLIČÁNY A.
6. BOGDAN L.
7. JEDLIČKA V.
8. LUTERÁN J.
57 kg / 7 / :
1. VOHNOUT M.
2. LATTA J.
3. VAGÁČ J.
4. GABČO J.
5. SLANÝ Š.
6. MEČIAR J.
7. VESELKA M.
68 kg / 14 / :
1. MENDEL Ján
2. SVAT M.
3. GALAJDA M.
4. PEPO O.
5. ČOPÍK T.
6. BELÁK Z.
7. LIŠKA Š.
8. PÁLINKÁŠ Michal
9. BRZIAK I.
10. ZAGYI O.
11. POZNÍČEK M.
12. KOVALINKA J.
13. HRABOVSKÝ R.
14. GAJDOŠÍK F.
82 kg / 10 / :
1. PÁLINKÁŠ Milan
2. LATINÁK V.
3. BAGO J.
4. VEJSADA P.
5. PRESL M.
6. ZARA T.
7. MATUŠKOVIČ R.
8. NEUMAN M.
9. SVAT P.
10. SLÁDIČEK T.
100 kg / 9 / :
1. PÚCHOVSKÝ R.
Fiľakovo
Trenčín
Košice
Bratislava
Košice
Fiľakovo
Nitra
Bohemians
Trenčín
Trenčín
Košice
RH Praha
Bratislava
Nitra
Bohemians
Prievidza
Košice
RH Praha
Fiľakovo
Trenčín
Trenčín
Bratislava
Prievidza
Košice
Fiľakovo
Bohemians
Nitra
RH Praha
Nitra
Prievidza
RH Praha
Prievidza
Bohemians
Bohemians
Fiľakovo
Nitra
Bratislava
Trenčín
Bratislava
Košice
52 kg / 6 / :
1. LONGAUER Ľ.
2. ŽÁČEK A.
3. BUDAI K.
4. JINDŘIŠEK D.
5. FARKAŠ F.
6. BOTOŠ Ľ.
62 kg / 9 / :
1. CHOBOT S.
2. JEDLIČKA M.
3. OKOŠ P.
4. SVOBODA T.
5. JASÍK V.
6. BLAŽKO R.
7. ZAGYI Zs.
8. GAŽO R.
9. DUBANSKÝ T.
74 kg / 14 / :
1. KOVAĽ Š.
2. FÁBRIK O.
3. MURANSKÝ P.
4. HODOSSY Z.
5. ADAM T.
6. KOSTOLÁNYI I.
7. HRABAŇ P.
8. MARTINEC O.
9. BÖHM A.
10. LACKO A.
11. GOMBÁR R.
12. CHOBOT M.
13. BENC J.
14. KAMINSKI K.
90 kg / 8 / :
1. PALATINUS J.
2. VEJSADA A.
3. HRINCSÁR T.
4. KOVÁČ J.
5. HOMOLA J.
6. BALÁŽ P.
7. REMEŠ R.
8. HÍREŠ M.
130 kg / 7 / :
1. KOVÁČ V.
2. IVENZ M.
3. BARI T.
Fiľakovo
Bratislava
Fiľakovo
Bohemians
Nitra
Fiľakovo
Trenčín
Košice
Trenčín
RH Praha
Fiľakovo
RH Praha
Trenčín
Nitra
Prievidza
Košice
Prievidza
Košice
Fiľakovo
RH Praha
Prievidza
Bohemians
Trenčín
Bohemians
Bratislava
Trenčín
Nitra
Nitra
RH Praha
Trenčín
Bohemians
Košice
Trenčín
Prievidza
Fiľakovo
RH Praha
Prievidza
Prievidza
RH Praha
Fiľakovo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
KOSTIVIAR P.
JAROŠ R.
GREGORIČKA R.
PITTNER J.
BERNÁTH Š.
SIRKO V.
LAKATOŠ Š.
CSÖLLEI L.
Tabuľka I. kolo:
1. Lokomotíva
2. Baník
3. Dukla
4. RH
5. Kovomier
6. Dunajplavba
7. Bohemians
8. Plastika
II.kolo
Prievidza
RH Praha
Bratislava
Bohemians
Fiľakovo
Trenčín
Nitra
Bratislava
Košice
Prievidza
Trenčín
Praha
Fiľakovo
Bratislava
Praha
Nitra
4.
5.
6.
7.
ŠVEC M.
ŠÁRKÖZI A.
HOLÁSEK P.
HOFMAN J.
RH Praha
Bratislava
Nitra
Bohemians
51 bodov
47
30
30
28
15
15
4
/ 3.-5.6.1988 Trenčín /
48 kg / 6 / :
1. HAUER J.
2. OKOLIČÁNY A.
3. LONGAUER Ľ.
4. OKOLIČÁNY J.
5. HORVÁTH M.
6. ŠTUK P.
57 kg / 9 / :
1. BELÁK Z.
2. ŽÁČEK A.
3. VOHNOUT M.
4. VAGÁČ J.
5. DUBANSKÝ T.
6. GABČO J.
68 kg / 11 / :
1. GOMBÁR R.
2. GALBAVÝ M.
3. ŠVAJLENKA J.
4. PÁCAL V.
5. MENDEL Ján
6. SVAT M.
7. HALÁSZ Ľ.
8. LIŠKA Š.
9. HRABOVSKÝ R.
10. KÁLENSKÝ P.
11. PEPO O.
82 kg / 13 / :
1. HOLOUBEK Ľ.
2. PÁLINKÁŠ Milan
3. LATINÁK V.
Trenčín
Košice
Fiľakovo
Košice
Fiľakovo
Bratislava
Trenčín
Bratislava
Trenčín
Košice
Prievidza
RH Praha
Trenčín
Trenčín
Prievidza
Bohemians
Prievidza
Košice
Nitra
Bratislava
RH Praha
Bohemians
Fiľakovo
Prievidza
Prievidza
Praha
52 kg / 6 / :
1. HORVÁTH T.
2. BUDAI K.
3. ARENDÁŠ D.
4. CHOLEVA R.
5. JINDŘIŠEK D.
6. BOTOŠ Ľ.
62 kg / 7 / :
1. SCWENDTNER J.
2. SIPOS M.
3. JEDLIČKA M.
4. OKOŠ P.
5. ZAGYI Zs.
6. GAŽO R.
74 kg / 11 / :
1. REVICKÝ M.
2. KOVAĽ Š.
3. ZVÁČ M.
4. MARUŠÁK M.
5. HODOSSY Z.
6. HRABAŇ P.
7. FÁBRIK O.
8. ŠÁNDOR Ľ.
9. BÖHM A.
10. ADAM T.
11. GAJDOŠÍK F.
90 kg / 12 / :
1. LOHYŇA J.
2. MAZAČ M.
3. HRINCSÁR T.
Košice
Fiľakovo
Trenčín
Trenčín
Bohemians
Fiľakovo
Fiľakovo
Fiľakovo
Košice
Trenčín
Trenčín
Nitra
Trenčín
Košice
Bratislava
Košice
Fiľakovo
Bohemians
Prievidza
Bratislava
Bohemians
RH Praha
Nitra
Praha
RH Praha
Košice
3.
4. GAŽÚR M.
5. VEJSADA P.
6. BAKŠAY A.
7. SVAT P.
8. HRIVŇÁK M.
9. CHOBOT M.
10. PRESL M.
11. ZAGYI O.
12. NEUMAN M.
13. ZARA T.
100 kg / 9 / :
1. ČERNÁK J.
2. HÍREŠ M.
3. JAROŠ R.
4. FÁBRIK F.
5. SIRKO V.
6. PITNER J.
7. BERNÁTH Š.
8. LEHOTSKÝ M.
5. TAKÁCS Zs.
Tabuľka II. kolo:
1. Baník
2. Dukla
3. Lokomotíva
4. RH
5. Kovomier
6. Bohemians
7. Dunajplavba
8. Plastika
III.kolo
RH Praha
Bohemians
Košice
Trenčín
Bratislava
Nitra
Bohemians
Fiľakovo
Bratislava
Fiľakovo
RH Praha
Prievidza
RH Praha
Prievidza
Trenčín
Praha
Fiľakovo
Bratislava
Nitra
Prievidza
Trenčín
Košice
Praha
Fiľakovo
Praha
Bratislava
Nitra
45 bodov
43
43
34
26
11
10
0
4. PALATINUS J.
5. BAGO J.
6. VEJSADA A.
7. BALÁŽ P.
8. SLÁDIČEK T.
9. GREGORIČKA R.
10. PROCHÁZKA M.
11. KOVÁČ J.
12. BISKUPIČ L.
130 kg / 7 / :
1. KOVÁČ V.
2. VOKŮRKA R.
3. LUBERDA M.
4. SAMOTIJ F.
5. IVENZ M.
6. HOFMAN J.
7. LAKATOŠ Š.
Trenčín
Prievidza
Bohemians
Fiľakovo
Bratislava
Bratislava
Bohemians
Trenčín
Nitra
Prievidza
RH Praha
Košice
Nitra
RH Praha
Bohemians
Nitra
Tabuľka po II. kole:
1. Lokomotíva
Košice
2. Baník
Prievidza
3. Dukla
Trenčín
4. RH
Praha
5. Kovomier
Fiľakovo
6. Bohemians
Praha
7. Dunajplavba
Bratislava
8. Plastika
Nitra
94 b
92
73
64
54
26
25
4
/ 7.-9.10.1988 Praha /
48 kg / 6 / :
1. ÁRENDÁŠ D.
2. OKOLIČÁNY A.
3. LONGAUER Ľ.
4. ŠTUK P.
5. HORVÁTH M.
6. JEDLIČKA V.
57 kg / 6 / :
1. LÁSZLO K.
2. VAGÁČ J.
3. VOHNOUT M.
4. SLANÝ Š.
5. ŽÁČEK A.
6. GABČO J.
68 kg / 10 / :
1. GALBAVÝ M.
2. ŠVAJLENKA J.
3. ČULÁK J.
Prievidza
Košice
Fiľakovo
Bratislava
Fiľakovo
Nitra
Trenčín
Košice
Prievidza
Trenčín
Bratislava
RH Praha
Trenčín
Prievidza
Bohemians
52 kg / 9 / :
1. MESZÁROŠ M.
2. DANĚK M.
3. HORVÁTH T.
4. BOTOŠ Ľ.
5. BUDAI K.
6. BŘEZINA L.
7. JINDŘIŠEK D.
8. VESELKA M.
9. BRATH R.
62 kg / 9 / :
1. SCWENDTNER J.
2. JEDLIČKA M.
3. SIPOS M.
4. OKOŠ P.
5. MENDEL Ján
6. SVOBODA T.
7. ZAGYI Zs.
Trenčín
RH Praha
Košice
Fiľakovo
Fiľakovo
Trenčín
Bohemians
Bohemians
Nitra
Fiľakovo
Košice
Fiľakovo
Košice
Prievidza
RH Praha
Trenčín
4. GOMBÁR R.
5. PÁCAL V.
6. SVAT M.
7. LIŠKA Š.
8. PEPO O.
9. KOVALINKA J.
10. HRABOVSKÝ R.
82 kg / 12 / :
1. HOLOUBEK Ľ.
2. VEJSADA P.
3. GAŽÚR M.
4. ZARA T.
5. PÁLINKÁŠ Milan
6. SVAT P.
7. HRIVŇÁK M.
8. BISKUPIČ L.
9. PRESL M.
10. RAK R.
11. BAKŠAY A.
12. BISKUPIČ L.
100 kg / 9 / :
1. PÚCHOVSKÝ R.
2. KOSTIVIAR P.
3. IVENZ M.
4. ŠVEC M.
5. KOVÁČ J.
6. TAKÁCS Zs.
7. PITTNER J.
8. CSÖLLEI L.
KMEŤ P.
Tabuľka III. kolo:
1. Baník
2. Dukla
3. Lokomotíva
4. RH
5. Kovomier
6. Bohemians
7. Dunajplavba
8. Plastika
IV.kolo
Trenčín
Bohemians
Košice
Bratislava
Fiľakovo
Nitra
RH Praha
Prievidza
Bohemians
RH Praha
Fiľakovo
Prievidza
Košice
Bratislava
Nitra
Bohemians
Bratislava
Košice
Nitra
Košice
Prievidza
Prievidza
RH Praha
Trenčín
Nitra
Bohemians
Bratislava
Nitra – nekvalif.
Prievidza
Trenčín
Košice
Praha
Fiľakovo
Praha
Bratislava
Nitra
53 bodov
40
34
33
31
13
9
3
/ 14-16.10.1988 Prievidza /
8. BELÁK Z.
LUZÁR E.
74 kg / 12 / :
1. REVICKÝ M.
2. HODOSSY Z.
3. FÁBRIK O.
4. ZVÁČ M.
5. KOVÁČ M.
6. CHOBOT M.
7. ADAM T.
8. MURANSKÝ
9. GALAJDA M.
10. KARABIN Š.
11. MARUŠÁK M.
12. LUŽA M.
90 kg / 11 / :
1. MAZAČ M.
2. HÍREŠ M.
3. FÁBRIK F.
4. HRINCSÁR T.
5. VEJSADA A.
6. PÁL R.
7. SLÁDIČEK T.
8. BALÁŽ P.
9. HOLOUBEK J.
10. BENC J.
GREGORIČKA R.
130 kg / 9 / :
1. VOKŮRKA R.
2. ŠTECH J.
3. KOVÁČ V.
4. SIRKO V.
5. HOFMAN J.
6. ŠÁRKÖZI A.
7. BERNÁTH Š.
8. LAKATOŠ Š.
SAMOTIJ F.
Trenčín
Bratislava – neklasifik.
Trenčín
Fiľakovo
Prievidza
Bratislava
Bohemians
Nitra
RH Praha
Košice
Bohemians
Nitra
Košice
Bratislava
RH Praha
Prievidza
Prievidza
Košice
Bohemians
Prievidza
Bratislava
Fiľakovo
Trenčín
Nitra
Bratislava – dikvalif
RH Praha
RH Praha
Prievidza
Trenčín
Bohemians
Bratislava
Fiľakovo
Nitra
Nitra - neklasif
Tabuľka po III. kole:
1. Baník
Prievidza
2. Lokomotíva
Košice
3. Dukla
Trenčín
4. RH
Praha
5. Kovomier
Fiľakovo
6. Bohemians
Praha
7. Dunajplavba
Bratislava
8. Plastika
Nitra
145
128
113
97
85
39
34
7
48 kg / 5 / :
1. ÁRENDÁŠ D.
2. HORVÁTH M.
3. OKOLIČÁNY A.
4. ŠTUK P.
5. LONGAUER Ľ.
57 kg / 7 / :
1. VOHNOUT M.
2. LÁSZLO K.
3. VAGÁČ J.
4. SLANÝ Š.
5. KANTOR M.
6. ŽÁČEK A.
7. GABČO J.
68 kg / 10 / :
1. ŠVAJLENKA J.
2. GALBAVÝ M.
3. ČOPÍK T.
4. ČULÁK J.
5. PEPO O.
6. LIŠKA Š.
7. HRABOVSKÝ R.
8. SVAT M.
9. PÁCAL V.
10. GAJDOŠÍK F.
82 kg / 11 / :
1. HOLOUBEK Ľ.
2. LATINÁK V.
3. GAŽÚR M.
4. VEJSADA P.
5. SLÁDIČEK T.
6. ZAGYI O.
7. BISKUPIČ L.
8. RAK R.
9. VAŇURA M.
10. ZARA T.
11. PÁLINKÁŠ Milan
100 kg / 9 / :
1. MAZAČ M.
2. PITTNER J.
3. JAROŠ R.
4. IVENZ M.
5. KOVÁČ J.
6. CSÖLLEI L.
7. KOSTIVIAR P.
8. PÚCHOVSKÝ R.
TAKÁCS Zs.
Prievidza
Fiľakovo
Košice
Bratislava
Fiľakovo
Prievidza
Trenčín
Košice
Trenčín
RH Praha
Bratislava
RH Praha
Prievidza
Trenčín
Trenčín
Bohemians
Fiľakovo
Bratislava
RH Praha
Košice
Bohemians
Nitra
Prievidza
RH Praha
RH Praha
Bohemians
Bratislava
Fiľakovo
Nitra
Bratislava
Košice
Fiľakovo
Prievidza
RH Praha
Bohemians
RH Praha
Prievidza
Trenčín
Bratislava
Prievidza
Košice
Nitra – neklasifik.
52 kg / 8 / :
1. MESZÁROŠ M.
2. HORVÁTH T.
3. BUDAI K.
4. DANĚK M.
5. VESELKA M.
6. BOTOŠ Ľ.
7. BRATH R.
8. JINDŘIŠEK D.
62 kg / 9 / :
1. SCWENDTNER J.
2. MENDEL Ján
3. OKOŠ P.
4. SIPOS M.
5. JEDLIČKA M.
6. BELÁK Z.
7. ZAGYI Zs.
8. HASTRMAN T.
9. LUZÁR E.
74 kg / 12 / :
1. REVICKÝ M.
2. MURANSKÝ
3. FÁBRIK O.
4. GALAJDA M.
5. ZVÁČ M.
6. CHOBOT M.
7. ADAM T.
8. HODOSSY Z.
9. MARUŠÁK M.
10. KOVÁČ M.
11. KARABIN Š.
12. LUŽA M.
90 kg / 10 / :
1. LOHYŇA J.
2. FÁBRIK F.
3. HÍREŠ M.
4. HRINCSÁR T.
5. PALATINUS J.
6. BENC J.
7. PRESL M.
8. GREGORIČKA R.
9. PÁL R.
10. VEJSADA A.
130 kg / 10 / :
1. KOVÁČ V.
2. VOKŮRKA R.
3. LUBERDA M.
4. SIRKO V.
5. ŠTECH J.
6. HOFMAN J.
Trenčín
Košice
Fiľakovo
RH Praha
Bohemians
Fiľakovo
Nitra
Bohemians
Fiľakovo
Prievidza
Košice
Fiľakovo
Košice
Trenčín
Trenčín
Bohemians
Bratislava
Trenčín
Košice
Prievidza
Bohemians
Bratislava
Nitra
RH Praha
Fiľakovo
Košice
Bohemians
Nitra
Bratislava
RH Praha
Prievidza
Prievidza
Košice
Trenčín
Nitra
Bohemians
Bratislava
Prievidza
Bohemians
Prievidza
RH Praha
Košice
Trenčín
RH Praha
Bohemians
7.
8.
9.
10.
Tabuľka IV. kolo:
1. Baník
2. RH
3. Dukla
4. Lokomotíva
5. Kovomier
6. Bohemians
7. Dunajplavba
8. Plastika
Prievidza
Praha
Trenčín
Košice
Fiľakovo
Praha
Bratislava
Nitra
BERNÁTH Š.
ŠÁRKÖZI A.
LAKATOŠ Š.
SAMOTIJ F.
Fiľakovo
Bratislava
Nitra
Nitra
56 bodov
39
35
33
26
17
8
-3
Národná liga SSR – seniori voľný štýl
Konečná tabulka:
1. ČH
BANSKÁ BYSTRICA
145
bodov
2. Lokomotíva
RIMAVSKÁ SOBOTA
130
3. Baník
PRIEVIDZA B
120
4. Lokomotíva
KOŠICE B
81
5. Sp. Vihorlat
SNINA
63
6. DAC
DUNAJSKÁ STREDA
53
do kvalifikácie o1.ligu 1989 postupuje ČH Banská Bystrica a Lokomotíva Rimavská Sobota
I.kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
/ 10.4.1988 Prievidza /
ČH
Banská Bystrica
Baník
Prievidza B
Lokomotíva
Rimavská Sobota
DAC
Dunajská Streda
Lokomotíva
Košice B
Sp. Vihorlat
Snina
49 b.
34
34
32
30
16
Tabuľka po II. kole:
II.kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
/ 3.9.1988 Snina /
ČH
Banská Bystrica
Baník
Prievidza B
Lokomotíva
Rimavská Sobota
Lokomotíva
Košice B
Sp. Vihorlat
Snina
DAC
Dunajská Streda
/ 1.10.1988 Rimavská Sobota /
Lokomotíva
Rimavská Sobota
58 b.
Baník
Prievidza B
45
ČH
Banská Bystrica
43
Sp. Vihorlat
Snina
21
Lokomotíva
Košice B
19
III.kolo
1.
2.
3.
4.
5.
53 b.
41
38
32
26
21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ČH
Baník
Lokomotíva
Lokomotíva
DAC
Sp. Vihorlat
Banská Bystrica
Prievidza B
Rimavská Sobota
Košice B
Dunajská Streda
Snina
102
75
72
62
53
42
DAC
Dunajská Streda - neúčasť
Kvalifikácia o postup do I.ligy seniorov 1989
voľný štýl štýl / 19.11.1988 Bratislava /
1.
2.
3.
4.
Plastika
VTJ Dukla
Lokomotíva
Vítkovice
NITRA
PLZEŇ
RIMAVSKÁ SOBOTA
OSTRAVA
6 bodov
4
2
0
Výsledky:
Banská Bystrica
:
Rim.Sobota
7:3
Body RS : Deák T., Stankovič Š., Radnóti J.
D.Bratislava
:
Rim.Sobota
7:3
Body RS : Deák T., Stankovič Š., Šereš Z., Stankovič A.
Vítkovice
:
Rim.Sobota
2:8
Body RS : Danyi T., Deák T., Bari A., Stankovič Š., Gomboš I., Bobáľ J., Stankovič A., Radnóti J.
Doplniť ostatné výsledky???????????????????????????????????????????
Národná dorastenecká liga SSR – voľný štýl
Konečná tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Lokomotíva
Dukla
Baník
Dunajplavba
DAC
ČH
Spartak Vihorlat
Spartak Tatra
Plastika
Lokomotíva
Iskra
Kovomier
KOŠICE
TRENČÍN
PRIEVIDZA
BRATISLAVA
DUNAJSKÁ STREDA
BANSKÁ BYSTRICA
SNINA
BÁNOVCE nad BEBRAVOU
NITRA
RIMAVSKÁ SOBOTA
PARTIZÁNSKE
FIĽAKOVO
I.kolo
Západná skupina / 30.1.1988 Bratislava /
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DAC
Dunajplavba
Dukla
Plastika
Sp.Tatra
Iskra
Dunajská Streda
Bratislava
Trenčín
Nitra
Bánovce nad Bebravou
Partizánske
66 b.
51
39
32
21
0
Východná skupina / 30.1.1988 Prievidza /
1.
2.
3.
4.
Lokomotíva
Baník
ČH
Lokomotíva
Košice
Prievidza
Banská Bystrica
Rimavská Sobota
53 b.
50
49
28
85 bodov
82
80
73
69
46
93
77
75
64
50
42
5. Kovomier
6. Sp. Vihorlat
Fiľakovo
Snina
22
15
II.kolo
Západná skupina / 18.6.1988 Nitra /
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dukla
DAC
Dunajplavba
Plastika
Sp.Tatra
Iskra
Trenčín
Dunajská Streda
Bratislava
Nitra
Bánovce
Partizánske
Tabuľka po II. kole:
49
46
43
39
21
6
Východná skupina / 18.6.1988 Snina /
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Baník
Lokomotíva
ČH
Sp. Vihorlat
Lokomotíva
Kovomier
Prievidza
Košice
Banská Bystrica
Snina
Rimavská Sobota
Fiľakovo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DAC
Dunajplavba
Dukla
Plastika
Sp.Tatra
Iskra
Lokomotíva
Dukla
Baník
DAC
Dunajplavba
ČH
61
59
42
25
17
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lokomotíva
Baník
ČH
Lokomotíva
Sp. Vihorlat
Kovomier
Košice
Trenčín
Prievidza
Dunajská Streda
Bratislava
Banská Bystrica
45 b.
38
36
35
35
27
Skupina o 7. – 12. miesto / 24.9.1988 Bánovce /
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Sp. Vihorlat
Sp.Tatra
Plastika
Lokomotíva
Iskra
Kovomier
Snina
Bánovce nad Bebravou
Nitra
Rimavská Sobota
Partizánske
Fiľakovo
49 b.
43
32
30
22
10
IV.kolo
Skupina o 1.- 6. miesto / 22.10.1988 Trenčín /
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dukla
Baník
Lokomotíva
Dunajplavba
DAC
ČH
Trenčín
Prievidza
Košice
Bratislava
Dunajská Streda
Banská Bystrica
44 b.
44
40
38
34
19
Skupina o 7. – 12. miesto / 22.10.1988 Rimavská Sobota /
7. Spartak Vihorlat Snina
8. Plastika
Nitra
112
94
88
71
42
6
Tabuľka po II. kole:
III.kolo
Skupina o 1.- 6. miesto / 24.9.1988 Košice /
1.
2.
3.
4.
5.
6.
D. Streda
Bratislava
Trenčín
Nitra
Bánovce
Partizánske
44 b.
43
Košice
Prievidza
B. Bystrica
R. Sobota
Snina
Fiľakovo
112
111
91
45
40
29
9.
10.
11.
12.
Lokomotíva
Sp.Tatra
Kovomier
Iskra
Rimavská Sobota
Bánovce nad Bebravou
Fiľakovo
Partizánske
34
34
32
28
Finále dorasteneckých družstev ČSSR
voľný štýl / 15.11.1988 Prievidza /
Konečná tabulka:
1.
2.
3.
4.
Baník
Dukla
Lokomotíva
RH
PRIEVIDZA
Trenčín
KOŠICE
PRAHA
58 b.
57
43
37
Výsledky:
46 kg / 3 / :
1. BERNÁTH
2. DOLINIČ
3. MARCINEK
Pavol
Michal
Miroslav
Prievidza
Košice
Prievidza
1973
1973
1973
50 kg / 4 / :
1. HROMÁDKA
2. KOVÁČ
3. ŠTUTIKA
4. RÁKOCZI
Mário
Štefan
Ján
Ondrej
Prievidza
Košice
Košice
Trenčín
1973
1972
1972
1973
54 kg / 4 / :
1. VAVRINEC
2. URBANČOK
3. DANĚK
4. LACIKA
Ľudovít
Peter
Michal
Zdeno
Prievidza
Prievidza
RH Praha
Košice
1972
1971
1971
1972
58 kg / 7 / :
1. VELČICKÝ
2. GABČO
3. KANTOR
4. TAKÁCS
5. BARTOŠ
6. HAUER
7. WEISS
Jaroslav
Jaroslav
Martin
Igor
Peter
Ján
Richard
Trenčín
RH Praha
RH Praha
Prievidza
Prievidza
Trenčín
Košice
63 kg / 6 / :
1. LÁSZLO
2. HORVÁTH
3. BYDŽOVSKÝ
4. URBAN
5. BRZIAK
6. ENGEL
Karol
Jaroslav
Petr
Jaroslav
Peter
Martin
Trenčín
Košice
Praha
Prievidza
Košice
Praha
68 kg / 6 / :
1970
1973
1971
1973
1970
1971
1971
1970
1972
1971
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TUREČEK
BÁTKY
ĎURINA
SVOBODA
SCIRANKA
SKLENÁŘ
Rastislav
Attila
Ľudovít
Tomáš
Marek
Pavel
Trenčin
Trenčín
Prievidza
Praha
Košice
Praha
1972
1973
1973
1970
1970
1973
74 kg / 6 / :
1. LACKO
2. TEREBEŠI
3. JACKANIN
4. PŘIKRIL
5. SAMÁK
PALATINUS
Robert
Ľudovít
Jozef
Pavel
Rostislav
Dušan
Prievidza
Košice
Košice
Praha
Trenčín
Trenčín
1970
1971
1973
1971
1971
1973 – červená karta vo finále - diskvalifikácia
81 kg / 4 / :
1. KRIŽANOVIČ
2. KROŠLÁK
3. CHOMA
4. DVOŘÁK
Peter
Branislav
Robert
Jiří
Trenčín
Prievidza
Košice
Praha
1970
1971
1970
1973
88 kg / 4 / :
1. LENGYEL
František
2. GARBACZEWSKI Jiří
3. VAŇURA
Milan
Trenčín
Praha
Košice
1970
1970
1970
+88 kg / 4 / :
1. JANGL
2. MOŠOVSKÝ
3. HOLÚBEK
4. GORDĚNKO
Trenčín
Prievidza
Trenčín
Praha
1970
1970
1970
1971
Ondrej
Vladimír
Juraj
Eugen
Krajská dorastenecká liga – oblasť Stred – voľný štýl
Konečné poradie KDL :
1.
2.
3.
4.
5.
Lokomotíva
Kovomier
ČH
Baník
ZVL
Rimavská Sobota
Fiľakovo
Banská Bystrica
Prievidza
Považská Bystrica
173
138
120
115
19
bodov
I.kolo :
/ 2.3.1988 Banská Bystrica /
Poradie v I. kole :
1.
2.
3.
4.
5.
Baník
Lokomotíva
ČH
Kovomier
ZVL
Prievidza
Rimavská Sobota
Banská Bystrica
Fiľakovo
Považská Bystrica
59
46
39
28
6
b.
II.kolo :
/ 25.9.1988 Rimavská Sobota /
Poradie v II. kole :
Poradie po II. kole :
1. Lokomotíva
2. Kovomier
ČH
Baník
ZVL
1.
2.
4.
5.
6.
Rimavská Sobota
73
Fiľakovo
59
Banská Bystrica - neúčasť
Prievidza
- neúčasť
Považská Bystrica- neúčsť
b.
III.kolo :
/ 12.11.1988 Prievidza /
Výsledky III. kolo :
1.
2.
3.
4.
5.
Kovomier
ČH
Lokomotíva
Baník
ZVL
Fiľakovo
Banská Bystrica
Rimavská Sobota
Prievidza
Považská Bystrica
44
43
39
20
5
Lokomotíva
Baník
Kovomier
ČH
ZVL
Rimavská Sobota
Prievidza
Fiľakovo
Banská Bystrica
Považská Bystrica
93
59
57
39
6
Poradie po III. Kole :
b.
1.
2.
3.
4.
5.
Lokomotíva
Kovomier
ČH
Baník
ZVL
Rimavská Sobota
Fiľakovo
Banská Bystrica
Prievidza
Považská Bystrica
137
101
82
79
9
IV.kolo :
/ 10.12.1988 Fiľakovo /
Výsledky IV.kolo :
1.
2.
3.
4.
5.
Lokomotíva
ČH
Kovomier
Baník
ZVL
Rimavská Sobota
Banská Bystrica
Fiľakovo
Prievidza
Považská Bystrica
41
38
37
36
8
b.
Krajská žiacka liga – oblasť Stred – voľný štýl
ZVL
Považská Bystrica
Konečné poradie KŽL :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lokomotíva
ČH
Baník
Kovomier
ZVL
Družstevník
Rimavská Sobota
Banská Bystrica
Prievidza
Fiľakovo
Považská Bystrica
Šumiac
391
313
196
163
72
13
bodov
I.kolo :
/ 2.3.1988 Banská Bystrica /
Výsledky I. kolo :
1.
2.
3.
4.
5.
Lokomotíva
ČH
Kovomier
Družstevník
ZVL
Rimavská Sobota
Banská Bystrica
Fiľakovo
Šumiac
Považská Bystrica
109
103
39
10
9
b.
II.kolo :
/ 25.9.1988 Rimavská Sobota /
Výsledky II.kolo :
1.
2.
3.
4.
Lokomotíva
ČH
Baník
Kovomier
Rimavská Sobota
Banská Bystrica
Prievidza
Fiľakovo
94
75
75
31
b.
Poradie po II.Kole
1.
2.
3.
4.
Lokomotíva
ČH
Baník
Kovomier
Rimavská Sobota
Banská Bystrica
Prievidza
Fiľakovo
203
178
74
70
5. ZVL
Družstevník
Považská Bystrica
Šumiac - neúčasť
15
5. ZVL
6. Družstevník
III.kolo :
/ 12.11.1988 Prievidza /
Výsledky III.kolo :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lokomotíva
Baník
ČH
Kovomier
ZVL
Družstevník
Rimavská Sobota
Prievidza
Banská Bystrica
Fiľakovo
Považská Bystrica
Šumiac
83
79
75
37
20
3
Považská Bystrica
Šumiac
Poradie po III.Kole
b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lokomotíva
ČH
Baník
Kovomier
ZVL
Družstevník
Rimavská Sobota
Banská Bystrica
Prievidza
Fiľakovo
Považská Bystrica
Šumiac
IV.kolo :
/ 10.12.1988 Fiľakovo /
Výsledky IV.kolo :
1.
2.
3.
4.
5.
Lokomotíva
ČH
Kovomier
Baník
ZVL
Rimavská Sobota
Banská Bystrica
Fiľakovo
Prievidza
Považská Bystrica
105
60
56
43
28
b.
I.liga seniory grécko rímsky štýl
Konečná tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dukla
Baník
VTŽ
TŽ
SU
RH
Slovan
VS
I.kolo
TRENČÍN
OSTRAVA
CHOMUTOV
TŘINEC
TEPLICE
PRAHA
HODONÍN
TÁBOR
231 bodov
184
121
97
94
86
41
14
/ 26.-28.2.1988 Chomutov /
48 kg : / 6 /
1. CHOLEVA R.
2. LOSKOT S.
3. ŠTOLC R.
4. POKLUDA O.
5. ZIKMUND M.
POČAROVSKÝ J.
57 kg : / 7 /
1. KOHOUT J.
2. NECKÁŘ P.
3. DRMOLA L.
4. CZEPIECZ J.
5. GURBOVIČ M.
Ostrava
Chomutov
Teplice
Hodonín
Chomutov
Třinec– nekl.
Trenčín
Ostrava
Trenčín
Třinec
Ostrava
24
10
52 kg : / 7 /
1. DOSTÁL O.
Ostrava
2. TÓTH J.
Chomutov
3. ZOBÁK F.
Trenčín
4. PAPOUŠEK I.
Hodonín
5. ŠRUTKA P.
Hodonín
6. JIRKŮ M.
Teplice
7. SKOUPIL J.
Třinec
62 kg : / 14 /
1. STÁREK M.
Ostrava
2. BŘEZNÝ T.
Trenčín
3. BIELOKOSZTOLSZKÝ N. Trenčín
4. CHOUTKA E.
Teplice
286
253
153
107
44
13
6. PINKAS R.
7. ČERMÁK J.
68 kg : / 12 /
1. TUREK J.
2. ORŠOŠ M.
3. GAZDÍK Z.
4. KRUPAŘ R.
5. VAVRLA J.
6. LAMACKÝ M.
7. RAK O.
8. SZÖCS Š.
9. ŠVEHLA V.
10. HEŘMÁNEK P.
11. SZKANDERA J.
12. KLEMENT J.
82 kg : / 8 /
1. LOUKOTA J.
2. SUMMER I.
3. LECJAKS J.
4. TAKÁČ J.
5. TKADLEC M.
6. KUČERA O.
7. ERL R.
8. WOHLRÁB L.
100 kg : / 12 /
1. MASÁR D.
2. MAJTNER M.
4. LENGYEL K.
4. ČENČÍK T.
5. KOČVARA P.
6. AJM P.
7. BUŘIČ R.
8. KOMORNÝ V.
9. SLOVÁK J.
10. PETRÁK V.
11.PROSEK Z.
12. PETR M.
1.
2.
3.
4.
5.
Dukla
Baník
VTŽ
RH
TŽ
Praha
Teplice
Trenčín
Chomutov
Trenčín
Praha
Ostrava
Hodonín
Tábor
Ostrava
Hodonín
Tábor
Třinec
Teplice
Chomutov
Praha
Chomutov
Trenčín
Třinec
Hodonín
Teplice
Tábor
Trenčín
Třinec
Trenčín - disk
Ostrava - disk
Praha
Teplice
Praha
Hodonín
Hodonín
Teplice
Tábor
Tábor
Trenčín
Ostrava
Chomutov
Praha
Třinec
55 bodov
44
40
29
23
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ŠVADLEŇÁK J.
TORAČ P.
ŠRÁMEK J.
NIKODÉM J.
HOLEKSA V.
HEMELÍK R.
VALACHOVIČ J.
KOŘENSKÝ V.
NEVOLE P.
BARVA J.
74 kg : / 9 /
1. CAMPR V.
2. MATEJKA R.
3. VARGA M.
4. SABELA R.
5. DZIVÝ R.
6. MAŤHA M.
7. VESELÝ R.
8. FOJTÍK R.
9. KONEČNÝ I.
90 kg : / 12 /
1. DURČÁK J.
2. MOTAL P.
3. CIKÁN J.
4. EXNER R.
5. HOLÝ J.
6. SKUDŘÍK J.
7. VERNER I.
8. LENGYEL F.
9. PIŠTEK P.
10. BÁBIČEK Z.
11. NOSEK D.
12. KULVEIT M.
130 kg : / 9 /
1. BOJKO V.
2. VANĚK V.
3. DAVID L.
4. DVOŘÁK O.
5. TRNKA Z.
6. MACH V.
7. DUTKA P.
8. KURTANIČ J.
9. KOPENEC Z.
Teplice
Praha
Hodonín
Třinec
Třinec
Chomutov
Tábor
Tábor
Chomutov
Ostrava-nekl.
Chomutov
Trenčín
Praha
Třinec
Třinec
Tábor
Tábor
Ostrava
Praha
Ostrava
Praha
Chomutov
Praha
Teplice
Třinec
Teplice
Třinec
Tábor
Hodonín
Hodonín
Tábor
Třinec
Praha
Ostrava
Chomuto
Teplice
Praha
Tábor
Hodonín
Comutov
6. SU
7. Slovan
8. VS
II.kolo
Teplice
Hodonín
Tábor
16
10
-3
/ 22.-24.4.1988 Třinec /
48 kg : / 7 /
1. CZMIEL J.
2. CHOLEVA R.
3. LACHMAN K.
4. ŠTOLC R.
5. POČAROVSKÝ J.
6. LENGR K.
7. POKLUDA O.
57 kg : / 9 /
1. NECKÁŘ P.
2. DRMOLA L.
3. CZEPIECZ J.
4. MARIÁŠI A.
5. GURBOVIČ M.
6. MALÍK R.
7. ČERMÁK J.
8. PINKAS R.
9. KAPEK M.
68 kg : / 11 /
1. TUREK J.
2. VAVRLA J.
3. GAZDÍK Z.
4. SZÖCS Š.
5. KRUPAŘ R.
6. JELÍNEK L.
7. RAK O.
8. KLEMENT J.
9. ORŠOŠ M.
10. KYPTA J.
11. LAMACKÝ M.
82 kg :
/ 10 /
1. STEHEL P.
2. TAKÁČ J.
3. LOUKOTA J.
4. SUMMER I.
5. TKADLEC M.
6. TUREK T.
7. KOČVARA P.
8. KUČERA O.
9. ERL R.
10. PAJGERT J.
100 kg : / 8 /
1. MAJTNER M.
2. ČENČÍK T.
3. LENGYEL K.
Třinec
Trenčín
Teplice
Teplice
Třinec
Tábor
Hodonín
Ostrava
Trenčín
Třinec
Trenčín
Ostrava
Třinec
Teplice
Praha
Teplice
Trenčín
Ostrava
Trenčín
Ostrava
Praha
Praha
Tábor
Teplice
Chomutov
Tábor
Hodonín
Trenčín
Trenčín
Chomutov
Praha
Třinec
Chomutov
Praha
Hodonín
Teplice
Tábor
Třinec
Ostrava
Trenčín
52 kg : / 8 /
1. HAUPTVOGEL B.
2. PAPOUŠEK I.
3. DOSTÁL O.
4. TÓTH J.
5. ZOBÁK F.
6. LOSKOT S.
7. SKOUPIL J.
7. ŠRUTKA P.
62 kg : / 13 /
1. STÁREK M.
2. NIKODÉM J.
3. ŠVADLEŇÁK J.
4. BIELESZ P.
5. MAXA P.
6. HEMELÍK R.
7. DUREC R.
8. ŠRÁMEK J.
9. CHOUTKA E.
10. KOŘENSKÝ V.
11. VALACHOVIČ J.
12. MADĚRIČ Z.
13. BÍLEK R.
74 kg : / 11 /
1. ZEMAN J.
2. FOJTÍK R.
3. JOCHÝMEK J.
4. BARVA M.
5. LECJAKS J.
6. NOSEK V.
7. SABELA R.
8. CAMPR V.
9. HEŘMÁNEK P.
10. MAŤHA M.
NOSEK D.
90 kg : / 9 /
1. CIKÁN J.
2. PALATINUS J.
3. HOLÝ J.
4. HEMZA M.
5. EXNER R.
6. VERNER I.
7. SKUDŘÍK J.
8. PISTULKA B.
MOTAL P.
Trenčín
Hodonín
Ostrava
Chomutov
Trenčín
Chomutov
Třinec
Hodonín
Ostrava
Třinec
Teplice
Třinec
Ostrava
Chomutov
Praha
Hodonín
Teplice
Tábor
Tábor
Hodonín
Praha
Praha
Ostrava
Trenčín
Ostrava
Chomutov
Hodonín
Třinec
Chomutov
Tábor
Tábor
Hodonín – neklas.
Chomutov
Trenčín
Teplice
Ostrava
Praha
Teplice
Třinec
Tábor
Praha – neklas.
4.
5.
6.
7.
8.
AJM P.
KOMORNÝ V.
KREJČÍ J.
BUŘIČ R.
PROŠEK Z.
Tabuľka II. kolo:
1. Dukla
2. Baník
3. TŽ
4. SU
5. VTŽ
6. RH
7. Slovan
8. VS
Teplice
Hodonín
Chomutov
Praha
Tábor
Trenčín
Ostrava
Třinec
Teplice
Chomutov
Praha
Hodonín
Tábor
58 bodov
53
36
23
20
18
8
4
130 kg : / 9 /
1. DAVID L.
2. BOJKO V.
3. VANĚK V.
4. TRNKA Z.
5. PETR M.
6. DUTKA P.
7. KOPENEC Z.
8. POSPÍŠIL J.
9. SLOVÁK J:
Ostrava
Třinec
Praha
Teplice
Tábor
Tábor
Comutov
Hodonín
Hodonín
Tabuľka po II. kole:
1. Dukla
Trenčín
2. Baník
Ostrava
3. VTŽ
Chomutov
4. TŽ
Třinec
5. RH
Praha
6. SU
Teplice
7. Slovan
Hodonín
8. VS
Tábor
113 b
97
60
59
47
39
18
1
III.kolo
/ 26.-28.4.1988 Teplice /
48 kg : / 6 /
1. LACHMAN K.
Teplice
2. LOSKOT S.
Chomutov
3. ŠTOLC R.
Teplice
4. LENGR K.
Tábor
5. ZIKMUND M.
Chomutov
6. POKLUDA O.
Hodonín
57 kg : / 9 /
1. KOHOUT J.
Trenčín
2. NECKÁŘ P.
Ostrava
3. DRMOLA L.
Trenčín
4. DOSTÁL O.
Ostrava
5. ČERMÁK J.
Praha
6. MRÁZEK F.
Tábor
7. MALÍK R.
Tábor
8. TÓTH J.
Chomutov
9. PINKAS R.
Teplice
68 kg : / 14 /
1. TUREK J.
Trenčín
2. SZÖCS Š.
Ostrava
3. GAZDÍK Z.
Trenčín
4. STÁREK M.
Ostrava
5. ORŠOŠ M.
Chomutov
6. SABELA R.
Třinec
7. KLEMENT J.
Teplice
8. KRUPAŘ R.
Praha
9. OKÁNÍK J.
Hodonín
10. LAMACKÝ M.
Hodonín
52 kg : / 6 /
1. ZOBÁK F.
2. CHOLEVA R.
3. PAPOUŠEK I.
4. CZMIEL J.
5. ŠRUTKA P.
6. SKOUPIL J.
62 kg : / 11 /
1. VAVRLA J.
2. BŘEZNÝ T.
3. ŠVADLEŇÁK J.
4. MAXA P.
5. CHOUTKA E.
6. URIE T.
7. HEMELÍK R.
8. SZKANDERA J.
9. KOŘENSKÝ V.
10. NIKODÉM J.
11. ŠRÁMEK J.
74 kg : / 11 /
1. MATEJKA R.
2. CAMPR V.
3. VARGA M.
4. JOCHÝMEK J.
5. MARTIŠ J.
6. KONEČNÝ I.
7. RECSKA J.
8. DZIVÝ R.
Ostrava
Trenčín
Hodonín
Třinec
Hodonín
Třinec
Ostrava
Trenčín
Teplice
Ostrava
Teplice
Praha
Chomutov
Třinec
Tábor
Třinec
Hodonín
Trenčín
Chomutov
Praha
Třinec
Praha
Ostrava
Teplice
Třinec
11. STUDENOVSKÝ K.
12. TRTEK S.
13. JELÍNEK L.
14. TORAČ P.
82 kg : / 11 /
1. LOUKOTA J.
2. FOJTÍK R.
3. TAKÁČ J.
4. SUMMER I.
5. LECJAKS J.
6. ERL R.
7. NOSEK D.
8. KULVEIT M.
9. TKADLEC M.
10. KUČERA O.
11. KRIŽANOVIČ P.
100 kg : / 8 /
1. LENGYEL K.
2. KOMORNÝ V.
3. MAJTNER M.
4. AJM P.
5. PETRÁK P.
6. HEMZA M.
7. BUŘIČ R.
8. PROŠEK Z.
Tabuľka III. kolo:
1. Dukla
2. Baník
3. VTŽ
4. TŽ
5. SU
6. Slovan
7. RH
8. VS
IV.kolo
Tábor
Praha
Praha
Třinec
Chomutov
Ostrava
Trenčín
Praha
Chomutov
Teplice
Hodonín
Tábor
Třinec
Hodonín
Trenčín
Trenčín
Hodonín
Třinec
Teplice
Teplice
Ostrava
Praha
Tábor
Trenčín
Ostrava
Chomutov
Třinec
Teplice
Hodonín
Praha
Tábor
56 bodov
46
32
27
19
17
17
6
9. FAZEKAŠ V.
10. MAŤHA M.
11. HEŘMÁNEK P.
90 kg : / 10 /
1. DURČÁK J.
2. CIKÁN J.
3. EXNER R.
4. LENGYEL F.
5. MOTAL P.
6. PISTULKA B.
7. VERNER I.
8. PIŠTĚK P.
9. KOČVARA P.
10. BABÍČEK Z.
130 kg : / 9 /
1. BOJKO V.
2. KURTANIČ J.
3. TRNKA Z.
4. MACH V.
5. ČENČÍK T.
6. DUTKA P.
7. KOPENEC Z.
8. PETR M.
9. POSPÍŠIL J.
Ostrava
Tábor
Tábor
Ostrava
Chomutov
Chomutov
Trenčín
Praha
Tábor
Teplice
Tábor
Praha
Hodonín
Třinec
Hodonín
Teplice
Praha
Ostrava
Tábor
Chomutov
Tábor
Hodonín
Tabuľka po III. kole:
1. Dukla
Trenčín
2. Baník
Ostrava
3. VTŽ
Chomutov
4. TŽ
Třinec
5. SU
Teplice
6. RH
Praha
7. Slovan
Hodonín
8. VS
Tábor
169 b
143
92
78
66
64
35
7
/ 14.-16.10.1988 Teplice /
48 kg : / 4 /
1. LACHMAN K.
2. LOSKOT S.
3. ŠTOLC R.
4. LENGR K.
57 kg : / 10 /
1. KOHOUT J.
2. DRMOLA L.
3. NECKÁŘ P.
4. DOSTÁL O.
5. TÓTH J.
6. PINKAS R.
Teplice
Chomutov
Teplice
Tábor
Trenčín
Trenčín
Ostrava
Ostrava
Chomutov
Teplice
52 kg : / 5 /
2. ZOBÁK F.
2. CHOLEVA R.
3. PAPOUŠEK I.
4. CZMIEL J.
5. ŠRUTKA P.
62 kg : / 10 /
1. VAVRLA J.
2. MAXA P.
3. BŘEZNÝ T.
4. BIELESZ P.
5. ŠVADLEŇÁK J.
Ostrava - OD
Trenčín - OD
Hodonín
Třinec
Hodonín
Ostrava
Trenčín
Trenčín
Třinec
Teplice
7. ČERMÁK J.
8. MALÍK R.
9. MRÁZEK F.
10. KÁŇA J.
68 kg : / 13 /
1. GAZDÍK Z.
2. SZÖCS Š.
3. ORŠOŠ M.
4. KLEMENT J.
5. JELÍNEK L.
6. SZKANDERA J.
7. KRUPAŘ R.
8. LIŠTVÁN D.
9. ŠVEHLA V.
10. RAK O.
11. OKÁNIK J.
12. STÁREK M.
13. TORAČ P.
82 kg : / 15 /
1. FOJTÍK R.
2. SUMMER I.
3. LOUKOTA J.
4. LICHTENBERG J.
5. LECJAKS J.
6. KONEČNÝ I.
7. TKADLEC M.
8. TAKÁČ J.
9. SUMEGA M.
10. ERL R.
11. KUČERA R.
12. VERNER I.
13. KULVEIT M.
14. MAŤHA M.
130 kg : / 7 /
1. VANĚK V.
2. TRNKA Z.
3. BOJKO V.
4. PROŠEK Z.
5. HARTAN B.
6. PETR M.
7. KURTANIČ J.
Tabuľka IV. kolo:
1. Dukla
2. Baník
3. VTŽ
4. SU
5. RH
6. TŽ
7. VS
Praha
Třinec
Tábor
Třinec
Trenčín
Ostrava
Chomutov
Teplice
Chomutov
Třinec
Praha
Praha
Hodonín
Tábor
Hodonín
Ostrava
Třinec
Ostrava
Praha
Chomutov
Praha
Chomutov
Ostrava
Třinec
Trenčín
Třinec
Teplice
Hodonín
Teplice
Tábor
Tábor
Praha
Teplice
Třinec
Tábor
Chomutov
Tábor
Hodonín
Trenčín
Ostrava
Chomutov
Teplice
Praha
Třinec
Tábor
62 bodov
41
29
28
22
19
7
6. CHOUTKA E.
7. HEMELÍK R.
8. URIE T.
9. MADĚRIČ Z.
10. ŠRÁMEK J.
74 kg : / 12 /
1. MATEJKA R.
2. TUREK J.
3. CAMPR V.
4. JOCHÝMEK J.
5. DZIVÝ R.
6. BARVA M.
7. LAMACKÝ M.
8. GOLL P.
9. HEŘMÁNEK P.
10. FAZEKAŠ V.
11. STUDENOVSKÝ K.
12. VARGA M.
90 kg : / 10 /
1. MOTAL P.
2. LENGYEL F.
3. HAMZA M.
4. HOLÝ J.
5. CIKÁN J.
6. EXNER R.
7. HELEŠIČ Z.
8. PAJGERT J.
9. PIŠTĚK P.
10. KOČVARA P.
100 kg : / 10 /
1. MASÁR M.
2. LENGYEL K.
3. ČENČÍK T.
4. MAJTNER M.
5. AJM P.
6. CIKÁN B.
7. KOMORNÝ V.
8. PETRÁK P.
9. MACH V.
10. PISTULKA B.
Teplice
Chomutov
Praha
Hodonín
Hodonín
Trenčín
Trenčín
Chomutov
Třinec
Třinec
Ostrava
Hodonín
Praha
Tábor
Ostrava
Tábor
Praha
Praha
Trenčín
Ostrava
Teplice
Chomutov
Chomutov
Hodonín
Tábor
Tábor
Praha
Třinec
Trenčín
Ostrava
Třinec
Teplice
Chomutov
Hodonín
Teplice
Praha
Tábor
8. Slovan
Hodonín
6
Národná liga SSR – seniori grécko – rímsky štýl
Konečná tabulka:
1. Lokomotíva BRATISLAVA
123 bodov
2. Slávia ODPM KOMÁRNO
34
do kvalifikácie o 1.ligu 1989 postupuje Lokomotíva Bratislava
/ 10.4.1988 Komárno /
1. Lokomotíva Bratislava
62 b.
2. Slávia ODPM Komárno
34
I.kolo
II.kolo
/ 3.9.1988 Bratislava /
1. Lokomotíva Bratislava
61 b.
Slávia ODPM Komárno – neúčasť
Doplniť!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kvalifikácia o postup do I.ligy seniorov 1989
grécko rímsky štýl / ?.?.1988 ? /
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Národná dorastenecká liga SSR – grécko - rímsky štýl
Konečná tabulka:
1. Lokomotíva BRATISLAVA
2. Slávia ODPM KOMÁRNO
135 bodov
91
/ 30.1.1988 Komárno /
1. Lokomotíva Bratislava
74 b.
2. Slávia ODPM Komárno
58
I.kolo
Tabuľka po II. kole:
II.kolo
/ 18.6.1988 Bratislava /
1. Lokomotíva Bratislava
2. Slávia ODPM Komárno
125
33
doplniť!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Finále dorasteneckých družstiev ČSSR
grécko - rímsky štýl / ?.?.1988 ? /
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
M- ČSSR seniori
Voľný štýl : / 5.- 7. 2. 1988
48 kg / 6 :
1. OKOLIČÁNY
2. OKOLIČÁNY
3. HAUER
4. SRŠEŇ
5. ŠTUK
6. PETŘEK
Třinec /
Jozef
Alexander
Ján
Ján
Patrik
Zdeněk
Košice
Košice
Trenčín
B.Bystrica
D.Bratislava
N.Jičín
1963
1963
1971
1971
1971
1954
52 kg / 8 :
1. MÉSZÁROŠ
2. DANĚK
3. ÁRENDÁŠ
4. DANDIN
5. NAGY
6. KLOZ
7.-8. ŠKUTKA
HAKSZER
Marian
Michal
Dezider
Enchab
Silvester
Roman
Pavel
Tibor
Trenčín
Brno
Prievidza
N.Jičín
D.Streda
H.Králové
Snina
D.Streda
1969
1971
1965
1968
1971
1970
1969
1971
57 kg / 8 :
1. VAGAČ
Ján
Košice
2. VOHNOUT
Marian
Prievidza
3. BELÁK
Zdeno
Trenčín
4. HORVÁTH
Tomáš
Košice
5. SLANÝ
Štefan
D.Bratislava
6. KANTOR
Martin
RH Praha
7. KLOZ
Emanuel
H.Králové
LÁSZLÓ
Karol
D.Bratislava
Neprišiel na váženie o 5.miesto a bol diskvalifikovaný
62 kg / 10 :
1. ŠÍPOŠ
Milan
D.Streda
2. OKOŠ
Peter
Košice
3. ŠVAJLENKA
Jozef
Prievidza
4. ZAGYI
Zsot
Trenčín
5. DOBROTKA
Richard
B.Bystrica
6. HODOSSY
Zoltán
D.Plzeň
7. SCIRANKA
Marek
Košice
8. SVOBODA
Tomáš
RH Praha
9. KALMÁR
Štefan
D.Streda
SCHWENDTNER Jozef
D.Streda
Neprišiel na váženie o 5.miesto a bol diskvalifikovaný
68 kg / 10 :
1. GALBAVÝ
2. MARUŠÁK
3. MARTINEC
4. PEPO
5. ČOPÍK
6. GALAJDA
7. CHOBOT
8. BREJCHA
9. POZNÍČEK
10. SOUKENÍK
1962
1965
1966
1970
1969
1970
1968
1970
1963
1966
1965
1966
1970
1968
1970
1970
1969
1963
Miroslav
Michal
Ondrej
Ondrej
Tibor
Milan
Stanislav
Karel
Michal
Petr
Trenčín
Košice
Trenčín
Fiľakovo
Snina
RH Praha
Nitra
Sj.Plzeň
RH Praha
Nivnice
1965
1963
1967
1957
1967
1968
1966
1963
1968
1967
Milan
Trenčín
1965
74 kg / 12 :
1. REVICKÝ
2. HODOSSY
3. FÁBRIK
4. ADAM
5. KOVAĽ
6. GALAJDA
7. HRABÁŇ
8. KALINÁČ
9.-10.KOVÁČ
CSEH
11.-12.ZVÁČ
FABIÁN
Zoltán
Otto
Tomáš
Štefan
Michal
Pavel
Štefan
Milan
Zoltán
Robert
Radim
D. Streda
Prievidza
RH Praha
Košice
Vítkovice
RH Praha
Košice
Vítkovice
D.Streda
Prievidza
Vítkovice
1955
1961
1967
1963
1964
1968
1970
1964
1970
1962
1966
82 kg / 8 :
1. HOLOUBEK
2. GAŽÚR
3. PÁLINKÁŠ
4. CSOMOR
5. SVOBODA
6. LATINÁK
7. SVAT
8. NEUMAN
Ľubomír
Martin
Milan
Karol
Petr
Vladimír
Peter
Miroslav
Prievidza
RH Praha
Prievidza
Košice
Trutnov
RH Praha
Košice
D.Bratislava
1961
1968
1964
1965
1965
1963
1967
1968
90 kg / 8 :
1. LOHYŇA
2. BAGO
3. MAZÁČ
4. PALATINUS
5. PÚCHOVSKÝ
6. HÍREŠ
7. BOBÁĽ
8. PÁL
9. MARUŠÁK
Jozef
Jaroslav
Milan
Jozef
Roman
Miroslav
Ján
Róbert
Ladislav
RH Praha
Trenčín
RH Praha
Trenčín
Košice
Prievidza
R.Sobota
Prievidza
Vítkovice
1963
1961
1968
1969
1966
1960
1960
1966
1956
100 KG / 6 :
1. STRNISKO
2. HEMZA
3. ČUPKA
4. JAROŠ
5. SIRKO
6. GREGORIČKA
Július
Milan
Vladimír
Rudolf
Vladimír
Rudolf
RH Praha
B.Ostrava
B.Bystrica
RH Praha
Trenčín
D.Bratislava
1958
1958
1970
1969
1968
1971
+ 100 kg / 9 :
1. VOKŮRKA
2. KOVÁČ
3. ŠTECH
4. ŠVEC
5. IVENZ
6. ŠÁRKÖZI
7. SAMOTIJ
8. RADNÓTI
Radim
Vladimír
Juraj
Martin
Milan
Albert
František
Jozef
RH Praha
Prievidza
RH Praha
RH Praha
RH Praha
D.Bratislava
Nitra
R.Sobota
1962
1959
1968
1969
1967
1970
1962
1961
9. LAKATOŠ
Poradie družstiev:
1. SVŠ RH
2. ASVŠ Dukla
3. Lokomotíva
4. Baník
5. DAC
6. ČH
7. Dunajplavba
8.-9.Zbrojovka
Baník
10. TJ
11. Kovomier
12. Lokomotiva
13. VŽKG
14. RH
15. VTJ
16.-20.JZD
Spartak Vihorlat
Plastika
Slavoj
Lokomotíva
Grécko rímsky štýl :
Štefan
Nitra
Praha
Trenčín
Košice
Prievidza
Dunajská Streda
Banská Bystrica
Bratislava
Brno
Ostrava
Nový Jičín
Fiľakovo
Trutnov
Vítkovice
Hradec Králové
Plzeň
Nivnice
Snina
Nitra
Plzeň
Rimavská Sobota
/ 5.- 7. 2. 1988
1964
48
43
39
39
14
9
6
5
5
4
3
2
1
1
1
0
0
0
0
0
bodov /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
16 pretekárov
12
11
12
7
3
6
1
1
2
1
1
1
2
4
1
1
2
2
2
Třinec /
48 kg / 2 :
1. POČAROVSKÝ
2. VLČEK
Josef
Jaromír
Třinec
Svatava
1969
1955
52 kg / 5 :
1. ZOBÁK
2. LOSKOT
3. PAPOUŠEK
4. JIRKŮ
5. BENEŠ
František
Stanislav
Ivan
Miroslav
Jiří
Trenčín
Chomutov
Hodonín
Teplice
Třebíč
1968
1963
1961
1962
1969
57 kg / 8 :
1. KOHOUT
2. NECKÁŘ
3. KABRHEL
4. CZEPIEC
5. HAUPTVOGEL
6. MÁRIÁSI
7. B ARTOŠ
8. BAČÍK
Jan
Patrik
Miroslav
Josef
Bohumil
Alojz
Martin
Jozef
Trenčín
B.Ostrava
RH Praha
Třinec
Trenčín
Trenčín
RH Praha
Lok.Bratislava
1964
1969
1970
1969
1966
1968
1968
1970
B.Ostrava
Komárno
1967
1968
62 kg / 7 :
1. VAVRLA
Jindřich
2. BIELOKOSZTOLSZKÝ Alfréd
3.
4.
5.
6.
7.
STÁREK
HEMELÍK
DRMOLA
IVAN
OLÁH
Miroslav
Radek
Leoš
Roman
Oliver
B.Ostrava
Chomutov
Trenčín
Š.Plzeň
Trenčín
1962
1965
1967
1968
1969
68 kg / 5 :
1. GAZDÍK
2. SZÖCS
3. ORŠOŠ
4. BARVA
5. KRUPAŘ
Zdeněk
Štefan
Milan
Jeroným
Roman
Trenčín
B.Ostrava
Svatava
B.Ostrava
RH Praha
1957
74 kg / 7 :
1. MATEJKA
2. ZEMAN
3. CAMPR
4. MARTIŠ
5. JOCHÝMEK
6. RAFAEL
7. BARVA
Richard
Jaroslav
Vladimír
Jiří
Jiří
Ladislav
Michal
Trenčín
RH Praha
Chomutov
RH Praha
Trenčín
Komárno
B.Ostrava
1969
1962
1961
1969
1967
1966
1966
82 kg / 9 :
1. STEHEL
2. FRINTA
3. TAKÁČ
4. EXNER
5. LECJAKS
6. LOUKOTA
7. NOSEK
8. SUMMER
9. JANEGA
Petr
Pavel
Jan
Martin
Jaroslav
Jiří
Drahoš
Ivan
Miroslav
Trenčín
RH Praha
Trenčín
RH Praha
Chomutov
Chomutov
B.Ostrava
RH Praha
Bánovce
1964
1969
1966
1966
1966
1961
1961
1962
1960
90 kg / 8 :
1. MOTAL
2. HOLÝ
3. DURČÁK
4. CIKÁN
5. HORA
6. LENGYEL
7. KOČVARA
8. JANGL
Peter
Jan
Jindřich
Jaroslav
Alan
František
Pavel
Andrej
RH Praha
Teplice
B.Ostrava
Chomutov
Š.Plzeň
Trenčín
RH Praha
Lok.Bratislava
1967
1964
1958
1962
1970
1970
1964
1970
100 kg / 6 :
1. MASÁR
2. LENGYEL
3. ČENČÍK
4. MAJTNER
5. BUŘIČ
6. TAKÁCS
Dušan
Karol
Tomáš
Marcel
Roman
Zsolt
Trenčín
Trenčín
B.Ostrava
Třinec
RH Praha
Komárno
1962
1967
1965
1966
1967
1968
120 kg / 7 :
1. BOJKO
2. DAVID
3. VANĚK
4. MACH
5. TRNKA
6. BODÓ
7. KURTANIČ
Vladimír
Lubomír
Václav
Václav
Zdeněk
Igor
Jiří
Poradie družstiev:
1. Dukla
2. RH
3. Baník
4. TŽ
5. VTŽ
6. SU
7. Baník
8. Slovan
9. Škoda
10. Elitex
11. Slávia ODPM
12. ŠM
13. Spartak Tatra
14. Lokomotíva
Trenčín
Praha
Ostrava
Třinec
Chomutov
Teplice
Svatava
Hodonín
Plzeň
Třebíč
Komárno
Gabčíkovo
Bánovce nad Bebr.
Bratislava
M- SSR seniori
Voľný štýl : / 22.- 24. 1. 1988
Třinec
B.Ostrava
RH Praha
RH Praha
Teplice
Gabčíkovo
Hodonín
1953
1964
1967
1968
1963
1965
1965
64 bodov /
38
/
37
/
20
/
18
/
10
/
9
/
4
/
3
/
2
/
2
/
1
/
0
/
0
/
15 pretekárov
13
10
4
6
3
2
2
2
1
2
1
1
2
Rimavská Sobota /
48 kg / 4 :
1. OKOLOČÁNYI Alexander
2. SRŠEŇ
Ján
3. ŠTUK
Patrik
4. DANYI
Tibor
Košice
B.Bystrica
D.Bratislava
R.Sobota
1963
1971
1971
1966
52 kg / 5 :
1. ARENDÁŠ
2. NAGY
3. HAKSZER
4. HAUER
5. ŠKUTKA
Dezider
Silvestr
Tibor
Ján
Pavel
Prievidza
D.Streda
D.Streda
Trenčín
Snina
1965
1971
1971
1971
1969
Ján
Marián
Marián
Tomáš
Štefan
Andrej
Košice
Prievidza
Trenčín
Košice
D.Bratislava
D.Bratislava
1962
1965
1969
1970
1969
1970
57 kg / 12 :
1. VAGAČ
2. VOHNOUT
3. MESZÁROŠ
4. HORVÁTH
5. SLANÝ
6. ŽÁČEK
7. LACO
8. MARKO
9.-12.BOGDAN
BUDAI
BOTOŠ
PAVLIS
Vladimír
Josef
Ladislav
Kamil
Ľudovít
Vladimír
Košice
B.Bystrica
Fiľakovo
Fiľakovo
Fiľakovo
Snina
1969
1969
1958
1959
1959
1965
62 kg / 15 :
1. ŠÍPOŠ
2. KALMÁR
3. BELÁK
4. SCIRANKA
5. OKOŠ
6. GAŽO
7.-8. LONGAUER
ŠEREŠ
9.-10.BORIS
SZABO
11.-12.LÁSZLO
DUBANSKÝ
13.-15.DOBROTKA
ILLÉŠ
HUDÁK
Milan
Štefan
Zdeno
Marek
Peter
Robert
Ivan
Zoltán
Attila
Juraj
Karol
Tibor
Richard
Ladislav
Marián
D.Streda
D.Streda
Trenčín
Košice
Košice
Pl.Nitra
B.Bystrica
R.Sobota
Košice
Košice
D.Bratislava
Prievidza
B.Bystrica
R.Sobota
Košice
1963
1969
1966
1970
1966
1969
1965
1971
1963
1969
1970
1969
1970
1958
1971
68 kg / 16 :
1. ŠVAJLENKA
2. GALBAVÝ
3. ČOPÍK
4. MENDEL
5. PEPO
6. MESIARKIN
7.-8. PALINKÁŠ
ZAGYI
9.-10.LIŠKA
HALÁSZ
11.-12.ALBERT
RAISZ
13.-16.PODOLÁK
GAJDOŠÍK
STAPAJ
SEREGHY
Josef
Miroslav
Tibor
Ján
Ondrej
Jozef
Michal
Zsolt
Štefan
Ľudovít
Attila
Szilárd
Milan
František
Ján
Viliam
Prievidza
Trenčín
Trenčín
Prievidza
Fiľakovo
B.Bystrica
Prievidza
Trenčín
D.Bratislava
Pl.Nitra
Fiľakovo
D.Streda
Snina
Pl.Nitra
Snina
R.Sobota
1965
1965
1967
1963
1957
1970
1962
1968
1971
1959
1963
1971
1965
1963
1969
1968
74 kg / 17 :
1. FÁBRIK
2. CSEH
3. ZVÁČ
4. KALINÁČ
5. MURANSKÝ
6. CHOMA
7.-8. KOVAĽ
Otto
Zoltán
Robert
Štefan
Peter
Robert
Štefan
Prievidza
D.Streda
D.Bratislava
Košice
Košice
Košice
Snina
1961
1971
1962
1970
1958
1970
1963
TEREBEŠI
9.-11.PALATINUS
HODOSSY
12. ADAMIŠIN
13. MARTINEC
14. LUŽA
15.-17.DIVINEC
STUDENÝ
BRZIAK
Ľudovít
Robert
Zoltán
Štefan
Ondrej
Marián
Dušan
Július
Igor
Košice
Košice
D.Streda
Košice
Trenčín
D.Bratislava
Košice
Pl.Nitra
Košice
1971
1970
1955
1970
1967
1970
1969
1964
1970
82 kg / 12 :
1. CSOMOR
2. SVAT
3. PÁLINKÁŠ
4. FUJKA
5. NEUMANN
6. MICHALKO
7.-8. ZAGYI
RAK
9.-12.HERMAN
HUŠENICA
FIRKAĽ
KOCZKÁŠ
Karol
Peter
Milan
Jozef
Miroslav
Ondrej
Ondrej
Roman
Ivan
Ján
Juraj
Tomáš
Košice
Trenčín
Prievidza
B.Bystrica
D.Bratislava
Prievidza
Fiľakovo
D.Bratislava
B.Bystrica
B.Bystrica
Snina
D.Streda
1965
1967
1964
1964
1968
1966
1960
1971
1971
1969
1965
1969
90 kg / 13 :
1. HÍREŠ
Miroslav
2. BAGO
Jaroslav
3. GOMBOŠ
Ivan
4. BOBÁĽ
Ján
5. PÁL
Robert
6. KAČMARÍK Ondrej
7. SLÁDÍČEK
Tibor
8.-9. FILGAS
Rudolf
ČERVIENKA Ján
10.-11.NÉMETH
Ondrej
BALÁŽ
Peter
12.-13.KATRENIAK Peter
KOVÁČ
Ján
Prievidza
Prievidza
R.Sobota
R.Sobota
Prievidza
Košice
D.Bratislava
D.Bratislava
B.Bystrica
D.Streda
Fiľakovo
B.Bystrica
Trenčín
1960
1961
1962
1960
1966
1969
1968
1958
1970
1966
1962
1969
1968
100 kg / 9 :
1. FÁBRIK
2. GREGORIČKA
3. PÚCHOVSKÝ
4. LEHOCKÝ
5. SIRKO
6. PERPITS
7. ZUBKO
8.-9. BINKA
ČUPKA
Prievidza
D.Bratislava
Košice
D.Bratislava
Trenčín
Trenčín
Snina
B.Bystrica
B.Bystrica
1955
1971
1966
1971
1968
1967
1969
1949
1970
František
Rudolf
Roman
Mikuláš
Vladimír
Július
Marián
Vladimír
Vladimír
130 kg / :
1. KOVÁČ
2. ŠÁRKÖZI
3. SAMOTIJ
4. LAKATOŠ
5. RADNÓTI
Vladimír
Albert
František
Štefan
Jozef
Prievidza
D.Bratislava
Pl.Nitra
Pl.Nitra
R.Sobota
Poradie družstiev:
1. Baník
Prievidza
2. Lokomotíva
Košice
3. ASVŠ Dukla Trenčín
4. DAC
Dunajská Streda
5. Dunajplavba
Bratislava
6. Lokomotíva
Rimavská Sobota
7. ČH
Banská Bystrica
8. Plastika
Nitra
9. Kovomier
Fiľakovo
10. Spartak Vihorlat Snina
spolu
Grécko rímsky štýl :
66 bodov /
40
/
28
/
26
/
22
/
12
/
9
/
8
/
2
/
2
/
/ 13. 11. 1988
1959
1970
1962
1964
1961
15 pretekárov
21
11
9
13
7
13
6
7
6
108 pretekárov
Trenčín /
48 kg / 0 :
52 kg / 0 :
57 kg / 4 :
1. HAUPTVOGEL
2. ZOBÁK
3. MARIÁŠI
4. HULMAN
Bohumil
František
Alojz
Ján
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Komárno
1966
1968
1968
1963
62 kg / 7 :
1. KOHOUT
2. BAČÍK
3. DRMOLA
4. MESZÁROŠ
5. ESSEK
6. SZABO
7. LAKATOŠ
Ján
Jozef
Zdeněk
Zsolt
Attila
Attila
Róbert
Trenčín
Lok.Bratislava
Trenčín
Komárno
Komárno
Šamorín
Komárno
1964
1970
1963
1970
1974
1964
1969
68 kg / 7 :
1. GAZDÍK
Zdeno
Trenčín
2. BIELOKOSZTOLSZKÝ Norbert Trenčín
1968
1968
3.
4.
5.
6.
7.
OLÁH
CÍCHOVSKÝ
CZVEDLER
BORKA
RAFAEL
Oliver
Pavol
Jozef
Jaromír
Róbert
Trenčín
Bánovce
Šamorín
Lok.Bratislava
Komárno
1968
1957
1969
1962
1970
74 kg / 4 :
1. TUREK
2. MIKUŠKA
3. RAFAEL
4. VARGA
Jaroslav
Karol
Ladislav
Oskar
Trenčín
Lok.Bratislava
Komárno
Gabčíkovo
1963
1970
1966
1966
82 kg / 5 :
1. TAKÁČ
2. JANEGA
3. JOCHÝNEK
4. HANKO
5. KODAJ
Ján
Miroslav
Jiří
Emil
René
Trenčín
Bánovce
Trenčín
Bánovce
Lok.Bratislava
1966
1960
1967
1958
1969
90 kg / 2:
1. JANGL
2. LENGYEL
Andrej
František
Lok.Bratislava
Trenčín
1970
1970
100 kg / 5 :
1. LENGYEL
2. TAKÁCS
3. SMOLEN
4. KLÚČIAR
5. ŠKULTÉTY
Karol
Zsolt
Igor
Dušan
Róbert
Trenčín
Komárno
Lok.Bratislava
Lok.Bratislava
Lok.Bratislava
1964
1968
1966
1970
1969
130 kg / 4 :
1. MASÁR
2. BODÓ
3. ŠVORC
4. KUBICA
Dušan
Igor
Dušan
Jozef
Trenčín
Gabčíkovo
Lok.Bratislava
Lok.Bratislava
1962
1965
1956
1957
Poradie družstiev:
1. ASVŠ Dukla
2. Lokomotíva
3. Slávia ODPM
4. Spartak Tatra
5. ŠM
6. ŠTK
spolu
Trenčín
Bratislava
Komárno
Bánovce
Gabčíkovo
Šamorín
M- ČSSR juniori
Voľný štýl : / 10.-12.6. 1988
Snina /
80
33
17
14
8
3
/ 14 pretekárov
/ 9
/ 7
/ 4
/ 2
/ 2
38 pretekárov
48 kg / 2 :
1. DANDBIN
2. SRŠEŇ
Enchbatar
Ján
N.Jičín
B.Bystrica
1968
1971
52 kg / 6 :
1. HORVÁTH
2. HAUER
3. URBANČOK
4. DANĚK
5. MIKA
6. BARI
Tomáš
Ján
Peter
Michal
Jaroslav
Attila
Košice
Trenčín
Prievidza
Brno
Snina
R.Sobota
1970
1971
1971
1971
1971
1970
57 kg / 6 :
1. KANTOR
2. GABČO
3. HUDÁK
4. NAGY
5. ŠORMAN
ŽÁČEK
Martin
Jaroslav
Marián
Silvester
Luboš
Andrej
RH Praha
RH Praha
Košice
D.Streda
Prievidza
D.Bratislava
1970
1970
1971
1971
1970
1970 - diskvalifikovaný
62 kg / 11 :
1. ZAGYI
2. SLANÝ
3. URBAN
4. LATTA
5. DUBANSKÝ
6. KALMÁR
7. SVOBODA
8. HODOSSY
9. LACO
10. BLAŠKO
DOBROTKA
Zsolt
Štefan
Jaroslav
Juraj
Tibor
Štefan
Tomáš
Zoltán
Vladimír
René
Richard
Trenčín
D.Bratislava
Prievidza
Trenčín
Prievidza
D.Streda
RH Praha
D.Plzeň
Košice
RH Praha
B.Bystrica
1968
1969
1970
1968
1969
1969
1970
1968
1969
1969
1971 - diskvalifikovaný
68 kg / 8 :
1. POZNÍČEK
2. LÍŠKA
3. HRABOVSKÝ
4. HORVÁTH
5. MESIARKIN
6. RAISZ
7.-8. SCÍRANKA
KOŽÍŠEK
Michal
Štefan
Roman
Josef
Jozef
Szilárd
Marek
Jiří
RH Praha
D.Bratislava
RH Praha
D.Plzeň
B.Bystrica
D.Streda
Košice
Stříbro
1968
1971
1968
1968
1970
1971
1970
1970
74 kg / 8 :
1. HRABÁŇ
2. KEPIČ
3. SVAT
4. VRBENSKÝ
5. TOKÁR
Pavel
Ján
Miloš
Miroslav
Ján
RH Praha
Košice
Košice
RH Praha
Košice
1968
1969
1969
1969
1970
6. LUŽA
7. SAMÁK
8. SKRIP
Marián
Rastislav
Juraj
D.Bratislava
Trenčín
Snina
82 kg / :
1. GAŽÚR
Martin
RH Praha
90 kg / :
1. MAZAČ
Milan
RH Praha
100 kg / :
1. ČUPKA
Vladimír
B.Bystrica
130 kg/ :
1. ŠTECH
Juraj
RH Praha
Poradie družstiev:
1. RH
Praha
2. ASVŠ Dukla Trenčín
3. Lokomotíva Košice
4. ČH
Banská Bystrica
5. Dunajplavba Bratislava
6. Baník
Prievidza
7. DAC
Dunajská Streda
8. TJ
Nový Jičín
9. VTJ Dukla
Plzeň
10. Vítkovice
Ostrava
11. Zbrojovka
Brno
12. Sp. Vihorlat Snina
13. Lokomotíva Rimavská Sobota
M- ČSSR juniori
Grécko - rímsky štýl :
62
27
23
22
20
17
10
6
6
4
3
2
0
bodov /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1971
1971
1971
15 pretekárov
7
8
7
7
5
4
3
3
1
2
2
1
/ 10.-12.6. 1988 Jihlava /
48 kg / 2 :
1. ŠTOLC
2. ZIKMUND
René
Miroslav
Teplice
Jihlava
1969
1969
52 kg / 5 :
1. CHOLEVA
2. LACHMAN
3. ZOBÁK
4. SKOUPIL
5. POČAROVSKÝ
René
Karel
František
Josef
Josef
Trenčín
Teplice
Trenčín
Třinec
Třinec
1969
1970
1968
1969
1969
57 kg / 7 :
1. NECKÁŘ
2. MARIÁSI
Patrik
Alojz
B.Ostrava
Trenčín
1969
1968
3.
4.
5.
6.
7.
KABRHEL
CZEPIECZ
BRUKNER
BAČÍK
KAPEK
Miloslav
Josef
Pavel
Josef
Martin
RH Praha
Třinec
Jihlava
Lok.Bratislava
Teplice
1970
1969
1970
1970
1970
62 kg / 6 :
1. MAXA
2. TREJBAL
3. KOUKLÍK
4. ZACHARIÁŠ
5. KALAŠ
6. KOČKA
Petr
Jiří
Ilja
Miloslav
Pavel
Radek
B.Ostrava
Š.Plzeň
RH Praha
H.Brod
Š.Plzeň
Jihlava
1969
1971
1969
1969
1969
1971
68 kg / 3 :
1. GAZDÍK
2. IVAN
3. BÍLEK
Zdeněk
Roman
Libor
Trenčín
Š.Plzeň
RH Praha
1968
1968
1969
74 kg / 8 :
1. VARGA
2. MARTIŠ
3. ŽÁK
4. KAMENÍK
5. TOMEŠ
6. GOLL
7.-8. WAGNER
MAREK
Miloslav
Jiří
Josef
Roman
Miloslav
Petr
Martin
Libor
RH Praha
RH Praha
RH Praha
RH Praha
Teplice
RH Praha
Š.Plzeň
Jihlava
1968
1969
1971
1971
1970
1968
1969
1969
82 kg / 8 :
1. TUREK
2. KRIŽANOVIČ
3. LECJAKS
4. BLAHOTA
5. ŽÁK
6. LICHTENBERG
7. MIKUŠKA
8. ŠULC
Tomáš
Peter
Petr
Radek
Ladislav
Tomáš
Karol
Bronislav
Chomutov
Trenčín
H.Brod
Teplice
H.Brod
Teplice
Lok.Bratislava
Š.Plzeň
1970
1970
1968
1970
1970
1970
1970
1970
90 kg / 4 :
1. HORA
2. LENGYEL
3. FABIÁN
KOŤARA
Alan
František
Karel
Pavel
Š.Plzeň
Trenčín
Teplice
Světlá
1970
1970
1971
1970 - neklasifikovaný
Andrej
Štefan
Dušan
Lukáš
Lok.Bratislava
Š.Plzeň
Lok.Bratislava
Prostejov
1970
1968
1970
1970
100 kg / 7 :
1. JANGL
2. MIKULA
3. KLUČIAR
4. ŠINDÝLEK
5. CIKÁN
6. SYSEL
7. ZWETLER
Bohumil
Pavel
Jindřich
Chomutov
Třebíč
Teplice
1970
1969
1971
130 kg/ 2 :
1. MACH
2. HLIBA
Václav
Josef
RH Praha
Teplice
1968
1971
Poradie družstiev:
1. RH
2. ASVŠ Dukla
3. SU
4. Škoda
5. Baník OKD
6. VTŽ
7. Lokomotíva
8. Jiskra
9. TŽ
10. Dukla
11. OP
12. Modeta
13. TJ
14. Sklo Bohemia
Praha
Trenčín
Teplice
Plzeň
Ostrava
Chomutov
Bratislava
Havlíčkov Brod
Třinec
Plzeň
Prostejov
Jihlava
Třebíč
Světlá
M- SSR juniori
Voľný štýl :
39
33
27
19
14
14
12
9
8
5
3
3
1
0
bodov /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
9 pretekárov
6
6
6
2
3
4
3
3
1
1
3
1
1
/ 6.-8.. 5. 1988 Košice /
48 kg / 3 :
1. SRŠEŇ
2. BRATH
3. ŠTUK
Ján
Roman
Patrik
B.Bystrica
Pl.Nitra
D.Bratislava
1971
1971
1971
52 kg / 4 :
1. HAUER
2. MIKA
3. BARI
4. CHARITUN
Ján
Jaroslav
Attila
Pavol
Trenčín
Snina
R.Sobota
Snina
1971
1971
1970
1971
57 kg / 10 :
1. SLANÝ
2. HORVÁTH
3. ŽÁČEK
4. NAGY
5. URBANČOK
6. CHARITUN
7. MELICHER
8.-10.JEDLIČKA
BARTOŠ
ŠORMAN
Štefan
Tomáš
Andrej
Silvester
Peter
Peter
Marián
Jaroslav
Peter
Ľuboš
D.Bratislava
Košice
D.Bratislava
D.Streda
Prievidza
Snina
B.Bystrica
Pl.Nitra
Prievidza
Prievidza
1969
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1970
1971
1971
62 kg / 12 :
1. KALMÁR
2. HUDÁK
3. DUBANSKÝ
4. LACO
5. URBAN
6. HORVÁTH
7. GAŽO
8.-9. LATTA
FIRKAĽ
10.-12.KIRŇÁK
MATUŠKA
JUHOŠ
Štefan
Marián
Tibor
Vladimír
Jaroslav
Jaroslav
Róbert
Juraj
Marián
Viktor
František
Richard
D.Streda
Košice
Prievidza
Košice
Prievidza
Košice
Pl.Nitra
Trenčín
Snina
Snina
B.Bystrica
D.Streda
1969
1971
1969
1969
1970
1971
1969
1968
1971
1970
1971
1971
68 kg / 11 :
1. LÍŠKA
2. ZAGYI
3. SCÍRANKA
4. SZABO
5. SZABO
6. RAISZ
7. HOLEC
8.-11.PAJUNK
VARGA
LUKÁCS
LŐRINCZ
Štefan
Zsolt
Marek
Juraj
Štefan
Szilárd
Július
Martin
Tomáš
Albert
Michal
D.Bratislava
Trenčín
Košice
Košice
D.Streda
D.Streda
TJ Trenčín
Snina
Košice
D.Streda
D.Streda
1971
1968
1970
1969
1971
1971
1971
1971
1971
1970
1971
74 kg / 12 :
1. SVAT
2. LUŽA
3. BENC
4. PALATINUS
5. CHOMA
6. SAMÁK
7.-8. KOVALINKA
ADAMIŠIN
9.-10.POLYAK
TEREBEŠI
11.-12.SKRIP
DENK
Miloš
Marián
Juraj
Robert
Róbert
Rastislav
Juraj
Štefan
Juraj
Ľudovít
Juraj
Peter
Košice
D.Bratislava
Pl.Nitra
Košice
Košice
Trenčín
Pl.Nitra
Košice
Košice
Košice
Snina
Košice
1969
1970
1970
1970
1970
1971
1970
1970
1971
1971
1971
1970
82 kg / 7 :
1. CSEH
2. HUŠENICA
3. KATRENIAK
4. VARGA
5. KEPIČ
6. SOUKUP
7. VAŇURA
Zoltán
Ján
Peter
Tibor
Ján
Peter
Milan
D.Streda
B.Bystrica
B.Bystrica
Pl.Nitra
Košice
Prievidza
Košice
1971
1969
1969
1971
1969
1970
1970
90 kg / 5 :
1. SLÁDIČEK
2. KOVÁČ
3. HOLÚBEK
4. CHOVANEC
5. ČERVIENKA
Tibor
Ján
Juraj
Henrik
Ján
D.Bratislava
Trenčín
Trenčín
Košice
B.Bystrica
1968
1968
1970
1970
1970
100 kg / 5 :
1. TAKÁCS
2. GREGORIČKA
3. MOŠOVSKÝ
4. DOLNÍK
5. HAVRAN
Zsolt
Rudolf
Vladimír
Róbert
Roman
Komárno
D.Bratislava
Prievidza
Prievidza
B.Bystrica
1968
1971
1970
1970
1969
130 kg / 2 :
1. SIRKO
2. ŠÁRKŐZI
Vladimír
Albert
Trenčín
D.Bratislava
1968
1970
Poradie družstiev:
1. Dunajplavba
2. Lokomotíva
3. ASVŠ Dukla
4. DAC
5. Partizán
6. Baník
7. Plastika
8. Spartak Vihorlat
9. Slávia ODPM
10. Lokomotíva
11. TJ Dukla
spolu
Bratislava
Košice
Trenčín
Dunajská Streda
Banská Bystrica
Prievidza
Nitra
Snina
Komárno
Rim.Sobota
Trenčín
M- SSR juniori
Grécko - rímsky štýl :
44
38
29
20
20
16
12
9
7
4
0
bodov /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
8 pretekárov
17
7
8
7
8
6
7
1
1
1
71 pretekárov
/ 21. 5. 1988 Bratislava /
48 kg / 0 :
52 kg / 1 :
1. CHOLEVA
René
Trenčín
1969
57 kg / 1 :
1. ZOBÁK
František
Trenčín
1969
62 kg / 3 :
1. BAČÍK
2. GAŽO
3. MEČIAR
Jozef
Róbert
Ján
Lok.Bratislava
Pl.Nitra
Pl.Nitra
1970
1969
1969
68 kg / 2 :
1. MÁRIÁŠI
2. DIAN
Alojz
Jaroslav
Trenčín
Pl.Nitra
1968
1970
74 kg / 1. :
1. GAZDÍK
Zdeněk
Trenčín
1968
82 kg / 2 :
1. MIKUŠKA
2. BISKUPIČ
Karol
Libor
Lok.Bratislava
Pl.Nitra
1970
1969
90 kg / 3 :
1. KRIŽANOVIČ
2. JANGL
3. KLUČIAR
Peter
Andrej
Dušan
Trenčín
Lok.Bratislava
Lok.Bratislava
1970
1970
1970
100 kg / 1 :
1. TAKÁCS
Zsolt
Komárno
1968
+100 kg / 0 :
Poradie družstiev:
1. ASVŠ Dukla
2. Lokomotíva
3. Plastika
4. Slávia ODPM
spolu
Trenčín
Bratislava
Nitra
Komárno
M- ČSSR starší dorast
Voľný štýl : / 22.-24.4.1988
35
23
19
7
bodov / 5 pretekárov
/ 4
/ 4
/ 1
14 pretekárov
Dunajská Streda /
46 kg / 6 :
1. FERNYÁK
2. RÁKOCZI
3. HROMÁDKA
4. BLAŠKO
5. HUDÁK
6. OLÁH
Štefan
Ondrej
Mário
Rostislav
Marián
Vojtech
D.Streda
Gabčíkovo
Prievidza
Brno
Košice
R.Sobota
1973
1973
1973
1972
1973
1971
50 kg / 9 :
1. RAISZ
2. HAUER
3. VAVRINEC
4. DANĚK
5. ŠTUTIKA
6. HEJNÝ
7. ZSEMLE
8. SRŠEŇ
Attila
Ján
Ľudovít
Michal
Ján
Martin
Jozef
Ján
D.Streda
Trenčín
Prievidza
Brno
Košice
Borohrádek
D.Streda
B.Bystrica
1973
1971
1972
1971
1973
1973
1972
1971
9. BRATH
Roman
Pl.Nitra
1971
54 kg / 10 :
1. NAGY
2. URBANČOK
3. HORVÁTH
4. ŽÁČEK
5. BARTOŠ
6. ŠORMAN
7.-8. KLOZ
HAKSZER
9. TAKÁCS
10. HANSAL
Silvester
Peter
Tomáš
Andrej
Peter
Ľuboš
Roman
Tibor
Igor
Roman
D.Streda
Prievidza
Košice
D.Bratislava
Prievidza
Prievidza
H.Králové
D.Streda
Prievidza
Brno
1971
1971
1970
1970
1971
1970
1970
1971
1973
1970
58 kg / 8 :
1. LÁSZLÓ
2. BRZIAK
3. KANTOR
4. GABČO
5. HAKSZER
6. URBAN
7. VELČICKÝ
8. STRAŠÁK
Karol
Martin
Martin
Jaroslav
Roland
Jaroslav
Jaroslav
Martin
D.Bratislava
Košice
RH Praha
RH Praha
D.Streda
Prievidza
Trenčín
Brno
1970
1972
1970
1970
1972
1970
1972
1971
63 kg / 9 :
1. RAISZ
2. DOBROTKA
3. SCÍRANKA
4. SVOBODA
5. TUREČEK
6. BYDŽOVSKÝ
7. ŠEREŠ
8.-9.SZABÓ
ULRICH
Szilárd
Richard
Marek
Tomáš
Rastislav
Petr
Zoltán
Štefan
Jaroslav
D.Streda
B.Bystrica
Košice
RH Praha
Trenčín
RH Praha
R.Sobota
D.Streda
Světlá
1971
1970
1970
1970
1972
1972
1971
1971
1971
68 kg / 14 :
1. MESIARKIN
2. PŘIKRIL
3. LIŠKA
4. PALATINUS
5. KOVALINKA
6. ADAMIŠIN
7. PELLER
8. KOŽÍŠEK
9. MESZÁROŠ
10. TOKÁR
11.-12.LACKO
PALATINUS
13.-14.JACKANIN
LŐRINCZ
Jozef
Pevel
Štefan
Dušan
Juraj
Štefan
Róbert
Jiří
Marián
Ján
Róbert
Róbert
Jozef
Michal
B.Bystrica
Vyšehrad
D.Bratislava
Trenčín
Pl.Nitra
Košice
D.Bratislava
Stříbro
D.Streda
Košice
Prievidza
Košice
Košice
D.Streda
1970
1971
1970
1973
1970
1970
1970
1970
1973
1970
1970
1970
1973
1971
74 kg / 10 :
1. CSEH
2. LUŽA
3. CHOMA
4. KALINÁČ
5. TEREBEŠI
6. ŠVARC
7.-8. KONEČNÝ
SAMÁK
9. SILVESTR
10. MEČÍŘ
Zoltán
Marián
Róbert
Štefan
Ľudovít
Martin
Radek
Rastislav
Martin
Róbert
D.Streda
D.Bratislava
Košice
Košice
Košice
RH Praha
Brno
Trenčín
Vítkovice
Vítkovice
1971
1970
1970
1971
1971
1972
1971
1971
1972
1971
81 kg / 10 :
1. KROŠLÁK
2. ŠÁTOR
3. GARBACZEWSKI
4. RAK
5. HERMAN
6. ŘEHÁK
7. ŽÁK
8. MARTON
9. PISKOŘ
10. TORNÓCZY
Branislav
Ľudovít
Jiří
Roman
Ivan
Tomáš
Ladislav
Ernest
Roman
Róbert
Prievidza
D.Streda
RH Praha
D.Bratislava
B.Bystrica
Brno
H.Brod
D.Streda
Vítkovice
Prievidza
1971
1972
1970
1971
1971
1970
1970
1972
1971
1970
88 kg / 6 :
1. ČUPKA
2. BENC
3. KORDĚNKO
4. HOLÚBEK
5. ČERVIENKA
6. BARNET
Vladimír
Juraj
Evžen
Juraj
Ján
Jiří
B.Bystrica
Pl.Nitra
RH Praha
Trenčín
B.Bystrica
H.Králové
1970
1970
1971
1970
1970
1970
+ 88 kg / 7 :
1. GREGORIČKA
2. LEHOCKÝ
3. ŠÁRKÖZI
4. MOŠOVSKÝ
5. KOCMAN
6. KOŤARA
7. CHOVANEC
Rudolf
Mikuláš
Albert
Vladimír
Zdeněk
Pavel
Henrik
D.Bratislava
D.Bratislava
D.Bratislava
Prievidza
H.Brod
Světlá
Košice
1971
1971
1970
1970
1972
1970
1970
Poradie družstiev:
1. DAC
2. Dunajplavba
3. Baník
4. Lokomotíva
5. ČH
6. RH
Dunajská Streda
Bratislava
Prievidza
Košice
Banská Bystrica
Praha
42
38
27
27
23
20
bodov / 13 pretekárov
/ 9
/ 11
/ 13
/ 6
/ 7
7.
8.
9.
10.
12.
13.
17.
18.
ASVŠ Dukla
Plastika
Zbrojovka
ŠM
Slavoj
Jiskra
Lokomotiva
RH
Sklo Bohemia
Lokomotíva
Vítkovice
Baník
Trenčín
Nitra
Brno
Gabčíkovo
Vyšehrad
Havlíčkov Brod
Borohrádek
Hradec Králové
Světlá
Rimavská Sobota
Ostrava
Stříbro
M- ČSSR starší dorast
Grécko rímsky štýl : / 15.-17.4. 1988
13
7
7
5
5
2
1
1
1
1
0
0
/ 6
/ 3
/ 6
/ 1
/ 1
/ 2
/ 1
/ 2
/ 2
/ 2
/ 3
/ 1
Havlíčkov Brod /
46 kg / 7 :
1. TENGLER
2. RÁKOCZI
3. KRÁL
4. NÉMETH
5. ČERNEK
6. BABIÁR
7. PŘENOSIL
Luboš
Ondrej
Martin
Lehel
Ladislav
Vladislav
Karel
RH Praha
Gabčíkovo
B.Ostrava
Gabčíkovo
Pl.Nitra
Š.Plzeň
Borohrádek
1972
1973
1972
1973
1973
1972
1973
50 kg / 9 :
1. PAIL
2. HALÁSZ
3. JANKOVICS
4. HOCKO
5. HUDEC
6. ŠTOLC
7. KABOUREK
8. LACHMAN
9. CZMIEL
Richard
Zoltán
Igor
Stanislav
Rudolf
René
Josef
Karel
Jan
B.Ostrava
Gabčíkovo
Gabčíkovo
B.Ostrava
Hodonín
Teplice
Š.Plzeň
Teplice
Třinec
1973
1972
1973
1972
1972
1971
1972
1970
1971
54 kg / 8 :
1. URBANČOK
2. KLOZ
3. BOROVIČKA
4. BŘEZINA
5. KARVAY
6. MICHALÍK
7.-8. PUNZ
MIŠTA
Peter
Roman
Karel
Ladislav
Erik
Dušan
David
Marek
Prievidza
H.Králové
RH Praha
Vansdorf
Pl.Nitra
Pl.Nitra
B.Ostrava
H.Brod
1971
1970
1972
1970
1972
1972
1971
1972
58 kg / 11 :
1. VÍT
Dalibor
B.Ostrava
1972
2. KABRHEL
3. MALÍK
4. BAČÍK
5. KAMON
6. BRUKNER
7. WEISS
8. KONĚČNÝ
9.-11.VELČICKÝ
JEDLIČKA
KAPEK
Miroslav
Robert
Jozef
Jan
Pavel
Richard
Václav
Radoslav
Jaroslav
Martin
RH Praha
Třinec
Lok.Bratislava
B.Ostrava
Jihlava
Košice
H.Králové
Trenčín
Pl.Nitra
Teplice
1970
1971
1970
1972
1970
1973
1971
1972
1970
1970
63 kg / 7 :
1. BIELESZ
2. URIE
3. DUREC
4. TREJBAL
5. KUKLIŠ
6. BOSORÁD
7. ANTAL
Petr
Tomáš
Jan
Jiří
Roman
Viliam
Peter
Třinec
RH Praha
B.Ostrava
Š.Plzeň
Třinec
Pl.Nitra
Lok.Bratislava
1971
1970
1972
1971
1971
1970
1973
68 kg / 10 :
1. SOUKUP
2. LACKO
3. LIŠTVÁN
4. MRKVIČKA
5. BODÓ
6. TOMEŠ
7. PODALA
8.-9. BÁTKY
VOKOUN
MITRENGA
Petr
Róbert
David
Robert
Tomáš
Miroslav
Petr
Attila
Jan
Jan
Š.Plzeň
Prievidza
RH Praha
H.Brod
Gabčíkovo
Teplice
Třinec
Trenčín
Liberec
B.Ostrava
1972
1970
1970
1971
1971
1970
1972
1973
1971
1970 – neklasifikovaný / nenastúpil na
finále /
74 kg / 8 :
1. KAMENÍK
2. ŽÁK
3. MIKUŠKA
4. VAVŘIČKA
5. SMEK
6. BENC
7. WASCHEK
FAZEKAŠ
Roman
Josef
Karol
Karel
Dalibor
Juraj
Otmar
Václav
RH Praha
RH Praha
Lok.Bratislava
B.Ostrava
RH Praha
Pl.Nitra
Třinec
B.Ostrava
1971
1971
1970
1971
1971
1970
1970
1970 - neklasifikovaný / nenastúpil na
zápas o 3. miesto /
81 kg / 9 :
1. TUREK
2. BLAHOTA
3. GAZUR
4. LICHTENBERG
5. KRIŽANOVIČ
Tomáš
Radek
Richard
Tomáš
Peter
Chomutov
Teplice
Třinec
Teplice
Lok.Bratislava
1970
1970
1970
1970
1970
Martin
Norbert
Peter
Jan
Třinec
Fiľakovo
Lok.Bratislava
Teplice
1971
1970
1971
1973
88 kg / 8 :
1. HORA
2. JANGL
3. MRÁZ
4. ŠULC
5. LÁNA
6. PABIÁN
7.-8. CHOVANEC
ŠINDÝLEK
Alan
Andrej
Roman
Branislav
René
Karel
Henrik
Lukáš
Š.Plzeň
Lok.Bratislava
RH Praha
Š.Plzeň
Smíchov
Teplice
Košice
Prostějov
1970
1970
1971
1970
1971
1971
1970
1970
+ 88 kg / 7 :
1. CIKÁN
2. KLUČIAR
3. KOCMAN
4. MOŠOVSKÝ
5. LINHART
6. KRATOCHVÍL
7. HLIBA
Bohumil
Dušan
Zdeněk
Vladimír
Stanislav
Karel
Josef
Chomutov
Lok.Bratislava
H.Brod
Prievidza
B.Prievidza
Trenčín
Teplice
1970
1970
1972
1970
1970
1972
1971
Poradie družstiev:
1. RH
2. Baník OKD
3. Škoda
4. ŠM
5. TŽ
6. Lokomotíva
7. Baník
8. VTŽ
9. SU
10. Jiskra
11. Plastika
12. RH
13. Slovan
14. ASVŠ Dukla
15. Slovan
NM Smíchov
17. Modeta
18. Lokomotiva
Kovomier
Lokomotiva
OP
Lokomotíva
Praha
Ostrava
Plzeň
Gabčíkovo
Třinec
Bratislava
Prievidza
Chomutov
Teplice
Havlíčkov Brod
Nitra
Hradec Králové
Vansdorf
Trenčín
Hodnín
Praha
Jihlava
Borohrádek
Fiľakovo
Liberec
Prostejov
Košice
6.
7.
8.
9.
SUMEGA
KOVÁČ
MATEJKA
HLIBA
43
32
21
19
18
17
15
14
11
7
7
5
3
3
2
2
1
0
0
0
0
0
bodov /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
9 pretekárov
11
6
5
8
6
3
2
9
3
6
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
M- SSR starší dorast
Voľný štýl : / 18.- 20.3. 1988
Prievidza /
46 kg / 5 :
1. FERNYÁK
2. HROMÁDKA
3. HUDÁK
4. OLÁH
5. RÁKOCZI
Štefan
Mário
Marián
Vojtech
Ondrej
D.Streda
Prievidza
Košice
R.Sobota
Gabčíkovo
1973
1973
1973
1971
1973
50 kg / 9 :
1. VAVRINEC
2. RAISZ
3. ZSEMLE
4. ŠTUTIKA
5. BRATH
6. HAUER
7. KOVÁČ
8.-9. ŠTUK
MIKA
Ľudovít
Attila
Jozef
Ján
Roman
Ján
Štefan
Patrik
Jaroslav
Prievidza
D.Streda
D.Streda
Košice
Pl.Nitra
Trenčín
Košice
D.Bratislava
Snina
1972
1973
1972
1973
1971
1971
1972
1971
1971
54 kg / 11 :
1. NAGY
2. TAKÁCS
3. ŠORMAN
4. BARTOŠ
5. ŽÁČEK
6. OKOŠ
7.-8. VAŠKO
HAKSZER
9.-11.CHARITUN
BARI
URBANČOK
Silvester
Igor
Ľuboš
Peter
Andrej
Jaroslav
Sergej
Tibor
Pavol
Attila
Peter
D.Streda
Prievidza
Prievidza
Prievidza
D.Bratislava
Košice
Snina
D.Streda
Snina
R.Sobota
Prievidza
1971
1973
1970
1971
1970
1971
1971
1971
1971
1970
1971
58 kg / 13 :
1. BRZIAK
2. URBAN
3. HUDÁK
4. VELČICKÝ
5. HORVÁTH
6. JEDLIČKA
7.-8. MELICHER
LAKATOŠ
9.-10.BORIS
HAKSZER
11.-13.CHARITUN
MOLNÁR
Martin
Jaroslav
Marián
Jaroslav
Tomáš
Jaroslav
Marián
Ladislav
Peter
Roland
Peter
Eugen
Košice
Prievidza
Košice
Trenčín
Košice
Pl.Nitra
Snina
Pl.Nitra
Košice
D.Streda
Snina
Prievidza
1972
1970
1971
1972
1970
1970
1971
1970
1971
1972
1971
1971
JUHOŠ
Richard
D.Streda
1971
63 kg / 15 :
1. LÁSZLÓ
2. SCÍRANKA
3. SZABÓ
4. RAISZ
5. DOBROTKA
6. KORMOŠ
7. ŠEREŠ
8.-9. CABAN
BOSORÁD
10.-11.MATUŠKA
FIRKAĽ
12.-15.HORVÁTH
BENCÚR
VARGA
PEKÁR
Karol
Marek
Štefan
Szilárd
Richard
Peter
Zoltán
Dušan
Viliam
František
Marián
Jaroslav
Ladislav
Tomáš
Peter
D.Bratislava
Košice
D.Streda
D.Streda
B.Bystrica
Košice
R.Sobota
Fiľakovo
Trenčín
B.Bystrica
Snina
Košice
Fiľakovo
Košice
Pl.Nitra
1970
1970
1971
1971
1970
1972
1971
1971
1970
1971
1971
1971
1970
1971
1972
68 kg / 15 :
1. PALATINUS
2. KOVALINKA
3. MESZÁROŠ
4. LŐRINCZ
5. PELLER
6. DIAN
7.-8. LACKO
KOVÁČ
9.-10.KÔSTKA
HOLEC
11.-12.BRZIAK
BOKROŠ
13.-15.LUKÁCS
POLYÁK
SLOBODNÍK
Róbert
Juraj
Marián
Michal
Róbert
Jaroslav
Róbert
Gabriel
Milan
Július
Igor
Štefan
Albert
Juraj
Róbert
Košice
Pl.Nitra
D.Streda
D.Streda
D.Bratislava
Pl.Nitra
Prievidza
D.Bratislava
Prievidza
Trenčín
Košice
D.Streda
B.Bystrica
Košice
Prievidza
1970
1970
1973
1971
1970
1970
1970
1972
1972
1971
1970
1971
1970
1971
1970
74 kg / 15 :
1. CHOMA
2. KALINÁČ
3. LUŽA
4. ADAMIŠIN
5. TEREBEŠI
6. BODÓ
7.-8. SAMÁK
TOKÁR
9.-10.SKRIP
DENK
11.-12.SOUKUP
CSEH
13.-15.KRAJNIAK
Róbert
Štefan
Marián
Štefan
Ľudovít
Tomáš
Rastislav
Ján
Juraj
Peter
Peter
Zoltán
Marián
Košice
Košice
D.Bratislava
Košice
Košice
Gabčíkovo
Trenčín
Košice
Snina
Košice
Prievidza
D.Streda
B.Bystrica
1970
1971
1970
1970
1971
1971
1971
1970
1971
1970
1970
1971
1970
DUGOVIČ
KNAP
Juraj
Juraj
D.Bratislava
Trenčín
1971
1971
81 kg / 9 :
1. ŠÁTOR
2. RAK
3. HERMAN
4. TORNÓCZY
5. MARTON
6. VARGA
7. KOVÁČ
8.-9. JAMBOR
BOŇKO
Ľudovít
Roman
Ivan
Róbert
Ernest
Tibor
Norbert
Jozef
Peter
D.Streda
D.Bratislava
B.Bystrica
Prievidza
D.Streda
Pl.Nitra
Fiľakovo
Trenčín
Snina
1972
1971
1971
1970
1972
1971
1970
1972
1971
88 kg / 5 :
1. BENC
2. HOLÚBEK
3. ČERVIENKA
4. CHOVANEC
5. PAULO
Juraj
Juraj
Ján
Henrich
Miroslav
Pl.Nitra
Trenčín
B.Bystrica
Košice
Košice
1970
1970
1970
1970
1972
+ 88 kg / 11 :
1. ČUPKA
2. GREGORIČKA
3. ŠÁRKÖZI
4. MOŠOVSKÝ
5. LEHOCKÝ
6. TUHARSKÝ
7.-8. KÖTELEŠ
HABÁNEK
9.-11.DOLNÍK
SVRBÍK
ŠUŇÁL
Vladimír
Rudolf
Albert
Vladimír
Mikuláš
Štefan
Ladislav
Ján
Róbert
Miloš
Peter
B.Bystrica
D.Bratislava
D.Bratislava
Prievidza
D.Bratislava
Fiľakovo
Košice
Trenčín
Prievidza
Trenčín
Prievidza
1970
1971
1970
1970
1971
1971
1970
1970
1970
1971
1970
Poradie družstiev:
1. Lokomotíva
2. DAC
3. Baník
4. Dunajplavba
5. Plastika
6. ČH
7. Dukla
8. Lokomotíva
9. ŠM
10. Kovomier
11. Spartak Vihorlat
spolu
Košice
Dunajská Streda
Prievidza
Bratislava
Nitra
Banská Bystrica
Trenčín
Rimavská Sobota
Šamorín
Fiľakovo
Snina
56
46
35
31
17
17
9
3
3
1
0
bodov /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
24 pretekárov
16
16
11
9
7
9
3
2
4
7
108
M- SSR starší dorast
Grécko rímsky štýl :
/ 25.- 27.3. 1987 Rimavská Sobota /
46 kg / 5 :
1. RÁKOCZI
2. NÉMETH
3. ČERNEK
4. KISS
5. OLÁH
6. OLÁH
Ondrej
Lehel
Ladislav
Jozef
Július
Vojtech
Gabčíkovo
Gabčíkovo
Pl.Nitra
Komárno
R.Sobota
R.Sobota
1973
1973
1973
1971
1973
1971
50 kg / 6 :
1. HALÁSZ
2. JANKOVIČ
3. ŠTUTIKA
4. KOZÁK
5. BRATH
6. MIKA
Zoltán
Igor
Ján
Rudolf
Roman
Jaroslav
Gabčíkovo
Gabčíkovo
Košice
Košice
Pl.Nitra
Snina
1972
1973
1973
1973
1971
1971
54 kg / 7 :
1. KARVAY
2. URBANČOK
3. WEISS
4. OKOŠ
5. BARI
6. MARGIT
7. BODOKI
Erik
Peter
Richard
Jaroslav
Attila
Ľudovít
Štefan
Pl.Nitra
Prievidza
Košice
Košice
R.Sobota
Komárno
Komárno
1972
1971
1973
1971
1970
1971
1971
58 kg / 6 :
1. BAČÍK
2. JEDLIČKA
3. MICHALÍK
4. BARTOŠ
5. BORIS
6. MESZÁROŠ
Jozef
Jaroslav
Dušan
Peter
Peter
Zoltán
Lok.Bratislava
Pl.Nitra
Pl.Nitra
Prievidza
Košice
Komárno
1970
1970
1972
1971
1971
1970
63 kg / 10 :
1. ANTAL
2. BOSORÁD
3. ŠEREŠ
4. RAFAEL
5. URBAN
6. FIRKAĽ
7.-8. LAKATOŠ
BENCÚR
9.-10.BÁTKY
CABAN
Peter
Viliam
Zoltán
Róbert
Jaroslav
Marián
Ladislav
Ladislav
Attila
Dušan
Lok.Bratislava
Trenčín
R.Sobota
Komárno
Prievidza
Snina
Pl.Nitra
Fiľakovo
Trenčín
Fiľakovo
1973
1970
1971
1970
1970
1971
1970
1970
1973
1971
68 kg / 7 :
1. LACKO
2. BODÓ
3. DIAN
4. MARÍKOVEC
5. SELECKÝ
6. EŠEK
7.-8. BEŇO
Róbert
Tomáš
Jaroslav
Attila
Miroslav
Vojtech
Romulus
Prievidza
Gabčíkovo
Pl.Nitra
Komárno
Lok.Bratislava
Komárno
D.Bratislava
1970
1971
1970
1971
1970
1972
1971
74 kg / 11 :
1. CHOMA
2. ADAMIŠIN
3. PALATINUS
4. TEREBEŠI
5. SZABO
6. SOUKUP
7. NAGY
8.-9. PUPÁK
KARIKA
9.-10.CZÁNIK
SKRIP
Róbert
Štefan
Róbert
Ľudovít
Ondrej
Peter
Tibor
František
Csaba
Ján
Juraj
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Prievidza
Komárno
Komárno
Gabčíkovo
Komárno
Snina
1970
1970
1970
1971
1972
1970
1970
1971
1973
1973
1971
81 kg / 8 :
1. MIKUŠKA
2. KOVÁČ
3. MATEJKA
4. KALINÁČ
5. TORNÓCZY
6. ANDREJKO
7.-8. VARGA
RET
Karol
Norbert
Peter
Štefan
Róbert
Anton
Tibor
Ivan
Lok.Bratislava
Fiľakovo
Lok.Bratislava
Košice
Prievidza
Košice
Pl.Nitra
Fiľakovo
1970
1970
1971
1970
1970
1973
1971
1971
88 kg / 6 :
1. JANGL
2. BENC
3. MESZÁROŠ
4. VRÁBEL
5. PAULO
6. CZÍZI
Andrej
Juraj
Tomáš
Slavomír
Miroslav
Attila
Lok.Bratislava
Pl.Nitra
Komárno
Z.Moravce
Košice
R.Sobota
1970
1970
1970
1971
1972
1973
+ 88 kg / 6 :
1. KLUČIER
2. MOŠOVSKÝ
3. CHOVANEC
4. SETIČKA
5. TUHARSKÝ
6. KÖTELEŠ
Dušan
Vladimír
Henrich
Tomáš
Štefan
Ladislav
Lok.Bratislava
Prievidza
Košice
Komárno
Fiľakovo
Košice
1970
1970
1970
1971
1971
1970
Poradie družstiev:
1. Lokomotíva
2. Lokomotíva
3. Plastika
4. ŠM
5. Baník
6. Slávia ODPM
7. Lokomotíva
8. Kovomier
9. Calex
10. Spartak Vihorlat
11. Dukla
Dunajplavba
spolu
Košice
Bratislava
Nitra
Gabčíkovo
Prievidza
Komárno
Rimavská Sobota
Fiľakovo
Zlaté Moravce
Snina
Trenčín
Bratislava
48
41
36
29
25
19
10
7
3
2
0
0
bodov /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15 pretekárov
7
10
6
7
12
5
5
1
3
1
1
73
M- stredoslovenského kraja - starší dorast
Voľný štýl : / 2. 3. 1988 Banská Bystrica /
46 kg / 1 :
1. OLÁH
Vojtech
R.Sobota
50 kg / 1 :
1. BELÁNYI
Ján
R.Sobota
54 kg / 1 :
1. BARI
Attila
R.Sobota
58 kg / 5 :
1. BARTOŠ
2. URBANČOK
3. ŠORMAN
4. MOLNÁR
5. KÝPEŤ
Peter
Peter
Ľuboš
Eugen
Miroslav
Prievidza
Prievidza
Prievidza
Prievidza
Fiľakovo
63 kg / 5 :
1. URBAN
2. MATUŠKA
3. MELICHER
4. BENCÚR
5. LAKATOŠ
Jaroslav
František
Marian
Ladislav
Róbert
Prievidza
B.Bystrica
B.Bystrica
Fiľakovo
R.Sobota
1970
1971
68 kg / 3 :
1. SLOBODNÍK
2. CABAN
3. MRÁZIK
Róbert
Dušan
Viliam
Prievidza
Fiľakovo
B.Bystrica
1970
74 kg / 2 :
1. LACKO
2. SOUKUP
Róbert
Peter
Prievidza
Prievidza
1970
1970
1971
1970
1971
1970
81 kg / 3 :
1. KOVÁČ
2. KRAJNIAK
3. RET
Norbert
Marián
Ivan
Fiľakovo
B.Bystrica
Fiľakovo
1970
1970
88 kg / 1 :
1. TORNÓCZY
Róbert
Prievidza
1970
+ 88 kg / 3 :
1. TUHARSKÝ
2. ŠUŇÁL
3. DOLNÍK
Štefan
Peter
Róbert
Fiľakovo
Prievidza
Prievidza
1971
1970
1970
Poradie družstiev:
1. Baník
2. Kovomier
3. Lokomotíva
4. ČH
Prievidza
Fiľakovo
Rimavská Sobota
Banská Bystrica
61
28
23
18
bodov / 11 pretekárov
/ 6
/ 4
/ 4
M- stredoslovenského kraja - starší dorast
Gréckorímsky štýl : / 2. 3. 1988 Banská Bystrica /
46 kg / 1 :
1. OLÁH
Vojtech
R.Sobota
50 kg / 1 :
1. BELÁNYI
Ján
R.Sobota
54 kg / 1 :
1. BARI
Attila
R.Sobota
58 kg / 5 :
1. ŠORMAN
2. URBANČOK
3. BARTOŠ
4. MOLNÁR
5. KÝPEŤ
Ľuboš
Peter
Peter
Eugen
Miroslav
Prievidza
Prievidza
Prievidza
Prievidza
Fiľakovo
63 kg / 3 :
1. URBAN
2. BENCÚR
3. LAKATOŠ
Jaroslav
Ladislav
Róbert
Prievidza
Fiľakovo
R.Sobota
1970
1970
68 kg / 3 :
1. SLOBODNÍK
2. CABAN
Róbert
Dušan
Prievidza
Fiľakovo
1970
74 kg / 2 :
1971
1970
1971
1. SOUKUP
2. LACKO
Peter
Róbert
Prievidza
Prievidza
1970
1970
81 kg / 3 :
1. KOVÁČ
2. RET
Norbert
Ivan
Fiľakovo
Fiľakovo
1970
88 kg / 1 :
1. TORNÓCZY
Róbert
Prievidza
1970
+ 88 kg / 3 :
1. MOŠOVSKÝ
2. ŠUŇÁL
3. TUHARSKÝ
4. DOLNÍK
Vladimír
Peter
Štefan
Róbert
Prievidza
Prievidza
Fiľakovo
Prievidza
1970
1971
1970
Poradie družstiev:
1. Baník
2. Kovomier
3. Lokomotíva
Prievidza
Fiľakovo
Rimavská Sobota
M- ČSSR mladší dorast
Voľný štýl : / 4.-6.3. 1988 Nitra
67
28
25
bodov / 12 pretekárov
/ 6
/ 4
/
40 kg / 6 :
1. NÉMETH
2. BERNÁT
3. BILÍK
4. ONDROVIČ
5. NÉMETH
6. MILFAIT
Lehel
Pavol
Robert
Mário
Jozef
Petr
Gabčíkovo
Prievidza
Vítkovice
Snina
D.Streda
Světlá
1973
1973
1972
1973
1973
1973
43 kg / 6 :
1. HUDÁK
2. RÁKOCZI
3. MARCINEK
4. ČERNEK
5. MASTNÝ
6. RÁCZ
Marián
Ondrej
Miroslav
Ladislav
Stanislav
Tibor
Košice
Gabčíkovo
Prievidza
Pl.Nitra
Třebíč
R.Sobota
1973
1973
1973
1973
1973
1973
47 kg / 12 :
1. FERNYÁK
2. ROZEMBERG
3. HROMÁDKA
4. ŠTUTIKA
Štefan
Kálmán
Mário
Ján
D.Streda
Prievidza
Prievidza
Košice
1973
1973
1973
1973
5. KOZÁK
6. DUŠKA
7. JANKOVICS
8. BLAŠKO
9. ŠIMON
10.-12.PAVLÍK
DUŠKA
MAI
Rudolf
Ernest
Igor
Rostislav
Mário
Michal
Ernest
Petr
Košice
Pl.Nitra
Gabčíkovo
Brno
B.Bystrica
Snina
Pl.Nitra
Třebíč
1973
1972
1973
1972
1973
1973
1972
1973
51 kg / 8 :
1. RAISZ
2. ZSEMLE
3. KOVÁČ
4. SVOBODA
5. HOCKO
6. SLIACKY
7.-8. HALÁSZ
BOUDA
Attila
Jozef
Štefan
Robert
Stanislav
Zdeno
Zoltán
Martin
D.Streda
D.Streda
Košice
Vítkovice
B.Ostrava
R.Sobota
Gabčíkovo
Sj.Plzeň
1973
1972
1972
1972
1972
1970
1972
1972
55 kg / 11 :
1. HAKSZER
2. KARVAY
3. VAVRINEC
4. TAKÁCS
5. CSORBA
6. ŠABEK
7. VELČICKÝ
8. VOJČINIAK
9.-11.HUDEC
HIRÁŠEK
STŘEDA
Roland
Erik
Ľudovít
Igor
Štefan
Stanislav
Jaroslav
Jozef
Ján
Ladislav
Miloš
D.Streda
Pl.Nitra
Prievidza
Prievidza
Košice
Lok.Plzeň
Trenčín
B.Bystrica
B.Bystrica
Snina
Bohemians
1972
1972
1972
1973
1973
1973
1972
1972
1973
1973
1972
60 kg / 7 :
1. BYDŽOVSKÝ
2. TUREČEK
3. BRZIAK
4. ĎURINA
5. KULINA
6. KORMOŠ
7. SOUKUP
Petr
Rastislav
Martin
Ľudovít
Róbert
Peter
Filip
RH Praha
Trenčín
Košice
Prievidza
Košice
Košice
Sj.Plzeň
1972
1972
1972
1973
1972
1972
1973
65 kg / 7 :
1. JACKANIN
2. FIALA
3. ŽLIČÁŘ
4. PEKÁR
5. RAJNOHA
6. PREXTA
7. HEGEDŰŠ
Jozef
Luděk
František
Peter
Miroslav
Peter
Norbert
Košice
Bohemians
Třebíč
Pl.Nitra
B.Bystrica
Košice
Gabčíkovo
1973
1973
1972
1972
1972
1972
1972
70 kg / 8 :
1. PALATINUS
2. SOUKUP
3. MESZÁROŠ
4. DOBIÁŠ
5. HENNEL
6. KÔSTKA
7. KOVÁČ
8. KALVODA
Dušan
Petr
Marián
Dušan
Slavomír
Milan
Gabriel
David
Trenčín
Š.Plzeň
D.Streda
Vítkovica
Prievidza
Prievidza
D.Bratislava
Brno
1973
1972
1973
1973
1972
1972
1972
1973
76 kg / 9 :
1. ŠVARC
2. SZABO
3. MARTON
4. SILVESTR
5. ŠIMEK
6. ARPÁŠ
7. ANDREJKO
8. ŠEVČÍK
9. MEDVEDÍK
Martin
Ondrej
Ernest
Martin
Tomáš
Dušan
Anton
Roman
Martin
RH Praha
Košice
D.Streda
Vítkovice
H.Brod
Pl.Nitra
Košice
Bánovce
Trenčín
1972
1972
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1973
83 kg / 7 :
1. ŠÁTOR
2. LISÝ
3. TVRDÍK
4. JAMBOR
5. SLÁMA
6. SÝKORA
7. KRIŠKA
Ľudovít
Milan
Martin
Jozef
Bohuslav
Peter
Rastislav
D.Streda
D.Bratislava
H.Brod
Trenčín
Brno
Pl.Nitra
Snina
1972
1973
1972
1972
1972
1972
1973
+83 kg / 7 :
1. KOCMAN
2. OROSS
3. PAULO
4. ŠTEVÍK
5. JIRÁSEK
6. ŠÁRKÖZI
7. MLYNEK
Zdeněk
Martin
Miroslav
Marián
Petrt
Albert
Marek
H.Brod
D.Bratislava
Košice
B.Bystrica
Smíchov
D.Bratislava
Trenčín
1972
1973
1972
1973
1973
1970
1972
Poradie družstiev:
1. DAC
2. Lokomotíva
3. Baník
4. Dukla
5. RH
6. Plastika
7. Jiskra
8. Vítkovice OKD
9. ŠM
Dunajská Streda
Košice
Prievidza
Trenčín
Praha
Nitra
Havlíčkov Brod
Ostrava
Gabčíkovo
43
42
31
15
14
14
13
13
12
bodov
/
/
/
/
/
/
/
/
/
8 pretekárov
13
9
6
2
6
3
4
5
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Dunajplavba
TJ
Bohemians ČKD
Škoda
Iskra
Spartak Vihorlat
Partizán
Baník
NM Smíchov
Zbrojovka
20. Lokomotíva
21. Lokomotiva
Sklo Bohemia
23. Spartak Tatra
Slavoj MP
Bratislava
11
Třebíč
6
Praha
5
Plzeň
5
Partizánske
3
Snina
3
Banská Bystrica
2
Ostrava
2
Praha
2
Brno
2
Rimavská Sobota
2
Plzeň
1
Světlá
1
Bánovce / Bebravou 0
Plzeň
0
M- ČSSR mladší dorast
Grécko rímsky štýl : / 11.- 13.3. 1988
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Teplice /
40 kg / 9 :
1. NÉMETH
2. ŠVEHLA
3. KONOPÍK
4. GAŽI
5. OLÁH
6. MILFAIT
7. BOUŠE
8.-9. ČABALA
DOMBI
Lehel
Petr
Milan
Jan
Július
Petr
Luboš
Peter
Rudolf
Gabčíkovo
Hodonín
Holýšov
Hodonín
R.Sobota
Světlá
Chomutov
Košice
Fiľakovo
1973
1972
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
43 kg / 7 :
1. RÁKOCZI
2. ČERNEK
3. PŘENOSIL
4. BABIÁR
5. BAYER
6. MASTNÝ
7. KRAJCIGER
Ondrej
Ladislav
Karel
Ladislav
Rudolf
Stanislav
Radek
Gabčíkovo
Pl.Nitra
Borohrádek
Š.Plzeň
Š.Plzeň
Třebíč
H.Brod
1973
1973
1973
1972
1973
1973
1973
47 kg / 8 :
1. KABOUREK
2. ŠTUTIKA
3. TENGLER
4. KRÁL
5. JANKOVICS
6. MAI
7. KOZÁK
8. TARANT
Josef
Ján
Luboš
Martin
Igor
Petr
Rudolf
Tomáš
Š.Plzeň
Košice
RH Praha
B.Ostrava
Gabčíkovo
Třebíč
Košice
Chrastava
1972
1973
1972
1972
1973
1973
1973
1973
4
3
2
3
1
4
1
1
3
4
2
1
1
1
1
51 kg / 7 :
1. PAIL
2. HALÁSZ
3. HUDEC
4. HOCKO
5. BURIÁN
6. AGÓCS
7. HEJNÝ
Richard
Zoltán
Rudolf
Stanislav
Petr
Ladislav
Martin
B.Ostrava
Gabčíkovo
Hodonín
B.Ostrava
Chrastava
R.Sobota
Borohrádek
1973
1972
1972
1972
1972
1973
1973
55 kg / 8 :
1. VELČICKÝ
2. WEISS
3. BOROVIČKA
4. KALAŠ
5. ŠABEK
6. ŠVEC
7. HIRÁŠEK
8. KAMON
Jaroslav
Richard
Karel
Jan
Stanislav
Marek
Ladislav
Jan
Trenčín
Košice
RH Praha
Š.Plzeň
Lok.Plzeň
H.Brod
Snina
B.Ostrava
1972
1973
1972
1972
1973
1973
1973
1972
60 kg / 9 :
1. VÍT
2. PETEŘÍK
3. ANTAL
4. KARVAY
5. SOUKUP
6. MICHALÍK
7. IVASJUK
8. BRZIAK
9. HAKL
Dalibor
Dušan
Peter
Erik
Filip
Dušan
Michal
Marian
Jiří
B.Ostrava
Lok.Plzeň
Lok.Bratislava
Pl.Nitra
Š.Plzeň
Pl.Nitra
B.Ostrava
Košice
Chrastava
1972
1972
1972
1972
1973
1972
1972
1972
1973
65 kg / 8 :
1. PODOLA
2. DUREC
3. BÁTKY
4. ŽLIČÁŘ
5. EŠEK
6. LHOTA
7.-8.KRUSCHINA
PEKÁR
Petr
Jan
Attila
František
Vojtech
David
Michal
Peter
Třinec
B.Ostrava
Trenčín
Třebíč
Komárno
Š.Plzeň
Teplice
Pl.Nitra
1972
1972
1973
1972
1972
1973
1972
1972
70 kg / 8 :
1. ROIK
2. SOUKUP
3. DUBEN
4. KOVÁČ
5. VOTÁPEK
6. CZANIK
7.-8. LOIPESBERGER
DOBIÁŠ
Jan
Petr
Pavel
Gabriel
Pavel
Ján
Marián
Dušan
Třinec
Š.Plzeň
Chomutov
D.Bratislava
Smíchov
Komárno
D.Bratislava
Vítkovice
1973
1972
1972
1972
1972
1973
1973
1973
76 kg / 9 :
1. GAZUR
2. SMEK
3. SILVESTR
4. SZABO
5. ARPÁŠ
6. ŠEVČÍK
7.-9. KARIKA
PANEC
KREJČA
Richard
Dalibor
Martin
Ondrej
Dušan
Roman
Csaba
Otto
Pavel
Třinec
RH Praha
Vítkovice
Košice
Pl.Nitra
Bánovce
Gabčíkovo
Nejdek
Kladno
1973
1973
1972
1972
1973
1973
1973
1972
1973
83 kg / 6 :
1. HLIBA
2. ANDREJKO
3. HAYDEN
4. GROULÍK
5. KRIŠKA
6. CZÍZI
7. KRIŠKA
Jan
Anton
Jakub
Michal
Rastislav
Attila
Rastislav
Teplice
Košice
RH Praha
Smíchov
Snina
R.Sobota
Snina
1973
1973
1972
1973
1973
1973
1973
+83 kg / 7 :
1. KOCMAN
2. KRATOCHVÍL
3. JIRÁSEK
4. PAULO
5. INDRA
6. DVOŘÁK
7. ŠTOURAČ
Zdeněk
Karel
Petrt
Miroslav
Alois
Josef
Petr
H.Brod
Trenčín
Smíchov
Košice
RH Praha
Kladno
B.Ostrava
1972
1972
1973
1972
1972
1973
1972
Poradie družstiev:
1. Baník
2. Škoda
3. ŠM
4. Lokomotíva
5. TŽ
6. RH
7. Dukla
8. Slovan
9. Plastika
10. NM Smíchov
11. Jiskra
12. SU
13. Lokomotiva
14. TJ
15. Lokomotíva
Liaz
Lokomotiva
VTŽ
Ostrava
Plzeň
Gabčíkovo
Košice
Třinec
Praha
Trenčín
Hodonín
Nitra
Praha
Havlíčkov Brod
Teplice
Plzeň
Třebíč
Bratislava
Holýšov
Borohrádek
Chomutov
25
25
21
21
19
19
16
12
11
9
8
7
7
5
4
4
4
4
bodov
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
8 pretekárov
7
5
8
3
5
3
3
5
3
3
2
2
3
1
1
2
2
Vítkovice OKD
Lokomotíva
Dunajplavba
Slávia ODPM
Spartak Vihorlat
Spartak
25. Spartak Tatra
Lokomotiva
Sklo Bohemia
28. Kovomier
Jiskra
20.
21.
22.
23.
Ostrava
Rimavská Sobota
Bratislava
Komárno
Snina
Chrastava
Bánovce / Bebravou
Kladno
Světlá
Fiľakovo
Nejdek
M- SSR mladší dorast
Voľný štýl : / 12.-14.2. 1988
4
4
3
3
2
2
1
1
1
0
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Snina /
40 kg / 6 :
1. BERNÁT
2. NÉMETH
3. ČABALA
4. ONDROVIČ
5. RÁCZ
6. DOMBI
Pavol
Jozef
Peter
Mário
Tibor
Rudolf
Prievidza
D.Streda
Košice
Snina
R.Sobota
Fiľakovo
1973
1973
1973
1973
1973
1973
43 kg / 12 :
1. RÁKOCZI
2. HUDÁK
3. NÉMETH
4. ČERNEK
5. PAVLÍK
6. HALICA
7.-8. MARCINEK
HOOS
9.-12.OLÁH
SCHWINGHAMER
HOLLÝ
DOLINIČ
Ondrej
Marián
Lehel
Ladislav
Michal
Igor
Miroslav
Ľudovít
Július
Marián
Radovan
Michal
Gabčíkovo
Košice
Gabčíkovo
Pl.Nitra
Snina
Prievidza
Prievidza
Bánovce
R.Sobota
D.Bratislava
Pl.Nitra
Košice
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1972
1973
1973
1973
1973
Štefan
Mário
Ján
Kálmán
Igor
Zdeno
Ernest
Pavol
Marián
Juraj
Dušan
D.Streda
Prievidza
Košice
Prievidza
Gabčíkovo
R.Sobota
Pl.Nitra
Bánovce
Trenčín
Gabčíkovo
Snina
1973
1973
1973
1973
1973
1970
1972
1972
1973
1973
1972
47 kg / 14 :
1. FERNYÁK
2. HROMÁDKA
3. ŠTUTIKA
4. ROZEMBERG
5. JANKOVICS
6. SLIACKY
7. DUŠKA
8.-10.DOBROVODSKÝ
PIKNA
BODÓ
11.-12.LEGEMZA
2
3
2
2
2
2
1
2
1
1
1
KOZÁK
13.-14.RÁCZ
FEDIČ
Rudolf
Gustáv
Jaroslav
Košice
R.Sobota
Snina
1973
1973
1972
51 kg / 14 :
1. ZSEMLE
2. KOVÁČ
3. RAISZ
4. HIRÁŠEK
5. HALÁSZ
6. AGÓCS
7.-8. MOROCHOVIČ
HLÁSNY
9.-10.GUBALA
WEISS
11.-14.KABZAN
SVOREŇ
TAKÁČ
DUDÁŠ
Jozef
Štefan
Attila
Ladislav
Zoltán
Ladislav
Vladimír
Róbert
Vladimír
Richard
Jozef
Michal
Michal
Martin
D.Streda
Košice
D.Streda
Snina
Gabčíkovo
R.Sobota
Snina
Prievidza
R.Sobota
Košice
P.Bystrica
B.Bystrica
D.Bratislava
D.Bratislava
1972
1972
1973
1973
1972
1973
1973
1972
1973
1973
1973
1973
1973
1973
55 kg / 17 :
1. VAVRINEC
2. TAKÁCS
3. VELČICKÝ
4. HUDEC
5. HAKSZER
6. SEMAN
7.-8. CSORBA
KARVAY
9. RAISZ
10. PORUBSKÝ
11.-17.LUKÁCS
ORVOS
URBANOVSKÝ
PUŠKÁŠ
DZURJAK
KĽAČAN
VRABKO
Ľudovít
Igor
Jaroslav
Ján
Roland
Daniel
Štefan
Erik
Csaba
Mário
Lóránt
Tomáš
Jozef
Alexander
Ľuboš
Ivan
Boris
Prievidza
Prievidza
Trenčín
B.Bystrica
D.Streda
Snina
Košice
Pl.Nitra
D.Streda
Bánovce
D.Streda
D.Streda
D.Bratislava
Košice
Snina
B.Bystrica
Prievidza
1972
1973
1972
1973
1972
1972
1973
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1972
1973
1972
1973
60 kg / 15 :
1. TUREČEK
2. BRZIAK
3. KORMOŠ
4. KULINA
5. ĎURINA
6. HRDINA
7.-8. VOJČINIAK
MATÚŠKA
9.-10.HEGEDŰŠ
CICHOVSKÝ
Rastislav
Martin
Peter
Róbert
Ľudovít
Daniel
Jozef
Ľubomír
Norbert
Miroslav
Trenčín
Košice
Košice
Košice
Prievidza
Fiľakovo
B.Bystrica
B.Bystrica
Gabčíkovo
Bánovce
1972
1972
1972
1972
1973
1973
1972
1972
1972
1973
11. MICHALÍK
12. KROŠLÁK
13.-15.LEGEMZA
HAJNUS
KESZI
Dušan
Jerguš
Marián
Juraj
Peter
Pl.Nitra
Partizánske
Snina
Snina
D.Streda
1972
1972
1972
1972
1972
65 kg / 12 :
1. JACKANIN
2. PEKÁR
3. KÔSTKA
4. GALLO
5. PREXTA
6. IMRÍŠEK
7.-8.KOVÁCS
MEČIAR
9. ŽÁČIK
10.-12.LAKATOŠ
ČERŇAN
OSTRIHOŇ
Jozef
Peter
Milan
Dušan
Peter
Juraj
Štefan
Martin
Martin
Tomáš
Milan
Radoslav
Košice
Pl.Nitra
Prievidza
B.Bystrica
Košice
Partizánske
Gabčíkovo
Pl.Nitra
Trenčín
R.Sobota
Bánovce
Fiľakovo
1973
1972
1972
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1972
1972
1972
70 kg / 11 :
1. PALATINUS
2. KOVÁČ
3. MESZÁROŠ
4. ŠIMON
5. SZABO
6. LOIPESBERGER
7.-8. HENNEL
VALACH
9.-11.FLIMEL
RAJNOHA
CSÓKA
Dušan
Gabriel
Marián
Richard
Ondrej
Martin
Slavomír
Marek
Libor
Miroslav
Zoltán
Trenčín
D.Bratislava
D.Streda
Prievidza
Košice
D.Bratislava
Prievidza
Trenčín
B.Bystrica
B.Bystrica
Gabčíkovo
1973
1972
1973
1973
1972
1973
1972
1973
1972
1972
1973
76 kg / 11 :
1. MARTON
2. ŠEVČÍK
3. ARPÁŠ
4. MEDVEDÍK
5. ANDREJKO
6. KARIKA
7.-8. KRIVÝ
ŠTUK
9.-11.MAJERSKÝ
IŽDINSKÝ
ĎUĎÁK
Ernest
Roman
Dušan
Martin
Anton
Csaba
Jozef
Denis
Ľubomír
Henrich
Milan
D.Streda
Bánovce
Pl.Nitra
Trenčín
Košice
Gabčíkovo
P.Bystrica
D.Bratislava
Trenčín
Fiľakovo
Trenčín
1972
1973
1973
1973
1973
1973
1972
1973
1973
1973
1973
83 kg / 8 :
1. ŠÁTOR
2. LISÝ
3. JAMBOR
Ľudovít
Milan
Jozef
D.Streda
D.Bratislava
Trenčín
1972
1973
1972
4. SÝKORA
5. KRIŠKA
6. ŠÍPOŠ
7.-8. LOIPESBERGER
ILLÉŠ
Peter
Rastislav
Ľudovít
Miroslav
Tibor
Pl.Nitra
Snina
Prievidza
D.Bratislava
Fiľakovo
1972
1973
1972
1972
1973
+83 kg / 7 :
1. PAULO
2. ŠTEVÍK
3. OROSS
4. ŠÁRKÖZI
5. MLYNEK
6. BENKO
7. CSÍZI
Miroslav
Marián
Martin
Albert
Marek
Erik
Attila
Košice
B.Bystrica
D.Bratislava
D.Bratislava
Trenčín
Poprad
R.Sobota
1972
1973
1973
1970
1972
1973
1973
Poradie družstiev:
1. Lokomotíva
2. DAC
3. Baník
4. Dukla
5. Dunajplavba
6. ŠM
7. Plastika
8. Spartak Vihorlat
9. Partizán
10. Iskra
11. Spartak Tatra
12. Lokomotíva
13. Kovomier
14. Maratón
15. ZVL
spolu
Košice
Dunajská Streda
Prievidza
Trenčín
Bratislava
Gabčíkovo
Nitra
Snina
Banská Bystrica
Partizánske
Bánovce / Bebravou
Rimavská Sobota
Fiľakovo
Poprad
Považská Bystrica
M- SSR mladší dorast
Grécko rímsky štýl : /
50
43
38
27
18
16
15
11
6
6
5
4
2
1
0
bodov
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
19.- 21.2. 1988 Komárno /
40 kg / 3 :
1. OLÁH
2. DOMBI
3. ČABALA
Július
Rudolf
Peter
R.Sobota
Fiľakovo
Košice
1973
1973
1973
43 kg / 7 :
1. RÁKOCZI
2. ČERNEK
3. NÉMETH
4. HOLLÝ
5. HUDÁK
6. RÁCZ
Ondrej
Ladislav
Lehel
Radovan
Marián
Tibor
Gabčíkovo
Pl.Nitra
Gabčíkovo
Pl.Nitra
Košice
R.Sobota
1973
1973
1973
1973
1973
1973
17 pretekárov
12
14
11
11
9
9
11
8
3
6
8
5
1
2
127
Ľudovít
Bánovce
1972
47 kg / 8 :
1. ŠTUTIKA
2. JANKOVICS
3. KOZÁK
4. LIEDL
5. BODÓ
6. PAVLÍK
7.-8. RÁCZ
DOBROVODSKÝ
Ján
Igor
Rudolf
Jozef
Juraj
Michal
Gustáv
Pavol
Košice
Gabčíkovo
Košice
Lok.Bratislava
Gabčíkovo
Snina
R.Sobota
Bánovce
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1972
51 kg / 14 :
1. HALÁSZ
2. WEISS
3. AGÓCS
4. TAKÁČ
5. DUŠKA
6. MIHEL
7.-8. SLIACKY
KOVÁČ
9.-10.KABZAN
GUBALA
11. LAKTIŠ
12.-14.ŠALÁT
BLAHO
TURAJ
Zoltán
Richard
Ladislav
Michal
Ernest
Ladislav
Zdeno
Štefan
Jozef
Vladislav
Peter
Štefan
Milan
Milan
Gabčíkovo
Košice
R.Sobota
D.Bratislava
Pl.Nitra
Lok.Bratislava
R.Sobota
Košice
P.Bystrica
R.Sobota
Z.Moravce
Komárno
P.Bystrica
Bánovce
1972
1973
1973
1973
1972
1973
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1973
1972
55 kg / 6 :
1. VELČICKÝ
2. HIRÁŠEK
3. KARVAY
4. SEMAN
5. PUŠKÁŠ
6. CÍCHOVSKÝ
Jaroslav
Ladislav
Erik
Daniel
Alexander
Miroslav
Trenčín
Snina
Pl.Nitra
Snina
Košice
Bánovce
1972
1973
1972
1972
1972
1973
60 kg / 10 :
1. ANTAL
2. BRZIAK
3. MICHALÍK
4. HEGEDŰŠ
5. KÁLLAY
6. HRDINA
7. LAJTÁR
8.-10.MIERIS
KNIHA
KULINA
Peter
Marian
Dušan
Norbert
Vojtech
Daniel
Marek
Ľuboš
Alojz
Róbert
Lok.Bratislava
Košice
Pl.Nitra
Gabčíkovo
Z.Moravce
Fiľakovo
Snina
P.Bystrica
Z.Moravce
Košice
1972
1972
1972
1972
1973
1973
1973
1972
1973
1972
65 kg / 6 :
1. BÁTKY
Attila
Trenčín
1973
7. HOOS
2.
3.
4.
5.
6.
EŠEK
PEKÁR
VARGA
KOVÁCS
ČERŇAN
Vojtech
Peter
Zoltán
Štefan
Milan
Komárno
Pl.Nitra
Lok.Bratislava
Gabčíkovo
Bánovce
1972
1972
1972
1973
1972
70 kg / 5 :
1. KOVÁČ
2. CSANIK
3. LOIPESBERGER
4. JÁNOŠKA
5. CSÓKA
Gabriel
Ján
Martin
Roman
Zoltán
D.Bratislava
Komárno
D.Bratislava
Z.Moravce
Gabčíkovo
1972
1973
1973
1973
1973
76 kg / 6 :
1. SZABO
2. ARPÁŠ
3. KARIKA
4. BOGDÁNY
5. KRIVÝ
6. IŽDINSKÝ
Ondrej
Dušan
Csaba
Július
Jozef
Henrich
Košice
Pl.Nitra
Gabčíkovo
Fiľakovo
P.Bystrica
Fiľakovo
1972
1973
1973
1973
1972
1973
83 kg / 5 :
1. ANDREJKO
2. ŠEVČÍK
3. KRIŠKA
4. LOIPESBERGER
5. ILLÉŠ
Anton
Roman
Rastislav
Miroslav
Tibor
Košice
Bánovce
Snina
D.Bratislava
Fiľakovo
1973
1973
1973
1972
1973
+83 kg / :
1. KRATOCHVÍL
2. PAULO
3. CZÍZI
Karel
Miroslav
Attila
Trenčín
Košice
R.Sobota
1972
1972
1973
Poradie družstiev:
1. Lokomotíva
2. ŠM
3. Plastika
4. Dukla
5. Dunajplavba
6. Lokomotíva
7. Lokomotíva
8. Spartak Vihorlat
9. Kovomier
10. Slávia ODPM
11. Spartak Tatra
12. Calex
13. ZVL
spolu
Košice
Gabčíkovo
Nitra
Trenčín
Bratislava
Rimavská Sobota
Bratislava
Snina
Fiľakovo
Komárno
Bánovce / Bebravou
Zlaté Moravce
Považská Bystrica
48
36
27
21
17
16
14
13
12
10
7
5
2
bodov
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12 pretekárov
9
7
3
4
7
4
5
5
3
6
4
4
73
M- stredoslovenského kraja - mladší dorast
Voľný štýl : / 16. 1. 1988 Prievidza /
40 kg / 4 :
1. BERNÁT
2. OLÁH
3. RÁCZ
4. DOMBI
Pavol
Július
Tibor
Rudolf
Prievidza
R.Sobota
R.Sobota
Fiľakovo
1973
1973
1973
1973
43 kg / 3 :
1. MARCINEK
2. HALICA
3. BARI
Miroslav
Igor
Barnabáš
Prievidza
Prievidza
R.Sobota
1973
1973
47 kg / 4 :
1. HROMÁDKA
2. AGÓCS
3. ŠIMON
4. RÁCZ
Mário
Ladislav
Mário
Gustáv
Prievidza
R.Sobota
B.Bystrica
R.Sobota
1973
1973
51 kg / 6 :
1. GUBALA
2. ROZEMBERG
3. ILLÉŠ
4. KABZAN
5. SVOREŇ
6. BLAHO
Vladimír
Kálmán
Ágošton
Jozef
Michal
Milan
R.Sobota
Prievidza
Fiľakovo
P.Bystrica
B.Bystrica
P.Bystrica
1973
1973
55 kg / 5 :
1. HUDEC
2. MURÍN
3. HLÁSNY
4. MATÚŠKA
5. VRABKO
Ján
Radovan
Róbert
Ľubomír
Boris
B.Bystrica
B.Bystrica
Prievidza
B.Bystrica
Prievidza
1973
60 kg / 6 :
1. VOJČINIAK
2. TAKÁCS
3. KĽAČAN
4. HRDINA
5. CICKO
6. MIERIS
Jozef
Igor
Ivan
Daniel
Gejza
Ľuboš
B.Bystrica
Prievidza
B.Bystrica
Fiľakovo
Prievidza
P.Bystrica
1972
1973
1972
1973
65 kg / 4 :
1. ĎURINA
2. OSTRIHOŇ
3. MOLNÁR
4. LAKATOŠ
Ľudovít
Radoslav
Csaba
Tomáš
Prievidza
Fiľakovo
R.Sobota
R.Sobota
1973
1972
1973
1973
1973
1972
1973
1972
70 kg / 5 :
1. KÔSTKA
2. RAJNOHA
3. GALLO
4. FLIMEL
5. BOGDÁNY
Milan
Miroslav
Dušan
Libor
Jozef
Prievidza
B.Bystrica
B.Bystrica
B.Bystrica
Fiľakovo
1972
1972
1972
1972
76 kg / 4 :
1. ŠIMON
2. KRIVÝ
3. IŽDINSKÝ
4. BLAŠKO
Richard
Jozef
Henrich
Jozef
Prievidza
P.Bystrica
Fiľakovo
R.Sobota
1973
1972
1973
83 kg / 2 :
1. ILLÉŠ
2. ŠÍPOŠ
Tibor
Ľudovít
Fiľakovo
Prievidza
1973
1972
+83 kg / 7 :
1. CSÍZI
Attila
R.Sobota
1973
Poradie družstiev:
1. Baník
2. Lokomotíva
3. ČH
4. Kovomier
5. ZVL
Prievidza
Rimavská Sobota
Banská Bystrica
Fiľakovo
Považská Bystrica
70
45
44
28
10
bodov
/
/
/
/
/
M- stredoslovenského kraja - mladší dorast
Gréckorímsky štýl : / 16. 1. 1988 Prievidza /
40 kg / 4 :
1. OLÁH
2. RÁCZ
3. BERNÁT
4. DOMBI
Július
Tibor
Pavol
Rudolf
R.Sobota
R.Sobota
Prievidza
Fiľakovo
1973
1973
1973
1973
43 kg / 3 :
1. MARCINEK
2. HALICA
3. BARI
Miroslav
Igor
Barnabáš
Prievidza
Prievidza
R.Sobota
1973
1973
47 kg / 3 :
1. HROMÁDKA
2. AGÓCS
3. RÁCZ
Mário
Ladislav
Gustáv
Prievidza
R.Sobota
R.Sobota
1973
1973
1973
51 kg / 6 :
1. ROZEMBERG
2. GUBALA
Kálmán
Vladimír
Prievidza
R.Sobota
1973
1973
13 pretekárov
10
10
7
4
3.
4.
5.
6.
KABZAN
BLAHO
ILLÉŠ
ONDRÁŠEK
Jozef
Milan
Ágošton
Jozef
P.Bystrica
P.Bystrica
Fiľakovo
P.Bystrica
1973
55 kg / 3 :
1. VAVRINEC
2. HLÁSNY
3. VRABKO
Ľudovít
Róbert
Boris
Prievidza
Prievidza
Prievidza
1972
60 kg / 4 :
1. MIERIS
2. TAKÁCS
3. HRDINA
4. CICKO
Ľuboš
Igor
Daniel
Gejza
P.Bystrica
Prievidza
Fiľakovo
Prievidza
65 kg / 4 :
1. ĎURINA
2. OSTRIHOŇ
3. MOLNÁR
4. LAKATOŠ
Ľudovít
Radoslav
Csaba
Tomáš
Prievidza
Fiľakovo
R.Sobota
R.Sobota
1973
1972
70 kg / 3 :
1. KÔSTKA
2. BOGDÁNY
3. HENNEL
Milan
Jozef
Slavomír
Prievidza
Fiľakovo
Prievidza
1972
76 kg / 4 :
1. ŠIMON
2. KRIVÝ
3. IŽDINSKÝ
4. BLAŠKO
Richard
Jozef
Henrich
Jozef
Prievidza
P.Bystrica
Fiľakovo
R.Sobota
1973
1972
1973
83 kg / 2 :
1. ILLÉŠ
2. ŠÍPOŠ
Tibor
Ľudovít
Fiľakovo
Prievidza
1973
1972
+83 kg / 7 :
1. CSÍZI
Attila
R.Sobota
1973
Poradie družstiev:
1. Baník
2. Lokomotíva
3. Kovomier
4. ZVL
Prievidza
Rimavská Sobota
Fiľakovo
Považská Bystrica
M- ČSSR starší žiaci
82
40
32
20
1973
1973
1973
1972
bodov
/
/
/
/
15 pretekárov
10
5
7
Voľný štýl :
/ 28.-30.10. 1988 Košice /
30 kg / 4 :
1. DÖRNFEL
2. JANČIAR
3. VÍZY
4. SOSŇÁK
Ota
Miroslav
Tomáš
Marek
Kladno
B.Bystrica
Gabčíkovo
Snina
1976
1976
1975
1976
33 kg / 7 :
1. ČEDROŇ
2. ČIKEL
3. VARGA
4. CÍNA
5. GLADIŠ
6. MANN
7. HRTÁNEK
Václav
Ľuboš
Balázs
Pavol
Miroslav
Karel
Rastislav
B.Ostrava
D.Bratislava
D.Streda
RH Praha
Košice
RH Praha
B.Bystrica
1974
1975
1975
1975
1974
1976
1974
37 kg / 7 :
1. KOLLÁR
2. CZECH
3. PIETRIK
4. STÖBER
5. ZAŤKO
6. SPIŠÁK
7. STÖBER
Roman
Alexander
Henrik
Martin
Róbert
Ján
Josef
D.Streda
D.Streda
Bánovce
Kladno
B.Bystrica
Košice
Kladno
1974
1976
1975
1976
1974
1975
1976
41 kg / 9 :
1. FERI
2. TEKEL
3. KOVAČÍK
4. PEKÁR
5. WEISSENSTEIN
6. BOJADŽIEV
7. BURIAN
8. CSICSAI
9. DRABANT
Patrik
Milan
Bronislav
Ondrej
Dušan
Pavel
Luděk
Arnold
Štefan
Kladno
D.Bratislava
Vítkovice
Pl.Nitra
D.Bratislava
Bohemians
Brno
Šamorín
Košice
1974
1974
1974
1976
1974
1976
1974
1974
1974
45 kg / 10 :
1. ORBAN
2. VARGA
3. STEJSKAL
4. FEKETE
5. PUDIL
6. KORNAY
7. DROBNÍK
8. BABIC
9. PIVNÍK
10. DANIHEL
Titus
Tomáš
Petr
Tomáš
Miroslav
Daniel
Robert
Ján
Ivan
Tomáš
D.Bratislava
RH Praha
RH Praha
Gabčíkovo
Tábor
Košice
H.Králové
B.Bystrica
R.Sobota
D.Bratislava
1974
1974
1974
1974
1974
1975
1975
1974
1975
1975
50 kg / 7 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BALOG
KOPŘIVA
KEPIČ
ÁŠVÁNYI
GRULICH
SADÍLEK
HRINKO
Alexander
Adam
Jozef
Milan
Petr
Petr
Miroslav
R.Sobota
Vítkovice
Snina
D.Bratislava
Borohrádek
RH Praha
Košice
1974
1974
1974
1975
1975
1974
1974
55 kg / 5 :
1. URBAN
2. DANIŠ
3. ANDREEV
4. VÍZY
5. GALKO
Peter
Viliam
Nikola
Tomáš
Peter
D.Bratislava
Trenčín
B.Ostrava
Gabčíkovo
D.Bratislava
1974
1974
1974
1974
1975
60 kg / 10 :
1. TOKÁR
2. HEŘMÁNEK
3. MESZÁROŠ
4. VARGA
5. HAUPTVOGEL
6. KRAUS
7. FÜLE
8. ŠPIČÁK
9.-10.BALDA
BLEHA
Gerald
David
Jozef
Blažej
Miroslav
Tomáš
Jozef
Petr
Michal
Boleslav
Košice
Jihlava
D.Streda
Gabčíkovo
Trenčín
RH Praha
D.Bratislava
RH Praha
Sj.Plzeň
Borohrádek
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
66 kg / 8 :
1. JANITOR
2. CIHRA
3. FINK
4. PÖS
5. BOĎO
6. ŽÁK
7. BITALA
8. PŘIBIL
Jozef
Erik
Petr
Vladimír
Peter
Jaroslav
Jaroslav
Tomáš
Košice
Košice
Š.Plzeň
Prievidza
Bánovce
B.Ostrava
R.Sobota
B.Bystrica
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
73 kg / 6 :
1. ŠEBESTA
2. KRÁL
3. FARKAŠ
4. VÁCLAVÍK
5. GLOWIAK
6. DOLEŽAL
Martin
Rostislav
Ivan
Marián
Pavel
Pavel
D.Bratislava
B.Ostrava
Gabčíkovo
N.Jičín
B.Bystrica
Sivice
1974
1975
1974
1974
1974
1974
+ 73 kg / 8 :
1. PREŠINSKÝ
2. PECHA
3. ŠNAJDR
4. MURTIN
Ladislav
Ondrej
Pavel
Karol
Šamorín
D.Bratislava
Bohemians
Košice
1974
1974
1974
1974
5.
6.
7.
8.
HUBERT
KATRUŠIN
KOMORA
HOVEZÁK
Poradie družstiev:
1. Dunajplavba
2. Lokomotíva
3. DAC
4. Baník
5. ŠM
6. Dukla
7. Lokomotiva
8. RH
9. Partizán
10. Lokomotíva
11. Vítkovice OKD
12. Spartak Vihorlat
13. Spartak Tatra
14. Modeta
15. Bohemians ČKD
16. Škoda
17. TJ
Plastika
Baník
20. VS
21. Lokomotiva
22. Sokol
23. Zbrojovka
Slavoj MP
RH
ŠTK
Sokol
Roman
Petr
Roman
Aleš
R.Sobota
Tábor
B.Bystrica
Unkovice
Bratislava
Košice
Dunajská Streda
Ostrava
Gabčíkovo
Trenčín
Kladno
Praha
Banská Bystrica
Rimavská Sobota
Ostrava
Snina
Bánovce / Bebravou
Jihlava
Praha
Plzeň
Nový Jičín
Nitra
Prievidza
Tábor
Borohrádek
Sivice
Brno
Plzeň
Hradec Králové
Šamorín
Unkovice
M- ČSSR starší žiaci
Gréckorímsky štýl : /
41
26
20
17
17
16
15
15
11
9
9
7
6
5
5
4
3
3
3
3
2
1
0
0
0
0
0
1974
1974
1974
1974
bodov
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
30.9-2.10. 1988 Ostrava /
30 kg / 4 :
1. KOZA
2. VÍZY
3. BALÁŽ
5. KIKÍN
Michal
Tomáš
Peter
Ján
B.Ostrava
Gabčíkovo
R.Sobota
R.Sobota
1975
1975
1976
1975
33 kg / 6 :
1. VARGA
2. IZWORRSKI
3. ČEDROŇ
4. BUČKO
Balázs
Tomáš
Václav
Vlasdimír
D.Streda
B.Ostrava
B.Ostrava
Košice
1975
1975
1974
1976
11 pretekárov
9
4
4
5
3
4
7
7
4
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
Tomáš
Dušan
Meziboří
Bánovce
1975
1976
37 kg / 8 :
1. ŠTEFEK
2. KOLLÁR
3. SZULCSÁNYI
4. PIETRIK
5. FRÝDECKÝ
6. CÍNA
7.-8. STÖBER
STÖBER
Martin
Roman
Kristián
Henrik
Zdeněk
Pavol
Josef
Martin
B.Ostrava
D.Streda
Komárno
Bánovce
RH Praha
RH Praha
Kladno
Kladno
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1976
1976
41 kg / 8 :
1. ORLOVSKÝ
2. KRÁL
3. TEKEL
4. PUDIL
5. JAROŠ
6. WEISSENSTEIN
7. BERNÁD
8. CSICSAI
Emil
David
Milan
Miroslav
Ondřej
Dušan
Jaroslav
Arnold
Louny
B.Ostrava
D.Bratislava
Tábor
Vansdorf
D.Bratislava
Š.Plzeň
Šamorín
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
45 kg / 7 :
1. ORBAN
2. STEJSKAL
3. TICHÁNEK
4. FEKETE
5. HAKL
6. VONDRÁČEK
7. DANIHEL
Titus
Petr
Jan
Tomáš
Martin
Tomáš
Tomáš
D.Bratislava
RH Praha
B.Ostrava
Gabčíkovo
Chrastava
Borohrádek
D.Bratislava
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1975
50 kg / 7 :
1. GRULICH
2. ÁŠVÁNYI
3. BALOG
4. KOPŘIVA
5. LAŠTOVKA
6. AUGUSTA
7. KEPIČ
Petr
Milan
Alexander
Adam
Václav
Jiří
Jozef
Borohrádek
D.Bratislava
R.Sobota
Vítkovice
Š.Plzeň
Bohemians
Snina
1975
1975
1974
1974
1974
1974
1974
55 kg / 7 :
1. ANDREEV
2. BARTALOS
3. DANIŠ
4. MEZERA
5. URBAN
6. KUGEL
7. BAYER
Nikola
Stanislav
Viliam
Michal
Peter
René
Richard
B.Ostrava
Gabčíkovo
Trenčín
Tábor
D.Bratislava
Teplice
Š.Plzeň
1974
1975
1974
1974
1974
1974
1974
5. HERINK
6. BALÁŽIK
60 kg / 8 :
1. MESZÁROŠ
2. HEŘMÁNEK
3. TOKÁR
4. KRAUS
5. BOUDA
6. VEJROCH
7. TIEFENBACH
8. STÁREK
Jozef
David
Gerald
Tomáš
Miroslav
Václav
Ľuboš
Michal
D.Streda
Jihlava
Košice
RH Praha
Tábor
H.Králové
D.Bratislava
H.Králové
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
66 kg / 8 :
1. KAJČI
2. FINK
3. ŽÁK
4. BOJKO
5. DYK
6. SVATEK
7.-8. MALÍK
PÖS
Branko
Petr
Jaroslav
Kamil
Jan
Vlastimil
Jan
Vladimír
Lok.Bratislava
Š.Plzeň
B.Ostrava
Třinec
Liberec
Tábor
Třebíč
Prievidza
1974
1974
1974
1974
1975
1974
1974
1974
73 kg / 9 :
1. LOHAZER
2. FARKAŠ
3. KRÁL
4. ŠUPA
5. RUML
6. RUDL
7. NAVRÁTIL
8.-9. DOUBRAVA
KUBÍK
Marcel
Ivan
Rostislav
Jaroslav
Jan
František
Josef
Jan
Pavel
P.Bystrica
Gabčíkovo
B.Ostrava
Mutěnice
Dečín
Teplice
Třebíč
Kladno
Světlá
1974
1974
1975
1975
1974
1975
1974
1975
1974
+ 73 kg / 8 :
1. PREŠINSKÝ
2. GRUBER
3. HUBERT
4. ŠNAJDR
5. ŠEBESTA
6. FICHTNER
7. PIAČEK
8. ZAPLETAL
Ladislav
Petr
Roman
Pavel
Martin
Jan
František
David
Šamorín
Chomutov
R.Sobota
Bohemians
D.Bratislava
Chomutov
P.Bystrica
Prostejov
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
Poradie družstiev:
1. Baník
2. Dunajplavba
3. DAC
4. ŠM
5. Lokomotíva
6. Dukla
7. RH
8. VS
Ostrava
Bratislava
Dunajská Streda
Gabčíkovo
Rimavská Sobota
Trenčín
Praha
Tábor
47
21
19
18
15
11
11
9
bodov
/
/
/
/
/
/
/
/
9 pretekárov
8
3
4
4
2
4
4
9. Lokomotiva
10. Lokomotiva
Lokomotiva
ZVL
13. Škoda
14. Lokomotíva
15. VTŽ
16. Modeta
17. Slávia ODPM
18. Spartak Tatra
Bohemians ČKD
20. Sokol
Vítkovice OKD
TŽ
23. Lokomotiva
Spartak
Lokomotiva
Baník
Slovan
28. SU
29. RH
30. Baník
OP
Spartak Vihorlat
Sklo Bohemia
ŠTK
TJ
Lokomotiva
Borohrádek
Bratislava
Louny
Považská Bystrica
Plzeň
Košice
Chomutov
Jihlava
Komárno
Bánovce / Bebravou
Praha
Mutěnice
Ostrava
Třinec
Dečín
Chrastava
Liberec
Meziboří
Vansdorf
Teplice
Hradec Králové
Prievidza
Prostejov
Snina
Světlá
Šamorín
Třebíč
Kladno
M- SSR starší žiaci
Voľný štýl : / 15.-17.4. 1988
30 kg / 16 :
1. VARGA
2. JANČIAR
3. MAZÁČEK
4. SOSŇÁK
5. VÍZY
6. VENDLEK
7.-8. HAMZA
NÉMETH
9.-10.OLÁH-BALOG
KIKÍN
11.-13.OLÁH
HUDEK
BALÁŽ
14.-16.ČERVEŇÁK
POLÁK
8
7
7
7
7
7
6
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Košice /
Balázs
Miroslav
Peter
Marek
Tomáš
František
Radoslav
Zoltán
Vladimír
Ján
Jozef
Rastislav
Peter
Milan
Mário
D.Streda
B.Bystrica
D.Bratislava
Snina
Gabčíkovo
Pl.Nitra
Košice
Gabčíkovo
R.Sobota
R.Sobota
R.Sobota
Partizánske
R.Sobota
Snina
D.Bratislava
1975
1976
1974
1976
1975
1976
1976
1975
1976
1975
1976
1976
1976
1975
1976
2
1
1
2
4
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
Ján
R.Sobota
1976
33 kg / 16 :
1. KOLLÁR
2. ZAŤKO
3. ČIKEL
4. HRTÁNEK
5. GLADIŠ
6. BALÁŽIK
7.-8. OLÁH
MAJERČÍK
9.-11.VINCE
PENČÁK
NAGY
12.-13.SPIŠÁK
HEGEDŰŠ
14.-16.BROSCH
AMBRUŠ
HUDÁK
Roman
Róbert
Ľuboš
Rastislav
Miroslav
Dušan
Július
Peter
Marcel
Roman
Roman
Ján
Gašpar
Mário
Barnabáš
Jaroslav
D.Streda
B.Bystrica
D.Bratislava
B.Bystrica
Košice
Bánovce
R.Sobota
Prievidza
D.Bratislava
Prievidza
D.Streda
Košice
Gabčíkovo
D.Bratislava
Gabčíkovo
Snina
1974
1974
1975
1974
1974
1976
1975
1976
1976
1974
1976
1975
1976
1976
1975
1974
37 kg / 18 :
1. PIETRIK
2. PEKÁR
3. CZECH
4. TEKEL
5. CSICSAI
6. RUNČÁK
7.-8.TALAJKA
FIRCÁK
9.-10.DRABANT
ŠUŠA
11.-12.KRIŽAN
OLÁH
13. BURANSKÝ
14.-17.APOLENIK
KARŠAY
MACURA
HIRÁŠEK
ČERVEŇÁK
Henrik
Andrej
Alexander
Milan
Arnold
Jiří
Miroslav
Ladislav
Štefan
Michal
Gabriel
Štefan
Tibor
Milan
Marek
Ján
Róbert
Ľuboš
Bánovce
ČH Nitra
D.Streda
D.Bratislava
Šamorín
Snina
Prievidza
Košice
Košice
B.Bystrica
D.Bratislava
Fiľakovo
Prievidza
P.Bystrica
D.Bratislava
D.Bratislava
Sninaa
Snina
1975
1976
1976
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1976
1976
1975
1974
1976
1976
1976
1974
1975 - diskvalifikovaný
41 kg / 14 :
1. ORBAN
2. FEKETE
3. PAVLIŠIN
4. ORSOGIN
5. ZSEMLE
6. BORÁROŠ
7.-8. ŠIMKO
MATÚŠ
9.-10.DONO
Titus
Tomáš
Rastislav
Endegot
Róbert
Jozef
Tibor
Jozef
Milan
D.Bratislava
Gabčíkovo
Košice
Partizánske
D.Streda
Gabčíkovo
Bánovce
Snina
R.Sobota
1974
1974
1974
1976
1974
1974
1975
1975
1975
KONIAR
ŠÚR
11.-12.ŠKROVAN
HERCEG
13.-14.KAČICA
DOBROVODSKÝ
Eduard
Valerián
Anton
Ondrej
Jozef
B.Bystrica
Prievidza
Košice
B.Bystrica
Bánovce
1974
1976
1975
1976
1974
45 kg / 18 :
1. ÁŠVÁNYI
2. DANIHEL
3. HRINKO
4. BABIC
5. KORNAJ
6. PORUBSKÝ
7.-8. CVANIGA
MACKO
9.-10.PIVNÍK
KUPEC
11.-12.HAUER
ŠEREŠ
13. JURÍK
14.-18.ŠKERDA
GAZDÍK
HAKSZER
SANČÍR
KIŠOŇ
Milan
Tomáš
Miroslav
Ján
Daniel
Pavol
Dušan
Pavol
Ivan
Boris
Róbert
Eugen
Juraj
Stanislav
Marián
Attila
Enchbajar
Štefan
D.Bratislava
D.Bratislava
Košice
B.Bystrica
Košice
Pl.Nitra
Snina
D.Bratislava
R.Sobota
B.Bystrica
Gabčíkovo
R.Sobota
Prievidza
Bánovce
B.Bystrica
D.Streda
Partizánske
B.Bystrica
1975
1975
1974
1974
1975
1976
1974
1975
1975
1975
1975
1975
1974
1974
1974
1975
1976
1974
50 kg / 16 :
1. BALOG
2. KEPIČ
3. GALKO
4. FÜLE
5. VÍZY
6. LEHOCKÝ
7.-8.KLÉRI
DURLÁK
9.-10.VÉGH
ZVOLÁNEK
11.-12.VANDLÍK
VEREŠ
13.-16.HAKSZER
JEVICKÝ
HALUŠKA
GYENEŠ
Alexander
Jozef
Peter
Jozef
Tomáš
Ľuboš
Ladislav
Jozef
Marián
Tomáš
Jozef
Maroš
Marián
Tomáš
Martin
Štefan
R.Sobota
Snina
D.Bratislava
D.Bratislava
Gabčíkovo
R.Sobota
Košice
Poprad
D.Bratislava
Košice
Fiľakovo
Pl.Nitra
D.Streda
Košice
B.Bystrica
Fiľakovo
1974
1974
1975
1974
1974
1974
1975
1974
1974
1974
1975
1974
1975
1975
1974
1974
55 kg / 16 :
1. DANIŠ
2. URBAN
3. TOKÁR
4. HAUPTVOGEL
5. VARGA
Viliam
Peter
Gerald
Miroslav
Blažej
Trenčín
D.Bratislava
Košice
Trenčín
Gabčíkovo
1974
1974
1974
1974
1974
6. DROBA
7.-8. AGÓCS
CHRASTINA
9.-10.GAJDOŠ
SZALAY
11. TIEFENBACH
12.-13.VÉGH
CSEMEZ
14.-16.HUDEC
KOKOŠ
GRZNÁRIK
Daniel
Zsolt
Marián
Radoslav
Peter
Ľuboš
Štefan
Ákoš
Martin
Miroslav
Radovan
D.Bratislava
R.Sobota
Trenčín
Bánovce
Šamorín
D.Bratislava
R.Sobota
D.Streda
B.Bystrica
Snina
Partizánske
1974
1975
1974
1974
1976
1974
1975
1974
1974
1976
1976
60 kg / 14 :
1. MESZÁROŠ
2. CIHRA
3. ORVOŠ
4. BOĎO
5. PŘIBIL
6. MAGAL
7.-8. MÉRY
GALO
9.-10.CHRENKA
OŠTÍR
11.-12.TURTÁK
DEÁK
13.-14.MATÚŠ
HAJDUK
Jozef
Erik
Marián
Peter
Tomáš
Martin
Štefan
Branislav
Tomáš
Radovan
Alexander
Radomír
Ivan
Branislav
D.Streda
Košice
D.Streda
Bánovce
B.Bystrica
Trenčín
Šamorín
D.Bratislava
Prievidza
P.Bystrica
Prievidza
D.Bratislava
D.Bratislava
B.Bystrica
1974
1974
1975
1974
1974
1974
1974
1975
1975
1974
1974
1974
1976
1975
66 kg / 16 :
1. PÖS
2. JANITOR
3. OLÁH
4. FARKAŠ
5. BITALA
6. VÝŠKRABKA
7. PECHA
8.-12.LUKÁCS
HUNČÁR
KOLENKÁŠ
MARKO
VÁGO
13.-16.BROZMAN
RAJČO
NOSÁĽ
KOTRLA
Vladimír
Jozef
Leonard
Ivan
Jaroslav
Jozef
Peter
Attila
Štefan
Zoltán
Pavol
Roman
Jaroslav
Miroslav
Ladislav
Slavomír
Prievidza
Košice
D.Streda
Gabčíkovo
R.Sobota
Prievidza
D.Bratislava
D.Streda
Snina
Fiľakovo
Prievidza
ČH Nitra
B.Bystrica
Prievidza
Snina
Pl.Nitra
1974
1974
1974
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1974
1975
1974
1974
1976
1974
1974
73 kg / 15 :
1. ŠEBESTA
2. PECHA
3. GLOWIAK
Martin
Ondrej
Pavel
D.Bratislava
D.Bratislava
B.Bystrica
1974
1974
1974
4. HUBERT
5. MOLNÁR
6. LELKEŠ
7.-8. RENDOŠ
JANČI
9.-10.HALAMKA
KOMORA
11.-15.ŠEVČÍK
BIROŠÍK
HUDEC
TÓTH
OLŠAKOVSKÝ
Roman
Mário
Tomáš
Peter
Jozef
Marián
Miroslav
Patrik
Martin
Peter
Richard
Roman
R.Sobota
ČH Nitra
Gabčíkovo
Košice
ČH Nitra
Snina
B.Bystrica
Bánovce
D.Bratislava
Bánovce
Gabčíkovo
Košice
1974
1974
1974
1975
1976
1975
1974
1974
1976
1976
1975
1975
+ 73 kg / 8 :
1. PREŠINSKÝ
2. MURTIN
3. ŠÍPOŠ
4. IVANEC
5. KOMORA
6. PÓČIK
7.-8. DOBROTKA
FARTEL
Ladislav
Karol
Ervín
Jozef
Roman
Gabriel
Andrej
Marián
Šamorín
Košice
Gabčíkovo
Partizánske
B.Bystrica
ČH Nitra
Prievidza
D.Bratislava
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1975
1974
Poradie družstiev:
1. Dunajplavba
2. DAC
3. Lokomotíva
4. Partizán
5. ŠM
6. Dukla
7. Lokomotíva
8. Spartak Tatra
9. Spartak Vihorlat
10. Baník
11. ČH
12. Iskra
13. ŠTK
14. Plastika
15. Kovomier
ZVL
Maratón
spolu
Bratislava
Dunajská Streda
Košice
Banská Bystrica
Gabčíkovo
Trenčín
Rimavská Sobota
Bánovce / Bebravou
Snina
Prievidza
Nitra
Partizánske
Šamorín
Nitra
Fiľakovo
Považská Bystrica
Poprad
M- SSR starší žiaci
Gréckorímsky štýl :
30 kg / 6 :
1. VÍZY
55
35
31
24
20
18
13
11
9
8
8
6
2
2
0
0
0
bodov
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ 9.-11.9. 1988 Rimavská Sobota /
Tomáš
Gabčíkovo
1975
27 pretekárov
12
18
17
13
5
15
9
13
13
5
5
3
4
4
3
1
167
2.
3.
4.
5.
6.
BALÁŽ
KIKÍN
SOSŇÁK
OLÁH-BALOG
POLÁK
Peter
Ján
Marek
Vladimír
Mário
R.Sobota
R.Sobota
Snina
R.Sobota
D.Bratislava
1976
1975
1976
1976
1976
33 kg / 17 :
1. VARGA
2. BALÁŽIK
3. BUČKO
4. BARTALOŠ
5. MAJERČÍK
6. MAZÁČEK
7.-8. HAMZA
OLÁH
9. PENČÁK
10. BAKONYI
11. MICHALKO
12.-14.NAGY
NÉMETH
LOJKA
15.-17.ŠIMON
HEGEDŰŠ
GEMBICKÝ
Balázs
Dušan
Vladimír
Marián
Peter
Peter
Radoslav
Jozef
Roman
Štefan
Ján
Roman
Zoltán
Miroslav
Peter
Gašpar
Erik
D.Streda
Bánovce
Košice
Gabčíkovo
Prievidza
D.Bratislava
Košice
R.Sobota
Prievidza
Komárno
Košice
D.Streda
Gabčíkovo
R.Sobota
Z.Moravce
Gabčíkovo
R.Sobota
1975
1976
1976
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1976
1975
1976
1976
1976
1976
37 kg / 14 :
1. KOLLÁR
2. PIETRIK
3. SZULCSÁNYI
4. GLADIŠ
5. OLÁH-BALOG
6. ČIKEL
7.-8. HOLLÝ
VRŠKA
9.-10.MITRO
MACURA
11. CZECH
12.-14.FÁBRIK
VINCE
FICKA
Roman
Henrik
Kristián
Miroslav
Július
Ľuboš
Erik
Milan
Jozef
Ján
Alexander
Jozef
Marcel
Roman
D.Streda
Bánovce
Komárno
Košice
R.Sobota
D.Bratislava
Pl.Nitra
D.Bratislava
Košice
D.Bratislava
D.Streda
Prievidza
D.Bratislava
Fiľakovo
1974
1975
1975
1974
1975
1975
1975
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1976
41 kg / 14 :
1. WEISENSTEIN
2. CSICSAI
3. TEKEL
4. PEKÁR
5. SALAJ
6. KRIŽAN
7.-8. HERCEG
TALAJKA
Dušan
Arnold
Milan
Andrej
Štefan
Gabriel
Anton
Miroslav
D.Bratislava
Šamorín
D.Bratislava
ČH Nitra
D.Bratislava
D.Bratislava
Košice
Prievidza
1974
1974
1974
1976
1974
1976
1975
1974
9.-10.RUNČÁK
FIRCÁK
11.-14.APOLENIK
MAJERČÁK
HIRÁŠEK
GOMBALA
Jiří
Ladislav
Milan
Jozef
Róbert
Robert
Snina
Košice
P.Bystrica
Prievidza
Sninaa
R.Sobota
1974
1974
1976
1975
1974
1976
45 kg / 22 :
1. DANIHEL
2. ORBAN
3. FEKETE
4. HAKSZER
5. BORÁROŠ
6. ADAMČÍK
7.-8. KOVÁČ
BEŠE
9.-10.DONO
GAZDÍK
11.-12.ŠIRANEC
KORNAJ
13. ŠPITALÍK
14.-15.NOVÁK
ŠIMKO
16.-22.ŠEREŠ
CHOVAN
MEDUNA
BARTOŠ
PIROŠÍK
ŠKROVAN
VÉGH
Tomáš
Titus
Tomáš
Attila
Jozef
František
Peter
Gašpar
Milan
Marián
Marián
Marek
Peter
Štefan
Tibor
Eugen
Attila
Roman
Radovan
Stanislav
Valerián
Róbert
D.Bratislava
D.Bratislava
Gabčíkovo
D.Streda
Gabčíkovo
Lok.Bratislava
Z.Moravce
Komárno
R.Sobota
B.Bystrica
Trenčín
Košice
Snina
S.Ľubovňa
Bánovce
R.Sobota
R.Sobota
Trenčín
Prievidza
Trenčín
Prievidza
R.Sobota
1975
1974
1974
1975
1974
1975
1974
1975
1975
1974
1974
1975
1974
1976
1975
1975
1975
1976
1975
1976
1976
1974
50 kg / 14 :
1. BALOG
2. ÁŠVÁNYI
3. KEPIČ
4. LEHOCKÝ
5. HRINKO
6. KLÉRI
7.-8. VÉGH
MACKO
9.-10.KLÉRI
KYSELICA
11. CIRÁK
12.-14.BIEL
RAK
CVANIGA
Alexander
Milan
Jozef
Ľuboš
Miroslav
Jozef
Marián
Pavol
Ladislav
Martin
Jaroslav
Jiří
Roland
Dušan
R.Sobota
D.Bratislava
Snina
R.Sobota
Košice
Košice
D.Bratislava
D.Bratislava
Košice
Lok.Bratislava
Lok.Bratislava
P.Bystrica
D.Bratislava
Snina
1974
1975
1974
1974
1974
1975
1974
1975
1975
1976
1975
1974
1975
1974
55 kg / 14 :
1. URBAN
2. DANIŠ
Peter
Viliam
D.Bratislava
Trenčín
1974
1974
3. BARTALOŠ
4. GAJDOŠ
5. GALKO
6. VÍZY
7.-8. CSEMEZ
KAČALA
9.-10.GYENEŠ
SZABO
11. AGÓCS
12.-14.JURÍK
VEREŠ
FRANKO
Ladislav
Radoslav
Peter
Tomáš
Ákoš
Ján
Štefan
Roland
Zsolt
Juraj
Maroš
Dalibor
Gabčíkovo
Bánovce
D.Bratislava
Gabčíkovo
D.Streda
Snina
Fiľakovo
R.Sobota
R.Sobota
Prievidza
Pl.Nitra
Prieivdza
1975
1974
1975
1974
1974
1974
1974
1974
1975
1974
1974
1974
60 kg / 12 :
1. MESZÁROŠ
2. TIEFENBACH
3. TOKÁR
4. KLIMEK
5. MINAROVIČ
6. HANÁK
7.-8. CHRENKA
VÉGH
9.-12.RYBÁR
ŠIDO
FÖLDVÁRI
HRABČÁK
Jozef
Ľuboš
Gerald
Ladislav
Marian
Igor
Tomáš
Štefan
Ľubomír
Norbert
Rudolf
Miroslav
D.Streda
D.Bratislava
Košice
D.Streda
Komárno
P.Bystrica
Prievidza
R.Sobota
D.Bratislava
D.Streda
Lok.Bratislava
Snina
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1976
1974
66 kg / 15 :
1. KAJČI
2. PÖS
3. OLÁH
4. ORVOŠ
5. JANITOR
6. PECHA
7.-8. MARKO
PETRÁK
9.-10.CIHRA
BARANYAI
11.-12.NOSÁĽ
BOĎO
13.-15.GALO
BITALA
MATUŠKA
Branko
Vladimír
Leonard
Marián
Jozef
Peter
Pavol
Štefan
Erik
Roman
Ladislav
Peter
Branislav
Jaroslav
Erik
Lok.Bratislava
Prievidza
D.Streda
D.Streda
Košice
D.Bratislava
Prievidza
Komárno
Snina
D.Bratislava
Snina
Bánovce
D.Bratislava
R.Sobota
Lok..Bratislava
1974
1974
1974
1975
1974
1975
1975
1974
1974
1974
1974
1974
1975
1974
1974
73 kg / 13 :
1. FARKAŠ
2. ŠEBESTA
3. LOHAZER
4. PECHA
5. VÝŠKRABKA
Ivan
Martin
Marcel
Ondrej
Jozef
Gabčíkovo
D.Bratislava
P.Bystrica
D.Bratislava
Prievidza
1974
1974
1974
1974
1975
6. KOLENKÁŠ
7.-8. BUGAI
TÓTH
9.-10.HUDEC
POLGÁR
11.-13.PALIK
BIROŠÍK
GAŽO
Zoltán
Ernest
Richard
Peter
Oskar
Ladislav
Martin
Marián
Fiľakovo
Komárno
Gabčíkovo
Bánovce
Lok.Bratislava
Fiľakovo
D.Bratislava
Gabčíkovo
1974
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1976
OLŠAKOVSKÝ
PÓČIK
+ 73 kg / 12 :
1. PREŠINSKÝ
2. HUBERT
3. PIAČEK
4. HRÚZ
5. BERKY
6. MURTIN
7.-8. VISZKOCS
FARTEL
9. RENDOŠ
10.-12.FUSKO
JANČI
PÓČIK
Roman
Gabriel
Košice
ČH Nitra
1975
1974
Poradie družstiev:
1. Dunajplavba
2. DAC
3. ŠM
4. Lokomotíva
5. Lokomotíva
6. Spartak Tatra
7. Dukla
8. Lokomotíva
9. Baník
10. ZVL
11. Slávia ODPM
12. Spartak Vihorlat
13. ŠTK
14. Plastika
15. Kovomier
16. Calex
ČH
ČH
spolu
Ladislav
Šamorín
Roman
R.Sobota
František
P.Bystrica
Jozef
Lok.Bratislava
Roman
Komárno
Karol
Košice
Eugen
D.Streda
Marián
D.Bratislava
Peter
Košice
Roman
P.Bystrica
Jozef
ČH Nitra
Gabriel
ČH Nitra
Bratislava
Dunajská Streda
Gabčíkovo
Rimavská Sobota
Košice
Bánovce / Bebravou
Trenčín
Bratislava
Prievidza
Považská Bystrica
Komárno
Snina
Šamorín
Nitra
Fiľakovo
Zlaté Moravce
Stará Ľubovňa
Nitra
57
34
28
28
17
13
12
11
9
9
8
7
5
3
1
0
0
0
bodov
M- stredoslovenského kraja - starší žiaci
Voľný štýl : / 11.-13. 3. 1988 Prievidza /
1974
1974
1974
1975
1974
1974
1975
1974
1975
1974
1976
1974
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
27 pretekárov
12
11
19
15
6
5
8
13
7
7
10
1
3
4
2
1
2
153
26 kg / 2 :
1. OLÁH-BALOG
2. RÁCZ
Vladimír
Jozef
R.Sobota
R.Sobota
1976
30 kg / :
1. JANČIAR
2. BALÁŽ
3. KIKÍN
4. KONIAR
5. OLÁH
6. VETRÁK
Miroslav
Peter
Ján
Ján
Jozef
Peter
B.Bystrica
R.Sobota
R.Sobota
R.Sobota
R.Sobota
R.Sobota
1976
1976
1975
1976
1976
33 kg / :
1. ZAŤKO
2. MAJERČÍK
3. OLÁH-BALOG
4. PENČÁK
5. HRTÁNEK
6. DANYI
Róbert
Peter
Július
Roman
Rastislav
Ján
B.Bystrica
Prievidza
R.Sobota
Prievidza
B.Bystrica
Fiľakovo
1974
1976
37 kg / :
1. ŠUŠA
2. BURANSKÝ
3. TALAJKA
4. APOLENIK
5. OLÁH
6. HOMOLA
Michal
Tibor
Miroslav
Milan
Štefan
Anton
B.Bystrica
Prievidza
Prievidza
P.Bystrica
Fiľakovo
Prievidza
1976
1974
1974
1976
1975
41 kg / :
1. ŠÚR
2. DONO
3. GAZDÍK
4. KAČICA
5. ŠKROVAN
6. ĎURČEK
Eduard
Milan
Marián
Ondrej
Valerián
Ľuboš
B.Bystrica
R.Sobota
P.Bystrica
B.Bystrica
Prievidza
Prievidza
1974
1975
45 kg / :
1. KIŠOŇ
2. PIVNÍK
3. BABIC
4. KUPEC
5. ŠEREŠ
6. HANZEL
Štefan
Ivan
Ján
Boris
Eugen
Ivan
B.Bystrica
R.Sobota
B.Bystrica
B.Bystrica
R.Sobota
Prievidza
1974
1975
1974
1975
1975
50 kg / :
1. BALOG
2. GYENEŠ
3. LEHOCKÝ
4. JURÍK
5. VANDLÍK
Alexander
Štefan
Ľuboš
Juraj
Jozef
R.Sobota
Fiľakovo
R.Sobota
Prievidza
Fiľakovo
1974
1974
1974
1974
1975
1974
1974
1976
1976
6. POPRÓCSI
Ján
R.Sobota
55 kg / :
1. HUDEC
2. HALUŠKA
3. AGÓCS
4. HAJDUK
5. VÉGH
6. KOMORA
Martin
Martin
Zsolt
Branislav
Štefan
Andrej
B.Bystrica
B.Bystrica
R.Sobota
B.Bystrica
R.Sobota
Prievidza
1974
1974
1975
1975
1975
60 kg / :
1. OŠTÍR
2. CHRENKA
3. TURTÁK
4. PŘIBIL
5. CHAMKO
6. MESIARIK
Radovan
Tomáš
Alexander
Tomáš
Dušan
Erik
P.Bystrica
Prievidza
Prievidza
B.Bystrica
Šumiac
P.Bystrica
1974
1975
1974
1974
66 kg / :
1. KOLENKÁŠ
2. VÝŠKRABKA
3. MARKO
4. RAJČO
5. BROZMAN
6. BARTOVIČ
Zoltán
Jozef
Pavol
Miroslav
Jaroslav
Martin
Fiľakovo
Prievidza
Prievidza
Prievidza
B.Bystrica
Prievidza
1974
1975
1975
1976
1974
73 kg / :
1. PÖS
2. BITALA
3. HUBERT
4. KOMORA
5. GLOWIAK
6. KMEŤ
Vladimír
Jaroslav
Roman
Miroslav
Pavel
Peter
Prievidza
R.Sobota
R.Sobota
B.Bystrica
B.Bystrica
R.Sobota
1974
1974
1974
1974
1974
+ 73 kg / 1 :
1. KOMORA
Roman
B.Bystrica
1974
+ 90 kg / 2 :
1. SEKÁČ
2. DOBROTKA
Stefan
Andrej
Prievidza
Prievidza
1975
Poradie družstiev:
1. ČH
2. Lokomotíva
3. Baník
4. Kovomier
5. ZVL
6. Družstevník
Banská Bystrica
Rimavská Sobota
Prievidza
Fiľakovo
Považská Bystrica
Šumiac
79
71
67
17
15
2
M- stredoslovenského kraja - starší žiaci
Gréckorímsky štýl : / 12. 6. 1988 Fiľakovo /
30 kg / :
1. OLÁH
2. BALÁŽ
3. OLÁH-BALOG
4. DRENKO
5. PAŠKA
6. HORANSKÝ
Jozef
Peter
Vladimír
Zoltán
Jaroslav
Martin
R.Sobota
R.Sobota
R.Sobota
Fiľakovo
L.Mikuláš
L.Mikuláš
1976
1976
1976
33 kg / :
1. PENČÁK
2. KIKÍN
3. MAJERČÍK
4. GEMBICKÝ
5. LOJKA
6. FEHÉRVÁRI
Roman
Ján
Peter
Erik
Miroslav
Róbert
Prievidza
R.Sobota
Prievidza
R.Sobota
R.Sobota
Fiľakovo
1974
1975
1976
37 kg / :
1. TALAJKA
2. FÁBRIK
3. OLÁH-BALOG
4. FICKA
5. APOLENIK
6. GEMBICKÝ
Miroslav
Jozef
Július
Roman
Milan
Dušan
Prievidza
Prievidza
R.Sobota
Fiľakovo
P.Bystrica
R.Sobota
1974
41 kg / :
1. MAJERČÍK
2. VÉGH
3. BURANSKÝ
4. GOMBALA
5. HASÁK
6. HRAHUŠ
Jozef
Róbert
Tibor
Róbert
Marcel
Marek
Prievidza
R.Sobota
Prievidza
R.Sobota
Prievidza
Prievidza
45 kg / :
1. PIVNÍK
2. ŠKROVAN
3. GAZDÍK
4. CHOVAN
5. BIEL
6. ŠOLTÉS
Ivan
Valerián
Marián
Attila
Jiří
Slavomír
R.Sobota
Prievidza
P.Bystrica
R.Sobota
P.Bystrica
Prievidza
1975
1976
50 kg / :
1. BALOG
2. GYENEŠ
3. LEHOCKÝ
4. MANDLIAK
5. VOJTÍK
Alexander
Štefan
Ľuboš
Marek
Radoslav
R.Sobota
Fiľakovo
R.Sobota
L.Mikuláš
L.Mikuláš
1974
1974
1974
1976
1974
6. JURÍK
Juraj
Prievidza
55 kg / :
1. VÉGH
2. SZABÓ
3. AGÓCS
4. FRANKO
5. RUSŇÁK
6. HOMOLA
Štefan
Roland
Zsolt
Dalibor
Marcel
Andrej
R.Sobota
R.Sobota
R.Sobota
Prievidza
Prievidza
Prievidza
1975
60 kg / :
1. OŠTÍR
2. CHRENKA
3. TURTÁK
4. MESIARIK
5. HANÁK
6. KLEMAN
Radovan
Tomáš
Alexander
Erik
Igor
Jozef
P.Bystrica
Prievidza
Prievidza
P.Bystrica
P.Bystrica
Prievidza
1974
1975
1974
66 kg / :
1. LOHAZER
2. PÖS
3. BITALA
4. KOLENKÁŠ
5. MARKO
6. RAJČO
Marcel
Vladimír
Jaroslav
Zoltán
Pavol
Miroslav
P.Bystrica
Prievidza
R.Sobota
Fiľakovo
Prievidza
Prievidza
73 kg / 5 :
1. HUBERT
2. FUSKO
3. VÝŠKRABKA
4. BALÍK
5. PIAČEK
Roman
Roman
Jozef
Ladislav
František
R.Sobota
P.Bystrica
Prievidza
Fiľakovo
P.Bystrica
+ 73 kg / 3 :
1. SEKÁČ
2. KMEŤ
3. DOBROTKA
Stefan
Peter
Andrej
Prievidza
R.Sobota
Prievidza
Poradie družstiev:
1. Lokomotíva
2. Baník
3. ZVL
4. Kovomier
5. Partizán
Rimavská Sobota
Prievidza
Považská Bystrica
Fiľakovo
Liptovský Mikuláš
92
83
34
18
8
1975
1974
1974
1974
1975
1976
1974
1975
1975
M- SSR mladší žiaci
Voľný štýl : / 4.- 6.11. 1988
Rimavská Sobota /
26 kg / 13 :
1. ŠKOREC
2. VOJKOVIČ
3. DANYI
4. BUKOVIČ
5. GODÁNY
6. ILLÉŠ
Peter
Miroslav
Csaba
Rastislav
Tomáš
Tibor
Pl.Nitra
D.Bratislava
Fiľakovo
S.Ľubovňa
D.Bratislava
R.Sobota
1977
1978
1977
1978
1977
1978
28 kg / 12 :
1. TURANSKÝ
2. TULAI
3. ILLÉŠ
4. TAKÁCS
5. ŠIMON
6. BOROVSKÝ
Štefan
Patrik
Štefan
Peter
Roland
Drahoš
D.Bratislava
Košice
Prievidza
Prievidza
Fiľakovo
Trenčín
1977
1977
1978
1978
1978
1978
30 kg / 21 :
1. PEKÁR
2. CHAMULA
3. KREMNICKÝ
4. ĎURINA
5. GLONEC
6. PLAVČAN
Martin
Vladimír
Martin
Martin
Branislav
Ján
Pl.Nitra
R.Sobota
D.Bratislava
Prievidza
D.Bratislava
Košice
1977
1977
1977
1978
1977
1977
32 kg / 16 :
1. GAJDOŠ
2. FODOR
3. LOBOTKA
4. TURKYŇÁK
5. BALOGH
6. KOCSIBA
Branislav
Marek
Peter
Marián
Attila
Branislav
Bánovce
B.Bystrica
Bánovce
S.Ľubovňa
Fiľakovo
Partizánske
1977
1977
1977
1977
1977
1977
35 kg / 18 :
1. NOVOSAD
2. VÍGH
3. FEŇĎA
4. LUKÁČIK
5. LUKÁČIK
6. URBÁNEK
Marián
Tibor
Štefan
Peter
Martin
Milan
Pl.Nitra
D.Streda
Košice
Bánovce
Bánovce
Bánovce
1977
1977
1977
1977
1977
1977
38 kg / 15 :
1. TOKÁR
2. TURKOVIČ
3. MATÚŠ
4. PÁLIK
5. ŠIMON
6. ŠARAY
Tomáš
Ján
Peter
Ján
Andrej
Maroš
Košice
D.Bratislava
Snina
D.Bratislava
Šamorín
Prievidza
1977
1977
1977
1977
1977
1977
41 kg / 15 :
1. ARPÁŠ
2. PALIARIK
3. DRGOŇ
4. SITÁR
5. ADÁMEK
6. BALOGH
Juraj
Michal
Marek
Martin
Milan
Roland
Pl.Nitra
P.Bystrica
Košice
S.Ľubovňa
Pl.Nitra
R.Sobota
1977
1977
1977
1977
1977
1977
45 kg / 14 :
1. GLONČÁK
2. KÓSSA
3. PORUBSKÝ
4. WEISS
5. SITIAR
6. MICHALÍK
Ján
Zoltán
Marek
Martin
Martin
Ján
B.Bystrica
Gabčíkovo
Bánovce
Prievidza
D.Bratislava
Poprad
1977
1977
1977
1977
1978
1978
49 kg / 11 :
1. WEISENSTEIN
2. KOŠINA
3. RUTKAY
4. BLAŠKO
5. DRENKO
6. ŠTEFANISKO
Roman
Michal
Peter
Branislav
Slavomír
Michal
D.Bratislava
Bánovce
Prievidza
P.Bystrica
Košice
Košice
1977
1978
1977
1977
1977
1978
53 kg / 8 :
1. HÚSKA
2. KOVÁČ
3. HORVÁTH
4. JARÁBEK
5. GREJTÁR
6. UHER
Miroslav
Michal
Erik
Miroslav
Roman
Gabriel
D.Bratislava
B.Bystrica
Gabčíkovo
Pl.Nitra
Košice
Gabčíkovo
1977
1977
1977
1977
1978
1978
57 kg / 12 :
1. BABIRÁK
2. CSEJTEI
3. GUDZAN
4. LOJŠKA
5. SIVÁK
6. EBINGER
Pavol
Zoltán
Ján
Ján
Jaroslav
Andrej
Šamorín
Šamorín
Košice
Bánovce
Snina
D.Bratislava
1977
1977
1977
1977
1977
1978
62 kg / 9 :
1. BABICS
2. SZERENCSÉS
3. DUBJAK
4. GAŽO
5. BALOG
6. BOHUŠ
Marián
Ladislav
Emil
Peter
Ladislav
Peter
Gabčíkovo
D.Streda
Snina
Gabčíkovo
R.Sobota
Prievidza
1977
1977
1977
1978
1977
1977
+62 kg / 2 :
1. MENYHÁRT
2. POPOVIČ
Poradie družstiev:
1. Dunajplavba
2. Plastika
3. Lokomotíva
4. Spartak Tatra
5. ŠM
6. Baník
7. ČH
8. ŠTK
9. DAC
10. Spartak Vihorlat
11. Lokomotíva
12. ČH
13. ZVL
14. Kovomier
15. Dukla
Maratón
Iskra
spolu
Peter
Ivan
Gabčíkovo
D.Bratislava
Bratislava
Nitra
Košice
Bánovce
Gabčíkovo
Prievidza
Banská Bystrica
Šamorín
Dunajská Streda
Snina
Rimavská Sobota
Stará Ľubovňa
Považská Bystrica
Fiľakovo
Trenčín
Poprad
Partizánske
M- SSR žiaci
Grécko rímsky štýl :
50
33
30
29
27
20
17
13
10
10
9
9
8
8
1
1
1
1977
1978
bodov
/ 33
/ 9
/ 19
/ 10
/ 12
/ 20
/ 8
/ 3
/ 9
/ 8
/ 17
/ 5
/ 3
/ 4
/ 3
/ 3
/ 2
168
/ 3.- 5.6. 1988 Nitra /
26 kg / 13 :
1. ŠKOREC
2. VOJKOVIČ
3. TULAI
4. BUGÁR
5. KOVÁCS
6. SZABO
7. ILLÉŠ
8. DANYI
9.-10.MACKO
ŠIMORA
11.-13.KĽAGA
GODÁNY
CHRENKO
Peter
Miroslav
Patrik
Marek
Roland
Peter
Tibor
Csaba
Milan
Tomáš
Martin
Tomáš
Milan
Pl.Nitra
D.Bratislava
Košice
Komárno
Gabčíkovo
R.Sobota
R.Sobota
Fiľakovo
D.Bratislava
Prievidza
Snina
D.Bratislava
Lok.Bratislava
1977
1978
1977
1977
1977
1977
1978
1977
1977
1978
1977
1977
1978
28 kg / 17 :
1. MÜLLER
2. CHAMULA
3. TURANSKÝ
4. ANDICS
5. ILLÉŠ
6. PLAVČAN
7. PAPP
Karol
Vladimír
Štefan
Mikuláš
Pavel
Ján
Ľudovít
Lok.Bratislava
R.Sobota
D.Bratislava
D.Streda
R.Sobota
Košice
Prievidza
1977
1977
1977
1978
1977
1977
1978
pret.
8. RAK
9. HORKAVÝ
10.-13.GURA
GÁŠPÁR
KISS
ZAREMBA
14.-17.PARAJKA
ILLÉŠ
MACHOVSKÝ
BORÁROŠ
Martin
Milan
Milan
Radoslav
Zoltán
Jaroslav
Peter
Ľudovít
Michal
Ladislav
Košice
P.Bystrica
Lok.Bratislava
Fiľakovo
D.Streda
Snina
D.Bratislava
R.Sobota
D.Bratislava
Gabčíkovo
1978
1977
1978
1978
1978
1977
1978
1978
1978
1978
30 kg / 16 :
1. PEKÁR
2. VASILENKO
3. KREMNICKÝ
4. MILKO
5. SZABO
6. PLAVČKO
7.-8. BARTAKOVICS
KNOLL
9.-10.LELKEŠ
GLONEC
11. VÉGH
12.-16.LELKEŠ
JAŇOVKA
BODÓ
ĎURINA
ŽILÍK
Martin
Roman
Martin
Tibor
Ján
Radoslav
René
Roman
Jácint
Branislav
Roman
Tomáš
Miroslav
Bálint
Martin
Zoltán
Pl.Nitra
Košice
D.Bratislava
Lok.Bratislava
R.Sobota
Košice
Prievidza
Bánovce
D.Streda
D.Bratislava
R.Sobota
D.Streda
Snina
Gabčíkovo
Prievidza
Komárno
1977
1978
1977
1978
1977
1978
1977
1977
1978
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1978
32 kg / 16 :
1. NOVOSAD
2. BORÁROŠ
3. GAJDOŠ
4. MADŽUNKOV
5. LOBOTKA
6. SMOLÁREK
7.-8. VATAJ
LUKÁČIK
9. KOCNER
10.-11.TURKYŇÁK
BALOGH
12.-13.FEŇĎA
MIKA
14.-16.GALANDA
KUZMIAK
UNDESZER
Marián
Zoltán
Branislav
Martin
Peter
Marián
Peter
Martin
Viktor
Marián
Attila
Štefan
Peter
Peter
Roland
Patrik
Pl.Nitra
Gabčíkovo
Bánovce
Lok.Bratislava
Bánovce
Lok.Bratislava
Prievidza
Bánovce
Prievidza
S.Ľubovňa
Fiľakovo
Košice
Prievidza
Snina
Snina
D.Streda
1977
1977
1977
1978
1977
1977
1978
1978
1978
1977
1977
1977
1978
1977
1978
1977
35 kg / 18 :
1. NAGY
2. LUKÁČIK
Tomáš
Peter
Gabčíkovo
Bánovce
1977
1977
3. MATÚŠ
4. ŠARAY
5. JANOŠKA
6. PÁLIK
7.-8. MOZOLÍK
CSEH
9.-10.MOKRÝ
KOHÚT
11.-12.PETROVSKÝ
FEDÁK
13.-15.HERŽÁK
MAGDINA
ŠTEVUŠKA
38 kg / 16 :
1. TOKÁR
2. BALOGH
3. KÓSSA
4. BEŇO
5. PROUZA
6. GREČ
7. SCHWARZ
8. HORVÁTH
9.-11.ŠEBŐK
SITÁR
TURKOVIČ
12.-16.KUNA
PŐŠ
BREZINA
ŠTOFČÍK
MAKUŠA
41 kg / 17 :
1. ARPÁŠ
2. MATUŠKA
3. BARANYAI
4. PALIARIK
5. DRGOŇ
6. NAGY
7.-8. GEMBICKÝ
HIŠEM
9. HODOSSY
10.-12.NADOVČÍK
HOFFMAN
NEMČIŠIN
13.-17.KUBIŠ
KOHÚTEK
KULAVIAK
ROZEMBERG
BOJDA
Peter
Maroš
Maroš
Ján
Ľudovít
Tomáš
Igor
Robert
Miroslav
Peter
Rastislav
Adrián
Juraj
Snina
Prievidza
Lok.Bratislava
D.Bratislava
Lok.Bratislava
D.Streda
Prievidza
Prievidza
R.Sobota
Snina
Poprad
Pl.Nitra
Prievidza
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
Tomáš
Roland
Zoltán
Martin
Jaroslav
Martin
Martin
Attila
Gabriel
Martin
Ivan
Jozef
Martin
Martin
Ján
Košice
R.Sobota
Gabčíkovo
Lok.Bratislava
Prievidza
ČH Nitra
R.Sobota
Gabčíkovo
R.Sobota
S.Ľubovňa
D.Bratislava
Pl.Nitra
Prievidza
Pl.Nitra
Košice
R.Sobota
1977
1977
1977
1977
1978
1977
1977
1977
1978
1977
1977
1978
1977
1977
1977
1977
Juraj
Marek
René
Michal
Marek
Adrián
Marián
Marek
Peter
Norbert
Rudolf
Ján
Radko
Adam
Eduard
Martin
Norbert
Pl.Nitra
Lok.Bratislava
D.Bratislava
P.Bystrica
Košice
Košice
R.Sobota
Snina
D.Streda
Komárno
D.Bratislava
Snina
R.Sobota
D.Bratislava
Prievidza
D.Bratislava
ČH Nitra
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1977
1978
1977
1978
1978
1978
1978
45 kg / 14 :
1. WEISENSTEIN
2. BLAŠKO
3. WEISS
4. KOŠINA
5. HYBBEN
6. NAGY
7.-8. SZABO
DRENKA
9.-10.HUDEC
VÍZY
11. MJARTAN
12.-14.SCHÖNWISNER
ŠTEFANIRKO
KOŠTIALIK
Roman
Branislav
Martin
Michal
Michal
Antal
Attila
Slavomír
Juraj
Róbert
Dominik
Jaroslav
Michal
Dominik
D.Bratislava
P.Bystrica
Prievidza
Bánovce
Fiľakovo
Komárno
R.Sobota
Košice
Pl.Nitra
Gabčíkovo
Lok.Bratislava
Poprad
Košice
P.Bystrica
1977
1977
1977
1978
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1977
49 kg / 9 :
1. HORVÁTH
2. JAKAB
3. JARÁBEK
4. ŠOVČÍK
5. HALIMI
6. MOZOLÍK
7. HURAJ
8.-9. ŠKOREC
ŽOVINKA
Erik
Zsolt
Miroslav
Peter
Ali
Matúš
Ondrej
Juraj
Andrej
Gabčíkovo
R.Sobota
Pl.Nitra
Prievidza
Snina
Lok.Bratislava
D.Bratislava
Bánovce
D.Bratislava
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1977
53 kg / 8 :
1. HÚSKA
2. GREJTÁR
3. EBRINGER
4. HAKSZER
5. SIVÁK
6. ŠÍŠA
7.-8. KOŤO
GAŽO
Miroslav
Roman
Andrej
Alexander
Jaroslav
Ladislav
Cyril
Peter
D.Bratislava
Košice
D.Bratislava
D.Streda
Snina
D.Bratislava
Snina
Gabčíkovo
1977
1978
1978
1978
1977
1978
1977
1978
57 kg / 6 :
1. GUDZAN
2. BABICS
3. SZERENCSÉS
4. UHER
5. CSÓKA
6. BALOG
Ján
Marián
Ladislav
Gabriel
Tibor
Ladislav
Košice
Gabčíkovo
D.Streda
Gabčíkovo
D.Streda
R.Sobota
1977
1977
1977
1978
1977
1977
62 kg / 3 :
1. DUBJAK
2. VERÉB
3. BOHUŠ
Emil
Attila
Peter
Snina
D.Streda
Prievidza
1977
1977
1977
+62 kg / 2 :
1. MENYHÁRT
2. KOVÁCS
Poradie družstiev:
1. Lokomotíva
2. ŠM
3. Plastika
4. Lokomotíva
5. Lokomotíva
6. Dunajplavba
7. DAC
8. Baník
9. Spartak Vihorlat
10. Spartak Tatra
11. ZVL
12. Slávia ODPM
13. Kovomier
14. ČH
15. ČH
Maratón
spolu
Peter
Ján
Gabčíkovo
R.Sobota
Bratislava
Gabčíkovo
Nitra
Košice
Rimavská Sobota
Bratislava
Dunajská Streda
Prievidza
Snina
Bánovce
Považská Bystrica
Komárno
Fiľakovo
Stará Ľubovňa
Nitra
Poprad
41
40
32
32
26
21
17
16
15
14
8
4
2
1
1
0
1977
1977
bodov
/ 17
/ 13
/ 9
/ 13
/ 18
/ 15
/ 11
/ 17
/ 13
/ 7
/ 4
/ 4
/ 4
/ 3
/ 2
/ 2
152
M- stredoslovenského kraja - mladší žiaci
Voľný štýl : / 10. 1988 Rimavská Sobota /
26 kg / :
1. DANYI
2. KUŠNIERIK
3. ILLÉŠ
4. RIEGEL
5. BOHÓ
6. LAUKO
Csaba
Boris
Tibor
Peter
Aladár
Ján
Fiľakovo
Prievidza
R.Sobota
Prievidza
R.Sobota
Prievidza
1977
28 kg / :
1. ILLÉŠ
2. TAKÁCS
3. HUDEC
4. ŠIMON
5. PAPÁNEK
6. SCWARC
Štefan
Peter
Ján
Roland
Róbert
Branislav
Prievidza
Prievidza
B.Bystrica
Fiľakovo
Prievidza
R.Sobota
1978
1978
30 kg / :
1. CHAMULA
2. GUBALA
3. HORKAVÝ
4. PAPP
5. WEISINGER
Vladimír
Jaroslav
Milan
Ľudovít
Miloš
R.Sobota
R.Sobota
P.Bystrica
Prievidza
B.Bystrica
1977
1978
1978
pret.
6. BLAŠKO
Marián
P.Bystrica
32 kg / :
1. SZABÓ
2. FODOR
3. ĎURINA
4. VÉGH
5. BALOGH
6. HUDEC
Ján
Marek
Martin
Roman
Attila
Ivan
R.Sobota
B.Bystrica
Prievidza
R.Sobota
Fiľakovo
B.Bystrica
35 kg / :
1. ŠTEVUŠKA
2. SAKTOR
3. PETROVSKÝ
4. KOHÚT
5. MIKA
6. FRAŇO
Juraj
Ivan
Miroslav
Robert
Peter
Ľubomír
Prievidza
B.Bystrica
R.Sobota
Prievidza
Prievidza
B.Bystrica
1977
38 kg / :
1. BALOGH
2. SCHWARZ
3. ŠARAY
4. PROUZA
5. KARMAZINOV
6. MATERNÝ
Roland
Martin
Marián
Jaroslav
Roman
Marián
R.Sobota
R.Sobota
Prievidza
Prievidza
B.Bystrica
B.Bystrica
1977
1977
41 kg / :
1. PALIARIK
2. GEMBICKÝ
3. MAKUŠA
4. KRAKOVIAK
5. KULAVIAK
6. KUBIŠ
Michal
Marián
Ján
Jozef
Eduard
Mário
P.Bystrica
R.Sobota
R.Sobota
Prievidza
Prievidza
B.Bystrica
1977
1977
1977
45 kg / :
1. GLONČÁK
2. KATRENA
3. HYBBEN
4. ŠIKULA
5. SZABO
6. PAČ
Ján
Martin
Michal
Anton
Attila
Martin
B.Bystrica
Prievidza
Fiľakovo
Prievidza
R.Sobota
B.Bystrica
49 kg / 3 :
1. RUTTKAY
2. BLAŠKO
3. JEDINÁK
Peter
Branislav
Eduard
Prievidza
P.Bystrica
Prievidza
53 kg / 3 :
1. KOVÁČ
2. JAKAB
Michal
Zsolt
B.Bystrica
R.Sobota
1977
1978
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1977
1977
1977
1977
3. PROČKA
Branislav
Prievidza
57 kg / 2 :
1. BALOG
2. STACHO
Ladislav
Miroslav
R.Sobota
B.Bystrica
62 kg / 3 :
1. HRDÝ
2. BORKO
3. GRÍGER
Ivan
Anton
Jozef
Prievidza
Prievidza
R.Sobota
+62 kg / 1 :
1. KOVÁCS
Ján
R.Sobota
Poradie družstiev:
1. Baník
2. Lokomotíva
3. ČH
4. ZVL
5. Kovomier
Prievidza
Rimavská Sobota
Banská Bystrica
Považská Bystrica
Fiľakovo
89
79
42
17
16
1977
1977
bodov
M- stredoslovenského kraja - mladší žiaci
Gréckorímsky štýl : / 13.-14. 5. 1988 Rimavská Sobota
/
26 kg / :
1. ILLÉŠ
2. DANYI
3. ILLÉŠ
4. SZABÓ
5. ŠIMORA
6. JONÁŠ
Tibor
Csaba
Ľudovít
Peter
Tomáš
Elemér
R.Sobota
Fiľakovo
R.Sobota
R.Sobota
Prievidza
R.Sobota
1978
1977
28 kg / :
1. CHAMULA
2. ILLÉŠ
3. ILLÉŠ
4. HORKAVÝ
5. GÁŠPAR
6. BARI
Vladimír
Pavel
Štefan
Milan
Radoslav
Koloman
R.Sobota
R.Sobota
Prievidza
P.Bystrica
Fiľakovo
Fiľakovo
1977
30 kg / :
1. SZABÓ
2. ĎURINA
3. BARTAKOVIČ
4. VÉGH
5. PAPP
Ján
Martin
René
Roman
Ľudovít
R.Sobota
Prievidza
Prievidza
R.Sobota
Prievidza
1978
1978
1977
6. BOTOŠ
Alexander
Fiľakovo
32 kg / :
1. PETROVSKÝ
2. VATAJ
3. BALOGH
4. MIKA
5. KOČNER
6. JANŠTO
Miroslav
Peter
Attila
Peter
Viktor
Miroslav
R.Sobota
Prievidza
Fiľakovo
Prievidza
Prievidza
Fiľakovo
35 kg / :
1. ŠARAY
2. KOHÚT
3. CHRENOVSKÝ
4. MOKRÝ
5. ŠTEVUŠKA
6. BALÁŽ
Marián
Robert
Martin
Igor
Juraj
Ladislav
Prievidza
Prievidza
Prievidza
Prievidza
Prievidza
Fiľakovo
38 kg / :
1. BALOGH
2. SCHWARZ
3. MAKUŠA
4. PŐŠ
5. PROUZA
6. GYÖRGY
Roland
Martin
Ján
Jozef
Jaroslav
Ladislav
R.Sobota
R.Sobota
R.Sobota
Prievidza
Prievidza
Fiľakovo
1977
1977
1977
1977
1978
41 kg / 5 :
1. PALIARIK
2. KULAVIAK
3. GEMBICKÝ
4. ŠEBŐK
5. KUBIŠ
Michal
Eduard
Marián
Gabriel
Mário
P.Bystrica
Prievidza
R.Sobota
R.Sobota
B.Bystrica
1977
1978
1977
1978
45 kg / :
1. WEISS
2. BLAŠKO
3. KOŠTIALIK
4. SZABO
5. HYBBEN
6. SMATANA
Martin
Branislav
Dominik
Attila
Michal
Martin
Prievidza
P.Bystrica
P.Bystrica
R.Sobota
Fiľakovo
P.Bystrica
49 kg / 1 :
1. ŠEVČÍK
Peter
Prievidza
51 kg / 1 :
1. JAKAB
Zsolt
R.Sobota
1977
57 kg / 2 :
1. BALOG
Ladislav
R.Sobota
1977
1977
1977
1978
1977
1977
1977
1977
1977
2. BOHUŠ
Peter
Prievidza
+62 kg / 1 :
1. KOVÁCS
Ján
R.Sobota
Poradie družstiev:
1. Lokomotíva
2. Banik
3. ZVL
4. Kovomier
5. Partizán
Rimavská Sobota
Prievidza
Považská Bystrica
Fiľakovo
Liptovský Mikuláš
62 kg / 0 :
1977
93
77
20
18
0
M- stredoslovenského kraja - žiaci ročník 1978 a 1979
Voľný štýl : / 18.12. 1988 Rimavská Sobota /
26 kg / 12 :
1. HARAG
2. LEHOTSKÝ
3. KUŠNIERIK
4. DANYI
5. KUREK
6. ADAMEC
Tibor
Marián
Boris
Zsolt
Milan
Milan
Prievidza
R.Sobota
Prievidza
Fiľakovo
R.Sobota
Prievidza
28 kg / 15 :
1. TAKÁCS
2. GRACZ
3. ŠIMON
4. KUCMAN
5. LUTERÁN
6. HALMA
Peter
Róbert
Roland
Peter
Peter
Mário
Prievidza
Prievidza
Fiľakovo
Prievidza
Prievidza
Prievidza
30 kg / 14 :
1. GUBALA
2. MUŽÍK
3. LEHOTSKÝ
4. ŠIMANOVSKÝ
5. BARI
6. MIŠUTA
Jaroslav
Peter
Roman
Mário
Koloman
Viliam
R.Sobota
B.Bystrica
R.Sobota
Prievidza
Fiľakovo
Prievidza
32 kg / 11 :
1. ĎURINA
2. OLAJEC
3. PAPP
4. TARY
5. KOPÁL
Martin
Michal
Ľuboš
Miloš
Martin
Prievidza
B.Bystrica
Prievidza
B.Bystrica
Prievidza
1978
1978
1978
6. CSÉPE
Štefan
R.Sobota
35 kg / 20 :
1. SAKTOR
2. MIKA
3. CHRANOVSKÝ
4. HUDEC
5. FILIPKO
6. MIRKA
Ivan
Peter
M.
Ivan
Peter
Jiří
B.Bystrica
Prievidza
Prievidza
B.Bystrica
B.Bystrica
Prievidza
38 kg / 9:
1. GECY
2. FRAŇO
3. GOMBÁR
4. VÁMOŠ
5. HAJSKÝ
6. KOHÚT
Erich
Ľubomír
Mário
Štefan
Róbert
Vladimír
Prievidza
B.Bystrica
Prievidza
Fiľakovo
Prievidza
B.Bystrica
Jaroslav
Dušan
Miroslav
Ľudovít
Peter
Prievidza
R.Sobota
Prievidza
R.Sobota
R.Sobota
1978
Eduard
Patrik
Prievidza
Prievidza
1978
Eduard
Stanislav
Miroslav
Prievidza
R.Sobota
Prievidza
Ivan
Ivan
Prievidza
Prievidza
41 kg / 5:
1. PROUZA
2. BITALA
3. KRAČMER
4. SZABÓ
5. GUBALA
6.
45 kg / 2:
1. KULAVIAK
2. KABATIER
1978
49 kg / 0:
53 kg / 3 :
1. JEDIŇÁK
2. KUBÍČEK
3. LAVRINEC
57 kg / 0:
62 kg / 2:
1. HRDÝ
2. HUJOS
+62 kg / 0:
Poradie družstiev:
1. Baník
2. Lokomotíva
Prievidza
Rimavská Sobota
116 bodov
34
/ 50 pretekárov
/ 13
3. ČH
4. Kovomier
Banská Bystrica
Fiľakovo
28
12
/ 19
/ 11
Medzinárodné turnaje:
MT ZČSSP starších žiakov vo voľnom štýle Prievidza
/ 25- 27 11. 1988 Prievidza /
30 kg / 14
1. JANČIAR
2. BAKARDŽIJEV
3. VÍZY
4. BALÁŽ
5. KANYÓ
6. KÜNNE
Miroslav
Svatoslav
Tomáš
Peter
Valter
Daniel
B.Bystrica
Tarnovo
Gabčíkovo
R.Sobota
Pásztó
Lipsko
1976
33 kg / 18:
1. GLADIŠ
2. LINDAU
3. VARGA
4. NAGY
5. HAMZA
6. BARTALOŠ
Miroslav
Mário
Balázs
Ladislav
Vladimír
Marián
Košice
Lipsko
D.Streda
D.Streda
Košice
Gabčíkovo
1974
1975
1975
1975
1976
1976
37 kg / 31
1. KOLLÁR
2. ŽATKO
3. ČIKEL
4. PINTÉR
5. RUTKOWSKI
6. OLÁH
Roman
Robert
Luboš
Csaba
Leszek
Štefan
D.Streda
B.Bystrica
Trenčín
Pásztó
Myslovice
Fiľakovo
1974
1974
1975
1975
1974
1975
41 kg / 30
1. WEISSENSTEIN
2. GOČEV
3. TALAJKA
4. ČERVEŇÁK
5. RUNČÁK
6. KÖLLMAN
Dušan
Stefan
Miroslav
Ľuboš
Jiří
Tino
D.Bratislava
Tarnovo
Prievidza
Snina
Snina
Lipsko
1974
1974
1974
1974
1974
1875
45 kg / 29:
1. ORBAN
2. GYURASITS
3. KOVÁČIK
4. FEKETE
5. LAKATOS
6. KAČICA
Titus
Csaba
Bronislav
Tomáš
Krisztián
Ondrej
D.Bratislava
Gyór
B.Ostrava
Gabčíkovo
Pásztó
B.Bystrica
1974
1974
1974
1974
1975
1976
1975
1976
1978
1976
50 kg / 20:
1. STAFANOV
2. BALOG
3. VÉR
4. KEPIČ
5. ÁROKSZÁLASI
6. HURDES
Radoslav
Alexander
Peter
Jozef
Zoltán
Vladimír
Tarnovo
R.Sobota
Gyór
Snina
Pásztó
Vítkovice
1974
1974
1974
1974
1974
1976
55 kg / 24
1. URBAN
2. FILIPOV
3. GAJDOŠ
4. DURLÁK
5. DROBA
6. MACKO
Peter
Georgij
Radoslav
Jozef
Daniel
Pavel
D.Bratislava
Tarnovo
Bánovce
Poprad
D.Bratislava
D.Bratislava
1974
1974
1974
1974
1974
1975
60 kg / 22:
1. DANIŠ
2. MESZÁROŠ
3. HAUPTFOGEL
4. KARSAI
5. TOKÁR
6. SILLAI
Viliam
Jozef
Miroslav
Tamás
Gerald
Csaba
Trenčín
D.Streda
Trenčín
Pásztó
Košice
Gyór
1974
1974
1974
1974
1974
1975
66 kg / 20
1. JANITOR
2. BORISOV
3. TABERSKI
4. OLÁH
5. NEUMAN
6. ORVOŠ
Jozef
Marian
Adam
László
Andreas
Marián
Košice
Tarnovo
Myslovice
Pásztó
Lipsko
D.Streda
1974
1974
1974
1974
1975
1975
73 kg / 18 :
1. SOBOTA
2. LOHÁZER
3. FARKAŠ
4. WIECZOREK
5. KOLKUS
6. VÝŠKRABKA
Piotr
Marcel
Ivan
Artitunus
Viliam
Jozef
Myslovice
P.Bystrica
Gabčíkovo
Myslovice
Trenčín
Prievidza
1974
1974
1974
1974
1974
1975
Artúr
Ladislav
Roman
Daniel
Martin
Karol
Myslovice
Trenčín
R.Sobota
Bohemians
D.Bratislava
Košice
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1.
2.
3.
4.
5.
6.
+ 73 kg / 12 :
MAJCHENEK
PREŠINSKÝ
HUBERT
VOTAVA
ŠEBESTA
MURTIN
Poradie družstiev:
1.
2. Dunajplavba
3.
4. ASVŠ Dukla
5. DAC
6. Lokomotíva
7. MAG
8. ČH
9. Lokomotíva
10. ŠM
11. Dózsa
12. SC
13. Spartak Vihorlat
14. ZVL
15. Baník
16. Spartak Tatra
17. Baník
18. Bohemians
19. Maratón
20. Kovomier
21. VŽKG Vítkovice
22. ŠTK
Iskra
JZD
Plastika
RH
Poldi
ČH
Veliko Tarnovo / BUL /
Bratislava
Myslovice / POL /
Trenčín
Dunajská Streda
Košice
Pásztó / HUN /
Banská Bystrica
Rimavská Sobota
Gabčíkovo
Gyór / HUN /
Leipzig / NDR /
Snina
Považská Bystrica
Prievidza
Bánovce
Ostrava
Praha
Poprad
Fiľakovo
Ostrava
Šamorín
Partizánske
Nivnice
Nitra
Praha
Kladno
Nitra
27 bodov
26
23
22
20
19
15
13
12
12
10
9
8
5
5
4
4
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
MT „ O pohár riaditeľa IŠŠ ” – 6. ročník
voľný štýl - žiaci - dorast / 28.-29.5.1988 Košice
Žiaci:
30 kg / 7 :
1. ISKRENOV
2. BALÁŽ
3. SOSŇÁK
4. MICHALKO
5. KIKÍN
6. POLÁK
Marián
Peter
Marek
Ján
Ján
Mário
Ludogorec
R.Sobota
Snina
R.Sobota
R.Sobota
D.Bratislava
33 kg / 14 :
1. ČIKEL
2. GLADIŠ
3. CHRISTOV
4. BUČKO
5. ČERVEŇÁK
Luboš
Miroslav
Emil
Vladimír
Milan
ŠŠBratislava
Košice
Ludogorec
Košice
Snina
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11 pretekárov
25
16
5
11
22
10
14
7
10
6
11
7
5
21
5
1
3
1
7
3
9
3
3
5
9
1
1
6. SPIŠÁK
Ján
Košice
37 kg / 20 :
1. PENEV
2. CSICSAI
3. FAZEKAS
4. PIETRIK
5. DRABANT
6. FIRCÁK
Dimiter
Arnold
Lajos
Henrich
Štefan
Ladislav
Ludogorec
ŠŠBratislava
Budapešť
Bánovce
Košice
Košice
41 kg / 16 :
1. IVELINOV
2. LENDEL
3. SALAJ
4. WEISSENSTEIN
5. TEKEL
6. HORVÁTH
Ivelin
Peter
Štefan
Dušan
Milan
Július
Ludogorec
ŠŠBratislava
ŠŠBratislava
D.Bratislava
ŠŠBratislava
ŠŠBratislava
45 kg / 14 :
1. MONOLOV
2. PIVNÍK
3. ÁŠVÁNYI
4. KÓSIK
5. ORBAN
6. PAVLIŠIN
Anton
Ivan
Milan
Krištof
Titus
Rastislav
Ludogorec
R.Sobota
Bratislava
Budapešť
ŠŠBratislava
Košice
50 kg / 21 :
1. BALOG
2. KEPIČ
3. URBAN
4. KLÉRI
5. DURLÁK
6. ZVOLÁNEK
Alexander
Jozef
Peter
Ladislav
Jozef
Tomáš
R.Sobota
Snina
D.Bratislava
Košice
Poprad
Košice
55 kg / 8 :
1. DANIŠ
2. DROBA
3. MARTINOV
4. VANIŠ
5. FÜLLE
6. VÉGH
Viliam
Daniel
Ivaylo
Vladimír
Jozef
Štefan
Trenčín
ŠŠBratislava
Ludogorec
Sj.Plzeň
D.Bratislava
R.Sobota
60 kg / 8 :
1. IVANOV
2. TOKÁR
3. CIHRA
4. PECHA
5. MAGAL
6. KOKOŠ
Asen
Gerald
Erik
Peter
Martin
Miroslav
Ludogorec
Košice
Košice
ŠŠBratislava
Trenčín
Snina
66 kg / 8 :
1. STEFANOV
2. JANITOR
3. BARANYAI
4. PŐS
5. BITALA
6. VACÁTKA
Sova
Jozef
Roman
Vladimír
Jaroslav
Rastislav
Ludogorec
Košice
D.Bratislava
Prievidza
R.Sobota
RH Praha
73 kg / 8 :
1. ASENOV
2. PECHA
3. ATANASOV
4. MURTIN
5. HUBERT
6. RENDEŠ
Radoslav
Ondrej
Stefan
Karol
Roman
Peter
Ludogorec
ŠŠBratislava
Ludogorec
Košice
R.Sobota
Košice
+73 kg / 1 :
1. ŠEBESTA
Martin
ŠŠBratislava
Poradie družstiev žiakov:
1. Ludogorec
Razgrad / BUL /
2. Športová škola
Bratislava
3. Lokomotíva
Košice
4. Lokomotíva
Rimavská Sobota
5. Dunajplavba
Bratislava
6. Spartak Vihorlat
Snina
7. Dukla
Trenčín
8. Csepel
Budapešť / HUN /
9. Baník
Prievidza
10. Slavoj
Plzeň
11. Spartak Tatra
Bánovce
12. Maratón
Poprad
13. RH
Praha
54
50
38
19
14
12
9
8
3
3
3
2
1
Dorast / do 17 rokov /:
46 kg / 8 :
1. HUDÁK
2. HROMÁDKA
3. ČERNEK
4. BERNÁTH
5. DURÓ
6. MARCINEK
Jaroslav
Mário
Ladislav
Pavol
Zoltán
Miroslav
Košice
Prievidza
Pl.Nitra
Prievidza
Budapešť
Prievidza
50 kg / 6 :
1. RAISZ
2. KOZÁK
3. STEGANOV
4. BRATH
5. KOVÁČ
6. ROZEMBERG
Attila
Rudolf
Georgi
Roman
Štefan
Kamil
D.Streda
Košice
Ludogorec
Pl.Nitra
Košice
Prievidza
bodov
54 kg / 14 :
1. NAGY
2. KARVAY
3. ZSEMLE
4. PANEK
5. BISAROV
6. LACIKA
Silvestr
Erik
Jozef
Miroslav
Bolin
Zdeno
D.Streda
Pl.Nitra
D.Streda
Rzeszow
Ludogorec
Košice
58 kg / 16 :
1. HUDÁK
2. VELČICKÝ
3. BRZIAK
4. VESELINOV
5. CSORBA
6. RAISZ
Marian
Jaroslav
Martin
Ivaylo
Štefan
Csaba
Košice
Trenčín
Košice
Ludogorec
Košice
D.Streda
63 kg / 12 :
1. TUREČEK
2. HORVÁTH
3. ILIANOV
4. ŠEREŠ
5. MIERZWA
6. BYDŽOVSKÝ
Rastislav
Jaroslav
Andrey
Zoltán
Andrej
Petr
Trenčín
Košice
Ludogorec
R.Sobota
Rzeszow
RH Praha
68 kg / 6 :
1. PALATINUS
2. KUNZER
3. SZABÓ
4. SZAUER
5. MARGITAN
6. RACHFAL
Dušan
László
Štefan
Tibor
Viliam
Tomasz
Trenčín
Budapešť
D.Streda
Budapešť
Snina
Rzeszow
74 kg / 8 :
1. TEREBEŠI
2. SKRIP
3. PŘIKRIL
4. SZABÓ
5. MESZÁROŠ
6. SZABÓ
Ľudovít
Juraj
Pavel
Attila
Marian
Ondrej
Košice
Snina
Vyšehrad
Budapešť
D.Streda
Košice
81 kg / 7 :
1. MINKOV
2. ŠÁTOR
3. RAK
4. KAWALEC
5. MÁRTON
6. ANDREJKO
Milen
Ľudovít
Roman
Slavomír
Ernest
Anton
Ludogorec
D.Streda
D.Bratislava
Rzeszow
D.Streda
Košice
88 kg / 2 :
1. GREGORIČKA
2. KORDENKO
+88 kg / 2 :
1. LEHOCKÝ
2. GABAĽ
Rudolf
Evžen
D.Bratislava
RH Praha
Mikuláš
Marián
D.Bratislava
Snina
Poradie družstiev dorastenci :
1. Lokomotíva
Košice
2. DAC
Dunajksá Streda
3. Ludogorec
Razgrad / BUL /
4. Dukla
Trenčín
5. Dunajplavba
Bratislava
6. Spartak Vihorlat
Snina
7. Plastika
Nitra
8. Baník
Prievidza
9. Stal
Rzeszow / POL /
10. Csepel
Budapešť / HUN /
11. RH
Praha
12. Slavoj
Vyšehrad
13. Lokomotíva
Rimavská Sobota
14. Lokomotiva
Plzeň
Maratón
Poprad
Slavoj
Plzeň
Celkové poradie družstiev / 14 družstiev / :
1. Športová škola
Košice
2. Športová škola
Bratislava
3. ČH
Banská Bystrica
4. Výber
Budapešť
5. Dukla
Trenčín
6. Spartak Vihorlat
Snina
spolu
42
32
20
19
18
12
12
10
9
8
6
4
3
0
0
0
bodov
125
61
48
42
33
32
bodov
MT o pohár ZČSP starší žiaci Komárno
gréckorímsky štýl / 7.- 9. 10. 1988 Komárno /
30 kg / 12 :
1. INCESZ
2. BALÁŽ
3. PETREZSELYEM
4. PAPP
5. SZŰĆS
6. JUHÁSZ
33 kg / 14 :
Vaszilisz
Peter
Imre
László
Tamás
Zsolt
Tatabánya
R.Sobota
Vasas
Tatabánya
Vasas
Tatabánya
178 pretekárov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ČEDROŇ
KOZA
CHVISTEK
ÚJ
TOROMANOV
CZVIK
Václav
Michal
Ján
Attila
Daneho
Csaba
B.Ostrava
B.Ostrava
B.Ostrava
Dorog
Etropol
Dorog
37 kg / 19 :
1. PIETRIK
2. MEGYES
3. KRÁLL
4. IZVORSKI
5. HOLLÝ
6. JUHÁSZ
Henrik
Mátyás
Attila
Tomáš
Erik
Balázs
Bánovce
Vasas
Vasas
B.Ostrava
Pl.Nitra
Dorog
41 kg / 21 :
1. KRÁL
2. HAVLÍK
3. ŠTEFEK
4. KRIŽAN
5. WEISSENSTEIN
6. CSATADI
David
Daniel
Martin
Daniel
Dušan
Péter
B.Ostrava
B.Ostrava
B.Ostrava
D.Bratislava
D.Bratislava
Vasas
45 kg / 23 :
1. FÓNAI
2. DANIHEL
3. TICHÁNEK
4. BESE
5. ORBAN
6. KRIŽÁK
Zoltán
Tomáš
Jan
Gáspár
Titus
Michal
Tatabánya
D.Bratislava
B.Ostrava
Komárno
D.Bratislava
B.Ostrava
50 kg / 17 :
1. ÁSVÁNYI
2. KELEMEN
3. BALOG
4. RAK
5. RÁBAVÖLGYI
6. BITNER
Milan
Sándor
Alexander
Roland
Iván
Pavel
D.Bratislava
Vasas
R:Sobota
D.Bratislava
Vasas
B.Ostrava
55 kg / 18 :
1. SÁMUEL
2. DURLÁK
3. ARANGELOV
4. LEHOTSKÝ
5. VEREŠ
6. FACEK
Tamás
Jozef
Ivan
Ľubo
Maroš
Tomáš
Tatabánya
Poprad
Etropol
R.Sobota
Pl.Nitra
B.Ostrava
60 kg / 12 :
1. SZABÓ
2. MITER
István
Ogilón
Vasas
Etropol
Gábor
Jozef
Marián
Gyorgy
Vasas
Komárno
Komárno
Dorog
66 kg / 8 :
1. PINTÉR
2. BITALA
3. PETROK
4. AUBÉLI
5. PECHA
6. BOĎO
Tibor
Jaroslav
Štefan
Ottó
Peter
Peter
tatabánya
R.Sobota
Komárno
Dorog
D.Bratislava
Bánovce
73 kg / 6 :
1. ZÁMBÓ
2. PÓČIK
3. TERZIEV
4. BUGYI
5. THEIMER
6. VASS
Imre
Gabriel
Sviatko
Ernó
Josef
Štefan
Tatabánya
ČH Nitra
Etropol
Komárno
B.Ostrava
Komárno
+ 73 kg / :
1. BERKY
2. SZŰCS
3. BYSTROŇ
4. HUBERT
5. FARTEL
6. MIČEV
Roman
József
Peter
Roman
Marián
Stojan
Komárno
Tatabánya
B.Ostrava
R.Sobota
D.Bratislava
Etropol
3.
4.
5.
6.
FEKETE
FÜLE
MINAROVIČ
TAUBER
Poradie družstiev:
1. Baník
2. Bányász
3. Vasas
4. Dunajplavba
5. Slávia ODPM
6. Lokomotíva
7.
8. Bányász
9. Spartak Tatra
10. ČH
11. Maratón
12. Plastika
13. ŠTK
14. Calex
spolu
Ostrava
Tatabánya / HUN /
Budapest / HUN /
Bratislava
Komárno
Rimavská Sobota
Etropol / BUL /
Dorog / HUN /
Bánovce
Nitra
Poprad
Nitra
Šamorín
Zlaté Moravce
18 oddielov
48 bodov
44
34
29
22
20
16
9
8
5
5
2
0
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15 pretekárov
17
19
25
20
8
15
15
5
3
2
7
10
2
163 pretekárov
VI. ročník pionierskej olympiády žiakov stredoslovenského kraja
voľný štýl
/ 2.-3. 7. 1988 Rimavská Sobota /
Mladší žiaci :
26 kg / :
1. HUDEC
2. ILLÉŠ
3. DANYI
4. SCHWARC
5. SZABÓ
6. MINÁR
Ján
Tibor
Csaba
Branislav
Peter
Ján
B.Bystrica
R.Sobota
Lučenec
R.Sobota
R.Sobota
B.Bystrica
28 kg / :
1. CHAMULA
2. ILLÉŠ
3. SIMON
4. BARI
5. MAJERČÍK
6. CSÉPE
Vladimír
Štefan
Roland
Koloman
Milan
Štefan
R.Sobota
Prievidza
Lučenec
Lučenec
B.Bystrica
R.Sobota
30 kg / :
1. ĎURINA
2. KANYÓ
3. BARTAKOVIČ
4. HUDEC
5. TURČÍK
6. BAKALÍK
Martin
Valter
René
Ivan
Dávid
Dušan
Prievidza
Pásztó
Prievidza
B.bystrica
B.Bystrica
P.Bystrica
32 kg / :
1. FODOR
2. SZABO
3. FEKETE
4. SVINČÁK
5. MAJERÍK
6. JANŠTO
Marek
Ján
Rihárd
Miroslav
Martin
Miroslav
B.Bystrica
R.Sobota
Pásztó
B.Bystrica
B.Bystrica
Lučenec
35 kg / :
1. ŠTEVUŠKA
2. KOHÚT
3. PETROVSKÝ
4. SCHWARC
5. FRAŇO
6. FRAŇO
Juraj
Robert
Miroslav
Martin
Vladimír
Lubomír
Prievidza
Prievidza
R.Sobota
R.Sobota
B.Bystrica
B.Bystrica
38 kg / :
1. BALOG
2. PROUZA
3. GYŐRI
4. MAKUŠA
Roland
Jaroslav
Roland
Ján
R.Sobota
Prievidza
Pásztó
R.Sobota
5. PŐS
6. APOLENÍK
Jozef
Pavol
Prievidza
P.Bystrica
41 kg / 2 :
1. GEMBICKÝ
2. GYÖRGY
Marián
Ladislav
R.Sobota
Lučenec
45 kg / 3 :
1. KARSAI
2. BLAŠKO
3. WEISS
Gábor
Branislav
Marián
Pásztó
P.Bystrica
Prievidza
49 kg / 1 :
1. KOVÁČ
Michal
B.Bystrica
53 kg / 1 :
1. JAKAB
Zhltán
R.Sobota
57 kg / 2 :
1. BALOG
2. HRDÝ
Ladislav
Ivan
R.Sobota
Prievidza
62 kg / 1 :
1. BOHUŠ
Peter
Prievidza
+ 62 kg / 0 :
Poradie družstev žiaci :
1. ODPM
Rimavská Sobota
2. ODPM
Prievidza
3. ODPM
Banská Bystrica
4. MAG
Pásztó / HUN /
5. ODPM
Lučenec / Fiľakovo/
6. ODPM
Považská Bystrica
spolu
61
51
37
20
17
7
bodov
53 pretekárov
Starší žiaci :
30 kg / :
1. JANČIAR
2. BÁTHI
3. BALÁŽ
4. OLÁH-BALOG
5. KIKÍN
6. RÁCZ
Miroslav
Attila
Peter
Vladimír
Ján
Jozef
B.Bystrica
Pásztó
R.Sobota
R.Sobota
R.Sobota
R.Sobota
33 kg / :
1. PÁL
2. PENČÁK
3. OLÁH
Ákos
Roman
Jozef
Pásztó
Prievidza
R.Sobota
4. LUPTÁK
5. GUBALA
6. KLEMENT
Oliver
Miroslav
Marián
Prievidza
R.Sobota
R.Sobota
37 kg / :
1. MEZŐVÁRI
2. OLÁH-BALOG
3. ŠUŠA
4. PINTÉR
5. OLÁH
6. FICKA
Viktor
Július
Michal
Csaba
Štefan
Roman
Pásztó
R.Sobota
B.Bystrica
Pásztó
Fiľakovo
Lučenec
41 kg / :
1. OLÁH
2. SZABÓ
3. MAJERČÁK
4. VÉGH
5. BRAUČOK
6. KLUČIAR
Attila
Attila
Jozef
Róbert
Peter
Anton
Pásztó
Pásztó
Prievidza
R.Sobota
B.Bystrica
B.Bystrica
45 kg / :
1. ŠÚR
2. LAKATOS
3. GAZDÍK
4. CHOVAN
5. ŠKROVAN
6. LEHOCKÝ
Eduard
Krisztián
Marián
Attila
Valér
Juraj
B.Bystrica
Pásztó
P.Bystrica
R.Sobota
Prievidza
Prievidza
50 kg / :
1. BALOG
2. LEHOCKÝ
3. ÁROKSZÁLASI
4. PIFFKO
5. VANDLÍK
6. POPRÓCSI
Alexander
Ľuboš
Zoltán
Zoltán
Jozef
Ján
R.Sobota
R.Sobota
Pásztó
Pásztó
Fiľakovo
R.Sobota
55 kg / 4 :
1. KANYÓ
2. VÉGH
3. AGÓCS
4. FRANKO
Krisztián
Štefan
Zsolt
Dalibor
Pásztó
R.Sobota
R.Sobota
Prievidza
60 kg / 5 :
1. KARSAI
2. HUDEC
3. OŠTÍR
4. SZABÓ
5. POPRÓCSI
Tamás
Martin
Radovan
Ronald
Ján
Pásztó
B.Bystrica
P.Bystrica
R.Sobota
R.Sobota
66 kg / :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
OLÁH
BITALA
KOLENKÁŠ
MARKO
RAJČO
PAVLÍK
László
Jaroslav
Zoltán
Pavol
Miroslav
Ronald
Pásztó
R.Sobota
Lučenec
Prievidza
Prievidza
B.Bystrica
73 kg / :
1. PÖS
2. LOHAZER
3. HUBERT
4. VÝŠKRABKA
5. FUSKO
Vladimír
Marcel
Roman
Jozef
Roman
Prievidza
P.Bystrica
R.Sobota
Prievidza
P.Bystrica
+ 73 kg / 1 :
1. KOMORA
2. MÁGYEL
3. KMEŤ
Miroslav
Barnabáš
Peter
B.Bystrica
Lučenec
R.Sobota
Poradie družstev starší žiaci :
1. MAG
Pásztó / HUN /
2. ODPM
Rimavská Sobota
3. ODPM
Banská Bystrica
4. ODPM
Prievidza
5. ODPM
Považská Bystrica
6. ODPM
Lučenec / Fiľakovo/
spolu
ODPM
Banská Bystrica
Celkové poradie družstiev :
1. ODPM
Rimavská Sobota
2. MAG
Pásztó
3. ODPM
Prievidza
4. ODPM
Banská Bystrica
5. ODPM
Lučenec / Fiľakovo/
6. ODPM
Považská Bystrica
spolu
67
66
34
33
17
14
bodov
79 pretekárov
127
87
84
71
31
24
bodov
132 pretekárov
Dunajský pohár - 25.ročník
voľný štýl - do 20 rokov / 13.- 14. 6. 1987
48 kg / 3 :
1. KOSTADINOV
2. BRATH
3. ŠTUK
Ilja
Roman
Patrik
Ruse
Pl.Nitra
D.Bratislava
52 kg / :
1. HOLZAPFEL
2. MESZÁROŠ
Dirk
Marián
Jen
D.Bratislava
Bratislava /
3.
4.
5.
6.
NAGY
ANGELOV
DANĚK
HAUER
Silvester
Vencislav
Michal
Ján
D.Streda
Ruse
Brno
Trenčín
57 kg / 11 :
1. KELLER
2. LÁSZLÓ
3. SLANÝ
4. KANTOR
5. GABČO
6. ŽÁČEK
Marcos
Karol
Štefan
Martin
Jaroslav
Andrej
NDR
D.Bratislava
D.Bratislava
RH Praha
RH Praha
D.Bratislava
62 kg / 17 :
1. MESIARKIN
2. RUTHER
3. PENDORF
4. ZAGYI
5. LAUE
6. LIŠKA
Jozef
Heiko
Holger
Zsolt
Mathias
Štefan
B.Bystrica
Jena
Jena
Trenčín
NDR
D.Bratislava
68 kg / 22 :
1. WILK
2. KOTHE
3. RYCHLIK
4. DOLGARINOV
5. HRABOVSKÝ
6. LACKO
Zbigniew
Michael
Zbigniew
Iljev
Roman
Róbert
POL
NDR
POL
Ruse
RH Praha
Prievidza
74 kg / 16 :
1. GRAFE
2. HRABÁŇ
3. GOTTSCHALK
4. DOFEL
5. KOVALINKA
6. LUŽA
Andreas
Pevel
Steffen
Kay
Juraj
Marian
NDR
RH Praha
NDR
Jena
Pl.Nitra
D.Bratislava
82 kg / 23 :
1. TOBER
2. KOSTECKÝ
3. GAŽÚR
4. TODOROV
5. SLÁDIČEK
6. BISKUPIČ
Volker
Zbigniew
Martin
Emil
Tibor
Libor
NDR
POL
RH Praha
Ruse
D.Bratislava
Pl.Nitra
90 kg / 11 :
1. MAZÁČ
2. BALZ
3. GARMULEWICZ
4. BALTADŽIRV
Milan
Heiko
Marek
Svetlomir
D.Bratislava
NDR
POL
Ruse
5. REICHENBACH
6. GREGORIČKA
Olaf
Rudolf
Jena
D.Bratislava
100 kg / 6 :
1. PACZKOW
2. PALATINUS
3. JAROŠ
4. BURHARDT
5. LEHOCKÝ
6. MOŠOVSKÝ
Robert
Dušan
Rudolf
Sven
Mikuláš
Vladimír
POL
Trenčín
Košice
Jena
D.Bratislava
Prievidza
130 kg / 3 :
1. ŠTECH
2. ŠVEC
3. ŠÁRKÖZI
Juraj
Martin
Albert
RH Praha
RH Praha
D.Bratislava
Poradie družstiev:
1. RH
2. Reprezentácia
3. Reprezentácia
4. Dunajplavba
5. SC Motor
6. Lokomotíva
7. VTJ Dukla
8. Plastika
9. ČH
10. DAC
11. Baník
12. Zbrojovka
Kovomier
Lokomotíva
Lokomotíva
VŽKG Vítkovice
spolu
Praha
NDR
Poľsko
Bratislava
Jena / NDR /
Ruse / BUL/
Trenčín
Nitra
Banská Bystrica
Dunajská Streda
Prievidza
Brno
Fiľakovo
Rimavská Sobota
Košice
Ostrava
39
37
27
25
24
19
14
8
7
4
2
2
0
0
0
0
bodov
/ 13
/ 8
/ 6
/ 14
/ 7
/ 10
/ 9
/ 7
/ 3
/ 6
/ 6
/ 1
/ 2
/ 2
/ 6
/ 3
pretekárov
VII. ročník MT o pohár veľiteľa ASVŠ Dukla Trenčín
seniori - voľný štýl / 2.-3. 12. 1988 Trenčín /
48 kg / 0 :
52 kg / 3 :
1. DANĚK
2. DEÁK
3. SRŠEŇ
57 kg / 5 :
Michal
Tomáš
Ján
RH Praha
R.Sobota
B.Bystrica
1971
1967
1971
1.
2.
3.
4.
5.
MESZÁROŠ
GABČO
VINICKI
OKOŠ
JINDŘÍŠEK
Marián
Jaroslav
Zbignev
Peter
Dalibor
Trenčín
RH Praha
Rzešov
Košice
Bohemians
1969
1970
1968
1971
1958
62 kg / 8 :
1. KALMÁR
2. LÁSZLO
3. SLANÝ
4. GAŽO
5. KÁNTOR
6. ŠEREŠ
Štefan
Karol
Štefan
Robert
Martin
Zhltán
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
RH Praha
R.Sobota
1969
1970
1969
1969
1970
1971
68 kg / 10 :
1. ČOPÍK
2. MESIARKIN
3. ZAGYI
4. TUREČEK
5. MIERZNA
6. GALAJDA
bez um. LAKATOŠ
Tibor
Jozef
Zsolt
Rastislav
Marian
Milan
Robert
Trenčín
B.Bystrica
Trenčín
Trenčín
Rzeszow
RH Praha
R.Sobota
1967
1970
1968
1971
1968
1968
74 kg / 13 :
1. GALBAVÝ
2. KOWALSKI
3. SVAT
4. MESZÁROŠ
5. ADAM
6. GOMBÁR
Miroslav
Peter
Miloš
Marián
Tomáš
Robert
Trenčín
Rzesow
Košice
D.Streda
RH Praha
Trenčín
1965
1969
1969
1971
1967
1966
82 kg / 7 :
1. HODOSSY
2. BISKUPIČ
3. LATINÁK
4. HÚŠENICA
5. KATRENIAK
6. VARGA
Zoltán
Libor
Vladimír
Ján
Peter
Tibor
D.Streda
Pl.Nitra
RH Praha
B.Bystrica
B.Bystrica
Pl.Nitra
1955
1969
1968
1969
1969
1971
90 kg / 6 :
1. PALATINUS
2. REMEŠ
3. BENC
4. HOLÚBEK
5. KORDĚNKO
6. ČERVIENKA
Jozef
Roman
Juraj
Juraj
Evžen
Ján
Trenčín
RH Praha
Pl.Nitra
Trenčín
RH Praha
B.Bystrica
1969
1968
1970
1970
1971
1970
100 kg / 1 :
1. JAROŠ
Rudolf
RH Praha
1969
130 kg / 3 :
1. KRUPA
2. SIRKO
3. ŠVEC
Poradie družstiev:
1. ASVŠ Dukla
2. RH
3. Stal
4. ČH
5. DAC
6. Plastika
7. Lokomotíva
8. Lokomotíva
9. Bohemians
spolu
Ryszard
Vladimír
Martin
Rzeszow
Trenčín
RH Praha
Trenčín
Praha
Rzeszow / POL /
Banská Bystrica
Dunajská Streda
Nitra
Košice
Rimavská Sobota
Praha
63
39
18
15
10
10
7
6
2
1964
1968
1969
/ 14 pretekárov
/ 11
/ 6
/ 6
/ 3
/ 5
/ 7
/ 3
/ 1
56 pretekárov
bodov
XV. ročník MT SNP do 18 rokov Prievidza
voľný štýl
/ 20.- 22. 5. 1988 Prievidza /
46 kg / 10 :
1. FERNYÁK
2. DIETRICH
3. HROMÁDKA
4. BERNÁT
5. STOILOV
6. ČERNEK
7. HUDÁK
8.-10.CHRISTOV
ŠTUK
TODOROV
Štefan
Steffen
Mário
Pavol
Stilian
Ladislav
Jaroslav
Georgij
Patrik
Kostadin
D.Streda
NDR
Prievidza
Prievidza
Tarnovo
Pl.Nitra
Košice
Tarnovo
D.Bratislava
Tarnovo
1973
1971
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1971
1973
50 kg / 15 :
1. VAVRINEC
2. RAISZ
3. BOTEV
4. ZABEL
5. KOVÁČ
6. ZSEMLE
7.-8.PLENER
ŠTUTIKA
9.-10.KOZÁK
ERIFURTH
11. HAUER
12.-15.SRŠEŇ
MIKA
DUŠKA
BRATH
Ľudovít
Attila
Stefan
Andreas
Štefan
Jozef
Tomasz
Ján
Rudolf
Oliver
Ján
Ján
Jaroslav
Ernest
Roman
Prievidza
D.Streda
Tarnovo
NDR
Košice
D.Streda
POL
Košice
Košice
Jena
Trenčín
B.Bystrica
Snina
Pl.Nitra
Pl.Nitra
1972
1973
1973
1971
1972
1972
1970
1973
1973
1972
1971
1971
1971
1972
1971
54 kg / 19 :
1. LANGE
2. HORVÁTH
3. BARTOŠ
4. ŽÁČEK
5. MIGLÉCZI
6. TAKÁCS
7.-8. NAGY
MOTYL
9.-10.HAKSZER
KARVAY
11. HLÁSNY
12.-15.DIENER
URBANČOK
HUDEC
OKOŠ
16.-19.BARI
LACIKA
HIRÁŠEK
NIKOLOV
Marco
Tomáš
Peter
Amdrej
Gellért
Igor
Silvester
Przemyslaw
Tibor
Erik
Róbert
Falk
Peter
Ján
Jaroslav
Attila
Zdeněk
Ladislav
Daniel
NDR
Košice
Prievidza
D.Bratislava
HUN
Prievidza
D.Streda
POL
D.Streda
Pl.Nitra
Prievidza
Jena
Prievidza
B.Bystrica
Košice
R.Sobota
Košice
Snina
Tarnovo
1971
1970
1971
1970
1970
1973
1971
1972
1971
1972
1972
1973
1971
1973
1971
1970
1972
1973
1972 - diskvalifikovaný
58 kg / 18 :
1. LÁSZLO
2. JORDANOV
3. HUDÁK
4. BRZIAK
5. KLÖGEL
6. VELČICKÝ
7.-8. HAKSZER
URBAN
9.-10.KANTOR
JUHOS
11.-12.MELICHER
BONIO
13.-14.RAISZ
KULINA
15. CSORBA
16.-18.MOLNÁR
SZILÁGYI
ŠORMAN
Karol
Daniel
Marián
Martin
Mathias
Jaroslav
Roland
Jaroslav
Martin
Richard
Marián
Zbignew
Csaba
Róbert
Štefan
Eugen
Gyorgy
Ľuboš
D.Bratislava
Tarnovo
Košice
Košice
NDR
Trenčín
D.Streda
Prievidza
Bohemians
D.Streda
B.Bystrica
POL
D.Streda
Košice
Košice
Prievidza
HUN
Prievidza
1970
1973
1971
1972
1971
1972
1972
1970
1970
1971
1971
1971
1972
1972
1973
1971
1971
1970
63 kg / 15 :
1. NAGY
2. SVOBODA
3. DOBROTKA
4. SCHULTZ
5. TUREČEK
6. WÜRFEL
7.-8. FRILISCH
Norbert
Tomáš
Richard
Jorg
Rastislav
Torsten
André
HUN
RH Praha
B.Bystrica
Jena
Trenčín
NDR
Jena
1970
1970
1970
1970
1972
1972
1970
SZABÓ
9.-10.HORVÁTH
ŠEREŠ
11.-12.PEKÁR
LŐRINCZ
13. KRIAŽEV
14.-15.FERKAĽ
MATUŠKA
Štefan
Jaroslav
Zoltán
Peter
Michal
Sergej
Marián
František
D.Streda
Košice
R.Sobota
Pl.Nitra
D.Streda
Tarnovo
Snina
B.Bystrica
1971
1971
1971
1972
1971
1972
1971
1971
68 kg / 14 :
1. LACKO
2. LÍŚKA
3. MESIARKIN
4. PALATINUS
5. TJULJUMBOW
6. PALATINUS
7.-8. KOVÁČ
PELLER
9.-10.PETŐ
IVANOV
11.-12.KOSTKA
MESZÁROŠ
13.-14.LUKÁCS
KORMOŠ
Róbert
Štefan
Jozef
Dušan
André
Róbert
Gabriel
Róbert
Attila
Dajčin
Milan
Mario
Albert
Peter
Prievidza
D.Bratislava
B.Bystrica
Trenčín
Jena
Košice
D.Bratislava
D.Bratislava
HUN
Tarnovo
Prievidza
D.Streda
D.Streda
Košice
1970
1971
1970
1973
1971
1970
1970
1970
1971
1973
1972
1973
1973
1972
74 kg / 15 :
1. IRNYI
2. BENC
3. TOKÁR
4. BROZYNA
5. CHOMA
6. DIMITROV
7.-8. CSEH
KALINÁČ
9.-10.SAMÁK
SABO
11.-12.LUŽA
WALTHER
13. SOUKUP
14.-15.KNAPP
SKRIP
István
Juraj
Ján
Anrzej
Róbert
Plamen
Zoltán
Štefan
Rastislav
Ondrej
Marián
Jorg
Peter
Juraj
Juraj
HUN
Pl.Nitra
Košice
POL
Košice
Tarnovo
D.Streda
Košice
Trenčín
Košice
D.Bratislava
NDR
Prievidza
Trenčín
Snina
1970
1970
1970
1972
1970
1972
1971
1970
1971
1972
1970
1971
1970
1971
1971
81 kg / 13 :
1. KROŠLÁK
2. RAK
3. VAŇURA
4. JÖRNITZ
5. GARBACSEWSKI
6. JAMBOR
7.-8. MUSIALA
Branislav
Roman
Milan
Mário
Jiří
Jozef
Andrej
Partizánske
D.Bratislava
Košice
Jena
Bohemians
Trenčín
POL
1971
1971
1970
1972
1970
1972
1970
MARTON
9. ŠÁTOR
10. ANDREJKO
11.-13.TORNÓCZY
VARGA
KRIŠKA
Ernest
Ľudovít
Anton
Róbert
Tibor
Rastislav
D.Streda
D.Streda
Košice
Prievidza
Pl.Nitra
Snina
1972
1972
1973
1970
1971
1973
88 kg / 12 :
1. BALOGH
2. GREGORIČKA
3. HOLÚBEK
4. SZTOSTECKI
5. STANEV
6. OROSS
7.-8. NEUBERT
TORUŇ
9.-10.FEKETE
KORDĚNKO
11.-12.ČERVIENKA
PAULO
István
Rudolf
Juraj
Roman
Vladimír
Martin
Henri
Eugeniusz
Sándor
Eugen
Ján
Miroslav
HUN
D.Bratislava
Trenčín
POL
Tarnovo
D.Bratislava
Jena
POL
HUN
RH Praha
B.Bystrica
Košice
1971
1971
1970
1971
1973
1973
1971
1970
1971
1971
1970
1972
+88 kg / 8 :
1. GLÁZNER
2. ŠÁRKÖZI
3. LEHOCKÝ
4. GRUDZIEŇ
5. MOŠOVSKÝ
6. STOJANOV
7.-8. DOLNÍK
PUTERKA
József
Albert
Mikuláš
Zbigniew
Vladimír
Svetoslav
Róbert
Miloš
HUN
D.Bratislava
D.Bratislava
POL
Prievidza
Tarnovo
Prievidza
Pl.Nitra
1971
1970
1971
1971
1970
1972
1970
1971
Poradie družstiev:
1. Dunajplavba
2. Reprezentácia
3. Baník
4. Lokomotíva
5. Reprezentácia
6. Veloko
7. DAC
8. ASVŠ Dukla
9. Reprezentácia
10. ČH
11. Iskra
12. RH
13. Plastika
14. CS Motor
15. Lokomotíva
Vihorlat
spolu
Bratislava
Maďarsko / HUN /
Prievidza
Košice
NDR
Tarnovo BUL /
Dunajská Streda
Trenčín
Polsko / POL /
Banská Bystrica
Partizánske
Praha
Nitra
Jena / NDR /
Rimavská Sobota
Snina
35
30
28
25
20
15
13
11
9
8
7
7
6
6
0
0
bodov
/ 12 pretekárov
/ 8
/ 16
/ 21
/ 7
/ 11
/ 15
/ 8
/ 8
/ 7
/ 1
/ 4
/ 8
/ 6
/ 2
/ 5
141 pretekárov
Turnaj talentovanej mládeže v zápasení
voľný štýl
/ 16.- 17. 9. 1988 Praha /
viacboj
body um.
zápas
umiest.
40 kg / 2 :
1. ONDROVIČ Mário
2. DOMBI Rudolf
zhyby
50 m
1500 m
počet body čas
body čas
body
sec.
min.
Snina 10
14
7,9
4
Fiľ.
5
1
8,1
2
5,44 7
18
10
1,
2.
1.
2.
43 kg / 1 :
1. BILÍK
Robert
Vítk. 11
15
8,2
47 kg / 9 :
1. BERNÁTH Pavol
2. ČERNEK Ladislav
3. PAVLÍK Michal
4. HUDÁK Marián
5. DOLINIČ Michal
6. MARCÍNEK Miroslav
7. RÁKOCZI Ondrej
8. KOPECKÝ
9. RÁCZ Tibor
PD
Nitra
Snina
KE
KE
PD
Gabč.
Praha
RS
15
18
12
13
15
13
3
8
10
19
22
16
17
19
17
7
12
14
8,2
8,1
7,5
8,2
7,7
8,2
8,7
8,2
7,9
51 kg / 10 :
1. KOVÁČ Štefan
2. SLIACKY Zdeno
3. ŠTUTIKA Ján
4. KOZÁK Rudolf
5. HALICA Igor
6. DUŠKA Ernest
7. ŠIMON Mário
8. MOROCHOVIČ
9. ILLÉŠ Augustín
10.RÁCZ Tibor
KE
RS
KE
KE
PD
Nitra
BB
Snina
Fiľ.
RS
17
14
15
19
11
10
9
10
16
12
21
18
19
23
15
14
13
14
20
16
55 kg / 10 :
1. TAKÁČ Michal
2. RAISZ Attila
3. LACIKA Vladimír
4. VAVRINEC Ľudovít
5. HIRÁŠEK Ladislav
6. SVOBODA Róbert
7. BLAŠKO
8. AGÓCS Ladislav
9. SNOP
10.BALDA
BA
DS
KE
PD
Snina
Vítk.
Brno
RS
Praha
HK
15
20
22
13
15
10
12
7
9
9
29
24
26
17
19
14
16
11
13
13
60 kg / 21 :
1
6,01
4
20
1.
1.
1
2
8
1
6
1
0
1
4
5,55
6,01
5,17
5,59
5,17
5,32
6,27
5,32
6,23
5
4
11
4
11
9
0
9
0
25
28
35
22
36
27
7
22
18
5.
3.
2.
6.-7.
1.
4.
9.
6.-7.
8.
2.
4.
5.
1.
8.
7.
3.
6.
9.
7,5
7,4
7,9
8,2
8,3
7,7
8,8
8,7
8,9
8,5
8
9
4
1
0
6
0
0
0
0
5,29
5,23
5,33
5,34
5,25
5,37
5,23
5,37
6,06
7,05
9
10
9
8
10
8
10
8
3
0
38
37
32
32
25
28
23
22
23
16
1.
1.
2.
3.
3.-4. 2.
3.-4. 4.
6.
5.
5.
6.
7.-8. 7.
9.
8.
7.-8. 10.
10.
9.
7,3
7,5
7,1
7,3
7,7
7,6
7,3
8,0
7,7
7,5
10
8
12
10
6
7
10
3
6
8
5,18
5,13
5,28
5,43
5,30
5,11
5,23
5,43
5,47
5,29
11
12
10
7
9
12
10
7
6
9
40
44
48
34
34
33
36
21.
25
30
3.
2.
1.
5.-6.
5.-6.
7.
4.
10 .
9.
8.
2.
3.
5.
1.
4.
6.
9.
7.
8.
10.
1. BRZIAK Martin
2. TAKÁCS Igor
3. WEISS Richard
4. PUŠKÁŠ Alexander
5. STŘEDA
6. KULINA Robert
7. MATUŠKA Lubomír
8. MURÍN
9. KLAČAN
10.LAJTÁR
11.POZNÍČEK
12.SOLNAŘ
13.HUDEC Ján
14.BOUDA
15.SKLENÁŘ
16.VOBORNÍK
17.GUBALA Vladimír
18.POLÍVKA
19.ZIEGLER
20.KARVAY Erik
21.CSORBA Štefan
KE
PD
KE
KE
Praha
KE
BB
BB
BB
Snina
Praha
Vítk.
BB
Plzeň
Praha
HK
RS
PR
Plzeň
Nitra
KE
20
24
18
22
16
20
19
23
16
20
17
21
20
24
19
23
15
19
13
17
18
22
19
23
17
21
11
15
13
17
11
15
10
14
10
14
13
17
zranený
zranený
7,1
7,3
7,4
7,4
7,9
7,3
7,9
7,7
8,1
7,5
7,1
8,7
8,4
8,2
7,4
7,7
7,7
7,8
7,7
12
10
9
9
4
10
4
6
2
8
12
0
0
1
9
6
6
5
6
5,42
5,15
5,50
5,43
5,20
5,45
5,15
5,48
5,28
5,14
5,38
5,22
6,10
5,36
5,38
5,30
6,13
6,05
6,33
7
12
6
7
11
7
12
6
10
12
8
11
2
8
8
4
2
3
0
43
44
35
39
35
38
40
35
31
37
42
34.
23
24
34
30
22
22
23
2.
1.
1.
5.
8.-10. 3.
5.
9.
8.-10. 6.
6.
10.
4.
12.
8.-10. 8.
13.
7.
7.
13.
3.
17.
12.
15.
16.-17. 11.
15.
14.
11.
16.
14.
20.
19.-19. 18.
18.-19. 19.
16.-17. 21.
65 kg / 10 :
1. TUREČEK Rastislav
2. PEKÁR Peter
3. VOJČINIAK Jozef
5. HRDINA Daniel
6. ŠVEC
7. FIALA
8. MOLNÁR Csaba
9. KORMOŠ Peter
10.KUBALE
TN
Nitra
BB
Fiľ.
Brno
Praha
RS
KE
Praha
23
15
7
11
16
3
13
9
16
31
19
11
15
20
7
17
13
20
6,9
6,9
8,2
7,6
7,1
7,3
7,2
7,6
7,5
14
14
1
7
12
10
11
7
8
5,20
5,27
5,56
5,17
5,28
5,24
5,20
5,43
5,58
11
10
5
11
10
10
11
7
4
56
43
17
33
42
27
39
27
32
1.
2.
10.
6.
3.
8.-9.
4.-5.
8.-9.
7.
1.
3.
2.
7.
10.
5.
9.
6.
8.
70 kg / 4 :
1. HENNEL Slavomír
2. RAJNOHA Miroslav
3. PREXTA Peter
4. EXNER
PD
BB
KE
HK
22
18
15
7
30
22
19
11
7,3
7,6
7,9
7,7
10
7
4
6
5,13
5,21
5,55
5,26
12
11
5
10
52
40
28
27
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
76g / 9 :
1. SILVESTR
2. SZABO Ondrej
3. SIMON Richard
4. ŠEVČÍK Roman
5. JACKANIN Jozef
6. KALVODA
7. POTKÁNY
8. ŠIPOŠ
9. PALATINUS Dušan
Vítk.
KE
PD
Bán.
KE
Brno
BB
PD
TN
18
12
12
13
13
13
7
8
22
7,5
16
7,2
16
7,7
17
7,6
17
8,1
17
7,1
11
7,6
12
8,0
zranený
8
11
6
7
2
12
7
3
4,58
5,19
5,22
5,40
6,20
6,06
5,35
6,27
15
11
11
7
1
3
8
0
45
38
22
31
20
32
26
15
1.
2.
3.
5.
7.
4.
6.
8.
1.
2.
5.
4.
3.
7.
9.
8.
83 kg / 5 :
1. LISÝ Milan
2. SLÁMA Bohuslav
3. BLAŠKO
4. ANDREJKO Anton
5. KRIŠKA Rastislav
BA
15
Brno 12
RS
7
KE
1
Snina 1
19
16
11
5
5
7,2
7,3
8,0
8,3
8,1
11
10
3
0
2
5,38
5,52
5,40
6,11
5,48
8
5
7
2
6
38
31
21
7
13
1.
2.
3.
5.
4.
1.
2.
4.
3.
5.
+83 kg / 3 :
1. OROSS Martin
2. MLYNEK Marek
3. CSÍZI Attila
BA
TN
RS
16
0
0
7,7
9,0
8,7
6
0
0
6,23
6,40
6,42
0
0
0
22
0
0
1.
2.-3.
2.-3.
1.
2.
3.
52
32
21
15
15
13
12
11
9
7
5
3
3
2
0
0
0
bodov
Poradie družstiev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
spolu
12
0
0
Košice
Prievidza
Bratislava
Vítkovice Ostrava
Snina
Rimavská Sobota
Trenčín
Nitra
Banská Bystrica
Fiľakovo
Dunajská Streda
Bánovce
Hradec Králové
Bohemians Praha
Brno
Gabčíkovo
Plzeň
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
pretekárov
pretekárov
Download

Výsledky 1988