5
Květen 2014
Vážení čtenáři,
jarní měsíce jsou již v plném proudu a stejně tak vám i my přinášíme proud
informací o dění v jihlavském DDM a budeme se těšit na viděnou na některé
z akcí, které jsme připravili.
Termíny akcí:
3. 5. – sobota – „DDM OPEN 2014“
Přebor Kraje Vysočina mládeže v rapid šachu jednotlivců.
Brněnská 29, JI, prezence 8:00 – 8:50 hodin, zahájení v 9:00 hodin. Hráči
narozeni v roce 1998 a mladší. Švýcarský systém na 9 kol.
Startovné 50 Kč. Nutné přezutí a doprovod po celou dobu turnaje.
Přihlášky na e-mail: [email protected]
Více na 20140503sachy.pdf.
8. 5. - čtvrtek – SOUTĚŽ V KUŽELKÁCH
Od 9:00 hodin v Kuželně Cháb – Erbenova ulice 2, JI.
Pro všechny holky a kluky od 10 do 19 let.
Startovné 50 Kč, s sebou vhodnou sportovní obuv.
Nutno se přihlásit do 30. 4. na DDM nebo na [email protected]
Více na 20140508kuzelky.pdf.
8. 5. – čtvrtek – JARNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ TROJIC
Tělocvična DDM JI, Brněnská 29, od 9:00 hodin.
Kategorie: do 12 let a 13 – 15 let.
Startovné 30 Kč za hráče, nutno přihlásit se do 6. 5. na DDM JI nebo
na [email protected] Více na 20140508florbal.pdf.
13. 5. – úterý – SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Pro I. a II. stupeň ZŠ a víceletých gymnázií. Soutěž proběhne v areálu
SŠOS v Jihlavě – K. Světlé2, pod autobusovým nádražím od 8:30 hodin
(prezence od 7:30 hodin).
24. 5. – sobota – PŘEBOR MLÁDEŽE KRAJE VYSOČINA
leteckých modelářů – žáků a mládeže.
Letiště Henčov Jihlava, prezence 8:00 – 8:30 hodin. Startovné 50Kč za
každou kategorii.
Kategorie: H, A3, F1H, F1A, P30; věk 6 – 18 let (2008 – 1996).
Nutno se přihlásit buď písemně nebo na e-mail: [email protected]
nejpozději do 16. 5. 2014. Více na 2014letci_kk.pdf
Ze života DDM:
Středa 16. 4. – VELIKONOCE V DOMEČKU
Od 15:00 do 17:00 proběhly tradiční dílny s velikonočními zvyky. Poslední
odpoledne před velikonočními prázdninami byl o aktivity v DDM opět velký
zájem. Děti i jejich rodiče si mohly uplést pomlázku, ozdobit velikonoční
kraslice a vyrobit dekorace na slavnostní stůl. Kromě členů zájmových útvarů
a zájemců z veřejnosti zaměstnalo pracovníky DDM i 60 dětí z turistického
kroužku ZŠ Rošického a družiny této ZŠ.
Sobota 26. 4. – VELIKONOČNÍ TURNAJ VE VOLEJBALU
V sobotu 26. dubna 2014 proběhl v hale SK Jihlava již tradiční volejbalový
turnaj neregistrovaných hráčů. Jednalo se již o 21. ročník. Celkem se
ho zúčastnilo 18 smíšených družstev z Jihlavy, Luk n. Jihlavou, Dobronína,
Velkého Beranova, Polné a hráči z blízkého i dalekého okolí, např. z Prahy
nebo Brna. Dohromady se na palubovce vystřídalo kolem 130 hráčů
věkových kategorií od 20 do 58 let.
Nejprve se hrálo ve skupinách a pak nejúspěšnější hráli o celkové umístnění.
Kvůli velkému počtu zápasů se hrálo na dva zkrácené hrané sety do 15 bodů.
Některé zápasy dosahovaly vysoké úrovně, za kterou by se nemuseli stydět
ani ve volejbalových soutěžích. Také i rozhodování bylo komplikované, když
o několika umístněních rozhodovaly až poměry míčů. Celý turnaj trval 10
hodin.
VÝSLEDKY:
1. JUP (Jan a Ondřej Némovi, Petrách, Souček, Halama, Rašovská,
Volprechtová)
2. DREAM TEAM (Kočka, Kubát, Vítková, Kourková, Morkus, Lízal).
3. STARKA (Schmidtová, Veselý, Bednářová, Havel, Palán, Kittler)
4. POZDNÍ SBĚR
5. JIHLAVSKÁ SMEČ(KA)
6. LIBYHO LAMY
Nejstarší: Václav BERKA – 1956 – JISKRA DOBRONÍN
Nejmladší: Michaela NEUMANOVÁ – 1994 – MAZLOVÉ
Všechna družstva obdržela pamětní listy a sladké drobnosti, nejúspěšnější
diplomy a věcné odměny.
Na rozhodcovských místech se vystřídalo pět kvalitních rozhodčích –
nejstarší sudí Robert Birmbaum mimořádně ze zdravotních důvodů chyběl.
Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o., Brněnská 20/29, 586 01 Jihlava
Webové stránky: www.ddmjihlava.cz
telefon: 567 303 521, fax: 567 300 331
E-mail: [email protected]
Facebook: http://www.facebook.com/ddmjihlavapo
5
Květen 2014
Ostatní: Jiří a Lenka Palátovi, Zdeněk a Jan Meitnerovi, Aleš Brukner,
Vladimír Jelínek, Adéla Formanová a Ivan Lysa.
Další turnaj podobného rázu – dvoudenní - je naplánován na Mikuláše.
1. Ondřej Stengl, 2. Matěj Svoboda, 3. Kryštof Hrdlička.
Kategorie 16 – 18 let hoši:
1. Jakub Kümmel, 2. Adam Sedlák, 3. Zdeněk Munduch.
Celkem se zúčastnilo 46 závodníků, všichni obdrželi drobné odměny
a ti nejlepší diplomy a věcné ceny.
STŘÍPKY Z HISTORIE DDM JIHLAVA
1966 – 1968
Sobota 26. 4. – ZÁVODY DĚTÍ V LEZENÍ NA OBTÍŽNOST
Pro všechny amatérské lezce, kteří již lezou nebo kteří si to chtěli vyzkoušet,
proběhly
závody
v
lezeckém
centru
Jihlava
od
9:00,
na Strojírenské ulici 4 – starý Motorpal. Spolupráce s Wall street tendon,
zastoupený paní Danou Kotlíkovou.
VÝSLEDKY:
Kategorie 4 – 5 let:
1. Tomáš Charvát, 2. Gábina Skálová, 3. Kristýna Bednářová.
Kategorie 6 – 7 let:
1. Tereza Votavová, 2. Martina Charvát, 3. Matěj Mikší.
Kategorie: 8 – 10 let:
1. Ondřej Váha, 2. Matěj Zvolánek, 3. Barbora Bernardová.
Kategorie: 11 – 15 let dívky:
1. Barbora Toufarová, 2. Jorika Kejnovská, 3. Eliška Kvasničková.
Kategorie 11 – 15 let hoši:
Na ODPM pracuje 8 pedagogických pracovníků a 5 pomocných pracovníků,
dále zde pracuje 23 externích vedoucích kroužků. Jejich odměna za práci je
ve výši 4,70 Kčs za hodinu. Bylo uskutečněno 170 masových akcí s účastí
34 979 dětí a mládeže. Otevřeno 34 zájmových kroužků s 481 dětmi.
ODPM byl v roce 1968 přejmenován na Okresní dům dětí a mládeže
a to do roku 1970, po té se vrací zpět název ODPM. Bylo otevřeno pouze
7 kroužků s účastí 67 členů. Vzniklo nové logo zařízení a to panáček
s panenkou a proběhla oslava 15. výročí „domu“ formou ocenění nejlepších
pracovníků.
1969 – 1970
V OPDM pracuje 8 pedagogických pracovníků, 4,5 hospodářských a 32
externích pracovníků, bylo otevřeno 50 zájmových kroužků se 708 dětmi,
bylo uspořádáno 127 masových akcí s účastí 12 379 osob, 9 akcí pro dospělé
s účastí 2 422 osob a 24 metodických akcí s účastí 2 254 osob.
V roce 1970 dochází k navrácení názvu na Okresní dům pionýrů a mládeže a
k nové spolupráci s pionýrskou organizací, výrazně se rozšiřuje činnost
o sobotách a nedělích. Celkem se uskutečnilo 206 akcí s 21 562 účastníky.
Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o., Brněnská 20/29, 586 01 Jihlava
Webové stránky: www.ddmjihlava.cz
telefon: 567 303 521, fax: 567 300 331
E-mail: [email protected]
Facebook: http://www.facebook.com/ddmjihlavapo
5
Květen 2014
Proběhla soutěž technické tvořivosti mládeže. Zájmových kroužků je
44 s počtem 675 dětí.
Dalibor Hruška, Marie Kábová, Ludmila Kovářů, Hana Matulová, Marie
Paulová a František Hájek.
1971 – 1972
Ve školním roce 1975 – 1976
Ředitelem se stává bývalý vedoucí oddělení techniky Karel Razima. 721 dětí
a mládežníků je zapojeno v 47 zájmových útvarech. Uskutečnilo se
262 masových akcí s počtem 16 127 dětí a 5 150 dospělých. Činnost kroužků
zajišťuje 28 externích pracovníků. Došlo k velkému zlepšení
na úseku propagace činnosti, byla získána stálá vkladní skříň a navázána
spolupráce s rozhlasovým studiem a okresním tiskem Jiskra. Proběhlo
5 letních táborů s účastí 310 dětí.
byla otevřena Síň tradic dětského a mládežnického hnutí. Na ODPM pracuje
52 kroužků s počtem 914 dětí, proběhlo 282 akcí a účast byla 19 033 osob.
1972 – 1973
Na ODPM pracovalo 8 pedagogických pracovníků, proběhlo 282 masových
akcí, kterých se zúčastnilo 18 825 dětí a 2 402 dospělých. Zájmových kroužků
pracovalo 47 s počtem 721 dětí a mládeže. Dvoudenní školní vlastivědné
putování stálo 26Kčs!
V roce 1974
uplynulo 20 let od otevření „ Domu dětí a mládeže v Jihlavě“. Za tuto dobu
proběhlo celkem 1 795 metodických akcí s účastí 37 891 osob a 2 485
masových akcí s účastí 509 975 dětí, mládeže i dospělých.
V roce 1975
se do funkce ředitele vrátil Adolf Stodolovský, bývalý ředitel Karel Razima se
stal zástupcem ředitele. Zájmových útvarů pracovalo 55 s registrovanými
972 dětmi, 189 masových akcí s účastí 30 720 osob. Navíc byly pořádány
semináře, kurzy, porady, konference, přednášky – bylo vydáno
16 metodických materiálů.
V roce 1977
získává ODPM bývalou hájenku u Brtnice v Černých lesech. O rok později zde
již proběhla zimní táborová škola. V létě zde soustředění branně turistických
kroužku a kroužků orientačního běhu. V tomto školním roce pracuje 51
kroužků s počtem členů 886, proběhlo 253 masových akcí s účastí 17 176
osob.
U příležitosti 25. výročí proběhl týden otevřených dveří, slavnostní aktiv
externích pracovníků, setkání pracovníků a přátel ODPM, koncert
Jihlavského dětského pěveckého sboru a sportovní turnaj. Celkem za toto
čtvrtstoletí bylo zapsáno v kroužcích kolem 240 000 členů, bylo uspořádáno
3 391 masových akcí s účastí 597 723 osob a 2 343 metodických akcí s účastí
52 224 osob.
Novými pracovníky je Vlasta Hrušková, Jiří Tengler, Olga Šobáňová, Věra
Švíková. Mezi služebně nejstarší pracovníky (počet služebních let) patří:
Adolf Stodolovský – 23 let, Miloš Rychetský – 20 let, Karel Razima – 13 let a
Marie Kábová – 13 let.
Ve školním roce 1979 – 1980
na ODPM přichází Stanislava Padělková a Miloš Pelech, jako vedoucí
branného oddělení. Rozvíjí se nový program práce se starší mládeží, zejména
na úseku tělovýchovy a sportu. Zaevidováno je 50 kroužků a 834 dětí.
Stálými zaměstnanci byli Jana Pokorná, Jaroslava Razimová, Jana Javůrková,
Soňa Remešová, Petr Klicman, Miloslav Rychetský, Robert Hildemann,
Přestavba – Brněnská 46
Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o., Brněnská 20/29, 586 01 Jihlava
Webové stránky: www.ddmjihlava.cz
telefon: 567 303 521, fax: 567 300 331
E-mail: [email protected]
Facebook: http://www.facebook.com/ddmjihlavapo
5
Květen 2014
Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o., Brněnská 20/29, 586 01 Jihlava
Webové stránky: www.ddmjihlava.cz
telefon: 567 303 521, fax: 567 300 331
E-mail: [email protected]
Facebook: http://www.facebook.com/ddmjihlavapo
5
Květen 2014
Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o., Brněnská 20/29, 586 01 Jihlava
Webové stránky: www.ddmjihlava.cz
telefon: 567 303 521, fax: 567 300 331
E-mail: [email protected]
Facebook: http://www.facebook.com/ddmjihlavapo
5
Květen 2014
Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o., Brněnská 20/29, 586 01 Jihlava
Webové stránky: www.ddmjihlava.cz
telefon: 567 303 521, fax: 567 300 331
E-mail: [email protected]
Facebook: http://www.facebook.com/ddmjihlavapo
5
Květen 2014
SOUTĚŽ NA KVĚTEN 2014
ODEVZDAT DO 23. 5. 2014!!! Zadání na www.ddmjihlava.cz.
Podepsané lístečky do schránky v přízemí DDM JI. Možno i na [email protected]
KŘÍŽOVKA A SUDOKU
Jakub se poslední dobou ……(tajenka) z béčka. Ale ta ho asi nahání marně.
Ona navíc pořád luští sudoku, a to už vůbec není jeho přednost.
Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o., Brněnská 20/29, 586 01 Jihlava
Webové stránky: www.ddmjihlava.cz
telefon: 567 303 521, fax: 567 300 331
E-mail: [email protected]
Facebook: http://www.facebook.com/ddmjihlavapo
5
Květen 2014
ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ SOUTĚŽE Z DUBEN 2014 – PRO
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:
CHYTRÉ HLAVIČKY
1. a) vodou
2. b) zelená
3. c) 8
4. c) vytváří se duha
5. c) oblečeš si čepici, svetr a bundu 6) b) truhláře
7. a) 100 mm
8. b) 1x za 4 roky
9. dům dětí a mládeže
10. c) 155
11. c) 7 – 10 minut
ODMĚNY SI VYZVEDNI U SLUŽBY NA DDM JIHLAVA!!!
JAN POUKAR – ŘEMESLA
MONČA ŠTEFLOVÁ – KAŠPÁREK
TOMÁŠ MOTÁČEK – MINIŠKOLÁČEK
RADIM MARKO NYKODÝM – ROKENROL
RADEK VRZÁČEK – PROGRAMOVÁNÍ
DANIEL KUBÍN – LETEČTÍ MODELÁŘI
MICHAL MATĚJÍČEK – ŘEMESLA
JAROSLAV SLÍVA – LETEČTÍ MODELÁŘI
S JEDNOU CHYBOU:
PETR POSPÍCHAL – TELEČSKÁ 51
VÁCLAVA KOPŘIVA – PLASTICI
KRYŠTOF KUBIZŇÁK – FLORBAL
Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o., Brněnská 20/29, 586 01 Jihlava
Webové stránky: www.ddmjihlava.cz
telefon: 567 303 521, fax: 567 300 331
E-mail: [email protected]
Facebook: http://www.facebook.com/ddmjihlavapo
Download

5 - DDM Jihlava, po