VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby primátora mesta
v Rimavskej Sobote
15. novembra 2014
Mestská volebná komisia v Rimavskej Sobote podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby
primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Dušan Hlinka, Ing., 48 r., podnikateľ, Rimavská Sobota, Milana Rastislava Štefánika 26,
SMER - sociálna demokracia
2. Igor Maňovský, Ing., 47 r., informatik, Rimavská Sobota, Milana Rastislava Štefánika 18,
nezávislý kandidát
3. Štefan Orosz, PaedDr., 38 r., riaditeľ ZŠ M. Tompu, Rimavská Sobota, Okružná 23D,
MOST-HÍD, SIEŤ
4. Jozef Šimko, JUDr., 63 r., primátor, Rimavská Sobota, Kurinec súp. č. 2200, nezávislý
kandidát
V Rimavskej Sobote
Dátum: 25.09.2014
Dana Dirbáková v. r.
_____________________________
predsedkyňa volebnej komisie
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva
v Rimavskej Sobote
15. novembra 2014
Volebný obvod č. 1
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci
Mestská volebná komisia v Rimavskej Sobote podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov
mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Eva Bornayová, JUDr., 52 r., advokátka, Rimavská Sobota, Fučíkova 15, SMER - sociálna demokracia
2. Marek Drak, Mgr., 26 r., učiteľ ZŠ, Rimavská Sobota, Jánošíkova 8, SIEŤ
3. Anna Drugdová, 55 r., robotníčka, Rimavská Sobota, Jánošíkova 24, Komunistická strana Slovenska
4. Zsolt Főző, Mgr., 37 r., pedagóg, Rimavská Sobota, Veterná 14, NOVA, Občianska konzervatívna
strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Konzervatívni demokrati Slovenska, Sloboda a
Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
5. Erika Juhászová, Mgr., 53 r., pedagogička, Rimavská Sobota, Veterná 95, SMER - sociálna demokracia
6. Peter Maliar, Ing., 54 r., SZČO, Rimavská Sobota, Športová 2, Slovenská národná strana
7. Monika Očenášová, 48 r., ekonómka, Rimavská Sobota, Liesková 11, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ
STRANA
8. Tibor Palčo, 62 r., dôchodca, Rimavská Sobota, Slnečná 2, MOST- HÍD
9. Ladislav Rigó, Ing., 57 r., strojný inžinier, Rimavská Sobota, Slnečná 26, NOVA, Občianska
konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Konzervatívni demokrati Slovenska,
Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
V Rimavskej Sobote
Dátum: 25.09.2014
Dana Dirbáková v. r.
predsedkyňa volebnej komisie
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva
v Rimavskej Sobote
15. novembra 2014
Volebný obvod č. 2
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci
Mestská volebná komisia v Rimavskej Sobote podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov
mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Zoltán Bán, Ing., 61 r., elektroinžinier, Rimavská Sobota, Veterná 61, NOVA, Občianska konzervatívna
strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Konzervatívni demokrati Slovenska, Sloboda a
Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
2. Mikuláš Csirmaz, Ing., 43 r., ekonóm, Rimavská Sobota, Čerešňová 4, NOVA, Občianska
konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Konzervatívni demokrati Slovenska,
Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
3. Attila Gálik, 63 r., podnikateľ, Rimavská Sobota, Veterná 59, MOST- HÍD
4. Ladislav Kengyel, RSDr., 63 r., dôchodca, Rimavská Sobota, Javorová 13, Komunistická strana
Slovenska
5. Milan Kocka, Ing., 68 r., technik, Rimavská Sobota, Hurbanova 2, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
6. Zoltán Kovács, 37 r., zamestnanec SBS, Rimavská Sobota, Tržná 25, nezávislý kandidát
7. Robert Kuvik, Ing., 43 r., geodet, Rimavská Sobota, Školská 16, SMER - sociálna demokracia
8. Renáta Puhlová, 46 r., nezamestnaná, Rimavská Sobota, Bakta 86, PRIAMA DEMOKRACIA
9. Tibor Rákoši, 63 r., podnikateľ, Rimavská Sobota, Cestárska 16, SMER - sociálna demokracia
10. Gejza Tóth, 52 r., strojník-technik, Rimavská Sobota, Dukel. hrdinov 3, PRIAMA DEMOKRACIA
11. Samuel Urban, Ing., 56 r., technik, Rimavská Sobota, Liesková 7, Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
12. Ján Végh, Ing., 54 r., elektrotechnik, Rimavská Sobota, Bakta 63, SMER - sociálna demokracia
V Rimavskej Sobote
Dátum: 25.09.2014
Dana Dirbáková v. r.
predsedkyňa volebnej komisie
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva
v Rimavskej Sobote
15. novembra 2014
Volebný obvod č. 3
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci
Mestská volebná komisia v Rimavskej Sobote podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov
mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Andrea Andrášiová, JUDr., 45 r., advokátka, Rimavská Sobota, Žánovská 2, NOVA, Občianska
konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Konzervatívni demokrati Slovenska,
Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
2. František Auxt, 62 r., podnikateľ, Rimavská Sobota, Malohontská 49, NOVA, Občianska konzervatívna
strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Konzervatívni demokrati Slovenska, Sloboda a
Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
3. Štefan Baláž, JUDr., 72 r., právnik, Rimavská Sobota, Sídlisko Rimava 11, Strana demokratického
Slovenska
4. Ján Caban, JUDr., 66 r., právnik, Rimavská Sobota, Rožňavská 36, SMER - sociálna demokracia
5. Ján Čeman, Mgr., 63 r., riaditeľ gymnázia, Rimavská Sobota, Malohontská 53, SMER - sociálna
demokracia
6. Marian Dzuroška, JUDr., 63 r., advokát, Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 31, SMER - sociálna
demokracia
7. Obaidullah Mir, MUDr., 46 r., lekár, Rimavská Sobota, Cukrovarská 63, NOVA, Občianska
konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Konzervatívni demokrati Slovenska,
Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
8. Vojtech Štanga, 37 r., vodič taxislužby, Rimavská Sobota, Kirejevská 14, VZDOR - strana práce
9. Silvia Vargová, MUDr., 44 r., lekárka, Rimavská Sobota, Nová 21, MOST- HÍD
V Rimavskej Sobote
Dátum: 25.09.2014
Dana Dirbáková v. r.
predsedkyňa volebnej komisie
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva
v Rimavskej Sobote
15. novembra 2014
Volebný obvod č. 4
Vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov
Mestská volebná komisia v Rimavskej Sobote podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov
mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Mikuláš Bakony, Bc., 57 r., dôchodca, Rimavská Sobota, Tomášikova 7, nezávislý kandidát
2. Martina Bálintová, Bc., 48 r., kontrolórka kvality, Rimavská Sobota, J. Bodona 12, 99% - občiansky
hlas
3. Ladislav Bedécs, 34 r., finančný poradca, Rimavská Sobota, Krajná 14, NOVA, Občianska
konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Konzervatívni demokrati Slovenska,
Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
4. Miroslav Bitala, Mgr., 52 r., výsluhový dôchodca, Rimavská Sobota, T. Vansovej 6, SMER - sociálna
demokracia
5. Ondrej Borláš, 56 r., mechanizátor, Rimavská Sobota, L. Novomeského 5, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
6. Alexander Cetner, Ing., 43 r., podnikateľ, Rimavská Sobota, Pavla Jozefa Šafárika 7, SMER - sociálna
demokracia
7. Štefan Demeter, Ing., 60 r., strojný inžinier, Rimavská Sobota, Sedliacka 30, NOVA, Občianska
konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Konzervatívni demokrati Slovenska,
Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
8. Martin Faško, Ing., PhD., 33 r., vedúci prevádzky, Rimavská Sobota, Rybárska 7, SMER - sociálna
demokracia
9. Attila Halász, 37 r., podnikateľ, Rimavská Sobota, Pavla Jozefa Šafárika 1, NOVA, Občianska
konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Konzervatívni demokrati Slovenska,
Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
10. Ivan Hazucha, Ing., 44 r., vedúci prevádzky, Rimavská Sobota, L. Svobodu 13, SMER - sociálna
demokracia
11. Miroslav Kéry, Bc., 52 r., ekonóm, Rimavská Sobota, Veterná 77, SIEŤ
12. Erik Klaubert, Ing. arch., 39 r., architekt, Rimavská Sobota, Hurbanova 2, nezávislý kandidát
13. Tibor Kohárik, 49 r., automechanik, Rimavská Sobota, PRIAMA DEMOKRACIA
14. Jevgenij Kovaľčuk, 23 r., študent, Rimavská Sobota, J. Bodona 20, Ľudová strana Naše Slovensko
15. Helena Krauszová, 43 r., podnikateľka, Rimavská Sobota, Koalícia občanov Slovenska
16. Ružena Kukolíková, 59 r., podnikateľka, Rimavská Sobota, K. Mikszátha 51, MOST- HÍD
17. Edita Meszárosová, 56 r., stavebná technička, Rimavská Sobota, P. Dobšinského 22, NOVA, Občianska
konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Konzervatívni demokrati Slovenska,
Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
18. Pavel Molnár, Mgr., 25 r., študent, Rimavská Sobota, L. Svobodu 33, nezávislý kandidát
19. Karol Páliáš, 25 r., úradník, Rimavská Sobota, K. Mikszátha 51, Koalícia občanov Slovenska
20. Ivan Pivník, Ing., 39 r., agromanager, Rimavská Sobota, L. Svobodu 1, SMER - sociálna demokracia
21. Július Sojka, PaedDr., 55 r., pedagóg, Rimavská Sobota, L. Svobodu 19, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
22. Ján Šimon, Ing., 40 r., manager, Rimavská Sobota, Milana Rastislava Štefánika 21, SMER - sociálna
demokracia
23. Jaroslav Švagerko, 26 r., podnikateľ, Rimavská Sobota, L. Novomeského 13, nezávislý kandidát
Strana: 2
24. František Tóth, Ing., PhD., 52 r., predseda DR, Rimavská Sobota, Žánovská 27, NOVA, Občianska
konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Konzervatívni demokrati Slovenska,
Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
25. Viliam Vaš, Mgr., 58 r., stredoškolský učiteľ, Rimavská Sobota, L. Novomeského 1,
Kresťanskodemokratické hnutie
26. Anna Zsóriová, JUDr., 33 r., právnička, Rimavská Sobota, Kolínska 5, Strana moderného Slovenska
V Rimavskej Sobote
Dátum: 25.09.2014
Dana Dirbáková v. r.
predsedkyňa volebnej komisie
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva
v Rimavskej Sobote
15. novembra 2014
Volebný obvod č. 5
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci
Mestská volebná komisia v Rimavskej Sobote podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov
mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Milan Baldovský, 25 r., živnostník, Rimavská Sobota, P. Dobšinského 14, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
2. Peter Banda, 31 r., asistent TSP, Rimavská Sobota, Dúžavská cesta 10, Strana Rómskej únie na
Slovensku
3. Pavel Barto, Ing., 65 r., poľnohospodársky inžinier, Rimavská Sobota, Tomašovská 59, Komunistická
strana Slovenska
4. Tibor Bartoš, 43 r., robotník, Rimavská Sobota, Dúžavská cesta 9, Hnutie za demokratické Slovensko
5. Zoltán Cziprusz, Ing., 25 r., stavebný inžinier, Rimavská Sobota, Tehlová 1, NOVA, Občianska
konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Konzervatívni demokrati Slovenska,
Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
6. Gejza Farkaš, Ing., 40 r., drevársky inžinier, Rimavská Sobota, Tomašovská 53, NOVA, Občianska
konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Konzervatívni demokrati Slovenska,
Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
7. Peter Gulik, Ing., 51 r., podnikateľ, Rimavská Sobota, Na Chrenovisku 7, SMER - sociálna demokracia
8. Csaba Illés, 24 r., hygienik, Rimavská Sobota, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
9. Jaroslav Kanát, 49 r., sokoliar, Rimavská Sobota, Mojín 40, nezávislý kandidát
10. Vojtech Kökény, Mgr., 58 r., sociálny pracovník, Rimavská Sobota, Česká 10, Strana rómskej koalície
11. Peter Kováčik, Mgr., 26 r., advokátsky koncipient, Rimavská Sobota, Dukel. hrdinov 6, NOVA,
Občianska konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Konzervatívni demokrati
Slovenska, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
12. Lukáš Kvietok, Mgr., 29 r., politológ, Rimavská Sobota, Dúžava 72, SMER - sociálna demokracia
13. Fridrich Lakatoš, 49 r., živnostník, Rimavská Sobota, L. Novomeského 6, Strana rómskej koalície
14. Pavel Melišík, 27 r., hudobník-promotér, Rimavská Sobota, P. Dobšinského 16, nezávislý kandidát
15. Tomáš Sliva, Mgr., 35 r., štátny zamestnanec, Rimavská Sobota, Kirejevská 1, MOST- HÍD
16. Jozef Tóth, Mgr., 51 r., THP, Rimavská Sobota, Lipová 4, nezávislý kandidát
V Rimavskej Sobote
Dátum: 25.09.2014
Dana Dirbáková v. r.
predsedkyňa volebnej komisie
Download

Celý zoznam vo formáte .pdf si viete stiahnuť na