Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
REGISTER ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na vykonávanie epidemiologicky závažných činností podľa § 15 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
(registrácia od 1.1.2010)
Por.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Priezvisko, meno, titul
Trvalé bydlisko
FURMAN Ľubomír
Dr.V.Clementisa 249/7
979 01 Rimavská Sobota
SZABÓOVÁ Helena
Blhovce 301
980 32 Blhovce
BÁLINTOVÁ Marcela, Ing.
Rimavské Janovce 118
980 01 Rimavské Janovce
SIMONOVÁ Mária
Malohontská 66/26
979 01 Rimavská Sobota
DÚŽIKOVÁ Erika
1. mája 908
980 01 Hnúšťa
DÚŽIK Roman
1. mája 908
981 01 Hnúšťa
POPROCKÁ Lucia, Bc.
Ratková 197
982 65 Ratková
GOLIAN Štefan
Zacharovce 129
979 01 Rimavská Sobota
ERNEST Jindřich
Vyšný Skálnik 87
980 52 Hrachovo
BÁLINTOVÁ Ivona
SNP 107
980 55 Klenovec
KRIŠKOVÁ Ľubica
Francisciho 806
980 61 Tisovec
GOLIANOVÁ Iveta
Zacharovce 129
979 01 Rimavská Sobota
LÁSKOVÁ Mariana
Mieru 9
980 52 Hrachovo
SOJKA Marcel
Sobôtka 81
979 01 Rimavská Sobota
Dátum vydania
Číslo
Činnosť
Platnosť do
osvedčenia
26.1.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.1.2015 2010 / 000209
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.1.2015 2010 / 000251
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2010
26.1.2015
2010/000231
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.1.2015 2010 / 000232
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.1.2015 2010 / 000354
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.1.2015 2010 / 000355
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.1.2015 2010 / 000327
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.1.2015 2010 / 000317
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.1.2015 2010 / 000204
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.1.2015 2010 / 000284
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.1.2015 2010 / 000242
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.1.2015 2010 / 000318
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.1.2015 2010 / 000199
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.1.2015 2010 / 000353
do obehu potravín a pokrmov
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
HUŇOVÁ Renáta
Klokočova 738
981 01 Hnúšťa
VETRÁKOVÁ Miroslava
Klokočova 733
981 01 Hnúšťa
CZAKÓOVÁ Eva
Kráľ 125
980 45 Štrkovec
BEŇÁKOVÁ Martina
Sládkovičova 302
980 61 Tisovec
PETRIKOVÁ Tünde, Mgr.
Tabaková 1037/39
982 01 Tornaľa
TUBOVÁ Katarína
Višňová 206/20
982 01 Tornaľa
DEMETER Gabriel
Mierová 1184/32
982 01 Tornaľa
BOBROVSKÁ Zuzana
Ratková 198
982 65 Ratková
BAKOŠOVÁ Alena
Ratková 236
982 56 Ratková
BUKOVICSOVÁ Ľudmila
Ratková 211
982 65 Ratková
BAKOŠOVÁ Eva
Ploské 5
982 65 Ratková
ŠALIGOVÁ Anna
Ratkovské Bystré 161
982 66 Ratkovské Bystré
BALOGOVÁ Henrieta
Širkovce 16
980 02 Jesenské
VADÁSOVÁ Katarína
Mieru 1/2
980 52 Hrachovo
MOLNÁR Tomáš, Ing.
Tachty 98
980 34 Nová Bašta
CZIKORA Marian
Nová Bašta 94
980 34 Nová Bašta
ŠIMINSKÁ Emília
Ožďany 415
980 11 Ožďany
BALÁŽOVÁ Agneša
Ivanice 10
980 42 Rimavská Seč
TANKOVÁ Mária
Rožňavská 847/1
26.1.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.1.2015 2010 / 000186
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.1.2015 2010 / 000185
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.1.2015 2010 / 000173
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.1.2015 2010 / 000243
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2010
v zariadeniach starostlivosti o
26.1.2015 2010 / 000222
ľudské telo
26.1.2010
v zariadeniach starostlivosti o
26.1.2015 2010 / 000249
ľudské telo
26.1.2010
v zariadeniach starostlivosti o
26.1.2015 2010 / 000250
ľudské telo
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000432
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000399
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000460
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000370
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000433
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000412
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000532
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000646
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000645
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000525
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000442
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000586
do obehu potravín a pokrmov
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
979 01 Rimavská Sobota
KATONOVÁ Tímea
Ivanice 16
980 42 Rimavská Seč
SIROTIAKOVÁ Zuzana
Česká 375/6
979 01 Rimavská Sobota
FERENCZOVÁ Janka
Rožňavská 856/8
979 01 Rimavská Sobota
NAGYOVÁ Edita
Hajnáčka 323
980 33 Hajnáčka
ZAHORANSKÁ Zdena
Cukrovarská 1604/16
979 01 Rimavská Sobota
CIBUĽOVÁ Žaneta
Ožďany 74
980 11 Ožďany
SOLNIČKA František
Sobôtka 117
979 01 Rimavská Sobota
MIHÁLYOVÁ Alica
Hodejovec 4
980 02 Jesenské
PÉTEROVÁ Alžbeta
Konrádovce 54
980 32 Blhovce
DÓŠOVÁ Zuzana
Blhovce 202
980 32 Blhovce
KOVÁČIKOVÁ Michaela
Bátka 183
980 21 Bátka
BALÁŽ Marian
Ivanice 10
980 42 Rimavská Seč
JÉNEYOVÁ Mária
Ivanice 3
980 42 Rimavská Seč
PLÁNKA Attila
Škultétyho 498/8
982 01 Tornaľa
KVIETKOVÁ Jarmila
Rybárska 16/26, Čerenčany
979 01 Rimavská Sobota
SZABOVÁ Monika
Partizánska 107
980 61 Tisovec
GUBČOVÁ Monika
Studená 54
980 34 Nová Bašta
HALÁSZOVÁ Dorota
Otročok 14
982 62 Gemerská Ves
CZÓKOLYOVÁ Eva
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000408
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000647
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000482
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000577
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000502
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000413
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000435
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000516
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000436
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000654
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000434
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000441
do obehu potravín a pokrmov
23.2.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
23.2.2015 2010 / 000587
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000964
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 001052
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000787
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000607
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000966
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
2010 / 000826
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Kráľ 91
980 45 Štrkovec
MAĎAROVÁ Martina
P.Šífrika 449
980 61 Tisovec
HALÁSZOVÁ Eva
Otročok 14
982 62 Gemerská Ves
SZITAIOVÁ Tímea
Rimavská Seč 163
980 42 Rimavská Seč
JOKMANOVÁ Zuzana
Gemerské Michalovce 41
982 52 Nižná Kaloša
KOSZTÚROVÁ Alžbeta
Kráľ 527
980 45 Štrkovec
PUCSOKOVÁ Adela
Číž 142
980 43 Číž
ŠAFRÁNKOVÁ Margita
sídl.Rimava 1063/37
979 01 Rimavská Sobota
OLÁHOVÁ Terézia
Liptovský Trnovec 9
032 22 Liptovský Trnovec
MELICHEROVÁ Monika
Nová štvrť 749
980 55 Klenovec
FELEDY Judit
J.Jesenského 520/2
980 02 Jesenské
ANDRICÁKOVÁ Viera
sídl.Rimava 1065/24
979 01 Rimavská Sobota
HABOVČÍKOVÁ Rozália
Lenka 85
980 50 Včelince
JAKABOVÁ Edita
A.Markuša 52
979 01 Rimavská Sobota
BUKOCIOVÁ Helena
I.Krasku 1119/6
050 01 Revúca
DUSZOVÁ Erika
Školská 1284/26
982 01 Tornaľa
LENKEYOVÁ Elvíra
Kráľ 289
980 45 Štrkovec
GOMBALOVÁ Jarmila
Hlavná 251
980 01 Rimavské Janovce
MÁCSOVÁ Alica
sídl.Rimava 1065/26
979 01 Rimavská Sobota
31.3.2015 2010 / 000826
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000786
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000963
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000891
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000579
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000824
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000803
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000977
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000802
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000901
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000939
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000975
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000827
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000976
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000766
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000828
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000825
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000714
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000606
do obehu potravín a pokrmov
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
BORBÉLYOVÁ Vlasta
Vyšné Valice 173
982 52 Nižná Kaloša
PEŤKOVÁ Alena
Rožňavská 847/1
979 01 Rimavská Sobota
SMOLEŇÁKOVÁ Viera
Drienčany 87
980 23 Teplý Vrch
TÓTHOVÁ Júlia
Hlavná 302
980 32 Blhovce
VOŠKO Martin
Vl.Clementisa 196
981 01 Hnúšťa
PETRINEC Miroslav
Rimavské Janovce 349
980 01 Rimavské Janovce
DAMAŠKOVÁ Mária
Bottovo 62
980 41 Dubovce
MIHÁLY Ondrej
Orgovánová 4379/12
979 01 Rimavská Sobota
MAJOROŠOVÁ Alžbeta
Drienčany 87
980 23 Teplý Vrch
GUBALOVÁ Helena
Stránska 35
982 51 Figa
MAJEROVÁ Veronika
Klokočova 732
981 01 Hnúšťa
MATUŠKOVÁ Jaroslava
Jánošíkova 1574/14
979 01 Rimavská Sobota
STRÚŽOK Karol
Poproč 24
982 67 Rovné
SZINGER Ján
Dubovec 169
980 41 Dubovce
GONDÁŠOVÁ Elena
Dolná 71
981 01 Hnúšťa
ZÁMPORYOVÁ Zuzana
1.mája 642
981 01 Hnúšťa
UHRÍK Milan
Malinovského 133
980 55 Klenovec
VILHAN Michal
Bottovo 29
980 41 Dubovce
KUTLIAKOVÁ Janka
Maša 604
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000961
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000628
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000609
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000608
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000648
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000610
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
31.3.2015 2010 / 000776 pri prvovýrobe mlieka
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000105
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000717
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000746
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000687
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.3.2015 2010 / 000611
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2010
31.3.2015 2010 / 000703 pri prvovýrobe mlieka
31.3.2010
31.3.2015 2010 / 000705 pri prvovýrobe mlieka
31.3.2010
31.3.2015 2010 / 000700 pri prvovýrobe mlieka
31.3.2010
31.3.2015 2010 / 000702 pri prvovýrobe mlieka
31.3.2010
31.3.2015 2010 / 000704 pri prvovýrobe mlieka
31.3.2010
31.3.2015 2010 / 000729 pri prvovýrobe mlieka
31.3.2010
31.3.2015 2010 / 000706 pri prvovýrobe mlieka
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
981 01 Hnúšťa
PLICHTA Ján
Hačava 13
981 01 Hnúšťa
VELOCHOVÁ Elena
SNP 441
981 01 Hnúšťa
HAJNÁKOVÁ Alena
Rimavské Brezovo 77
980 54 Rimavské Brezovo
BENDOVÁ Andrea
Slnečná 164
980 52 Hrachovo
PUPALOVÁ Miroslava
Mieru 4
980 52 Hrachovo
VRÁBEĽOVÁ Mária
Rimavské Zalužany 142
980 53 Rimavské Zalužany
ROSIAROVÁ Janka
Klokočova 733
981 01 Hnúšťa
PÓCOŠOVÁ Monika, Bc.
Rožňavská 851/11
979 01 Rimavská Sobota
KOVÁČOVÁ Klára
gen. Viesta 1104/5
050 01 Revúca
GALOVÁ Dana
1. mája 644/9
050 01 Revúca
NOVÁKOVÁ Beáta
Blhovce 155
980 32 Blhovce
LŐRINCZ Štefan
Nová 627
980 02 Jesenské
KOLESÁROVÁ Eva
Južná 1227/7
982 01 Tornaľa
ILLÉŠOVÁ Viera
Sládkovičova 218
980 55 Klenovec
BITALOVÁ Ľubomíra
Hradná 114
980 52 Hrachovo
BÁLINT Rastislav, Mgr.
Osloboditeľov 254/3
980 52 Hrachovo
KORONIOVÁ Janka, Mgr.
Ouonierska 684/53
987 01 Poltár
KECSŐOVÁ Katarína
Školská 1284/22
982 01 Tornaľa
HAVIERNIKOVÁ Anna
31.3.2010
31.3.2015 2010 / 000699 pri prvovýrobe mlieka
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001278
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001257
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001261
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001262
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001258
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001277
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001264
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001274
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001253
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001263
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001266
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001272
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001255
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001267
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001265
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001260
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001271
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
2010 / 001270
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
108 L.Svobodu 1670/14
979 01 Rimavská Sobota
HRIVNÁK Daniel
109 Mieru 1/2
980 52 Hrachovo
MAGOVÁ Andrea
110 Škultétyho 350/1
979 01 Rimavská Sobota
KOPPEROVÁ Mária
111 Štefánikova 956
980 61 Tisovec
KUBÍNIOVÁ Jarmila
112 Štefánikova 956
980 61 Tisovec
ILLÉŠOVÁ Lenka
113 Sládkovičova 218
980 55 Klenovec
BÁLINTOVÁ Eva
114 Osloboditeľov 223
980 52 Hrachovo
KAMENSKÁ Viera
115 Osloboditeľov 242/27
980 52 Hrachovo
DANYIOVÁ Judita
116 Ružová 575/3
980 02 Jesenské
VETRÁKOVÁ Veronika
117 Česká 407/22
979 01 Rimavská Sobota
SKALÁKOVÁ Veronika
118 Poštová 1218/93
982 01 Tornaľa
KOVÁČOVÁ Ema
119 Rožňavská 849/5
979 01 Rimavská Sobota
BARTÓKOVÁ Eva
120 Skerešovo 49
982 62 Gemerská Ves
CZETNEROVÁ Miriam
121 L.Svobodu 1670/14
979 01 Rimavská Sobota
SZÉKELYOVÁ Tünde
122 Šankovce 81
982 62 Gemerská Ves
GENSKÁ Emília
123 Malohontská 61/22
979 01 Rimavská Sobota
HULINOVÁ Marcela
124 Vrbovce nad Rimavicou 87
980 51 Veľké Teriakovce
BODONOVÁ Irena
125 Levkuška 20
982 62 Gemerská Ves
GALAMB Peter
126 Ožďany 507
980 11 Ožďany
10.5.2015 2010 / 001270
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001256
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001223
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001275
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001276
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001254
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001259
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001268
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001067
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001032
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001033
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001053
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001039
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001001
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001054
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 000978
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001004
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001037
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001103
do obehu potravín a pokrmov
SIMON Ondrej
127 Lenartovce 120
980 44 Lenartovce
VETRÁKOVÁ Monika
128 Nižný Skálnik 42
980 52 Hrachovo
PATAKIOVÁ Ivana
129 Jánošíkova 1574/6
979 01 Rimavská Sobota
REPKOVÁ Anna
130 Ožďany 515
980 11 Ožďany
SINKOVÁ Zuzana
131 Šamarianka 726
979 01 Rimavská Sobota
KUPCOVÁ Zdenka
132 Teplý Vrch 90
980 23 Teplý Vrch
GAZDOVÁ Gabriela
133 Hrkáč 193
982 62 Gemerská Ves
TÓTHOVÁ Monika
134 Blhovce 21
980 32 Blhovce
CSINTALANOVÁ Jana
135 Železničná 692/35
979 01 Rimavská Sobota
KRUISSOVÁ Gabriela
136 Nová 423
980 42 Rimavská Seč
FŰKŐOVÁ Kitti
137 Krľá 127
980 45 Štrkovec
FUJDIAROVÁ Anna
138 F.Kráľa 1107/3
050 01 Revúca
PÁL Betarix
139 Tachty 2
980 34 Nová Bašta
LAJGÚTOVÁ Katarína
140 Zacharovce 119
979 01 Rimavská Sobota
TUBOVÁ Gabriela
141 Sedliacka 123/16
979 01 Rimavská Sobota
TÓTHOVÁ Helga
142 L.Novomeského 247/21
979 01 Rimavská Sobota
KLEMENTOVÁ Oľga
143 M.Krna 210, Čerenčany
979 01 Rimavská Sobota
MIKLÓS Gergely
144 Poštová 1218/107
982 01 Tornaľa
GUBALOVÁ Andrea
145 Malohontská 1533/1
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001063
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001190
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001002
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 000773
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 000999
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001189
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001038
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001031
do obehu potravín a pokrmov
10.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.5.2015 2010 / 001191
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 001704
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 001705
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 001435
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 000852
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 001831
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 001316
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 001830
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 001484
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 001638
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 001489
do obehu potravín a pokrmov
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
979 01 Rimavská Sobota
KOSTOLÁNIOVÁ Valeria
Hodejovec 70
980 02 Jesenské
MURTINOVÁ Alena
Štefánika 619
980 61 Tisovec
TORMOVÁ Helena
Širkovce 110
980 02 Jesenské
PLICHTOVÁ Ida
Hlavná 105, Rimavská Píla
980 61 Tisovec
ERTELOVÁ Andrea
Francisciho 804
980 61 Tisovec
HUSZTI Marian
Nová 123
980 01 Rimavské Janovce
FARKASOVÁ Dorota
P.Hostinského 1793/36
979 01 Rimavská Sobota
KOTÁNOVÁ Eva
Školská 1284/26
982 01 Tornaľa
GIERTLOVÁ Mária
Gemer 73
982 01 Tornaľa
ČIPČALOVÁ Štefánia
Ožďany 216
980 11 Ožďany
MIKO Štefan
Bátka 83
980 21 Bátka
ANTALOVÁ Judita
Polina 11
982 62 Gemerská Ves
AUXTOVÁ Alžbeta
Kurinec č. 5
979 01 Rimavská Sobota
BRNDIAROVÁ Michaela
9. mája 796
980 55 Klenovec
CAGÁŇOVÁ Monika, Bc.
Rimavská 1650/5
979 01 Rimavská Sobota
FORGONOVÁ Jolana
Malohontská 1532/19
979 01 Rimavská Sobota
HODERMARSZKÁ Eva
Jilemnického 82/10
050 01 Revúca
KALMÁROVÁ Edita
Novomeského 1752/1
979 01 Rimavská Sobota
KONDÁŠOVÁ Malvína
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 000919
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 001719
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 001315
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 001889
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 001781
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 001656
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 001832
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 001617
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 001616
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 001676
do obehu potravín a pokrmov
26.5.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
26.5.2015 2010 / 001607
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 001948
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 001942
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 001872
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002030
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002002
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002026
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002215
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
2010 / 001941
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
164 Rybárska 1632/14
979 01 Rimavská Sobota
KOŽIAKOVÁ Eva
165 Hlavná 39
980 44 Lenartovce
LAKATOSOVÁ Alžbeta
166 Rožňavská 856/8
979 01 Rimavská Sobota
LAVRINCOVÁ Mária
167 Rimavské Brezovo 15
980 54 Rimavské Brezovo
LIPTÁKOVÁ Eniko
168 Rožňavská 847/1
979 01 Rimavská Sobota
LONGAUER Pavel
169 L. Svobodu 1636/5
979 01 Rimavská Sobota
LUPTÁKOVÁ Eva
170 Ožďany č. 341
980 11 Ožďany
MALIAROVÁ Petra
171 Športová 1539/2
979 01 Rimavská Sobota
PALÍKOVÁ Helena
172 Tomášikova 1201/10
050 01 Revúca
STRINKOVÁ Marcela
173 Železničná 223/40
050 01 Revúca
ŠVOŇAVOVÁ Eva
174 por. Ušiaka 1734/3
979 01 Rimavská Sobota
URBAN Matej
175 Sídlisko Rimava 1062/25
979 01 Rimavská Sobota
BALÁŽ Ivan
176 Mokrá Lúka 132
050 01 Revúca
CSOBOVÁ Zuzana
177 Janka Jesenského 525/4
980 02 Jesenské
GÁLIKOVÁ Helena
178 Malohontská 1076/20
979 01 Rimavská Sobota
HOFFMAN Marek
179 Tržná 997/14
979 01 Rimavská Sobota
FIGEI Szabolcs, Mgr.
180 Školská 269
980 02 Jesenské
LAKOMČÍKOVÁ Jana
181 Mokrá Lúka 107
050 01 Revúca
LEHOTSKÁ Alžbeta
182 L. Novomeského 1735/2
979 01 Rimavská Sobota
doba neurčitá 2010 / 001941
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 001895
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002000
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 001367
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 001996
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 001940
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 001994
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 001735
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002027
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002022
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002004
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002006
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002298
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002195
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002005
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 001997
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002240
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002116
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 001998
do obehu potravín a pokrmov
LJUDVIGOVÁ Katarína
183 Gen. Viesta 1102/3
050 01 Revúca
LÓCZYOVÁ Helena
184 Pri Slanej 17
982 01 Tornaľa
MITTEROVÁ Jozefína
185 Záhradná 175
980 52 Hrachovo
PIRŠELOVÁ Mária
186 Česká 375/14
979 01 Rimavská Sobota
SZILÁRDIOVÁ Judita
187 Rožňavská 855/4
979 01 Rimavská Sobota
SABACKÁ Ildikó
188 Česká 375/6
979 01 Rimavská Sobota
SPODNIAK Marián
189 Športová 1539/8
979 01 Rimavská Sobota
VINCZE Peter
190 Janka Jesenského 525
980 02 Jesenské
VOJENČIAK Milan
191 Rimavské Janovce 54
980 01 Rimavské Janovce
NAGYOVÁ Monika
192 Čoltovo 8
049 12 Gemerská Hôrka
REMÉNYIOVÁ Eva
193 Čoltovo 16
049 12 Gemerská Hôrka
IKRIOVÁ Janka
194 Železník 207
049 54 Sirk
ŠTRBA Svetozár
195 P.Dobšinského 1094/36
979 01 Rimavská Sobota
VÉGHOVÁ Katarína
196 Šimonovce 52
980 03 Šimonovce
BOHÓOVÁ Nikola
197 Sládkovičová 2
986 01 Fiľakovo
VOJENČIAKOVÁ Diana
198 Rimavské Janovce 54
980 01 Rimavské Janovce
VARGA Štefan
199 Bátka 39
980 21 Bátka
HÁZIKOVÁ Michaela
200 Kvetná 1089/6
979 01 Rimavská Sobota
KOUBEKOVÁ Viktória
201 Malohontská 1532/11
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002299
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002047
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002093
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 001995
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002003
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002001
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002238
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002196
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002052
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002366
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002363
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002304
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002051
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 001934
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002279
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002053
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002056
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002472
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 000998
do obehu potravín a pokrmov
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
979 01 Rimavská Sobota
SAMKOVÁ Jolana
Muránska 13
049 16 Jelšava
BALÁZS Tomáš
Bátka 253
980 21 Bátka
TRNKOVÁ Miriam
Zacharovce 105
979 01 Rimavská Sobota
KOVÁCSOVÁ Melinda
Nová Bašta 52
980 34 Nová Bašta
BARI RUDOLF
Školská 822/26
979 01 Rimavská Sobota
SZÍVOSOVÁ Katarína
Bátka 5
980 21 Bátka
KÁNTOROVÁ Katarína
Duk.hrdinov 965/16
979 01 Rimavská Sobota
KOZÁKOVÁ Eva
Rybárska 1630/8
979 01 Rimavská Sobota
LAKATOŠ Vojtech
Bátka 56
980 21 Bátka
KÁNTOR Attila
Duk.hrdinov 965/16
979 01 Rimavská Sobota
BOHÓ Ladislav
Rimavské Janovce 175
980 01 Rimavské Janovce
OČENÁŠOVÁ Miroslava
Železničná 139/19
979 01 R.Sobota, Čerenčany
SPIŠÁKOVÁ Justína
Tomášikova 1178/16
050 01 Revúca
MORAVČÍK Milan
Rybárska 1630/6
979 01 Rimavská Sobota
MIŠURÁKOVÁ Beáta
Muránska Zdychava 95
050 01 Revúca
ŠŤAVNICKÁ Terézia
Dr.Töröka 828/10
982 01 Tornaľa
MURÁRIKOVÁ Jana
Česká 375/10
979 01 Rimavská Sobota
KURTÍKOVÁ Alexandra
Veľké Teriakovce 3
980 51 Veľké Teriakovce
BÖSZÖRMÉNYIOVÁ Ivona
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 001885
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002484
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002321
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002242
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002050
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002483
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002055
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002054
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002048
do obehu potravín a pokrmov
27.7.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002057
do obehu potravín a pokrmov
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
31.8.2010
doba neurčitá 2010 / 002870 do obehu potravín a pokrmov pomocné práce v potravinárstve
31.8.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002900
do obehu potravín a pokrmov
31.8.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002623
do obehu potravín a pokrmov
31.8.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002869
do obehu potravín a pokrmov
31.8.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002621
do obehu potravín a pokrmov
31.8.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002482
do obehu potravín a pokrmov
31.8.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002460
do obehu potravín a pokrmov
31.8.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002705
do obehu potravín a pokrmov
31.8.2010
2010 / 002625
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
220 Partizínska 17/4
050 01 Revúca
BITALOVÁ Henrieta
221 Gen.Goliána 56/6
050 01 Revúca
CHYLA Peter
222 Vl.Clementisa 1126/4
050 01 Revúca
FODOROVÁ Zuzana
Lenartovce
58
223
980 44 Lenartovce
PRÓNAIOVÁ Gabriela
224 Gen.Goliána 54/2
050 01 Revúca
KÁLNOVÁ Jana
225 Jesenského 336
049 16 Jelšava
NOSÁĽOVÁ Erika
226 Mníšanská 587
049 16 Jelšava
KOSECOVÁ Erika
227 Hajnáčka 211
980 33 Hajnáčka
KÉKEŠI Alexander
228 Fifa 98
982 51 Figa
TYBOR Miroslav
229 Športová 1539/8
979 01 Rimavská Sobota
VRBJAR Michal
230 Štúrova 695/11
050 01 Revúca
ŽILKOVÁ Marcela
231 Tokmášikova 1201/10
050 01 Revúca
TÓTHOVÁ Anita
232 Rimavská 129/16
980 02 Jesenské
JÁGERSKÁ Iveta
233 %Strkovec 64
980 45 Štrkovec
BATTAOVÁ Zora
Včelince
54
234
980 50 Včelince
RIEČANSKÁ Linda
235 Dr.V.Clementisa 376/4
979 01 Rimavská Sobota
STIERANKOVÁ Martina
236 Klokočova 737
981 01 Hnúšťa
SOLNOKYOVÁ Anna
237 Malohontská 1535/5
979 01 Rimavská Sobota
PALÚŠOVÁ Mariana
238 Kukučinova 193/19
050 01 Revúca
doba neurčitá 2010 / 002625
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.8.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002624
do obehu potravín a pokrmov
31.8.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002583
do obehu potravín a pokrmov
31.8.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002481
do obehu potravín a pokrmov
31.8.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002622
do obehu potravín a pokrmov
31.8.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002188
do obehu potravín a pokrmov
31.8.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002187
do obehu potravín a pokrmov
31.8.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002879
do obehu potravín a pokrmov
28.9.2010
v úpravniach vody a pri obsluhe
doba neurčitá 2010 / 003229
vodovodných zariadení
28.9.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002320
do obehu potravín a pokrmov
28.9.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 003099
do obehu potravín a pokrmov
28.9.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 003015
do obehu potravín a pokrmov
28.9.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002891
do obehu potravín a pokrmov
28.9.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 003069
do obehu potravín a pokrmov
28.9.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002898
do obehu potravín a pokrmov
28.9.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002904
do obehu potravín a pokrmov
28.9.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 003187
do obehu potravín a pokrmov
28.9.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 003186
do obehu potravín a pokrmov
28.9.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 003014
do obehu potravín a pokrmov
LOVÁSZOVÁ Judita
239 L.Novomeského 247/21
979 01 Rimavská Sobota
CAVAROVÁ Katarína
240 Sládkovičova 316
980 61 Tisovec
KUŠNÍKOVÁ Gabriela
241 Včelince 153
980 50 Včelince
CHOLVADTOVÁ Zuzana
242 Jilemnického 98/11
050 01 Revúca
KOŠÍKOVÁ Anna
243 Daxnerova 1083
980 61 Tisovec
VANČÍKOVÁ Eva
244 9. mája 782
980 55 Klenovec
VÍGLAŠSKÁ Janette
245 Hrable 466/24
976 57 Michalová
BALÁŽ Peter
246 H.Zalužany 264
980 12 Hrnčiarske Zalužany
BÁN Adrián
247 Nová 903/31
979 01 Rimavská Sobota
TURIS Ján
248 Chrámec 132
980 42 Rimavská Seč
MAŇÚR Miroslav
249 Osloboditeľov 234
980 52 Hrachovo
TOTH Ladislav
250 sídl.Rimava 1063/41
979 01 Rimavská Sobota
FARKAŠ Ladislav
251 Kirejevská 1173/35
979 01 Rimavská Sobota
HEGEDÜS Tomáš
252 Mojín 22
979 01 Rimavská Sobota
GUBALA Peter
253 ?alohontská 1075/18
979 01 Rimavská Sobota
GOMBOŠ Ľuboš
254 Bátka 58
980 21 Bátka
HOLÍK Ján
255 Rimavské Janovce 128
980 01 Rimavské Janovce
MOLNÁROVÁ Martina
256 Cukrovarská 1604/26
979 01 Rimavská Sobota
KLINČOKOVÁ Júlia
257 H.Zalužany 341
28.9.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002892
do obehu potravín a pokrmov
28.9.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002992
do obehu potravín a pokrmov
28.9.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 002896
do obehu potravín a pokrmov
28.9.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 003013
do obehu potravín a pokrmov
28.9.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 003034
do obehu potravín a pokrmov
28.9.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 003188
do obehu potravín a pokrmov
28.9.2010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2010 / 003138
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02610
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02597
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02612
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02598
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02606
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02604
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02605
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02602
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02590
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02607
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02596
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02599
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
980 12 Hrnčiarske Zalužany
KUCBEĽOVÁ Věra
Dúžava 35
979 01 Rimavská Sobota
MALIAROVÁ Gabriela
Športová 1539/2
979 01 Rimavská Sobota
MIKLOVICSOVÁ Andrea
J.Bodona 1721/1
979 01 Rimavská Sobota
MONCOĽOVÁ Jarmila
J.Bodona 1649/8
979 01 Rimavská Sobota
SZÖLLÖSIOVÁ Zuzana
Školská 882/28
979 01 Rimavská Sobota
BÁNOVÁ Tímea
Nová 903/31
979 01 Rimavská Sobota
ČERNÁKOVÁ Zlata
Tržná 978/1
979 01 Rimavská Sobota
MRAVCOVÁ Ivana
Lukovištia 102
980 26 Lukovištia
FÜLÖPOVÁ Jana
R.Janovce 225
980 01 Rimavské Janovce
ĎALOGOVÁ Ľubomíra
H.Zalužany 372
980 12 Hrnčiarske Zalužany
GENSKÁ Martina
Malohontská 61/22
979 01 Rimavská Sobota
GUBALA Pavol
Malohontská 1533/1
979 01 Rimavská Sobota
DRÁŽDIK Július
Lehota n/Rimavicou 9
980 53 Rimavská Baňa
FAZEKAS Peter
Sedliacka 123/16
979 01 Rimavská Sobota
SALAIOVÁ Csilla
Ivanice 16
980 42 Rimavská Seč
TAKÁCS Bálint
Čerenčianska 1712
979 01 Rimavská Sobota
BALYO Zoltán
Vieska nad Blhom 41
980 21 Bátka
ANTAL Norbert
Hostice 112
980 04 Hostice
BODONOVÁ Agneša
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02587
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02601
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02600
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02593
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02592
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02611
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02608
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02588
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02599
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02589
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02609
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02595
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02594
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02613
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02316
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02288
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02673
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02330
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2010
2010 / 02315
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
276 Radnovce 34
980 42 Rimavská Seč
MIKOVÁ Marta, Bc.
277 Školská 1246/3
982 01 Tornaľa
ANTALOVÁ Elvíra
278 Hostice 113
980 04 Hostice
BALOGOVÁ Denisa
279 Rimavské Janovce 57
980 01 Rimavské Janovce
LAJGÚTOVÁ Miroslava
280 Malohontská 1532/21
979 01 Rimavská Sobota
MIHÓKOVÁ Zuzana, Bc.
281 Magurská 6437/23
974 11 Banská Bystrica
KUBALIAKOVÁ Martina
282 Rimavská Baňa 32
980 53 Rimavská Baňa
PUTNOKYOVÁ Diana
283 Hodejovec 8
980 02 Jesenské
HUBAYOVÁ Alžbeta
284 Školská 1230/7
982 01 Tornaľa
ZÁHORSKÁ Monika
285 sídl.Rimava 1061/7
979 01 Rimavská Sobota
MOLNÁROVÁ Alžbeta
286 Gortva 10
980 02 Jesenské
MÉSZÁROSOVÁ Mária
287 Školská 1284/24
982 01 Tornaľa
ŠIŠKOVÁ Viera
288 Rybárska 1632/10
979 01 Rimavská Sobota
VARGOVÁ Alžbeta
289 J.Bodona 1649/6
979 01 Rimavská Sobota
KATRENIAKOVÁ Janka
290 Záhradná 190
980 52 Hrachovo
MOLNÁR Zsolt
291 Sobôtka 45
979 01 Rimavská Sobota
IŽDINSKÁ Zita
292 L.Svobodu 1669/7
979 01 Rimavská Sobota
BALYOVÁ Kristína
293 Rožňavská 849/5
979 01 Rimavská Sobota
HALÁSZ Štefan
294 Športová 1563/12
979 01 Rimavská Sobota
doba neurčitá
2010 / 02315
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02485
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02331
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02539
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02449
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02362
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02448
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02354
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02372
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02447
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02355
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02484
v zariadeniach starostlivosti o
ľudské telo
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02805
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02823
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010/02801
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02813
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02788
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02796
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02820
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
MÁTÉ Ferdinand
295 Mojín 92
979 01 Rimavská Sobota
VÁRADIOVÁ Helena
296 T.Vansovej 1750/7
979 01 Rimavská Sobota
FERENCZOVÁ Iveta
297 L.Novomeského 1735/2
979 01 Rimavská Sobota
UHRINOVÁ Mária
298 Orgovánová 1979/4
979 01 Rimavská Sobota
OSKOČILOVÁ Viera
299 Vrbovce nad Rimavou 22
980 52 Hrachovo
KANTORÁK Dávid
300 Školská 879/14
979 01 Rimavská Sobota
ZÁHORSKÝ Roland
301 Gorkého 1674/6
979 01 Rimavská Sobota
NAGY Otto
302 Dr.V.Clementisa 376/2
979 01 Rimavská Sobota
MIKLO Ladislav
303 sídl.Rimava 1062/25
979 01 Rimavská Sobota
STIFEROVÁ Andrea
304 sídl.Rimava 1061/7
979 01 Rimavská Sobota
FODOROVÁ Alica
305 Rožňavská 849/5
979 01 Rimavská Sobota
TÚROŠ Tomáš
306 Rybárska 1632/10
979 01 Rimavská Sobota
JANKOVIČ Csaba
307 Okružná 1475/92
979 01 Rimavská Sobota
GECSE Tomáš
308 Malohontská 1076/20
979 01 Rimavská Sobota
FAZEKAŠ Roland
309 Školská 883/32
979 01 Rimavská Sobota
GESCHEITOVÁ Elena
310 Sedliacka 1160/10
979 01 Rimavská Sobota
KIRCHHOFF Norbert
311 Rybárska 1632/18
979 01 Rimavská Sobota
ASTALOŠOVÁ Stanislava
312 Vyšná Pokoradz 85
979 01 Rimavská Sobota
IVANÍK Peter
313 Mieru 243
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02830
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02829
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02798
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02806
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02802
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02792
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02824
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02831
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02794
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02803
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02810
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02807
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02800
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02789
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02797
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02814
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02826
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02795
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02799
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
314
315
316
317
318
319
320
321
322
980 02 Jesenské
GALAMBOVÁ Eva
Škultétyho 350/2
979 01 Rimavská Sobota
ČAPUCHOVÁ Gabriela
J.Bodona 1702/22
979 01 Rimavská Sobota
JAMNICKÁ Zuzana
Hodejov 186
980 31 Hodejov
GÉRECZ Jozef
Hodejov 98
980 31 Hodejov
MELICHEROVÁ Michaela, Mgr.
Vyšný Skálnik 68
980 52 Hrachovo
BOBEKOVÁ Simona
Česká 375/4
979 01 Rimavská Sobota
VARGOVÁ Denisa
Malohontská 66/26
979 01 Rimavská Sobota
BALIKOVÁ Dana
Kirejevská 361/29
979 01 Rimavská Sobota
HRKELOVÁ Iveta
Ožďany 337
980 11 O00
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02818
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02812
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02828
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02827
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02819
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02809
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02808
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02821
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.10.2010
doba neurčitá
2010 / 02787
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
Download

Zoznam osob_2010 - RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote