REGISTER ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na činnosti podľa § 9 ods. 5 písm. d) zákona č.126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(registrácia od 1.6.2006)
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Titul, meno, priezvisko
Trvalé bydlisko
Szilárd SZEPESI
Malohontská 1532/19
979 01 Rimavská Sobota
Peter GRAJZEĽ
L. Novomeského 247/13
979 01 Rimavská Sobota
Ivan HOLÝ
P. Hostinského 1037/12
979 01 Rimavská Sobota
Otília MAJANOVÁ
Striežovce 91
980 25 Hrušovo
Katarína BENDOVÁ
Hrušovo 20
980 25 Hrušovo
Tímea PÓŠOVÁ
Hatvániho 1602/11
979 01 Rimavská Sobota
Renáta ĽUPTÁKOVÁ
L.Svobodu 1670/15
979 01 Rimavská Sobota
Zoltán HERCZEG
Novosadská 1363/19
979 01 Rimavská Sobota
Róbert ŠEREŠ
Rimavské Janovce 49
980 01 Rimavské Janovce
Erika HUSZTIOVÁ
Belín 29
980 01 Rimavské Janovce
Roman MEDVEĎ
Pokroku 688
981 01 Hnúšťa
Tomáš KLAPIŠ
Lukovištia 17
980 26 Lukovištia
Branko BAKŠA
sídlisko Rimava 1069/14
979 01 Rimavská Sobota
Tomáš HANUSKA
Dr.Vl.Clementisa 249/11
979 01 Rimavská Sobota
Peter ŠŤAVINA
Rožňavská 851/13
979 01 Rimavská Sobota
Číslo osvedčenia
Dátum vydania
Platnosť do
2006 / 002718
10.7.2006
10.7.2011
2006 / 002717
10.7.2006
10.7.2011
2006 / 002716
10.7.2006
10.7.2011
2006 / 002725
10.7.2006
10.7.2011
2006 / 002711
10.7.2006
10.7.2011
2006 / 002713
10.7.2006
10.7.2011
2006 / 002714
10.7.2006
10.7.2011
2006 / 002728
10.7.2006
10.7.2011
2006 / 002726
10.7.2006
10.7.2011
2006 / 002712
10.7.2006
10.7.2011
2006 / 002727
10.7.2006
10.7.2011
2006 / 002719
10.7.2006
10.7.2011
2006 / 002721
10.7.2006
10.7.2011
2006 / 002722
10.7.2006
10.7.2011
2006 / 002723
10.7.2006
10.7.2011
Predmet činnosti
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
Martin LACZKO
16. Malohontská 1538/39
979 01 Rimavská Sobota
Monika HALUŠKOVÁ
17. L.Novomeského 247/13
979 01 Rimavská Sobota
Anna HERMANOVÁ
18. Daxnerova 1187/9
050 01 Revúca
Anna KRIVDOVÁ
19. Jilemnického 83/14
050 01 Revúca
Jaroslav ORMIS
20. Daxnerova 1181/2
050 01 Revúca
Jarmila REGULOVÁ
21. Rákoš 20
049 61 Rákošská Baňa
Attila BOROS
22. Dr.Vl.Clementisa 1/84
979 01 Rimavská Sobota
Alena FUJDIAROVÁ
23. Rákošská Baňa 69
049 61 Rákošská Baňa
Agnesa TANKÓOVÁ
24. Jabloňová 1725/6
979 01 Rimavská Sobota
Marta DUDEKOVÁ
25. Nám.Š.M.Daxnera 1252/15
979 01 Rimavská Sobota
Kamila BLAHUTOVÁ
26. Čierny Potok 42
980 31 Hrachovo
Dana KADÁŠOVÁ
27. Malohontská 1534/3
979 01 Rimavská Sobota
Elena PAROBEKOVÁ
28. Klokočova 734
981 01 Hnúšťa
Jana KOVÁČOVÁ
29. Klokočova 732
981 01 Hnúšťa
Danka PLÁNKOVÁ
30. Klokočova 733
981 01 Hnúšťa
Eva URBANOVÁ
31. Bretka 124
980 46 Gemerská Panica
Eva ŠULYOKOVÁ
32. Klokočova 734
981 01 Hnúšťa
Oľga CHOLVÁDTOVÁ
33. Klokočova 732
981 01 Hnúšťa
Matej MAJERČÍK
34. Mokrá Lúka 82
2006 / 002720
10.7.2006
10.7.2011
2006 / 002724
10.7.2006
10.7.2011
2006 / 002264
25.7.2006
25.7.2011
2006 / 002076
25.7.2006
25.7.2011
2006 / 002265
25.7.2006
25.7.2011
2006 / 002704
25.7.2006
25.7.2011
2006 / 002413
25.7.2006
25.7.2011
2006 / 002287
25.7.2006
25.7.2011
2006 / 002603
25.7.2006
25.7.2011
2006 / 002642
25.7.2006
25.7.2011
2006 / 002470
25.7.2006
25.7.2011
2006 / 002607
25.7.2006
25.7.2011
2006 / 002696
25.7.2006
25.7.2011
2006 / 002697
25.7.2006
25.7.2011
2006 / 002695
25.7.2006
25.7.2011
2006 / 002498
25.7.2006
25.7.2011
2006 / 002183
25.7.2006
25.7.2011
2006 / 003089
30.8.2006
30.8.2011
2006 / 003216
30.8.2006
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
v zariadeniach, v ktorých dochádza
ku kontaktu s ľudským telom
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
050 01 Revúca
Eva GOMBALOVÁ
Kirejevská 1173/41
979 01 Rimavská Sobota
Katarína KÁNTOROVÁ
Rimavské Brezovo 124
980 54 Rimavské Brezovo
Jana HLODÁKOVÁ
Železničná 237
049 16 Jelšava
Katarína JAHODNÍKOVÁ
Vl.Clementisa 214
981 01 Hnúšťa
Andrea KOVÁČOVÁ
Rožňavská 860/26
979 01 Rimavská Sobota
Janka PIATEROVÁ
1. mája 560
980 55 Klenovec
Emília TÓTHOVÁ
Nábrežie Rimavy 455
981 01 Hnúšťa
Andrea PERENCSEIOVÁ
Hodejov 62
980 31 Hodejov
Gabriela BENÍKOVÁ
L.Svobodu 1669/12
979 01 Rimavská Sobota
Milan HIBLER
Kráľ 245
980 45 Štrkovec
Kristína BODOROVÁ
Dolné Zahorany 25
985 42 Veľké Dravce
Ľubomír MIKLO
Tomášikova 388
049 16 Jelšava
Zuzana LIPTÁKOVÁ
Kameňany 193
049 52 Kameňany
Božena CUPEROVÁ
Malohontská 1535/5
979 01 Rimavská Sobota
Mária PÁSZTOROVÁ
Ružová 1657/6
979 01 Rimavská Sobota
Magdaléna BENCSIKOVÁ
Nová Bašta 245
980 34 Nová Bašta
Marta GEŠOVÁ
Muránska Dlhá Lúka 68
050 01 Revúca
Rozália BÁSTIOVÁ
Tachty 131
980 34 Nová Bašta
Helena ZSÓRIOVÁ
30.8.2011
2006 / 003073
30.8.2006
30.8.2011
2006 / 003038
30.8.2006
30.8.2011
2006 / 003125
30.8.2006
30.8.2011
2006 / 003031
30.8.2006
30.8.2011
2006 / 003129
30.8.2006
30.8.2011
2006 / 003033
30.8.2006
30.8.2011
2006 / 003034
30.8.2006
30.8.2011
2006 / 003032
30.8.2006
30.8.2011
2006 / 003074
30.8.2006
30.8.2011
2006 / 003015
30.8.2006
30.8.2011
2006 / 003036
30.8.2006
30.8.2011
2006 / 003124
30.8.2006
30.8.2011
2006 / 003359
26.9.2006
26.9.2011
2006 / 003321
26.9.2006
26.9.2011
2006 / 003336
26.9.2006
26.9.2011
2006 / 003417
26.9.2006
26.9.2011
2006 / 003128
26.9.2006
26.9.2011
2006 / 003470
26.9.2006
26.9.2011
2006 / 003353
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
53. Malohontská 66/26
979 01 Rimavská Sobota
Ľubomíra KRANKUŠOVÁ
54. Francisciho 823
980 61 Tisovec
Janette LAŠŠÁKOVÁ
55. Sládkovičova 274
980 61 Tisovec
Tibor ALBERT
56. Hostice 6
980 04 Hostice
Miroslava ŠTULAJTEROVÁ
57. Francisciho 1100
980 61 Tisovec
Jana KOSZTÚROVÁ
58. Barca 65
982 51 Figa
Viera GEŠOVÁ
59. Muránska Dlhá Lúka 68
050 01 Revúca
Oľga SZÉLESOVÁ
60. Poručíka Ušiaka 1734/9
979 01 Rimavská Sobota
Zdenka BRNDIAROVÁ
61. SNP 440
981 01 Hnúšťa
Irena LUKAŠÁKOVÁ
62. Česká 375/4
979 01 Rimavská Sobota
Eva ŠVECOVÁ
63. Poručíka Ušiaka 1734/11
979 01 Rimavská Sobota
Mária REMPEROVÁ
64. Kameňany 104
049 62 Kameňany
Igor HRUŠKA
65. Ožďany 557
980 11 Ožďany
Rudofl SMEČKO
66. Rožňavská 850/7
979 01 Rimavská Sobota
Karol MÉSZÁROS
67. Ožďany 355
980 11 Ožďany
Júlia ULICKÁ
68. Ožďany 495
980 11 Ožďany
Rastislav ŠUMNÝ
69. Hatvániho 1/1
979 01 Rimavská Sobota
Janka ŠKVARENIAKOVÁ
70. P.Dobšinského 1529/22
979 01 Rimavská Sobota
Vlasta ALBERTOVÁ
71. P.Hostinského 1793/34
979 01 Rimavská Sobota
26.9.2006
26.9.2011
2006 / 003339
26.9.2006
26.9.2011
2006 / 003338
26.9.2006
26.9.2011
2006 / 003390
26.9.2006
26.9.2011
2006 / 003304
26.9.2006
26.9.2011
2006 / 003335
26.9.2006
26.9.2011
2006 / 003127
26.9.2006
26.9.2011
2006 / 003418
26.9.2006
26.9.2011
2006 / 003331
26.9.2006
26.9.2011
2006 / 003322
26.9.2006
26.9.2011
2006 / 003324
26.9.2006
26.9.2011
2006 / 003674
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003657
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003664
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003662
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003666
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003658
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003665
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003661
31.10.2006
31.10.2011
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
Ľubica KÚTNA
72. Ožďany 524
980 11 Ožďany
Róbert BOZÓ
73. Uzovská Panica 70
980 22 Veľký Blh
Anna DEÁKOVÁ
74. Nám.Š.M.Daxnera 1254/5
979 01 Rimavská Sobota
Stanislava PÝCHOVÁ
75. Malohontská 1533/1
979 01 Rimavská Sobota
Katarína DOLEŽALOVÁ
76. Malohontská 1538/39
979 01 Rimavská Sobota
Estera SZABÓOVÁ
77. Malohontská 1532/21
979 01 Rimavská Sobota
Katarína DANYIOVÁ
78. Poručíka Ušiaka 1734/9
979 01 Rimavská Sobota
Zdena VILHANOVÁ
79. Rybárska 1630/8
979 01 Rimavská Sobota
Dana KUCHARÍKOVÁ
80. Mieru 34
980 52 Hrachovo
Anna NÉGYESIOVÁ
81. Bátka 247
980 21 Bátka
Elena FAKLOVÁ
82. Jilemnického 81/8
050 01 Revúca
Irena MOLNÁROVÁ
83. Kaloša 184
982 52 Kaloša
Judita GAZDOVÁ
84. Kaloša 133
982 52 Kaloša
Ladislav GYÖRGY
85. Kirejevská 361/25
979 01 Rimavská Sobota
Beta KOVALČÍKOVÁ, Bc.
86. Družstevná 476/10
982 01 Tornaľa
Judita ŠIPOŠOVÁ
87. Školská 1279/15
982 01 Tornaľa
Mária SEBŐKOVÁ
88. Mierová 1190/20
982 01 Tornaľa
Edita MORAVČÍKOVÁ
89. Poštová 13
982 01 Tornaľa
Zuzana BREZNANÍKOVÁ
90. Gemer 253
2006 / 003669
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003659
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003663
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003667
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003651
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003334
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003655
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003652
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003648
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003650
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003653
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003659
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003696
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 003656
31.10.2006
31.10.2011
2006 / 004405
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004399
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004396
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004392
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004422
24.11.2006
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
982 01 Tornaľa
Margita CSETNEKYOVÁ
Družstevná 1252/11
982 01 Tornaľa
Eva BLÁHOVÁ
Družstevná 474/14
982 01 Tornaľa
Judita TÓTHOVÁ
Pri Majeri 446/24
982 01 Tornaľa
Alica PORTELEKYOVÁ
Šafárikova 97
982 01 Tornaľa
Erika VARGOVÁ
Poštová 1218/97
982 01 Tornaľa
Janka KÁLOVCOVÁ ml.
Mokrá Lúka 130
050 01 Revúca
Janka KÁLOVCOVÁ st.
Mokrá Lúka 130
050 01 Revúca
Erin NÁRODA
Mníšany 177
049 16 Jelšava
Elena EŠTÓKOVÁ
Škultétyho 499/4
982 01 Tornaľa
Edita PAREVOVÁ
Školská 1283/18
982 01 Tornaľa
Agnesa JÁSZBERÉNYIOVÁ
Škultétyho 488/5
982 01 Tornaľa
Emília HERČKOVÁ
Jilemnického 84/18
050 01 Revúca
Andrea HATAŠOVÁ
Gen.Viesta 1103/4
050 01 Revúca
Mária VOJČÍKOVÁ
Jilemnického 104/35
050 01 Revúca
Lýdia PETALÍKOVÁ
J.Bottu 1138/8
050 01 Revúca
Valéria PAVKOVÁ
Komenského 1207/13
050 01 Revúca
Gabriela COCHOVÁ
Daxnerova 1185/7
050 01 Revúca
Jana MICHEĽOVÁ
Komenského 1207/13
050 01 Revúca
Miroslav KAMENSKÝ
24.11.2011
2006 / 004418
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004421
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004395
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004400
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004393
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004411
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004414
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004404
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004419
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004402
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004410
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004409
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004408
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004394
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004397
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004398
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004401
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004403
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004406
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
109. Vl.Clementisa 1211/14
050 01 Revúca
Tibor BARNA
110. Muránska Dlhá Lúka 231
050 01 Revúca
Rudolf ŠRAMKO
111. Vl.Clementisa 1163/15
050 01 Revúca
Ondrej ĎURIŠKA
112. Fr.Kráľa 1109/5
050 01 Revúca
Šarlota GONOSZOVÁ
113. I.Krasku 1114/1
050 01 Revúca
Anna HAĽÁKOVÁ
114. Muránska Dlhá Lúka 256
050 01 Revúca
František KÁLOVEC
115. Mokrá Lúka 130
050 01 Revúca
Denisa KOTOVÁ
116. Lenka 28
980 50 Včelinec
Magdaléna HEGYIOVÁ
117. Lubeník 203
049 18 Lubeník
Elena STIERANKOVÁ
118. Maša 565
981 01 Hnúšťa
Juraj BOĽF
119. Horné Zahorany 60
980 26 Lukovištia
Pavel BYSTRIANSKY
120. Molnárka 430
979 01 Rimavská Sobota
Anna DUDOVÁ
121. Ratková 163
982 65 Ratková
Elena HUBOŇOVÁ
122. Družstevná 9
982 01 Tornaľa
Ľubomír KALIŠKA, Mgr.
123. Rimavské Brezovo 18
980 45 Rimavské Brezovo
Olívia KOVÁCSOVÁ
124. Jazmínová 555
980 02 Jesenské
Janka MACÚRIKOVÁ
125. Belín 25
980 01 Rimavské Janovce
Valéria MIHÁLYOVÁ
126. Gemerský Jablonec 14
980 35 Gemerský Jablonec
Marián MURÁNSKY
127. Vyšný Skálnik 5
980 52 Hrachovo
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004423
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004420
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004417
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004416
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004415
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004413
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004412
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004407
24.11.2006
24.11.2011
2006 / 004001
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 004004
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 004003
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 003998
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 004000
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 004002
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 003991
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 003993
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 003647
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 004005
29.11.2006
29.11.2011
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
František NAGY
128. L.Svobodu 1670/13
979 01 Rimavská Sobota
Eva NEMOGOVÁ
129. Kameňany 190
049 62 Kameňany
Mária NIEMIECZOVÁ
130. Ratková 51
982 65 Ratková
Ladislav PETŘÍČEK
131. L.Novomeského 15/131
979 01 Rimavská Sobota
Pavel KOVAĽANČÍK
132. Krúžno 37
979 01 Rimavská Sobota
Rudolf BALOG
133. Orgovánová 536
982 01 Jesenské
Zdenka ZÁNOVÁ
134. Ploské 6
982 65 Ratková
Viera ČATLOŠOVÁ
135. J.Bottu 1138/8
050 01 Revúca
Pavel ILČÍK
136. Kraskovo 81
980 26 Lukovištia
Ján KRNÁČ
137. Hodejov 361
980 31 Hodejov
Klára PELLEOVÁ
138. Nová Bašta 229
980 34 Nová Bašta
Alžbeta TÓTHOVÁ
139. Širkovce 135
980 02 Jesenské
Marta SZŐKEOVÁ
140. Behynce 142
982 01 Tornaľa
Tatiana ROHÁČOVÁ
141. Vl.Clementisa 1125/3
050 01 Revúca
Oľga POPROCKÁ
142. Ratková 34
982 65 Ratková
Milada GIERTLIOVÁ
143. Kraskovská 131
980 53 Rimavská Baňa
Edita BODOROVÁ
144. J.Bodona 1649/8
979 01 Rimavská Sobota
Silvia BERKESOVÁ
145. Gemerský Jablonec 244
980 35 Gemerský Jablonec
Richard TÓTH
146. Hlavná 111
2006 / 004010
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 003989
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 003995
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 004009
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 003992
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 004007
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 003996
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 003998
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 004006
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 004008
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 003999
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 003990
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 003986
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 003987
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 003997
29.11.2006
29.11.2011
2006 / 004182
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004200
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004181
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004037
4.12.2006
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
v zariadeniach, v ktorých dochádza
ku kontaktu s ľudským telom
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín / prvovýroba mlieka
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
980 04 Hostice
Ladislav BABIK
sídlisko Rimava 1060/5
979 01 Rimavská Sobota
Darina RAGANOVÁ
Jilemnického 103/31
050 01 Revúca
Anna KISSOVÁ
P.Hostinského 1793/32
979 01 Rimavská Sobota
Emília DOLNÁ
Malohontská 1532/11
979 01 Rimavská Sobota
Anna DRUGDOVÁ
Jánošíkova 1524/24
979 01 Rimavská Sobota
Etela PIPASÍKOVÁ
Jilemnického 104/35
050 01 Revúca
Božena ČERNÁKOVÁ
Tomášikova 1179/14
050 01 Revúca
Agáta BREZNANÍKOVÁ
J.Bottu 1140/10
050 01 Revúca
Mária JACSMENYÍKOVÁ
Žiar 5
982 01 Tornaľa
Eva JACSOVÁ
Vlkyňa 88
980 44 Lenartovce
Erika TRENKOVÁ
Včelince 175
980 50 Včelince
Zlata GENSKÁ
nám.Š.M.Daxnera 1215/3
979 01 Rimavská Sobota
Anna HORVÁTHOVÁ
Gemerská Panica 73
980 46 Gemerská Panica
Ján FANČALSKÝ
Malohontská 61/22
979 01 Rimavská Sobota
Miroslav KILIK
L.Svobodu 1680/18
979 01 Rimavská Sobota
Dušan CHEBEŇ
L.Svobodu 1751/28
979 01 Rimavská Sobota
František CZAKÓ
Bátka 263
980 21 Bátka
Ján BELÁNYI
Nižný Skálnik 62
980 52 Nižný Skálnik
Marian ZIMAN
4.12.2011
2006 / 004199
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004187
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 003670
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004205
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004204
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004180
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004189
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004188
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004038
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004183
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004185
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004179
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 003340
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004203
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004201
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004202
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004184
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004206
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004198
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
v úpravniach vody a pri obsluhe
165. Sirk 110
049 64 Sirk
Jaroslav FRÁK
166. Sirk 76
049 64 Sirk
Ondrej STRIHAN
167. Revúčka 52
050 01 Revúca
Ľubomír POLIAK
168. Magnezitárov 1206/7
050 01 Revúca
Ján HUŤAN
169. I.Krasku 1121/8
050 01 Revúca
Martin NIČ
170. T.Vansovej 1172/9
050 01 Revúca
Marian KORIM
171. Muráň 138
049 01 Muráň
Marian VIGA
172. Štúrova 701/23
050 01 Revúca
Ján UHĽÁR
173. Daxnerova 1181/1
050 01 Revúca
Edita BORBÁSOVÁ, Mgr.
174. Gemerské Dechtáre 4
980 04 Gemerské Dechtáre
Mária VARGOVÁ
175. Školská 1284/20
982 01 Tornaľa
Elena VACULČIAKOVÁ
176. Nemocničná 9
982 01 Tornaľa
Rozália ŠVONAVCOVÁ
177. Šankovce 111
982 62 Gemerská Ves
Edita GUTTOVÁ
178. Šafárikova 542/67
982 01 Tornaľa
Mária KECSŐOVÁ
179. Mierová 1190/20
982 01 Tornaľa
Aneta MÁNIOVÁ
180. Vansovej 6
980 61 Rimavská Píla
Ľudmila BOROSOVÁ
181. Sirk 304
049 64 Sirk
Katarína ŠAMOVÁ
182. Školská 1279/15
982 01 Tornaľa
Jaroslava DOVALOVÁ
183. Červenej armády 636
980 55 Klenovec
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004192
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004191
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004195
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004190
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004194
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004193
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004197
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004196
4.12.2006
4.12.2011
2006 / 004276
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004063
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004277
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004278
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004279
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004258
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004253
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004040
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004263
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004260
5.12.2006
5.12.2011
v úpravniach vody a pri obsluhe
vodovodných zariadení
v úpravniach vody a pri obsluhe
vodovodných zariadení
v úpravniach vody a pri obsluhe
vodovodných zariadení
v úpravniach vody a pri obsluhe
vodovodných zariadení
v úpravniach vody a pri obsluhe
vodovodných zariadení
v úpravniach vody a pri obsluhe
vodovodných zariadení
v úpravniach vody a pri obsluhe
vodovodných zariadení
v úpravniach vody a pri obsluhe
vodovodných zariadení
v úpravniach vody a pri obsluhe
vodovodných zariadení
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
Alena ĎURIANOVÁ
184. Pokroku 676
981 01 Hnúšťa
Monika HAMPACHELOVÁ
185. Hviezdoslavova 1088
980 61 Tisovec
Hildegarda MIHÁLIKOVÁ
186. Hucín 211
049 13 Hucín
Agneša CSALOVÁ
187. Bátka 244
980 21 Bátka
Magdalena JUNEKOVÁ
188. Jesenského 1069
980 61 Tisovec
Mikuláš TÓTH
189. Bátka 244
980 21 Bátka
Tomáš TÓTH
190. Bátka 65
980 21 Bátka
Mária BUKOVINSZKÁ
191. Štrkovec 88
980 45 Štrkovec
Helena VALENTOVÁ
192. Šankovce 43
982 62 Gemerská Ves
Matilda STRIHANOVÁ
193. Okružná 24/20
050 01 Revúca
Štefan ŠTULLER
194. Padarovce 45
980 23 Teplý Vrch
Róbert MOLNÁR
195. Poštová 1317/91
982 01 Tornaľa
Ján KOŠÍK
196. Školská 1230/9
982 01 Tornaľa
Marta BENEOVÁ
197. Včelince 12
980 50 Včelimce
Edita ÁRVAIOVÁ
198. Šankovce 57
982 62 Gemerská Ves
Klára POLLÁKOVÁ
199. Družstevná 1252/11
982 01 Tornaľa
Erika JUHÁSZOVÁ
200. Gemer 170
982 01 Tornaľa
Iveta FARKASOVÁ
201. Gemer 210
982 01 Tornaľa
Vojtech BODON
202. Štrkovec 31
2006 / 004262
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004259
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004257
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004271
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004254
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004264
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004265
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004275
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 003985
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004129
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004266
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004268
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004267
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004274
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004039
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004270
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004273
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004272
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004269
5.12.2006
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
980 45 Štrkovec
Helena SVETOVÁ
Otročok 18
982 62 Gemerská Ves
Dušan ASTALOŠ
Veľké Teriakovec 30
980 52 Hrachovo
Iveta GUZMOVÁ
Podhradová 182
980 61 Tisovec
Marianna MAJORSKÁ
Vansovej 744
981 01 Hnúšťa
Milena VÁCLAVIKOVÁ
Kraskovo 81
980 26 Lukovištia
Želmíra BÁBÁŠOVÁ
9. mája 329
049 16 Jelšava
Anna ŠESTÁKOVÁ
Chrámec 94
980 42 Rimavská Seč
Ida ŠOFRÁNKOVÁ
Rumince 26
980 50 Rumince
Mária MIŠOVIČOVÁ
Hviezdoslavova 338
980 61 Tisovec
Viera ŠTECHOVÁ
Klokočova 734
981 01 Hnúšťa
Katarína GYURGYÍKOVÁ
Hodejov 190
980 31 Hodejov
Miriama BLASKOVICSOVÁ
Česká 14/108
979 01 Rimavská Sobota
Iveta ONDIČOVÁ
Dr.V.Clementisa 376/2
979 01 Rimavská Sobota
Jaroslava VETRÁKOVÁ
L.Novomeského 1735/8
979 01 Rimavská Sobota
Emília VRANCOVÁ
Kirejevská 361/27
979 01 Rimavská Sobota
Iveta KISANTALOVÁ
Dostojevského 523/2
979 01 Rimavská Sobota
Roman OROS
P.Dobšinského 1094/36
979 01 Rimavská Sobota
Katarína POZOROVÁ
Vieska nad Blhom 46
980 21 Bátka
Iveta VETRÁKOVÁ
5.12.2011
2006 / 004256
5.12.2006
5.12.2011
2006 / 004613
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004587
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004589
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004588
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004091
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004596
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004592
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004586
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004590
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004593
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 003671
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 003660
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004297
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004296
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004471
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004255
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004638
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004168
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
221. Osloboditeľov 274
980 52 Hrachovo
Zuzana MIKOVÁ
222. Mieru 304
980 52 Hrachovo
Helena FRANEKOVÁ
223. Jánošíkova 75
980 52 Hrachovo
Vlasta KUBOVE
224. Muránska 496
980 61 Tisovec
Erika GALOVÁ
225. B.Nemcovej 851/4
982 01 Tornaľa
Mária GREGUŠOVÁ
226. Hodejov 109
980 31 Hodejov
Edita CSÉPEOVÁ
227. Hodejov 56
980 31 Hodejov
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004594
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004167
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004092
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004591
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004319
19.12.2006
19.12.2011
2006 / 004318
19.12.2006
19.12.2011
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu požívatín
Download

Register odborne spôsobilých osôb v roku 2006