Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
REGISTER ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na vykonávanie epidemiologicky závažných činností podľa § 15 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
(registrácia od 1.1.2014)
Por.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Priezvisko, meno, titul
Trvalé bydlisko
LIŠKOVÁ Miriam
Nám.Š.M.Daxnera 1252/12
979 01 Rimavská Sobota
DUBOVICKÁ Diana
Drienčany 3
980 23 Teplý Vrch
KOVÁČOVÁ Veronika
Šibeničný Vrch 720
979 01 Rimavská Sobota
NEŽERNÁ Erika
Malohontská 65/24
979 01 Rimavská Sobota
KUBALIAKOVÁ Bibiána
Hviezodslavova 324
980 61 Tisovec
BOHÓOVÁ Rozália
Rožňavská 850/7
979 01 Rimavská Sobota
BAKŠOVÁ Katarína
Hrnčiarske Zalužany 4
980 12 Hrnčiarske Zalužany
STRÝČEK Miroslav
J. Bodona 1649/2
979 01 Rimavská Sobota
KALAS Ľudovít
Vyšné Valice 189
982 52 Nižná Kaloša
BEŇOVÁ Eva
Repno 180/39
980 53 Rimavská Baňa
ŠKADRA Jozef
Rožňavská 855/2
979 01 Rimavská Sobota
GUZMOVÁ Iveta
Francisciho 806
980 61 Tisovec
PEŠTI René
Nižná Pokoradz 84
979 01 Rimavská Sobota
MOLNÁROVÁ Monika, Mgr.
Šankovce 213
982 62 Gemerská Ves
Dátum vydania
Platnosť do
03.02.2014
doba neurčitá
Číslo osvedčenia
A/2014/00085
03.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00090
03.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00086
03.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00084
03.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00015
03.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00089
03.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00087
03.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00088
03.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00014
27.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00228
27.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00258
27.02.2014
doba neurčitá
A/2014/011
27.02.2014
doba neurčitá
A/2014/329
27.02.2014
doba neurčitá
A/2014/229
Činnosť
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TREBUĽOVÁ Anna
Záhradná 583/19
980 02 Jesenské
CHOVANEC Tomáš
1. mája 632
981 01 Hnúšťa
ŽIŠKOVÁ Gréta
Konvalinková 3180/4
979 01 Rimavská Sobota
TÓTH Kristián, Mgr.
P.J. Šafárika 4867/15
979 01 Rimavská Sobota
PISÁR Richard
Sušany 28
980 12 Hrnčiarske Zalužany
SZABÓOVÁ Tünde
Petrovce 141
980 35 Gemerský Jablonec
LAJGÚT Ivan
Jesenského 345/2
979 01 Rimavská Sobota
LAJGÚTOVÁ Ľubica
Jesenského 345/2
979 01 Rimavská Sobota
LAJGÚT Matej
Nižná Pokoradz 84
979 01 Rimavská Sobota
HRONCOVÁ Lucia
Nižná Pokoradz 80
979 01 Rimavská Sobota
GACHOVÁ Jana
Mierová 1194/44
982 01 Tornaľa
GECSEOVÁ Tímea
Malohontská 1076/20
979 01 Rimavská Sobota
HUPKA Gergely
Lenartovce 71
980 44 Lenartovce
OLÁHOVÁ Lucia
Pokroku 717
981 01 Hnúšťa
HRIŇOVÁ Gréta
Cintorínska 206
980 01 Rimavské Janovce
BARZOVÁ Iveta
Vansovej 17
980 61 Rimavská Píla
BEJTIC Pavel
Sládkovičova 164
980 55 Klenovec
JACKULIAK Dominik
Rimavské Zalužany 111
980 53 Rimavská Baňa
MIHALIKOVÁ Beata
Čoltovo 142
27.02.2014
doba neurčitá
A/2014/214
27.02.2014
doba neurčitá
A/2014/317
27.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00231
27.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00282
27.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00299
27.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00191
27.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00345
27.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00344
27.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00343
27.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00262
27.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00206
27.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00277
27.02.2014
doba neurčitá
A/2014/00223
03.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00458
03.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00460
03.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00459
27.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00390
27.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00377
27.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00501
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
v zariadeniach
starostlivosti o
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
049 12 Bohúňovo
KISZELYOVÁ Marianna
Včelince 184
980 50 Včelince
ULICKÁ Zuzana
Hlavná 104, Rimavská Píla
980 61 Tisovec
ŠIMINSKÁ Jana
Ožďany 408
980 11 Ožďany
FILIPOVÁ Adela
Štúrovo nábrežie 2503/9
052 05 Spišská Nová Ves
FILIPOVÁ Miriama
Štúrovo nábrežie 2503/9
052 05 Spišská Nová Ves
ČERVIENKOVÁ Zuzana
L.Novomeského 1735/4
979 01 Rimavská Sobota
BAVALA Michal
Klenovčok 50
980 55 Klenovec
SLANINOVÁ Mariana
Hrnčiarske Zalužany 220
980 12 Hrnčiarske Zalužany
ŠIMOVÁ Zuzana
Francisciho 805
980 61 Tisovec
GRECMACHEROVÁ Miriam, Bc.
Letná 322/36
048 01 Rožňava
VRÁBĽOVÁ Martina, Ing.
Štefánikova 622
980 61 Tisovec
TURČÍKOVÁ Jana
Školská 880/18
979 01 Rimavská Sobota
FERENCZ Tamás
Slavec 105
049 11 Plešivec
CSÍKOVÁ Tímea
Čoltovo 38
049 12 Bohúňovo
FRIDRICH Štefan
P.Dobšinského 1094/36
979 01 Rimavská Sobota
KIŠOVÁ Jana
Horná 15
981 01 Hnúšťa
CZENEOVÁ Nikoleta
Kirejevská 361/25
979 01 Rimavská Sobota
CZENEOVÁ Alexandra
Kirejevská 361/25
979 01 Rimavská Sobota
BENCS Attila
27.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00254
27.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00309
27.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00381
27.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00468
27.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00467
27.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00478
27.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00337
27.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00466
27.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00308
27.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00461
27.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00336
27.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00492
27.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00208
27.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00500
27.03.2014
doba neurčitá
A/2014/00469
29.04.2014
doba neurčitá
A/2014/00573
29.04.2014
doba neurčitá
A/2014/00777
29.04.2014
doba neurčitá
A/2014/00778
29.04.2014
A/2014/00658
ľudské telo
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
v zariadeniach
starostlivosti o
ľudské telo
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Sobotská 2188/58
980 02 Jesenské
FALTUSOVÁ Csilla
Hrkáč 178
982 62 Gemerská Ves
KANYITÚROVÁ Lívia
Ardovo 32
059 55 Dlhá Ves
KRÁLOVÁ Veronika
Železničná 278/63
050 01 Revúca
KOVÁČOVÁ Renáta
Abovce 54
980 44 Lenartovce
NIKMON Martin
Magnezitárov 1210/10
050 01 Revúca
KOVÁČ Tibor
Bôrka 78
049 42 Drnava
GREGORCOVÁ Zuzana, Ing.
horné Zahorany 16
980 26 Lukovištia
MAGOVÁ Erika
Stará Bašta 152
980 34 Nová Bašta
GÉRECZOVÁ Alžbeta
Hodejov 98
980 31 Hodejov
BODNÁROVÁ Miroslava, Ing.
Daxnerova 958
980 61 Tisovec
LAVRÍKOVÁ Agneša
Malohontská 1076/20
979 01 Rimavská Sobota
DANIELISOVÁ Jana
Rovné 12
982 67 Rovné
ŠÁNDOROVÁ Ľubica
Kameňany 35
049 62 Kameňany
HUŤAN Ján
Muráň 349
049 01 Muráň
HRIŇOVÁ Milena
Kirejevská 1173/31
979 01 Rimavská Sobota
BODNÁR Attila
Južná 1227/5
982 01 Tornaľa
ŠTULLEROVÁ Silvia
Stránska 118
982 51 Figa
PALA Lukáš
Pri Slanej 1322/81
982 01 Tornaľa
doba neurčitá
A/2014/00658
29.04.2014
doba neurčitá
A/2014/00676
29.04.2014
doba neurčitá
A/2014/00668
29.04.2014
doba neurčitá
A/2014/00700
29.04.2014
doba neurčitá
A/2014/00677
29.04.2014
doba neurčitá
A/2014/00701
29.04.2014
doba neurčitá
A/2014/00462
29.04.2014
doba neurčitá
A/2014/00605
29.04.2014
doba neurčitá
A/2014/00645
29.04.2014
doba neurčitá
A/2014/00563
29.04.2014
doba neurčitá
A/2014/00750
29.04.2014
doba neurčitá
A/2014/00431
27.05.2014
doba neurčitá
A/2014/00806
27.05.2014
doba neurčitá
A/2014/00861
27.05.2014
doba neurčitá
A/2014/00848
27.05.2014
doba neurčitá
A/2014/00805
27.05.2014
doba neurčitá
A/2014/00917
27.05.2014
doba neurčitá
A/2014/00921
27.05.2014
doba neurčitá
A/2014/00919
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
MOLNÁROVÁ Izolda
J-Bodona 1649/2
979 01 Rimavská Sobota
BARIOVÁ Monika
Cakov 70
980 42 Rimavská Seč
URBANOVÁ Iveta
Babinec 61
980 26 Lukovištia
KOVÁĆS Dávid
Cukrovarská 130/21
979 01 Rimavská Sobota
CZIKOROVÁ Anna
Rimavské Janovce 274
980 01 Rimavské Janovce
MESIARIKOVÁ Ingrid
Klenovčok 14
980 55 Klenovec
FALTUSOVÁ Helena
Šankovce 45
982 62 Gemerská Ves
MIHÁLYOVÁ Lívia
Malohontská 1075/18
979 01 Rimavská Sobota
BARTUŠ Attila, Ing.
Pionierov 637/14
048 01 Rožňava
CHALUPKOVÁ Milina, Mgr.
Janár 816/3
050 01 Revúca
VOJTEKOVÁ Emília
Cukrovarská 1604/26
979 01 Rimavská Sobota
PAVLÍKOVÁ Eva
Hlavná 103, Rimavská Píla
980 61 Tisovec
RUŽINSKÁ Elena
L. Novomeského 1752/7
979 01 Rimavská Sobota
NAGYOVÁ Ildikó
L. Svobodu 1751/32
979 01 Rimavská Sobota
KUPCOVÁ Alena
Bakulínyho 1122
980 61 Tisovec
JAKUBOVÁ Ľubomíra
Železničná 143/11, Čerenčany
979 01 Rimavská Sobota
KOJNOKOVÁ Renáta
Veľká Suchá 258
980 13 Hrnčiarska Ves
PUŠKÁŠOVÁ Alžbeta
Kostolné námestie 1159/3
982 01 Tornaľa
BÁLINTOVÁ Alíz
Tulipánová 961/13
27.05.2014
doba neurčitá
A/2014/00920
27.05.2014
doba neurčitá
A/2014/00541
27.05.2014
doba neurčitá
A/2014/00979
27.05.2014
doba neurčitá
A/2014/00830
27.05.2014
doba neurčitá
A/2014/00890
27.05.2014
doba neurčitá
A/2014/00807
27.05.2014
doba neurčitá
A/2014/00918
27.05.2014
doba neurčitá
A/2014/00430
27.05.2014
doba neurčitá
A/2014/00966
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/00980
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/01022
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/00843
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/00967
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/01177
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/00845
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/01064
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/01048
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/01017
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/01236
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
v zariadeniach
starostlivosti o
ľudské telo
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
982 01 Tornaľa
BUKOVINSZKY Ján
Štrkovec 88
980 45 Štrkovec
BUKOVINSZKÝ Gabriel
Štrkovec 88
980 45 Štrkovec
CABANOVÁ Dagmar
Bakulínyho 1183
980 61 Tisovec
ROŠKOVÁ Alexandra, Bc.
Magnezitárov 1209/9
050 01 Revúca
PATAKIOVÁ Iveta
Mikolčany 42
949 13 Gemerský Sad
BUKOVIČOVÁ Bianka
Banícka 291
049 41 Krásnohorské Podhradie
MOCNÁ Jana
Tomášikova 1177/20
050 01 Revúca
SIVOKOVÁ Jolana
Hviezdoslavova 1106
980 61 Tisovec
BINDEROVÁ Miroslava
Daxnerova 1121
980 61 Tisovec
BALDOVSKÝ Milan
P.Dobšinského 1527/4
979 01 Rimavská Sobota
LENKEY Gabriel
Bohúňovo 101
049 12 Bohúňovo
BEDÉCS Alexander
Komenského 1148/1
982 01 Tornaľa
TERNOCKÁ Ildikó
Dubovec 130
980 41 Dubovec
REPISKÝ Ján, Mgr.
Partizánska 15/1
050 01 Revúca
PUNKA Gabriel
Višňové 26
982 62 Gemerská Ves
CSELÉNYIOVÁ Edita
Levkuška 28
982 62 Gemerská Ves
LÖRINCZOVÁ Katarína
Padarovce 8
980 23 Teplý Vrch
SELECZOVÁ Kornelia
Gemerský Jablonec 87
980 35 Gemerský Jablonec
JUHÁSZOVÁ Judita
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/01234
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/01235
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/00986
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/00804
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/01046
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/01150
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/01047
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/00844
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/01223
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/01178
24.06.2014
doba neurčitá
A/2014/01129
30.09.2014
doba neurčitá
A/2014/01745
30.09.2014
doba neurčitá
A/2014/01339
30.09.2014
doba neurčitá
A/2014/01448
30.09.2014
doba neurčitá
A/2014/01624
30.09.2014
doba neurčitá
A/2014/01424
30.09.2014
doba neurčitá
A/2014/01441
30.09.2014
doba neurčitá
A/2014/01643
30.09.2014
A/2014/01473
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
v úpravniach vody
a pri obsluhe
vodovodných
v zariadeniach
starostlivosti o
ľudské telo
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
108 Abovce 154
980 44 Lenartovce
OBRTALOVÁ Zuzana
109 Ružová 573/2
980 02 Jesenské
ROTTER Marián
110 Stará Bašta 3
980 34 Nová Bašta
CSOBO Ľudovit
111 Družby 279/17
982 01 Tornaľa
LEHOTAIOVÁ Agnesa
112 P.Dobšinského 1544/28
979 01 Rimavská Sobota
CSOBOVÁ Ildikó
113 Družby 279/17
982 01 Tornaľa
DUŠEK Gabriel
114 Odborárska 937/36
982 01 Tornaľa
DORKOVÁ Gabriela
115 Šankovcs 221
982 62 Gemerská Ves
BOZÓOVÁ Klára
116 Nová Bašta 262
980 34 Nová Bašta
BODÁKOVÁ Gabriela
117 Tabaková 1275/1
982 01 Tornaľa
CSELÉNYIOVÁ Andrea
118 Družby 279/17
982 01 Tornaľa
VOZÁROVÁ Silvia
119 Lenartovce 6
980 44 Lenartovce
GOLIAN Július
120 Ožďany 585
980 11 Ožďany
CZIKORA Róbert
121 Rimavské Janovce 59
980 01 Rimavské Janovce
KIZEK Ondrej
122 Nižný Skálnik 26
980 52 Hrachovo
DÓBIOVÁ Helena
123 A.Pénteka 412/46
982 01 Tornaľa
GEMBICKÁ Jana
124 Škultétyho 350/1
979 01 Rimavská Sobota
KADÁŠOVÁ Jana
125 Malohontská 1534/3
979 01 Rimavská Sobota
IVORA Peter
126 Žánovská 4884/8
979 01 Rimavská Sobota
doba neurčitá
A/2014/01473
30.09.2014
doba neurčitá
A/2014/01322
30.09.2014
doba neurčitá
A/2014/01499
30.09.2014
doba neurčitá
A/2014/01655
30.09.2014
doba neurčitá
A/2014/01626
30.09.2014
doba neurčitá
A/2014/01654
30.09.2014
doba neurčitá
A/2014/01623
30.09.2014
doba neurčitá
A/2014/01018
30.09.2014
doba neurčitá
A/2014/01468
30.09.2014
doba neurčitá
A/2014/01019
30.09.2014
doba neurčitá
A/2014/01653
30.09.2014
doba neurčitá
A/2014/01611
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01832
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01822
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01838
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01805
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01768
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01764
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01771
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
ĎURIŠKA Jaroslav
127 L.Novomeského 1752/11
979 01 Rimavská Sobota
GEMBICKÝ Jaroslav
128 Rimavská 1650/2
979 01 Rimavská Sobota
GARAIOVÁ Katarína
129 Roľnícka 783/2
982 01 Tornaľa
DOVIČIČ Stanislav
130 Ožďany 448
980 11 Ožďany
BAYERL Zoltán
131 L.Svobodu 1680/19
979 01 Rimavská Sobota
BÁNOVÁ Žaneta
132 Belín 22
980 01 Rimavské Janovce
BALYO Andreas
133 Rožňavská 849/5
979 01 Rimavská Sobota
BAKŠA Branko
134 Sídlisko Rimva 1069/36
979 01 Rimavská Sobota
RANDLISEK Daniel
135 Gemerská Panica 199
980 46 Gemerská Panica
VÉGHOVÁ Eleonóra
136 Družstevná 844/32
979 01 Rimavská Sobota
STRUHÁROVÁ Katarína
137 Česká 375/6
979 01 Rimavská Sobota
MADARÁSZ Marian
138 Rimavské Janovce 434
980 01 Rimavské Janovce
KÓŠIKOVÁ Edita
139 Šimonovce 158
980 03 Šimonovce
BOROŠ Ján
140 Kružno 102
979 01 Rimavská Sobota
BODNÁR Igor
141 Nižná Pokoradz 46
979 01 Rimavská Sobota
CSANK Adrián
142 J.Bodona 1649/2
979 01 Rimavská Sobota
IŽDINSKÝ Peter
143 J.Bodona 1721/3
979 01 Rimavská Sobota
BALÁŽOVÁ Janette
144 Ožďany 372
980 11 Ožďany
BETTEŠ Július
145 1. mája 373/54
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01826
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01830
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01829
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01825
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01819
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01821
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01817
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01767
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01846
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01774
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01782
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01780
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01839
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01772
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01761
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01804
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01765
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01790
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01807
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
980 02 Jesenské
VÉGH Dezider
Ožďany 510
980 11 Ožďany
BENKOVÁ Adriana
Rožňavská 863/36
979 01 Rimavská Sobota
MÜLLER Barnabáš
Bakta 5
979 01 Rimavská Sobota
BALÁŽIK Ľubomír
Nám.Š.M.Daxnera 1252/15
979 01 Rimavská Sobota
LAKATOŠOVÁ Silvia
Pavlovce 24
980 01 Rimavské Janovce
FORGÁČ Michal
J.Bodona 1721/3
979 01 Rimavská Sobota
MARKOTÁN Peter
Hrnčiarske Zalužany 220
980 12 Hrnčiarske Zalužany
BOHOLY Elemír
Tomášovce 44
980 21 Bátka
ČABRÁDI Július
Nižný Skálnik 92
980 52 Hrachovo
FOGLÁR György
Gemerský Jablonec 254
980 35 Gemerský Jablonec
JACKULIAK Róbert
Cinobaňa 141
985 22 Cinobaňa
KRETT Norbert
S.Kollára 44/46, Čerenčany
979 01 Rimavská Sobota
MACÚRIK Milan
Belín 23
980 01 Rimavské Janovce
KOVÁCS Ladislav
Zacharovce 94
979 01 Rimavská Sobota
AGONÁŠ František
Stránska 45
982 51 Figa
GEMBICKÝ Martin
Sídlisko Rimava 1063/41
979 01 Rimavská Sobota
VETRÁK Ján
Rožňavská 859/22
979 01 Rimavská Sobota
VANTRUBA Vladimír
Sídlisko Rimava 1063/41
979 01 Rimavská Sobota
STEHLO Roland
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01784
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01811
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01844
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01791
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01779
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01828
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01778
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01801
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01823
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01827
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01763
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01842
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01781
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01840
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01787
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01773
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01775
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01783
1.10.2014
A/2014/01786
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
164 Jánošíkova 1524/22
979 01 Rimavská Sobota
RYŠKA Dušan
165 Malé Teriakovce 56
980 51 Veľké Teriakovce
RAPČAN Ondrej
166 Kurinec 4949
979 01 Rimavská Sobota
PETRINCOVÁ Erika
167 Školská 306/41
980 02 Jesenské
MIHÁLYIOVÁ Estera
168 Blhovce 255
980 32 Blhovce
MARUŠKIN Ivan
169 1. mája 456/23
980 02 Jesenské
MAREK Ján
170 Hrnčiarske Zalužany 350
980 12 Hrnčiarske Zalužany
KOVÁCSOVÁ Mária
171 Figa 19
982 51 Figa
KORMOŠ Ivan
172 Česká 375/6
979 01 Rimavská Sobota
JÓŽOVÁ Mária
173 Sídlisko Rimava 1062/15
979 01 Rimavská Sobota
HUSZTI František
174 Rožňavská 849/5
979 01 Rimavská Sobota
HRUŠKA Vladislav
175 Malohontská 66/26
979 01 Rimavská Sobota
HORČÁROVÁ Helena
176 Rimavské Janovce 336
980 01 Rimavské Janovce
HEDVIGI Dušan
177 RožŇavská 855/2
979 01 Rimavská Sobota
GILIAN Radoslav
178 Cukrovarská 1604/20
979 01 Rimavská Sobota
GEMBICKÝ Marcel
179 Jánošíkova 1524/24
979 01 Rimavská Sobota
DANYI Ernest
180 L.Novomeského 1752/5
979 01 Rimavská Sobota
CSABAY Jozef
181 Malohontská 61/22
979 01 Rimavská Sobota
CEBER Tibor
182 Rožňavská 855/6
979 01 Rimavská Sobota
doba neurčitá
A/2014/01786
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01785
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01847
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01845
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01843
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01777
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01776
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01841
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01766
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01837
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01762
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01836
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01835
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01834
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01831
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01760
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01824
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01803
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01769
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
BOJTOS Ľudevít
183 Jestice 22
980 04 Hostice
BIALOŇ Peter
184 J.Bodona 1649/4
979 01 Rimavská Sobota
BERNÁTH Juraj
185 Družstevná 106
980 02 Jesenské
BERKYOVÁ Simona
186 Ožďany 203
980 11 Ožďany
BERKI Dávid
187 Rožňavská 849/5
979 01 Rimavská Sobota
BEŇO Ondrej
188 J.Bodona 1702/12
979 01 Rimavská Sobota
BENČURA Roman
189 Stránska 110
982 51 Figa
BÁLINTOVÁ Katarína
190 Blhovce 39
980 32 Blhovce
BARAN Ján
191 Hrnčiarske Zalužany 86
980 12 Hrnčiarske Zalužany
BALOG Aladár
192 Radnovce 44
980 42 Rimavská Seč
BAHLEDA Adrián
193 Sušany 201
980 12 Hrnčiarske Zalužany
ALBERTUS František
194 Zacharovce 100
979 01 Rimavská Sobota
DRÁBOVÁ Jana
195 Javornícka 6168/15
974 11 Banská Byystrica
BERO Ondrej
196 Mníšanská 585
049 16 Jelšava
KOVÁČOVÁ Valentína
197 Tomášikova 1177/20
050 01 Revúca
BEROVÁ Marcela, Mgr.
198 Mníšanská 585
049 16 Jelšava
CIBERE Slavomír
199 Tomášikova 1177/20
050 01 Revúca
GAÁLOVÁ Gabriela
200 Krpec 212
980 45 Štrkovec
RIDZOŇOVÁ Michaela
201 Drienčany 24
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01802
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01808
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01770
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01806
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01813
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01812
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01809
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01789
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01818
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01788
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01815
1.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01814
28.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01681
28.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01797
28.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01923
28.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01798
28.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01922
28.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01799
28.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01876
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
980 23 Teplý Vrch
RÉVÉSZOVÁ Silvia
Gemerský Jablonec 83
980 35 Gemerský Jablonec
ŠÍPOŠOVÁ Ingrid
Školská 1230/11
982 01 Tornaľa
BOROŠ Róbert
Rimavská Seč 414
980 42 Rimavská Seč
LACZKOVÁ Zuzana
Česká 375/14
979 01 Rimavská Sobota
LESKO Boris
Česká 375/14
979 01 Rimavská Sobota
DÓŠOVÁ Tímea
Sládkovičova 1288/6
986 01 Fiľakovo
PÓNYAOVÁ Erika
Poštová 1218/101
982 01 Tornaľa
KISFALUDIOVÁ Eva
Hlavné námestie 2227/15
979 01 Rimavská Sobota
HABRANOVÁ Beáta
Kirejevská 1173/41
979 01 Rimavská Sobota
CHALKOVSKÁ Andrea
Dražice 54
980 23 Teplý Vrch
ANTÓNYOVÁ Katarína
Liesková 1593/31
979 01 Rimavská Sobota
KOVÁCSOVÁ Denisa
Slavec 33
049 11 Plešivec
NAGYOVÁ Erika
Vyšné Valice 237
982 52 Nižná Kaloša
VACULČIAKOVÁ Lucia
Družby 275/17
982 01 Tornaľa
HUBAYOVÁ Mária
Hubovo 9
980 50 Včelince
BARNOVÁ Monika, Mgr.
L.Svobodu 1741/26
979 01 Rimavská Sobota
BUDAIOVÁ Viktória
SNP 400
980 22 Veľký Blh
BUDOVEC Pavol
Rimavské Zalužany 132
980 53 Rimavská Baňa
KORIMOVÁ Andrea
28.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01850
28.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01914
28.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01719
28.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01740
28.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01795
28.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01862
28.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01932
28.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01939
28.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01708
28.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01940
28.10.2014
doba neurčitá
A/2014/01688
25.11.2014
doba neurčitá
A/2014/02080
25.11.2014
doba neurčitá
A/2014/01953
25.11.2014
doba neurčitá
A/2014/02071
25.11.2014
doba neurčitá
A/2014/02023
25.11.2014
doba neurčitá
A/2014/02024
25.11.2014
doba neurčitá
A/2014/02091
25.11.2014
doba neurčitá
A/2014/02090
16.12.2014
A/2014/02249
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
220 Hajnáčka 53
980 33 Hajnáčka
GAÁLOVÁ Magdaléna
221 P.Hostinského 1716/22
979 01 Rimavská Sobota
DUDÁŠOVÁ Nikola
222 Mojín 7
979 01 Rimavská Sobota
ZSÁMBOK Dávid
223 Sabová 13
979 01 Rimavská Sobota
MAGTAMÁŠOVÁ Eva
224 Studená 20
980 34 Nová Bašta
BALOGOVÁ Henrieta
225 Jazmínová 544/4
980 02 Jesenské
LOJA Anton
226 1. mája 647/29
050 01 Revúca
doba neurčitá
A/2014/02249
16.12.2014
doba neurčitá
A/2014/02289
16.12.2014
doba neurčitá
A/2014/02048
16.12.2014
doba neurčitá
A/2014/02298
16.12.2014
doba neurčitá
A/2014/02193
16.12.2014
doba neurčitá
A/2014/02099
16.12.2014
doba neurčitá
A/2014/02254
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
pri výrobe,
manipulácii a
uvádzaní do obehu
Download

Zoznam osob rok 2014 - RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote