2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002
2002 2002 2002 2002
2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
MIMORIADNE
ČÍSLO
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002HISTÓRIA
2002 2002 2002
2002 2002 2002 2002
2002 2002 2002
2002 200
SLOVENSKÉHO
ZÁPASENIA
- 5.2002
ČASŤ
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002
2002 2002 2002
2002
2002 2002 2002V
2002
2002-2002
2002 200
V KONTEXTE
SO
ZÁPASENÍM
ČSSR
ČSFR
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
2 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
SLOVENSKÝ
ZÁPASNÍK
ZÁPASENIE NA SLOVENSKU
1981-1992
Esá slovenského zápasenia 1981 - 1992
Jozef Lohyňa
MS - 1990 TOKIO
1. miesto
MAISTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV 1991 - PRIEVIDZA
Jozef Schwendtner
MSJ - 1983 LOS ANGELES
1. miesto
Slávnostné otvorenie
Dan Karabin
MS - 1982 Edmonton
2. miesto
Richard Matejka
MS-J 1989 Budapešť
2. miesto
Július Strnisko
ME - 1982 Varna
3. miesto
Dušan Masár
ME - 1985 Lipsko
3.miesto
Tibor Jankovics
OH 1988 SOUL
6. miesto
Štefan Fernyák bronzový
PREHĽAD POUŽITÝCH PRAMEŇOV
Obsah
ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Periodiká:
ZOZNAM ODDIELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
• Šport, Bratislava, 1981-1992
• Československý Sport, Praha, 1981-1992
• Pravda, Bratislava, 1988-1989
FAKTY, UDALOSTI, VÝSLEDKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SLOVO NA ZÁVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Archívne materiály:
• Archív sekretariátu SZZ
• Súkromný archív Ing. Ivana Kormaňáka, Prievidza
• Fotografie, diapozitívy a novinové výstrižky z archívu Múzea telesnej kultúry, Bratislava
• Materiály z archívu Karla Boháčka, Plzeň
• Fotografie zo súkromného archívu Jaroslava Matejku, Bánovce n/B.
• Fotografie z archívu AŠK Dukla Trenčín
• Fotoalbum z MS-J 91 v Prievidzi z archívu SZZ
• Fotografie a dobový dokument zo súkromného archívu Jozefa Lohyňu
• Archív a fotoarchív Františka Gröbera
• Fotografie z albumu Balázsa Vargu
• Fotografie z archívu Spartakusu Komárno a rodiny Lengeylových z Komárna.
DOBOVÉ DOKUMENTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
FOTOARCHÍV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
PREHĽAD POUŽITÝCH PRAMEŇOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Publikácia bola spracovaná a vydaná
vďaka sponzorskej podpore
pána Jozefa SVOBODU, predsedu Slovenského zápasníckeho zväzu
a viceprezidenta európskej zápasníckej federácie CELA
Ivor Lehoťan
Vydanie publikácie schválilo predsedníctvo Slovenského zápasníckeho zväzu.
Dušan Koutný
Ľudovít Major
PRIPRAVUJEME:
História zápasenia na Slovensku 1993-2003 (6. časť - vydanie v roku 2004)
102
Vydavateľ: Slovenský zápasnícky zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Spracoval: František GRÖBER
Techn. spolupráca: Elena VALENTOVÁ
Redakčná rada: Doc. M. ĎURECH, F. GRÖBER, Mgr. F. SEMAN,
Ing. I. KORMAŇÁK, PhDr. I. MACHAJDÍK
Ľudovít Lučanič
Peter Hanák
Obálka:
1. str. Jozef LOHYŇA v akcii
2. str. Esá slovenského zápasenia
3. str. Vrcholné momenty z MS-J 91 v Prievidzi
4. str. Športová hala v Prievidzi počas MS-J 1991
3
Úvod
Obdobie po roku 1980 až do zániku ČSFR patrí medzi najúspešnejšie v histórii slovenského zápasníckeho športu. Slovenskí zápasníci vybojovali v kategórii kadetov a juniorov spolu tri tituly majstrov sveta a množstvo ďalších cenných medailí. Vynikajúce výsledky v mládežníckych kategóriách korunoval
Jozef Lohyňa, odchovanec prievidzského zápasenia, ktorý sa v roku 1990 stal majstrom sveta v absolútnej kategórii. Keď k týmto skvelým úspechom prirátame vybojované medaily a bodované umiestnenia slovenských zápasníkov v drese ČSFR (ČSSR) na ME, MS a OH v seniorskej kategórii, môžeme
toto obdobie označiť za absolútne najúspešnejšie.
Dosiahnuté výsledky v ťažkej medzinárodnej konkurencii určite neboli dielom náhody alebo šťastia, aj
keď treba pripustiť, že k úspechu v športe patrí aj tento faktor. Skvelá bilancia zo svetových súťaží bola logickým vyústením dlhoročnej, cieľavedomej a poctivej práce desiatok (možno aj stoviek) športovcov, trénerov a členov realizačných tímov na úrovni oddielovej, národnej i celoštátnej. Základným predpokladom zaradenia do štátnej reprezentácie bola nielen športová úspešnosť, ale aj disciplinovanosť
v plnení úloh a rešpektovanie a dodržiavanie morálnych zásad. Významnú funkciu v systéme vrcholového športu a štátnej reprezentácie mali Strediská vrcholového športu mládeže. Viedli ich skúsení a
osvedčení tréneri, ktorí boli k svojim zverencom primerane nároční. Dobre pracovali Tréningové strediská mládeže, ktoré, podľa možností, viedli tréneri z povolania. Pri zabezpečovaní množstva úloh v oblasti starostlivosti o talentovanú mládež zohrali dôležitú úlohu aj odborné komisie SZZ. Jednou z priorít bolo systematické školenie a doškoľovanie kádrov. Desiatky trénerov dostali príležitosť získať
najvyššie telovýchovné vzdelanie so zápasníckou špecializáciou na FTVŠ UK v Bratislave, príp. i na FTVS
UK v Prahe.
Zápasenie sa v systéme vrcholového športu pohybovalo v prvej skupine preferovaných olympijských
športov. To znamenalo všestrannú podporu športovcov a vybraných oddielov zo strany ústredných telovýchovných i štátnych orgánov. Tento stav umožňoval prijať prvých zahraničných (bulharských) trénerov na Slovensku. Následné zriadenie zápasníckych sekcií na Športových gymnáziách možno tiež
označiť za významné opatrenie, ktoré malo viesť k ďalšiemu kvalitatívnemu rastu. Pri pozornejšom
hodnotení úspešnosti mladých slovenských zápasníkov si môžeme všimnúť, že prakticky všetci medailisti v rozhodujúcom období pôsobili v Stredisku vrcholového športu Ministerstva národnej obrany
v Trenčíne. Z klasikov môžeme uviesť Matejku, Križanoviča, Szulcsányiho. Spomedzi voľnoštýliarov to
boli predovšetkým Schwendtner, Palatinus, Daniš a Fernyák. Mnohí nádejní pretekári prišli do AŠK
Dukla dávno pred nástupom na vojenskú službu. Ukázalo sa, že v niektorých prípadoch nepomohli
ani maximálne podmienky a starostlivosť, aby sa z talentu stala hviezda na športovom nebi.
Pri hodnotení udalostí v uplynulých rokoch nemožno obísť význam a podiel športovej tlače na propagácii slovenského zápasenia. Ak napríklad listujeme v starších vydaniach denníka Šport, nájdeme
množstvo rozsiahlych článkov, ktoré sa zaoberali radosťami aj strasťami slovenského zápasenia. Často to boli vynikajúce materiály o problémoch v mieste pôsobenia oddielov, ale aj početné medailóny
o známych športovcoch zo súčasnosti aj z minulosti. Pozornosť novinárov samozrejme nepútali len
úspechy a témy pozitívneho charakteru. Obrovská publicita sa dostala afére nazvanej TIMKOGATE,
ktorá vypukla v roku 1990 počas turnaja Grand Prix v Prievidzi. Po spornom a neuváženom rozhodnutí vedenia federálneho zväzu sa rozpútal škandál, ktorý v histórii slovenského i česko-slovenského
zápasenia nemá obdobu. Nasledoval rozchod partnerov, ktorí spolu kráčali celých sedem desaťročí.
Spôsob, akým sa slovenskí, českí, sliezski a moravskí zápasníci rozišli, bol dôstojný, ako sa na bratov
sluší a patrí.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k obohateniu obsahu tejto publikácie. Sú to predovšetkým osoby,
ktoré sú uvedené v časti o použitých prameňoch, ale aj ďalšie osoby, ktorých mená sa nám nepodarilo zistiť. Čitateľov prosíme, aby prepáčili prípadné neúplné alebo chýbajúce údaje. Nestalo sa tak úmyselne. Ak to bude možné, chybu určite napravíme.
Redakčná rada
4
Zápasníci Slávie Komárno, sprava K. Lengyel, N. Bielokosztolský, T. Jankovics (úplne vľavo)
Družstvo ČSSR na MT Družba v roku 1985 v Komárne.
101
Zoznam zápasníckych oddielov
1981 - 1992
Západné Slovensko
Káder AŠK Dukly Trenčín - voľnoštýliari i klasici, ktorí začiatkom deväťdesiatych rokov reprezentovali armádny šport. Horný rad
zľava: Mai, Drmola, Lohazer, Daniš, Hakszer, Fernyák, Biskupič, Daniel, Csorba, Revický, Čikel. Stredný rad zľava: Kohout, Bielesz, Švehla, Mesiarkin, Gazdík, Masár, Hromádka, Pavlík, Černek Halász, Bátky. Dolný rad zľava: Nitsch, J. Meduna, J. Kolář,
Kováčik, Mozola, Turek, Sliva, Hirjak.
1. Dunajplavba Bratislava
2. Lokomotíva Bratislava
3. Plastika Nitra
4. BAZ Nitra
5. ČH Nitra
6. Stavbár Nitra
7. Slávia ODPM Komárno
8. ŠTK Šamorín
9. DAC Dunajská Streda
10. Družstevník Modrany
11. Spartak Tatra Bánovce
12. ASVŠ Dukla Trenčín
13. VTJ Dukla Bratislava
14. ŠM Gabčíkovo
15. Calex Zlaté Moravce
16. Iskra Partizánske
17. VTJ Dukla Trenčín
18. Agro ZVL Kolárovo
DBA
LBA
PLN
BAZ
ČHN
STN
SLK
ŠTK
DAC
DRM
SBA
DTN
VTJ
GAB
ZLM
PAR
DTN
KOL
Stredné Slovensko
1. Baník Prievidza
2. Kovomier Fiľakovo
3. Partizán Banská Bystrica
4. ČH Banská Bystrica
5. ŠKP Banská Bystrica
6. ZVL Považská Bystrica
7. Lokomotíva Rimavská Sobota
8. Družstevník Šumiac
9. Partizán Liptovský Mikuláš
10. Dukla Banská Bystrica
11. ZŤS Námestovo
BPD
FIĽ
PBB
ČHB
ŠKP
SPB
LRS
ŠUM
PLM
DBB
NÁM
Východné Slovensko
1. Lokomotíva Košice
2. Spartak Vihorlat Snina
3. Chemosvit Svit
4. Iskra Svit
5. Mladosť Poprad
6. Maratón Poprad
7. ČH Stará Ľubovňa
LKE
SNI
SVI
SVI
POP
POP
STĽ
Dukla Trenčín v roku 1985 na zájazde vo Francúzsku.
100
5
FAKTY-UDALOSTI-VÝSLEDKY
Rok 1981
• január, na knižnom trhu sa objavila publikácia ZÁPASENIE od autora Miroslava Ďurecha. Recenzia publikáciu predstavila pod titulkom „KNIHA, KTORÁ CHÝBALA“.
Publikáciu vydalo Vydavateľstvo ŠPORT, Bratislava v náklade 5000 ks. Stručne z obsahu:
Charakteristika zápasenia, klasifikácia a systematika, športový tréning, metodika, taktika, technika.
• 7. január, denník Šport pod titulkom „V Košiciach vyrastá zápasnícka záloha“ informuje
o úspešnej činnosti košických zápasníkov,
ktorá je podľa autora výsledkom dobrej práce s mládežou. Záslužnú prácu robí TSM,
v ktorom sa o najmenšie talenty stará trénerská dvojica P. Letko a J. Tokár. Ďalej tu dobre
funguje SVŠ-M, kde sa o dorastencov starajú
tréneri M. Miček a J. Klein. Nedávno absolvovali sústredenie vo Vysokých Tatrách, kde sa
vo voľnom čase oboznamovali s novými pravidlami.
• 10. január, Šport v rubrike „Z výročných členských schôdzí“ píše o priebehu výročnej
schôdze košických zápasníkov. Muži Lokomotívy získali ôsmy titul M-ČSSR, oddiel sa
stal držiteľom „Ceny mesta Košíc“. Na súťažiach jednotlivcov (SSR, ČSSR) získali dovedna 83 medailí. Oddiel eviduje 183 členov, z toho 153 žiakov a dorastencov.
• 23.-25. január, MT „Klippan Cup“, mužiGR, v Malmö (SWE). Pretekár J.Durčák
z Dukly Trenčín obsadil 5. miesto. Najúspešnejší bol Dvořák, ktorý si vybojoval striebornú medailu.
• 30. január - 1. február, MT muži-VŠ, Tbilisi,
Gruzínska SSR. Z trojice pretekárov zo slovenských oddielov do 68 kg V.Hönsch obsadil
8., do 62 kg M.Mendel 11. miesto a M.Híreš
bol vyradený.
• 9. február, Šport pod titulkom „Zápasníci
do Mongolska“ informuje o nominácii na
Majstrovstvá spriatelených armád vo VŠ
v Ulanbátare. Zúčastnili sa tréner L.Mlynek a
zápasníci: 48 kg Hríbik, 52 kg Hnilica, 57 kg
Jasik, 62 kg M.Mendel, 74 kg Holoubek, 82 kg
6
Jozef Dugovič sa stáva trojnásobným majstrom ČSSR. Na žinenke leží V. Kováč.
Kucirko, 90 kg Borš (vš. z DTN).
• 14.-15. február, M-ČSSR muži, Praha. ÚčasťGR: 78 borcov zo 17 oddielov, VŠ: 60 borcov
z 19 oddielov. Výsledky-GR: 48 kg V.Janota
(DTN), ďalej Jelínek, Gurbovič, Krysta, Oroš,
Böhm, Scheiner, Kvašňovský, Dvořák a Šedivý
z českých oddielov. Výsledky-VŠ: 48 kg Kapolka (LKE), 57 kg Schwendtner (DAC), 62 kg
Čulák (RH), 68 kg V.Hönsch (LKE), 74 kg Karabin (RH), 82 kg F.Fábrik (BPD), 90 kg Dugovič (DBA), 100 kg J.Strnisko (RH), +100 kg
Geschwandtner (BPD).
• 18. február, Šport pod titulkom „Pod drobnohľadom čsl. reprezentácia“. Autor komentuje nový systém ligy, ktorá po dlhých úvahách a diskusiach prebieha ako súťaž
jednotlivcov. Borcom sa dostáva príležitosť
porovnávania síl. Dalo by sa povedať, že koľko ligových kôl, toľko šampionátov jednotlivcov.
• 20.-22. február, MT „Nikola Petrova“ mužiGR, Sofia (BUL). Pretekár Dukly Trenčín V.Janota obsadil 5. miesto.
• 21.-22. február, MT „Únorového vítězství“
muži-VŠ, Praha. Zo slovenských borcov zvíťazili:
52 kg Kapolka, 62 kg Čulák, 68 kg G.Juhás,
82 kg Kucirko (vš. LKE). Štartovalo 88 borcov
z NDR, POL, ROM a ČSSR.
• 28.-29. február, MT „Oslobodenia Bratislavy“ muži-VŠ, Bratislava. Pre čsl. zápasníkov
jeden z najmenej úspešných ročníkov. Na
stupňoch víťazov stáli len v hmotnosti 74 kg
J.Lohyňa (BPD) - 3. miesto, v hmotnosti 100
Reprezentanti Slovenska na MT „Garden Cup“ juniorov v rakúskom Haid v roku 1991. Zľava: Gröber, Lisý st., Rešetár, Csöllei.
Uprostred: Šebesta, Danihel, Hauptvogel, Hirjak. Vpredu: Lisý ml. Hromádka, Černek.
Dorastenci Baníka Prievidza, majstri ČSSR družstiev VŠ v roku 1989.V zadnom rade v postoji: V. Híreš (prvý z ľava), J. Mojžiš a Ľ.
Mokrý (úplne vpravo).
99
Starší dorastenci Lokomotívy Košice - majstri ČSSR 1981.
Medailisti M-ČSSR mužov vo VŠ v roku 1984 pri nástupe v rámci ceremoniálu odovzdávania medailí a diplomov. V prednom rade
víťazi - zľava: Arendáš, Hríbik, Schlenker, Schwendtner, Mendel, Karabin, Lohyňa, Kucirko, Strnisko, Luberda.
98
kg Kostiviar (BPD) - 3. miesto. Zvíťazili: Voge,
Syring a Gehrke (NDR), Savinov, Grigoriev,
Jevlojev a Dzanpajev (ZSSR), Konczak (POL),
Cascaret (CUB) a Knosp (NSR).
• 6.-8. marec, MT „Dan Koleva“ muži-VŠ,
Pernik (BUL). Výsledky pretekárov zo slovenských
oddielov: Schwendtner (DAC), G.Juhás, Kapolka (LKE), Ľ.Halász (FIĽ), Holoubek
(DTN), Lohyňa (BPD) absolvovali dovedna
14 duelov, z toho len dva víťazné.
• 7.-8. marec, Majstrovstvá Slovenska, starší
žiaci-GR, Komárno. Tituly vybojovali: 28 kg
I.Németh (DAC), 30 kg Oláh (ŠTK), 32 kg Hodossy (DAC), 35 kg Ferenczy (ŠTK), 38 kg
R.Matejka (LBA), 41 kg Š.Varga (ŠTK), 45 kg
Šomský (LKE), 49 kg Šándor (DBA), 53 kg Kľúčiar (PBB), 57 kg Svat (LKE), 62 kg L.Horváth (DBA), 67 kg Krasňanský (DBA), +67 kg
Lengyel (SLK).
• 14.-15. marec, Majstrovstvá Slovenska, ml.
dorastenci-GR, Pov. Bystrica. Tituly získali: 38
kg Chriňák (BPD), 40 kg Ternény (PLN), 42 kg
Belák (BPD), 45 kg K.Völc (BPD), 48 kg Takáč, 51 kg Krček, 55 kg Chorvát, 59 kg Posztós (vš. LBA), 63 kg K.Klein (LKE), 68 kg Kubis, 73 kg Bielokosztolszký (SLK), 78 kg
Hrincsár (LKE), +78 kg G.Tóth (SLK).
• 14.-15. marec, MT „Veľká cena NSR“, muži-VŠ, Freiburg (GER). Pretekári zo slovenských
oddielov: Čulák, V.Hönsch, G.Juhás, M.Híreš
absolvovali dve kolá a boli zo súťaže vyradení. J.Strnisko obsadil 2. miesto.
• 21.-22. marec, Majstrovstvá Slovenska, ml.
dorast-VŠ, Snina. Zvíťazili: 38 kg Gombár
(DBA), 40 kg Ternény (PLN), 42 kg Okoš
(LKE), 45 kg Völc (BPD), 48 kg St.Mendel
(BPD), 51 kg Chobot (PLN), 55 kg Dobrotka,
59 kg Švajlenka, 63 kg Revický (vš. BPD), 68
kg Czomor, 73 kg Kluka, 78 kg Hrincsár (vš.
LKE), +78 kg Majerčík (PLN).
• 27.-29. marec, MT juniori 16-VŠ, Ulanbátar
(MGL). Výsledky, ktoré dosiahli pretekári zo slovenských oddielov: Igor Dobrotka (BPD) 2. miesto, Karol Czomor (LKE) - 3. miesto,
Marián Vohnout (SNI) - 4. miesto, Stanislav
Mendel a Jozef Švajlenka (BPD) obsadili 5.
miesto.
• 4.-5. apríl, 1. Majstrovstvá Slovenska ml. žiakov-VŠ, Prievidza. Tituly si vybojovali: 26 kg
H o r v á t h
(LKE), 28 kg
Plevka (BPD),
30 kg A.Takáč
(LKE), 32 kg
Lászlo (DBA),
35 kg Tokár,
38 kg Brziak,
41 kg Kresta
(vš. LKE), 45
kg
T.Nagy
(ŠTK), 49 kg
Čupka (DBB),
53 kg Popovič
(BPD), 57 kg
Šušorený
(PLN), +62 kg
Š a r k ö z i Jozef Schwendtner
(DBA).
• 8.-11. apríl, Majstrovstvá Európy muži-GR,
Göteborg (SWE). Reprezentačný tréner V.Mácha s pretekárskym kvintetom v zložení Jelínek,
Krysta, V.Janota, Bojko, Dvořák sa zo Škandinávie vrátili s prázdnymi rukami, ako to pomenoval Čsl. šport v svojej krátkej správe. V.Janota
z DTN absolvoval len dve kolá. Vo výprave bol
ako rozhodca K.Zelenay.
• 11.-12. apríl, M-ČSSR ml. dorastenci-GR,
Borohrádek. Štartovalo 78 pretekárov z 22
oddielov z celej ČSSR. Tituly si vybojovali: 48 kg
Takáč, 55 kg Chorvát, 59 kg Posztos (vš.
LBA), 73 kg Bielokosztolszký, +78 kg G.Tóth
(SLK). Ďalej Hauptvogel, Krupař, Velecký,
Škovroň, Hemelík, Králik, V.Tóth, Wohlráb
(vš. z českých oddielov).
• 11.-12. apríl, M-ČSSR ml. dorastenci-VŠ, Košice. Zúčastnilo sa 111 pretekárov z 23 oddielov. Tituly získali: 38 kg Arendáš (BPD), 40 kg
Ternény (PLN), 42 kg Kmeť, 45 kg Völc, 48 kg
S.Mendel, 51 kg Kostolány, 55 kg Dobrotka,
59 kg Švajlenka, 63 kg Revický (vš. BPD), 68
kg Czomor (LKE), 73 kg Jalový (Brno), 78 kg
Hrincsár (LKE), +78 kg Majerčík (PLN).
• 14. apríl, Šport vydáva európske zápasnícke rebríčky, kde sa objavili aj mená slovenských zápasníkov,
ktorí v tom čase pôsobili v RH Praha. Voľný štýl - 74
kg 1.Rajčev (BUL), 2.Karabin (ČSSR). Hmotnosť
100 kg - 1.Mate (ZSSR), 5.Strnisko (ČSSR).
• 18. apríl, Šport informuje o priebehu I. roč-
7
Jozed Schwendtner na ME v Lodži.
níka „Ponitrianskeho pohára“ v telocvični OV
ČSZTV. Organizátor turnaja Karol Jesenič sa
s redaktorom zhovára o podmienkach pri výchove mladých zápasníkov v Nitre. ZO Plastika sa opiera o žiakov z Alekšiniec (12 km od
Nitry), kde sa zápasenie stalo na ZDŠ športom číslo 1. Jozef Svitač sa venuje žiakom na
ZDŠ Vajanského. Raz do mesiaca, vždy posledný piatok, organizujú v Nitre turnaj pre
všetky ZDŠ.
• 23.-26. apríl, Majstrovstvá Európy muži-VŠ,
Lodž (POL). Pod vedením trénera A.Splítka
z Prahy štartovali pretekári: 52 kg Kapolka, 62
kg Čulák, 68 kg V.Hönsch, 82 kg Kucirko (vš.
LKE), 57 kg Schwendtner (DAC), 74 kg Holoubek (BPD), 100 kg Strnisko (RH). Najlepšie
umiestnenie dosiahli: Schwendtner 5.miesto, Kucirko a Čulák 6. miesto. Výkon dorastenca
Schwendtnera vyvolal rozruch a novinári jeho výkon komentovali aj v titulkoch ako „Zajačik sa
nezľakol“ , alebo „Keď je najmladší príkladom
pre ostatných“.
• 23.-24. apríl, M-ČSSR, st. dorastenci-VŠ,
Prievidza. Výsledky: 48 kg Longa (BPD), 52 kg
Vohnout (SNI), 56 kg Dobrotka (BPD), 60 kg
Švajlenka (BPD), 65 kg J.Mendel (BPD), 70 kg
Hodossy (DAC), 75 kg Pálinkáš (BPD), 81 kg
Latiňák (PBB), 87 kg Černák (FIĽ), +87 kg Luberda (LKE).
• 2.-3. máj, Turnaj dorastencov „Štít 5. května“ - GR, Praha. Spolu štartovalo 122 borcov
z 22 oddielov, z toho len 14 zo SSR - z 2 oddielov. Najlepšie sa umiestnili: 48 kg Takáč
(LBA) - 1. miesto, 52 kg Hulman (SLK) 3. miesto.
• 9.-10. máj, Majstrovstvá Slovenska, star. do-
8
Juraj Kucirko s Juhoslovanom Memetim, ktorého v Lodži položil na lopatky.
rastenci-VŠ, Dun.Streda. Na M-ČSSR postupujú prví šiesti borci, v GR štýle prví traja. Tituly: 48 kg Longa (PBB), 52 kg Jurkovič (BPD),
56 kg Sipos (DAC), 60 kg Schwendtner
(DAC), 65 kg J.Mendel (BPD), 70 kg Hodossy (DAC), 75 kg Palinkáš, 81 kg J.Lohyňa
(BPD), 87 kg Černák (FIĽ), +87 kg Luberda
(LKE).
• 9.-10. máj, Majstrovstvá Slovenska, star. dorastenci-GR, Komárno. Tituly: 52 kg Takáč
(LBA), 56 kg Baláž (SBA), 60 kg Gögh (SLK),
65 kg Zúbek (LBA), 70 kg Z.Papp, 75 kg
A.Papp (SLK), 81 kg Kyselica (LBA), 87 kg
Meszároš (ŠTK), +87 kg Vereš (PLN).
• 16.-17. máj, Majstrovstvá Slovenska, star.
žiaci-VŠ, Snina. Tituly si rozdelili: 28 kg I.Németh (DAC), 30 kg Oláh (ŠTK), 32 kg Hodossy (DAC), 35 kg Litva (LKE), 38 kg Mráz
(DBB), 41 kg Divinec, 45 kg Šomský, 49 kg
Bodi (vš. LKE), 53 kg Kľúčiar (DBB), 57 kg Fehér (DAC), 62 kg Szládicsek (PLN), 67 kg
Krasňanský (LBA), +67 kg Ívenz (BPD).
• 21.-26. máj, MT juniori-VŠ, Vaslui (ROM).
Výsledky slovenských pretekárov: Arpád Bakšay 3.miesto, Jaroslav Bago - 4.miesto, Ján Vagáč
- 6.miesto. Ľubomír Holoubek a Jozef Lohyňa
boli po dvoch kolách vyradení.
• 23.-24. máj, M-ČSSR star. dorastenci-GR,
Havlíčkov Brod. Slovensko bolo zastúpené 25
pretekármi zo 7 oddielov. Umiestnenia: 52 kg
Takáč (LBA) - 3. miesto, 65 kg Zubek (LBA) 4. miesto, 75 kg Kolodič (LBA) - 4. miesto,
+87 kg Vereš (PLN) - 3.miesto. Tituly: Tolar, Jakusidis, Tošenovjan, Konečný, Szocs, Turek,
Holemý, Tkadiec, Holý, Hartan - vš. z českých
Najlepší zápasníci ČSSR vo VŠ za rok 1984. Zľava: Jozef Lohyňa, Július Strnisko, Jozef Schwendtner, Dan Karabin, Juraj Kucirko.
Dorastenci Dunajplavby Bratislava v roku 1985. Sprava: tréner Gerboc, Meszároš, Szegényi, Sedláček, Slaný, Lászlo, Luzár, Mazáč. V zadnom rade sprava: Luža, Lengyel, Šándor, Mogony, Sirko, Šarközi.
97
Kolektív mužov Baníka Prievidza v roku 1982 v zostave - zľava hore: Ing. Ďurica, Kostiviar, Kováč, F. Fábrik, Ing. Kormaňák, Bago, Revický, V. Híreš, Mojžiš. Zľava dole: Chriňák, Arendáš, Švajlenka, Schlenker, Holoubek, Jurkovič.
Kolektív dorastencov TSM Baník Prievidza v roku 1982. Zľava hore: Kotian, L. Mokrý, Pálinkáš, Revický, Mendel, Wölc, Dvorský,
Sluka, Ing. Kormaňák. Zľava dolný rad: Jurkovič, Chriňák, Belák, Ižo, Arendáš, Kmeť, Švajlenka, Chobot.
96
oddielov.
• 26. máj, Šport (redaktor Ľ.Major) sa zhovára s osobnosťami svetového zápasenia. Článok má titulok „Zápas o charakter zápasenia“. Vyberáme zo slov Milana Ercegana,
predsedu FILA: „Totálne a univerzálne zápasenie
vyžaduje od zápasníkov a trénerov hlbokú zmenu
v ponímaní zápasenia. Táto zmena predpokladá nový prístup, novú psychológiu i nového ducha trénerov
a zápasníkov a tiež novú mentalitu, ktorá má v našom športe vládnuť...“ Odpovede Vítězslava Máchu, trénera čsl. reprezentácie GR: „Len počas
môjho aktívneho pôsobenia na žinenke došlo s podobnými zámermi k viacerým reformám pravidiel.
Snaha zainteresovaných urobiť zápasnícky šport čoraz funkčnejším, príťažlivejším a modernejším má
úctyhodné ciele a zasluhuje si uznanie. V praxi však
borci vždy dokážu z pravidiel zúžitkovať to maximum
- v zápornom slova zmysle. Aj súčasné, pozmenené
pravidlá dovoľujú rôzne finty, ktoré zoslabujú efekt
pôvodného zámeru. Predstava borca, ktorý by
v stretnutí neprestajne, takrečeno bez rozmýšľania
robil chmaty, je iluzórna. Takticky zrelý zápasník nie
je kamikadze, aby sa jednostaj vrhal do útoku...“
Miroslav Luberda
V závere si redaktor Ľudovít Major kladie
otázku: „Aký bude teda ďalší vývoj. Splnia sa predstavy oduševnených reformátorov, alebo budú mať
pravdu napokon skeptici?“ Obsiahly článok končí konštatovaním novinára: „Odpoveď dá až život. Problémy zápasenia nemožno zužovať len na
pravidlá. Pravidlá môžu dať rámec, môžu podnecovať, ale podstata závisí od samotných športovcov.“
• 6.-8. jún, MT „Memoriál PAGUETTA“, muži-GR, Paríž. Z 5-člennej skupiny získal Čenčík
(DTN) 4. miesto.
• 11. jún, X. ročník MT muži-GR, Ostrava. Za
účasti ZSSR, ROM, POL, BUL, NDR, SWE,
ČSSR A a ČSSR B dominovali cudzinci.
Z ČSSR získal prvenstvo jedine Krysta. Prekvapil Dušan Masár z DTN v drese ČSSR B,
ktorý porazil Alexandrova z celku ZSSR, ale
v boji o bronz podľahol svojmu oddielovému
kolegovi Čenčíkovi z ČSSR A.
• 13.-14. jún, MT-XXII. ročník Dunajského pohára, juniori-VŠ, Bratislava. Víťazi: 48 kg
St.Mendel (BPD), 52 kg Vohnout (SNI), 57 kg
Müller (Jena), 62 kg Fábrik (BPD), 68 kg
Rausch (Jena), 74 kg Holoubek (BPD), 82 kg
Bartsch (Jena), 90 kg Petráš (DBA), 100 kg
Niemann (Jena). Družstvá: 1. TUS Jena, 2. Baník Prievidza, 3. Dunajplavba Bratislava.
• 20. jún, Šport píše o prípravách čsl. reprezentácie na blížiace sa MS v Skopje. Pod vedením trénerov Splítek - Timko odcestovali
pretekári: Schwendtner, V.Hönsch, Mendel,
Holoubek, Kucirko, Bago, Chobot, J.Lohyňa
(zo slovenských oddielov) a Karabin (z Prahy)
do Minska, kde sa uskutočnil spoločný VT
s juniorskou reprezentáciou ZSSR. Strnisko sa
nemohol zúčastniť pre zdravotné problémy.
• 26.-28. jún, MT Oslobodenia, juniori 18-VŠ,
Budapešť (HUN). Z 5-člennej skupiny sa najlepšie umiestnil J.Mendel (BPD) a M.Luberda
(LKE), ktorí obsadili 2. miesto.
• 27.-28. jún, Majstrovstvá Slovenska, juniori
VŠ+GR, Trenčín. Tituly vo VŠ: 48 kg Ondika
(SNI), 52 kg St.Mendel (BPD), 57 kg Vagáč
(LKE), 62 kg Švajlenka, 68 kg O.Fábrik (BPD),
74 kg Gomboš (LKE), 82 kg Ščevlík, 90 kg Petráš, 100 kg P.Valach (vš. DBA), +100 kg Škrabský (BPD). Tituly v GR: 48 kg Bielik, 52 kg
J.Juhász (DTN), 57 kg Horváth (LRS), 62 kg
Krošnák (SVI), 68 kg Jar.Matejka (LBA), 74 kg
9
Ember (SLK), 82 kg Nosek, 90 kg Ajm, 100
kg Masár, +100 kg Čenčík (vš. DTN).
• 26.-28. jún, MT juniorov 18-VŠ, Budapešť
(HUN). Umiestnenie slovenských pretekárov: 60
kg J. Mendel - 2.miesto, 87 kg M.Luberda 2.miesto, 52 kg M.Vohnout - 4.miesto, 65 kg
L. Nagy - absolvoval dve kolá.
• 1. júl, Šport informuje o činnosti SVŠ v zápasení v Košiciach. Tréneri A.Boris a M.Miček majú na starosť 18-20-členný káder mužov. V SVŠ-M a TSM sú ďalšie desiatky
talentov, o ktoré sa starajú výlučne odchovanci Lokomotívy: Letko, Tokár, Jaroš, Palanský, Klein, Hirjak. Šéftréner Boris sa sťažuje na podmienky: „V zime vystúpi teplomer
max. na bod mrazu, chýba teplá voda i sociálne zariadenia. Nebyť tohoto stavu, mohli byť výsledky oveľa lepšie.“
• 10.-12. júl, MT W.Seelenbindera, mužiGR+VŠ, Lipsko (NDR). Najlepšie umiestnenie
zaznamenal Schwendtner, ktorý do 57 kg obsadil 6. miesto. Voľnoštýliari Čulák, M.Mendel, Chobot, J.Lohyňa, Holoubek a klasik
Čenčík absolvovali dve kolá a súťaž opustili.
• 17.-19. júl, MT „Pytlaczinski“, muži-GR,
Varšava (POL). V 6-člennej skupine reprezentantov bol aj Ján Juhász, ktorý nepostúpil zo
skupiny.
• 31. júl-2. august, MT Veľká Cena mesta
Lodž, muži-VŠ (POL). Zápasníci zo slovenských
oddielov: Vagáč, Čulák (LKE), Halász (FIĽ),
Chobot (PLN), Holoubek, Bago (BPD) absolvovali 2-3 kolá.
• 27.-30. august, Majstrovstvá sveta, muži-GR,
Oslo (NOR). Štartovali len dvaja českí zápasníci - M.Vejsada a Krysta, z ktorých Josef Krysta
získal
striebornú
medailu.
• 21. august, MT
DRUŽBA, juniori
18, VŠ+GR, Pleven
(BUL). V klasickom
štýle sa Takáč (LBA)
prebojoval do 3.
kola a skončil. Vo
voľnom štýle bol úspešný Jozef Lohyňa, ktorý si odniesol bronz, jeho
Jozef Čulák
10
oddielový kolega M.Mendel (BPD) obsadil 6.
a Schwendtner (DAC) 5. miesto.
• 2. september, Šport pod titulkom “Výstražné zvony bijú“ cituje reprezentačného trénera A.Splíteka: „Rok 1981 je rokom trampôt.
Na MS do Skopje cestuje len Holoubek, náhradníkom je Čulák. Zranení sú Karabin, Strnisko, Kucirko. Schwendtner sa vyradil sám,
keď na sústredenie do Vlašimi prišiel so
4-dňovým oneskorením. Vzápätí cestoval na
vlastné náklady domov. Čulák prežíva krízu a
nespĺňa kritériá.“
• 5.-6. september, MT „Pohár SNP“ dorastenci-VŠ, Prievidza. Štartovalo 90 pretekárov za
účasti Honvédu Budapešť a výberu okresu
Pásztó z HUN. Zvíťazili: 48 kg Okoličányi
(LKE), 52 kg S.Mendel, 56 kg Jurkovič (BPD),
60 kg Kuchár (LKE), 65 kg Podolský (Honvéd), 70 kg Hodossy (DAC), 75 kg Mečiar, 81
kg J.Lohyňa (BPD), 87 kg Černák (FIĽ), +87
kg Luberda (LKE).
• 6.-8. september, MT Ali Aliev-VŠ, Machačkala, Dagestanská SSR. Z početnej skupiny
slovenských zápasníkov dosiahol popredné
umiestnenie iba Miroslav Luberda (LKE) vo
váhe +100 kg, kde obsadil 4. miesto. Jozef
Schwendtner skončil na 9. priečke. Hríbik,
Bago (DTN), Vagáč, Bakšay (LKE), Híreš
(BPD) a Vöröš (DBA) skončili na
11.-20. mieste.
• 11.-14. september, Majstrovstvá sveta mužov VŠ, Skopje (JUG). Účasť ČSSR v neobvyklom zložení: K. Zelenay - vedúci a rozhodca, J.Šoptenko tréner, Ľubomír Holoubek - zápasník. Slovenský
zápasnícky zväz organizoval tematický zájazd,
naktorom sa zúčastnila početná skupina trénerov
a činiteľov v slovenskom zápasení. Náklady si účastníci hradili v prevažnej miere
z vlastných prostriedkov. Holoubekovi sa
nedarilo, skončil po
dvoch kolách.
• 19.-20. september,
M-ČSSR juniorovVŠ, Košice. Tituly
získali: 48 kg Longa
(PBB), 52 kg Malík
Ľubomír Holoubek
FOTOARCHÍV
Jozef Lohyňa s trofejou majstra sveta.
Jozef Lohyňa na stupni víťazov MS v Tokiu.
95
Jozef Svitač (uprostred) v kruhu svojich najúspešnejších zverencov.
Diplom Jozefa Lohyňu za 3. miesto na olympijských hrách 1988 v Soule.
94
(DTN), 57 kg Vagáč (LKE), 62 kg
Schwendtner (DAC), 68 kg Mikuš (DBA), 74
kg Holoubek, 82 kg Bago (DTN), 90 kg Petráš (RH), 100 kg Doležal (VTJ Plzeň), +100
kg Luberda (LKE).
• 19.-20. september, M-ČSSR juniorov-GR,
Chomutov. Tituly získali: 48 kg Jirků, 52 kg Juhász, 74 kg Nosek, 90 kg Čenčík, 100 kg Masár, +100 kg Kastl (vš. DTN), ďalej Borovička, Zeman (RH), Stárek (Ostrava), Sedláček
(Třinec).
• V časopise TRÉNER č. 5 (odborno-metodický časopis SÚV ČSZTV) vyšli tieto články:
1. „Poznatky z ME 1980 v zápasení“,
Ing.I.Kormaňák-M.Lisý, 2. „Sociálna štruktúra zápasníkov na ME 1980“, PhDr. M.Ďurech, 3. „Somatotypy a proporcionalita
zápasníkov na ME 1980“, dr.ŠimkováIng.Ramacsay- dr.Štepnička.
• V časopise TRÉNER č. 7 uverejnili príspevok: Doplnenie klasifikácie technických činností vo voľnom štýle od Ing. I.Kormaňáka.
• 5. október, ŠPORT oznamuje, že vo štvrtok
1. októbra, krátko po zasadnutí TR vo veku 45
rokov náhle opustil rodinu športovcov Jozef Svitač, tréner juniorov ČSSR vo voľnom štýle. Z jeho nitrianskej liahne vyšli, okrem iných, majster
Európy a bronzový medailista z OH 1980 Dan
Karabin a ďalší bronzový medailista z OH 1980
Július Strnisko. Pohreb sa konal v pondelok
5. októbra v Nitre.
• 10.-11. október, Majstrovstvá Slovenska,
mladší žiaci-GR, Košice. Tituly získali: 26 kg
Hudák (SNI), 28 kg Frídel (LRS), 30 kg Bačík
(LBA), 32 kg Lászlo (DBA), 35 kg Urban, 38
kg Malenovský, 41 kg Drinka, 43 kg Dian
(LBA), 49 kg T.Nagy (ŠTK), 53 kg Jangl
(LBA), 57 kg Chovanec (LKE), +62 kg Flimel
(PLN).
• 10.-11. október, MT ZČSSP, starší žiaci-VŠ,
Prievidza. Zúčastnilo sa 200 pretekárov
z NDR, POL, HUN a ČSSR, ktorí sa tiesnili
v telocvični SOU. Víťazstvá si odniesli: 28 kg
Meszároš (DBA), 30 kg Baron, 32 kg Verniest (NDR), 35 kg Hodossy (DAC), 38 kg
Čopík (SNI), 41 kg Kroll (NDR), 45 kg Klusák
(VŽKG), 49 kg Compass, 53 kg Oldag, 57 kg
Meinel, 62 kg Jacob (vš. NDR), 67 kg Krol,
+67 kg Tetlak (POL).
• 1. november, ŠPORT uverejňuje REPREZENTAČNÉ MENOVKY 1981. Klasický štýl: Muži Janota (DTN), Jankovics (SLK), tréneri:
V.Mácha, J.Kolář. Juniori 20 - Juhász, Masár,
Čenčík (vš. DTN), tréner: P.Kment. Juniori
18: Takáč (LBA), tréner: Z.Trnka. Voľný štýl:
Muži - Kapolka, Čulák (LKE), Schwendtner
(DAC), Kucirko (DTN), V.Hönsch, Karabin,
Strnisko (RH), tréner: A.Splítek. Juniori 20:
Vagáč, Luberda (LKE), Schwendtner (DAC),
J.Mendel, Zámečník, J.Lohyňa (BPD), Zváč
(DBA), Brucker (DTN), Samotij (RH), tréner: M. Timko. Juniori 18: S.Mendel, Švajlenka, Revický, Palinkáš, Dvorský (vš. BPD),
Vohnout (SNI), Černák (FIĽ).
• 7.-8. november, Majstrovstvá Slovenska, muži-GR+VŠ, Prievidza. Tituly vo VŠ: 48 kg Okoličány (LKE), 52 kg Malík (DTN), 57 kg Schlenker (BPD), 62 kg Čulák (LKE), 68 kg O.Fábrik
(BPD), 74 kg Hodossy (DAC), 82 kg J.Lohyňa
(BPD), 90 kg V.Híreš (DBA), 100 kg Kostiviar
(BPD), +100 kg Luberda (LKE). Tituly v GR: 48
kg Janota, 52 kg J. Juhász (DTN), 57 kg L.
Horváth (LRS), 62 kg Drmola, 68 kg Sumer
11
(DTN), 74 kg
Ember (SLK),
82 kg Nosek,
90 kg Ajm,
100 kg Csoma, +100 kg
Kastl
(vš.
DTN).
• 20. november, plenárne
zasadnutie
VZZ
SÚV
ČSZTV v Komárne. ReFerdinand Schlenker
daktor denníka Šport v obsiahlom príspevku dňa 2.
decembra analyzuje situáciu v slovenskom zápasení na základe obsahu prednesených diskusných príspevkov. Článok má titulok: „S platom nadšenie vyprcháva.“ Ústrednou témou
sú neurovnané vzťahy medzi rastúcim počtom
trénerov z povolania a dobrovoľnými funkcionármi. Výňatok č. 1: „Profesionáli chcú mať honorované všetko, čo vykonávajú mimo svojej vyčlenenej
úzkej oblasti. I to, čo predtým ako nadobudli štatút,
urobili nielen bez reptania, ale z vlastnej iniciatívy.
Teraz postupujú v znamení hesla BYŤ ČINNÝ DO
VÝŠKY SVOJHO PLATU. Ide to tak ďaleko, že niektorí tréneri z ÚTM sa neunúvajú ani na dorastenecké
šampionáty. Zväz to vidí, ale kameň úrazu je v tom,
že na názory zväzových funkcionárov kompetentní
aparátnici zvedaví nie sú.“ Výňatok č. 2: „Tréner si
sťažuje na situáciu v oddieli, kde musí robiť všetko,
lebo dobrovoľní pracovníci si osvojili heslo: ROB,
VŠAK SI ZA TO PLATENÝ.“ Výňatok č. 3: „Viac
rozmýšľajme o tom, ako si navzájom pomôcť, a nie
mariť prácu druhých.“ Záver autora článku: Vskutku aj v zápasení sa rozširujú rady tých, čo žijú zo športu, a akoby sa vytrácali tí, čo žili preň. Hoci jedno s
druhým sa ešte automaticky nevylučuje.
• 16. december, ŠPORT uverejňuje tabuľky najúspešnejších čsl. zápasníkov sezóny, ktoré spracoval K. Zelenay na základe výsledkov dosiahnutých na významných domácich a zahraničných
turnajoch. Klasický štýl: 48 kg - 1.Janota (DTN)
37 b., 52 kg - 1.Jelínek (Ostrava) 38 b., 4.Juhász
(DTN) 22 b., 57 kg - 1.Gurbovič (Ostrava) 53
b., 3.Švadlenák (DTN) 23 b., 62 kg -1.M.Vejsada (RH) 35 b., 8.-9.Matejka (LBA) 5 b., 68 kg -
12
1.Zeman (RH), 12.-15.Matejka (DTN) 1 b., 74
kg - 1.Fojtík (Ostrava) 24 b., 5.-6.Nosek (DTN)
15 b., 82 kg - Scheiner (RH) 44 b., 11.Kucirko
(DTN) 4 b., 90 kg - 1.Masár (DTN) 35 b., 100
kg - 1.Bojko (TŘ) 43 b., 6.-8.Ajm (DTN) 7 b.,
+100 kg - 1.Romanovský (VTŽ) 39 b., 10.Čenčík (DTN) 5 b. Voľný štýl: 48 kg - 1.Hríbik (BPD)
33 b., 52 kg - 1.Vagáč (LKE) 33 b., 57 kg 1. Schlenker (BPD) 49 b., 62 kg - 1. Čulák (LKE)
47 b., 68 kg - 1. Juhász (LKE) 35 b., 74 kg 1.-2.Holoubek a J.Lohyňa (BPD) 31 b., 82 kg 1. F.Fábrik (BPD) 42 b., 90 kg - 1. Petráš (RH)
23 b., 2. V.Kováč (BPD) 20 b., 100 kg - 1. Kostiviar (BPD) 30 b., +100 kg - 1. Chára (FIĽ) 33 b.
DOBOVÉ DOKUMENTY
Súťaže družstiev
1.liga - VŠ:
1.Lokomotíva Košice 255 b., 2.Baník Prievidza 245 b., 3.ASVŠ Dukla Trenčín 213 b. Na
ďalších miestach Fiľakovo, RH Praha, Dunajplavba, Plastika Nitra, Vítkovice.
1.liga - GR:
Zvíťazil Baník Ostrava pred RH Praha, na
4.mieste ASVŠ Dukla Trenčín.
Národná liga mužov - VŠ:
Konečné poradie - DAC, LKE B, BPD B, SNI,
PBB, LRS.
Národná liga mužov - GR:
Konečné poradie - LBA, SPB, ŠTK.
Národná dorastenecká liga - VŠ:
Konečné poradie: LKE, DAC, PLN, SNI, DBA,
FIĽ, PBB, BPD.
Národná dorastenecká liga - GR:
Konečné poradie: LBA, SLK, BPD B, SBA,
LRS, SPB.
M-ČSSR dorasteneckých družstiev - VŠ,
Topoľníky:
1.LKE, 2.DAC, 3.RH, 4.PLN.
M-ČSSR dorasteneckých družstiev-GR, Třinec.
1.Ostrava 58 b., 2.LBA 47 b.
93
SLOVO NA ZÁVER
Od mladíkov ku hviezdam
Niekedy pomôže človeku náhoda, ktorá ho vedie do predtým cudzieho sveta a už sa mu z neho nechce odísť.
Tak to bolo aj v mojom prípade. Moja futbalová, ale predtým aj hokejová a basketbalová kariéra z dorasteneckých čias bola na míle vzdialená od zápasníckej žinenky. Hltal som však celý dostupný svetový šport ako
balík výsledkov a faktov, takže prehľad o zápasení mi nechýbal. Nemohol som teda nepostrehnúť zvyšujúci
sa lesk klenotu česko-slovenského zápasenia Jozefa Lohyňu. V gymnaziálnych rokoch som však ešte netušil,
koľko zaujímavých chvíľ spolu osobne zažijeme.
Pre eléva v denníku Šport, ktorým som sa stal v roku 1984, bolo veľkou výhodou, že z budovy Filozofickej
fakulty UK, kde som študoval žurnalistiku, to bolo do redakcie na Volgogradskej ulici na skok. Ani už neviem, ako som sa jedného dňa objavil v kancelárii Ľudovíta Majora a Petra Hanáka. Prvé témy, do ktorých
som sa pustil elévskym perom, boli teda jasné. Pochodil som zápasnícke tréningové strediská mládeže, školské športové strediská, strediská vrcholového športu mládeže. Navštevoval som také centrá, ako bolo na ZŠ
na Pekníkovej ulici v Bratislave, ktoré viedol Milan Lisý. Bol som pri tom, keď rástla zápasnícka hviezda Richarda Matejku a ďalších. Už ako redaktor Športu som postupne prevzal na svoje bedrá zápasenie spolu s
ďalšími športovými odvetviami a moja prvá služobná cesta do zahraničia vôbec bola na majstrovstvá Európy
vo voľnom štýle do Poznane v roku 1990. Ako veľmi som chcel vidieť Jozefa Lohyňu v akcii. Bol som smutný, keď tréner Mikuláš Timko zvestoval, že jeho zverenec leží s horúčkou v hotelovej izbe.
Veľká škoda, že na jeseň toho roku som pre nedostatok financií v redakcii na ďalekú cestu nemohol byť na
svetovom šampionáte v Tokiu, kde Jozef triumfoval ako prvý Slovák na MS vo voľnom štýle. Vynahradil som
si to o rok, keď som bol pri Lohyňovom striebre na MS vo Varne.
Spomienok na zápasnícke žinenky je veľa. Prevažujú tie
krásne, podoprené v danom období cennými kovmi z vrcholných podujatí. Veď každá služobná cesta redaktora sa odjakživa hodnotí tak trochu aj podľa toho, či domov môže posielať faxom či telefónom vyjadrenia
šťastného medailistu. A na cenné kovy som mal, dovolím si tvrdiť, veru nos.
Vďaka za tie chvíle!
IVOR LEHOŤAN, redaktor denníka Šport.
Ivor Lehoťan (vľavo) s Ľubomírom Lohyňom v Aténach.
92
Rok 1982
• 15. január, Šport píše pod titulkom „Radosti i problémy deväťnásobného majstra“ o
situácii v košickom zápasení. Na zisku 255
bodov, ktoré priniesli prvenstvo v ligovej tabuľke (olympijské bodovanie jednotlivcov)
sa podieľali: Čulák 37, G.Juhás 32, Kapolka
30, Vagáč 28, Luberda 27, M.Híreš 16, Huk
12, Klimčák 10, Marušák, Jedlička po 9, Dancák, Muranský po 7, Bakšay, Misz po 6,
V.Hönsch 5, Likér, J.Okoličány po 4, Gomboš
3, A. Okoličány 2, Baťka 1 bod. Tréner Boris
vyslovuje obavy z novej sezóny, v ktorej budú
bojovať o 10. titul. V posledných rokoch stratili niekoľko opôr ako Sabo, Kucirko, V.
Hönsch, ktorí posilnili konkurenciu. Luberda
s Vagáčom sa chystajú na vojnu, Klimčák,
Misz a Likér skončili s aktívnou činnosťou.
Bakšay uprednostňuje študijné povinnosti.
• 30. január, Šport pod titulkom „Vydarený
debut“ informuje o trénerskej činnosti
M.Timku v Baníku Prievidza, kde od 1. januára 1982 prevzal post trénera 1.ligy. V rokoch 1964-69 obliekal dres za Lokomotívu
Košice, od roku 1972 pracuje s mládežou
v Prievidzi a od roku 1975 ako tréner z povolania v SVŠ-M.
• 30.-31. január, majstrovstvá Slovenska,
ml.dorast-VŠ, Košice. Tituly získali: 38 kg Luzár (DBA), 40 kg Čopík (SNI), 42 kg Molnár
(PLN), 45 kg Chriňák (BPD), 48 kg Šomský,
51 kg Okoš (LKE), 55 kg Chobot (PLN), 59
kg Kostolányi, 63 kg Ižo (BPD), 68 kg L.Nagy (DBA), 73 kg Michalko (BPD), 78 kg Briestenský (DTN), +78 kg Púchovský (PBB).
• 6.-7. február, MT Memoriál M.Maturu, muži-GR, Budapešť (HUN). Tibor Jankovics
z Komárna, trénujúci a zápasiaci za Baník
Ostrava v kategórii 52 kg - v skupine postupne zdolal štyroch súperov a v 5. kole podľahol Rumunovi. O 3. miesto porazil Czizmása
z HUN. Janota z DTN nepostúpil zo skupiny.
• 6.-7. február, Majstrovstvá Slovenska ml.dorast-GR, Komárno. Tituly vybojovali: 38 kg Deák (LRS), 40 kg Hrobár (DBA), 42 kg Molnár
(PLN), 45 kg Gombár (DBA), 48 kg Oláh
(ŠTK), 51 kg J.Horváth (FIĽ), 55 kg Takáč
(LBA), 59 kg M.Nagy (DBA), 63 kg Posztoš
Gabriel Juhás
(LBA), 68 kg L.Nagy (DBA), 73 kg Kľúčiar
(PBB), 78 kg Krasňanský (DBA), +78 kg Púchovský (PBB).
• 13.-14. február, M-ČSSR muži-GR+VŠ, Třinec. Klasický štýl: 81 pretekárov z 18 oddielov.
Tituly: 48 kg Jirků, 62 kg Jar.Matejka, 90 kg
Cikán, 100 kg Masár, +100 kg Čenčík (vš.
DTN). Ďalej Juhás, Jakusidis, Zeman, Vanek,
Holemý (vš. z českých oddielov). Voľný štýl: 87
pretekárov z 19 oddielov. Tituly: 48 kg Hríbik
(BPD), 52 kg Kapolka (LKE), 57 kg Schwendtner (DAC), 62 kg Čulák, 68 kg G.Juhás
(LKE), 74 kg Karabin (RH), 82 kg Kucirko
(DTN), 90 kg F.Fábrik (BPD), 100 kg Strnisko (RH), +100 kg Luberda (LKE). Jurajovi Kucirkovi udelili titul „Majster športu“.
• 20.-21. február, majstrovstvá Slovenska,
star.žiaci-VŠ, Prievidza. Tituly: 28 kg Frídel
(LRS), 30 kg Meszároš (DBA), 32 kg Kalmár,
35 kg Fekete, 38 kg Hodossy (DAC), 41 kg
Szegényi (ŠTK), 45 kg Zakalický (LRS), 49 kg
Molnár (BPD), 53 kg J.Horváth (FIĽ), 57 kg
Babjak (LKE), 62 kg Joz. Palatinus (LRS), 67
kg Szládicsek (PLN), +67 kg J.Kováč (LRS).
• 6.-7. marec, Majstrovstvá Slovenska, star.
žiaci-GR, Rim. Sobota. Tituly získali: 28 kg
T.Horváth (LKE), 30 kg Bačík (LBA), 32 kg
Oláh (ŠTK), 35 kg J.Tokár (LKE), 38 kg Hodossy (DAC), 41 kg R.Matejka (LBA), 45 kg
13
Július Strnisko
Divinec, 49 kg Fejerčák (LKE), 53 kg J.Horváth (FIĽ), 57 kg Kremnický (SNI), 62 kg J.Palatinus (LRS), 67 kg Szládicsek (PLN), +67 kg
J.Kováč (LRS).
• 10.-15. marec, MT Memoriál Dan Koleva,
muži-VŠ, Chaskovo (BUL). Súťaž absolvovali borci: Hríbik, Holoubek, Lohyňa (BPD),
V.Hönsch a M.Híreš (LKE). Zápasili dve kolá. M.Mendel (DTN) skončil na 6. mieste.
• 27.-28. marec, Majstrovstvá Slovenska,
star.dorast-VŠ, Snina. Na súťaži sa zúčastnilo vyše 100 pretekárov z 12 oddielov. Tituly:
48 kg Longa (PBB), 52 kg Hudák (SNI), 56
kg St.Mendel, 60 kg Švajlenka, 65 kg Revický
(vš. BPD), 70 kg Szomor (LKE), 75 kg Snop
(PLN), 81 kg Rákossy (LKE), 87 kg Dvorský
(BPD), +87 kg Černák (FIĽ).
• 3.-4. apríl, Majstrovstvá Slovenska, star.dorast-GR, Komárno. Tituly: 48 kg Podolák, 52
kg Oláh (FIĽ), 56 kg Ešek (SLK), 60 kg Chorvát (LBA), 65 kg J.Horváth (ŠTK), 70 kg Lakatoš (PLN), 75 kg Papp (SLK), 81 kg Barát
(PLN), 87 kg Meszároš (ŠTK).
• 3.-4. apríl, M-ČSSR, ml.dorast-GR, Krnov.
Zúčastnilo sa 115 pretekárov z 35 oddielov,
z toho 47 pretekárov zo SSR (z 13 oddielov).
Tituly si vybojovali: 40 kg Čopík (SNI), 48 kg
Šomský (LKE), 55 kg Takáč (LBA), 68 kg
L. Nagy (DBA).
• 17.-20. apríl, XXIX. Majstrovstvá Európy,
14
muži-GR, Varna. Zo štvorice reprezentantov
bol najúspešnejší Josef Krysta do 57 kg, ktorý
vybojoval striebro. Komárňančan Tibor Jankovics bol po dvoch kolách vyradený. Karol Zelenay sa zúčastnil ako rozhodca.
• 22.-25. apríl, XXV. Majstrovstvá Európy,
muži-VŠ, Varna. Zo 6-člennej skupiny čsl. reprezentantov bol najúspešnejší Július Strnisko,
ktorý vo váhe 100 kg získal bronzovú medailu.
Dan Karabin skončil rovnako ako Schwendtner
na 6. priečke. Kucirko, Kapolka a M.Mendel
absolvovali tri kolá.
• 30. apríl, Šport pod titulkom „Držať ruku na
tepne progresu“ sa redaktor Ľ.Major zamýšľa
nad slabinami čsl. zápasenia. „Markantne sa
prejavili pri predvádzaní techniky „koršun“. Túto
techniku borci súperiacich krajín oveľa lepšie ovládajú. Očividne bezradnejší v tomto smere boli voľnoštýliari. Body z nariadeného parteru boli ani biele vrany. Na nevýhodný los sa sťažovať nemohli, ak,
tak len Mendel. Niektoré naše prehry mohli skončiť
aj opačne. Rozhodli zdanlivo maličkosti. Povzbudením je fakt, že nás generačný problém netlačí. Viaceré nádeje sú ešte ďaleko od zenitu svojej výkonnosti.“ Koniec citátu.
• 24.-25. apríl, M-ČSSR, mladší dorast-VŠ,
Snina. Štartovalo 110 pretekárov z 27 oddielov. Tituly si odniesli: 38 kg Hauptvogel (Plzeň),
40 kg Melichar (Kladno), 42 kg Černý (ČKD),
45 kg Chriňák (BPD), 48 kg Šomský (LKE),
51 kg J.Horváth (FIĽ), 55 kg Chobot (PLN),
59 kg Fehér (DAC), 63 kg Hrivnák (PLN), 68
kg L.Nagy (DBA), 73 kg Michalko (BPD), 78
kg Kľučiar, +78 kg Púchovský (SPB).
• 24.-25. apríl, Majstrovstvá Slovenska, ml.
žiaci-VŠ, Košice. Tituly: 26 kg Farkaš (DAC),
28 kg Hudák (SNI), 30 kg Šereš (LRS), 32 kg
Cs.Raisz, 35 kg Sz.Raisz (DAC), 38 kg Krošlák (BPD), 41 kg Skrip (SNI), 45 kg Gregorička (DBA), 49 kg Laca, 53 kg Varga, 57 kg Baláži (vš. PLN), 62 kg Popovič (BPD), +62 kg
Póczoš (FIĽ).
• apríl, Šport zverejňuje európske zápasnícke
rebríčky I.Szekeresa za výsledky v roku 1981.
GR: 57 kg Josef Krysta (Ostrava) - 4. miesto, VŠ:
57 kg Jozef Schwendtner (DAC) - 11. miesto.
• 15.-16. máj, M-ČSSR, star.dorast-VŠ, Plzeň.
Zúčastnilo sa 85 pretekárov z 25 oddielov. Tituly získali: 48 kg Okoš (LKE), 52 kg Chrasti-
Súťaže družstiev
1.liga muži-GR
1.Dukla Trenčín 20 b., 2.Chomutov 20 b.,
3.Ostrava 18 b., 4.ŠM Gabčíkovo 10 b.
Finále M-ČSFR dorast.družstiev-GR
1.Chomutov 6 b., 2.Ostrava 4 b., 3.ŠM Gabčíkovo 2 b.
1.liga muži-VŠ
1.Dukla Trenčín 24 b., 2.Košice 18 b., 3.Prievidza 14 b. Ďalšie poradie Dunajplavba,
Olymp, B.Bystrica, Snina.
Finále M-ČSFR dorast.družstiev-VŠ
1.Dukla Trenčín 4 b., 2.Lokomotíva Košice 2
b., 3.Dunajplavba 0 b.
Národná liga muži-VŠ
1.VTJ Bratislava B 6 b., 2.Prievidza B 6 b.,
3.AC Nitra O b.
Dukla Trenčín v zložení, v ktorom vybojovala titul majstra ČSFR.
91
na voľnoštýliarov zo
slovenských oddielov si
zásluhou Štefana Fernyáka (DTN) odviezla
striebornú medailu v
hmotnosti 57 kg. Peter
Pecha v hmotnosti 100
kg obsadil štvrté, Roman Kollár (DTN)
Štefan Fernyák
piate miesto. Do desiateho miesta sa umiestnili Velčický, A.Raisz a
M.Lisý. V klasickom štýle Trenčania Švehla a
Bátky skončili na 6. a 7.mieste.
• 31. august, Šport pod titulkom „Otvára svoj
druhý život“ píše, že Mikuláš Timko po deviatich rokoch vo funkcii reprezentačného trénera voľnoštýliarov odchádza.
• 26.-27. september, Majstrovstvá Slovenska,
star.žiaci-GR, Zlaté Moravce. Zúčastnilo sa
109 pretekárov z 13 oddielov. Tituly získali: 30
kg Cserepkai (DBA), 33 kg Hrivňák, 37 kg
Chmelovský (LKE), 41 kg Vojkovič, 45 kg A.Fašánek, 50 kg Jonáš (vš. DBA), 55 kg Plavčko,
60 kg Gaško (LKE), 66 kg Csikmák (GAB), 73
kg Medovčík (SLK), 85 kg Krajči (LBA).
• 3.- 4. október, MT Memoriál J.Svitača, mládež-VŠ, Nitra. Štartovalo 97 pretekárov z 8
oddielov (jeden z HUN). V hodnotení družstiev bolo poradie: 1.AC Nitra 115 b., 2.Dunajplavba 44 b., 3. Lokomotíva Košice 42 b.
• 17.-18. október, M-ČSFR, star.žiaci-GR, Jihlava. Zo slovenských oddielov zvíťazili: 30 kg Cserepkai (DBA), 33 kg Hrivňák (LKE), 41 kg Šrámek, 50 kg Jonáš (DBA), 55 kg Plavčko (LKE),
60 kg Slaninka (DBA), 66 kg Csikmák (GAB),
85 kg Krajčí (LBA).
• 25.-26. október, Majstrovstvá Slovenska,
ml.žiaci-VŠ, Bratislava. Štartovalo 164 pretekárov z 15 oddielov. Tituly získali: 27 kg Zagyi
(FIĽ), 29 kg Runčák (SNI), 31 kg Polgár
(DBA), 33 kg Šelestiak (SBA), 35 kg Dlugolinský (STĽ), 37 kg Vanek (BPD), 40 kg Vojkovský
(LKE), 44 kg Molnár (LRS), 48 kg Farkaš
(GAB), 52 kg Hemerka (DBA), 57 kg Vido
(PAR), 62 kg Török (LKE), +62 kg Puss (DBA).
• 10. november, Šport pod titulkom „Zvláštna
daň za návrat“ píše o návrate Richarda Matejku na žinenku. Redaktor Ivor Lehoťan
uvádza, že z predstavy invalidného vozíka sa
90
zrazu rysuje účasť v Atlante. Po trojročnej
prestávke nabral silu, ale aj telesnú hmotnosť.
Až meranie síl na medzinárodnej úrovni ukáže, či návrat na žinenku neprináša príliš vysoké riziko.
• 23. november, Šport pod titulkom „Veselý kar
s lapsusami“ informuje, že v Bojniciach bude
rozlúčka s federálnym zápasením. Viacerí slovenskí zápasníci pôsobiaci v Prahe chcú v budúcnosti reprezentovať Slovensko (Lohyňa,
Mazáč, Gažúr).
• 25. november, Šport pod titulkom „S doložkou výhodnosti“ píše o delimitačných rokovaniach trojvedenia Česko-slovenského, Slovenského a Česko-moravsko-sliezského zväzu
zápasenia. Po šesťhodinovom rokovaní dospeli partneri k dohode.
-Listom na FILA oznámia, že nástupníctvo
prechádza na oba národné zväzy.
-Majetkové vysporiadanie dohodnuté v pomere 1:1 (peniaze, žinenky, technika), v ostatných položkách 2:1.
-Národné zväzy sa budú vzájomne podporovať a poskytovať výhody. Pri športových podujatiach nebude účasť posudzovaná podľa
kritérií pre cudzincov.
Významné udalosti roka:
-Dňa 22. apríla vo veku 46 rokov zomrel Ing.
Ondrej Manco z Považskej Bystrice, medzinárodný rozhodca a člen predsedníctva SZZ.
-Dňa 29. decembra zomrel vo veku 80 rokov
Rudolf Gregor, bývalý reprezentant Slovenska, Česko-Slovenska, dlhoročný člen Ursusu
Bratislava, obetavý organizátor ŠHM v rokoch 1951-1955.
-Slovenský zápasnícky zväz vydal Smernice o
výmene členských preukazov, na základe ktorých sa zaviedli jednotné preukazy.
na (PBB), 56 kg Vohnout (SNI), 60 kg Švajlenka, 65 kg Revický, 75 kg Palinkáš (vš.
BPD), 81 kg Rákossy (LKE), 87 kg Dvorský
(BPD), +87 kg Púchovský (PBB).
• 15.-16. máj, M-ČSSR, star.dorast-GR, Komárno. Účasť 66 pretekárov z 22 oddielov,
z toho zo SSR 20 pretekárov zo 7 oddielov.
Medailové umiestnenie vybojovali: Takáč (LBA) 2.miesto, Podolák (SNI), Ešek, Bielokosztolszký, Papp (vš. SLK) - 3.miesto.
• 5.-6. jún, Majstrovstvá Slovenska, ml.žiaciGR, Bratislava. Tituly: 26 kg Farkaš (DAC), 28
kg Hudák (SNI), 30 kg Slezák, 32 kg Štibráň
(LBA), 35 kg Sz.Raisz (DAC), 38 kg Rak
(DBA), 41 kg Synek (LBA), 45 kg R.Rákoci
(PLN), 49 kg Gregorička (DBA), 53 kg Varga
(PLN), 62 kg Dávid, +62 kg Póczoš (FIĽ).
• jún, MT XXIII. Dunajský pohár, juniori-VŠ,
Bratislava. Štartovalo 153 pretekárov za
účasti zahraničných borcov z Motor Jena,
Chemie Halle (NDR) a Ferencváros Budapešť. Zvíťazili: 48 kg Ondika (SNI), 57 kg
Schwendtner (DAC), 62 kg Mendel (BPD),
68 kg Brucker (RH), 82 kg J.Lohyňa (BPD),
90 kg Vöröš (DBA), 100 kg Samotij (RH),
+100 kg Vokurka (VŽKG).
• 17.-20. jún, MT muži-VŠ, Struga (JUG). Zo
štvorčlennej skupiny pretekárov zo slovenských oddielov sa najlepšie darilo Ľubomírovi Holoubekovi (BPD), ktorý získal 1. miesto
v hmotnosti 74 kg. Za ním na 2. priečke skončil Jozef Lohyňa. V základných kolách boli vyradení Schwendtner a Čulák.
• 1.-3. júl, Majstrovstvá spriatelených armád,
muži-GR, Trenčín. Z DTN sa najlepšie umiestnili: 48 kg Janota - 2. miesto, 90 kg Durčák - 3. miesto. Posily z českých oddielov:
Bojko - 1. miesto, Fojtík - 2. miesto, T.Janko-
Ľubomír Holoubek v akcii.
vics a Dvořák - 3. miesto.
• 3.-4. júl, MT muži-VŠ, Lodž (POL). Zo slovenských pretekárov sa najlepšie umiestnili: Holoubek (BPD) a Petráš (DBA), ktorí obsadili
4. miesto. Švajlenka obsadil 5. priečku, Bago
bol vyradený.
• 9. júl, Šport pod titulkom „Dialóg na víkend“ prináša rozhovor redaktora Ľudovíta
Majora s Milanom Erceganom, predsedom
FILA. Ústrednou témou boli zmeny a ich realizácia v zápasníckom športe. Z obsahu vyberáme: Úvodná časť - Ľudovít Major: „Máloktoré športové odvetvie prešlo v posledných rokoch
toľkými význačnými zmenami ako zápasenie, celé
športové odvetvie hľadá svoje znovuzrodenie. Treba
pripustiť, že niektoré aktivity sú cnosťou z núdze. Pri
tvorivom a principiálnom prístupe k veci sa väčšina
problémov môže dostať na správnejšiu koľaj. Tak,
ako sa to už konkrétne prejavuje na výsledkoch dosiahnutých v roku 1982.“ Otázka č. 1 - Akú dôležitosť pripisujete pravidlám vo vašom športovom odvetví? „Zásadnú. Veď zmyslom
športovania je nielen zážitok aktérov, ale aj odozva
ich činnosti v tých, čo ju sledujú v publiku. Olympijské turnaje MS, ME a iné veľké turnaje dokážu podnietiť pozornosť i účasť najzainteresovanejších. Zjavne však poklesla predtým doslova masová
príťažlivosť zápasenia. Tak sme v záujme zvýšenia
atraktívnosti zápasenia prikročili k rôznym čiastkovým úpravám. Nadišiel však čas, keď menšie úpravy
už nepomôžu.“ Otázka č. 2 - Turnaj OH
v Moskve bol vlastne posledný veľký turnaj
podľa starých pravidiel a od 1. januára 1981
vstúpili v platnosť zmeny. Teraz, po odstupe
roka a pol, sa podľa vás osvedčili? „Zatiaľ sú
naše poznatky priaznivé. Neznamená to však, že nebude treba dotiahnuť niektoré detaily. Isté je, že
k zásadným zmenám v dohľadnom čase nedôjde.
Nič nie je dokonalé, ale návrat k prekonanému si už
neviem predstaviť.“ Otázka č. 3 - Máte konkrétne príklady pre zdôvodnenie vášho postupu? „Určite. Viete, cítil som sa všelijako, keď
som sa s vtedajším predsedom MOV lordom Killaninom na OH v Moskve pozeral na finále v GR štýle. Predseda sledoval duely s úprimným záujmom a
po skončení jedného z nich sa nemálo začudoval,
keď nastala situácia podľa vtedajších pravidiel dosť
obvyklá: po veľkom dueli odchádza víťaz smutný,
kým porazený prežíval eufóriu radosti. Vysvetľoval
15
som, že to preto, lebo víťazný borec skončil až tretí,
kým ten, čo prehral, sa stal olympijským víťazom.
Lord Killanin sa oprávnene divil ďalej a ja som si v tej
chvíli obzvlášť jasne uvedomil, že právom. Bola to
jedna zo situácií nedôstojných duchu nášho športu.
Šampiónom sa predsa musí stať oprávnený víťaz finále. Teraz sa celý systém stal jasnejším a prehľadným. Fanúšik musí mať všetko jasné, nemá chuť meditovať nad zložitosťami zdanlivo spravodlivých
princípov. Musím priznať, že som presvedčený, že
nové rozdeľovanie žrebovaním do skupín nie je o nič
nespravodlivejšie. Lenže ten, čo chce vyhrať, musí zápasiť, víťazi skupín už nemajú možnosť planého manévrovania, špekulácie. Inej možnosti uspieť prosto
niet.“ Rozhovor predkladáme v značne skrátenej verzii.
• júl, Šport informuje, že alžírski zápasníci
zavítali do Košíc. V rámci prípravy na Africké
športové hry v Casablanke prišli alžírski voľnoštýliari na sústredenie do Košíc. Keďže seniori Košíc odcestovali do Turecka, bude sa
8-členná skupina zápasníkov z 12-člennej výpravy pripravovať s juniormi a dorastencami.
• 13. júl, Šport informuje o vystúpení košických zápasníkov v tureckom meste Samsun
na MT „Memoriál Yasara Dogu“. Miroslav
Jedlička a Jozef Kucirko obsadili - 2., Jozef
Čulák a Gabo Juhás - 3. miesto.
• 13.-20. júl, Majstrovstvá Európy, junioriGR+VŠ, Lipsko (NDR). Z trojice zápasníkov
DTN Ján Juhás, Dušan Masár a František Kastl
v klasickom štýle obsadili jedno 5. (Masár) a
jedno 6. miesto (Kastl). V súťaži voľnoštýliarov
bol najúspešnejší Jozef Schwendtner z DTN, ktorý získal striebro, Ján Mendel z BPD skončil na
4. mieste. Jozef Malík a Jozef Lohyňa neuspeli.
Z trojice voľnoštýliarov z RH Praha obsadil Vla-
Jozef Schwendtner (vľavo) s Ladislavom Mlynekom, reprezentačným trénerom juniorov ČSSR.
16
Dan Karabin
do Brucker 5. a František Samotij (obaja odchovanci nitrianskej liahne) 4. miesto.
• 6.-8. august, MT Družba, juniori 18-VŠ, Leningrad (ZSSR). Pod vedením trénerov Mikuláša Timka a Marcela Mičeka štartovala
kompletná desiatka v zložení: S.Mendel,
M.Palinkáš, M.Dvorský, J.Švajlenka, M.Revický (vš. BPD), J.Csomor, J.Rákossy, P.Okoš
(LKE), M.Vohnout (SNI), J.Černák (FIĽ). Zo
štyridsiatich odzápasených stretnutí naši
borci zvíťazili len v štyroch zápasoch a skončili v poli porazených.
• V dňoch 13.-15. augusta sa uskutočnila „Družba“ v klasickom zápasení v Tallinne, kde štartovali výlučne pretekári z českých oddielov.
• august, na trojtýždňové sústredenie prišli do
Prievidze voľnoštýliari Afganistanu, aby sa
pripravili na Ázijské športové hry, ktoré sa
uskutočnia v novembri v Dillí. Trénerom
Afgáncov bol Fajs Mohamad, účastník OH
v Moskve.
• 11.-14. august, Majstrovstvá sveta, muži-VŠ,
Edmonton (CAN). Dvojica odchovancov nitrianskej voľnoštýliarskej liahne dosiahla na americ-
Balázs Varga, držiteľ striebornej medaily na MS-J v Kolumbii.
lo 137 pretekárov zo 17 oddielov z 3 krajín. Víťazi-star.žiaci: 30 kg Cserepkai (DBA), 33 kg
Hrivnák (LKE), 37 kg Lenčeš (ACN), 41 kg
R.Juhás (LKE), 45 kg Lehotský (LRS), 50 kg
Plavčko (LKE), 55 kg Gombárik (DBA), 60 kg
Gaško, 66 kg Lukáč (LKE), 73 kg Košina
(SBA), +73 kg Fiala (Hr.Králové). Víťazi-ml.dorast: 47 kg Jančiar (PBB), 60 kg Šuša (DBA),
65 kg Benko (DTN), 76 kg Drenka (LKE), 83
kg Babirák, +83 kg Huska (DBA). Pozoruhodná bola účasť zápasníkov z Jakutskej republiky, ktorí vyhrali štyri hmotnosti.
• 12.-14. jún, MT Pytlaczinského, muži-GR,
Walbrzych (POL). Na turnaji sa zúčastnilo
114 borcov z 19 krajín. Trojica reprezentantov
ČSFR súperila so striedavými výsledkami. Borci DTN Bielesz a F.Lengyel skončili na šiestom,
resp. štvrtom mieste.
• 12.-14. jún, MT GP Nemecka, muži-VŠ, Lipsko. Štartovalo 114 zápasníkov zo 14 krajín.
Vo výprave ČSFR boli tréneri Timko a Lohyňa,
rozhodca Palanský. Skvelý úspech dosiahol
Juraj Štěch, ktorý do 130 kg porazil majstra
Európy Schrödera a skončil na 1.mieste. Jeho
oddielový kolega Jozef Lohyňa sa musel po
troch víťazstvách pre zranenie vzdať a skončil
na 6.priečke. Jozef Palatinus bol ôsmy.
• 27.-28. jún, M-ČSFR, star.žiaci-VŠ, Prievidza.
Tituly zo slovenských oddielov získali: 30 kg Cserepkai (DBA), 33 kg Chmelovský (LKE), 37 kg
Lenčeš (ACN), 41 kg R.Juhás (LKE), 45 kg
Choleva (DBA), 50 kg Plavčko (LKE), 55 kg
Ondruška, 60 kg Slaninka (DBA), 66 kg
T.Cseh (DAC).
• 27.jún- 3.júl, Majstrovstvá sveta, juniori 18GR+VŠ, Cali (KOL). V klasickom štýle sa
umiestnili: do 88 kg Balász Varga (GAB) na
2.mieste, trojica Lohazer (DTN), Farkaš a Varga obsadila 9.-12.priečku. Vo voľnom štýle vybojoval Roman Kollár (DTN) do 46 kg bronzovú medailu. Ašványi a Šebesta (DBA) obsadili
5.miesto, Daniš (DTN) skončil šiesty. Čikel
(DTN) a P.Pecha (DBA) obsadili siedme,
Hauptvogel (DTN) jedenáste miesto.
• 27.jún- 3.júl, Majstrovstvá sveta, veterániVŠ, Cali (KOL). V hmotnosti 82 kg získal Zoltán Hodossy prvé, do 68 kg Jozef Gerboc druhé
miesto.
• 3.-7. august 1992, Olympijské hry, GR+VŠ,
Barcelona. Štvorročný olympijský cyklus neskončil podľa očakávania. V klasickom štýle Jaroslav Zeman (Olymp) pod vedením trénerov
Scheiner - Mácha obsadil 7.miesto. Jozef Lohyňa sa nedostal cez Rusa Žabrajlova a v boji
o možnosť súperiť o medailu podľahol Nemcovi
Gstöttnerovi. Milan Revický a Jozef Palatinus
z DTN, ako aj Juraj Štěch z Olympu (odchovanec PBB) skončili v poli porazených. Trénerom
voľnoštýliarov bol Mikuláš Timko.
• 14.-18. august, Majstrovstvá sveta, juniori
16-VŠ+GR, Istanbul (TUR). Vo voľnoštýliarskej časti nastúpila kompletná jedenástka zápasníkov zo slovenských oddielov. Najlepšie
umiestnenie dosiahol Miroslav Huska (DBA),
ktorý v hmotnosti +88 kg obsadil štvrté miesto.
Andrej Pekár (ACN) do 65 kg skončil na šiestej
priečke. Na 7.-10.mieste sa umiestnili Nitrančania Novosad a Porubský.
• 23.-30. august, Majstrovstvá Európy, juniori
20-VŠ+GR, Székesfehérvár. Osemčlenná skupi-
89
(DBA), 33 kg Farkaš (LKE), 35 kg Fuchs
(STĽ), 37 kg Vanek (BPD), 40 kg Chmel
(ACN), 44 kg Molnár (LRS), 48 kg Krhák
(ACN), 52 kg Kindernay (ŠKP), 57 kg Török
(LKE), 62 kg Blaško (ACN), 73 kg Štajgar
(DBA).
• 1.-3. máj, Majstrovstvá Európy, muži-VŠ,
Káposvár (HUN). Z osemčlenného kolektívu
borcov ČSFR obsadili Milan Revický (DTN) a
Juraj Štěch (Olymp) 5.miesto. Na šiestej priečke skončili Švajlenka do 68 kg a J.Palatinus do
90 kg. Výpravu viedli - Ladislav Mlynek ako vedúci výpravy, Mikuláš Timko v úlohe reprezentačného trénera.
• máj, Šport píše o pôsobení bulharských trénerov na Slovensku. Jusuf Azizov pracuje od
roku 1990 v Prievidzi, Angel Gočev od roku
1992 na Športovom Gymnáziu v Bratislave.
• 1. máj, MT Štít 5. května, dorast-GR, Praha.
Štartovalo 46 pretekárov z 9 oddielov (3 krajín), z toho zo Slovenska iba 6 pretekárov
DTN. Do 68 kg zvíťazil Pirošík (DTN), v ostatných hmotnostiach Koza, Mazouch, Andreev,
Žák, Gruber (vš. z českých oddielov).
• 9.-10. máj, MT Pohár SNP, dorast-VŠ, Prievidza. Zúčastnilo sa 91 zápasníkov z 13 oddielov (3 zahraničné). Zvíťazili: 50 kg Kollár
(DAC), 63 kg Ašványi, 68 kg Tiefenbach
(DBA), 74 kg Daniš (DTN), 81 kg G.Tokár
(LKE), 88 kg Šebesta, +88 kg Pecha (DBA). Z
českých oddielov si zlato odviezli Burian a Feri z Olympu.
• 16.-17. máj, M-ČSFR, juniori-VŠ, Košice.
Štartovalo 61 pretekárov zo 14 oddielov. Tituly si rozdelili: 48 kg Varga (DAC), 57 kg Bernát (BPD), 62 kg Velčický (DTN), 74 kg D.Palatinus (LKE), 82 kg Daniel (VTJ), 90 kg
Šebesta, 100 kg P.Pecha (DBA), 130 kg Števík
(PAR). Z českých oddielov Burian a Raisz.
• 16.-17. máj, M-ČSFR, juniori-GR, Gabčíkovo. Štartovalo 48 zápasníkov z 10 oddielov, z
toho 18 zo Slovenska. Tituly si vybojovali: 48 kg
Vizy (GAB), 52 kg Švehla, 57 kg Németh, 74
kg Bátky (vš. DTN), 130 kg R.Tóth (GAB).
Ostatné tituly si odniesli Durec, Andreev, Švec
(Ostrava), Soukup a Kocman (Olymp).
• 23.-24. máj, Majstrovstvá Slovenska, star.
žiaci-VŠ, Prievidza. Zúčastnilo sa 168 pretekárov zo 14 oddielov. Tituly: 30 kg Cserepkai
88
(DBA), 33 kg Hrivňák
(LKE), 37 kg Lenčeš
(ACN), 41 kg R.Juhás, 45 kg Kuľanda,
50 kg Plavčko (vš.
LKE), 55 kg Ondruška, 60 kg Slaninka
(DBA), 66 kg T.Cseh
(DAC), 73 kg Košina
Milan Mazáč
(SBA), 85 kg P.Gažo
(GAB).
• 23.-25. máj, MT ACHILLIA, juniori 20GR+VŠ, Larisa (GRE). Štartovalo dovedna 115
klasikov a 80 voľnoštýliarov. Vo výprave boli Jozef Gerboc vo funkcii vedúceho, František
Íro v úlohe trénera, Peter Rešetár ako rozhodca. Desaťčlenná skupina klasikov odzápasila
31 stretnutí, z toho 8 víťazných, čo bolo na popredné umiestnenie málo. Voľnoštýliari všetko
napravili. Na prvom mieste skončili Kollár do
48 kg a Fernyák do 62 kg. Strieborné medaily
si odviezli Raisz, D.Palatinus a Burian. Z bronzovej medaily sa tešil M.Lisý.
• 28.-31. máj, MT VC ČSFR, muži-GR+VŠ,
Bratislava. Štartovalo 182 borcov z 18 krajín.
Vo veľmi silnej zahraničnej konkurencii sa presadili v klasickom štýle Vavrla (Ostrava), ktorý
bol prvý v hmotnosti 62 kg, Gazdík z DTN a
Zeman z Olympu sa museli uspokojiť s druhými priečkami. Vo voľnom štýle sa darilo Okošovi z LKE, ktorý skončil na prvom mieste v
hmotnosti 62 kg, s bronzovými medailami
odišli Runčák (SNI), M.Meszároš (DBA), ako
aj Mazáč a Štěch v drese Olympu.
• 28.-31. máj, MT Dunajský pohár, juniori-VŠ,
Bratislava. V silnej medzinárodnej konkurencii zvíťazili: 62 kg Fernyák (DTN), 100 kg P.Pecha (DBA). Z českých oddielov - 52 kg Burian, 68 kg Raisz, 90 kg Silvester (vš. Olymp).
• 5.-7. jún, VC Žitného ostrova, mládež-GR,
Gabčíkovo. Zúčastnilo sa 238 pretekárov. Víťazi-ml.žiaci: Nižník, Kováč (LKE), Polgár, Hemerka (DBA), M.Nagy (GAB), Blaško (ACN),
víťazi-star.žiaci: Koczkás, Bertolom, Gažo
(GAB), A.Fašánek, Mozolík, Jonáš (DBA),
Medovčík (SLK), Krajči (LBA), víťazi-juniori: 62
kg Mai, 74 kg Bátky (DTN), 82 kg Farkas,
+100 kg R.Tóth (GAB).
• 6.-7. jún, MT mládeže-VŠ, Košice. Štartova-
Václav Janota
Tibor Jankovics
kom kontinente skvelý výsledok. Dan Karabin
v hmotnosti 74 kg vybojoval striebro, keď v boji o
zlato proti Američanovi podľahol len najtesnejším rozdielom 2:3 na body. Július Strnisko
v hmotnosti 100 kg skončil na čestnom 5. mieste.
• 4.-5. september, MT „Pohár SNP“ dorastenci-VŠ, Prievidza. Zo slovenských pretekárov zvíťazili: 48 kg Arendáš (BPD), 60 kg Galbavý
(LKE), 65 kg Revický (BPD), 70 kg Csomor,
81 kg Hrincsár (LKE).
• 9.-12. september, Majstrovstvá sveta, mužiGR, Katovice (POL). Štartovalo 153 pretekárov z 25 krajín. Výpravu ČSSR viedol Karol Zelenay - rozhodca, trénermi boli Vítězslav Mácha
a Jiří Šoptenko. Členmi výpravy boli dvaja pretekári DTN Václav Janota (2 zápasy - 2 prehry),
Tibor Jankovics (4 zápasy - 2 výhry). Ani jeden
zápasník sa neumiestnil do 6. miesta.
• 18.-19. september, Majstrovstvá Slovenska,
juniori-GR+VŠ, Košice. V GR štýle tituly získali:
52 kg Jirků, 57 kg J.Juhász, 62 kg Jar.Matejka
(DTN), 68 kg Posztos (LBA), 74 kg Turek, 82
kg Summer, 90 kg Cikán, 100 kg Masár, +100
kg Čenčík (vš. DTN). Vo voľnom štýle: 48 kg
Ternény (PLN), 52 kg Malík (DTN), 57 kg
Vohnout (SNI), 62 kg Švajlenka (BPD), 68 kg
Csomor (LKE), Stankovič (LRS), 82 kg J.Lohyňa, 90 kg Černák (obaja FIĽ), 100 kg Galey (DAC).
• 23.-24. október, M-ČSSR, juniori-GR+VŠ,
Praha. V klasickom štýle sa na tituloch podieľali pretekári DTN: 48 kg M.Jirků, 62 kg
Jar.Matejka, 90 kg J.Cikán, 100 kg D.Masár,
+100 kg A.Čenčík. Tituly vo voľnom štýle získali: 48 kg Arendáš (BPD), 52 kg Malík, 57 kg
Vagáč (DTN), 62 kg Švajlenka, 68 kg Ján
Mendel (BPD), 74 kg Brucker (PLN), 82 kg
J.Lohyňa (BPD), 90 kg Vöröš (DTN), 100 kg
Černák (FIĽ).
• 19. november, Šport, redaktor Ľudovít Lučanič píše o priebehu zasadnutia Výboru zápasníckeho zväzu SÚV ČSZTV v Komárne.
Zaujímavosti z predneseného referátu:
- Na Slovensku pracuje 20 oddielov. Registrujú
v nich 1690 aktívnych športovcov. V roku 1982 bol
zaznamenaný prírastok o 210 nových zápasníkov.
Členskú základňu tvorí 799 žiakov, 506 dorastencov a zvyšok 385 členov predstavujú seniori.
- Najväčšiu členskú základňu má Lokomotíva Košice, v ktorej registrujú 216 zápasníkov. Medzi najväčšie oddiely patria Baník Prievidza a Partizán
Banská Bystrica.
- Oddiel Spartak Považská Bystrica stagnuje, na-koľko má problémy s telocvičňou a vedenie TJ sa stavia chrbtom. Obdobná situácia pretrváva v Rimavskej Sobote.
- Zasadnutie VZZ vyzdvihlo vysoké percento podielu slovenských ZO na reprezentácii ČSSR.
• 27.-28. november, Majstrovstvá Slovenska,
muži-GR+VŠ, Prievidza. Šampionát poznačila slabá účasť pretekárov - v klasickom štýle
bojovalo 33, vo voľnom štýle 55 borcov z 9
oddielov. Tituly v klasickom štýle: 52 kg Jirků, 57
kg Pavelka, 62 kg Jar.Matejka (vš. DTN), 68
kg Brucker (PLN), 74 kg Jaško, 82 kg Summer, 90 kg Cikán, 100 kg Otradovec, +100 kg
Čenčík (vš. DTN). Tituly vo voľnom štýle: 48 kg
Ternény (PLN), 52 kg Hríbik (BPD), 57 kg
M.Jedlička (LKE), 62 kg Schwendtner (DTN),
68 kg G.Juhás (LKE), 74 kg Holoubek, 82 kg
J.Lohyňa (BPD), 90 kg Kucirko (LKE), 100 kg
Vlado Kováč (vľavo) z Baníka Prievidza.
17
V.Kováč (BPD), +100 kg Chára (Fiľakovo).
• 3.-5. december, MT družstiev mužovVŠ+GR, Nizza (FRA). Súťaž 5-členných družstiev sa konala v GR štýle vo váhach 68 a 74
kg, vo VŠ v hmotnostiach 68, 74 a 90 kg. V
klasickom štýle reprezentoval Jozef Lohyňa (získal 2 víťazstvá), vo voľnom štýle zápasili Jozef
Čulák, Ľubomír Holoubek a Juraj Kucirko,
ktorí dovedna zvíťazili päťkrát. ČSSR skončilo z 10 družstiev v druhej polovici tabuľky.
Trénerom bol Attila Boris.
• 11.-12. december, MT Oslobodenia, mužiVŠ, Komárno. Zúčastnilo sa 89 pretekárov zo
6 krajín (27 zahraničných borcov). Z domácich zápasníkov dokázali zvíťaziť iba
Schwendtner do 62 kg z DTN a Strnisko do
100 kg z RH. Zo zahraničných: Chec (POL),
Valdes, Linonte a Vanales z Kuby, Efendiev,
Absajdov a Zangiev zo ZSSR, Shuler z USA.
Medailové priečky si vybojovali: Hríbik, Malík,
Čulák, Hodossy, Kováč - 2. miesto, M.Jedlička, M.Mendel, Petráš - 3. miesto.
• december, Realizačný tím voľného štýlu VZZ
ÚV ČSZTV vyhodnotil najlepších borcov roku 1982. Brali do úvahy reprezentačné štarty na ME, MS, medzinárodné turnaje atď.
Desiatka absolútne najlepších seniorov:
1. Július Strnisko 251 b., 2. Dan Karabin 240
b. (obaja RH), 3. Jozef Schwendtner 179 b.
(DTN), 4. Juraj Kucirko (LKE), 5. Milan Mendel 116 b. (DTN), 6. Jozef Lohyňa 116 b., 7. Ľu-
bomír Holoubek 103 b., 8. Ján Hríbik 101 b.
(vš. BPD), 9. Michal Kapolka 95 b., 10. Jozef
Čulák 90 b. (obaja LKE). Ako najlepších juniorov vyhodnotili: 1. Jozef Schwendtner 286 b.
(DTN), 2. Jozef Lohyňa 204 b. (BPD), 3.
František Samotij 156 b. (RH).
Súťaže družstiev
1. liga voľného štýlu
1.Baník Prievidza 278 b., 2.Lokomotíva Košice 268 b., 3.Dukla Trenčín 200 b., nasledovali Fiľakovo, Dunajplavba a Nitra.
1. liga v klasickom štýle
Zvíťazil Baník Ostrava s výrazným náskokom
pred Duklou Trenčín.
Národná liga mužov - VŠ:
Na prvom mieste sa umiestnil Baník Prievidza B, ďalej bolo poradie - DAC Dun.Streda,
Lokomotíva Košice B, Spartak Snina, Lokomotíva Rimavská Sobota, Partizán Banská
Bystrica.
Národná liga mužov - GR:
Zvíťazila Slávia Komárno pred ZVL Pov.Bystrica a Lokomotívou Bratislava.
Kolektýv mladých zápasníkov Dunajplavby Bratislava s trénerom Štefanom Meszešom uprostred.
18
še o zámere Dukly prepustiť osobného trénera Jozefa Palatinusa - Petra Hegedüša z armády. Dôvodom bolo ohlásenie prestupu jeho zverenca do Lokomotívy Košice.
• 14.-15. marec, MT M.Maturu, muži-GR, Budapešť. Zúčastnilo sa 137 pretekárov zo 17
krajín, z toho 9 z ČSFR. Pod vedením Eugena
Wágnera-rozhodcu a trénerov ScheineraMozola skončil Zeman do 74 kg na druhom
a Masár do 100 kg na štvrtom mieste.
• 21.-22. marec, MT Dunapack kupa, mužiVŠ, Nyiregyháza (HUN). Z deväťčlenného kolektívu zápasníkov najlepšie skončil Švajlenka
(BPD), ktorý do 68 kg obsadil 1.miesto.
Dobrý výkon podal aj Mazáč (Olymp) do 100
kg, ktorý obsadil 2.miesto. Vo výprave boli
tréneri - Ľ. Lohyňa, Hirjak, Hegedüš, Íro,
G.Juhás, J.Tokár.
• 21.-22. marec, Majstrovstvá Slovenska,
star.dorast-VŠ+GR, Bánovce. Tituly-VŠ: 46 kg
Petráš (LKE), 50 kg Varga (DAC), 54 kg
D.Weissenstein (DBA), 58 kg Pietrik (DTN),
63 kg Ašványi, 68 kg Orban (DBA), 74 kg
Daniš (DTN), 81 kg G.Tokár (LKE), 88 kg Šebesta, 115 kg P.Pecha (DBA). Tituly-GR: 46 kg
Vizy (GAB), 54 kg D.Weissenstein (DBA), 58
kg Borároš (GAB), 63 kg Bese, 68 kg Minarovič, 74 kg Petrók (vš. SLK), 81 kg Lohazer
(DTN), 115 kg O.Pecha (DBA).
• 27.-29. marec, VC Nemecka, muži-GR, Kelheim (GER). Zúčastnilo sa 145 zápasníkov z
21 krajín, z toho 9 z ČSFR. Najúspešnejší bol
Frinta (Olymp), ktorý obsadil 3.miesto, Masár (DTN) do 100 kg sa musel uspokojiť so 6.
priečkou.
• 27.-29. marec, MT juniorov-GR, Eger
(HUN). Zúčastnilo sa 122 pretekárov z 3 krajín. Za ČSFR štartovalo 15 borcov v reprezentačnom drese, 5 pretekárov za ŠM Gabčíkovo. Najlepšie umiestnenie dosiahli: Bátky
(DTN), ktorý do 74 kg obsadil tretie a Gažúr
(Olymp) druhé miesto.
• 28.-29. marec, M-ČSFR, ml.dorast-VŠ, Nitra. Tituly si rozdelili: 40 kg Škorec (ACN), 43
kg Oláh-Baláž (LRS), 47 kg Jančiar (ŠKP), 51
kg Pekár (ACN), 55 kg A.Cseh (DAC), 60 kg
Šuša (DBA), 65 kg Pekár, 70 kg Novosad, 76
kg Porubský (vš. ACN), 83 kg Babirák (DBA),
95 kg Janči (ACN).
• 3.-4. apríl, MT GP USA, muži-VŠ, Colombo
(Ohio-USA). Zúčastnilo sa 139 zápasníkov z
10 krajín. Česko-slovenské trio viedol Ľubomír Lohyňa. Jozef Lohyňa v hmotnosti 82 kg
obsadil štvrté miesto, Jozef Palatinus do 90
kg inkasoval dve prehry.
• 4.- 5. apríl, M-ČSFR, ml.dorast-GR, Hradec
Králové. Tituly-GR: 43 kg Müller (LBA), 95 kg
Huska (DBA).
• 11.-12. apríl, MT I.Doboa, juniori 20-GR,
Eger (HUN). Na dobre obsadenom turnaji
zvíťazili Ján Durec (Ostrava) do 62 kg a Peter
Soukup z Olympu do 90 kg. Trenčan Švehla
do 52 kg a Gažúr z Olympu do 90 kg skončili
na druhom mieste. Tretie miesto obsadili Bátky z DTN do 74 kg a Filip Soukup do 82 kg.
• apríl, Majstrovstvá Slovenska, juniori, Dunajská Streda. Vo VŠ štartovalo 70 pretekárov z 15 oddielov. Tituly vybojovali: 48 kg Vizy
(GAB), 52 kg Weissenstein (DBA), 57 kg Spišák (LKE), 62 kg Černek (DTN), 68 kg Brziak
(VTJ), 74 kg R.Hakszer (DTN), 82 kg Daniel
(VTJ), 90 kg Kôstka (BPD), 100 kg P.Pecha
(DBA), 130 kg Hoľko (SNI). V GR štýle zápasilo 53 borcov zo 14 oddielov. Tituly získali: 48
kg Vizy (GAB), 52 kg Švehla (DTN), 57 kg
Runčák (SNI), 62 kg Németh (DTN), 68 kg
Vavrinec (BPD), 74 kg Halász, 82 kg Bátky
(DTN), 90 kg Varga (GAB), 100 kg P.Pecha
(DBA), 130 kg Števík (PAR).
• 24.-26. apríl, Majstrovstvá Európy, mužiGR, Kodaň (DEN). Reprezentanti zo slovenských oddielov Jankovics (GAB) do 52 kg a Masár (DTN) do 100 kg skončili na 10. mieste. Z
českých borcov bol najlepší Vaněk do 130 kg,
ktorý bol siedmy.
• 25.-26. apríl, M-ČSFR, starší dorast-GR,
Třinec. Zo slovenských pretekárov tituly získali: 54
kg Szulcsányi (SLK), 74 kg Lohazer (DTN).
• 25.-26. apríl, M-ČSFR, starší dorast-VŠ,
Bratislava. Zo slovenských oddielov si tituly vybojovali: 46 kg Petráš (LKE), 50 kg Varga (DAC),
63 kg Ašványi (DBA), 68 kg Hauptvogel, 74
kg Daniš (DTN), 81 kg G.Tokár (LKE), 88 kg
Šebesta, 115 kg P.Pecha (DBA).
• 25.-26. apríl, Majstrovstvá Slovenska, ml.
žiaci-GR, Gabčíkovo. Zúčastnilo sa 164 pretekárov zo 16 oddielov. Tituly získali: 27 kg Zagyi (FIĽ), 29 kg D.Kováč (LKE), 31 kg Polgár
87
Rok 1992
Marián Meszároš na obr. vľavo.
• 10.-13. január, MT Ivana Jarygina, muži-VŠ,
Krasnojarsk (RUS). Štartovalo 168 pretekárov z 12 krajín. Tréner Mikuláš Timko s dvojicou pretekárov - Roman Kollár, Dušan Palatinus skončili v základných kolách.
• 20. január, Šport píše o návrate reprezentantov - klasikov, zo sústredenia v Colorado
Springs v USA. Pod vedením dvojice trénerov
Mácha - Scheiner, boli za morom Zeman,
Vavrla, Frinta a Masár. Poslední dvaja sa pripravovali na ME v Kodani, ktoré boli kvalifikáciou na OH 1992.
• 25.-26. január, Majstrovstvá Slovenska, muži-VŠ, Košice. Štartovalo 97 pretekárov z 11
oddielov. Tituly si rozdelili: 48 kg Kollár (DAC),
52 kg Čikel, 57 kg Černek (DTN), 62 kg
M.Meszároš (DBA), 68 kg Švajlenka, 74 kg
Lacko, 82 kg Hennel, 90 kg Kôstka (vš. BPD),
100 kg Hrincsár, 130 kg Púchovský (LKE).
• 25.-26. január, Majstrovstvá Slovenska, muži-GR, Gabčíkovo. Zúčastnilo sa 47 zápasníkov z 9 oddielov. Tituly získali: 48 kg Vizy, 52
kg Kálai, 57 kg Jankovics (GAB), 62 kg Burian (VTJ), 68 kg Bačík (LBA), 74 kg Petrók
(SLK), 82 kg Bátky, 90 kg F.Lengyel (DTN),
100 kg Križanovič (LBA), 130 kg Bodó
(GAB).
• 4.-7. február, MT mužov-VŠ, Sari (IRI). Šesťčlennú skupinu zápasníkov viedli Eugen
Wágner - vedúci a rozhodca, Mikuláš Timko
- tréner. Najlepší výkon podal Štefan Fernyák
86
(DAC), ktorý v prvých dvoch zápasoch vyhral, ale pre zranenie musel odstúpiť zo súťaže. Juraj Štěch (Olymp) absolvoval štyri duely, z toho jeden víťazný.
• 7.-9. február, MT Mälarcupen, muži-GR,
Västeras (SWE). Najlepší výsledok dosiahol
Frinta (Olymp), ktorý do 82 kg obsadil 3.
miesto. Masár (DTN) sa v hmotnosti 100 kg
nepresadil.
• 15.-16. február, M-ČSFR mužov-GR+VŠ,
Trenčín. Štartovalo dovedna 179 borcov z 22
oddielov. Z reprezentantov chýbali voľnoštýliari - Lohyňa, Štěch, J.Palatinus a Fernyák.
Klasici prišli v kompletnom zložení. Tituly-VŠ:
48 kg Kollár (DAC), 52 kg Čikel, 57 kg Hromádka (DTN), 62 kg Nagy (DAC), 68 kg
Švajlenka (BPD), 74 kg Revický (DTN), 82 kg
Gažúr (Olymp), 90 kg Holoubek (BPD), 100
kg Mazáč (Olymp), 130 kg Makedonov
(LKE). Tituly-GR: 52 kg Švehla, 68 kg Bielesz,
90 kg Stehel, 100 kg Masár (vš. DTN). Ďalej
Matys (VTŽ), Vít (Ostrava), Vavrla (Fr.Místek), Zeman, Frinta (Olymp), Bojko (Třinec).
• 21.-23. február, MT mužov-VŠ+GR, Carcassone (FRA). Zúčastnilo sa 244 pretekárov z
25 krajín. Vedenie výpravy: Vítězslav Máchavedúci, Jiří Mudra-rozhodca, Timko, Lohyňa, Scheiner-tréneri. Desaťčlenná skupina
zápasníkov nedosiahla ani jedno medailové
umiestnenie. Voľnoštýliari M.Meszároš, Švajlenka, Hennel, Gažúr, Mazáč v desiatich zápasoch zvíťazili len trikrát.
• 22.-23. február, Majstrovstvá Slovenska,
ml.dorast-VŠ, Rim.Sobota. Tituly: 40 kg Škorec (ACN), 43 kg Tulai, 47 kg Petráš, 51 kg
Mitro (LKE), 55 kg A.Cseh (DAC), 60 kg Šuša (DBA), 65 kg Pekár, 70 kg Novosad
(ACN), 76 kg Drenka (LKE), 83 kg Kleman
(BPD), 95 kg Huska (DBA).
• 7.-8. marec, Majstrovstvá Slovenska, ml.dorast-GR, Bratislava. Tituly: 40 kg Szakáli
(DBA), 43 kg Plavčan (LKE), 47 kg Kremnický (DBA), 51 kg Mitro (LKE), 55 kg Križan,
60 kg Šuša, 65 kg Turkovič (DBA), 70 kg Pirošík, 76 kg Meduna (DTN), 83 kg Kleman
(BPD), 95 kg Huska (DBA).
• 14. marec, Šport (redaktor Ivor Lehoťan) pí-
Kolektív mužov Baníka Prievidza, majstra ČSSR. V hornom rade zľava: Ing. Varga, Ing. Kormňák, J. Lohyňa, J. Mendel, Bago,
V. Híreš, V. Kováč, Kostiviar, MUDr. Ďurica. V pokľaku zľava: Holoubek, Hríbik, Arendáš, O. Fábrik. Ľ. Mokrý.
Dorastenecká liga - VŠ
Konečné poradie: Lokomotíva Košice 194 b.,
Baník Prievidza 168 b., Spartak Snina 109 b.
Ďalej Dunajplavba, Nitra, Banská Bystrica,
Fiľakovo, Dun.Streda a Rim. Sobota.
Dorastenecká liga - GR
Zvíťazila Lokomotíva Bratislava pred Sláviou
Komárno, ŠTK Šamorín a Spartak Bánovce.
Finále dorasteneckej ligy ČSSR - VŠ:
Vyhral Baník Prievidza pred Lokomotívou
Košice a Spartakom Snina.
Vo finále klasikov skončila Lokomotíva Bratislava na 4. mieste.
Rok 1983
• 26. január - 1. február, MT-muži - VŠ, Tbilisi
(Gruzínska SSR). Pod vedením trénera Ladislava Mlyneka súťaž absolvovali: Malík, Bago
(DTN), Vagáč, M.Jedlička, Sabo (vš. LKE).
Zápasili len prvé dve kolá.
• 29.-30. január, Majstrovstvá Slovenska, ml.
dorast-VŠ, Prievidza. Zúčastnilo sa 126 pretekárov z 13 oddielov. Tituly získali: 38 kg Kupka (LKE), 40 kg Martinko (POP), 42 kg Fekete, 45 kg Z. Hodossy (DAC), 48 kg Čopík
(LKE), 51 kg Remenár (DBA), 55 kg J.Horváth (FIĽ), 59 kg Šomský (LKE), 63 kg Šándor (DBA), 68 kg Š.Karabin (PLN), 73 kg
Svat (LKE), 78 kg Sládicsek (PLN), +78 kg
Ívenz (BPD).
• 30. január, MT-mužov - VŠ, Tata (HUN).
Účasť a umiestnenie slovenských zápasníkov:
Čulák, V. Hönsch (LKE), Holoubek (BPD) 2. miesto, Schwendtner (DAC) - 3. miesto.
Ostatní - M.Mendel, Kucirko a Luberda
skončili do 6. miesta.
• 5.-6. február, Majstrovstvá Slovenska, ml.
dorast-GR, Šamorín. Tituly: 38 kg Kupka
(LKE), 40 kg P.Csicsai (GAB), 42 kg Deák
(LRS), 45 kg Mariáši, N.Bielokosztolszký
(SLK), 51 kg Kocan (LKE), 55 kg J.Horváth
(FIĽ), 59 kg Adamiczký, 63 kg Šándor (DBA),
68 kg M.Varga (PLN), 73 kg Svat (LKE), 78
kg Mazáč (DBA), +78 kg Lengyel (SLK).
• február, MT Memoriál M.Maturu, muži GR, Budapešť. Najlepšie umiestnenie dosiahol Durčák (DTN) v hmotnosti 90 kg, ktorý
zvíťazil pred svojim oddielovým kolegom Masárom. Odchovanec Komárna T.Jankovics vo
váhe 52 kg obsadil 2. miesto.
• 12.-13. február, M-ČSSR, muži-GR, Havlíčkov Brod. Tituly získali: 48 kg Jirků, 68 kg Jusko (DTN). Z českých oddielov: Dostál, Šva-
19
dlenák, M.Vejsada, Fojtík, Chotaš, Durčák,
Záhradník, Dvořák.
• 12.-13. február, MT R. Coullona, muži-VŠ,
Cl.Ferrand (FRA). Najlepšie sa umiestnili: Ľubomír Holoubek, ktorý v hmotnosti 74 kg
obsadil 3. miesto. O priečku nižšie skončil Jozef Lohyňa v hmotnosti 82 kg. Schwendtner
a Kucirko skončili do 6. miesta, Čulák zápasil dve kolá.
• 19.-20. február, M-ČSSR, muži-VŠ, Košice.
Tituly: 48 kg Hríbik (BPD), 52 kg Ondika
(DTN), 57 kg M.Jedlička (LKE), 62 kg
Schwendtner (DTN), 68 kg G.Juhás (LKE),
82 kg F.Fábrik (BPD), 90 kg Kucirko (LKE),
100 kg Kostiviar (BPD), +100 kg Ježek (Brno).
• 26.-27. február, Majstrovstvá Slovenska,
star. dorast-GR, Bánovce. Štartovalo 81 zápasníkov z 13 oddielov. Tituly vybojovali: 48 kg
Szegény, 52 kg Gombár (DBA), 56 kg Lazorík, 60 kg Chorvát (LBA), 65 kg Geraczek, 70
kg L.Nagy (DBA), 75 kg Posztós (LBA), 81 kg
Polya (SLK), 87 kg Bodó (GAB), +87 kg Lengyel (SLK).
• 8.-16. marec, MT muži-VŠ, Ulanbátar
(MGL). Pod vedením trénera Štefana Kováča
zo Sniny sa slovenskí zápasníci nepresadili.
Jozef Švajlenka z BPD, Michal Marušák z LKE
a Jaroslav Bago z BPD absolvovali len dve až
tri kolá.
• 9. marec, Šport zverejnil európske tabuľky
I.Székeresa z budapeštianskeho Népsportu za
výsledky roku 1982. Nitrianske duo Strnisko Karabin obsadilo 2. miesto. Do 6. miesta skončil Kapolka, 9. priečku obsadil Schwendtner.
Do tabuliek sa ešte zmestili ďalší slovenskí zápasníci: Malík, M.Jedlička, M.Mendel, Holou-
Tibor Jankovics (vpravo) s reprezentačným trénerom Vítězslavom Máchom.
20
bek, Hodossy,
Vl.Kováč a Petráš. V klasickom štýle obsadil
Tibor
Jankovics 7. miesto. Ďalších
sedem českých
zápasníkov sa
zaslúžilo o rekordný počet
osemnástich
čsl. zápasníkov
v tabuľkách Európy. V hodnoJozef Schwendtner
tení krajín skončilo ČSSR na 8. mieste. Dosiahnuté výsledky
boli označené za výrazný vzostup čsl. zápasenia.
• marec, MT Dan Koleva, muži-VŠ, Burgas
(BUL). Slovenskí zápasníci: Jozef Malík (DTN),
Ferdinand Schlenker, Jozef Lohyňa (BPD) a
Jozef Čulák (LKE) pod vedením Ing. Ivana
Kormaňáka zápasili 2-3 kolá.
• 19.-20. marec, MT juniori-VŠ, Postupim
(NDR). Deväťčlenná skupina slovenských zápasníkov pod vedením reprezentačného trénera Vladimíra Híreša dosiahla tieto výsledky:
Jurkovič (60 kg) z BPD obsadil 1. miesto,
Czomor (70 kg) z LKE skončil na 2. mieste.
Vohnout (56 kg) zo SNI, Revický (65 kg) z
BPD, Hrincsár (81 kg) z LKE skončili tretí. Do
6. priečky sa umiestnili - Okoš (LKE) a Púchovský (PBB). Neuspeli Arendáš (BPD)
a Galbavý (LKE).
• 19.-20. marec, Majstrovstvá Slovenska,
star.dorast-VŠ, B.Bystrica. Tituly: 48 kg Ternény (PLN), 52 kg Gombár (DBA), 56 kg
Chrastina (PBB), 60 kg Chobot (PLN), 65 kg
Geraczek (DBA), 70 kg Ižo, 75 kg Dobrotka,
81 kg Pál (vš. BPD), 87 kg Šmelko (DBA), +87
kg Ívenz (BPD).
• 19.-22. marec, Majstrovstvá Európy, mužiVŠ, Budapešť. Pod vedením trénera Antonína
Splíteka z RH Praha reprezentovala 7-členná
skupina - prevažne slovenských zápasníkov. Jozef Schwendtner (DTN) do 57 kg a Július Strnisko (RH) získali bronzové medaily. Skvelé 4.
miesta obsadili Viliam Hönsch do 68 kg (LKE)
a Jozef Lohyňa do 82 kg (BPD). Jozef Čulák a
• 9.-10. november, MT Nordwestcupen, mužiGR, Alesund (NOR). Zúčastnilo sa 102 zápasníkov z 23 krajín. Dobrý výsledok dosiahol
Dušan Masár (DTN), ktorý v hmotnosti 100
kg zvíťazil. Frinta a Vavrla z Ostravy si odniesli striebro.
• 2.-3. november, Majstrovstvá Slovenska, ml.
žiaci-VŠ, Rim. Sobota. Zúčastnilo sa 182 pretekárov zo 14 oddielov. Tituly si odniesli: 27 kg
Kováč (LKE), 29 kg Illéš (LRS), 31 kg Polgár
(DBA), 33 kg Bukovič (STĽ), 35 kg Šrámek
(DBA), 37 kg R.Juhás (LKE), 40 kg Bernátek
(SPB), 44 kg Vasek, 48 kg Gombárik (DBA),
52 kg Peniaško, 57 kg Barik (BPD), 62 kg Halač (PAR), 75 kg Horka (ACN).
• november, MT priateľstva, star.žiaci-VŠ,
Prievidza. Štartovalo 136 pretekárov z 13 oddielov Slovenska, ďalej Csepel Budapešť, ŠŠ
V.Tarnovo a Pogoň Myslowice. Zvíťazili: 30 kg
Lauko (BPD), 33 kg Chmelovský (LKE), 37 kg
Lenčeš (ACN), 41 kg Tulai (LKE), 45 kg Peev
(Tarnovo), 50 kg Plavčko (LKE), 55 kg Felfoldi (Csepel), 66 kg Turkovič (DBA), 73 kg
Brodňanský (LKE), +73 kg Huska (DBA).
• 15. november, v Trenčíne sa uskutočnila konferencia ČSZZ, ktorá vytýčila ďalší smer riadenia Zápasníckeho zväzu ČSFR. Konferencia sa konala v priaznivej atmosfére po
úspechu Jozefa Lohyňu na MS v Tokiu. Bol
zvolený nový výkonný výbor na čele s predsedom Jaroslavom Medunom z AŠK Dukla
Trenčín.
Družstvo mužov Dukly Trenčín, víťaa 1. ligy v klasickom štýle.
Súťaže družstiev
• november, 1. ročník Pohára európskych majstrov (PEM) v klasickom a voľnom štýle - deväťčlenné družstvá, Creteil (FRA). Konečné poradie: 1. CSK Sofia, 2.Bavaria Goldbach, 3.
Csepel Budapešť, 7.Dukla Trenčín v zložení:
52/vš Arendáš, 57/gr Kohout, 62/vš J.Nagy,
68/gr Bielesz, 68/vš Mesiarkin, 74/gr Gazdík,
82/vš Revický, 90/gr Stehel, +90/vš Lehocký.
1.liga, muži-VŠ
1.Košice 24 b., 2.Olymp 20 b., 3.Prievidza 14 b.,
ďalej Trenčín, Dunajplavba, Snina, VTJ Bratislava.
1.liga, muži-GR
1.Trenčín 25 b., 2.Ostrava 23 b., VTŽ Chomutov 19 b.
Finále M-ČSFR dorast. družstiev
Voľný štýl: 1.Trenčín 6 b., 2.Dunajplavba 3 b.,
3.Košice 3 b., 4.Olymp 0 b. Klasický štýl: 1.Ostrava 6 b., 2.Gabčíkovo 4 b., 3.Chomutov 2
b., 4.Třinec 0 b.
85
16 krajín. Reprezentácia ČSFR
dosiahla skvelé
výsledky. DO 46
kg Roman Kollár
(DAC) vybojoval
zlato, do 58 kg
Štefan Fernyák
(DAC)
získal
striebro. Bodovali aj ďalší pretekáRoman Kollár
ri - do 54 kg Hromádka (BPD) obsadil štvrté, do 68 kg Daniš
(DTN) piate, do 74 kg D.Palatinus (LKE) šieste miesto. Družstvo, ktoré v hodnotení krajín obsadilo vynikajúce 5.miesto, viedli tréneri Gerboc, Íro a Hirjak. Ako rozhodca sa zúčastnil Ing.
Manco.
• august, medzištátne stretnutie ČSFR-Maďarsko vo voľnom štýle v Trenčíne, výsledok
5:5. Body získali: 48 kg Weissenstein, 57 kg
M.Meszároš, 62 kg Okoš, 68 kg Švajlenka, 82
kg Gažúr. Mazáč do 100 kg a Štěch do 130 kg
boli so svojimi súpermi diskvalifikovaní a
v rámci družstva obhájili čisté konto, čo prispelo k remíze. Tréneri - Timko-Ľ.Lohyňa.
• august, medzištátne stretnutie MaďarskoČSFR v klasickom štýle v Tate, výsledok 9:1.
Jediný bod ČSFR vybojoval Švehla do 48 kg.
Za družstvo ďalej nastúpili: Štolc, Vít, Kohout, Bielesz, Bátky, Biskupič, Stehel, Masár
a Bodó.
• 16.-18. august, MT GP ČSFR, GR+VŠ, Praha. Zúčastnilo sa 210 pretekárov zo 17 krajín. Medailové posty v GR štýle: do 100 kg Masár (DTN) - 1.miesto, do 62 kg Neckář
(Ostrava) - 2.miesto, do 90 kg Stehel (DTN)
- 3.miesto. Medailisti vo voľnoštýliarskej časti: 82
kg Lohyňa a 100 kg Mazáč (Olymp) - 1.miesto, do 82 kg Gažúr (Olymp) - 2.miesto, do 48
kg Weissenstein (DBA) a 130 kg Štěch
(Olymp) - 3.miesto.
• 23.-25. august, MT mužov-GR+VŠ, Poznaň
(POL). Zúčastnilo sa 205 pretekárov z 13 krajín. Z deväťčlennej skupiny borcov uspel iba ostravský Vavrla do 62 kg, ktorý obsadil 2.miesto,
Trenčania Bielesz, Gazdík a F.Lengyel nepostúpili zo skupín. Výpravu viedol Attila Boris, rozhodcovia Jiří Mudra-Ing. Ondrej Manco.
84
• 24.august - 2..september, Majstrovstvá sveta, muži-VŠ+GR, Varna (BUL). Vo voľnoštýliarskej časti dosiahol vynikajúci úspech Jozef Lohyňa, ktorý v hmotnosti 82 kg vybojoval
striebornú medailu. V prvej desiatke skončil len
Jozef Palatinus (DTN), ktorý do 90 kg obsadil
8. miesto, Kollár (DAC) do 48 kg a Štěch
(Olymp) do 130 kg obsadili 10.priečku. Ďalší
borci - Fernyák, Weissenstein, Okoš, Švajlenka,
Mazáč skončili v druhej desiatke. Trénerom bol
Mikuláš Timko. V klasickom štýle sa o striebornú medailu postaral Miroslav Zeman (Olymp).
Dušan Masár do 100 kg obsadil 10. miesto, Peter Stehel skončil v skupine. Jaroslav Meduna
účinkoval ako vedúci výpravy.
• 13.-14. september, pokračuje najvyššia súťaž
družstiev. Na prvom jesennom turnaji voľnoštýliarov, ktorý organizoval Olymp Praha
v drese domácich nastúpili traja pretekári
z Bieloruska. Okolo ich štartu bolo veľa rozruchu a zistilo sa, že súťažná legislatíva má
diery.
• Vyšlo prvé číslo zväzového spravodaja pod
názvom ZPRAVODAJ, čo možno označiť za
jazykovú raritu, ktorá nebola v súlade so slovenským pravopisom. Dôležitejší je však obsah. V prvom čísle zverejnili zloženie riadiaceho orgánu SZZ: Ladislav Mlynek
-predseda, Ján Mojžiš-organizačná komisia,
Ludvík Posolda-zahranično-komerčná komisia, Emil Lóňay-ŠTK, Ing.Ondrej Manco-komisia rozhodcov, Štefan Virág-hospodár,
Ing. Ivan Kormaňák-metodická komisia, Milan Hlôška-vrcholový šport a mládež, Jozef
Parajka-matrika. Zloženie KRK: Ing. Ján Žídzik-predseda, Jaroslav Matejka, Vladimír
Čierny-členovia.
• 18. október, založenie Nadácie MS-JU 91
(neskôr ORCHIDAMOS) pri príležitosti
ukončenia MS-J v Prievidzi. Jej poslaním bola podpora športu v okrese Prievidza, ako aj
podpora reprezentácie zápasenia v ČSFR.
• 2. november, Plenárne zasadnutie SZZ, ktoré schválilo zmenu zloženia predsedníctva.
V novom orgáne zostali funkcie: predseda,
predseda KVŠ a M, predseda metodickej komisie, predseda ŠTK a predseda komisie rozhodcov.
Juraj Kucirko
skončili
po
dvoch kolách.
• 23.-24. apríl,
M - Č S S R ,
ml.dorast-VŠ,
Banská Bystrica. Štartovalo
96 pretekárov
z 23 oddielov.
Tituly získali:
38 kg Kupka
(LKE), 40 kg
Martinko
(POP), 42 kg
Jozef Lohyňa
Hrabovský
(BPD), 45 kg Hodossy (DAC), 48 kg Čopík
(LKE), 51 kg Horvát (FIĽ), 73 kg Svat (LKE),
78 kg Mucháň (Praha), +78 kg Vanek (Plzeň).
• 23.-24. apríl, M-ČSSR, ml.dorast-GR, Borohrádek. Zúčastnilo sa 102 pretekárov z 30
oddielov. Tituly: 48 kg Bielokosztolszký
(SLK), 78 kg Szládicsek (PLN), +78 kg Lengyel (SLK). Z českých oddielov: Dubský, Müller, Březný, Vavrla, Okánik, Jelínek, Chrenčík,
Čeleda, Motal.
• 7.-8. máj, MT Pohár SNP, dorast-VŠ, Prievidza. Štartovalo 139 pretekárov za účasti
družstiev Motor Jena (NDR) a Honvéd Budapešť. Zvíťazili: 48 kg Arendáš (BPD), 52 kg
Bodi (LKE), 56 kg Vohnout (SNI), 60 kg Švajlenka (BPD), 65 kg Geraczek (DBA), 81 kg
Hrincsár (LKE), 87 kg Púchovský (PBB). V
ostatných hmotnostiach zvíťazili borci Jeny:
70 kg Bleyl, 75 kg Bittner, +87 kg Dybiona.
• 12.-18. máj, Majstrovstvá spriatelených armád-VŠ, Rostov (ZSSR). Pod vedením trénera Ladislava Mlyneka sa najlepšie umiestnil Milan Mendel v hmotnosti 68 kg - na 5. mieste.
O priečku nižšie skončili Ondika, Schwendtner, Mozola. Základné kolá absolvovali Vagáč a Vöröš.
• 14.-15. máj, Majstrovstvá Slovenska, ml.žiaci-VŠ, Bratislava. Za účasti 139 pretekárov zo
14 oddielov tituly získali: 26 kg Fernyák (DAC),
28 kg Hlásny (BPD), 30 kg A.Raisz (DAC), 32
kg Brziak (LKE), 35 kg Cs.Raisz (DAC), 38 kg
Goga (BPD), 41 kg Pajtás, 45 kg L.Szabo
Ľubomír Holoubek (vpravo) v dueli so Zoltánom Hodossym.
(LKE), 49 kg M.Lisý (DBA), 53 kg Lukáč
(PBB), 57 kg Király (LKE), +62 kg Marton
(DAC).
• 28.-29. máj, Majstrovstvá Slovenska,
star.žiaci-GR, Komárno. Štartovalo 155 pretekárov z 15 oddielov (prví štyria postúpili na
M-ČSSR). Tituly: 28 kg Hudák (SNI), 30 kg
Šereš, 32 kg Frídel (LRS), 35 kg Meszároš
(DBA), 38 kg Sz.Raisz (DAC), 41 kg Urban
(LKE), 45 kg A.Malenovský (LBA), 49 kg J.Tokár (LKE), 53 kg R.Matejka (LBA), 57 kg Fejerčák (LKE), 62 kg Z.Nagy (GAB), 67 kg
Koczkás (DAC), +67 kg Kačmarčík (LKE).
• 4.-5. jún, MT oslobodenia, muži-VŠ, Komárno. Z pôvodne plánovaných 10 krajín sa
účasť zúžila na 5 (ZSSR, POL, NDR, CUB a
ČSSR). Štartovala rovná stovka borcov, pri-
21
Tréneri na stupňoch víťazov. Sprava Štefan Meszeš (DBA),
Mikuláš Timko (BPD) a celkom vľavo zástupca LKE.
čom chýbali reprezentačné „jedničky“ Karabin a Strnisko. Jediné víťazstvo domácich dosiahol Zoltán Hodossy, ktorý ani nebol členom reprezentačného kádra, keď vo finále
zdolal Holoubka. V tropickej horúčave sa
najlepšie cítili Kubánci, ktorí si z juhu Slovenska odniesli tri víťazstvá a prvenstvo v
družstvách. Medailové pozície slovenských zápasníkov: Hríbik, Holoubek, Kostiviar - 2. miesto, Malík, Čulák, Lohyňa - 3. miesto.
• 4.-5. jún, M-ČSSR, star. dorast-GR, Tábor.
Zo Slovenska tituly získali: 60 kg Chorvát (LBA),
+87 kg Lengyel (SLK). Z českých oddielov:
Hauptvogel, Vavrla, Lamačský, Barva, Chaloupka, Exner, Čenčík, Majtner.
• 18.-19. jún, M-ČSSR, starší dorast-VŠ, Prievidza. Tituly: 48 kg Arendáš (BPD), 52 kg
Okoš (LKE), 56 kg Vohnout (SNI), 60 kg Galbavý (LKE), 65 kg Geraczek (DBA), 70 kg Revický (BPD), 75 kg Csomor, 81 kg Hrincsár
(LKE), 87 kg Púchovský (PBB).
• 25.-26. jún, MT XXIV. Dunajský pohár,
juniori 20-VŠ, Bratislava. Zvíťazili: 48 kg Chriňák (BPD), 52 kg Gombár (DBA), 57 kg Kmeť
(BPD), 62 kg Sipos (DTN), 68 kg Mehl (Jena),
74 kg Csomor (LKE), 82 kg Púchovský (PBB),
100 kg Černák, +100 kg Luberda (LKE).
• 2. júl, Konferencia VZZ SÚV ČSZTV v Bohatej. Delegáti zvolili predsedníctvo VZZ v zložení: Štefan Virágh-predseda, Karol Zelenaypodpredseda, predsedovia komisií: Jozef
22
Lohyňa (PVK), Ing. Ivan Kormaňák (TMK),
Ing. Pavol Kardoš (ŠTK), MUDr. František
Ďurica (ZK), František Zelenay (RK), Eugen
Wágner (matričná kom.), Ernest Polya (HK),
Ľudovít Hegedüs (KRK), sekretár - Ladislav
Cseres.
• 2.-3. júl, MT muži - VŠ+GR, Bukurešť. Voľný
štýl: Luberda (LKE) - 3. miesto, Holoubek
(BPD), Kucirko (LKE) - 5. miesto, Hodossy
absolvoval dve kolá.
• júl, Majstrovstvá sveta, juniori 20-GR, Kristiansund (NOR). Z trojice českých zápasníkov
získal J.Holemý z Prahy striebro.
• 8. august, pre vedenie SÚV ČSZTV bola vypracovaná „Správa o stave a predpokladoch
pre rozvoj zápasenia v SSR“. Z obsahu: Organizácia VZZ: dovedna 21 členov, predsedníctvo:
9-členné, komisie: 8 komisií, ktoré pravidelne
zasadajú, kraje: v Stredoslovenskom kraji krajský zväz, vo Východoslovenskom a Západoslovenskom kraji - súťažné komisie, okresy:
okresný zväz pracoval len v Nitre, okresné súťažné komisie boli v Prievidzi, B.Bystrici a v Rimavskej Sobote, vývoj členskej základne: rok
1978 - počet členov spolu 1666, počet oddielov - 19, aktívni zápasníci 1321, ostatní 345, v
roku 1982 - počet členov spolu 1970, počet
oddielov 25, aktívni zápasníci 1509, ostatní
361, útvary talentovanej mládeže: SVŠ - VŠ: Košice, Trenčín-MNO, GR: Trenčín-MNO, SVŠM-VŠ: Košice, Bratislava, Prievidza, IŠŠ - VŠ:
Košice, TSM-VŠ: Košice, Bratislava, Prievidza,
B.Bystrica, Rim.Sobota, Fiľakovo, Snina, Nitra, GR: Lok.Bratislava, Komárno, ŠŠS - VŠ: Košice, Bratislava, Prievidza, B.Bystrica, Rim.Sobota, Fiľakovo, GR: Šamorín, tréneri: 7 z
povolania, 13 úväzkových.
Čulák (vľavo) v dueli s Jurkovičom, uprostred rozhodca Rešetár..
Skupina zápasníkov Dunajskej Stredy počas MS-J ‘91 v Prievidzi. Zľava Fernyák, tréner Íro, Hakszer. V popredí Kollár.
to, do 90 kg J.Palatinus - 4.miesto, do 100 kg
Mazáč a do 130 kg Štěch skončili na piatom,
Luberda na šiestom mieste. Na ďalšom turnaji v kanadskom Hamiltone nastúpilo 108
pretekárov z 9 krajín. Najlepšie výsledky dosiahli Lohyňa do 82 kg a Mazáč do 100 kg,
ktorí skončili druhí.
• 21.-23. jún, VC Žitného ostrova, mládežGR, Gabčíkovo. Zúčastnilo sa 335 pretekárov z 5 krajín. Úspešnosť zúčastnených oddielov - mladší žiaci: 1.Vasas Budapešť 66 b.,
2.Dunajplavba 35 b., Lokomotíva Košice 23
b., starší žiaci: 1.Dunajplavba 26 b., 2.Košice
8 b., 3.Hodonín 17 b., dorastenci: 1.Zenta
(JUG) 30 b., 2.ŠM Gabčíkovo 30 b., 3.V.Kaniža (JUG) 28 b.
• 27.-28. jún, MT VC Rakúska, muži-GR+VŠ,
Wolfurt (AUT). Štartovalo 66 pretekárov z
11 krajín. Strieborné medaily si odniesli do
68 kg Gazdík (DTN), ako aj Neckář do 62 a
Vaněk do 130 kg. Rozhodoval Ing. Ondrej
Manco.
• 1.-6. júl, Majstrovstvá sveta, kadeti-GR+VŠ,
Alma (CAN). Zúčastnilo sa 105 pretekárov z
18 krajín v klasickom štýle a 139 pretekárov z
21 krajín vo voľnom štýle. Výpravu viedol Ladislav Mlynek, rozhodcom bol Jiří Mudra, na trénerských postoch boli Josef Krysta (GR) a Peter
Hirjak (VŠ). Senzačný výsledok dosiahli klasici,
keď z päťčlenného kolektívu do 51 kg Kristián
Szulcsányi (DTN) a do 40
kg Michal Koza (Ostrava)
získali pre ČSFR tituly
majstrov sveta. Kamil
Bojko z Třinca v hmotnosti +83 kg ešte pridal
bronz. Z voľnoštýliarov
bol najlepší Luboš Čikel
(DTN), ktorý obsadil Kristián Szulcsány
štvrté a Peter Pecha
(DBA) siedme miesto.
• 10. júl, v Športe pod titulkom „Boj o miesto na slnku“ redaktor Ivor Lehoťan píše o minulých i súčasných problémoch Tibora Jankovicsa, ktorý v máji zavesil reprezentačné
tričko na klinec. T.Jankovics: „Na troch miestach som bol hľadať prácu. Chcel by som
predávať zeleninu, postaviť sa na vlastné nohy, už som do toho aj vrazil peniaze na stánok, ale magistrát v Komárne sa zdráha.“
I.Lehoťan končí konštatovaním: „A bývalý reprezentant sa môže ísť pásť. A či azda nie?“
• 12.-19. júl, Majstrovstvá sveta, juniori 20GR+VŠ, Prievidza. Prvé MS v histórii na území
Česko-Slovenska. V GR štýle štartovalo 163
borcov z 25 krajín, vo VŠ 154 pretekárov z 25
krajín. Do Prievidze prišla aj početná skupina
predstaviteľov FILA na čele s prezidentom Milanom Erceganom. Priaznivci zápasníckeho športu mohli obdivovať výkony borcov ZSSR, ktorí si
odniesli deväť titulov v klasickom a päť titulov vo
voľnom štýle. Zápasníci ČSFR sa doma príliš nepresadili a napokon sa mohli tešiť iba z úspechu
Štefana Fernyáka (DAC), ktorý do 57 kg vo VŠ
vybojoval bronzovú medailu. K jeho výkonu sa
priblížil Dušan Palatinus (LKE), ktorý do 74 kg
obsadil 5.priečku. Trénersky tím voľnoštýliarov
tvorili Jozef Gerboc, František Íro a Peter Hegedüš.
• 26.-28. júl, Majstrovstvá sveta juniorov 18GR, Barcelona (ESP). Zúčastnilo sa 165 borcov
z 24 krajín. Najlepší výsledok dosiahol Attila
Bátky (DTN), ktorý do 74 kg vybojoval striebornú medailu. Lehel Németh (GAB) do 54 kg
skončil na 10.mieste. Do 6.miesta sa ešte
umiestnili Pail, Soukup a Gažúr. Výpravu doprevádzal rozhodca Eugen Wágner.
• 2.-4. august, Majstrovstvá Európy juniorov
18-VŠ, Istanbul. Štartovalo 103 pretekárov zo
83
juniori-VŠ+GR, Partizánske. Tituly VŠ: 48 kg
Kollár, 52 kg Weissenstein, 57 kg Urbančok,
62 kg Fernyák, 68 kg Vavrinec, 74 kg M.Takáč, 82 kg Daniel, 90 kg Z.Cseh, 100 kg Lehocký, 130 kg Gregorička. Tituly GR: 48 kg
Barna (VTJ), 52 kg Doczy (PAR), 57 kg Németh (GAB), 62 kg Mai, 68 kg Velčický
(DTN), 74 kg Petrok (SLK), 82 kg Antal
(DTN), 90 kg Farkaš (GAB), 100 kg Lehocký
(DBA), 130 kg Števík (PAR).
• 3.-5. máj, Majstrovstvá Európy, muži-VŠ,
Stuttgart (NSR). Výprava ČSFR bola ochudobnená o neúčasť Jozefa Lohyňu a dosiahla iba
priemerné výsledky. Miroslav Luberda (LKE)
do 130 kg skončil na 5.mieste, Jozef Palatinus
(DTN) do 90 kg obsadil 6.priečku. Mazáč
skončil siedmy, Gažúr ôsmy. Pretekárov viedli
tréneri Mikuláš Timko a Ľubomír Lohyňa, rozhodoval Eugen Wágner.
• 1. máj, MT-dorastenci do 18-VŠ, Lünen
(NSR). Štartovalo 56 zápasníkov z dvoch
krajín. Dobrý výkon podali Ašványi do 60 kg
a P.Pecha v hmotnosti +76 kg, ktorí zvíťazili.
Ďalej sa umiestnili Pekár do 60 kg na druhom
a Čikel do 47 kg na treťom mieste.
• 1.-2. máj, M-ČSFR, juniori-VŠ, Prievidza.
Tituly: 48 kg Kollár (DAC), 52 kg Weissenstein (DBA), 57 kg Hromádka (BPD), 62 kg
S.Nagy (DTN), 68 kg Vavrinec (BPD), 74 kg
M.Takáč (DBA), 82 kg Hennel (BPD), 90 kg
Z.Cseh, 100 kg Lehocký (DTN), 130 kg Gregorička (DBA).
• 1.-2. máj, M-ČSFR, juniori-GR, Ostrava. Tituly: 52 kg Štolc (DTN), 62 kg Halász (GAB).
• 4.-5. máj, Majstrovstvá Slovenska, star.žiaci-GR, Rim.Sobota. Tituly: 30 kg Lauko
(BPD), 33 kg Lehocký (LRS), 37 kg Plavčak,
41 kg Tulai (LKE), 45 kg Ondruška (DBA), 50
kg Gaško (LKE), 55 kg Turkovič, 60 kg Weissenstein (DBA), 66 kg Gudzan (LKE), 73 kg
Babirák, 85 kg Huska (DBA).
• 10.-12. máj, MT Štít 5. května, dorastenciGR, Praha. Štartovalo 66 pretekárov z 11
družstiev (4 zahraničné). Zvíťazili: do 74 kg
Bátky (DTN), Soukup, Švec a Kotaška z českých oddielov. Ostatné prvenstvá získali zahraniční borci.
• 11.-12. máj, MT juniorov 20-VŠ, Halle
(NDR). Súťažilo 64 pretekárov zo 4 štátov.
82
Turnajové prvenstvo vybojovali Fernyák
(DAC) do 57 kg a D.Palatinus (LKE) do 74
kg. Na stupeň víťazov ešte vykročili Lehocký
(DBA) do 100 kg a Silvester (VŽKG).
• 11.-12. máj, Majstrovstvá Slovenska, star.
žiaci-VŠ, Prievidza. Tituly: 30 kg Lenčeš, 33 kg
Škorec (ACN), 37 kg Tulai (LKE), 41 kg Pekár
(ACN), 45 kg Urbánek (SPB), 50 kg Kosiba
(PAR), 55 Turkovič (DBA), 60 kg Novosad
(ACN), 66 kg Gudzan (LKE), 73 kg Babirák,
85 kg Huska (DBA).
• 25.-26. máj, Pohár SNP, dorast-VŠ, Prievidza. Štartovalo 90 pretekárov zo 14 oddielov. Zvíťazili: 46 kg Kollár (DAC), 50 kg Spišák, 54 kg Štutika (LKE), 58 kg Hromádka
(BPD), 63 kg Csorba (LKE), 68 kg Daniš
(DTN), 74 kg M.Takáč, 88 kg M.Lisý, 115 kg
O.Pecha (vš. DBA). Ostatné hmotnosti vyhrali zahraniční pretekári.
• 31.máj-1.jún, MT juniorov-GR, Götzis
(AUT). Zúčastnilo sa 83 pretekárov z 11 krajín. Attila Bátky (DTN) do 74 kg obsadil
2.miesto, Lehel Németh (GAB) do 52 kg bol
tretí. Rovnako skončili Soukup a Švec. Ako
rozhodca reprezentoval Imrich Palanský.
• 8.-9. jún, M-ČSFR, star.žiaci-GR, Havlíčkov
Brod. Tituly získali: 37 kg Tulai (LKE), 50 kg
Slaninka (DBA), 66 kg Gudzan (LKE), 85 kg
Huska (DBA).
• 8.-9. jún, MT Dunajský pohár juniorov 20VŠ, Bratislava. Štartovalo 108 borcov zo 4
krajín. Zápasníci ČSFR dosiahli iba dve prvenstvá - do 57 kg Štefan Fernyák a do 68 kg
Roland Hakszer (obaja DAC), ostatné hmotnosti vyhrali zahraniční pretekári. V družstvách bolo poradie: 1.Nemecko 60 b.,
2.Olymp Praha 26 b., 3.Maďarsko 25 b.
• 15.-16. jún, M-ČSFR, star.žiaci-VŠ, Košice.
Tituly: 30 kg Lenčeš (ACN), 33 kg Vojkovič
(DBA), 37 kg Plavčan (LKE), 41 kg Pekár
(ACN), 45 kg Turanský (DBA), 50 kg Turkyňák (LKE), 55 kg Bödör, 60 kg Novosad
(ACN), 73 kg Babirák, 85 kg Huska (DBA).
• jún, 30-dňový zájazd voľnoštýliarskej reprezentácie do USA a CAN. Tréner Mikuláš Timko so sedemčlennou skupinou reprezentantov štartovali na dvoch turnajoch.
V americkej Tampe sa zúčastnilo 84 borcov z
12 krajín. Výsledky: do 82 kg Lohyňa - 3.mies-
Július Strnisko.
• august, MT-Družba, juniori 18-GR, Bukurešť. Najlepšie umiestnenie dosiahli: 65 kg Ján Takáč - 5. miesto, +87 kg Karol Lengyel (SLK) 6. miesto.
• 11.-13. august, Majstrovstvá sveta, juniori
20-VŠ, Los Angeles (USA). ČSSR reprezentovala 3-členná skupina na čele s trénerom Mikulášom Timkom. Jozef Schwendtner (DTN) získal v hmotnosti 57 kg titul majstra sveta. Jozef
Lohyňa (BPD) v hmotnosti 82 kg obsadil
2. miesto (už ako člen RH Praha).
• 22.-25. september, Majstrovstvá sveta, mužiGR, Kyjev (ZSSR). Tlač obsiahlo informovala o
kyjevskom zápasení, nazývanom tiež „Mekkou
zápasníckeho športu“. V tejto miliónovej ukrajinskej metropole sa zápaseniu venovalo cca 80
tis. aktívnych zápasníkov (50 tis. v GR, 30 tis.
vo VŠ). V celom ZSSR evidovali asi 1 milión zápasníkov. Dosiahnuté výsledky čsl. reprezentácie - bez medaily. Tibor Jankovics, ktorý ešte stále pôsobil v Ostrave, obsadil 7. miesto.
• 26.-29. september, Majstrovstvá sveta, mužiVŠ, Kyjev (ZSSR). Trojica slovenských zápasníkov zo strediska MV v Prahe nepriniesla medailu, ale Jozef Lohyňa, ktorý úvodom porazil
majstra sveta Dzgojeva (ZSSR) obsadil 4. miesto, Dan Karabin - 5. a Július Strnisko - 6. miesto. Jozef Schwendtner (DTN), Viliam Hönsch a
Jozef Černák (LKE) boli po dvoch, resp. troch
kolách vyradení.
• 1.-2. október, Majstrovstvá Slovenska,
star.žiaci-VŠ, Prievidza. Tituly: 28 kg J.Horváth
(GAB), 30 kg Hudák (SNI), 32 kg Hakszer
(DAC), 35 kg Hauer (GAB), 38 kg Sz.Raisz, 41
kg Kalmár (DAC), 45 kg Choma, 49 kg Svat,
53 kg J.Tokár, 57 kg Kalináč, 62 kg Fejerčák
(vš. LKE), 67 kg Hušenica (PBB), +67 kg J.Palatinus (LRS). Kuriozitou M-SSR bola neúčasť
pretekárov Dunajplavby. Ich štart o týždeň na
M-ČSSR v Bratislave bol, vzhľadom na platný
postupový systém, otázny.
• 15.-16. október, M-ČSSR, star.žiaci-VŠ, Bratislava. Tituly získali: 28 kg J.Horváth (GAB),
30 kg Hudák (SNI), 32 kg Hakszer (DAC), 35
kg Dubanský (BPD), 38 kg Meszároš (DBA),
41 kg Kalmár (DAC), 45 kg Lászlo (DBA), 49
kg Svat, 53 kg J.Tokár (LKE), 67 kg Koczkás
(DAC), +67 kg J.Palatinus (LRS).
• 29.-30. október, M-ČSSR, starší žiaci-GR,
Plzeň. Štartovalo 113 pretekárov, z toho 49
zo SSR - za účasti 35 oddielov. Tituly získali:
30 kg Hudák (SNI), 35 kg Frídel (LRS), 41 kg
Urban (LBA), 57 kg R.Matejka (LBA), +67 kg
Palatinus (LRS). Král, Vít, Zachariáš, Neckář,
Maxa, Bílek, Martiš, Frinta.
• 12.-13. november, MT priateľstva, mladší dorast-GR, Havl. Brod. Na turnaji s bohatou
zahraničnou účasťou prvenstvá získali - 63 kg
Malenovský, +78 kg Lengyel (obaja výber
SSR). Na stupeň víťazov sa ešte dostal Bielokosztolszký (SSR) za 3. miesto. V hodnotení
družstiev obsadil výber SSR 3. miesto s 36
bodmi, za NDR so 48 a Poľskom s 37 bodmi.
• 19.-20. november, Majstrovstvá Slovenska,
muži - VŠ+GR, Trenčín. Tituly VŠ: 48 kg Arendáš (BPD), 52 kg Hríbik (FIĽ), 57 kg Vohnout
(SNI), 62 kg Kovaľ, 68 kg M.Mendel (DTN),
74 kg Bago, 82 kg F.Fábrik (BPD), 90 kg Kucirko (LKE), 90 kg Kovács (DBA), +100 kg
V.Kováč (BPD). Tituly GR: 48 kg V.Jedlička
(PLN), 52 kg Papoušek, 57 kg Pavelka, 62 kg
Jar.Matejka, 68 kg Turek, 74 kg Stehel, 82 kg
Kadlec (vš. DTN), 90 kg P.Strnisko (PLN),
100 kg Masár, +100 kg Čenčík (DTN).
Hodnotenie najlepších zápasníkov roku 1982.
VŠ: 1.Jozef Schwendtner (DTN), 2.Jozef Lohyňa (RH), 3.Dan Karabin (RH).
Na ďalších priečkach: Viliam Hönsch (LKE), Július Strnisko (RH), Jozef Čulák (LKE), Ľubomír
Holoubek (BPD), Juraj Kucirko, Jozef Černák
(LKE), Miroslav Luberda (RH).
23
Súťaže družstiev
1. liga - voľný štýl:
1. Baník Prievidza 187 b., 2. Kovomier Fiľakovo 159 b., 3. Lokomotíva Košice 146 b. Na
ďalších miestach DTN, RH Praha, PLN, DBA
a VTJ Dukla Plzeň.
1. liga - klasický štýl:
1. Baník Ostrava 207 b., 2. Dukla Trenčín 172 b.
Finále dorasteneckej ligy ČSSR - VŠ
1. Baník Prievidza 59 b., 2. Dunajplavba Bratislava 54 b., 3. Lokomotíva Košice 51 b., 4.
Zbrojovka Brno 37 b.
Finále dorasteneckej ligy ČSSR - GR (Ostrava)
1. Baník Ostrava 62 b., 2. Třinec 53 b.,
Majster sveta, ktorý predstihol
Bugára o deň
ZLATO V RUŽOVOM HÁJI
Poznáte prvého majstra sveta z dunajskostredského
okresu? Odozvy na aktuálne športové dianie sme sondovali aj u niekoľkých obyvateľov tohoto centra Žitného
ostrova. Opýtaní sa div neurazili. Akoby nie? Diskára
Imricha Bugára, rodáka z neďalekých Ohrád, pozná
predsa každý! .
Áno, Bugár je v tomto kraji, pochopiteľne, obzvlášť populárny, a predsa sa všetci mýlili. A síce v tom, že prvý je
predsa dakto iný. Diskobolova zlatá sa zrodila na MS v
Helsinkách v minulú nedeľu popoludní a deň predtým,
o ôsmej hodine rannej nášho času zaznela za oceánom
československá hymna na počesť ďalšieho nášho športovca. Na svetovom šampionáte juniorov v zápasení voľným štýlom v Los Angeles stál počas slávnostného ceremoniálu na najvyššom stupienku dvadsaťročný Jozef
Schwendtner, ktorý v kategórii do 57 kg jednoznačne
prevyšoval všetkých súperov.
Sme v trojizbovom byte na prvom poschodí, nachádzajúcom sa pod poetickou adresou Ružový háj 29 a poťažkávame si v dlani impozantnú medailu. „Organizátori nás ubezpečovali, že obsahuje aj päť gramov
zlata“, poznamenáva jej majiteľ. Jej pravú hodnotu
však možno merať skôr v tisíckach litrov potu počas prípravy na žinenke, v posilňovni, gymnastickej telocvični
24
3. Teplice 43 b., 4. Slávia Komárno 37 b.
SNL muži - VŠ
1. Košice B 138 b., 2. Prievidza B 116 b., 3.
Snina 115 b. Ďalej DAC D.Streda, R.Sobota.
SNL muži - GR
1. Komárno 187 b., 2. Gabčíkovo 118 b., 3.
Pov.Bystrica 90 b., 4. Lok. Bratislava 80 b.
SNL dorast - VŠ
1. Prievidza 103 b., 2. Košice 91 b., 3. Dunajplavba 81 b. Ďalej Snina, Nitra, B.Bystrica,
DAC, Fiľakovo, Rim.Sobota, Dukla Trenčín.
SNL dorast - GR
1. Komárno 193 b., 2.Lok.Bratislava 142 b.,
3. Gabčíkovo 107 b., 4. Bánovce 88 b.
či na atletickej dráhe. Voľný štýl je odvetvie mimoriadne náročné nielen na technicko-taktickú zložku, ale aj
na všestrannú kondičnú prípravu. Po jedinej fáze statočného tréningu prichádza Jožko na váhu o dva kilogramy ľahší, jeho dres možno zakaždým žmýkať, aj
keď na jeho dobre stavanej postave nenájdete ani gram
prebytočného tuku. A tých fáz býva denne niekoľko.
Jozef Schwendtner
Pekár (ACN), 65 kg Ašványi (DBA), 70 kg
Kléri (LKE), 75 kg Múčka (PAR), 83 kg Halamka (SNI), +83 kg P.Pecha (DBA).
• 2.-3. marec, Majstrovstvá Slovenska, ml.dorast-GR, Komárno. Tituly: 37-40 kg Šajben
(SLK), 43 kg Borbáš (LRS), 47 kg Bartalosz
(GAB), 51 kg Vince (DBA), 55 kg Szulcsányi
(SLK), 60 kg Horváth (DBA), 65 kg Pupák
(SLK), 70 kg Tóth (GAB), 76 kg Végh (LRS),
83 kg Výškrabka (BPD), +83 kg Hruz (LBA).
• 9.-10. marec, Majstrovstvá Slovenska,
star.dorast-GR+VŠ, Bánovce. Tituly GR: 46 kg
Bakonyi (SLK), 50 kg Bartaloš (GAB), 54 kg
Szulcsányi (SLK), 58 kg Németh (GAB), 63 kg
Mai, 68 kg Rákoczi (DTN), 74 kg Petrók
(SLK), 81 kg Bátky (DTN), 88 kg Varga, +88
kg Karika (GAB). Tituly VŠ: 46 kg Varga
(DAC), 50 kg Hrtánek (ŠKP), 54 kg Pavlík
(SNI), 58 kg Bernát (BPD), 63 kg Ašványi, 68
kg M.Takáč (DBA), 74 kg I.Takáč (BPD), 81
kg Jackanin (LKE), 88 kg Šebesta, +88 kg
P.Pecha (DBA).
• marec, MT Dan Koleva, muži-VŠ, Varna
(BUL). Na veľmi dobre obsadenom turnaji sa
presadil len Jozef Lohyňa, ktorý do 82 kg obsadil 3.miesto. Ostatní skončili v skupine.
Kolektív viedli tréneri Timko-Ľ.Lohyňa-Hegedüš, rozhodoval Eugen Wágner.
• 8.-10. marec, MT AKROPOLIS 91, mužiGR+VŠ, Atény (GRE). Na turnaji špičkovej
medzinárodnej úrovne sa vo VŠ uplatnili J.Palatinus (DTN), ktorý do 90 kg obsadil druhé
miesto. Mazáč (RH) do 100 kg a Luberda
(LKE) do 130 kg skončili na treťom mieste.
Jozef Lohyňa sa spolu s Revickým museli
uspokojiť so štvrtými priečkami. V klasickom
štýle dosiahol iba Březný štvrté miesto, ostatní nepostúpili zo skupín. Vo vedení výpravy
boli tréneri Timko, Ľ.Lohyňa a rozhodca
Wágner.
• 15.-17. marec, MT M.Maturu, muži-GR, Budapešť. Zúčastnilo sa 122 pretekárov z 15
krajín. Pretekári DTN Jankovics a Stehel sa
umiestnili na 4.-6. mieste. Najlepší výsledok
dosiahol Zeman (RH), ktorý do 74 kg skončil na 2.mieste. Trénerom bol Anton Mozola,
rozhodoval Imrich Palanský.
• 16.-17. marec, M-ČSFR, ml.dorast-GR, Trutnov. Tituly: 51 kg Szulcsányi, 60 kg Bese
(SLK). Z českých oddielov Fišer, Koza, Izworski, Kniže, Vrzal, Kolář, Bystron, Král a Bojko.
• 22.-24. marec, MT Dunapak kupa, muži-VŠ,
Dunajváros (HUN). Skupine pretekárov, ktorých viedla dvojica trénerov Timko-Ľ.Lohyňa,
sa príliš nedarilo. Deväť zápasníkov absolvovalo 19 duelov, z toho iba 5 víťazných.
• 23.-24. marec, M-ČSFR, ml.dorast-VŠ, Košice. Tituly: 40 kg Jančiar (ŠKP), 43 kg Čikel
(DTN), 51 kg Spišák (LKE), 55 kg Danihel, 60
kg Horváth, 65 kg Ašványi (vš. DBA), 70 kg
Kléri (LKE), 76 kg Výškrabka (BPD), 83 kg
Klas (Vyšehrad), +83 kg P.Pecha (DBA).
• 6.-7. apríl, Majstrovstvá Slovenska, ml.žiaci-GR, Šamorín. Tituly: 27 kg Cvanciger
(STĽ), 29 kg Polgár (LBA), 31 kg Végh (GAB),
33 kg Šrámek (DBA), 35 kg Lenner (BPD), 37
kg Junás (LKE), 40 kg Šulka, 44 kg Gombárik
(DBA), 48 kg Feduš (STĽ), 52 kg Borík
(BPD), 57 kg Paolo (LKE), 62 kg Lipa (LBA),
+62 kg Hugo (BPD). Štartovalo 123 pretekárov z 12 oddielov vrátane Calexu Zl.Moravce
a Maratónu Poprad.
• 13.-14. apríl, M-ČSFR, star.dorast-GR, Ostrava. Tituly: 54 kg Németh (GAB), 68 kg Rákoczi, 74 kg Bátky (DTN), 88 kg Varga
(GAB).
• 12.-14. apríl. M-ČSFR, star.dorast-VŠ, Trenčín. Tituly: 46 kg Kollár (DAC), 54 kg Pavlík
(SNI), 58 kg Fernyák (DAC), 63 kg Ašványi
(DBA), 68 kg Daniš (DTN), 74 kg D.Palatinus (LKE), 88 kg M.Lisý, 115 kg O.Pecha
(DBA).
• 20.-21. apríl, MT juniorov 20-VŠ, Vevey
(SUI). Zúčastnilo sa 97 pretekárov z 12 krajín, 7 zápasníkov ČSFR. Najlepšie umiestnenie
dosiahli: 74 kg D.Palatinus - 1.miesto, 57 kg
Fernyák a 90 kg Z.Cseh - 3.miesto. Trénerom
bol Jozef Gerboc.
• 26.-28. apríl, Majstrovstvá Európy, mužiGR, Aschaffenburg (NSR). Výrazný úspech dosiahol Frinta z Ostravy, ktorý do 82 kg vybojoval striebro. Z trojice pretekárov DTN skončil
Dušan Masár do 100 kg na 8.priečke, Peter Stehel do 90 kg obsadil 10.miesto, Tibor Jankovics
neuspel. Vo vedení výpravy pôsobili Jaroslav Meduna ako vedúci, Anton Mozola v úlohe trénera,
Eugen Wágner rozhodoval.
• 27.-28. apríl, Majstrovstvá Slovenska,
81
z členstva vo výkonnom výbore. A tréner Mikuláš
Timko? Tvrdil, že takýto úder pod pás čakal už skôr.
Myslíme si, že viac ako štrajkom by naši borci podržali svojho trénera popredným umiestnením.
Zo všetkého však máme silný dojem, že zďaleka
nešlo len o účet zo sústredenia v Bojniciach. Napokon, Karel Engel vystúpil s kritikou na Timku
už 24. mája na akčnom výbore a o deň neskôr na
zväzovej konferencii ju zopakoval. Ba zrejme nejde len o ich spor. V pozadí sú hlbšie problémy,
ktoré kmária naše zápasenie už dávnejšie. Spomeňme hoci len spôsoby odstavenia predchádzajúceho predsedu zväzu Petra Kmenta. Ukazuje sa, že ľudia okolo žineniek neťahajú za jeden
povraz a že nie sú k sebe úprimní. Ak sa nespamätajú, položia svoj šport na lopatky.
Alexander Schut-Marián Šimo, Šport 1990.
Rok 1991
• 9. január, Šport pod titulkom „Jožo je stále... Jožo!“ uvádza rozhovor s reprezentačným trénerom Mikulášom Timkom o pobyte
v USA. Jozef Lohyňa s trénerskym tandemom
Ľubomir Lohyňa-Mikuláš Timko absolvoval
Gala-stretnutie svetových zápasníkov proti
výberu USA. J.Lohyňa opäť narazil na Američana Algera, ktorého porazil rovnako ako
v tokijskom finále. Naše trio navštívilo Philadelphiu, kde má David Schultz, známa americká zápasnícka hviezda svoj klub, ktorého
majiteľom je americký milionár Dupont.
• 26.-27. január, Majstrovstvá Slovenska, muži-VŠ, Prievidza. Tituly: 48 kg Kollár (DAC),
52 kg Runčák (SNI), 57 kg Davadenberel
(BPD), 62 kg Meszároš (DBA), 68 kg Švaj-
Peter Stehel v akcii
80
lenka (BPD), 74 kg Muránsky (LKE), 82 kg
Holoubek, 90 kg Pálinkáš (BPD), 100 kg Lehocký (DTN), 130 kg Luberda (LKE).
• 2. február, Majstrovstvá Slovenska. mužiGR, Komárno. Tituly: 48 kg Kállai (GAB), 52
kg Štolc, 57 kg Jankovics, 62 kg Kohout
(DTN), 68 kg Minarovič (SLK), 74 kg Gazdík,
82 kg Lohazer, 90 kg Stehel, 100 kg Jangl (vš.
DTN), 130 kg I.Bodó (GAB).
• 8.-10. február, MT Mälar-Cupen, muži-GR,
Västeras (SWE). Štartovalo 102 pretekárov
z 10 krajín. Zo štvorice trenčianskych zápasníkov skončil najlepšie Stehel - 3.miesto, Jankovics bol šiesty. Rozhodcom bol Ing. Ondrej Manco.
• 9.-10. február, MT juniorov do 18-GR, Budapešť. Štartovalo 196 pretekárov zo 4 krajín. Popredné umiestnenia: 54 kg Németh
(GAB), 74 kg Bátky (DTN) - obaja získali
1.miesto. Druhú priečku obsadili do 74 kg
Antal (DTN) a z českých oddielov Soukup,
Gažúr a Gruber.
• 16.-17. február, M-ČSFR, muži-GR+VŠ, Praha. Tituly GR: 52 kg Štolc (DTN), 57 kg Németh (GAB), 62 kg Kohout, 68 kg Bielesz, 90
kg Stehel, 100 kg Masár (vš. DTN). Z českých
oddielov 48 kg Švehla, 74 kg Zeman, 82 kg
Frinta, 130 kg Vaněk. Tituly VŠ: 52 kg Csicsai
(DBA), 57 kg Fernyák (DAC), 62 kg Slaný
(DBA), 68 kg Švajlenka (BPD), 74 kg Revický
(DTN), 130 kg Luberda (LKE). Z českých oddielov 48 kg Burian, 82 kg Gažúr, 90 kg Lohyňa, 100 kg Mazáč.
• 23.-24. február, Majstrovstvá Slovenska,
ml.dorast-VŠ, Bratislava. Tituly získali: 40 kg
Motoľák, 43 kg Petráš (LKE), 47 kg Čikel, 51
kg Pietrik (DTN), 55 kg Danihel (DBA), 60 kg
Osem rokov svedomitej driny zhmotňuje tá medaila.
O tom, že je zatiaľ tá najcennejšia, niet pochýb. A má
ich požehnane. Na stene izby, ktorá po jeho odchode na
vojenčinu do Trenčína je teraz malým kráľovstvom o dva
roky staršej sestry Beáty, narátali sme ich rovných sedemdesiat. Z nich je dvanásť zlatých z majstrovstiev
ČSSR rôznych vekových kategórií a osemnásť symbolizuje prvenstvá v rámci SSR. Ktorá je však vôbec prvá?
Jožko tvrdí jedno, otec Jozef druhé, už-už je z toho stávka, keď zasiahne tréner František Író, že je to tá spartakiádna medaila, ktorú dostal ako dvanásťročný za víťazstvo na školskom turnaji. A on to vie, veď Jožkove prvé
i potom ďalšie kroky po zápasníckej „deke“ sú tesne
späté s prácou tohoto pedagóga, priekopníka dunajskostredského zápasníckeho športu, jeho fanaticky zanieteného robotníka.
Kto by bol vtedy v sedemdesiatompiatom pomyslel
na takýto úspech?.. Malý Schwendtner sa od počiatku javil ako výrazný talent, ale koľko sme my už
mali talentov! František Íro ho dokázal doslova vypiplať. Iba dlhoročná oddaná spolupráca oboch mohla priniesť takéto ovocie.
Rodičia spomínajú, že sprvoti začali na trénera, ktorý
bol pre chlapca absolútnou autoritou, bezmála žiarliť.
Súdruh učiteľ povedal, že to má byť takto, dôvodil neraz
v rôznych situáciach Jožko, ktorý, hoci v súkromnom živote nie je vysloveným pedantom, bol odjakživa povestný svojím príkladným prístupom k tréningu i životospráve. Zaujímalo nás, či sa rodičia nestrachovali dať ho na
takýto tvrdý šport.
„Na prvý tréning ho zavolal ktorýsi chlapec z ulice a ja
som si položartom povedal, nech len ide, možno aspoň
trochu vyrastie,“ spomína otec. „Bol totiž veľmi maličký, ale inak šikovný, hlavne rýchlo behal. Od siedmich
rokov hrával futbal za žiakov DAC-u, ale príliš ho nestavali. Nič to, zahrám si ja aj v utorok aj vo štvrtok, na
tréningoch, hovoril si. No zato rád išiel medzi zápasníkov. Vždy bol až dojímavo svedomitý. Zavše s ľútosťou
hovoril o tých chlapcoch, ktorí by mohli byť omnoho lepšími športovcami, keby poctivo cvičili aj mimo dohľadu
trénera. Jemu bolo od začiatku jasné, že takto oklamú
iba sami-seba.“
Že by toto bolo „tajomstvo“ novopečeného majstra sveta,
ktorý sa už v šestnástich svojimi výkonmi pýtal do reprezentácie a napriek mladému veku štartoval už na štyroch
seniorských majstrovstvách Európy? (A čoraz úspešnejšie,
v apríli tohoto roku v Budapešti bol už tretí).
Na žinenke je útočný a odvážny, no stavia skôr na rýchlosti ako na sile, vždy ho charakterizovala istá jemná
technika. Nezasvätená verejnosť si takto zápasníka asi
nepredstavuje. Otec so smiechom poznamenáva, že je to
asi dáko popletené, dcéra je skôr chlapčenský, technický
typ, syn zasa inklinoval ku kuchyni. Rád pomáhal mame pri varení, jeho špecialitou boli hlavne palacinky a aj
tréner potvrdzuje, že raz ho prekvapil vlastnoručne vyrobeným pudingom. Ale to potvrdzuje skôr jeho všestrannosť. Mamičkini maznáčikovia medaily nevyhrávajú. A
aj keď nie je „technický typ“, vyučil sa za automechanika a jeho dievča (to zasa máme z iných zdrojov) je budúca študentka stavariny.
Pred Jožkom (takto ho volajú už aj v zahraničí) stojí skvelá budúcnosť. Experti si ho všímajú už dobrých pár rokov a zatiaľ môžu konštatovať, že jeho vývoj sa nezlomil.
Má zdravé sebavedomie, no ďaleko od namyslenosti.
„Podľa reglementu majstrovstiev si mala každá výprava
priviezť so sebou do Los Angeles zástavu svojej krajiny a
hymnu. Po medaile som rozhodne chcel siahať, no či bude potrebná hymna, to som si už nebol istý“, hovorí. Tréner Timko tvrdil, že áno. Mal som čudné pocity, lebo aj
po únavnej ceste s ťažkosťami so spánkom po príchode
a hlavne po zhadzovaní som bol prekvapujúco fit. Nie
som na to zvyknutý, veď ak som pred súťažou čerstvý,
spravidla potom neuspejem, pretože to býva vtedy, ak
občas štartujem v kategórii do 62 kg, na ktorú som fyzicky predsa len ešte nedorástol. Tentoraz sa mi však podarilo upraviť váhu do 57 kg prekvapujúco hladko, pravda, robil som to dlhodobo, takže deň pred súťažou bolo
treba „doraziť“ len tri kilá. Šlo to a zistil som, že som veľmi rýchly..
„Bol natoľko rýchly, dopĺňa Timko, že neraz sa mu podarilo nielen vyhnúť sa súperovi, ktorý mu útočil na nohy, ale v zlomku sekundy aj prejsť do protiútoku, takisto na nohy. Raz si dokonca vyslúžil napomenutie, lebo
reagujúc na moment, že sa rozhodca nadýchol, aby dal
signál k začatiu akcie, urobil záber opakovane skôr, než
píšťalka vydala zvuk. Rozhodca si myslel, že zámerne,
ale bola to len prirodzená rýchlosť reakcie.“
Po dňoch oddychu a skromných osláv nadišli opäť hodiny tvrdej športovej driny. Do bytu v Ružovom háji pribudla ďalšia, sedemdesiataprvá medaila. Zatiaľ najcennejšia. Ktovie na ako dlho?
V septembri 1983 sa konajú v Kyjeve Majstrovstvá sveta seniorov a o rok opäť čaká Los Angeles. Tentoraz už
olympijský..
Ľudovít Major, Šport 1983.
25
Lopatková prehra čs. zápasenia
Rok 1984
Viliam Hönsch bojuje s Galbavým.
kg Meszároš (DBA), 42 kg Takáč (BPD), 45
kg Kalmár, 48 kg Hodossy (DAC), 51 kg Zagyi, 55 kg J.Horváth (FIĽ), 59 kg Molnár
(BPD), 63 kg Litva (LKE), 68 kg Audy (PLN),
73 kg Krčmárik (LKE), 78 kg J.Palatinus
(LRS), +78 kg Štěch (PBB).
• 11.-12. február, M-ČSSR, muži-GR, Teplice.
Štartovalo 72 z 91 kvalifikovaných zápasníkov z 15 oddielov. KVŠ určila pre republikové
šampionáty osobitné súťažné pravidlá. Do 6
borcov - každý s každým, do 8 borcov - každý s každým v skupinách, 9 a viac borcov podľa pravidiel FILA. Súperom kandidátov
na olympijské letenky zmena pravidiel zabez-
• V roku 1984 si slovenské zápasenie pripomínalo 80. výročie svojho vzniku. Výbor
zväzu zápasenia SÚV ČSZTV zvolal slávnostné zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo v Komárne. Na zasadnutí sa vedno s mnohými zaslúžilými členmi a súčasnými poprednými
funkcionármi, rozhodcami a športovcami z
hnutia zúčastnili aj ďalší hostia, predstavitelia SÚV, KV a OV ČSZTV. Za VZZ ÚV ČSZTV
boli prítomní Jaroslav Špaček, predseda
zväzu a člen predsedníctva Petr Kment. Po
početných pozdravných prejavoch prevzalo
pri príležitosti výročia 53 hostí diplomy „Za
zásluhy o rozvoj zápasenia na Slovensku“.
• február, európske zápasnícke rebríčky, na základe výsledkov 1983: Klasický štýl: Tibor Jankovics, odchovanec komárňanského zápasenia,
člen Baníka Ostrava v hmotnosti 52 kg (32) získal 22 b. a obsadil 8. priečku. Voľný štýl: Jozef
Schwendtner (DTN) v hmotnosti 57 kg (26) získal 26 b. a obsadil 4. priečku, Jozef Lohyňa
(RH) v hmotnosti 82 kg (26) získal 37 b. a rovnako získal 4. priečku. Dan Karabin (RH) v
hmotnosti 74 kg (26) získal 31 b. a obsadil 5.
priečku, Viliam Hönsch (LKE) v hmotnosti 68
kg (26) a Július Strnisko (RH) v hmotnosti 100
kg (26) získal 27 b., čo obom vynieslo 6. priečku. (Poznámka: číslo v zátvorke = počet hodnotených zápasníkov).
• 11.-12. február, Majstrovstvá Slovenska, ml.
dorast-VŠ, Košice. Štartovalo 123 pretekárov
z 13 oddielov. Tituly: 38 kg Kupka (LKE), 40
Tibor Jankovics
26
(O pozadí škandalózneho finále prievidzského
turnaja: podozrivý účet odkrýva aj zväzové
manko)
Keď sa z reproduktorov ozvala výzva, aby na finálovú žinenku nastúpil náš Jozef Palatinus a Ludwig
Schneider z NSR, 21-ročný čs. voľnoštýliar sa rozplakal. Občas aj silák vyroní slzu. Keď prehrá vyhratý zápas, keď má pocit krivdy... Ibaže Palatinus
plakal ešte pred zápasom... Bol to plač nad vopred
stratenou šancou. Vedel, že hlásateľ zbytočne vyhlasuje jeho meno. Nenastúpi, lebo tak znie dohoda.
Kolektív našich zápasníckych reprezentantov totiž
jednomyseľne odsúhlasil štrajk.
Prievidzská hala zažila počas víkendu jeden z najväčších škandálov svetového zápasenia. Odpadlo
osem z dvadsiatich ôsmich finálových súbojov
kvalitne obsadeného 5. ročníka Grand Prix
ČSFR. S dvoma výnimkami všetky, do ktorých
sa prebojovali čs. reprezentanti. A boli by aj tie
dva, ale vo chvíľach, keď na žinenku museli košický
Okoličányi a prievidzský Arendáš, v zákulisí ešte len
vrelo, definitívne prekypelo až o čosi neskôr. Paradox: nikdy dosiaľ toľko našich borcov nesiahalo na
takomto významnom medzinárodnom podujatí tak
vysoko.
Niektorí ľudia z vedenia čs. zápasenia zabudli, že do
navarenej kaše sa neradno púšťať za horúca. Výkonný výbor ČSZZ krátko pred prvou časťou finálových bojov zbavil Mikuláša Timku funkcie trénera čs. voľnoštýliarov. Pochopiteľne, okamžite sa to
rozkríklo. Keď sa ho zverenci zastali a pod hrozbou štrajku žiadali okamžité zrušenie rozhodnutia, zmenil výkonný výbor trest na pozastavenie činnosti až do prešetrenia prípadu. Ale to už
nepomohli ani hrozby, ani prosby...
Odpadávalo jedno finále za druhým. Diváci reagovali piskotom a prievidzskí zápasnícki nadšenci, čo toto náročné podujatie obetavo pripravili, veď bolo tak
trochu i generálkou na budúcoročné juniorské ME na
hornej Nitre, sa až do jeho konca cítili ako na kare.
A zahraniční účastníci zo 17 krajín? Tí sprvoti vôbec
nechápali, čo sa deje, niektorí si mysleli, že v hre je
politika, iní, že našim ide o zvýšenie príjmov...
Bola v tom, pravdaže, aj politika a boli v tom aj
peniaze, ibaže jedno i druhé celkom iného druhu.
Zaujímalo nás, čo sa vlastne Timkovi vyčíta, keď
musí okamžite odísť z funkcie, a tak sme sa spojili
s generálnym sekretárom zväzu Jiřím Šoptenkom.
„Nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov na sústredení v Bojniciach,“ dostali sme odpoveď. Neuspokojila nás, žiadali sme vysvetlenie, v čom
spočívala. Šoptenko vedno s Michalom Vejsadom a
Karolom Engelom, predsedami hospodárskej a organizačnej komisie zväzu, boli v piatok a v sobotu
v Bojniciach na inšpekcii. V sobotu sa tam unúval aj
predseda zväzu Jaroslav Meduna. A čo zistili?
„Dostala sa nám do rúk podozrivá faktúra dosť veľkej hodnoty,“ hovorí J.Šoptenko. „Zistili sme, že na
sústredení v Bojniciach popri zápasníkoch z Japonska, Izraela, Kanady a USA, čo sú reciprocity zväzu,
bola aj oddielová výprava zápasníkov z NSR a existuje podozrenie, že aj náklady na ňu, možno dokonca aj náklady na rodinných príslušníkov niektorých
členov zámorských výprav, sú vo faktúre, ktorú by
mal platiť zväz. Výkonný výbor poveril trojčlennú komisiu v zložení Vejsada, Engel, Havelka (predseda
revíznej komisie) preskúmaním všetkých dokladov.
Na piatok chceme zvolať zasadanie výkonného výboru a dovtedy by mala byť s prácou hotová. Na budúcu stredu sa totiž začína záverečné sústredenie
pred MS a 23. augusta je plánovaný odlet na šampionát. Musíme veľmi rýchlo rozhodnúť, či je tréner
Timko vinný a ak, tak do akej miery, čo bude kľúčové z hľadiska rozhodnutia, či môže alebo nemôže
viesť družstvo na MS.“
Ani včera teda kaša ešte nebola dosť vychladená,
nieto v sobotu...
„Stáli sme pred dilemou, aké riešenie uprednostniť,“ vysvetľuje J. Šoptenko. „Mohli sme byť diplomatmi, no na druhej strane, keď je vážne podozrenie, pracovné právo velí okamžite pozastaviť
činnosť.“ Azda by mohlo ísť aj o trestnú činnosť? „To
by som si zatiaľ nedovolil tvrdiť,“ zareagoval generálny sekretár. Vŕtalo nám ešte v hlave, prečo je v podozrení hneď tréner, keď na sústredení bol i technický vedúci. „Áno, ale František Maňásek
argumentoval, že všetko konzultoval s Timkom. A
potom, veci sa v Prievidzi nemuseli tak vyhrotiť, keby bol tréner Timko reagoval pokojnejšie a nerozvinul kampaň medzi zápasníkmi...“
Predseda zväzu Jaroslav Meduna sa vyjadril v tom
zmysle, že rozhodnutie výkonného výboru bolo
správne a že bol už najvyšší čas takto tvrdo rozhodnúť (!?), kým predseda SZZ a riaditeľ súťaže Ladislav Mlynek naopak požiadal písomne o uvoľnenie
79
Grejták (LKE).
• 19.-21. október, Majstrovstvá sveta, mužiGR, Rím (ITA). Zo šesťčlennej skupiny reprezentantov ČSFR sa najlepšie umiestnil Dušan
Masár (DTN), ktorý vybojoval bronzovú medailu. Jeho úspechu sa priblížil Frinta, ktorý skončil do 6.miesta. Pretekári Jankovics, Neckář,
David a Zeman sa nepresadili. Vedúcim výpravy bol Jaroslav Meduna (DTN), ako rozhodca
reprezentoval Eugen Wágner (LKE).
• 10. november, Finále M-ČSFR dorast.družstiev-GR, Chomutov. Ostrava- Gabčíkovo
5:5, Gabčíkovo-Teplice 9:1, Chomutov-Gabčíkovo 4:5. Konečné poradie: 1.Baník Ostrava 5 b., 2.ŠM Gabčíkovo 5 b., 3.VTŽ Cho-
mutov 2 b.
• 17. november, Kvalifikácia do 1. ligy-GR,
Varnsdorf. Konečné poradie: 1. Slovan
Varnsdorf 3 b., 2.Hodonín 2 b., 3.ŠM Gabčíkovo 1 bod.
• 23.-25. november, MT Pohár ZČSSP, žiaci-VŠ,
Prievidza. Zúčastnilo sa 111 pretekárov zo 14
oddielov (2 zahraničné). Zvíťazili: 30 kg Rácz
(LRS), 33 kg Škorec, 37 kg M.Pekár (ACN), 41
kg Petráš, 45 kg Mitro (LKE), 55 kg Šuša
(ŠKP), 60 kg A.Pekár, 66 kg Porubský (ACN),
73 kg R.Lisý (DBA), +73 kg Janči (ACN).
• 13. december, vyhlásenie najlepších športovcov ČSFR 1990 v Ústí n/Labem. Prvé miesto získal zápasník Jozef Lohyňa, člen SVŠ MV v Pra-
Mikuláš Timko a Jaroslav Meduna (vpravo) pri vyhlasovaní najlepších športovcov. Novinári fotografiu komentovali slovami - koniec aféry TIMKOGATE.
Viera Čáslavská blahoželá Jozefovi Lohyňovi k titulu najlepšieho
športovca ČSFR za rok 1990.
Súťaže družstiev
1.liga muži-VŠ
1.Dukla Trenčín 24 b., 2.Košice 22 b., 3.Prievidza 17 b. Nasledovali Olymp, Dunajplavba, Bohemians, DAC a B.Bystrica.
1.liga muži-GR
1.Dukla Trenčín 24 b., 2.VTŽ 22 b., 3.Ostrava 17 b., ďalej Teplice, Olymp, Třinec, Hodonín, VTJ Bratislava.
Finále ČSFR dorast.družstiev-VŠ
1.Olymp Praha, 2.Lokomotíva Košice, 3. Baník Prievidza, 4.Dukla Trenčín.
Národná liga mužov-VŠ
1.Snina, 2.VTJ Bratislava, 3.Prievidza B.
78
Národná liga mužov-GR
1.ŠM Gabčíkovo, 2.ČH B.Bystrica, 3. Lokomotíva Košice.
Národná liga dorast-VŠ
1.Prievidza, 2.Košice, 3.Trenčín, 4. Dunajplavba, 5.DAC, 6.Snina.
Národná liga dorast-GR
1.Gabčíkovo, 2.Sl.Komárno, 3.B.Bystrica.
Jozef Schwendtner (vľavo) v dueli s Jozefom Čulákom.
pečovala automaticky trojbodový náskok.
Opatrenia urobili svoje. Viacerí mladí dokázali favoritov vyhodiť zo sedla. Krysta skončil
až druhý, Durčák tretí. Tituly získali: 48 kg Papoušek, 62 kg Jar.Matejka, 68 kg Jasko, 90 kg
Masár, 100 kg Čenčík (vš. DTN), ďalej Jankovics, Fojtík (Ostrava), Švadleňák (Teplice),
Scheiner (RH), Dvořák (Chomutov).
• V rámci šampionátu vyhlásili najlepších zápasníkov roku 1983. V GR zvíťazil: Stárek (Ostrava) 161 b., 4. Jankovics 138 b., 8. Jasko, 10.
Masár (DTN), medzi juniormi: 1. Holemý
(RH), 5. David (DTN).
• 18.-19. február, M-ČSSR, muži-VŠ, Prievidza. Štartovalo 75 pretekárov zo 16 oddielov
za tých istých súťažných podmienok ako klasici. Tituly ziskali : 48 kg Arendáš (BPD), 52 kg
Hríbik (FIĽ), 57 kg Schlenker (BPD), 62 kg
Schwendtner (DTN), 68 kg M.Mendel
(BPD), 74 kg Karabin, 82 kg Lohyňa (RH), 90
kg Kucirko (LKE), 100 kg Strnisko, +100 kg
Luberda (RH).
• Vyhlásenie najlepších zápasníkov ČSSR roku
1983 - VŠ: 1. Jozef Schwendtner (DTN), nasledovali Jozef Lohyňa, Dan Karabin, Viliam
Hönsch, Július Strnisko, Jozef Čulák, Ľubomír
Holoubek, Juraj Kucirko, Jozef Černák a Miroslav Luberda (všetci odchovanci slovenských oddielov).
• február, MT Memoriál R.Coulona, muži-VŠ,
Clermont-Ferrand (FRA). Najlepší výsledok dosiahol Jozef Lohyňa (RH), ktorý do 82 kg obsadil 2. miesto, Ľubomír Holoubek (BPD)
skončil v hmotnosti 82 kg na 4. priečke.
• február, MT Štít vítězného února - VŠ, Praha. Za účasti 92 pretekárov z 13 domácich a
2 zahraničných oddielov zvíťazili: 48 kg Okoličányi (LKE), 57 kg Vohnout (SNI), 62 kg
Schwendtner, 74 kg Furťa (DTN), 82 kg Lohyňa (RH), 90 kg Kucirko (LKE), +100 kg
Drozda (RH). Zo zahraničia: Dossow, Gehrke (Luckenwalde).
• marec, Ivan Jarygin o nádejach mladých čsl.
športovcov - článok pod titulkom „Cesta vedie na stupne“. Na MT vo voľnom štýle v Tbilisi sa zúčastnila svetová elita (vyše 200 borcov z 10 krajín), s ktorými si merali sily naše
juniorské nádeje Černák, Luberda, Bago, Kucirko - samozrejme bezúspešne. Hlavný tréner Sovietov a olympijský víťaz Ivan Jarygin sa
k účasti našich vyslovil takto: „Ukázali sa byť
dostatočne agresívni, predviedli útočný spôsob boja,
predstavili sa výborne fyzicky pripravení a vytrvalí.
Mladým čsl. zápasníkom doporučujem priviesť
chmatovú techniku až po automatické prevádzanie,
nakoľko vo voľnom štýle je dôležité rovnako silného
a vytrvalého protivníka prevýšiť umením. To si žiada mať dostatočnú zásobu chmatov a zvládnuť
kombináciu vedenia boja. Som presvedčený, že nebude dlho trvať a čsl. zápasníci zastanú na najvyšších stupienkoch na najvážnejších športových podujatiach“, povedal na záver Ivan Jarygin.
• 10.-11. marec, Majstrovstvá Slovenska, ml.
dorast-GR, Komárno. Štartovalo 99 pretekárov z 15 oddielov. Tituly získali: 38 kg Laco
(BPD), 40 kg Meszároš, 42 kg Slaný (DBA),
45 kg Kalmár (DAC), 48 kg Csicsai (GAB), 51
kg Hodossy (DAC), 55 kg N.Bielokosztolszký
(SLK), 59 kg Svat (LKE), 63 kg R.Matejka
(LBA), 68 kg Kremnický (SNI), 73 kg Gažúr
(PBB), 78 kg J.Palatinus (LRS), +78 kg Štěch
(PBB).
• 17.-18. marec, Majstrovstvá Slovenska, star.
dorast-VŠ, Prievidza. Štartovalo 111 borcov z
15 oddielov. Tituly získali: 48 kg Deák (LRS),
52 kg Chriňák (BPD), 56 kg Gombár (DBA),
60 kg Okoš (LKE), 65 kg Hrivňák, 70 kg Varga (PLN), 75 kg L.Nagy (DBA), 81 kg J.Palatinus (LRS), 87 kg Púchovský (PBB), +87 kg
Ívenz (BPD). Vladimír Híreš, tréner reprezentácie ČSSR do 18 rokov vyjadril nespokojnosť
s výkonmi kandidátov na dres pre „Družbu“
- Okoša, Gombára, Pála aj L.Nagya, ktorí budú musieť výrazne zlepšiť svoju výkonnosť i
prístup k tréningovým povinnostiam. Na
27
Juraj Kucirko
šampionát ČSSR postupovalo prvých 5 zápasníkov v každej hmotnosti.
• 24.-25. marec, Majstrovstvá Slovenska, star.
dorast - GR, Bánovce. Štartovalo 67 pretekárov z 13 oddielov. Tituly: 48 kg Meszároš
(DBA), 52 kg Mazúch (PBB), 56 kg N.Bielokosztolszký (SLK), 65 kg Pútik, 70 kg M.Nagy, 75 kg L.Nagy, 75 kg L.Horváth, 81 kg
Smolen (vš. LBA), 87 kg Perpits (SLK), +87 kg
Gaburiak (SPB).
• apríl, Majstrovstvá Stredoslovenského kraja pionierov-VŠ, Rim. Sobota. Zišlo sa vyše
150 pretekárov vo vek. kategóriach mladší a
starší žiaci. Poradie okresov - ml. žiaci: 1. ODPM
B.Bystrica 90 b., 2. Rim.Sobota 52 b., 3. Prievidza 51 b., 4. Lučenec 12 b., 5.-6. Pov. Bystrica a Lipt.Mikuláš 0 b. Poradie star. žiaci: 1.
Prievidza 97 b., 2. B.Bystrica 60 b., 3.
Rim.Sobota 49 b., 4. Lučenec 30 b., 5.
Pov.Bystrica 7 b., 6. Lipt.Mikuláš 7 b.
• apríl, tlač pod titulkom „Dobrý počin zápasníkov“ vyzdvihuje vydávanie STREDO-
28
SLOVENSKÉHO ZÁPASNÍKA, bulletinu VZZ
SSKV ČSZTV, vydávaného vo vkusnej úprave
na cyklostilovom papieri formátu A4. Bulletin sa dával za vzor pre ostatné športové
zväzy v kraji.
• 10. apríl, Šport zverejňuje vyhlásenie Národného olympijského výboru ZSSR. NOV vyslovuje obavy v súvislosti s prípravami OH 1984
v Los Angeles a vyzýva MOV, národné olympijské výbory, medzinárodné športové zväzy i
svetovú verejnosť, aby spojeným úsilím bránili zásady a ideály olympijského hnutia a urobili všetko pre to, aby OH zostali sviatkom
mieru a priateľstva všetkých národov sveta.
• 13. apríl, Šport informuje o stanovisku Čsl.
OV k prípravám Hier XXIII. Olympiády 1984
v LA. Znepokojenie nad nepriateľskými prejavmi, usilujúcimi o zneužitie OH proti ZSSR.
Ostatné socialistické krajiny (okrem Rumunska) vydali obdobné vyhlásenia.
• 14.-15. apríl, M-ČSSR, ml. dorast-VŠ, Snina.
Tituly: 38 kg Dubanský (BPD), 40 kg Slaný, 42
kg Meszároš (DBA), 45 kg Kalmár, 48 kg Hodossy (DAC), 55 kg J.Horváth (FIĽ), 59 kg Fejerčák, 63 kg Litva (LKE), 73 kg Sluka (BPD),
78 kg J.Palatinus (LRS), +78 kg Mazáč (DBA).
• 26.-30. apríl, Majstrovstvá Európy, mužiGR+VŠ, Jönköping (SWE). Na šampionáte klasikov štartovalo 154 borcov z 23 krajín. Nik,
okrem Jankovicsa, nedosiahol bodované umiestnenie do 6. miesta. Tibor Jankovics do 57 kg skončil na 4. mieste. Vo voľnoštýliarskej časti štartovalo 6 pretekárov. Najlepšie sa umiestnili: Juraj
Kucirko (LKE) 4. miesto, Dan Karabin (RH) 5.
miesto, Július Strnisko (RH) 6. miesto. Vystúpenie voľnoštýliarov bolo hodnotené ako neúspešné.
To isté platí o klasikoch. Rozhodcom bol Karol Zelenay. Na kongrese FILA odsúdili vysoké finančné
nároky organizátorov OH v Los Angales a zaviedli limity hmotností: 45-48 kg a 100-130 kg.
• 29.-30. apríl, M-ČSSR, ml. dorast-GR,
Kladno. Za účasti 88 pretekárov tituly získali:
38 kg Kupka (LKE), 51 kg Oláh (ŠTK), 63 kg
Matejka (LBA), 78 kg J.Palatinus (LKE), +78
kg Mazáč (DBA). Ďalej zvíťazili: Kouklík, Dubský, Kloz, Neckář, Březný, Gazdík, Mikula,
Čeleda - všetci z českých oddielov.
• 29.-30. apríl, Majstrovstvá Slovenska, ml.
žiaci-VŠ, B.Bystrica. Štartovalo 151 preteká-
• 2.-5. august, MT Družba, dorastenci 17GR+VŠ, Orosháza (HUN). Zúčastnilo sa 83
pretekárov z 9 krajín v GR, 76 borcov z 8 krajín vo VŠ. Družstvo ČSFR malo zastúpenie s 8
zápasníkmi v každom štýle. V klasickej časti bol
najlepší Soukup (Plzeň) do 81 kg, ktorý získal
bronz. Attila Bátky (DTN) do 74 kg skončil na
5.mieste. Pail a Tobola sa ešte zaslúžili o štvrté priečky. U voľnoštýliarov bol najlepší Čikel
(DTN), ktorý obsadil 6.miesto. Obdobne sa
umiestnil D. Palatinus. Černek, Hudák, Csorba, Takáč a O.Pecha skončili v skupine. Votava (RH) vybojoval 6.miesto. Vo vedení výpravy pôsobili Ivan Kormaňák ako vedúci VŠ,
asistovali mu tréneri P.Hirjak a M.Jedlička.
Medzi rozhodcami účinkovali P.Rešetár a
R.Kolárik.
• 6.-9. september, Majstrovstvá sveta, mužiVŠ, Tokio (JAP). Výprava odcestovala už 23.
augusta pod vedením Jaroslava Medunu a trénera Ľubomíra Lohyňu. Štvorčlenná skupina zápasníkov sa mohla riadne aklimatizovať, čo sa
prejavilo aj na výsledkoch. Životný úspech
dosiahol Jozef Lohyňa, ktorý do 82 kg vybojoval titul majstra sveta. Juraj Štěch v hmotnosti
130 kg získal cenné 4.miesto. Jozef Palatinus
(DTN) sa nepresadil, Milan Mazáč (RH) v
hmotnosti 100 kg skončil na 9.mieste. Z Lohyňovho úspechu sa v Tokiu tešil aj Mikuláš Timko, ktorý sa do oficiálnej výpravy síce nezmestil, ale vďaka veľkorysosti organizátorov MS
mohol byť spolu s oficiálnym trénerom pri tom.
• 7.-9. september, MT Memoriál Pytlaczinského, muži-GR, Walbrzych (POL). Zúčastnilo
sa 117 pretekárov z 13 krajín. Zo 7-člennej
skupiny zápasníkov dosiahol najlepší výsledok Dušan Masár, ktorý do 100 kg obsadil
2.miesto.
• 22.-23. september, turnaj talentovanej mládeže-VŠ, Prievidza. Zúčastnilo sa 84 pretekárov z celej ČSFR. Zvíťazili: 55 kg Feri (RH), 60
kg Ašványi, 65 kg Tiefenbach, 70 kg Fulle (vš.
DBA), 76 kg Tokár (LKE), 83 kg O.Pecha
(DBA).
• 29.-30. september, Turnaj talentovanej mládeže-GR, Třinec. Zúčastnilo sa 121 pretekárov zo 16 družstiev. V zápasníckej časti zvíťazili: 47 kg Bartalos (GAB), 76 kg Petrók
(SLK). V celkovom hodnotení, kde sa zaratá-
Dušan Masár
vala aj súťaž všestrannosti, v hmotnosti 51 kg
zvíťazil Szulcsányi (SLK).
• 1. október, vyšla publikácia „Športová príprava mládeže v zápasení voľným štýlom vo
veku 9-20 rokov“ a „Systemizácia prostriedkov zápasenia“ od Ing. Ivana Kormaňáka a
kolektívu.
• 12.-13. október, Majstrovstvá Slovenska,
ml.žiaci-GR, Šamorín. Tituly získali: 26 kg Meton (GAB), 28 kg Polgár (LBA), 30 kg Végh,
32 kg Bertalan (GAB), 35 kg Czirok (DBA),
38 kg Valagyi, 41 kg Madžunkov (LBA), 45 kg
Šimon (ŠTK), 49 kg Fraňo (DTN), 53 kg Karika (GAB), 57 kg Krajčí (LBA), 62 kg Cseitei
(ŠTK), +62 kg P.Gažo (GAB).
• 12.-13. október, Majstrovstvá Slovenska,
ml.žiaci-VŠ, Rim.Sobota. Tituly vybojovali: 26
kg Cserepkai (DBA), 28 kg T.Illéš (LRS), 30
kg Lenčeš (ACN), 32 kg Vojkovič (DBA), 35
kg R.Juhás, 38 kg Plavčko (LKE), 41 kg
O.Gombarík, 45 kg Slaninka (DBA), 49 kg
Lukáčik (SBA), 53 kg T.Cseh (DAC), 57 kg
Košina (SBA), 62 kg Beliš (DBA), +62 kg
77
Jozef Lohyňa s cennou trofejou majstra sveta.
šinský (DTN) do 83 kg a O.Pecha (DBA) v +83
kg, keď skončili na 9.mieste. Ani klasici neodišli s prázdnymi rukami. Jaroslav Žák (RH) v
hmotnosti 76 kg získal striebornú medailu, Mazouch, Tichánek a Andreev skončili do 6.miesta. Z dvojice Slovákov dosiahol Ivan Farkas
(GAB) 7.miesto.
• 27.-29. júl, Majstrovstvá sveta, juniori 20VŠ, Istanbul (TUR). Zúčastnilo sa 166 pretekárov z 27 krajín. Štvorica borcov ČSFR vedená trénerom Liborom Mokrým príliš neuspela,
keď sa ani jeden z jeho zverencov nedostal do
záverečných kôl. Najlepší výkon podal Hromádka (BPD), ktorý zápasil 5 kôl, v ktorých
dosiahol dve víťazstvá. Fernyák (DAC) s Lisým
(DBA) vyhrali len po jednom zápase. Silvester
(VŽKG) sa držal štyri kolá, dvakrát zvíťazil.
• 27.-29. júl, V. ročník GRAND PRIX ČSFR,
muži-GR+VŠ, Prievidza. Skvele pripravená
súťaž mala pri účasti pretekárov z 18 krajín
škandalózny priebeh. Počas sobotňajšieho
rokovania výkonného výboru ČSZZ, kde prejednávali aj obvinenia Mikuláša Timku vo ve-
76
Novopečený majster sveta na pleciach svojich trénerov - Mikuláša Timku a brata Ľubomíra.
ci finančných nezrovnalostí v rámci akcií reprezentácie ČSFR, prijali rozhodnutie o Timkovom odvolaní z funkcie trénera z povolania. Tento verdikt neskôr upravili na
pozastavenie činnosti. Celá záležitosť sa
odohrala systémom „o nás - bez nás“ a tomu
zodpovedal aj výsledok. Timkovi dali vedieť o
16,00 hod., o 30 minút neskôr to oznámili aj
novinárom. Udalosti mali rýchly spád a už o
17,00 hod. odovzdal kolektív reprezentantov
list, v ktorom žiadajú, aby výkonný výbor svoj
verdikt zrušil - v opačnom prípade hrozili nenastúpiť k blížiacim sa finálovým bojom. Výkonný výbor nebol ochotný zmeniť svoje rozhodnutie, a tak k večerným finálovým bojom
v sobotu postupne nenastúpili Kohout,
Majtner, Mazáč a Štěch. V nedeľu „štrajk“
pokračoval a na žinenku nenastúpili J.Palatinus, Revický, Gažúr a Frinta. Začala aféra
„Timko gate“, ktorá sa v tlači tešila veľkej
publicite, žiaľ, na škodu celého zápasníckeho
hnutia.
rov z 13 oddielov. Tituly vybojovali: 26 kg Kollár (DAC), 28 kg Štutika (SNI), 30 kg Fernyák, 32 kg A.Raisz (DAC), 35 kg Takáč (BPD),
38 kg Rákoczi (GAB), 41 kg Meszároš (DAC),
45 kg Simon (BPD), 49 kg Gembický (LRS),
53 kg M.Lisý (DBA), 57 kg Andrejko (SNI),
62 kg Slančík (PBB), +62 kg Csicsai (GAB).
• 12. máj, Šport pod titulkom „Za takých
podmienok nie!“ píše, že Národný olympijský výbor NDR prijal rozhodnutie o neúčasti
športovcov NDR na OH 1984 v LA. Dňa 12.
mája zasadal Čsl. OV a rozhodol, že čsl. športovci sa OH 1984 taktiež nezúčastnia.
• 19.-20. máj, Majstrovstvá Slovenska,
star.žiaci-GR, Rim.Sobota. Zúčastnilo sa 152
pretekárov zo 14 oddielov. Tituly: 28 kg Sliacky (LRS), 30 kg Halász (GAB), 32 kg Šereš, 35
kg Frídel (LRS), 38 kg Cs.Raisz, 41 kg Sz.Raisz (DAC), 45 kg Urban (LBA), 49 kg Adamišin (LKE), 53 kg Malenovský (LBA), 57 kg Brziak, 62 kg J.Tokár (LKE), 67 kg Jangl (LBA),
+67 kg Šarközi (DBA).
• 2.-3. jún, Majstrovstvá Slovenska, ml.žiaciGR, Komárno. Súťažilo 130 pretekárov z 12
oddielov. Tituly: 26 kg Fekete, 28 kg Jankovics
(GAB), 30 kg Fernyák, 32 kg A.Raisz (DAC),
35 kg D.Palatinus (LRS), 38 kg Antal (LBA),
41 kg Meszároš, 45 kg Nemčík (DAC), 49 kg
Gembický (LRS), 53 kg M.Lisý (DBA), 57 kg
Andrejko (SNI), 62 kg Slančík (PBB), +62 kg
Csicsai (GAB).
• 9.-10. jún, M-ČSSR, star.dorast-VŠ, Bratislava. Súťažilo 82 pretekárov z 23 oddielov.
Tituly: 48 kg Hodossy (DAC), 52 kg Chriňák,
56 kg Belák (BPD), 60 kg Chobot (PLN), 65
kg Ižo (BPD), 70 kg L.Nagy (DBA), 75 kg Svat
(LKE), 87 kg Púchovský (PBB), +87 kg J.Nagy (DBA). Do 81 kg zvíťazil Sršeň (RH). V súťaži star.dorastencov v GR štýle v rovnakom
termíne v Havlíčkovom Brode tituly získali: 70
kg Takáč (LBA), 87 kg Perpits, +87 kg Lengyel (SLK).
• 23.-24. jún, XVIII. ročník MT Oslobodenia,
muži-VŠ, Komárno. Pri neúčasti reprezentačných opôr: Schwendtner, Lohyňa, Karabin, Strnisko - ČSSR nezískalo ani jedno prvenstvo. Na
druhom mieste skončili - 82 kg Vöröš (DTN), 90 kg
Petráš (DBA), +100 kg V.Kováč (BPD), o priečku
nižšie - 57 kg Vohnout (SNI), 62 kg Čulák (LKE).
• 30.jún - 1.júl, XXV. Dunajský pohár, junioriVŠ, Bratislava. Zúčastnilo sa 133 borcov, 16
oddielov plus pretekári NDR, BUL a HUN.
Zvíťazili: 52 kg Chriňák (BPD), 68 kg Revický
(BPD), 74 kg Pálinkáš (DTN), +100 kg Ívenz
(BPD). Hodnotenie družstiev: 1. SC Motor
Jena 35 b., 2. Lokomotíva Ruse 35 b., 3. Baník Prievidza 31 b.
• júl, MT Pohár SNP, juniori 18-VŠ, Prievidza.
Štartovalo 115 pretekárov zo 16 oddielov.
Zahraničnú účasť zabezpečovali zápasníci z
Jeny a Lipska. Zvíťazili: 52 kg Čopík, 56 kg
Okoš (LKE), 65 kg Ižo (BPD), 81 kg Palatinus
(LKE), 87 kg Púchovský (BPD), +87 kg Ívenz
(BPD). Družstvá: 1. SC Motor Jena 42 b., 2.
BPD 41 b., 3. LKE 36 b.
• 13.-15. júl, Družba 84 (náhrada za OH) muži-GR, Budapešť. ČSSR vyslalo šesticu: Jankovics, Stárek, Jasko, Zeman, Durčák, Bojko. Výsledky: 68 kg 1. Prokudin (ZSSR), 2. Jasko
(ČSSR) - od 1.VII. člen DTN, 90 kg 1. Kanygin
(ZSSR), 3. Durčák (ČSSR). Touto súťažou sa
Vítěszlav Mácha rozlúčil vo funkcii reprezentačného trénera GR. Nahradil ho Miroslav Janota z Teplíc.
• 20.-22. júl, Družba 84 (náhrada za OH)
muži-VŠ, Sofia. Štartovalo sexteto: Lohyňa,
Schwendtner, V.Hönsch, Karabin, Kucirko, Strnisko. Najlepší výsledok zaznamenal Jozef Lohyňa (RH), ktorý do 82 kg obsadil 3. miesto
(zvíťazil Kamberov z BUL). Štvrté priečky obsadili: Schwendtner, Karabin a Strnisko.
• 27.-30. júl, MT Družba, juniori 18-VŠ, Bukurešť. Trojica Okoš (LKE), Sršeň (RH)
a Ívenz (BPD) vybojovala 4. miesto. Jedno
šieste miesto pridal Púchovský (PBB). Tréne-
Jozef Lohyňa na stupni víťazov v Sofii.
29
rom bol Vladimír Híreš z Prievidze.
• 29. júl, Šport oznamuje, že v Los Angeles začali OH 1984. Športovci socialistických krajín sa nezúčastnili (okrem ROM), vyslali však
svojich činiteľov a rozhodcov. Ako rozhodca
v LA účinkoval Karol Zelenay. Novinové spravodajstvo bolo neúplné a zriedkavé.
• júl, VC Žitného ostrova, žiaci-GR, Gabčíkovo. Mladší žiaci súťažili v 10 hmotnostiach a
v hodnotení oddielov bolo poradie: 1. Gabčíkovo 86 b., 2. DAC 49 b., 3. Dunajplavba
26 b. V kategórii starších žiakov zvíťazili: 28 kg
Meszároš (GAB), 32 kg Nagy (DBA), 35 kg
Žáček (DBA), 38 kg R.Hakszer (DAC), 41 kg
S.Raisz (DAC), 45 kg Urban (LBA), 49 kg Lakatoš (PLN), 53 kg Lászlo (DBA), 57 kg Černenko (PLN), 62 kg Mikuška (ZLM), 67 kg
Jangl (LBA), +67 kg Šarközi (DBA).
• júl, Majstrovstvá Európy, juniori 20-VŠ, Holandsko. Najlepšie umiestnenie dosiahli: 100 kg
Černák (RH) 4.miesto, 74 kg F.Vejsada (RH)
5.miesto, 62 kg Švajlenka (BPD) 6.miesto.
• júl, Majstrovstvá Európy, juniori 20-GR, Frederikshaven (DEN). Ani na dánskych žinenkách sa našim reprezentantom nedarilo a jediný Szöcs (RH) obsadil bodované 5. miesto v
hmotnosti 62 kg.
• 20.-22. júl, MT Dan Kolev, muži-VŠ, Sofia.
Pod vedením reprezentačného trénera Mikuláša Timka štartovali Schwendtner (DTN),
Hönsch, Kucirko (LKE) a Jozef Lohyňa (RH).
• august, MT Družba, juniori 18-GR, Suhl
(NDR). Z 10-člennej skupiny pretekárov Takáč (DTN) a Lengyel (SLK) skončili bez
umiestnenia. Majtner z Třinca získal pre
ČSSR striebornú medailu.
• august, 1. Majstrovstvá Európy, juniori 18VŠ, Lodž (POL). Na prvom kontinentálnom
šampionáte do 18 rokov z čsl. pretekárov boli
najúspešnejší Okoš (LKE) a Ívenz (BPD), keď
obsadili 4. miesto.
• 22.-23. september, Majstrovstvá Slovenska,
star.žiaci-VŠ, Bratislava. Štartovalo 158 pretekárov z 15 oddielov. Prví piati postúpili na
M-ČSSR. Tituly vybojovali: 28 kg Sliacky (LRS),
30 kg Pém-Bílik (BPD), 32 kg Halász (Gabčíkovo), 35 kg Žáček (Dunajplavba), 38 kg Frídel (LRS), 41 kg Sz.Raisz (DAC), 45 kg T.Horváth (LKE), 49 kg Lászlo (LKE), 53 kg Líška
30
(DBA), 57 kg Choma, 62 kg Kalináč, 67 kg
Tokár (vš. LKE), +67 kg Šarközi (DBA).
• 20.-21. október, M-ČSSR, star.žiaci-VŠ, Košice. Štartovalo 89 zápasníkov z 23 oddielov.
Tituly získali: 28 kg Sliacky (LRS), 30 kg Sršeň
(PBB), 35 kg Hudák (LKE), 38 kg Frídel
(LRS), 41 kg Sz.Raisz (DAC), 45 kg T.Horváth (LKE), 49 kg Lászlo, 53 kg Luža (DBA),
57 kg Brziak, 62 kg Kalináč, 67 kg J.Tokár (vš.
LKE). Ďalej 32 kg Tengler (RH) a +67 kg Hora (Plzeň).
• 3.-4. november, M-ČSSR, star.žiaci-GR, Ostrava. Zúčastnilo sa 100 pretekárov zo 40 oddielov ČSSR. Tituly vybojovali: 32 kg Halász, 35
kg Hauer (GAB), 53 kg Lászlo (DBA), 62 kg
Kalináč (LKE), 67 kg Lengyel (SLK). Z českých
oddielov zvíťazili: Švehla, Král, Vít, Bielesz,
Gabča, Žák, Fazekaš, Hora.
• 17.-18. november, Majstrovstvá Slovenska,
muži-GR+VŠ, Košice. V klasickom štýle štartovalo 49 borcov (postup na M-ČSSR prví
traja), vo voľnom štýle sa zúčastnilo 79 pretekárov (postup mali prví piati). Tituly boli
rozdelené takto: Klasický štýl: 48 kg V.Jedlička
(PLN), 52 kg Papoušek (DTN), 57 kg Bielokosztolszký (SLK), 62 kg Chorvát, 68 kg Konečný, 74 kg Turek, 82 kg Stehel, 90 kg Hollý, 100 kg Masár, +100 kg Čenčík (vš. DTN).
Voľný štýl: 48 kg Okoličányi (LKE), 52 kg Arendáš (DTN), 57 kg Vagač (LKE), 62 kg Schlenker (BPD), 68 kg Kovaľ (SNI), 74 kg V.Hönsch (LKE), 82 kg F.Fábrik (BPD), 90 kg
Kucirko (LKE), 100 kg Kostiviar, +100 kg
V.Kováč (BPD).
• 24.-25. november, MT Pohár ZČSSP, žiaciVŠ, Prievidza. Účasť 216 pretekárov z 20 kolektívov, z toho zo zahraničia - Motor Taucha
(NDR), Slávia Ruda (POL), SE Pásztó
(HUN). Turnaj mal vysokú úroveň a média
ho označili za maratón. Zvíťazili: 20 kg Lacika
(LKE), 30 kg Hromada (BPD), 32 kg Sršeň
(PBB), 35 kg (26)Takáč (BPD), 38 kg (26) 1.
Klages (Taucha), 2. Raisz (DAC), 41 kg Raisz
(DAC), 45 kg Horváth (LKE), 49 kg Lacko
(BPD), 53 kg Lászlo (DBA), 57 kg Palatinus
(LRS), 62 kg Kalináč, 67 kg Vaňura (LKE),
+67 kg Šarközi (DBA).
GR, Moskva. Štartovalo 78 pretekárov zo 6
krajín. Zo štvorčlennej skupiny sa najlepšie
umiestnil Březný (DTN), ktorý do 68 kg obsadil 2.miesto. Neckář (DTN) do 62 kg skončil na 3.mieste. Medailové posty obsadili ešte Motal a Vanek (RH).
• 19.-20. máj, M-ČSFR, juniori-VŠ, Trenčín.
Tituly: 48 kg J.Németh (DAC), 52 kg Černek
(DTN), 57 kg Fernyák (DAC), 68 kg Mesiarkin, 74 kg Lacko (DTN), 82 kg Krošlák (BPD),
90 kg Benc (ACN), 100 kg Čupka (ČHB), 130
kg Lehocký (DBA).
• 19.-20. máj, M-ČSFR, juniori-GR, Havl.
Brod. Tituly: 52 kg Németh (GAB), 68 kg Bielesz, 74 kg Bátky, 82 kg F.Lengyel, 90 kg
Jangl, 100 kg Cikán (vš. DTN).
• 26. máj, Mimoriadna konferencia v Prahe,
ktorá schválila zánik Svazu zápasu ÚV
ČSZTV. K 27. máju 1990 vznikol Česko-slovenský zápasnícky zväz s pôsobnosťou pre
celú ČSFR. Do 12-členného výkonného výboru zvolili Jaroslava Medunu ako predsedu, zo
slovenských oddielov ďalej Ing. Ivana Kormaňáka do funkcie predsedu metodickej komisie, Josefa Kolářa za predsedu disciplinárnej
komisie, Attilu Borisa za člena. Za českú stranu boli zvolení: Miroslav Janota, Slavoj Chodounský, Ján Tichánek, Michal Vejsada a Karel Engel. V revíznej komisii, ktorú zverili
Miroslavovi Havelkovi boli ďalej Jaroslav Matejka, Ján Žídzik, Ivo Mizera a Jiří Kroupa.
• 1.-3. jún, M-ČSFR, muži-GR+VŠ, Praha. Tituly GR: 52 kg L.Németh (GAB), 57 kg Kohout, 62 kg Neckář (DTN). Ďalej Štelc, Březný, Zeman, Frinta, Loukota, Durčák, David.
Tituly vo VŠ: 48 kg Okoličányi (LKE), 52 kg
Arendáš (BPD), 57 kg Meszároš, 62 kg Z.Belák (DTN), 68 kg Švajlenka (BPD), 74 kg Revický (DTN), 82 kg Gažúr, 90 kg Lohyňa, 100
kg Mazáč, 130 kg Štěch (vš. RH).
• 4. jún, výprava reprezentantov ČSFR v klasickom i voľnom štýle odcestovala na 20denný zájazd do čínskej metropoly Peking.
Na programe bola účasť na MT a spoločné
tréningy s ázijskými zápasníkmi. Pri účasti
borcov z JAP, KOR a IND sa na 3.mieste
umiestnili - Gažur a Štěch vo VŠ, Gazdík, Stehel a Vanek v GR. Švajlenka sa nepresadil. Vedúcim a trénerom bol Mikuláš Timko.
• jún, MT Pohár SNP, juniori 18-VŠ, Prievidza. Zúčastnilo sa 115 pretekárov zo 17 oddielov (4 zahraničné). Do 81 kg zvíťazil Kôstka (BPD), ostatné hmotnosti BUL a NDR.
Družstvá: 1.BUL 89 b., 2.NDR 67 b., 3.BPD
60 b.
• 16.-17. jún, MT juniorov 20-GR, Praha. Zúčastnilo sa 51 borcov z 13 oddielov (3 krajín).
Z ČSFR dokázal zvíťaziť len Lachman (DTN),
ostatné prvenstvá patrili pretekárom ZSSR,
hmotnosť 130 kg neobsadili.
• 23.-24. jún, M-ČSFR, star.žiaci-VŠ, Nitra.
Tituly získali: 30 kg Rácz (LRS), 33 kg Plavčan
(LKE), 37 kg M.Pekár (ACN), 41 kg Petráš
(LKE), 45 kg A.Cseh, 50 kg J.Meszároš
(DAC), 55 kg Šuša (DBB), 60 kg A.Pekár, 66
kg Porubský, +73 kg Janči (vš. ACN).
• 23.-24. jún, M-ČSFR, star.žiaci-GR, Třinec. Tituly: 30 kg Zeman (LBA), 66 kg Pirošík (DTN).
• 10. júl, Slovenský zápasnícky zväz zaslal na
Ministerstvo vnútra SR žiadosť o registráciu
dobrovoľnej záujmovej organizácie. K 20.
aprílu evidoval SZZ 29 oddielov.
• júl, Majstrovstvá Európy, juniori 20-GR+VŠ,
Lapua (FIN). V klasickom štýle dosiahol úspech
František Lengyel (DTN), ktorý v hmotnosti 82
kg získal striebornú medailu. Bielesz z Ostravy
skončil na 4.mieste. Vo VŠ pod vedením trénera Jozefa Gerboca bol najúspešnejší Mikuláš Lehocký (DBA), ktorý do 100 kg obsadil 4.miesto. Zabodoval aj Jozef Mesiarkin do 68 kg,
ktorý skončil na 6.priečke. Vedúcim výpravy bol
Ladislav Mlynek (DTN), ako rozhodca sa zúčastnil Eugen Wágner (LKE).
• 16.-18. júl, MT mužov-VŠ, Abukan (ZSSR).
V rodisku zápasníckej legendy Ivana Jarygina
sa odohral skvele obsadený turnaj, ktorý dal
možnosť preveriť stav príprav na MS v Tokiu.
Jozef Lohyňa nesklamal, zvíťazil do 82 kg a
naznačil svoje medailové ambície pred vrcholom sezóny.
• 19.-22. júl, Majstrovstvá sveta, kadeti do 16GR+VŠ, Szombathely (HUN). Účasť v GR 149 pretekárov z 21 krajín, vo VŠ - 155 pretekárov z 20 krajín. Výprava ČSFR dosiahla skvelý úspech vo voľnoštýliarskej časti, kde zverenec
Petra Hirjaka Viliam Daniš (DTN) v hmotnosti 74 kg vybojoval zlatú medailu. Roman Kollár
(DAC) získal 5.miesto. Body ďalej získali Pre-
75
Tituly: 46 kg Kollár (DAC), 50 kg Černek
(DTN), 54 kg Hromádka (BPD), 58 kg Fernyák (DAC), 63 kg Velčický (DTN), 68 kg Takáč (DBA), 74 kg D.Palatinus (LRS), 81 kg
Silvester (VŽKG), 88 kg M.Lisý, +88 kg O.Pecha (DBA).
• 7.-8. apríl, MT juniorov 20-GR, Frankfurt
n/O. (NDR). Na turnaji štartovalo 99 pretekárov zo 7 krajín. Zo 6-člennej skupiny zápasníkov sa najlepšie darilo Františkovi Lengyelovi, ktorý v hmotnosti 82 kg skončil na
1.mieste. Križanovič (DTN) a Jangl (LBA) obsadili 2.priečku.
• 21.-22. apríl, Majstrovstvá Slovenska, juniori, Prievidza. Tituly VŠ: 48 kg J.Németh (DAC),
52 kg Pavlík (SNI), 57 kg Urbančok (BPD),
62 kg S.Nagy, 68 kg Mesiarkin, 74 kg Lacko
(vš. DTN), 82 kg Kôstka (BPD), 90 kg Benc
(ACN), 100 kg Holúbek (VTJ), 130 kg Lehocký (DBA). Tituly GR: 48 kg Kállai, 52 kg
L.Németh (GAB), 57 kg Březina, 62 kg Kapek
(VTJ), 68 kg Bačík (DTN), 74 kg Bodó
(GAB), 82 kg Mikuška (DBA), 90 kg Križanovič, 100 kg Cikán (DTN), 130 kg Cs.Csicsai (GAB).
• 21.-22. apríl, MT juniorov 18-GR, Etropol
(BUL). Zo slovenských pretekárov bol najlepší Bátky (DTN), ktorý do 74 kg obsadil
6.miesto. Z Čiech sa najviac darilo Gažúrovi
(Ostrava), ktorý skončil na 2.mieste. Ako
rozhodca sa zúčastnil Peter Rešetár.
• 20. apríl, v Prievidzi sa uskutočnila mimoriadna konferencia SZZ. Bolo zvolené nové predsedníctvo a schválené nové stanovy. Zloženie PSZZ: L. Mlynek - predseda, M.Lisý - podpredseda, J. Mojžiš - org.komisia, E.Wágner - ŠTK,
Ing. O.Manco - komisia rozhodcov, Š.Virágh hospodárska komisia, Ing. I.Kormaňák - metodická komisia, M. Hlôška - KVŠ, J.Parajka matričná komisia. J.Žídzik sa stal predsedom revíznej komisie, PhDr. M.Ďurech stálym zástupcom v Slovenskom olympijskom výbore.
• 28.-29. apríl, Majstrovstvá Slovenska, mužiGR, Gabčíkovo. Výsledky: 48 kg Kállai, 52 kg
L.Németh (GAB), 57 kg Březina (VTJ), 62 kg
Kohout, 68 kg Bačík, 74 kg Bielesz (vš. DTN),
82 kg Mikuška (DBA), 90 kg Smolen (LBA),
100 kg Jangl (VTJ), 130 kg Švorc (LBA).
• 28.-29. apríl, Majstrovstvá Slovenska, mu-
ži-VŠ, Košice. Tituly: 48 kg Okoličányi (LKE),
52 kg Arendáš (BPD), 57 kg T.Horváth (VTJ),
62 kg Vohnout, 68 kg J.Mendel, 74 kg Zváč,
82 kg Holoubek (vš. BPD), 90 kg Hrincsár,
100 kg Bakšay (LKE), 130 kg Samotij (ACN).
• 6.-13. máj, Majstrovstvá Európy, mužiGR+VŠ, Poznaň (POL). Voľnoštýliarsky šampionát zaznamenal účasť 116 pretekárov z 20
krajín. Výpravu ČSFR viedol Jaroslav Meduna,
tréneri - Timko a Ľ.Lohyňa, rozhodca E.Wágner. Pri neúčasti Jozefa Lohyňu (príprava na
MS) neboli naše šance príliš veľké. Všetko však
dopadlo ešte horšie, ako sa očakávalo. Revický
do 74 kg obsadil 7., Luberda do 130 kg 9. a
Švajlenka do 68 kg až 10.miesto. O niečo lepšie dopadol Gažúr do 82 kg (RH), ktorý skončil na 6.mieste. Šampionát klasikov mal účasť
135 borcov z 22 krajín. Šesťčlennú skupinu zápasníkov viedol novovytvorený trénersky tandem Mácha - Scheiner. Nominácia ČSFR bola
ochudobnená o Richarda Matejku, u ktorého lekári potvrdili zranenie chrbtice, ktoré naznačovalo pravdepodobný koniec kariéry. Sklamaním
boli výsledky Jankovicsa a Masára z DTN, ktorí sa nedostali medzi prvých šesť. Úspešný však
bol Jaroslav Zeman z RH, ktorý získal bronzovú medailu.
• 12.-13. máj, Majstrovstvá Slovenska, star.
žiaci-GR, Komárno. Tituly: 30 kg Zeman, 33
kg Müller (LBA), 37 kg Íro (ŠTK), 41 kg T.Nagy (GAB), 45 kg Kolář (DTN), 50 kg Mezei
(ŠTK), 55 kg Grunfold (LBA), 60 kg Pirošík
(DTN), 66 kg Kyselica (LBA), 73 kg Fehér
(ŠTK), +73 kg M.Gažo (GAB).
• 12.-13. máj, Majstrovstvá Slovenska, star.žiaci-VŠ, Rim.Sobota. Štartovalo 145 pretekárov zo 14 oddielov. Tituly získali: 30 kg OláhBalog (LRS), 33 kg Tulai (LKE), 37 kg
M.Pekár (ACN), 41 kg Petráš, 45 kg Bučko
(LKE), 50 kg J.Meszároš (DAC), 55 kg A.Pekár (ACN), 60 kg R.Lisý, 66 kg Babirák, 73 kg
Huska (vš. DBA), +73 kg Kokoš (SNI).
• 18.-20. máj, Štít 5. května, dorast-GR, Praha. Štartovalo 97 pretekárov zo 7 krajín. Zvíťazili: 63 kg Velčický, 68 kg Antal, 74 kg Bátky
(vš. DTN), ďalej Mazouch, Pail a Gažúr z Ostravy a Soukup z Plzne. Ostatné prvenstvá si
odviezli zahraniční účastníci.
• 18.-20. máj, MT Memoriál Katulina, muži-
Sprava: Holoubek, Čulák, Strnisko, Hönsch, Karabin, Lohyňa, Schwendtner.
• Vyhlásenie najlepších zápasníkov roku 1984. Voľný štýl: 1. Jozef Lohyňa, 2. Július Strnisko (RH),
3. Jozef Schwendtner (DTN), 4. Dan Karabin (RH), 5. Juraj Kucirko, 6. Viliam Hönsch (LKE).
Klasický štýl: 3. miesto Tibor Jankovics.
Oddielový styk a súťaže družstiev
ka Nitra 66 b., 8. Zbrojovka Brno 23 b.
Baník Prievidza - Černomorec Burgas 0:8
(stretnutie na záver sústredenia Bulharov na
Hornej Nitre),
Motor Jena - TJ Dunajplavba 7:3, 4:2,
TJ Dunajplavba - AC Wals 3:7.
1.liga - klasický štýl
1.Baník Ostrava 217 b., 2. Dukla Trenčín 173
b., 3. RH Praha 149 b. (štartovalo 8 mužstiev).
1.liga - voľný štýl
1. Baník Prievidza 167 b., 2. Kovomier Fiľakovo 158 b., 3. RH Praha 129 b., 4. Lokomotíva Košice 123 b., 5. Dukla Trenčín 106
b., 6. Dunajplavba Bratislava 98 b., 7. Plasti-
Finále M-ČSSR dorasteneckých družstiev voľný štýl
1. Baník Prievidza 61 b., 2. Lokomotíva Košice 57 b., 3. Dunajplavba Bratislava 55 b., 4.
Zbrojovka Brno (nedokončila).
Kolektív mužov Baníka Prievidza, víťaza ligy.
74
31
Rok 1985
Na stupňoch víťazov zľava Sabo, Kucirko a Vöros. Pretekárom
blahoželá Jaroslav Špaček.
• 3. január, Šport informuje o najväčšom
žiackom podujatí v klasickom zápasení v
ČSSR - „Pohár časopisu Pionýrska sedmička“
v Prahe. Slovensko zastupovali chlapci z TSM
Lokomotívy Bratislava (tréneri Matejka,
Škultéty). Zlaté medaily získali: 28 kg Cirák, 48
kg Urban, strieborné: Antal a Mikuška (materský oddiel Calex Zl. Moravce). Lokomotíva Bratislava obsadila v konkurencii 28 oddi-
Na stupňoch víťazov zľava Kovács, Strnisko a Borš. Ruky podávajú zľava Šoptenko, Špaček, Wágner.
32
elov (vrátane
reprezentácie
NDR vynikajúce 4. miesto).
• 16. január,
Šport pod titulkom „Pionierska liga
prekvitá“ píše
o košickom
mládežníckom zápasení. Citujeme:
„V súčasnosti v František Fábrik
Košiciach pôsobia 4 prípravky - po jednej na VŠA a ZŠ ŠŠS a dve
v Lokomotíve. Tréneri pracujú s 8-12 ročnými chlapcami. Káder sa neustále doplňuje. Druhý rok beží
mestská pionierska liga. Záujem detí o zápasenie
neustále rastie, čo potvrdzujú aj čísla. V prvom ročníku súťažilo 176 chlapcov, v tomto ročníku to už
bolo 240. Cieľavedomá práca trénerov Jaroša, Palanského, Letka, Juhása, Klimčáka, Hirjaka a Dancáka prináša ovocie,“ koniec citátu.
• 9.-10. február, MT Memoriál R.Coulona, muži-VŠ, Clermond Ferrand (FRA). V silnej konkurencii sa slovenským reprezentantom príliš
nedarilo. Najlepšie umiestnenie - 7. miesto dosiahol Holoubek (BPD). Ďalší pretekári Hönsch
(LKE), Schwendtner (DTN) i Lohyňa (RH) boli v úvodnej časti vyradení. Pretekárov viedol
Mikuláš Timko, reprezentačný tréner.
• 16.-17. február, M-ČSSR, muži-GR+VŠ,
Trenčín. V klasickom štýle štartovalo 71 borcov zo 16 oddielov, vo voľnom štýle nastúpilo 69 pretekárov z 15 oddielov. Štartovali výlučne borci, ktorí sa kvalifikovali z národných
majstrovstiev, resp. boli nominovaní komisiou vrcholového športu. Tituly VŠ: 48 kg Okoličányi (LKE), 52 kg Arendáš (BPD), 57 kg
M.Jedlička (LKE), 62 kg Schwendtner (DTN),
68 kg V.Hönsch (LKE), 82 kg F.Fábrik (BPD),
90 kg Kucirko, 100 kg Černák (LKE). Z českých oddielov 74 kg Karabin, +100 kg Strnisko. Tituly GR: 48 kg Papoušek, 52 kg N. Bielokosztolszký, 100 kg Masár (vš. DTN). Ďalej
právnym nástupcom ČSZTV na Slovensku.
Prvím predsedom SZTK sa stal Š.Gašparík.
• 2.-4. marec, MT M.Maturu, muži-GR, Budapešť. Štartovalo 65 pretekárov zo 7 krajín.
Skvelý úspech dosiahol Frinta do 82 kg z Ostravy. Cenné 2.priečky vybojovali Trenčania
Jankovics a Stehel. Obdobne dopadol David
z Ostravy. Vo funkcii rozhodcu pôsobil Eugen
Wágner.
• 2.-4. marec, MT Dan Koleva, muži-VŠ, Dimitrovgrad (BUL). Štartovalo 155 zápasníkov zo 16 krajín. Pod vedením J.Mudru a trénera Ľ.Lohyňu najlepšie výsledky dosiahli
Hrincsár (LKE) a Štěch (RH), ktorí skončili na
6.priečke. Čopík, Gažúr a Púchovský boli vyradení.
• 17.-18. marec, GRAND PRIX FILA, mužiVŠ, Budapešť. Právo štartu mali len prví traja
zápasníci zo svetových rebríčkov a najlepší domáci borec. Zástupca ČSSR - Jozef Lohyňa vyhral v hmotnosti 82 kg, porazil aj Žabrailova zo
ZSSR. V hodnotení GP skončil J.Lohyňa na
2.mieste za svojim sovietskym súperom, ktorý
na ostatných turnajoch nazbieral viac bodov.
• 17.-18. marec, MT juniorov do 18-VŠ, Namyszlow (POL). Pod vedením trénera Libora
Mokrého boli úspešní: do 52 kg Fernyák
(DAC) - 1.miesto, Hromádka do 52 kg a Velčický do 62 kg (obaja BPD) obsadili druhé
a M.Lisý do 90 kg (DBA) - 3.miesto.
• 17.-18. marec, MT juniorov-VŠ, Burgas
(BUL). Pod vedením trénerov P. Hegedüš a
J.Gerboc bol najúspešnejší Mesiarkin (DTN),
ktorý obsadil 2. miesto. S.Nagy, Z.Cseh a
R.Lacko obsadili 4.-6.miesto.
• 23.-24. marec, Majstrovstvá Slovenska,
star.dorast-GR, Komárno. Tituly získali: 43 kg
Csápai (ŠTK), 50 kg Szulcsányi (SLK), 54 kg
Németh (GAB), 58 kg Mai (DTN), 63 kg Halász (GAB), 68 kg Minarovič, 74 kg Petrák
(SLK), 81 kg Bátky (DTN), 88 kg Farkaš, +88
kg Cs.Csicsai (GAB).
• 23.-24. marec, Majstrovstvá Slovenska,
star.dorast-VŠ, R.Sobota. Štartovalo 100
pretekárov z 13 oddielov. Tituly vybojovali: 43
kg Kollár (DAC), 50 kg A.Csicsai (DBA), 54
kg Hromádka (BPD), 58 kg Hudák, 63 kg
Csorba (LKE), 68 kg Takács (DBA), 74 kg
Hakszer (DAC), 81 kg Daniel (PAR), 88 kg
Kôstka (BPD), +88 kg O.Pecha (DBA).
• 24.-25. marec, M-ČSSR, ml.dorast-VŠ, Košice. Štartovalo 98 pretekárov z 28 oddielov.
Tituly získali: 40 kg Varga (DAC), 43 kg Čikel
(DTN), 47 kg Kollár (DAC), 55 kg Balog
(LRS), 60 kg Urban (DBA), 65 kg Hauptvogel (DTN), 70 kg G.Tokár (LKE), 76 kg Cihra
(SNI), 83 kg Prešinský (DTN), +83 kg P.Pecha
(DBA). Z ČSR Feri (RH).
• 24.-25. marec, M-ČSSR, ml.dorast-GR,
Chomutov. Zúčastnilo sa 110 pretekárov zo
16 oddielov. Tituly: 70 kg Petrók (SLK), 76 kg
Lohazer (DTN), 83 kg Farkaš (GAB). Z ČSR:
Koza, Kuzma, Mazouch, Král, Mihál, Zubatý, Bakanyi, Gruber.
• 23.-25. marec, GP Nemecka, muži-GR+VŠ,
Saarbrücken (NSR). Pod vedením trénerov
Timka a Ľ.Lohyňu si najlepšie počínali Palatinus (DTN) do 90 kg a Švajlenka (BPD) do
68 kg, ktorí obsadili 5.miesto. Jozef Lohyňa
(RH) do 82 kg a Luberda (LKE) do 130 kg
skončili na 6.mieste.
• 30.marec - 1.apríl, Pohár ÚV ČSZTV, ml.dorast-GR+VŠ, Prievidza. Štartovalo 169 pretekárov z 9 krajov republiky. Víťazi VŠ: 40 kg
Gladiš (VSK), 43 kg Kollár (ZSK), 47 kg Runčák (VSK), 51 kg Feri (Praha), 55 kg Balog
(SSK), 60 kg Ašványi, 65 kg Tiefenbach (Bratislava), 70 kg G.Tokár, 76 kg Janitár (VSK),
83 kg Šebesta (Bratislava), +83 kg Votava
(Praha). Víťazi GR: 70 kg Petrók, 83 kg Farkaš, +83 kg Berky (vš. ZSK). Ďalej Čedroň, Izworski, Mazouch, Král, Tichánek, Andreev,
Heřmánek (vš. SMK), Braček (JMK).
• 31.marec - 1.apríl, MT juniorov 20-VŠ, Vevey
(SUI). Päťčlennú skupinu pretekárov viedli
Ladislav Mlynek, vedúci a Peter Hegedüš, tréner. Najlepšie sa umiestnili Mesiarkin z DTN
v hmotnosti 68 kg a Čupka z ČHB do 100 kg,
ktorí skončili na 2.mieste. Na 4.mieste sa
umiestnili S.Nagy a Z.Cseh (DTN).
• 7.-8. apríl, M-ČSSR, star.dorast-GR +VŠ,
Ostrava. V klasickom štýle štartovalo 100
pretekárov z 23 oddielov. Tituly: 63 kg Velčický (DTN), 68 kg Antal (LBA). Z českých oddielov: Švehla, Braček (Hodonín), Nedoma,
Pail (Ostrava), P.Soukup, F.Soukup (Plzeň),
Gažur (Třinec), Kocman (RH). Vo voľnom
štýle súťažilo 101 pretekárov z 23 oddielov.
73
Jozef Lohyňa nasadzuje svoju obľúbenú krestačku .
postavili Jaroslava Medunu z Dukly Trenčín.
Slovenské zápasenie v novom riadiacom orgáne reprezentovali: Attila Boris, Josef Kolář,
Ladislav Mlynek a Ing. Ivan Kormaňák.
• 9. február, vyhodnotenie činnosti TSM za
rok 1989: 1.Prievidza (tréner Števuška) 1331
b., 2.ČH B.Bystrica (Hudec) 798 b., 3.Dunajplavba (F.Zelenay) 549 b., nasledovali
LKE, SLK, LBA, LRS, SNI, PLN a FIĽ.
• 9.-10. február, Majstrovstvá Slovenska,
ml.dorast-GR, Snina. Tituly v GR: 40 kg Németh (GAB), 43 kg Méri (ŠTK), 47 kg Szulcsányi (SLK), 51 kg Oláh (ŠTK), 55 kg Gazdík
(SPB), 60 kg Pupák, 65 kg Minarovič, 70 kg
Petrók (vš. SLK), 76 kg Lohazer (DTN), 83 kg
Farkaš (GAB), +83 kg Berky (SLK). Tituly VŠ:
40 kg Gladiš (LKE), 43 kg Kollár (DAC), 47
kg Runčák, 51 kg Červenák (SNI), 55 kg T.Orban, 60 kg P.Urban (DBA), 65 kg Hauptvogel (DTN), 70 kg G.Tokár (LKE), 76 kg Pos
(BPD), 83 kg Prešinský (DTN), +83 kg O.Pecha (DBA).
• 16.-18. február, MT N.Petrov, muži-GR, Varna (BUL). Zúčastnilo sa 186 pretekárov z 18
72
krajín. Reprezentáciu ČSSR viedol Anton
Mozola z DTN. Najlepšie obstál Dušan Masár do 100 kg, ktorý obsadil 5.miesto. Ďalší
Trenčania Kohout a Stehel skončili v skupine.
Zeman z RH v hmotnosti 74 kg obsadil
6.miesto.
• 16.-18. február, MT Cerro Pelado, muži-GR,
Camaguya (CUB). Štartovalo 91 pretekárov
zo 16 krajín. V 6-člennej skupine ČSSR sa najlepšie presadili borci DTN - Križanovič (82
kg) a Drmola (57 kg), ktorí obsadili 6.miesto.
• 24. február, MT juniorov 20-VŠ, Praha. Zúčastnilo sa len 35 zápasníkov zo 6 oddielov.
Zvíťazili: 68 kg Liška, 90 kg Rak, 100 kg Gregorička (vš. DBA). Ďalej vyhrali Gabčo (RH)
a Silvester (VŽKG). Ostatné prvenstvá pripadli borcom NDR.
• 27. február, Šport (redaktor Ivor Lehoťan)
pod titulkom „Keď schopný letí dverami,“ píše o vrení v banskobystrickom zápasení. Vyjadrenie tajomníka TJ ČH B.Bystrica R.Mažguta: „V prvom roku činnosti v ZO vládla
spokojnosť. Ján Hudec bol aktívny, dobre sa spolupracovalo, aj sme si jeho prácu vysoko vážili. Lenže
potom prišli z jeho strany na našu adresu urážky, invektívy na trénerov, ktorým J.H. vyčítal neodbornosť
a nekvalifikovanosť. Tak sme sa postupne dostali do
situácie, že sme stáli pred dilemou, buď zostane Ján
Hudec, alebo odíde šesť trénerov. Výbor TJ musel
riešiť list trénerov a kolektívu 1. ligy, ktorí boli proti, aby J.H. zostal v oddiele.“ Vec však mala háčik, podpisový hárok, ktorý sa prezentoval
ako dokument k lis-tu, ktorým sa žiadal odchod J.H., bola podľa redaktora článku prezenčná listina z rokovania, a nie súčasť listu.
Viacerí zápasníci i funkcionári ZO údajne
spochybnili postup a tvrdili, že s odchodom
J.H. nesúhlasili a nijaký list nepodpisovali.
Mnohé podrobnosti, ktoré vyšli najavo, nesvedčili o tom, že sa hralo s vyloženými kartami.
• 11. marec, v bratislavskom Dome odborov
sa uskutočnila historická udalosť. Na poslednom zasadnutí Slovenskej organizácie
ČSZTV bolo vyhlásené ukončenie činnosti.
Delegáti Asociácií TJ a klubov, športových
zväzov, ako aj turistiky, vytvorili Slovenské
združenie telesnej kultúry, ktoré sa stalo
Kohout, M.Vejsada, Zeman, Holemý (vš.
RH), Jasko, Durčák (Ostrava), Dvořák
(VTŽ).
• V rámci majstrovstiev vyhlásili najlepších zápasníkov sezóny 1984. V klasickom štýle zvíťazil Durčák (Ostrava). Na 3. mieste vyhodnotili
Jankovicsa (SLK). Vo voľnom štýle prvenstvo
priznali Lohyňovi (RH).
• 18.-23. február, MT Perro Celado, muži-VŠ,
Kuba. Tréner Attila Boris mal zo slovenských
oddielov k dispozícii Arendáša, ktorý do 48
kg obsadil 3. miesto. Pretekári Vohnout,
Švajlenka, Ívenz skončili do 6. miesta. Okoš
absolvoval základné kolá.
• 8.-10. marec, MT Dan Kolev, muži-VŠ, Sofia. Pod vedením Jozefa Gerboca štartovali
Marušák a Hrincsár z LKE, Ižo a Palinkáš z
BPD. Umiestnili sa na 5.-7. mieste.
• 9.-10. marec, MT juniorov-VŠ, Potsdam
(NDR). Najlepšie umiestnenie dosiahol Ladislav Šándor (DBA), ktorý do 70 kg obsadil 4.
miesto. O priečku horšie skončil Milan Ívenz
v +87 kg z BPD. Na 6. mieste skončili Chobot
(PLN), Čopík a Svat (LKE), Mazáč (DBA).
Lászlo z DBA a Šomský zápasili len základné
kolá. Výpravu viedol Karol Zelenay, trénerom
bol Vladimír Híreš.
• 16.-17. marec, Majstrovstvá Slovenska, ml.
dorast-GR, Komárno. Tituly: 38 kg Urban
(BPD), 40 kg Szabo, 42 kg Čorba, 45 kg Laco (vš. LKE), 48 kg Meszároš (DBA), 51 kg
Kalmár (DAC), 55 kg Lászlo (DBA), 59 kg
Oláh (ŠTK), 63 kg Svat (LKE), 68 kg Mikuška (ZLM), 73 kg R.Matejka (LBA), 78 kg Kačmárik (LKE), +78 kg R.Jaroš (LKE).
• 22.-24. marec, Spartakiádny turnaj, GR+VŠ,
Prievidza. Starší žiaci-GR - zvíťazili: 28 kg Bernáth (SSK), 30 kg Németh, 32 kg Fernyák
(ZSK), 35 kg Hudák (VSK), 38 kg Hauer
(ZSK), 41 kg Šereš (SSK), 53 kg Rak, 57 kg
Liška (Bratislava), +67 kg Marton (ZSK).
Ml.dorast-VŠ - zvíťazili: 38 kg Szabo (VSK), 45
kg Dubanský (SSK), 48 kg Meszároš, 51 kg
Urban, 55 kg Lászlo (Bratislava), 59 kg Fejerčák, 63 kg Svat (VSK), 73 kg R.Matejka
(Bratislava), 78 kg Kačmarík, +87 kg J.Palatinus (VSK). Poradie: 1. Západoslovenský
kraj (ZSK) 80 b., 2. Stredoslovenský kraj
(SSK) 80 b., 3. Bratislava 78 b., 4. Východo-
slovenský kraj 77 b., 5. Severomoravský kraj
66 b., 6. Východočeský kraj 50 b.
• 20.-21. apríl, M-ČSSR, ml.dorast-VŠ, Bratislava. Zúčastnilo sa 83 zápasníkov z 26 oddielov. Tituly vybojovali: 38 kg Žáček (DBA), 45
kg Dubanský (BPD), 48 kg T.Horváth (LKE),
51 kg Kalmár (DAC), 55 kg Lászlo (DBA), 59
kg Oláh (ŠTK), 63 kg J.Tokár, 78 kg Kačmarík, +78 kg J.Palatinus (LKE). Ďalej Kantor,
Hrnčíř, Wagner, Hora z českých oddielov.
• 20.-21. apríl, Majstrovstvá Slovenska, ml.
žiaci-GR, Gabčíkovo. Nastúpilo 136 žiakov z
15 oddielov. Tituly vybojovali: 26 kg Kollár
(DAC), 28 kg Fekete, 30 kg Orbán (GAB), 32
kg Bartoš (BPD), 35 kg Orban (GAB), 38 kg
Danihel (DBA), 41 kg Varga (GAB), 45 kg Lohazer (SPB), 49 kg Šebesta (DBA), 53 kg Prešinský (ŠTK), 57 kg Gloviak (PBB), 62 kg Fenes (GAB), +62 kg Honušák (PBB).
Dušan Masár
33
• 23.-28. apríl, Majstrovstvá Európy, mužiGR+VŠ, Lipsko (NDR). Klasici nastúpili pod
vedením nového reprezentačného trénera Miroslava Janotu v kompletnej zostave (s výnimkou
najľahšej hmotnosti). Najlepšie umiestnenie dosiahol Masár, ktorý vybojoval bronzovú medailu
v hmotnosti 100 kg (zvíťazil Fiodorenko-ZSSR).
Ďalší pretekár zo slovenského oddielu Jankovics
v hmotnosti 52 kg skončil na 4. mieste (vyhral
Tierpacz-POL). Za zmienku ešte stojí 6. miesto
Jaska z Ostravy. Voľnoštýliari dosiahli jedno
4. miesto zásluhou Lohyňu do 82 kg, jedno 5. miesto pričinením Schwendtnera a jedno 6. miesto
zásluhou Kucirka.
• apríl, Šport zverejnil európske zápasnícke rebríčky 1984, kde celý rad borcov ČSSR dosiahol
popredné umiestnenie. Klasický štýl: Jankovics
(SLK) 6. miesto, rovnako skončil aj ostravský
Durčák. V prvej desiatke ešte skončili Jasko a
Bojko z českých oddielov. Voľný štýl: Schwendtner (DTN) a hornonitrianska dvojica Karabin,
Lohyňa obsadili skvelé 3. miesto. Strnisko (RH)
obsadil 5. a Kucirko (LKE) 9. miesto.
• 27.-28. apríl, M-ČSSR, ml.dorast-GR, Havlíčkov Brod. Štartovalo 83 pretekárov z 30 oddielov. Napriek špecializácii slovenských oddielov na VŠ, odniesli si 7 z 13 titulov: 38 kg
Žáček (DBA), 40 kg Szabo, 48 kg Horváth, 63
kg Svat (vš. LKE), 68 kg Matejka, 73 kg Križanovič, +78 kg Škultéty (vš. LBA). Ďalej Hrnčíř
(Plzeň), Kouklík (Hr.Králové), Neckář, Jasko,
Maxa (Ostrava), Frinta (Praha). Družstvá: 1.
Lokomotíva Košice 41 b., 2. Lokomotíva Bratislava 30 b., 3. Baník Ostrava 26 b.
• 4.-5. máj, MT Pohár SNP, star.dorast-VŠ,
Prievidza. Zúčastnilo sa 143 pretekárov z 11
oddielov (z toho dva NDR). Víťazi: 52 kg Lászlo, 70 kg Šándor, 87 kg Mazáč (vš. DBA), 56
kg Hrabovský, +87 kg Ívenz (BPD), 60 kg
Šomský, 75 kg Svat (LKE). Družstvá: 1. LKE
46 b., 2. SC Motor Jena 36 b., 3. DBA 33 b.
• 4.-5. máj, MT juniorov-VŠ, Gera (NDR).
Pod vedením trénera Marcela Mičeka zo ŠZ
LKE dosiahli najlepšie umiestnenie pretekári: Revický (BPD) 2. miesto, Švajlenka (BPD) 3. miesto, Belák (BPD) 4. miesto. Ďalší borci:
Arendáš, Čopík, Gombár a Ižo sa zo súťažou
predčasne rozlúčili. Ako rozhodca pôsobil
Imrich Palanský z LKE.
34
ČSZTV pri príležitosti 85. výročia zápasenia
na Slovensku. V pracovnej časti zasadnutia
bol prečítaný list JUDr. Josefa Janů z Děčína,
v ktorom kritizuje činnosť predsedu VZZ v
Prahe - Petra Kmenta. Uznesením bola zrušená politicko-výchovná komisia a nahradená propagačnou komisiou. Plénum prijalo
rozhodnutie podporovať kandidatúru Ladislava Mlyneka na funkciu predsedu VZZ ÚV
ČSZTV.
• 15. december, v Prahe sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie VZZ ÚV ČSZTV. Ústrednou témou bol obsah listu JUDr. Janů z Děčína a založenie Občianskeho fóra pre
riešenie ostatných problémov v zápasení. Do
funkcie hovorcu OF za českú stranu bol zvolený Ing. Dvořák, za slovenskú stranu Ing.
Kormaňák. Rokovania ohľadne obsahu uvedeného listu viedli k požiadavke na odvolanie
predsedu VZZ ÚV P. Kmenta.
Súťaže družstiev
Miroslav Ďurech v úlohe hlásateľa. Vľavo tréner Libor Mokrý
z Prievidze.
• 11.-12. máj, Majstrovstvá Slovenska,
star.dorast-VŠ, B.Bystrica. Štartovalo 107
zápasníkov z 13 oddielov. Prví piati mali zabezpečený postup na M-ČSSR. Tituly získali:
48 kg Kalmár (DAC), 52 kg Lászlo (DBA), 56
kg J.Horváth (FIĽ), 60 kg Čopík (LKE), 65 kg
Mopany, 70 kg Šándor (DBA), 75 kg Svat, 81
kg J.Palatinus (LKE), 87 kg Mazáč (DBA),
+87 kg Ívenz (BPD).
• 18.-19. máj, MT Pohár ZČSSP, žiaci-VŠ,
Prievidza. Nastúpilo 205 žiakov zo 16 oddielov. Zvíťazili: 28 kg Bernáth, 30 kg Hromádka
(BPD), 32 kg Fernyák (DAC), 35 kg Hudák,
38 kg Brziak (LKE), 41 kg Koller (DBA), 45 kg
Sz.Raisz (DAC), 53 kg Rak, 57 kg Liška
(DBA), 62 kg Černenko (PLN), 67 kg Cseh
(DAC), +67 kg Kordenko (Plzeň).
• 25.-26. máj, Majstrovstvá Slovenska,
star.dorast-GR, Komárno. Zúčastnilo sa len
56 pretekárov z 11 oddielov. Súťaž nebola
príliš kladne hodnotená, čo vzhľadom na blížiacu sa „Družbu 18“ v Komárne nedávalo
veľa optimizmu. Tituly si rozdelili: 48 kg Zobák,
52 kg Németh, 60 kg Bielokosztolszký, 65 kg
F.Lengyel (vš. SLK), 70 kg R.Matejka, 75 kg
Križanovič, 81 kg L.Horváth (vš. LBA), 87 kg
Perpitz, +87 kg K.Lengyel (SLK).
• 1.-2. jún, XXVI. MT Dunajský pohár, juniori-VŠ, Bratislava. Štartovalo 85 pretekárov z
12 oddielov (bez zahraničnej konkurencie).
Zvíťazili: 48 kg Horváth (LKE), 52 kg Ternény
1.liga muži - VŠ
Konečné poradie: 1.Prievidza 28 b., 2.Košice
22 b., 3.Trenčín 20 b. Za nimi RH Praha, Bohemians, ČH B.Bystrica, Dunajplavba, Fiľakovo.
1.liga muži - GR
Zvíťazila Dukla Trenčín pred Baníkom Ostrava a RH Praha.
Národná liga mužov - VŠ
Konečné poradie: 1.DAC 15 b., 2.Snina 10
b., 3.Pl.Nitra 8 b. Za nimi Prievidza B, Lokomotíva R.Sobota.
Národná liga dorast - VŠ
Zvíťazila Dunajplavba pred Prievidzou a Dunajskou Stredou. Nasledovala Lokomotíva
Košice a ČH B.Bystrica.
Národná liga dorast - GR
Konečné poradie: 1.Gabčíkovo 12 b., 2.Slávia Komárno 8 b., 3.Partizán B. Bystrica.
Finále dorasteneckej ligy ČSSR
Konečné poradie: 1.Prievidza 5 b., 2.Dunajplavba 3 b., 3.Dukla Trenčín 3 b., 4.RH Praha 1 bod.
Rok 1990
• Rok 1990 bol rokom významných zmien v
spoločenskom dianí i v športe. Bola vyhlásená Česko-slovenská federatívna republika.
Dňom 1. apríla sa zaviedlo používanie skratky ČSFR.
• 11. január, Šport prináša článok pod titulkom „Šmýkačka na chrbte silného“, v ktorom redaktor Ivor Lehoťan opisuje situáciu v
1. ligovom kolektíve Baníka Prievidza. Pretekári trvajú na splnení požiadaviek, ktoré odoslali listom v decembri 1989. Jedná sa predovšetkým o vyplácanie kalorického celému
ligovému kolektívu, zlepšenie vybavenosti
športovým materiálom, uvoľnenie medzinárodného športového styku, zlepšenie zastúpenia oddielov v pléne VZZ ÚV ČSZTV. Podľa
vyjadrenia Jána Mojžiša, ak nebudú požiadavky splnené, pretekári 1. ligy nevidia
dôvod, aby v novom ročníku nastúpili.
• 12. január, Šport informuje, že v Prahe sa
zišla 20-členná skupina popredných pracovníkov zápasníckeho hnutia, ktorí prišli k záveru, že za súčasný neuspokojivý stav v hnutí
je zodpovedný predseda zväzu Peter Kment.
Skupina vyslovila nedôveru celému predsedníctvu VZZ ÚV, plénu VZZ ÚV a osobitne
predsedovi Kmentovi, ktorého vyzvali, aby
odstúpil.
• 26. január, Šport píše o uskutočnení mimoriadneho zasadnutia VZZ ÚV ČSZTV rozšíreného o členov akčného výboru zápasenia.
Schôdza sa konala v hoteli Axa a najdôležitejším bodom bolo vyslovenie nedôvery zo
strany akčného výboru predsedovi VZZ ÚV
Petrovi Kmentovi. Zasadnutie akčného výboru pokračovalo v budove ÚV ČSZTV za účasti členov bývalého predsedníctva VZZ ÚV,
ktorí sa svojich funkcií vzdali. Na zasadnutí
rozhodli, že Česko-Slovenský zápasnícky zväz
bude riadiť 9-členný akčný výbor. Na čelo AV
71
GR, Třinec. Súťažilo 87 pretekárov zo 16
útvarov. Víťazi: 51 kg Németh (GAB), 65 kg
Minarovič (TSM SLK), 70 kg Antal (SVŠ
DTN). V ďalších hmotnostiach Čedroň, Mazouch, Přenosil (Ostrava), Jaroš, Tobola
(Praha), Dyk (VTŽ), Soukup (Plzeň), Hliba
(Teplice).
• 7.-8. október, M-ČSSR, star.žiaci-GR, Plzeň.
Tituly: 30 kg Oláh-Balog (LRS), 33 kg
Vizy(GAB), 45 kg Szulcsányi (SLK), 50 kg Danihel, 66 kg Galko (DBA). Ďalej vyhrali: Koza, Zworski, Král, Bystron (Ostrava), Novák
(RH), Grulich (Borohrádek).
• 14.-15. október, Majstrovstvá Slovenska,
star.žiaci-VŠ, Bánovce. Tituly: 30 kg Oláh-Balog (LRS), 33 kg Jančiar (ČHB), 37 kg Varga
(DAC), 41 kg Pietrik (SPB), 45 kg Szulcsányi
(SLK), 55 kg Ašványi, 60 kg Macko, 65 kg
Galko (vš. DBA), 75 kg Výškrabka (BPD),
+75 kg P.Pecha (DBA).
• 27.-29. október, Majstrovstvá sveta, juniori
20-VŠ, Ulanbátar (MGL). Zúčastnilo sa 140
borcov z 20 krajín. Ladislav Mlynek bol vedúcim výpravy, Jozef Gerboc a Peter Hegedüš sa
zúčastnili ako tréneri. Z trojice pretekárov bol
najlepší Jozef Palatinus (DTN), ktorý získal
bronzovú medailu.
• 27.-29. október, M-ČSSR, star.žiaci-VŠ, Rimavská Sobota. Tituly: 30 kg Oláh-Balog
(LRS), 33 kg Jančiar (ČHB), 37 kg Varga
(DAC), 41 kg Pietrik (SPB), 45 kg Szulcsány
(SLK), 50 kg J.Horváth, 55 kg Ašványi, 60 kg
Macko, 65 kg Galko (vš. DBA), 75 kg Výškrabka (BPD), +75 kg P.Pecha (DBA).
• 4. - 5. november, Majstrovstvá Slovenska,
ml.žiaci-GR, Šamorín. Tituly: 26 kg Bukovič
(STĽ), 28 kg Lenčeš (PLN), 30 kg Tulai (LKE),
32 kg Müller (LBA), 35 kg Gajdoš (SPB), 38
kg Madžunkov (LBA), 41 kg T.Tokár (LKE),
45 kg Novosad, 49 kg Arpáš (PLN), 53 kg
Weiss (BPD), 57 kg Weissenstein, 62 kg Babirák, +62 kg Huska (vš. DBA).
• 17.-18. november, Majstrovstvá Slovenska,
ml.žiaci-VŠ, Košice. Zúčastnilo sa 180 pretekárov z 18 oddielov. Tituly: 26 kg Bukovič
(STĽ), 28 kg Lenčeš (PLN), 30 kg Tulai, 32 kg
Plavčan (LKE), 35 kg Gajdoš, 38 kg Urbánek
(SPB), 41 kg Turkovič (DBA), 45 kg Novosad
(PLN), 49 kg Glončák (ČHB), 53 kg Ondruš-
70
ka (DBA), 57 kg Kováč (ČHB), 62 kg Babirák, +62 kg Huska (DBA).
• 18. november, Trojstretnutie ČSR-NDR-SSR,
ml.dorast-GR, Hradec Králové. ČSR-SSR
7:4, body za SSR - Pietrik, Németh, Petrok,
Bátky. SSR-NDR 8:2, body za SSR - Pietrik,
Németh, Rákoczi, Mai, Petrok, Bátky, Farkaš, Berky.
• november, MT mužov-GR, Alesund (NOR).
Z reprezentácie ČSSR vedenej Ervínom Vargom sa najlepšie presadili Richard Matejka
(74 kg) a Peter Maxa (62 kg) obaja z DTN,
ktorí skončili na 3.mieste.
• november, MT mužov-VŠ, Istanbul. Štartovali pretekári Baníka Prievidza. Dobrý výsledok zaznamenali Arendáš (52 kg) a Kováč
Vlado (130 kg), ktorí obsadili 2.miesto. Otto
Fábrik a František Fábrik skončili na 6.mieste.
• november, MT Pohár ZČSSP, star.žiaci-GR,
Komárno. Víťazi: 30 kg Oláh-Balog (LRS), 50
Danihel (DBA), 66 kg Végh (LRS). V ostatných hmotnostiach dominovali zahraniční
účastníci z HUN a ZSSR.
• 25.-26. november, MT Pohár ZČSSP, star.
žiaci-VŠ, Prievidza. Zúčastnila sa veľmi silná
konkurencia z krajín: NDR, POL, BUL, HUN.
Víťazi: 30 kg Oláh-Balog (LRS), 33 kg Jančiar
(ČHB), 41 kg Čikel (DTN), 45 kg Pietrik
(SPB), 55 kg Herceg (LKE), 60 kg Ašványi,
+73 kg P.Pecha (DBA). V ďalších hmotnostiach uspeli zahraniční borci.
• 3.-4. december, Pohár veliteľa AŠK-VŠ, Trenčín. Zúčastnilo sa 59 pretekárov. Zvíťazili:
Okoličányi (LKE), 57 kg Lászlo, 62 kg Belák,
68 kg Mesiarkin, 74 kg Lacko (vš. DTN), 82
kg F.Lengyel (VTJ), 90 kg Palatinus (DTN).
Vo zvyšných hmotnostiach zvíťazili zahraniční účastníci.
• 7. december, Šport prináša článok od redaktora I.Lehoťana, ktorý sa zaoberá námietkami pretekárov ligového kádra Baníka Prievidza. Kolektív napísal list, ktorý odovzdali
predsedovi ZO. Žiadajú zaplatiť kalorické,
zakúpiť výstroj a uhradiť refundáciu mzdy za
december 1989. Pokiaľ ich žiadosť nebude
akceptovaná, odmietajú nastúpiť k bojom
v novom ligovom ročníku.
• 9. december, Plenárne zasadnutie VZZ SÚV
(DTN), 57 kg Lászlo (DBA), 62 kg Švajlenka,
68 kg Revický, 74 kg Geraczek (vš. DTN), 82
kg Seršeň (Praha), 90 kg Mazáč (DBA), 100
kg Ívenz (BPD), 130 kg Štěch (PBB).
• 15.-16. jún, Majstrovstvá Slovenska, ml.žiaci-VŠ, Prievidza. Súťažilo 152 pretekárov z 12
oddielov. Tituly získali: 26 kg Kollár (DAC), 28
kg Pauly (LRS), 30 kg Fekete, 32 kg Orban
(GAB), 35 kg Danihel (DBA), 38 kg I.Farkaš,
41 kg B.Varga (GAB), 45 kg G.Tokár (LKE),
49 kg Lohazer (SPB), 53 kg Šebesta (DBA),
57 kg E.Šípoš (GAB), 62 kg Tesák (DBA), +62
kg Števík (BPD).
• 22.-23. jún, M-ČSSR, starší dorast-GR, Krnov. Zo slovenských pretekárov zvíťazili: 70 kg
R.Matejka, 75 kg Križanovič (LBA), +87 kg
K.Lengyel (SLK).
• 22.-23. jún, M-ČSSR, star.dorast-VŠ, Košice. Štartovalo len 66 pretekárov z 18 oddielov. Tituly získali: 48 kg Kalmár (DAC), 52 kg
Lászlo (DBA), 56 kg Čopík, 60 kg Šomský
(LKE), 65 kg Pozníček (Praha), 70 kg Šándor
(DBA), 75 kg Svat, 81 kg Palatinus (LKE), 87
kg Mazáč (DBA), +87 kg Ívenz (BPD).
• 29.-30. jún, IV. VC Žitného ostrova, žiaciGR, Gabčíkovo. Štartovalo 200 pretekárov z
13 oddielov (5 z MĽR). Zvíťazili - ml.žiaci: 28
kg Kollár (DAC), 30 kg Fekete (GAB), 35 kg
Urban (LBA), 38 kg Farkas (GAB), 41 kg Kajči (LBA), 45 kg Csemes (DAC), 49 kg Lelkes,
53 kg Kovács, 57 kg Sipos (vš. GAB). Star.žiaci: 28 kg Meszároš, 30 kg Németh (GAB), 32
kg Fernyák (DAC), 38 kg Hakszer, 67 kg Cseh,
+67 kg Matejka (vš. DAC). Družstvá: 1. GAB
143 b., 2. DAC 89 b., 3. FTC 71 b.
• 5.-7. júl, XV. MT Oslobodenia, muži-VŠ, Ko-
Marián Vohnut (vpravo) v dueli s Miroslavom Jedličkom.
márno. O skvelú medzinárodnú konkurenciu sa postarali zápasníci ZSSR, BUL, POL,
NDR, NSR, USA a
CAN. Šance obstáť neboli pre čsl. pretekárov
príliš vysoké. Prvenstvo
získali: Ľubomír Holoubek (BPD) v hmotĽubomír Holoubek
nosti 74 kg, čím sa mu
podarilo zastúpiť Karabina, ktorý pre zranenie musel odstúpiť. Ďalšie cenné prvenstvo
dosiahol Jozef Lohyňa do 82 kg. Do finále sa
ešte prebojovali: Ternényi, Schlenker, Strnisko.
• 2.-4. august, MT Družba, juniori 18-VŠ,
Pchongjang (KĽDR). Čsl. reprezentácia sa
musela obísť bez medaile. Najlepšie sa umiestnili: 56 kg Čopík a 81 kg Palatinus na 6. mieste. Ostatní - Adam, Šomský, Svat, Mazáč,
Ívenz skončili predčasne. Výpravu viedol Š.Virágh, trénerom bol Vl. Híreš, ako rozhodca
pôsobil K. Zelenay.
• 8.-11. august, Majstrovstvá sveta, muži-GR,
Kolbotn (NOR). Zúčastnilo sa 159 pretekárov z
27 krajín. ČSSR vyslalo 7 borcov, z ktorých najlepšie obstáli Tibor Jankovics, pretekár Slávie
Komárno, ďalej Stárek a Zeman z českých oddielov-skončili na 7. priečke. Vystúpenie bolo označené za nevydarené
• 14. august, v Košiciach sa začala spoločná
príprava československých a poľských voľnoštýliarov. Počas sústredenia sa v Snine
uskutočnilo priateľské stretnutie ČSSR-Poľsko, ktoré skončilo výsledkom 4:7. Body získali: Vohnout, P.Vejsada, Strnisko, Černák.
• 16.-18. august, MT Družba, juniori 18-GR,
Komárno. Štartovalo 86 zápasníkov z 8 krajín. Súťažné kritériá pripúšťali, že poriadateľská krajina mohla postaviť dve družstvá. Reprezentanti zo slovenských oddielov dosiahli
pričinením Karola Lengyela (SLK) z družstva
ČSSR B v hmotnosti +87 kg 3. miesto. Zásluhou Richarda Matejku (LBA) dosiahlo ČSSR
A 4. miesto. Zobák a Perpits zo Slávie Komárno sa nepresadili.
• 21.-22. september, Majstrovstvá Slovenska,
star.žiaci-VŠ, Bratislava. Štartovalo 169 prete-
35
Karol Lengyel preberá ocenenie z rúk Kazimíra Nagya, ministra práce SSR.
Na stupňoch víťazov zľava Vagáč, Schlenker, Jedlička.
károv z 19 oddielov. Zúčastnili sa tiež pretekári Družstevníka Šumiac, Iskry Partizánske a
Partizán Liptovský Mikuláš. Tituly si vybojovali:
28 kg Meszároš, 30 kg Németh (GAB), 32 kg
Fernyák, 35 kg A.Raisz (DAC), 38 kg Hudák,
41 kg Brziak (LKE), 45 kg Urbančok (BPD), 49
kg Terebéši (LKE), 53 kg M.Meszároš (DAC),
57 kg O.Szabo (FIĽ), 62 kg Liška (DBA), 67 kg
Z.Cseh (DAC), +67 kg Gregorička (DBA).
• 4. október, v Bratislave po krátkej a ťažkej
chorobe vo veku 75 rokov zomrel Jozef Herda,
držiteľ striebornej medaily z Olympijských hier
1936 v Berlíne.
• 4.-5. október, M-ČSSR, star.dorast-VŠ, Bratislava. Štartovalo 95 pretekárov z 28 oddielov. Tituly získali: 30 kg Bernáth (BPD), 32 kg
Fernyák, 35 kg A.Raisz, 38 kg Hakszer (vš.
DAC), 41 kg Brziak (LKE), 45 kg Urbančok
(BPD), 49 kg Sz.Raisz (DAC), 62 kg Liška
(DBA), 67 kg Z.Cseh (DAC), +67 kg Gregorička. Ďalej zvíťazili: Kovačík (VŽKG), Konečný (Brno), Suchý (ČKD). V družstvách triumfovala DAC s 53 bodmi pred BPD a LKE.
• 10.-13. október, Majstrovstvá sveta, mužiVŠ, Budapešť. Vzhľadom na neúčasť Karabina a
dlhší tréningový výpadok Lohyňu, vkladali sa nádeje do pretekárov mladšej generácie. Nastúpili
v zložení: 48 kg Arendáš, 57 kg Schwendtner, 68
kg V.Hönsch, 74 kg Holoubek, 82 kg Lohyňa,
100 kg Černák. Pre ČSSR skončil šampionát za
dva dni, nakoľko v tretí deň, keď o 7. miesto mali nastúpiť Schwendtner a Černák, obaja museli
vzdať pre zranenie. Škoda taktických chýb Černáka v dueli s majstrom sveta Neupertom, veď
senzačné víťazstvo mal na dosah ruky. V záverečnom hodnotení účasti na MS Mikuláš Timko,
reprezentačný tréner povedal - bez domácej konkurencie sa ťažko presadíme. Na MS ako rozhodca pôsobil K. Zelenay.
• 26.-27. október, Majstrovstvá Slovenska,
star.žiaci-GR, Šamorín. Tituly získali: 28 kg
I.Meszároš (GAB), 30 kg Bernáth (BPD), 32
kg Fernyák (DAC), 35 kg Liedl (LBA), 38 kg
Hudák, 41 kg Brziak (LKE), 45 kg Šereš (LRS),
49 kg Štibráni (LBA), 53 kg Balogh (DBA), 57
kg Skrip (SNI), 62 kg Liška (DBA), 67 kg
I.Cseh (DAC), +67 kg Mihalovič (DBA).
• 2.-3. november, M-ČSSR, žiaci-GR, Třinec.
Tituly získali: 30 kg Jankovics (GAB), 32 kg
Fernyák, 35 kg A.Raisz (DAC), 38 kg Hauer
(GAB), 41 kg Antal (LBA), 45 kg Velčický, 62
kg Liška (DBA).
• 8.-9. november, Majstrovstvá Slovenska,
muži-GR+VŠ, Prievidza. Média označili M-
Karol Lengyel vybojoval na Družbe 1985 bronz.
36
Dušan Masár
Richard Matejka s trénerom Antonom Mozolom..
• 21.-23. júl, MT GP Poland, muži-VŠ, Poznaň
(POL). Pod vedením trénerov Mikuláš Timko
a Attila Boris skončili najlepšie Štěch do 130
kg (RH) - 1.miesto a Černák do 100 kg (RH)
- 3.miesto. Okoš, Švajlenka, Mazáč a Luberda vypadli v skupinách.
• 21.-23. júl, Majstrovstvá Európy, juniori 18VŠ, Bursa (TUR). Štefan Fernyák (DAC) v
hmotnosti 50 kg vybojoval bronz. Cenné body
získal aj Rudolf Gregorička (DBA), ktorý skončil na 5.mieste.
• 27.-30. júl, MT GP ČSSR, muži-GR+VŠ, Bratislava. Štartovalo 176 borcov z 20 krajín. V
klasickom štýle sa v silnej konkurencii najlepšie darilo Petrovi Stehelovi (DTN), ktorý do
82 kg zvíťazil. Druhú priečku obsadili ďalší
Trenčania Gazdík a Masár. Voľnoštýliarska
časť priniesla družstvu ČSSR dve prvenstvá.
Boli to Švajlenka do 68 kg a Revický do 74 kg
(obaja DTN). Na 2.miesto sa prebojovali
Arendáš a Okoš zo SSR, Gažúr, Černák a
Štěch z ČSR. O bronz sa zaslúžili J.Palatinus
a Luberda zo SSR.
• 5.-6. august, Majstrovstvá sveta, juniori 20GR, Budapešť. Do bojov o cenné medaily sa zapojilo 162 pretekárov z 28 krajín. Vo výprave
ČSSR vynikli Richard Matejka (DTN) do 74 kg
a Pavol Frinta (RH) do 82 kg, ktorí získali
striebro.
• 11.-12. august, MT Družba, dorast do 17-VŠ,
Lodž (POL). Štartovalo 90 borcov z 10 krajín. Domáci postavili dve družstvá. Vedenie
výpravy ČSSR bolo zložené z trénerov Libor
Mokrý - Peter Hirjak a rozhodca Imrich Palanský. Najlepšie sa darilo Máriovi Hromádkovi (BPD), ktorý do 50 kg obsadil cenné
2.miesto. Do 6.miesta sa umiestnili Brziak
(LKE), Velčický (DTN) a Silvester (VŽKG).
• 28. august, Šport informuje, že týždeň pred
otvorením MS vo švajčiarskom Martigny,
prišli reprezentanti Japonska a USA do telovýchovného strediska v Nymburku , kde sa
pripravovali aj zápasníci ČSSR.
• 24. august - 3.september, Majstrovstvá sveta, muži-GR+VŠ, Martigny (SUI). Vynikajúci
výkon podal Dušan Masár, ktorý v GR štýle obsadil 4.miesto a vyradil aj olympijského víťaza
Wronského (POL). Ostatní klasici sa nedostali do záverečných bojov. Vo voľnoštýliarskej časti bol najúspešnejší Jozef Lohyňa, ktorý do 82
kg skončil na 5.mieste. Černák obsadil 7.miesto, Švajlenka, Revický a Štěch boli vyradení. V
rámci MS sa uskutočnil premiérový šampionát
v ženskom zápasení.
• 16.-17. september, Majstrovstvá Slovenska,
star.žiaci-GR, Komárno. Tituly: 30 kg OláhBalog, 33 kg Baláž (LRS), 37 kg Vrška (DBA),
41 kg Hollý (PLN), 45 kg Szulcsányi (SLK), 50
kg Danihel, 55 kg Ašványi, 60 kg Macko, 66
kg Galko, 75 kg Orvos (vš. DBA), +75 kg
Hrúz (LBA).
• 20. september, na Telovýchovnej škole v Bratislave sa konala tretia konferencia trénerov
zápasenia. Zúčastnilo sa 25 trénerov a 5
prednášateľov. Hlavný referát - Ing. Kormaňák, koreferáty - PaedDr. Sliva, Libor Mokrý,
Jozef Gerboc a PhDr. Ďurech.
• 30. september - 1.október, Turnaj mládežeVŠ, Prievidza. Zúčastnilo sa 96 pretekárov z
25 útvarov. Víťazi: 40 kg Čikel (SVŠDTN), 43
kg Zaťko (TSM ČHB), 47 kg Burian (TSM Brno), 51 kg Černek (SVŠ DTN), 55 kg Ašványi
(OŠG Blava), 70 kg D.Palatinus (TSM LRS),
76 kg Meszároš (SVŠ DTN), 83 kg Jackanin
(OŠG Košice), +83 kg Lisý (TSM Blava).
• 30.september - 1.október, Turnaj mládeže-
69
Ľubomír Holoubek
POL, ROM, NDR a ČSSR. Najúspešnejší bol
Mário Hromádka, ktorý zvíťazil v hmotnosti
50 kg. Uspokojivý výsledok dosiahol aj Cseh
do 81 kg, ktorý skončil na 3.mieste. Ďalší
pretekári - Kováč, Velčický, Tureček a Meszároš nepostúpili zo skupín.
• 10.-11. jún, MT juniorov do 20-GR, Frankfurt n/O. (NDR). Z pretekárov DTN sa presadil len Maxa do 62 kg, ktorý vybojoval
3.miesto. Výborne si počínal Neckář z Ostravy, ktorý zvíťazil do 57 kg.
• 16.-18. jún, M-ČSSR, muži-GR+VŠ, Prievidza. Klasický štýl - účasť 62 borcov z 12 oddielov. Tituly: 57 kg Kohout, 62 kg Drmola,
68 kg Gazdík, 82 kg Stehel (vš. DTN). Z ČSR
vyhrali: Štolc a Hauptvogel (Teplice), Zeman
(RH), Cikán (VTŽ), Čenčík a David (Ostrava). Voľný štýl - tituly: 48 kg Okoličányi (LKE),
52 kg Arendáš (BPD), 62 kg Schwendtner
(DAC), 68 kg Galbavý, 74 kg Revický (DTN),
82 kg Holoubek (BPD), 90 kg J.Palatinus
(DTN), 100 kg Púchovský (LKE), 130 kg Kováč (BPD). Ladislav Mlynek z DTN sa o úrovni šampionátu vtipne vyjadril slovami: „Dobrých je čoraz menej, slabých čoraz viac.“
68
Novinári si zobrali na mušku aj Jozefa
Schwendtnera, ktorého označili za enfant
terrible (hrozné dieťa) zápasníckeho športu.
Redaktor Športu - Peter Hanák k tomu uviedol: „ ... u Schwendtnera, by sme mali povedať - hrozný muž, veď má už 26 rokov, hoci
maniere občas detské.“
• 22.-24. jún, Majstrovstvá Európy, juniori do
18-GR, Written (NSR). Celková účasť - 124
pretekárov z 20 krajín. Výpravu ČSSR viedol
Eugen Wágner, rozhodca FILA. Naši reprezentanti sa nepresadili príliš, Žák a Trejbal z ČSR
skončili na 6.-7.mieste.
• 26.-28. jún, MT juniorov do 20-GR, Götzis
(AUT). Zo štvorice pretekárov bol najlepší Richard Matejka, ktorý zvíťazil v hmotnosti 74 kg.
• 30. jún, MT W.Seelenbindera, muži-GR+VŠ,
Lipsko. V klasickom štýle štartovalo 116 borcov zo 14 krajín, vo voľnom štýle 108 borcov
z rovnakého počtu krajín. Pod vedením Ladislava Mlyneka a trénerov Ervína Vargu - Ľubomíra Lohyňu, dosiahli v klasickom štýle
najlepšie umiestnenie Jaroslav Zeman - 1.miesto, Dušan Masár - 2.miesto. Medzi voľnoštýliarmi sa presadili Revický do 74 kg a Štěch
do 130 kg, ktorí obsadili cenné 2.miesto.
• 30.jún - 2.júl, MT juniorov do 20-GR, Varšava. Zúčastnilo sa 72 pretekárov z 3 krajín.
Vynikli Richard Matejka (DTN) do 74 kg
a Frinta (RH) do 82 kg, ktorí obsadili 1.miesto. Križanovič (DTN) do 82 kg skončil na
2.mieste.
• 7.-9. júl, MT Družba, dorast do 17-GR, Lodž (POL). Na prehliadke nádejí zo socialistických krajín štartovalo 80 pretekárov z 9
družstiev. Delegáciu ČSSR viedol Ing. Ondrej
Manco, rozhodca. Zúčastnili sa zápasníci výlučne z ČSR, z ktorých najlepšie bojovali
P.Soukup (74 kg), ktorý získal prvenstvo
a Pail (54 kg), ktorý skončil na 2.mieste.
• 7.-12. júl, Majstrovstvá spriatelených armád, GR+VŠ, Sliven (BUL). V klasickom štýle štartovalo pod vedením trénerov Kolář Mozola, šesť zápasníkov. Stehel do 82 kg
a Masár do 100 kg (obaja DTN) obsadili
2.miesto, Jankovics (DTN) skončil tretí. Voľnoštýliarov viedol tréner Hegedüš. Ich vystúpenie sa príliš nevydarilo - Revický (DTN) do
74 kg skončil štvrtý, čo bol najlepší výsledok.
SSR za okýptený šampionát. Zvýšená absencia známych borcov sa odzrkadlila aj v účastníckych počtoch. V GR štýle štartovalo len 48
zápasníkov z 8 oddielov, vo VŠ bolo prítomných 72 pretekárov z 10 oddielov. V niektorých hmotnostiach štartoval len jeden pretekár. Tituly získali v GR štýle: 48 kg Zobák (SLK),
52 kg Farkaš (PLN), 57 kg Jankovics (SLK),
62 kg Kohout, 68 kg Konečný, 74 kg Turek,
82 kg Takáč, 90 kg Stehel, 100 kg Čenčík, 130
kg Masár (vš. DTN). Tituly vo VŠ: 48 kg Okoličányi (LKE), 52 kg Hríbik (FIĽ), 57 kg Vagáč,
62 kg M.Jedlička, 68 kg Čulák (vš. LKE), 74
kg O.Fábrik, 82 kg Palinkáš, 90 kg F.Fábrik
(vš. BPD), 100 kg Kovács (DBA), 130 kg Luberda (LKE).
• 14.-15. december, Banská Bystrica bola dejiskom kvalifikácie o postup do celoštátnej ligy
družstiev vo VŠ. Konečné poradie: 1. PLN 68
b., 2. PBB 54 b., 3. LRS 47 b., 4. Brno 25 b.
• december, Medzištátne stretnutia v GR NDR-ČSSR: 6:4, 6:4. Oba svoje duely vyhral
Tibor Jankovics (SLK). Rovnako dobre si počínalo duo borcov DTN Stehel a Masár.
Súťaže družstiev
1.liga - voľný štýl
1.Baník Prievidza 209 b., 2.Lokomotíva Košice 175 b., 3.Dukla Trenčín 145 b. Na ďalších
miestach - RH, Fiľakovo, Dunajplavba, Partizán B.Bystrica, Dukla Plzeň.
1.liga - klasický štýl
1.Dukla Trenčín 208 b., 2.Baník Ostrava 189
b., 3.RH 157 b. Na ďalších miestach skončili v poradí - VTŽ, Teplice, Komárno.
SNL - muži -VŠ
1.PLN 172 b., 2.BPD B 113 b., 3.LRS 113 b.,
za nimi - SNI, SBA, DAC.
SNL - muži - GR
1.LBA 184 b., 2.ŠTK 135 b., 3.SPB 117 b.
Dorastenecká liga - VŠ
1.LKE 114 b., 2.DBA 102 b., 3.BPD 89 b. Na
ďalších miestach - PBB, SNI, PLN, FIĽ, LRS,
SBA, DTN, DAC.
Dorastenecká liga - GR
1.SLK 188 b., 2.GAB 135 b., 3.ŠTK 124 b.,
4.LBA 96 b.
Finále dorasteneckej ligy ČSSR
VŠ - 1.Košice 64 b., 2.Dunajplavba 61 b.,
3.Prievidza 43 b., 4.Brno 36 b.
GR - 1.Ostrava 57 b., 3.Slávia ODPM Komárno 45 b.
Dušan Masár (vľavo) s trénerom Jozefom Kolářom.
37
Kolektív zápasníkov Baníka Prievidza, víťaza 1. ligy.
Zo života oddielov
Ako stavať pyramídu
Keď sedemnásťročný mládenec, ešte nie posledný
rok dorastenec, získa majstra ČSSR medzi seniormi, vždy to vzbudí pozornosť. Nedávno sme takú
správu priniesli zo šampionátu zápasníkov v klasickom štýle v Trenčíne. Podarilo sa to Norbertovi Bielokosztolszkému, odchovancovi TJ Slávia ODPM
Komárno, žiakovi tretieho ročníka tamojšieho SOU
strojárskeho. A pretože to v poslednom čase nebol
ojedinelý úspech komárňanských zápasníkov, zašli
sme sa medzi nich pozrieť.
Zápasnícku halu vám v Komárne ukáže azda každý
chlapec. „Té dvanástka“ vyrástla pred piatimi rokmi v rámci akcie „Z“ a výrazným brigádnickým pričinením sa športovcov. Po rokoch sťahovania sa zo
školy na školu, neskôr z chaty odkúpenej od Agrostavu, z ktorej si zápasníci zmontovali telocvičňu s
jednou stálou žinenkou na dvore Okresného domu
pionierov a mládeže, sa v roku 1980 dostali zápasníci sem. To už systematická práca s mlaďou prinášala prvé úspechy. S úsmevom na tie časy spomína
aj Tibor Jankovics. Tohoto čs. reprezentanta, viacnásobného majstra ČSSR, vlani štvrtého na európskom šampionáte seniorov, sme našli predpoludním
v ešte prázdnej hale, ako s vedrom a handrou chodil po žinenkách a čistil ich. Poobede už na to ne-
38
bude času, na tréningu sa bude striedať skupina za
skupinou. Nebudú to len tí najlepší ako Jankovics,
Bielokosztolszký, Július Perpitz, Karol Lengyel a ďalší, ktorých už zdobia vavríny z významných súťaží a
podujatí, ale aj desiatky ďalších, ktorí si cestu na žinenku ešte len hľadajú. Tréner Jozef Varga sa venuje vyše trom desiatkam adeptov tohoto športu,
chlapcom vo veku 8-13 rokov v prípravke, Ernest Polya má na starosti 12-14 ročných chlapcov v školskom športovom stredisku, Peter Gulyas mladších i
starších dorastencov v tréningovom stredisku mládeže a spolu so „šéfom“ Štefanom Virághom, aj kolektív mužov, nováčika v I. zápasníckej lige klasického štýlu. Také sú základy komárňanskej zápasníckej
pyramídy, to sú ľudia, ktorí svoje záujmy prispôsobili mladým a roky sa im už cieľavedomo venujú.
Dnes už vo veľmi dobrých podmienkach, ale spomienky hovoria aj o tých menej priaznivých. Dobre,
že sú to už len spomienky.
Presvedčili sme sa aj, že zápasníci nemajú s Okresným domom pionierov a mládeže len spoločnú „firmu“ v názve telovýchovnej jednoty. Pri vyhľadávaní
talentov spolupracujú už veľmi dlho. Aj Norbert Bielokosztolszký sa na žinenku dostal cez ODPM. Vedúci jeho oddelenia telesnej výchovy a športu, tridsaťjedenročný absolvent FZVŠ Zdeno Pazdera, si na
terajšieho seniorského majstra ČSSR dobre pamätá.
Oulu (FIN). Za ČSSR štartovala len dvojica zápasníkov, ktorých viedol Ervín Varga. Jaroslav
Zeman (RH) do 74 kg vybojoval bronz, Tiborovi Jankovicsovi (DTN) bola opäť súdená len
4.priečka.
• 12.-14. máj, Majstrovstvá Európy, muži-VŠ,
Ankara (TUR). V hmotnosti 82 kg došlo ku kurióznej situácii - obidvoch finalistov diskvalifikovali pre pasivitu. Jozef Lohyňa i Gencal z Turecka získali striebro, zlato neudelili. O body do
hodnotenia krajín sa zaslúžili Švajlenka (BPD),
ktorý do 62 kg obsadil 6.miesto a Štěch (RH),
do 130 kg získal 4.miesto.
• máj, MT Pohár riaditeľa OŠG, žiaci-dorastVŠ, Košice. Zúčastnilo sa 200 pretekárov zo
4 krajín. Starší žiaci: 30 kg Motoľák (LKE), 33
kg Sosnák (SNI), 41 kg Pietri (SBA), 45 kg
Lendel (DBA), 50 kg Herceg (LKE), 55 kg Ašványi (DBA), 66 kg Végh (LRS), 73 kg Kákoš
(SNI), +73 kg Pecha (DBA). Dorastenci: 63 kg
Brziak (LKE), všetky ostatné hmotnosti boli
záležitosťou zahraničnej konkurencie.
• 13.-14. máj, MT Štít 5. května, dorast-GR,
Praha. Štartovalo 104 pretekárov zo 4 krajín.
Vysokú úroveň turnaja potvrdzuje skutočnosť, že doma zostali len tri víťazstvá (Trejbal, Kameník - RH, Kocman - Havl.Brod). Zo
Slovenska sa len Kratochvíla z DTN umiestnil
na 2.mieste.
• 27.-28. máj, M-ČSSR, juniori, Třinec-GR,
Prievidza-VŠ. Klasický štýl: 74 kg R.Matejka, 82
kg Križanovič, 90 kg F.Lengyel, 100 kg Jangl
(vš. DTN). Z ČSR zvíťazili Štolc a Lachman
(Teplice), Neckář (Ostrava), Kouklík, Martiš
(RH), Cikán (Chomutov). Voľný štýl: 52 kg Sršeň (ČHB), 57 kg Meszároš, 62 kg Kalmár
(DTN), 68 kg Mesiarkin (ČHB), 74 kg Lacko
(DTN), 82 kg Cseh (DAC), 90 kg J.Palatinus
(DTN). Z ČSR Bilík (VŽKG), Jaroš a Švec
(RH).
• 3.-4. jún, MT VC Žitného ostrova, dorast,žiaci-GR, Dun.Streda. ŠM Gabčíkovo usporiadal VC v Dunajskej Strede, kde do ŠH prišlo
293 pretekárov z 13 oddielov. Víťazi-ml.žiaci:
Škorec (PLN), Rak, Kremnický (DBA), Novosad (PLN), Nagy (SLK), Ondruška (DBA),
Gudzan (LKE), Babirák (DBA). Starší žiaci: Vizy (GAB), Varga (DAC), Szulcsány (SLK). Dorastenci: Borároš, Németh (GAB), Mai, Velic-
Marián Meszároš na stupni víťazov (uprostred).
ký (DTN), Antal (LBA), Bátky (DTN), Berky
(SLK), Bodó (GAB). Ostatné víťazstvá získali zahraniční účastníci.
• 3.-4. jún, MT Osvobození, juniori 20-GR,
Praha. Zúčastnilo sa 96 pretekárov zo 6 krajín. V družstvách zvíťazilo ČSSR, pričom pretekári ZSSR získali šesť prvenstiev. Medzi
dvomi víťazmi z ČSSR bol aj Richard Matejka z DTN. V hmotnosti 52 kg ho napodobnil
Lachman (Teplice).
• 1.- 4. jún, MT Memoriál Podubnyj, mužiGR, Irkutsk (ZSSR). Z deviatich hmotností, v
piatich vyhrali domáci borci. Jedno víťazstvo
si odnieslo aj ČSSR zásluhou Ľubomíra Davida do 130 kg. Z pretekárov zo SSR Kohout
(DTN) skončil na šiestom a Stehel (DTN) na
štvrtom mieste. Výpravu viedol rozhodca Jiří
Mudra, v úlohe trénera pôsobil Ervín Varga.
• 2.-27. jún, seniorská reprezentácia ČSSR vo
voľnom štýle absolvovala výcvikový tábor v
americkom Colorado Springs. Štvoricu Jozef
Lohyňa, Jozef Švajlenka, Milan Mazáč a Juraj
Štěch viedol Mikuláš Timko.
• 9.-11. jún, MT juniorov do 18-VŠ, Sieradz
(POL). Štartovalo 112 pretekárov z BUL,
67
Mikuláš Timko so šachovým veľmajstrom Ľubomírom
Ftáčnikom.
najská Streda. Zúčastnilo sa 87 pretekárov z
21 oddielov. Tituly vybojovali: 50 kg Fernyák
(DAC), 54 kg Vavrinec (BPD), 58 kg Nagy
(DAC), 63 kg Brziak (LKE), 68 kg Liška
(DBA), 74 kg Meszároš (DTN), 81 kg Cseh,
88 kg Šátor (DAC), +88 kg Lehocký (DBA). Z
ČSR si titul odniesol do 46 kg Kovačík
(VŽKG).
• 29.-30. apríl, MT juniorov 18-GR+VŠ,
Eberswalde (NDR). Trénerom sedemčlennej
skupiny klasikov bol Josef Krysta, rovnako veľkú skupinu voľnoštýliarov viedol tréner Libor
Mokrý. Ako rozhodcovia sa zúčastnili Ján
Škultéty a Peter Rešetár. V klasickom štýle
skončil Pail (Ostrava) na 1.mieste. Antal
Rudolf Gregorička, jeden z mnohých talentov, ktoré sa predčasne vytratili zo slovenských žineniek, v akcii.
66
(LBA) bol vyradený. Vo voľnom štýle zvíťazili
Vavrinec (BPD) a Gregorička (DBA). Na
2.mieste skončil Fernyák (DAC).
• 29.-30. apríl, Majstrovstvá Slovenska,
juniori, Trenčín. V klasickom štýle sa zúčastnilo len 21 pretekárov zo 6 oddielov. Následkom toho v štyroch hmotnostiach neudelili
tituly. Majstrami sa stali: 68 kg Maxa (DTN),
82 kg Bodó (GAB), 90 kg Križanovič, 100 kg
Jangl (DTN). Vo voľnom štýle súťažilo 58
borcov z 8 oddielov. Tituly: 52 kg Sršeň
(ČHB), 57 kg Nagy (DAC), 62 kg Kalmár
(DAC), 68 kg Mesiarkin (ČHB), 74 kg Svat
(LKE), 82 kg Kôstka (BPD), 90 kg Benc
(PLN), 100 kg Lehocký, 130 kg Šarközi
(DBA).
• 6. máj, v Športe vychádzajú tabuľky najlepších zápasníkov sveta za rok 1988. Do 82 kg
(voľný štýl) zvíťazil Mamiašvili (ZSSR), na
18.-20.mieste skončila trojica Lohyňa (ČSSR),
Madžidžov (ZSSR) a Wronski (POL).
• 5.-7. máj, Majstrovstvá Európy, muži-GR,
Jozef Lohyňa
Prišiel, ako desiatky iných členov pionierskych skupín s prihláškou do krúžku, ktorá sa mu dostala do
rúk. Pri otvorení krúžkovej činnosti na začiatku školského roku sa deti vždy zoznámia so svojím vedúcim
i s programom, ktorý na nich čaká. Pre prácu v športových krúžkoch - zápasenie, kanoistika, st.tenis majú externých spolupracovníkov, ktorí zabezpečujú
aj kontakt s telovýchovnými jednotami, Sláviou
ODPM, Spartakom a Pokrokom. Samozrejme nie
všetky deti sa stanú členmi TJ. Niektoré sa uspokoja
s krúžkovou činnosťou, ale tí, ktorí prejavia živý záujem, majú dvere otvorené. Tak to je aj so zápasníckymi talentami a výsledky potvrdzujú, že roky dobrá
spolupráca prináša aj svoje ovocie.
Ak si uvedomíme, že zápasenie je len jedným z jedenástich krúžkov pracujúcich pri ODPM, vidíme
hneď, aký široký môže byť záber medzi deťmi, keď
je dosť obetavosti a ochoty. Treba jej neúrekom na
organizovanie Pionierskej športovej ligy v minifut-
bale, hádzanej, šachu družstiev, stolnom tenise,
basketbale, volejbale, atletike, medzinárodnom atletickom štvorboji. Zdeno Pazdera i Katarína Tarabčíková, jeho kolegyňa, ktorá má na starosti brannú a turistickú činnosť, boli aj minulý týždeň v
jednom kole. Blížili sa prázdniny a tak sa snažili,
okrem pravidelnej činnosti, ponuku pre deti ešte
rozšíriť. Pripravovali športové popoludnie na ľade,
súťažné hry v telocvični, lyžiarsky zájazd a karneval
na ľade ako rozlúčku s prázdninami. Takýmto prístupom možno získať deti pre športovú činnosť, zabezpečiť im užitočné využívanie voľného času. Stojí
to za to, i keď nie vždy vedie táto cesta až na stupeň
víťazov - k titulom majstrov. Tie musia byť vždy cieľom, ale štart púte za úspechmi môže mať aj komárňanskú podobu. Tu už o náhode hovoriť nemožno.
Zápasníci TJ Partizán Banská Bystrica túžia
mať kompletnú pyramídu - myslia dopredu
dorastenci využívajú podmienky tréningového strediska mládeže, kde ich je zaradených 14.
Všetky mládežnícke kategórie dosiahli pozitívne výsledky. Družstvo žiakov skončilo v krajskej lige na 2.
mieste za Baníkom Prievidza a vyhrali medzinárodný turnaj vo Wroclawi pred rovesníkmi z Poľska a
NDR. Dorastenci tiež obsadili v SNL druhé miesto
vo svojej skupine a štvrtí vo finále SSR. O vyššie ambície ich pripravila nezodpovednosť bratov Kľučiarovcov. Z majstrovských súťaží jednotlivcov priviezli
žiaci 14 medailí a dorastenci 7 medailí. Majstrami
SSR sa stali žiaci Pavol Glowiak a Marek Homišan.
Z majstrovstiev ČSSR patria medaily voľnoštýliarom: st. dorastencom - Martinovi Gažúrovi (2), Jurajovi Štěchovi (2), Štefanovi Kľučiarovi (3) a ml.
dorastencovi Pavlovi Kapusňákovi (2). V čs. reprezentácii juniorov sú zaradení Gažúr a Štěch.
Družstvo mužov (14) si udržalo účasť v I. lige len
koncentrovaným výkonom v kvalifikačnom turnaji.
Ak by zverenci trénerov Dobrotu a Bartíka mali tréningovú morálku a úsilie zlepšovať sa ako mládež v
tomto oddiele, iste by nemali problémy so záchranou. Svetlým zjavom medzi nimi bol Vladimír Latiňák, ktorého získala RH Praha. Z odchovancov oddielu posilnili SVŠ a svojich súperov okrem
V.Latiňáka, J.Černáka a M.Kľučiara (RH Praha) aj
P.Kostiviar (Baník Prievidza), J.Hríbik a Ľ.Longauer (Fiľakovo) a R.Púchovský (Lok. Košice). V tréningu v špecializovanej telocvični na Jesenskom vŕšku
Banskobystrickí zápasníci, členovia TJ Partizán, plne participujú na dobre rozvinutom stredoslovenskom zápasení. V súčasnosti je práve tento oddiel v
krajskom meste miestom novej iniciatívy vytvoriť
centrum v tomto športe. Naznačilo to aj rokovanie
výročnej členskej schôdze oddielu, správa o činnosti
prednesená predsedom oddielu RSDr. Ivanom Hudecom a diskusia. Sú tu predpoklady na to, aby najnovšia generácia pretekárov, trénerov, funkcionárov
i priaznivcov prekonala budúcimi výsledkami všetky,
ktoré boli dosiahnuté v doterajších 60-tich rokoch
banskobystrického zápasenia.
Čím sa prezentovali zápasníci TJ Partizán v roku
1985? Začnime základom 230-člennej pyramídy
oddielu. V prípravke je 80 mladých adeptov na ZŠ
Kuzmányho ulici, ktorých vedú tréneri Ján Grega,
Ing. Ján Kučera, Martin Gazdík a Ján Mihálik. Skupinu 45 mladších žiakov má na starosti tréner najvyššej kategórie Ján Hudec, ktorý sa spolu s trénerom Mariánom Majerským podieľa aj na tréningu
31 starších žiakov. Obe dorastenecké kategórie v počte 32 členov vedie s Jánom Hudecom ešte PaedDr.
Pavel Bartík. Pre žiakov je školské športové stredisko na ZŠ Mládežnícka ulica a pre dorastencov športové stredisko na SOU spojov na Tajovského ulici,
ktoré vedie tréner Peter Kalajdžijev. Najlepší žiaci a
Vladimír Jonáš, regionálna tlač, 1985.
39
i vo vytváraní lepších materiálnych podmienok, v
zlepšenej trénersko-metodickej a politicko-výchovnej práci, tiež v realizovaní diferencovaného prístupu v ekonomickom zabezpečení sú ďalšie rezervy pre
zlepšenie. Že to myslia členovia tohoto „Vzorného
oddielu I. stupňa“ vážne, rozhodli sa prihlásiť aj do
súťaže o bronzovú plaketu ČSZTV.
Všetky vytýčené ciele a úlohy pre uplynulú sezónu zápasníci Partizána splnili, vrátane prijatého socialistického záväzku. Dobre tu pracujú najmä s mláde-
žou a vytvárajú ďalšie podmienky, kádrové i materiálne, pre skvalitnenie celej svojej práce. Zápasníci
očakávajú vo svojom úsilí väčšiu pomoc od výboru
svojej TJ. Túžia po nadväznosti zápasenia v Internátnej športovej škole i v ASVŠ Dukla, kde by sa
premiestnila trenčianska Dukla. Zápasníci by tak
dosiahli komplexný systém prípravy, čo pri prezieravom a perspektívnom konaní kompetentných zložiek, nemuselo by byť pre Banskú Bystricu nesplniteľným snom.
Regionálna tlač, 1985
Rok 1986
Viliam Hönsch
• 18.-19. január, Majstrovstvá Slovenska, muži-GR+VŠ, Trenčín. V športovej hale AŠK
Dukla štartovalo v GR 44 borcov z 8 oddielov, vo VŠ 108 pretekárov zo 16 oddielov, čo
jasne dokumentuje orientáciu slovenských
oddielov na voľný štýl. Tituly-GR: 48 kg Zobák
(SLK), 52 kg Papoušek, 57 kg Bielokosztolszký, 62 kg Kohout (vš. DTN), 68 kg Matejka
(LBA), 74 kg Turek, 82 kg Sedláček, 90 kg Stehel, 100 kg Lengyel, 130 kg Majtner (vš.
DTN). Tituly-VŠ: 48 kg Okoličány (LKE), 52
kg Arendáš, 57 kg Vohnout, 62 kg M.Jedlička, 68 kg Marušák (vš. DTN), 74 kg V.
Hönsch (LKE), 82 kg Holoubek, 90 kg Fábrik, 100 kg Ívenz, 130 kg Kováč (vš. BPD).
40
• január, Šport uverejňuje európske zápasnícke
rebríčky 1985, v ktorých sa pozície čsl. zápasníkov viditeľne zlepšili. GR štýl: 52 kg Tibor
Jankovics (SLK) 5. miesto, 100 kg Dušan Masár (DTN) 6. miesto. Do 10. miesta sa ešte
umiestnil Miroslav Stárek a Miroslav Zeman.
Vo VŠ: 57 kg Jozef Schwendtner (DTN) 4. miesto, 68 kg Viliam Hönsch (LKE) 9. miesto, 74
kg Ľubomír Holoubek (BPD) 9. miesto, 82 kg
Jozef Lohyňa (RH) 4. miesto, 90 kg Juraj Kucirko (LKE) 11. miesto, 100 kg Július Strnisko
(RH) 8. miesto.
• február, Šport informuje o výsledkoch čsl.
zápasníkov na MT mužov v GR vo švédskom
Västeras. Štartovalo 166 pretekárov zo 16
krajín a najlepšie sa darilo Stehelovi a Masárovi z DTN, ktorí obsadili 2. miesto.
• 8.-9. február, M-ČSSR, muži-GR+VŠ, Havlíčkov Brod. V GR štýle súťažilo 75 borcov zo 14
oddielov, vo VŠ bojovalo 76 z 15 oddielov. Tituly GR: 52 kg Jankovics (SLK), 57 kg Kohout
, 82 kg Stehel, 100 kg Masár (vš. DTN). Ďalej
Jirků (Teplice), Vavrla, Stárek, Fojtík, Durčák
(Ostrava), Hartan (VTŽ). Tituly VŠ: 48 kg
Arendáš (DTN), 52 kg Vagáč, 57 kg M.Jedlička, 62 kg Čulák, 68 kg V.Hönsch (vš. LKE), 74
kg Holoubek (BPD), 82 kg Lohyňa (RH), 90
kg F.Fábrik (BPD), 100 kg Mazáč (DBA), 130
kg V.Kováč (BPD). Senzáciou VŠ bolo lopatkové víťazstvo dorastenca Mazáča nad reprezentantom Černákom z RH.
• 15.-16. február, Majstrovstvá Slovenska, ml.
dorast-GR, Bratislava. Tituly: 38 kg Štuk, 40
kg Slaný (DBA), 42 kg Hauer (GAB), 45 kg
Šereš (LRS), 48 kg Kállai (GAB), 51 kg T.Horváth (LKE), 55 kg Bosorád (PLN), 59 kg Lászlo (DBA), 63 kg Choma (LKE), 68 kg Mikuš-
Rok 1989
• 11.-12. február, Majstrovstvá Slovenska,
ml.dorast-GR, Komárno. Účasť - 126 pretekárov zo 17 oddielov. Tituly: 40 kg Runčák
(SNI), 43 kg Salaj (DBA), 47 kg Černek
(PLN), 51 kg Hudák (LKE), 55 kg Urban
(DBA), 60 kg Csorba (LKE), 65 kg Antal
(LBA), 70 kg Cihra (SNI), 76 kg Bátky (DTN),
83 kg Farkaš (GAB), +83 kg Oross (DBA).
• 18.-19. február, Majstrovstvá Slovenska,
ml.dorast-VŠ, Košice. Zúčastnilo sa 139 borcov zo 17 oddielov. Tituly: 40 kg Runčák
(SNI), 43 kg Salaj (DBA), 47 kg Bernát
(BPD), 51 kg Fernyák, 55 kg A.Raisz (DAC),
60 kg M.Takáč (DBA), 65 kg I.Takáč, 70 kg
Ďurina (BPD), 76 kg Meszároš (DTN), 83 kg
Andrejko (LKE), +83 kg Števík (PAR).
• február, MT Nikola Petrov, muži-GR, Pleven
(BUL). Zúčastnilo sa 171 pretekárov zo 17
krajín. Najlepšie sa umiestnil Stehel (DTN) 4.miesto. O priečku nižšie skončili: Masár a
Kohout. Drmola a Vavrla boli vyradení.
• 25.-26. február, MT Únorové vítězství, juniori-VŠ, Praha. Účasť - 61 pretekárov zo 4
krajín. Za ČSSR zvíťazil len Dobrotka (ČHB)
v hmotnosti 62 kg. Ostatné prvenstvá získali
cudzinci.
• 25.-26. február, Majstrovstvá Slovenska,
star.dorast-VŠ, Nitra. Štartovalo 130 borcov
z 15 oddielov. Tituly: 46 kg Černek (PLN), 50
kg Fernyák, 54 kg Zsemlye (DAC), 58 kg Kulina, 63 kg Brziak (LKE), 68 kg Liška (DBA),
74 kg Terebéši (LKE), 81 kg Cseh (DAC), 88
kg Rak (DBA), +88 kg Lehocký (DBA).
• 4.-5. marec, M-ČSSR, ml.dorast-GR, Havlíčkov Brod. Štartovalo 89 pretekárov z 29
oddielov. Tituly získali: 43 kg Salaj (DBA), 47
kg Németh (GAB), 65 kg Antal (LBA), 76 kg
Bátky (DTN). Z ČSR tituly získali: Nedoma,
Přenosil, Pail, Danek (Ostrava), Soukup (Plzeň), Gažur, Hliba (Třinec).
• 18.-19. marec, M-ČSSR, ml.dorast-VŠ, Košice.
Zúčastnilo sa 95 pretekárov z 26 oddielov. Tituly: 40 kg Kollár (DAC), 43 kg Salaj (DBA), 47 kg
Bernát, 51 kg Hromádka (BPD), 55 kg Fernyák,
60 kg A.Raisz (DAC), 65 kg Weiss (LKE), 70 kg
Ďurina (BPD), 76 kg Meszároš (DTN), 83 kg
M.Lisý (DBA), +83 kg Hliba (Třinec).
• 18.-19. marec, Majstrovstvá Slovenska,
star.dorast-GR, Šamorín. Tituly: 46 kg Fekete, 50 kg Németh (GAB), 54 kg Sliacky (LRS),
58 kg Halász (GAB), 63 kg Hudák (LKE), 68
kg Šereš (LRS), 74 kg Terebéši (LKE), 81 kg
Bodó (GAB), 88 kg R.Matejka, +88 kg Kratochvíla (DTN).
• 25.-26. marec, Veľká cena Nemecka, mužiGR+VŠ, Bonn (NSR). Zúčastnilo sa 158 pretekárov z 22 krajín v klasickom a 122 borcov
z 23 krajín vo voľnom štýle. Výpravu ČSSR
viedol Ladislav Mlynek, ako rozhodca sa zúčastnil Eugen Wágner. Trénerské vedenie zabezpečovali Mikuláš Timko a Ervín Varga.
V klasickom štýle trojica Dukly - Jankovics,
Stehel, Masár skončila na 8.-10.mieste. Vo
voľnom štýle Jozef Lohyňa zvíťazil do 82 kg,
Luberda do 130 kg obsadil 3.miesto, Revický
do 74 kg skončil na 4.mieste, Švajlenkovi sa
ušla 6.priečka.
• 25.-26. marec, MT juniorov do 20-GR, Pernik (BUL). Zúčastnilo sa 102 zápasníkov z 8
krajín. Najlepšie obstáli Richard Matejka
(DTN) a Jaroslav Zeman (RH), ktorí skončili
ako víťazi. František Lengyel (DTN) skončil v
skupine. Rudolf Kolárik sa zúčastnil ako rozhodca.
• 15.-16. apríl, M-ČSSR, star.dorast-GR, Teplice. Štartovalo 75 pretekárov z 24 oddielov.
Titul získal Velčický (DTN) v hmotnosti 58
kg. Ostatné prvenstvá si odniesli: Tichánek
(Ostrava), Tengler, Trejbal, Kameník, Žák,
Mráz (vš. RH Praha), Burian (Teplice), Bielesz (Třinec), Kocman (Havlíčkov Brod).
• 15.-16. apríl, Majstrovstvá Slovenska, mužiGR+VŠ, Rim.Sobota. Klasici - účasť 30 borcov
zo 6 oddielov. Tituly: 57 kg Ešek (SLK), 62 kg
Kohout, 68 kg Maxa (DTN), 74 kg T.Szabó, 82
kg Mikuška (LBA), 90 kg Križanovič, 100 kg
Stehel, 130 kg Masár (vš. DTN). Voľnoštýliari
- účasť 78 borcov z 11 oddielov. Tituly: 48 kg
Okoličányi (LKE), 52 kg Deák (LRS), 57 kg Michajlov, 62 kg Kalmár (DTN), 68 kg J.Mendel
(BPD), 74 kg Gombár (DTN), 82 kg Holoubek
(BPD), 90 kg J.Palatinus (DTN), 100 kg Fábrik (BPD), 130 kg Sirko (DTN).
• 22.-23. apríl, M-ČSSR, star.dorast-GR, Du-
65
Z olympijského zápisníka
Tak bojujú chlapi...
Na nedeľňajšom záverečnom ceremoniáli olympijských hier tréner našich voľnoštýliarov Mikuláš Timko absolvoval nástup športovcov na štadión - aby posledné slávnostné chvíle šestnásťdielneho veľkého
olympijského seriálu mohol zachytiť videokamerou
z nadhľadu - na pleciach mohutného Ďusa Strniska.
Usmieval sa od ucha k uchu, a nečudo. Deň predtým, v tých istých večerných chvíľach okolo štvrť na
osem vybojoval jeho zverenec v reprezentácii Jozef
Lohyňa, po skvelých výkonoch v priebehu celého turnaja, bronzovú medailu. Poslednú, ôsmu mdailu
pre ČSSR na týchto olympijských hrách.
Situácia pri prvých sobotňajších výbuchoch radosti
bola v našom zápasníckom minitábore odlišná
v tom, že po odpískaní stretnutia vzal na ramená tréner Timko, sťaby bývalá „muška“, zasa osemdesiatdvakilového Lohyňu. Päťtisíc uznanlivých divákov
v nabitom hľadisku haly Sangmu kvitovalo výkon rodáka zo Zlatých Moraviec, odchovanca Baníka Prievidza a teraz člena RH Praha, búrlivým potleskom.
Objektívnosť obecenstva si naozaj zasluhuje ocenenie. I dva dni predtým zvíťazil u neho, nad národnou hrdosťou, zmysel pre spravodlivosť, keď v súboji Lohyňu s domácim Han Mjüng-vu rozhodcovia
všemožne „pretláčali“ juhokórejského borca, ktorý
napokon vyhral na body najtesnejším rozdielom,
hromadne začalo skandovať „mafia, mafia!„ Muži
v bielom na žinenkách sa čo do manipulácií bezmála vyrovnali svojim kolegom z boxerského ringu...
Mimochodom, to bola jediná Lohyňova prehra v celom priebehu turnaja, na ktorom postupne zdolal
Švajčiara Jolliena, Argentínčana Iglesiasa, Kanaďana Rinkeho, Mongola Subhata i Japonca Ita, a to
spôsobom zakaždým nadmieru suverénnym - na lopatky, technickou prevahou či vysoko na body! Han
však tiež neprehral, a tak ako víťaz základnej skupiny nastúpil na zápas o zlatú s víťazom druhej skupiny Turkom Gencalpom (a opäť vďaka značnej dávke rozhodcovskej pomoci i vyhral), na Jozefa zasa
čakal druhý muž z paralelnej kvalifikácie, bývalý juniorský majster sveta Alexander Tambovcev zo
ZSSR. Išlo o bronz.
A Jozef, inak zápasník skôr technický a rozmýšľajúci,
než usilovný, ukázal, ako bojujú ozajstní chlapi, demonštrujúc tak nasledovaniahodný príklad symbiózy
64
športového majstrovstva s morálno-vôľovými kvalitami. Viacerí naši športovci sa mohli poučiť...
Koniec je známy - vyhral. Ale ako!
Prvé trojminútové kolo prinieslo obojstrannú úspornú snahu o chmaty. Sily však boli natoľko vyrovnané, že hodnotiteľná akcia sa zrodila len jedna - za
prehod vedie Tambovcev 1:0. V polovici kola rozhodcovia potrestali parterom, čiže nevýhodou kľačmo, Lohyňu, o minútu neskoršie Tambovceva. Obaja sa však ubránili. Prestávka, potom druhé kolo.
Na konci prvej minúty útočí Jozef na nohy, súper
však prechádza do protiataku, dostáva sa za chrbát
- prisudzujú mu ďalší bod. Pol druha minúty do konca, Tambovcev je po druhý raz napomínaný pre pasivitu. Z parteru čs. borec nevyťažil, vzápätí za prehod získava bod. Napätie vrcholí a Jozef vkladá
všetko na jednu kartu. Skúša atraktívny prehod do
záklonu, vychyľuje súpera a púhych šestnásť sekúnd
pred koncom za poraz vyrovnáva na 2:2. Rozhodnutie nepadlo, predlžuje sa. Lohyňa zjavne kontroluje situáciu, pracuje s plným nasadením, no umne.
O ďalšie dve minúty žinenkový rozhodca signalizuje,
že opäť napomenie Tambovceva. Bodový i predseda
žinenky súhlasia - víťazí Lohyňa!
Zápasníci tak olympijskú medailovú tradíciu neprerušili, Lohyňa sa pričinil už o pätnásty vzácny kov
v histórii.
Príznačná bola aj jeho prvá reakcia, len čo si vydýchol a prevalila sa prvá veľká vlna eufórie: „Vedel
som, že bojujem nielen za seba, ale že ide o dobré meno celého odvetvia. Nehovoriac už o tom, že
odvtedy, čo som ako jedenásťročný žiačik absolvoval v Prievidzi svoj prvý turnaj, bolo mojou najväčšou túžbou nastúpiť raz v reprezentačnom
drese na olympijských hrách. Sen sa mi splnil a ja
som v sebe cítil obrovské odhodlanie vydať zo seba úplne všetko, inak by som si to určite celý život vyčítal...“. Tak cítia chlapi.
ka (LBA), 73 kg Malenovský (DBA), 78 kg
Križanovič, +78 kg Jangl (LBA).
• 23.-24. február, Majstrovstvá Slovenska,
ml.dorast-VŠ, Bratislava. Zúčastnilo sa 84
pretekárov z 12 oddielov. Štartovali aj novozaložené oddiely Mladosť Poprad a Chemosvit Svit. Tituly: 38 kg Sršeň (PBB), 40 kg Hauer (GAB), 42 kg Hudák (LKE), 45 kg S.Nagy
(DAC), 48 kg Jar.Horváth, 51 kg T.Horváth
(LKE), 55 kg Dobrotka (PBB), 59 kg Lászlo
(DBA), 63 kg Choma, 68 kg J.Tokár (LKE), 73
kg Malenovský (DBA), 78 kg F.Lengyel (SLK),
+78 kg Čupka (PBB).
• 1.-2. marec, Majstrovstvá Slovenska,
star.dorast-VŠ, Prievidza. Tituly: 48 kg Szabo
(LKE), 52 kg Dubanský (BPD), 56 kg T.Hodossy (DAC), 60 kg Lászlo (DBA), 65 kg Zagyi (FIĽ), 70 kg Svat (LKE), 75 kg Gažúr
(PBB), 81 kg Kačmárik (LKE), 87 kg J.Palatinus, +87 kg Kováč (LRS).
• 8.-9. marec, Majstrovstvá Slovenska, star.žiaci-GR, Rim.Sobota. Zúčastnilo sa 155 pretekárov z 18 oddielov. Prví traja mali zabezpečený postup na M-ČSSR. Tituly: 28 kg
Kollár, 30 kg Sóos (DAC), 32 kg Németh
(GAB), 38 kg Sz.Raisz (DAC), 41 kg Rákoczi
(GAB), 45 kg Antal (LBA), 49 kg Cs.Raisz
(DAC), 53 kg D.Palatinus (LRS), 57 kg Meszároš (DAC), 62 kg O.Szabó (FIĽ), 67 kg Šátor, +67 kg Marton (DAC).
• 7. marec, Redaktor Športu Ľudovít Major
pod titulkom „Ešte jeden pokus“ rozoberá situáciu, ktorá vznikla rozhodnutím Jozefa
Schwendtnera - odísť z DTN a vrátiť sa do
DAC. Kladie otázku: „Máme toľkých nadaných športovcov, že si môžeme dovoliť niektorých z nich sa len tak zriecť?“ Vyjadrujú sa
Ladislav Mlynek, tréner DTN, Mikuláš Timko, reprezentačný tréner i František Íro, tréner DAC. Jozef Schwendtner sa vyslovil v tom
zmysle, že po 4 rokoch v Dukle prišiel čas, kedy sa bolo treba rozhodnúť ako ďalej. Jeho
záujem o reprezentáciu neochabol.
• marec, Šport informuje o účasti na MT
Oslobodenia, muži-VŠ, Budapešť. V konkurencii 112 pretekárov z 12 krajín získal najlepšie umiestnenie Ľubomír Holoubek, ktorý
do 74 kg obsadil 3. miesto. Viliam Hönsch do
68 kg skončil na 6. priečke. Duo RH Černák
- Lohyňa doviezlo striebornú a bronzovú medailu.
• marec, Šport píše o účasti na MT Dan Koleva, muži-VŠ v Chaskove (BUL), kde skvele
zápasil Revický (DTN), ktorý zdolal majstra
Európy - Seydiho z JUG a obsadil 2. miesto.
V hmotnosti 100 kg skončil Ívenz z BPD na 6.
mieste.
Ľudovít Major, Soul, Šport 1988.
Odchovanec fiľakovského zápasenia Černák s trénerom
Danom Karabinom.
Jozef Lohyňa
41
• 22.-23. marec, M-ČSSR, ml.dorast-VŠ, Prievidza. Tituly: 38 kg Sršeň (PBB), 40 kg Hakszer (DAC), 42 kg Hudák (LKE), 45 kg S.Nagy
(DAC), 48 kg Šorman (BPD), 51 kg T.Horváth (LKE), 55 kg Dobrotka (PBB), 59 kg
Lászlo (DBA), 63 kg Adamišin, 68 kg J.Kolár
(LKE), 73 kg Malenovský (DBA).
• 12.-13. apríl, M-ČSSR, ml.dorast-GR, Ostrava. Slovenským zápasníkom sa podaril husársky kúsok, keď z 13 titulov získali 9 v štýle,
v ktorom dominovali české oddiely. Tituly vybojovali: 38 kg Štuk (DBA), 40 kg Hauer
(GAB), 42 kg Hudák (LKE), 45 kg Žáček
(DBA), 51 kg Raisz (SLK), 59 kg Líška (DBA),
73 kg Križanovič, 78 kg Jangl (LBA), +78 kg
Šarközi (DBA). Ďalej zvíťazili - Kabrhel, Kameník (Praha), Bielesz, Fazekaš (Třinec). V
poradí družstiev: 1. Dunajplavba 43 b., 2.
Třinec 35 b., 3. Lokomotíva Košice 27 b., 4.
Lokomotíva Bratislava 24 b.
• 12.-13. apríl, Majstrovstvá Slovenska,
star.žiaci-VŠ, Košice. Zo 171 štartujúcich zo
17 oddielov si prví piati vybojovali právo
účasti na M-ČSSR. Tituly vybojovali: 28 kg Kollár, 30 kg Sóos (DAC), 32 kg Hromádka
(BPD), 35 kg Lacika (LKE), 38 kg A.Raisz
(DAC), 41 kg Vavrinec (BPD), 45 kg Kulina,
49 kg Brziak (LKE), 53 kg D.Palatinus (LRS),
57 kg Meszároš (DAC), 62 kg G.Kováč
(DBA), 67 kg Šátor, +67 kg Marton (DAC).
• apríl, Majstrovstvá Európy, muži-GR+VŠ,
Atény (GRE). V meste pod Akropolou reprezentovala 5-členná skupina voľnoštýliarov, ktorú viedol reprezentačný tréner Mikuláš Timko
a 4-členná skupina klasikov. O medailu sa zaslúžil Jozef Lohyňa, ktorý do 82 kg vybojoval
bronz. Jeho oddielový kolega z RH a odchovanec
šumiackeho zápasenia Černák v hmotnosti 100
kg získal 4. miesto. Menej sa darilo Holoubkovi a V.Hönschovi, ktorí sa neprebojovali zo skupín. Strnisko mal veľmi ťažkú skupinu (olympijský víťaz Oganesian) a podal podľa
vyjadrenia trénera uspokojivý výkon. Klasici vybojovali zásluhou Dušana Masára z DTN 4. miesto. Dokázal zdolať aj majstra sveta Fiodorenka (ZSSR), ale to nestačilo. V boji o bronz
podľahol Juhoslovanovi, ktorý mal pochopiteľne
podporu aj na strane rozhodcov. Tibor Jankovics (SLK) obsadil 7. priečku. Ján Kohout a Pe-
42
ter Stehel z DTN nesplnili očakávanie. Vedúcim
výpravy bol Peter Kment, ako rozhodca účinkoval Karol Zelenay.
• 19.-20. apríl, Majstrovstvá Slovenska,
star.dorast-GR, Komárno. Za účasti 79 pretekárov z 12 oddielov si tituly vybojovali: 48 kg
Kállai (GAB), 52 kg T.Horváth (LKE), 56 kg
Meszároš, 60 kg Lászlo (DBA), 65 kg Zagyi
(FIĽ), 70 kg Mikuška, 75 kg R.Matejka, 81
F.Lengyel (SLK), 87 kg J.Palatinus (LRS), +87
kg Sirko (DBA).
• 27.-28. apríl, M-ČSSR, star.žiaci-GR, Borohrádek. Tituly si zo slovenských oddielov vybojovali: 28 kg Kollár, 35 kg Fernyák, 38 kg A.Raisz
(vš. DAC), 45 kg Antal (LBA), 49 kg Brziak
(LKE), 67 kg Šátor, +67 kg Marton (DAC).
• apríl, MT Š.Karadža, dorastenci-VŠ, Ruse
(BUL). V rámci družby miest štartoval výber
Bratislavy. Zvíťazili: Milan Mazáč a Karol
Lászlo. Na tretej priečke skončili: Kalmár do
52 kg, Lengyel do 75 kg.
• 2.-3. máj, MT „Pohár SNP“ dorastenci-VŠ,
Prievidza. Kvalitnú zahraničnú konkurenciu
zabezpečili pretekári NDR, Bulharska a Maďarska. Zvíťazili: 48 kg Dubanský (BPD), 52
kg Meszároš (DBA), 56 kg Kalmár (DAC), 75
kg Gažúr, +87 kg Štěch (PBB).
• 9.-10. máj, M-ČSSR, star.dorast-VŠ, Košice.
Tituly získali: 48 kg T.Horváth (LKE), 52 kg
Meszároš, 56 kg Lászlo (DBA), 60 kg Hrabovský (BPD), 65 kg Svat (LKE), 75 kg
Gažúr (PBB), 81 kg J.Palatinus (LKE), 87 kg
Mazáč (DBA), +87 kg Štěch (PBB). Ďalej do
70 kg Hraban (Brno).
• 17.-18. máj, M-ČSSR, star.žiaci-VŠ, Prievidza. Súťažilo 97 pretekárov z 27 oddielov, z
toho 64 zo SSR. Tituly získali: 28 kg Kollár, 30
kg Sóos (DAC), 32 kg Hromádka (BPD), 35
kg Fernyák, 38 kg A.Raisz (DAC), 41 kg Vavrinec (BPD), 45 kg Kulina (LKE), 49 kg R.Velčický, 53 kg J.Velčický (DBA), 57 kg Meszároš
(DAC), 62 kg O.Szabó (FIĽ), 67 kg Šátor, +67
kg Marton (DAC).
• 24.-25. máj, Celoštátna súťaž ÚTM, ml.dorast-VŠ, Prievidza. Štartovalo 75 pretekárov
zo 14 SVŠ-M, TSM a ŠŠ. Okrem zápasenia súťažili vo viacboji (zhyby, beh 50 m + 1500 m).
Všetky tituly vybojovali slovenskí pretekári: 38 kg
Sršeň (PBB), 42 kg Slaný (DBA), 45 kg Hu-
Jozef Lohyňa (prvý sprava) v skupine najlepších športovcov
ČSSR za rok 1988.
• december, v Tepliciach v Čechách vyhlásili najlepších zápasníkov ČSSR roku 1988: Seniori bez rozdielu štýlu: 1.Lohyňa, 2.Zeman, 3.Jankovics, nasledovali - Černák, Schwendtner, David, Strnisko, Luberda, Masár a Stehel. Juniori:
Frinta, Matejka, Mazáč, Štěch, M. Meszároš.
• 3.-4. december, MT Rogera Coulona, mužiGR+VŠ, Nice (FRA). Na preferovanom turnaji
boli najlepší - Mazáč do 90 kg vo voľnom štýle
a Zeman do 74 kg v klasickom štýle. Obaja
obsadili 3.miesto.
• december, z FILA prišla správa, že dňom 1.
januára 1989 sa uplatňujú zmeny medzinárodných pravidiel - stretnutie bude trvať
5 minút, bez prestávky.
Peter Stehel a Dušan Masár
Súťaže družstiev
1.liga mužov - GR
Z ôsmich účastníkov - 1.Dukla Trenčín 231
b., 2.Ostrava 184 b., 3.Chomutov 121 b.
1.liga mužov - VŠ
Z ôsmich účastníkov - 1.Baník Prievidza 201
b., 2.Košice 161 b., 3.Dukla Trenčín 152 b.
V kvalifikácii o postup do 1.ligy 1989 zvíťazila Dunajplavba, ktorá si účasť zabezpečila
s družstvom ČH B.Bystrica.
Finále dorasteneckej ligy ČSSR
1.Prievidza 58 b., 2.Trenčín 57 b., 3.Košice
43 b., 4.RH Praha 37 b.
Skupina rozhodcov zápasenia zľava: F. Zelenay, Palanský, Mackuliak, Parajka, Luzár, Mudra, Hájek, Velický.
Prvý sprava Janišík.
63
Jozef Lohyňa.
(DBA), 60 kg Brziak (LKE), 65 kg Tureček
(DTN), 70 kg Hennel (BPD), 83 kg Lisý, +83
kg Oross (DBA).
• 18. september - 1.október, Olympijské hry
VŠ+GR, Soul (KOR). Pod vedením trénera Mikuláša Timku štartovali traja voľnoštýliari. Jozef Lohyňa v hmotnosti 82 kg vybojoval bronzovú medailu, čo novinári komentovali
konštatovaním, že má lesk zlata. Nikto nepochyboval o tom, že prehra v 2. kole proti Kórejcovi Hanovi bola nezaslúžená a vynútená. Strnisko a Schwendtner nepostúpili zo skupiny.
V klasickom štýle sa darilo menej, len Tibor Jankovics z DTN dokázal získať cenné olympijské
body, keď v hmotnosti 52 kg obsadil 6. miesto.
Pretekári Zeman, Frinta, Masár (DTN) a David nepostúpili zo skupiny.
• Po olympijskom úspechu bol Jozef Lohyňa
na roztrhanie. Každý s ním chcel robiť interview, kládli mu otázky a čakali odpovede. Vybrali sme jednu z mnohých odpovedí J.Lohyňu: „V zápasení nie sú materiálne podmienky zlé, i
keď možno niektorí tréneri, ktorí do toho hlbšie vidia, by lepšie povedali, čo treba zlepšiť. Podľa môjho názoru však nemôže byť na škodu, keď mládež
budeme vychovávať ku skromnosti, keď sa bude pripravovať v tvrdých podmienkach už od samého zači-
62
atku. Aspoň ju potom nič neprekvapí. Takí, čo sú vychovávaní vo fajnových podmienkach už od samého začiatku,
väčšinou ani neoplývajú takou ctižiadosťou v tréningu
ako borci z drsnejších podmienok. Ja by som sa preto zameral predovšetkým na kvali- Jaroslav Zeman
tu a odbornosť v príprave
mládeže. Jedine cez ňu totiž vedie cesta k úspechu aj
medzi seniormi. Zdá sa mi, že niekde sú dobrovoľní
tréneri využívaní až príliš a profesionálni tréneri sa
schovávajú za ich prácu. Pritom práve dobrovoľní
tréneri sú hodnotení, či už finančne alebo inak, slabšie. Ich prácu by som rozhodne vyzdvihol.“ Poznámka: Mnohé z uvedených slov, ani po rokoch a veľkých zmenách v spoločnosti,
nestratili na aktuálnosti.
• 29.-30. október, M-ČSSR, star.žiaci-VŠ, Košice. Štartovalo 81 pretekárov z 27 oddielov.
Tituly vybojovali: 30 kg Jančiar (ČHB), 33 kg
Čedroň (Ostrava), 37 kg Kollár (DAC), 37 kg
Feri (Kladno), 41 kg Orbán (DBA), 45 kg Balogh (LRS), 50 kg Daniš (DTN), 55 kg Tokár,
60 kg Janitor (LKE), 66 kg Šebesta (DBA),
+66 kg Prešinský (DTN).
• 29.-30. október, MT GRAND PRIX FILA,
muži-GR+VŠ, Budapešť. Z reprezentácie ČSSR
zvíťazil v hmotnosti 82 kg vo VŠ Jozef Lohyňa,
ktorý sa týmto víťazstvom stal aj celkovým víťazom série GP a odniesol si cenu - farebný TV prístroj. Na 2. mieste skončil v hmotnosti 74 kg
v GR štýle Jaroslav Zeman, ktorý sa v sérii zaradil na konečné 4.miesto.
• 5.-6. november, Majstrovstvá Slovenska,
ml.žiaci-VŠ, Rim.Sobota. Zúčastnilo sa 159
pretekárov zo 17 oddielov. Tituly: 26 kg Škorec (PLN), 28 kg Turanský (DBA), 30 kg Pekár (PLN), 32 kg Gajdoš (SBA), 35 kg Novosad (PLN), 38 kg Tokár (LKE), 41 kg Arpáš
(PLN), 45 kg Golončák (ČHB), 49 kg Weissenstein (DBA), 53 kg Huska (DBA), 57 kg
Babiak (ŠTK), 62 kg Babics, +62 kg Menyhár
(GAB).
• december, Slávnostné vyhlásenie najlepších
športovcov ČSSR za rok 1988 v Slušoviciach. Do
desiatky „naj“ zaradili aj zápasníka Jozefa Lohyňu, držiteľa bronzovej medaile z OH 1988.
dák (LKE), 48 kg Urbančok, 51 kg Šorman
(BPD), 55 kg T.Horváth (LKE), 59 kg Lászlo
(DBA), 63 kg Adamišin, 68 kg Tokár, 73 kg
Vaňura (vš. LKE), 78 kg Tarnóczy (BPD), +78
kg Čupka (PBB). Poradie vo viacboji: 1.Svoboda (TSM Brno) 49 b., 2.Palatinus (ŠŠ Košice) 47 b.
• 24.-25. máj, M-ČSSR, star.dorast-GR, Plzeň. Za účasti 70 pretekárov z 20 oddielov
zvíťazil zo Slovenska len Sirko v hmotnosti
+87 kg. Slovenské oddiely si odniesli ešte
osem medailí.
• 14.-15. jún, MT Dunajský pohár, juniori 20VŠ, Bratislava. 27. ročník tradičného turnaja
sa konal za účasti 116 pretekárov (z toho 81
z ČSSR). Zo zahraničia - Ruse, V.Tarnovo, Jena, Budapešť. Zvíťazili: 52 kg Meszároš
(DBA), 57 kg Belák (DTN), 100 kg Pittner
(Praha), 130 kg Štěch (PBB). Družstvá:
1.V.Tarnovo 36 b., 2.Jena 33 b., 3. Lok.Ruse
29 b., 4.Dunajplavba 22 b.
• 14.-15. jún, Celoštátna súťaž ÚTM, ml.dorast-GR, Třinec. Zúčastnilo sa 53 pretekárov z
11 útvarov. Zo slovenských pretekárov zvíťazili: 38
kg Margit (TSM SLK), 42 kg Hauer (TSM LBA),
51 kg Raisz (TSM SLK), 63 kg Mikuška (ŠŠ Bratislava), +78 kg Jangl (TSM LBA).
• 27.-28. jún, MT VC Rakúska, muži-GR+VŠ,
Wals (AUT). Zúčastnilo sa 57 pretekárov z 15
krajín. Vo VŠ získal Revický 3.miesto, Kovaľ
skončil na 6.priečke. V GR štartoval Púchovský.
• 4.-6. júl, Spartakiáda bezpečnostných zborov socialistických krajín, muži-VŠ, Praha.
Turnaja sa zúčastnilo 141 pretekárov z 10
krajín. Výsledky zápasníkov, ktorí reprezento-
Juraj Štěch
vali RH Praha: 82 kg Lohyňa - 2.miesto, 90
kg Strnisko, 100 kg Černák - 3.miesto. Z hosťujúcich borcov obsadil M.Jedlička do 57 kg
- 2.miesto, Okoličány do 48 kg a Vagáč do 52
kg - 6.miesto.
• júl, Majstrovstvá sveta, juniori 20-VŠ, Lindköping (SWE). Šampionát sa našim reprezentantom vydaril, keď odchovanec PBB Štěch v
hmotnosti 130 kg vybojoval striebro a Roman
Púchovský z LKE v hmotnosti 90 kg obsadil
5.priečku.
• júl, Majstrovstvá Európy, juniori 20-GR,
Malmö (SWE). Zo slovenských zápasníkov sa
najlepšie darilo Jánovi Takáčovi, pretekárovi
DTN, ktorý obsadil 5.miesto.
• 11. júl, v Moskve začali Hry dobrej vôle. Zápasníci ČSSR neboli pozvaní. ZSSR získal vo
VŠ sedem zlatých medailí.
• 16.-20. júl, Majstrovstvá sveta, juniori 18VŠ+GR, Schifferstadt (NSR). Vo voľnom štýle
štartovali: Palatinus (LKE) a Mazáč (DBA),
ktorí sa neprebojovali do záverečných bojov. V
klasickom štýle sa darilo Richardovi Matejkovi
(DTN), ktorý získal bronzovú medailu.
• 29.-31. august, MT Družba, juniori 18-VŠ,
Ulanbátar (MGL). Pod vedením trénera Petra Letka štartovali pretekári: 48 kg Dubanský
(BPD), 52 kg Kalmár (DAC), 56 kg Lászlo
(DBA), 60 kg Fejerčák, 65 kg Svat, 70 kg J.Tokár, 75 kg Kačmarík, 81 kg J.Palatinus, +87 kg
R.Jaroš (vš. LKE).
• 12.-13. júl, Majstrovstvá spriatelených armád-GR, Wroclaw (POL). Najlepší výsledok
zabezpečil Dušan Masár, ktorý do 100 kg získal 1.miesto. Na cennom 4.mieste skončili
ďalší borci DTN - 57 kg Kohout a 68 kg Turek.
• 13.-15. september, VC ČSSR, muži-GR+VŠ,
Praha. Na 1. ročníku
súťaže Grand Prix
štartovalo dovedna
198 borcov z 15 krajín. Šport priniesol výsledky pod titulkom
„Z našich v plnom lesku len Lohyňa.“ V súťaži klasikov bojovalo
94 pretekárov (40 domácich). Z pretekárov zo slovenských od- Richard Matejka
43
dielov možno vyzdvihnúť výkon Jankovicsa,
ktorý do 52 kg obsadil 2.miesto za skvelým
Nórom Ronningenom, Stehel z DTN skončil
na 3.mieste za Maďarmi Komáromi a Szivos.
Vo voľnom štýle sa predstavilo 104 borcov
(35 domácich). K Lohyňovmu zlatu pridali
naši ešte tri medaily, všetky strieborné. Vybojovali ich Holoubek, Švajlenka (BPD) a
Hrincsár (LKE). Turnaj mal skvelú úroveň po
stránke športovej i organizačnej. S dosiahnutými výsledkami sme však už nemohli byť úplne spokojní.
• 4.-5. október, Majstrovstvá Slovenska,
juniori-VŠ+GR, Snina. Tituly získali: 52 kg Deák, 57 kg Luzár, 62 kg Okoš, 68 kg Gombár
(vš. DTN), 74 kg Svat, 82 kg J.Palatinus
(LKE), 90 kg Mazáč (DBA), 100 kg R.Jaroš
(LKE), 130 kg Sirko (DBA). Tituly v GR vybojovali: 52 kg Zobák (DTN), 57 kg Mariasi (SLK),
62 kg N.Bielokosztolszký, 68 kg Drmola, 74
kg R.Matejka, 82 kg Jochýmek (vš. DTN), 90
kg Takács (SLK), 130 kg Majtner (DTN).
• 11.-12. október, Majstrovstvá Slovenska,
ml.žiaci-GR, Šamorín. Majstrovské tituly vybojovali: 26 kg Varga (DAC), 28 kg Ambruš
(GAB), 30 kg Pietrik (SBA), 32 kg Pekár
(PLN), 35 kg Ašványi, 38 kg Danihel (DBA),
41 kg Hauer (GAB), 45 kg Galko, 49 kg Rybár, 53 kg P.Pecha (vš. DBA), 57 kg Bertalan
(GAB), 62 kg Rendoš, +62 kg Hrúz (LKE).
• 21.-26. október, Majstrovstvá sveta, mužiGR+VŠ, Budapešť. Vyvrcholením zápasníckej
sezóny bol 35. svetový šampionát klasikov a 24.
MS voľnoštýliarov v budapeštianskom Sportcsarnoku. Klasici príliš neoslnili. Z pretekárov zo
slovenských oddielov dosiahol Tibor Jankovics v
hmotnosti 52 kg pekné 5.miesto, Stehel nepostúpil zo skupiny. Vo voľnoštýliarskej časti bol
najúspešnejší Jozef Lohyňa, ktorý v hmotnosti
82 kg vybojoval bronzovú medailu. Jeho oddielový kolega Július Strnisko sa musel uspokojiť s
5.priečkou. Milan Revický z DTN podal dobrý
výkon, ale do záverečných bojov nepostúpil.
• 25.-26. október, Majstrovstvá Slovenska,
ml.žiaci-VŠ, Rim.Sobota. Tituly získali: 26 kg
Varga (DAC), 28 kg Čikel (DTN), 30 kg Pietrik (SBA), 32 kg Pauly (LRS), 35 kg Tarnóczi
(DAC), 38 kg Danihel (DBA), 41 kg Hauer
(GAB), 45 kg R.Lisý (DBA), 49 kg Hučár
44
(SNI), 53 kg P.Pecha (DBA), 57 kg Bertalan
(GAB), 62 kg Rendoš, +62 kg Novák (LKE).
• 8.-9. november, M-ČSSR, juniori-GR+VŠ,
Komárno. Tituly GR: 48 kg Zobák, 57 kg Bielokosztolszký, 74 kg R.Matejka, 90 kg Lengyel, 100 kg Majtner (vš. DTN). Tituly VŠ: 57 kg
Belák, 62 kg Chobot, 68 kg Gombár (DTN),
74 kg Gažúr (RH), 82 kg Svat (DTN), 90 kg
Mazáč (DBA), 100 kg Ívenz (BPD), 130 kg
Štěch (RH).
• 15.-16. november, MT Pohár ZČSSP, star.žiaci-VŠ, Prievidza. Zvíťazili: 28 kg Zaťko (PBB),
30 kg Kollár (DAC), 32 kg Salay (DBA), 35 kg
Hudák (LKE), 38 kg Fernyák (DAC), 41 kg
A.Raisz (SLK), 45 kg Hlásny (BPD), 49 kg
R.Velčický, 53 kg J.Velčický (SBA), 57 kg Tureček (DTN), 62 kg Meszároš (DBA), 67 kg
O.Szabó (LKE), 75 kg M.Lisý (DBA).
• december, po náročnej a úspešnej sezóne si
najlepší voľnoštýliari oddýchli v Mariánskych
Lázňach. V polovici decembra odcestoval
Mikuláš Timko so skupinou - Schwendtner,
Revický, Lohyňa, Černák, Ívenz, Vokurka do
bieloruského mesta Stajka. Vrátili sa tesne
pred Vianocami.
Súťaže družstiev
1.liga - voľný štýl
1.BPD 222 b., 2.LKE 171 b., 3.DTN 131 b.,
ďalej RH 119 b., DBA 95 b., FIĽ 71 b., PLN 42
b., PBB nedokončil súťaž.
1.liga - klasický štýl
1.Baník Ostrava 241 b., 2.DTN 220 b., 3.RH
142 b., SLK nedokončil súťaž.
Národná liga SSR, muži-VŠ
1.LRS 145 b., 2.SNI 144 b., 3.LKE B 128 b.,
4.BPD B 103 b.
Národná liga SSR, muži-GR
1.LBA 175 b., 2.ŠTK 128 b., 3.SPB 104 b.
Národná liga SSR, dorast-VŠ
1.LKE 117 b., 2.Dunajplavba 97 b., 3.BPD 83
b., ďalej DTN, PBB, PLN, DAC, SNI, SBA,
PAR, LRS, FIĽ.
teri. Kým vozil
medaily, výhrady neboli
až tak silné.
Lohyňa však
úroveň dokázal aj na MT v
Tbilisi,
kde
zvíťazil
nad
neskorším
majstrom Európy Vorobjovom zo ZSSR.
Ľ.
Lohyňa
Pavel Frinta
oponoval stanovisku J.Šveca a tvrdil, že najväčšie rezervy
voľnoštýliarov sú v myslení.
• 11.-12. jún, M-ČSSR, juniori-VŠ, Snina. Zúčastnilo sa 66 pretekárov zo 14 oddielov. Tituly vybojovali: 48 kg Sršeň (ČHB), 52 kg
T.Horváth (LKE), 62 kg Zagyi (DTN), 100 kg
Čupka (ČHB). Z českých oddielov: Gažúr,
Mazáč, Štěch (odchovanci zo SSR), ďalej
Kantor, Pozníček, Hraban.
• 11.-12. jún, M-ČSSR, juniori-GR, Jihlava.
Štartovalo 54 pretekárov zo 14 oddielov. Tituly získali: 52 kg Choleva, 68 kg Gazdík
(DTN), 100 kg Jangl (LBA). Ďalej borci z ČSR
- Štolc, Neckář, Maxa, Varga, Hord, Mach.
• 2.-3. júl, MT W.Seelenbindera, mužiGR+VŠ, Lipsko. Z voľnoštýliarov bol najúspešnejší Miroslav Luberda, ktorý v hmotnosti 130 kg obsadil 2.miesto. V súťaži klasikov
sa najlepšie darilo Stehelovi a Davidovi, ktorí obsadili 4.miesto.
• 14.-19. júl, Majstrovstvá sveta, juniori 18Wolfurt (AUT). Šampionát sa zápasníkom
ČSSR nevydaril ani v jednom štýle. Z voľnoštýliarov skončil Lászlo (DBA) až na 7.priečke.
T.Horváth a Vl.Čupka boli vyradení v skupinách. V klasickom štýle F.Lengyel obsadil 6.
miesto, Križanovič a Vít skončili svoje účinkovanie už v skupine.
• 29.-31. júl, Veľká cena ČSSR, muži-GR+VŠ,
Praha. Podujatie zaradené do série turnajov
GP
navštívilo
85
borcov
z 12 krajín. V klasickom štýle sme mali až päť
borcov vo finále, zvíťazil však len David
v hmotnosti 130 kg z ČSR. Pretekári DTN
R.Matejka,
P.Stehel a Zobák obsadili
2.miesto,
T. J a n k o v i c s
3.miesto.
Vcelku veľmi
úspešné bolo
aj vystúpenie
voľnoštýliarov, kde J.Lohyňa obsadil
1.miesto, Revický
získal
2 . p r i e č k u , Marián Meszároš
Arendáš a Schwendtner skončili na 3.mieste.
Obdobne Štěch z RH.
• 12.-14. august, MT Družba, juniori-GR, Camaguey (CUB). Pri účasti 68 pretekárov z 8
krajín skončili borci ČSSR (výlučne z českých
oddielov) v zložení: Vít, Bielesz, Tengler a Žák
medzi poslednými.
• 21.-26. august, Majstrovstvá Európy, juniori
20, Walbrzych (POL). Pod vedením trénera
Scheinera dosiahli klasici skvelý úspech víťazstvom Frintu (RH) v hmotnosti 82 kg. Aj R.Matejka z DTN priniesol medailu - bronzovú. Ďalší
Trenčan Březný bodoval na 6.mieste. Voľnoštýliari pod vedením trénera Gerboca sa museli
uspokojiť s nevďačnými 4.miestami, o ktoré sa
pričinili: Meszároš (DTN) a dvojica z RH - Mazáč a Štěch. Za zmienku stojí 6.miesto Gažúra.
• september, na jesennom zasadnutí VZZ SÚV
ČSZTV bola diskutovaná otázka medziľudských
vzťahov v zápasníckom hnutí na Slovensku. Doterajší predseda M.Lisý už nekandidoval a novým predsedom sa stal L.Mlynek z DTN.
• 8.-9. september, M-ČSSR, star.žiaci-GR,
Ostrava. Štartovalo 80 pretekárov z 36 oddielov. Tituly získali: 33 kg Varga (DAC), 45 kg
Orban (DBA), 60 kg J.Meszároš (DAC), 66
kg Krajčí (LBA), 73 kg Lohazer (SPB), +73 kg
Prešinský (DTN). Z ČSR Koza a Štefek
(Ostrava), Oslovský (Louny), Grulich (Borohr.), Andrejev (Ostrava).
• 17.-18. september, Turnaj talentovanej mládeže-VŠ, Praha. V súťaži mladších dorastencov
zvíťazili: 40 kg Ondrovič (SNI), 47 kg Bernát
(BPD), 51 kg Kováč (LKE), 55 kg Takáč
61
oddielov. Tituly: 48 kg Sršeň (ČHB), 52 kg
Hauer (DTN), 57 kg Slaný (DBA), 62 kg Kalmár (DAC), 68 kg Liška (DBA), 74 kg Svat
(LKE), 82 kg Cseh (DAC), 90 kg Szladicsek
(DBA), 100 kg Takáč (SLK), 130 kg Sirko
(DTN).
• 14.-15. máj, MT Štít 5. května, dorast-GR,
Praha. Zúčastnilo sa 126 pretekárov zo 4 krajín. Víťazstvá dosiahli Križanovič a F.Lengyel
(DTN), z ČSR Lachman a Vít. Ostatné hmotnosti vyhrali zahraniční borci.
• 14.-15. máj, Majstrovstvá Európy, muži-GR,
Kolbotn (NOR). ČSSR reprezentovala trojica
zápasníkov pod vedením trénera Ervína Vargu.
Jaroslav Zeman (RH) získal striebro, Peter Stehel (DTN) udatne bojoval, ale skončil až na
9.mieste. Vaněk bol vyradený.
• 21.-22. máj, MT juniorov 20-VŠ, Halle
(NDR). Pod vedením reprezentačného trénera Jozefa Gerboca získali Štěch do 130 kg a
Mazáč do 90 kg (RH) druhé a tretie miesto.
Gažúr skončil na 6.mieste. Zagyi a Palatinus
nepostúpili.
• máj, MT GP Poľska, muži-VŠ, Poznaň
(POL). Štartovalo 106 pretekárov z 12 krajín,
z toho ČSSR malo 7 pretekárov. Revický do
74 kg (DTN) obsadil 4.miesto. Švajlenka a
Hrincsár skončili o jednu priečku nižšie.
• 21. máj, Majstrovstvá Slovenska, junioriGR, Bratislava. Prišlo len 14 zápasníkov zo 4
oddielov. Vo viacerých hmotnostných kategóriách sa vôbec nezápasilo.
• 21.-22. máj, MT Pohár SNP, dorastenci-VŠ,
Prievidza. Zúčastnilo sa 139 pretekárov zo 16
60
Jozef Lohyňa
Dušan Masár v akcii.
družstiev, z toho 3 boli zo zahraničia. Zvíťazili: 50 kg Vavrinec (BPD), 58 kg Lászlo (DBA),
68 kg Lacko (BPD), 81 kg Krošlák (PAR).
Družstvá: 1.Dunajplavba Bratislava 35 b.,
2.Maďarsko 30 b., 3.Baník Prievidza 28 bodov.
• 4.-5. jún, Majstrovstvá Slovenska, ml. žiaciGR, Nitra. Štartovalo 152 pretekárov zo 16
oddielov. Tituly získali: 26 kg Škorec (PLN), 28
kg Müller (LBA), 30 kg Pekár, 32 kg Novosad
(PLN), 35 kg Nagy (GAB), 38 kg Tokár (LKE),
41 kg Arpáš (PLN), 45 kg Weisenstein (DBA),
49 kg Horváth (GAB), 53 kg Huska (DBA),
57 kg Gudzan (LKE), 62 kg Dubiak (SNI),
+62 kg Menyhart (GAB).
• 9. jún, Čsl.sport s titulkom „Nejdůležitejší
je srdce“ píše o stave príprav zápasníkov na
OH 1988 v Soule. Letenky majú už isté Jaroslav Zeman v klasickom a Jozef Lohyňa vo voľnom štýle. Obaja už splnili výkonnostné limity. V hre zostali v GR - Jankovics, Durčák,
Masár a David, vo VŠ - Schwendtner, Strnisko a Luberda. V záujme skvalitnenia prípravy
si SVŠ budú vymieňať sparingov. Jiří Švec,
ústredný metodik vo svojej správe hodnotil
stav voľnoštýliarov a konštatoval, že situácia
v kolektíve je sklamaním. Jozefovi Lohyňovi sa vytýkalo
zaostávanie v silovej príprave. Téma okolo silovej prípravy sa opäť
otvorila po neúspechu na
ME
v
Manches-
Národná liga SSR, dorast-GR
1.SLK 183 b., 2.LBA 177 b., 3.ŠTK 113b.
Finále M-ČSSR, dorast.družstiev-VŠ
1.LKE 52 b., 2.DBA 51 b., 3.BPD 44 b., 4.RH
43 b.
Hodnotenie oddielov SSR za rok 1986
1.LKE 647 b., 2.DBA 492 b., 3.DAC 304 b.,
4.BPD 282 b., 5.DTN 243 b., 6.SNI 220 b.,
7.LRS 193 b., 8.PLN 186 b., 9.SLK 185 b.,
10.GAB 176 b.
Zo života oddielov
Zápasenie v Komárne
V máloktorom športe sa na máloktorom mieste nájde taký prvoligový oddiel, ktorý by staval tak výhradne na vlastných odchovancoch, ako je to v prípade družstva zápasníkov TJ Slávia ODPM
Komárno v gréckorímskom štýle. V Komárne sa spoliehajú na vlastné sily. A s výsledkami dlhoročnej práce s mlaďou, počnúc žiačikmi až po tých odrastenejších, v tréningovom stredisku mládeže vystačia na to,
aby so cťou obstáli v celoštátnom zápolení s konkurentami, čo ako magnet priťahujú do lepších podmienok borcov zo širokých teritoriálnych okruhov.
Komárňanský zápasnícky šport dospel k jubileu. Už
je tomu tridsaťpäť rokov, čo Štefan Meszeš, Ladislav
Tóth, Rudolf Benza, Alexander Petráš, Jozef Strečko, Ján Bohuš a tí ďalší položili základy tohoto mužného športu v „meste vôd“, resp. sa starali o jeho
ďalšie zveľadenie. Sprvoti to bolo pod hlavičkou Škody, neskôr Strojára, Spartaka a napokon Slávie
ODPM Komárno.
Názov platný aj v súčasnosti nosia na svojich teplákoch komárňanskí zápasníci už vyše dvadsať rokov,
počas ktorých vyrástli medzi nimi takí reprezentanti, akým bol Ladislav Csoma, neskôr zápasiaci za
Duklu Trenčín, či v súčasnosti Tibor Jankovics, ktorý sa po hosťovaní v Baníku Ostrava opäť vrátil domov a aj po nie celkom vydarenom vystúpení na ME
1986 v Aténach (7. miesto v kategórii do 52 kg) má
plnú dôveru trénera čs. „klasikov“ Miroslava Janotu.
Pravda, už predtým šírili dobré meno Spartaka borci takých kvalít, ako olympionik rokov šesťdesiatych
a súčasný tréner SU Teplice Vojtech Tóth alebo dlhoročný reprezentant, a i po tridsiatke ešte stále
opora bratislavskej Dunajplavby, Juraj Kovács.
Ako ich nádejní nasledovníci sa javia v súčasnosti
medailista z juniorskej Družby Karol Lengyel, takisto viacnásobní dorasteneckí majstri ČSSR Norbert
Bielokosztolszký a František Zobák a ďalší ich rovesníci. Dobrá spolupráca s Armádnym strediskom vrcholového športu v Trenčíne sa prejavuje
v tom, že celý rad chlapcov z Komárna si v priebehu
rokov zdokonaľoval svoje športové majstrovstvo,
ostatne nie je to inak ani teraz, počas základnej vojenskej služby, a niektorí i po nej, v Dukle pod Matúšovým hradom. Nezainteresovaní vysoko oceňujú i
nezištný postoj vedúceho trénera vojakov a asistenta
trénera reprezentácie Josefa Kolářa, ktorý vždy
ochotne pomôže v príprave Tibora Jankovicsa na vrcholné medzinárodné podujatia, obyčajne formou
„stáží“ v ASVŠ. Kiežby podobne fungovala súčinnosť
jednotlivých článkov útvarov talentovanej mládeže a
vrcholového športu aj na iných miestach...
V súčasnosti ráta oddiel zápasenia Slávie ODPM
110 členov, z toho je 95 aktívnych borcov. Vo vlastnej telocvični postavenej v akcii „Z“ trénujú tri razy
do týždňa i mladí členovia školského športového
strediska pod vedením Jozefa Vargu a Ernesta Pólyu. Obaja sa tiež aktívne podieľajú aj na práci výboru oddielu, v ktorom pod vedením predsedu PaedDr. Ladislava Máriásiho sa tiež činia Július
Szeder, MUDr. Anton Marek, Anna Lengyelová,
Katarína Szalayová, Ružena Bočáneková, a samozrejme i Štefan Virág. Popri plnení povinností vyplývajúcich z funkcie predsedu Výboru zväzu zápasenia
SÚV ČSZTV mu naďalej leží na srdci i rozvoj zápasníckeho športu vo vlastnom meste.
Prvý kontakt s týmto odvetvím nadobudol Štefan
Virág ešte v roku 1951 ako učeň v Prievidzi. V päťdesiatomštvrtom sa stal dorasteneckým majstrom
republiky, o tri roky nato už pracoval ako tréner
z povolania pre vtedajší Nitriansky kraj. A kontakt,
v takej či onakej forme, odvtedy so svetom žineniek
nikdy nestratil. Vari až teraz, keď ho prednedávnom, práve keď mal oslavovať päťdesiatiny, choroba pripútala na nemocničné lôžko. Ale kto ho dobre pozná, vie že tohoto človeka od športu, ktorému
venoval toľko času a energie, odtrhnúť nemožno.
Text - Ľudovít Major, Šport 30.IV. 1986.
45
Zápasenie v Starej Ľubovni zapustilo korene
Do druhého desaťročia športovej činnosti vstúpila
Telovýchovná jednota Červená hviezda Stará Ľubovňa. Je známa najmä výsledkami mužského volejbalu, ktorého reprezentanti po titule majstra
okresu chcú sa úspešne presadiť v kvalifikácii o postup do majstrovstiev Východoslovenského kraja.
Návšteva v telovýchovnej jednote však mala celkom
iný cieľ. Sám predseda oddielu Miroslav Bošňovič
bol prekvapený, pretože od zrodu zápasníckeho oddielu uplynulo sotva pol roka a už je o popularizáciu výsledkov mladých adeptov záujem.
„Záujem u detí podnietil telovýchovnú jednotu ČH,
ktorej funkcionári sa s chuťou pustili do práce.
Okresný výbor ČSZTV i tel. jednota Lokomotíva
Košice aktivitu len znásobili a keď sa TJ ČH podarilo získať bývalých aktívnych zápasníkov Lokomotívy Michala Turkyňáka a Jána Klimčáka, práca oddielu sa rozbehla naplno. Pravda, počiatočný
entuziazmus chlapcov postupne ochaboval. Zápasenie je mužný šport a žiada hodiny tvrdej práce, kým
sa dostavia prvé úspechy,“ uviedol rozhovor M.Bošňovič.
Na začiatky zaspomínal aj tréner Klimčák. „Spočiatku pre deväť až štrnásťročných chlapcov nebolo v
telocvični miesta, taký bol záujem. Ale po niekoľkých tréningoch sa situácia menila. Daktorí zistili,
že sú málo obratní, čo v zápasení dominuje. Iných
náročnosť tréningov premohla a radšej sami prestali zápasiť. Do tretice zasiahli aj rodičia. Nepoznajú
tento šport a v domnienke, že ich dieťa sa môže zraniť, radšej zakázali tréning. Isteže, tri tréningy týždenne v podvečerných hodinách, to nie je nijaká zábava. Nuž sa rady zriedili. Navyše neustále
sledujeme aj študijné povinnosti žiakov, hlavne prospech. Kto sa neučí, nemá miesto v telocvični! To je
naša zásada. Športovať môže len žiak, ktorý si dokáže rozložiť sily: dobre sa učí a usilovne trénuje.“
46
Vo februári prešli mladí zápasníci Červenej hviezdy
Stará Ľubovňa prvým pretekárskym krstom. Štart
na majstrovstvách kraja mal preveriť, čo sa za krátky čas naučili. Samotní tréneri boli zvedaví, ako sa
ich zverenci dokážu presadiť v súťaži. A neboli sklamaní! Šestica pretekárov v súťaži družstiev obsadila veľmi pekné tretie miesto za skúsenými celkami
Košíc a Sniny, ale pred Popradom. V jednotlivcoch
bol tretí Drabant, štvrtý Gladiš, piaty Bialončík. Prví dvaja mali zabezpečený postup na majstrovstvá
Slovenska, na ktorých v gréckorímskom zápasení
skončil Drabant štvrtý.
Úspešne si počínali Staroľubovňania aj na majstrovstvách kraja vo voľnom štýle. Gladiš vystúpil na
stupeň najvyšší a získal titul majstra kraja. Spolu s
tretím Drabantom postúpili na majstrovstvá Slovenska. Na nich sa viac darilo Drabantovi, ktorý si
štvrtým miestom zabezpečil štart na majstrovstvách
republiky. Mladí zápasníci sa pravidelne zúčastňujú
na turnajoch v rámci pionierskej športovej ligy a
umiestňujú sa na popredných miestach.
„Znova musím vyzdvihnúť úsilie OV ČSZTV i odboru školstva ONV. Spoločnými silami sa podarilo
od nového školského roku zabezpečiť zriadenie tréningového strediska mládeže. Tým sa viac skvalitní
tréningový proces, materiálna základňa sa rozšíri.
Dozaista sa zmení postoj voči zápasníckemu športu
a záujem u mladých sa znásobí. Aký budeme mať
základ, taká neskôr bude nadstavba. Chceme s
mládežou pracovať systematicky, aby zápasenie v
Starej Ľubovni patrilo k špičkovým športom. Len
problém okolo nedostatku úborov nám robí starosti“, povedal predseda oddielu M. Bošňovič.
A my dodávame: treba, aby iniciatívu funkcionárov
TJ ČH Stará Ľubovňa podporili aj samotní rodičia.
Veď rozhodcov a trénerov je v zápasníckom športe
ako šafránu.
Viliam Gretsch, regionálna tlač - 1986.
(DTN), Marušák (BPD) neuspela. Do finále
nepostúpil ani jeden.
• 26.-27. marec, Majstrovstvá Slovenska,
star.dorast-GR, Rim.Sobota. Zúčastnilo sa
73 borcov z 12 oddielov. Tituly: 46 kg Rákoczi, 50 kg Halász (GAB), 54 kg Karvay (PLN),
58 kg Bačík, 63 kg Antal (LBA), 68 kg Lacko
(BPD), 74 kg Choma (LKE), 81 kg Mikuška,
88 kg Jangl, +88 kg Klučiar (vš. LBA).
• 16.-17. apríl, Majstrovstvá Slovenska, st.žiaci-VŠ, Košice. Zúčastnilo sa 167 pretekárov
zo 17 oddielov. Tituly si odniesli: 30 kg Varga,
33 kg Kollár (DAC), 37 kg Pietrik (SBA), 41
kg Orbán, 45 kg Ašványi (DBA), 50 kg Balogh (LRS), 55 kg J.Meszároš (DAC), 60 kg
Pos (BPD), 66 kg Šebesta (DBA), +66 kg Prešinský (DTN).
• apríl, voľnoštýliari ČSSR absolvovali v Kyslovodsku sústredenie s poprednými pretekármi ZSSR. Zúčastnili sa - tréner Mikuláš
Timko, zo slovenských oddielov pretekári Schwendtner, Revický, Luberda, z RH Praha Lohyňa, Strnisko, Mazáč, Černák. Nasledovala účasť na MT v Tbilisi, kde sa nedosiahlo
popredné umiestnenie.
• 16.-17. apríl, M-ČSSR, star.dorast-GR,
Havl.Brod. Zúčastnilo sa 84 pretekárov z 22
oddielov. Tituly vybojovali: 54 kg Urbančok
(BPD). Slovenskí zápasníci získali ďalej sedem medailí. Z ČSR zvíťazili: Tengler, Pail,
Vít, Bielesz, Soukup, Kameník, Turek, Hora,
Cikán.
• 16.-19. apríl, Majstrovstvá Európy, muži-VŠ,
Manchaster (GBR). Pri absencii opôr reprezentácie Luberdu (LKE) a Strniska (RH) sa
musel tréner Mikuláš Timko uspokojiť s päticou
zápasníkov. Do 82 kg obsadil Lohyňa 5.miesto,
do 100 kg Černák 6 . miesto. Trojica Schwendtner, Revický a Mazáč neuspela.
• 16.-17. apríl, MT mužov-VŠ, Kábul (AFG).
Belák a Galbavý (DTN) a Hodossy (DAC)
skončili na 3.priečke.
• 23.-24. apríl, M-ČSSR, star.dorast-VŠ,
Dun.Streda. Štartovalo 89 pretekárov zo 14
oddielov. Tituly získali: 46 kg Fernyák, 50 kg
A.Raisz, 54 kg S.Nagy (vš. DAC), 58 kg Lászlo (DBA), 63 kg Sz.Raisz (DAC), 68 kg Mesiarkin (ČHB), 74 kg Cseh (DAC), 81 kg Krošlák (BPD), 88 kg Čupka (ČHB), +88 kg
Bago z Prievidze víťazí nad Böhmom..
Gregorička (DBA).
• 28.apríl - 2.máj, MT juniorov 18-VŠ+GR,
Eberswalde (NDR). Pri účasti pretekárov z 5
krajín sme dosiahli tieto výsledky: V GR štýle - 88
kg F.Lengyel (SLK) - 2.miesto, 81 kg Križanovič a 74 kg Mikuška (LBA) - 5. priečka. Z ČSR
sa najviac darilo Vítovi v hmotnosti 58 kg,
ktorý získal 1.miesto. Vo VŠ vybojoval Fernyák (DAC) - 1.miesto. Ďalší pretekári zo SSR v
hmotnosti 54 kg Horváth, 68 kg Liška, 74 kg
Cseh skončili na 4.mieste, Vavrinec v hmotnosti 50 kg na 5.mieste.
• máj, Čsl.sport informuje, že reprezentácia
pod vedením E.Vargu štartovala na memoriáli Luricha v Tallinne. V hmotnosti 82 kg Takáč (DTN) dvakrát vyhral i prehral. David obsadil 4.miesto a boj o 3.miesto musel vzdať,
nakoľko výprava ČSSR musela predčasne nastúpiť na spiatočnú cestu.
• 4. máj, Čsl.sport píše o odjazde voľnoštýliarov do Japonska. V krajine vychádzajúceho
slnka mali na programe prípravu s domácou
reprezentáciou. Tréner Mikuláš Timko viedol
skupinu pretekárov v zložení: Jozef Lohyňa,
Jozef Černák, Július Strnisko (vš. z RH), Miroslav Luberda (LKE).
• 7.-8. máj, Majstrovstvá Slovenska, junioriVŠ, Košice. Zúčastnilo sa 71 pretekárov z 11
59
Jozef Lohyňa na snímke v dueli s Bagom.
kg Arendáš a do 68 kg Švajlenka, ktorí si odniesli 1.miesto. Na 2.mieste skončili Vohnout, Mendel, Holoubek, Kostiviar a V. Kováč. Tretiu pozíciu si vybojovali O.Fábrik,
Palinkáš a Híreš.
• 4.-6. marec, MT ARTEX GRAND PRIX, muži-GR, Pécs (HUN). Na turnaji štartovalo 116
pretekárov z 13 krajín. ČSSR zastupovala 7členná skupina. Najlepší výsledok dosiahol
R.Matejka (DTN), ktorý bol druhý, J.Zeman
obsadil tretie miesto.
• 5.-6. marec, M-ČSSR, ml.dorast-VŠ, Nitra.
Štartovalo 88 pretekárov z 24 oddielov. Tituly: 40 kg Németh (GAB), 43 kg Hudák (LKE),
47 kg Fernyák, 51 kg A.Raisz, 55 kg R.Hakszer (vš. DAC), 65 kg Jackanin (LKE), 70 kg
D.Palatinus (DTN), 83 kg Sátor (DAC). Ďalej vyhrali Bydžovský, Švarc (RH), +83 kg Kocman (H.Brod).
• 12.-13. marec, MT Olimpi Cola Kupa, juniori 18-VŠ, Szombathely (HUN). Turnaja sa
zúčastnilo 151 pretekárov z 5 krajín. ČSSR zastupovali Baník Prievidza a DAC. Prvenstvá vybojovali: 46 kg Fernyák (DAC), 50 kg Vavrinec
58
(BPD), 88 kg Čupka (PBB).
• 12.-13. marec, MT Dan Koleva, muži-VŠ,
Jambol (BUL). V konkurencii 158 pretekárov
zo 16 krajín podal najlepší výkon Jozef Lohyňa do 82 kg, ktorý skončil na 3.mieste. O lepšie umiestnenie ho pripravil sporný verdikt
rozhodcov v deuli s domácim borcom. Jeho
výkon ocenilo aj obecenstvo, ktoré mu poďakovalo potleskom. Bulhara vypískali. Do 74
kg dosiahol Revický 6.miesto. Ďalších šesť
borcov neuspelo.
• 12.-13. marec, M-ČSSR, ml.dorast-GR, Teplice. Štartovalo 86 pretekárov z 29 oddielov.
Tituly: 40 kg Németh, 43 kg Rákoczi (GAB),
55 kg Velčický (DTN). Z českých oddielov:
Kabourek, Pail, Vít, Podola, Soukup, Gažur,
Hliba, Kocman.
• 12.-13. marec, XIX. MT Štít únor. vítězství,
Praha. Zúčastnilo sa 62 pretekárov ČSSR
a 10 z POL. Víťazstvo si odniesli: 57 kg Horváth
(LKE), 62 kg Zagyi (DTN), 74 kg Hrbáň, 130
kg Štěch (RH), 90 kg Palatinus, 100 kg Sirko
(DTN). Ostatné prvenstvá vybojovali zahraniční.
• 12. marec, Zasadnutie VZZ ÚV ČSZTV. Predseda zväzu dr. P.Kment vo svojom kriticky ladenom referáte zaujal veľmi tvrdé stanoviská
k mnohým otázkam, ktoré brzdili vývoj zápasníckeho hnutia v ČSSR. Konštatoval, že
zápasenie nedostatočne využíva najmodernejšie formy prípravy borcov. TSM pracujú
nedôsledne, tréneri naháňajú body za tituly
na domácich súťažiach a mnohé talenty sa
predčasne strácajú. Je pozoruhodné, že klasici s oveľa menšou základňou dosiahli väčšie
úspechy na juniorských súťažiach (ME-Družba), ako voľnoštýliari.
• 19.-20. marec, Majstrovstvá Slovenska,
star.dorast-VŠ, Prievidza. Zúčastnilo sa 108
pretekárov z 11 oddielov. Tituly vybojovali: 46
kg Fernyák (DAC), 50 kg Vavrinec (BPD), 54
kg Nagy (DAC), 58 kg Brziak (LKE), 63 kg
Lászlo (DBA), 68 kg Palatinus, 74 kg Choma
(LKE), 81 kg Sátor (DAC), 88 kg Benc (PLN),
+88 kg Čupka (PBB).
• 19.-20. marec, MT VC Nemecka, muži-VŠ,
Neusee (NSR). Početná skupina v zložení Lohyňa, Mazáč, Černák, Vokurka (RH) a zo
slovenských oddielov - Revický, Schwendtner
Pod Dubňom
V správe o stave rozvoja zápasenia na Slovensku,
ktorá odznela na jesennom zasadnutí VZZ SÚV
ČSZTV v Prievidzi sa hovorilo aj o zlepšení práce v
TSM pri TJ Partizán Banská Bystrica. Slovo zlepšenie nás zaujalo natoľko, že sme spomínané TSM
navštívili a poodhrnuli oponu zákulisia práce v ňom.
Jediným trénerom z povolania v oddiele je Ján Hudec, ktorý má na starosti štrnástich chlapcov, zaradených do TSM. Celú trénerskú rodinu Partizána
dopĺňa sedmička chlapov - nadšencov. Keď si totiž
po veľmi ľahkých počtoch uvedomíme, že pri tréningu má každý z nich naraz v práci 30 zápasníkov, iné
slovo ako nadšenci mi neprichádza na um. K tejto
situácii Ján Hudec poznamenáva: „Nájsť vhodného
trénera nie je jednoduchá záležitosť. Nemôžeme len
tak náhodne hľadať na ulici. Keby som povedal svoje predstavy o ideálnom počte kvalifikovaných trénerov v našom oddiely, mnohým by moje požiadavky asi vyrazili dych.“ A keď sme sa už zastavili pri
trénerskej problematike, nedalo mu, aby ďalej nepokračoval: „Je veľkou škodou, že pretekár v našom
zápasení nemôže od začiatku až do konca sa vyvíjať
pod vedením toho istého trénera. Mnohé talenty
nám končia len po púhom kontakte s novým prostredím, po dotyku s metódami nového trénera.“
Ďalej sme od tohoto problému opäť odbočili k špecificky banskobystrickým starostiam. Dávno vysnívaným, ale medzitým zapadnutým prachom je sen o
centrálnej príprave všetkých zápasníkov v telocvični
s medzinárodnými parametrami. Ešte šťastie, že
tento nedostatok môžu riešiť tréningom v telocvičniach tých ZŠ, v ktorých je o tento šport obrovský
záujem. Využívajú priestory na ZŠ Bakossovej a
Kuzmányho ulici a na ZŠ Mládežnícka, kde majú
vytvorené školské športové stredisko. Aj pri výbere
malých chasníkov najviac priestoru venujú týmto
školám. Už súčasný stav, 150 žiakov a 50 dorastencov v oddiely je stropom vzhľadom na možnosti. Keby mali na to priestory, najradšej by zobrali
všetkých, ktorí sa k nim hlásia. Pomocnú ruku im
pri náboroch podáva KDPM v Banskej Bystrici.
Nielenže prostredníctvom pionierskych vedúcich na
školách rozposiela žiakom prihlášky, ale po ich selekcii organizuje pionierske turnaje. V DKPM myslia aj na spoločnú zábavu malých adeptíkov zápasenia. Pripravujú pre nich oslavy zimy, kvízy a športové
popoludnia.
A ešte čosi sa im obzvlášť podarilo. Časté návštevy
rodičov na prvých tréningoch ich 8-9 ročných ratolestí, odbúrali jednu psychickú bariéru. V minulosti sa totiž často stretávali s obavami rodičov o zdravie synov. Dnes už čosi podobné nezažívajú. Veď v
etape predprípravy sa najmenší nevenujú špeciálnemu tréningu. Formou hier a súťaží snažia sa vypozorovať, kto z nich má predpoklady pre zápasenie.
Iróniou je, že v ďalšej fáze, v etape základnej športovej prípravy, ťažko presviedčajú niektorých chlapcov, že dannosti majú skôr pre iný šport.
Oddiel organizuje aj na Horehroní zápasnícke krúžky. A záujem je tiež veľký. Ani tu však všetkých
adeptov uspokojiť nemôžu. Krúžky zápasenia pracujú na ZŠ Šumiac, Švermovo a novú bunku majú v
Pohorelej. Správne zameranie na vidiek sa začína
rentovať nielen Partizánu, ale aj reprezentácii. V šumiackej liahni začínal terajší voľnoštýliarsky reprezentant Černák a takisto juniorský reprezentant,
člen banskobystrického TSM Gažúr.
Zlepšená práca sa prejavila aj na umiestnení v socialistickej súťaži, ktorú organizuje VZZ pre desať
TSM na Slovensku. Body sa tu prideľujú na základe výsledkov v domácich a medzinárodných súťažiach (majstrovstvá ČSSR, Družba, ME a MS juniorov). Z desiatej priečky, ktorá im s nelichotivým
prívlastkom pripadla pri minuloročnom hodnotení,
vyšvihli sa v tomto roku na piate miesto. Takže pochvalné slová na ich adresu nie sú prázdnymi rečami, ale obrazom progresu v Partizáne Banská Bystrica.
Ivor Lehoťan, Šport, september 1986.
47
1987
• 31. január - 1. február, Majstrovstvá Slovenska, muži, Prievidza. Vo VŠ štartovalo 82 pretekárov z 9 oddielov. Tituly získali: 48 kg Okoličányi (DTN), 52 kg Arendáš, 57 kg Vohnout
(BPD), 62 kg Schwendtner (DAC), 68 kg
Gombár, 74 kg Revický (DTN), 82 kg Holoubek, 90 kg Híreš, 100 kg Fábrik, 130 kg V. Kováč (vš. BPD). V klasickom štýle sa zúčastnilo
44 borcov z 8 oddielov. Tituly: 48 kg Jedlička
(PLN), 52 kg Papoušek, 57 kg Hauptvogel,
62 kg Kohout (vš. DTN), 68 kg Matejka
(LBA), 74 kg Turek, 82 kg Takáč, 90 kg Stehel, 100 kg K.Lengyel, 130 kg Majtner (vš.
DTN).
• február, MT Cerro Pelado, muži-VŠ, Kuba.
Skupina zápasníkov zložená z náhradníkov a
juniorov dosiahla na silne obsadenom turnaji len jedno 4. miesto, o ktoré sa zaslúžil
Luberda (LKE) v hmotnosti 130 kg.
• 31. január - 1. február, MT juniorov do 20
rokov-VŠ, Lipsko. Početná skupina pretekárov pod vedením Jozefa Gerboca, reprezentačného trénera juniorov ČSSR-20, absolvovala spoločné sústredenie so zápasníkmi
NDR. Na záver sa zúčastnila turnaja s týmito
výsledkami: Marián Meszároš (DBA) - 1.miesto, Juraj Štěch (RH) - 2.miesto. Do 6. miesta
sa umiestnili: Mazáč, Lászlo, Dubanský. Bez
umiestnenia skončili Adamišík, J. Palatinus,
Gažúr, Adam. Pre zranenie odstúpil Ívenz.
• 6.-8. február, M-ČSSR, muži, Ostrava. Vo VŠ
tituly získali: 48 kg Arendáš (BPD), 52 kg Vagáč (LKE), 57 kg
Vohnout, 62 kg
Švajlenka
(BPD), 68 kg
Galbavý (DTN),
74 kg Holoubek,
82 kg Bago
(BPD), 90 kg
Lohyňa, 100 kg
Strnisko (RH),
130 kg Luberda
(LKE). V klasickom štýle získali
majstrovské tituly:
Jozef Durčák
48 kg Papoušek,
48
Rok 1988
57 kg Jankovics
(DTN). Ďalšie
tituly si odniesli:
Choleva, Fojtík,
Stárek, Durčák
z Ostravy. Konečný a Zeman
z RH Praha, Bojko z Třinca,
Hartan z Chomutova. V rámci šampionátu vyhlásili najlepších
zápasníkov ČSSR Tibor Jankovics
za rok 1986. Klasický štýl: 1.Durčák (Ostrava), 2.Jankovics, 3.
Masár (DTN). Voľný štýl: 1.Lohyňa, 2. Černák, 3.Strnisko (vš. RH Praha).
• február, Šport zverejňuje európske zápasnícke rebríčky 1986. Redaktor budapeštianskeho
Népsportu v tabuľkách zohľadnil 20 najvýznamnejších turnajov v GR za účasti 309 borcov a 18 turnajov vo VŠ za účasti 270 pretekárov. Klasický štýl: 52 kg Tibor Jankovics obsadil
4.miesto, 82 kg Peter Stehel skončil na 17.mieste z 30 borcov, 100 kg Dušan Masár získal
9.priečku (vš. DTN). Voľný štýl: 74 kg Ľubomír
Holoubek (BPD) - 8.miesto, 90 kg Hrincsár
(LKE) skončil na 20.mieste. Slovenskí zápasníci zo SVŠ RH Praha - 82 kg Jozef Lohyňa - 3.
miesto, 100 kg Jozef Černák - 6.miesto, 100 kg
Július Strnisko - 11.miesto.
• 14.-15. február,
MT Štít víězného února, dorast-VŠ, Praha.
• 21.-22. február,
Majstrovstvá
Slovenska, ml.
dorast-VŠ, Bánovce. Zúčastnilo sa 124 pretekárov zo 17
oddielov. Tituly
vybojovali: 40 kg
Sliacky (LRS),
43 kg Vavrinec Jozef Lohyňa
• 23.-24. január, Majstrovstvá Slovenska, muži-VŠ, Rim.Sobota. Zúčastnilo sa 108 pretekárov z 10 oddielov. Tituly získali: 48 kg Okoličányi (LKE), 52 kg Arendáš (BPD), 57 kg
Vagáč (LKE), 62 kg Sipos (DAC), 68 kg Švajlenka, 74 kg O.Fábrik (BPD), 82 kg Csomor
(LKE), 90 kg M.Híreš, 100 kg F.Fábrik, 130 kg
V. Kováč (vš. BPD).
• 23. január, Majstrovstvá Slovenska, mužiGR, Trenčín. Zúčastnilo sa 38 pretekárov zo
6 oddielov. Tituly: 57 kg Hauptvogel, 62 kg
Kohout, 68 kg Gazdík, 74 kg Turek, 82 kg Takáč (vš. DTN), 90 kg Jangl (LBA), 100 kg Lengyel, 130 kg Masár (DTN).
• február, Šport uverejnil svetové zápasnícke
rebríčky za rok 1987. Medzi najlepšími sa
ocitli - voľnoštýliari: Július Strnisko do 100 kg 5.miesto, Jozef Lohyňa do 82 kg a Miroslav Luberda do 130 kg zaujali 9.miesto. Jozef Schwendtner skončil do 57 kg na 10. a do 62 kg na
14.mieste. Klasickí zápasníci dosiahli prostredníctvom Tibora Jankovicsa do 52 kg - 6.miesto,
Jozef Zeman do 74 kg skončil na 13. priečke.
• 6.-7. február, M-ČSSR, muži GR+VŠ, Třinec.
Vo VŠ štartovalo 88 pretekárov z 20 oddielov. Tituly získali: 48 kg Okoličányi (LKE), 52
kg Meszároš (DBA), 57 kg Vagáč (LKE), 62
kg Šipoš (DAC), 68 kg Galbavý, 74 kg Revický (DTN), 82 kg Holoubek (BPD), 90 kg Lohyňa, 100 kg Strnisko, 130 kg Vokurka (vš.
RH). V klasickom štýle nastúpilo 64 pretekárov zo 14 oddielov. Tituly: 52 kg Zobák, 57 kg
Kohout, 68 kg Gazdík, 74 kg R.Matejka, 82
kg Stehel, 100 kg Masár (vš. DTN). Ďalej vyhrali Počarovský a Bojko (Třinec), Vavrla
(Ostrava), Motal (RH). Veľkú senzáciu
spôsobilo víťazstvo Matejku nad Zemanom.
Nemalý rozruch vyvolal prípad neupravenia
hmotnosti Jozefom Schwendtnerom pred finálovými bojmi. Kontrola hmotnosti sa robila v predvečer súťaže, bolo na to určených 30
minút. Pravidlá FILA hovorili o 2 hodinách.
Tréner Íro tvrdil, že o zmene všeobecne platných pravidiel nič nevedel, hlavný rozhodca
Eugen Wágner sa držal predpisov ŠTK. Schwendtner hmotnosť neupravil a do finálového duelu nemohol nastúpiť.
Milan Revický v akcii.
• 12.-14. február, Majstrovstvá Slovenska,
ml.dorast-VŠ, Snina. Štartovalo 127 pretekárov z 15 oddielov. Tituly: 40 kg Bernát (BPD),
43 kg Rákoczi (GAB), 47 kg Fernyák, 51 kg
Zsemlye (DAC), 55 kg Vavrinec (BPD), 60 kg
Tureček (DTN), 65 kg Jackanin (LKE), 70 kg
D.Palatinus (DTN), 76 kg Marton, 83 kg Sátor (DAC), +83 kg Paulo (LKE).
• 20.-21. február, Majstrovstvá Slovenska,
ml.dorast-GR, Komárno. Zúčastnilo sa 73
pretekárov z 13 oddielov. Tituly: 40 kg Oláh
(LKE), 43 kg Rákoczi (GAB), 47 kg Štutika
(LKE), 51 kg Halász (GAB), 55 kg Velčický
(DTN), 60 kg Antal (LBA), 65 kg Bátky
(DTN), 70 kg Kováč (DBA), 76 kg Szabó, 83
kg Ondrejka (LKE), +83 kg Kratochvíl (DTN).
• 20.-21. február, MT Nikola Petrova, mužiGR, Sofia. V skvelej medzinárodnej konkurencii dosiahli reprezentanti ČSSR dobré výsledky. Jaroslav Zeman (RH) do 74 kg a
Dušan Masár (DTN) do 100 kg vybojovali
2.miesto.
• 26.-27. február, MT SCALA-CUP, muži-VŠ,
Budapešť. Jozef Lohyňa do 82 kg obsadil 3.
miesto, Černák do 100 kg dokonca 2.miesto.
• február, MT „Gramma“, juniori-GR, Villa
Clara (CUB). Borci ČSSR nepodali presvedčivý výkon. Takáč (DTN) obsadil 5.miesto, jeho oddieloví kolegovia Motal a Lengyel (vš.
DTN) skončili v skupine.
• február, MT muži-VŠ, Istanbul. ČSSR reprezentovali pretekári BPD. V konkurencii borcov 7 krajín sa najlepšie darilo dvojici do 48
57
Z galérie čs. juniorských reprezentantov
Zlato z ME motiváciou do budúcnosti
Štyri medaily si vybojovali naši mladí zápasníci na tohtoročných juniorských majstrovstvách Európy v Katoviciach. Z voľnoštýliarov
bol úspešný len Palatinus, ktorý si na žinenke vydobyl striebro. Úspešnejší boli gréckorímski zápasníci - Bratislavčan Richard Matejka si vybojoval titul majstra Európy, Frinta
striebornú a Martiš bronzovú medailu.
Po návrate z Katovíc sme sa porozprávali s
novým juniorským majstrom Európy Richardom Matejkom, odchovancom tréningového strediska mládeže Lokomotíva Bratislava,
dnes osemnásťročným zápasníkom ASVŠ
Dukla Trenčín.
- Priblížte nám svoje zápasnícke začiatky.
„S týmto športom som začínal vo svojich šiestich rokoch. K zápaseniu ma priviedol môj
otec, ktorý je vedúcim trénerom TSM v Lokomotíve Bratislava. V minulosti súťažili na
žinenkách moji dvaja starší bratia - Jozef a Jaroslav, dnes už obaja pomáhajú otcovi v trénerskej práci. Dodnes som si vybojoval päť titulov majstra ČSSR a do ME v Katoviciach
bolo mojím najväčším úspechom tretie miesto na majstrovstvách sveta juniorov, ktoré
som si vybojoval vlani v NSR.“
- S akými predsavzatiami ste cestovali do Katovíc?
„Bol som odhodlaný vybojovať medailu. V
prípade, že by som mal nepriaznivé vyžrebovanie, mohol by to byť bronz.“
- Ako sa odvíjala vaša cesta za najcennejším kovom?
„Hoci tradične zápasím vo váhe do 74 kg, na
ME som štartoval o váhu vyššie. Určilo sa to
na poslednom nominačnom turnaji. O tom,
kto bude zápasiť v kategórii do 74 kg rozhodol môj súboj s Frintom z RH Praha. Keďže
som prehral, musel som štartovať v Katoviciach o váhu vyššie. Takmer denne som jedol
kilogram tvarohu a rôzne prídavky, aby som
čo najviac pribral. Nakoniec som do turnaja
ME nastupoval s váhou 79,5 kg. Bol som
prakticky najľahší zo všetkých trinástich borcov, ktorí sa do “osemdesiatjednotky„ prihlásili. V skupine sme boli šiesti. Všetky tri
56
úvodné súboje v skupine - s reprezentantami NSR, Rakúska a
Talianska som vyhral
technickou prevahou. O budúcom držiteľovi zlatej medaily
rozhodovalo stretnutie s reprezentantom ZSSR Ješčinom.
Richard Matejka
Do zápasu som nastupoval s odhodlaním zvíťaziť. Prehrával
som najskôr 0:1, v polčase to však bolo už 3:1
v môj prospech. Do druhej časti stretnutia
som išiel s cieľom udržať si náskok, prípadne
ho ešte zvýšiť. Nakoniec som zvíťazil 6:2 na
body a stal som sa novým majstrom Európy.“
- Aká bola prvá reakcia trénera Jaroslava Scheinera, ktorý je zodpovedným trénerom juniorských gréckorímskych zápasníkov?
„Poďakoval mi za výkon a povedal, že nečakal moje víťazstvo nad výborným reprezentantom ZSSR. Z prvenstva v súťaži som mal
aj ja, pochopiteľne, veľkú radosť, veď ide o
najvýznamnejšie podujatie mladých zápasníkov v Európe.“
- Čo pre vás znamená zisk titulu a ako sa pozeráte na svoju zápasnícku budúcnosť?
„Veľmi by som sa chcel poďakovať aj touto
cestou vedúcemu trénerovi ASVŠ Dukla Trenčín Josefovi Kolářovi i môjmu osobnému trénerovi Jaroslavovi Medunovi, ktorí mi v príprave na ME veľmi pomohli. Myslím si, že
zlato z Katovíc je mojím prvým vážnym krokom za úspechmi v zápasení. Určite by som
nechcel, aby to bola moja posledná medaila.
Dáva mi väčšiu sebadôveru do budúcnosti a
bude veľkou motiváciou do ďalšieho svedomitého tréningu. Už o rok sa pokúsim úspech
zopakovať na ME do 20 rokov, ktoré sa uskutočnia taktiež v Poľsku, o dva roky by som
chcel získať medailu na MS v rovnakej vekovej kategórii v Budapešti. Budem mať určitú
výhodu, lebo sa opäť vraciam do „svojej“ váhovej kategórie - do 74 kg.“
Ľudovít Lučanič, Šport 1987.
(BPD), 47 kg Hakszer (DAC), 51 kg Brziak
(LKE), 55 kg Sz.Raisz (SLK), 60 kg Tureček
(DTN), 65 kg Liška (DBA), 70 kg Cseh
(DAC), 76 kg Rak (DBA), 83 kg Paulo (LKE),
+83 kg Gregorička (DBA).
• 6.-7. marec, Majstrovstvá Slovenska, ml.dorast-GR, Rim.Sobota. Štartovalo 84 pretekárov z 15 oddielov. Tituly získali: 40 kg Halász
(GAB), 43 kg Mika (SNI), 47 kg Zsemlye
(SLK), 51 kg R.Velčický, 55 kg J.Velčický
(SBA), 60 kg Bodó (GAB), 65 kg Liška
(DBA), 70 kg Szabó (LKE), 76 kg Rak (DBA),
83 kg Paulo (LKE), +83 kg Gregorička (DBA).
• 21.-22. marec, M-ČSSR, ml.dorast-VŠ, Košice. Zúčastnilo sa 89 pretekárov z 30 oddielov. Majstrovské tituly získali: 43 kg Vavrinec
(BPD), 47 kg Cs.Raisz (SLK), 51 kg S.Nagy
(DAC), 55 kg J.Horváth (LKE), 60 kg Tureček
(DTN), 65 kg Liška (DBA), 70 kg Cseh
(DAC), 76 kg Rak (DBA), 83 kg Krošlák
(PAR), +83 kg Gregorička (DBA). V hmotnosti 40 kg zvíťazil Tengler z ČKD Praha.
• 27.-29. marec, MT juniorov-VŠ, Bialystok
(POL). Zo slovenských pretekárov sa na turnaji najlepšie darilo dvojici z DBA, z ktorej
Marián Meszároš obsadil druhé a Milan Mazáč tretie miesto.
• marec, MT muži, Ulanbátar (MGL). Stručná správa o vystúpení reprezentantov ČSSR
v ďalekom Mongolsku hovorí, že Marušák
obsadil tretie a Palinkáš 4. miesto
• 29.-30. marec, MT Veľká cena Nemeckamuži, Aschaffenburg (NSR). Vo voľnom štýle boli najúspešnejší: do 82 kg Jozef Lohyňa 2.miesto, do 100 kg Jozef Černák - 3.miesto.
Pretekári DTN Schwendtner do 57 kg obsadil 5.miesto a Revický do 74 kg skončil na
6.mieste. Púchovský bol vyradený. V klasickom zápasení borci DTN Dušan Masár do 90
kg obsadil 3.miesto, Peter Stehel do 82 kg
6.miesto.
• apríl, na jarnom zasadnutí Výboru zväzu zápasenia SÚV ČSZTV rezignoval Štefan Virágh
na funkciu predsedu - zo zdravotných dôvodov. Novým predsedom sa stal Milan Lisý
z Bratislavy.
• 4.-5. apríl, M-ČSSR, ml.dorast-GR,
Havl.Brod. Zúčastnilo sa 82 pretekárov z 29
oddielov. Súťaž priniesla skvelý úspech slo-
venským oddielom, ktoré sa zväčša orientovali na voľný štýl. Tituly získali: 43 kg Halász
(GAB), 51 kg R.Velčický (SBA), 65 kg Liška,
76 kg Rak, +83 kg Gregorička (vš. DBA).
Z českých oddielov tituly získali: Tengler
(ČKD), Cziel (TŘI), Vít a Durec (Ostr.), Kameník a Mráz (RH).
• 10.-12. apríl, M-ČSSR, star.žiaci-VŠ, Prievidza. Súťaž absolvovalo 77 pretekárov z 31
oddielov. Tituly vybojovali: 30 kg Kollár
(DAC), 33 kg Bernáth, 37 kg Hromádka
(BPD), 41 kg Fernyák (SLK), 45 kg I.Takács
(BPD), 55 kg Antal (LBA), 60 kg D.Palatinus
(LRS), 66 kg Meszároš (DAC), 73 kg Prešinský (ŠTK), +73 kg M.Lisý (DBA). Do ČSR si
jeden titul odniesol Soukup z Plzne. Zaujímavosťou bola neúčasť zápasníkov Gabčíkova,
ktorí pre poruchu autobusu nestihli kontrolu hmotnosti .
• 11.-12. apríl, Majstrovstvá Slovenska,
star.dorast-GR, Komárno. Zúčastnilo sa 94
pretekárov z 11 oddielov. Tituly: 46 kg Halász
(GAB), 50 kg Koller (DBA), 54 kg Horváth
(LKE), 58 kg Bačik (LBA), 63 kg Oláh (ŠTK),
68 kg Liška (DBA), 74 kg R.Matejka (DTN),
81 kg Križanovič, 88 kg Jangl, +88 kg Škultéty (vš. LBA).
• 23.-24. apríl, MT Achana Džana, juniori-VŠ,
Kabul (AFG). Zo slovenských pretekárov sa
najlepšie darilo Milanovi Mazáčovi, ktorý
obsadil 2.miesto. Karol Lászlo ml. skončil na
6. mieste.
• máj, MT Štít 5. května, dorast 18-GR, Praha. Štartovalo 108 pretekárov z 3 krajín. Zo
slovenských oddielov zvíťazili: 81 kg Matejka
(DTN), 88 kg F.Lengyel (SLK) Strieborné medaily získali: 63 kg Oláh (ŠTK), 81 kg Križanovič (LBA).
• 1.-3. máj, Majstrovstvá Európy, muži-VŠ, Veliko Tarnovo (BUL). Kontinentálny šampionát sa
najlepšie vydaril hornonitrianskej dvojici v službách RH Praha, keď Jozef Lohyňa do 82 kg získal
bronz a Július Strnisko do 100 kg vybojoval cennú
4. priečku. Z dvojice trenčianskej Dukly bol úspešnejší Jozef Schwendtner, ktorý skončil na 6.mieste. Milan Revický nepostúpil. Obdobne skončili ME pre Mariána Meszároša z Bratislavy.
Reprezentačný tréner Mikuláš Timko bol s dosiahnutými výsledkami vcelku spokojný.
49
Július Strnisko
• 8.-10. máj, Majstrovstvá Európy, muži-GR,
Tampere (FIN). Klasici, ktorí tradične vozili úspechy, tentoraz bojom o medaily len prizerali. Zo
šestice reprezentantov boli traja z trenčianskej
Dukly. Najúspešnejší bol Tibor Jankovics, ktorý
do 52 kg skončil na 5.mieste. Peter Stehel do 82
kg skončil na 7.priečke, žiaľ Dušan Masár pre
zranenie súťaž nedokončil. Reprezentačnému
trénerovi Miroslavovi Janotovi asistoval Josef
Kolář z DTN.
• 16.-17. máj, Majstrovstvá Slovenska, ml.žiaci-VŠ, Rim. Sobota. Zúčastnilo sa 143 pretekárov z 18 oddielov. Tituly: 26 kg Pekár
(ČHN), 28 kg Jančiar (PBB), 30 kg Novosad
(PLN), 32 kg Šuša (PBB), 35 kg Macura, 38
kg Macko, 41 kg Šimunič, 45 kg Lisý, 49 kg
Gregorička (vš. DBA), 53 kg Kleman (BPD),
57 kg Babirák (ŠTK), 62 kg Birošík (DBA),
+62 kg Hudec (SBA).
• 16.-17. máj, MT juniorov 20-VŠ, Halle
(NDR). Zúčastnilo sa 86 pretekárov z 10 krajín.
Čsl. juniorskú reprezentáciu viedol Jozef Gerboc,
reprezentačný
tréner. Najlepšie
sa darilo Milanovi Mazáčovi, ktorý do 90 kg získal
1.miesto, Ívenz
do 100 kg skončil
na
2.mieste,
Tibor Jankovics
50
Štěch do 130 kg na 3.mieste.
• 19.-21. máj, MT Olympijských nádejí, juniori-VŠ, Sieradz (POL). Najlepší výsledok dosiahol Marián Meszároš, ktorý obsadil 3.miesto.
• 22.-23. máj, MT Balaton kupa, juniori-VŠ,
Fonyod (HUN). Stručná správa v tlači informovala, že z čsl. reprezentantov bol najúspešnejší Milan Mazáč do 90 kg, ktorý obsadil 3.miesto.
• 22.-24. máj, M-ČSSR, star.dorast-VŠ, Nitra.
Štartovalo 75 pretekárov z 18 oddielov. Tituly získali: 46 kg Vavrinec (BPD), 50 kg S.Nagy
(DAC), 54 kg T.Horváth (LKE), 58 kg Lászlo,
63 kg Liška (DBA), 68 kg J.Tokár, 74 kg Svat,
81 kg Kačmarík, 88 kg J.Palatinus, +88 kg Jaroš (vš. LKE).
• 30.-31. máj, M-ČSSR, star.dorast-GR, Třinec. Zúčastnilo sa 76 pretekárov z 21 oddielov. Tituly: Zo SSR len do 81 kg Peter Križanovič (LBA), z ČSR: Cziel, Kabrhel, Vít,
Neckář, Maxa, Martiš, Frinta, Hora, Dvořák.
Slováci si odniesli ďalších šesť medailí.
• 12.-13. jún, MT Dunajský pohár, juniori 20VŠ, Bratislava. Štartovalo 123 pretekárov z
20 družstiev, z toho reprezentácie NDR, POL
a HUN. Z ČSSR zvíťazili: 52 kg Meszároš, 57
kg Lászlo (DBA), 82 kg Svat (DTN), 90 kg
Mazáč, 100 kg Sirko (DBA), +100 kg Štěch
(RH).
• 19.-21. jún, MT Pohár SNP, dorast 18-VŠ,
Prievidza. Zúčastnilo sa 138 pretekárov z 18
družstiev, z toho 4 zahraničné. Z domácich oddielov zvíťazili: 46 kg Vavrinec (BPD), 50 kg Nagy (DAC). Ostatné prvenstvá si odviezli reprezentanti NDR.
• 26.-28. jún, Majstrovstvá spriatelených armád, muži-GR,
Trenčín. Skvelá
konkurencia
z
BUL, CUB, HUN,
NDR, POL, ROM
a ZSSR doplnená
reprezentantami
ČSSR
vytvorila
predpoklady pre
podujatie najvyššej úrovne. Družstvo ČSSR získalo
zásluhou borcov
Peter Stehel
Veci mali rýchly spád. Ľubo ako absolvent narukoval do Rudej hvězdy a po roku mu navrhli, aby zostal. Zostal a od 1.1. 1987 je osobným
trénerom svojho brata.
-To bola vaša podmienka?
Zatvári sa kyslo: „Že budem trénovať brata?“
Mávne rukou, akoby ani nechcel viac o tom
vravieť. Potom však spustí: „Vážne, nikdy som
o tom predtým nepremýšľal. Akurát som Joža
zásoboval informáciami, už v listoch z Bulharska som mu dával rady. A mnohé aj prevzal trebárs takú “krestačku.„ Fascinoval ma ňou.
Každý vedel, že ju robí - no on ju aj tak zakaždým vykúzlil. Vďaka nej zvíťazil - preto som ju
ponúkol Jojovi.“
- Je šťastím pre trénera mať takého zverenca?
„Myslím, že je. Joža nemusím do ničoho nútiť,
máme tak dosť času na tvorivú robotu. Borec
musí sám chcieť, v tom je podstata. Povedali
sme si to vopred a to aj platí.“
- Priznajte sa: potrebujete vy ešte trénera?
Jozef: „Práveže potrebujem. Neviete si predstaviť, ako ma štve, keď je trénerovi jedno, čo
jeho zverenec robí. Vtedy sa žiada seknúť po
prstoch a Ľubo seknúť vie. Aj mne to občas treba! Áno, v prípravnom období sa nezaobídem
bez trénera ani ja. Učím sa nové chmaty, novú
taktiku, tréner má pomáhať. Keď sa však pripravujem na majstrovstvá sveta či Európy a akcia je pred nosom, vtedy som „dôležitý“ v prvom rade ja sám. Rozhoduje moje
uvedomenie, vtedy musím urobiť všetko, čo je
v mojich silách.“
- Ale počuli sme, že spojenie Lohyňa - Lohyňa už
kole oči, vraj je to šanca na bratríčkovanie, na
hru na vlastnom piesočku. A i na to, že z jednej
slávy sa lacno zrodí druhá - trénerská. Čo vy na
to?
Ľubo: „Nik mi to nepovedal do očí, ale chýry
prišli aj ku mne. Nie je to nič príjemné, netajím.
Vtedy si však uvedomím, čo pre voľný štýl obaja robíme a trochu je mi lepšie. Možno je to
kruté, ale som za to, aby prvoradým kritériom
práce bol výsledok. Keď je zlý, nech sú pochybnosti, možno niečo za nimi bude. Teraz sa však
musíme nad všetky „reči“ nadniesť, ja verím, že
dobrá robota úspechy prinesie.“
Jozef: „Brata sa musím zastať, je to zápasnícky
fanatik - za slávou sa nepachtí. A je z neho dobrý tréner! Vravel by som tak aj vtedy, keby nebol mojím bratom.“
Mikuláš Timko: „Cítim, že Ľubo trénersky rastie - a ja mám z toho dobrý pocit. Veď je taký
pedagogický zákon: žiak má byť raz lepší než jeho niekdajší učiteľ... Ľubovi verím, už teraz sa s
ním výborne spolupracuje. Ba mám aj jedno
želanie: nech taktovku reprezentačného trénera prevezme po mne práve Ľubo Lohyňa a Jozef nech mu pomáha!“
Peter Hanák, Športfórum 1987.
- Čím vás Ľubo obohatil?
„Určite v technike. Písal mi o nej už z Bulharska
a len čo sa ukázal na pár dní doma, už sme v
telocvični všetko skúšali. Počúval som s otvorenými ústami o tom, čo je nové, čo v bulharskom voľnom štýle práve letí. Dával mi „prednášky“ o dynamickej sile, o tom, ako ju možno
získať. Ja sám dobre viem, že ju potrebujem.
Som skôr vytrvalostný typ, najradšej by som
zápasil deväť minút, ba i viac, s tým však nevystačím. Pritom sa mi páči americký štýl, z ktorého švih len tak srší... Vďaka Ľubovi sa viac venujem voľnoštýliarskej teórii, viac vyhutujem,
ako ísť hore.“
Jozef Lohyňa
55
- Čo to znamená? - nechcem sa len tak ľahko odbiť.
„V prvom rade robiť naplno, ako najlepšie vieme. Hej, bez úskalí to nejde, ale práve to je na
športe pekné, to nás oboch láka. Trebárs Jožo
má radosť, keď si môže zatrénovať so sparingom, ktorý ho riadne vyzvŕta, ktorý ho potrápi. Nehľadáme únikové cesty, ani nebudeme.
Netvrdím však ani, že máme klapky na očiach,
že pôjdeme vpred aj cez mŕtvoly. Nikdy som Jojovi nepovedal, že musí byť majstrom sveta, že
ináč to nemá zmysel.“
Pekná reč, namôjveru, aj pokojný Ľubo sa pri
nej rozohnil.
- Predsa: v čom sú ťažkosti takej tesnej bratskej
spojitosti?
Jozef: „Hm, v Prahe máme spoločný byt, vídame sa v telocvični i v ňom - ku skratom prísť
musí. Nie sú to však nijaké ostré súboje - nie
sme hádavé typy. To by sme museli byť potom
v sebe v jednom kuse. Ako chlapci sme sa tĺkavali bez milosti, na tréningu nezriedka aj plakali, no len čo sa všetko skončilo, už sme boli
zase bratmi, ktorí dajú za seba aj život. A kvôli
zápaseniu sa vlastne ani nehádame, na také výčitky ja uražlivý nie som. To skôr, keď príde na
pretras normálny život, bežné problémy. Vtedy
sa sem-tam zaiskrí.“
Ľubo: „Nech premýšľam ako premýšľam, ja
ťažkosti nevidím. Po prvé: nijaký tréner nie je na
hádanie, pravda, ak má vo veci jasno a nie je
flákač. Môj štýl stojí na presvedčovaní.
S Jozefom je to bez problémov, verím mu a on
mne. Keď poviem, že má pridať v tom, tak pridá, nie som však typ, podľa ktorého by sa malo tancovať. Ani Jožovi nehovorím: tú nohu
musíš chytiť tak, ruku tak - nie je predsa začiatočník. Keď však k sporu dôjde, tak ho hneď riešime - a pekne spoločne. Aj tréner sa môže
mýliť, ani on nie je vševediaci. Nehrám sa na
múdreho, ale keď viem, tak poradím. Opakujem: v zápasení nie je priestor na hádanie, nezáleží na tom, či je mi zverenec bratom alebo
nie.“
Na vážnej tvári sa blysol ľahučký úsmev. „Áno,
máme aj konflikty, nazval by som ich bratské.
Aj tie si však musíme ihneď vytmaviť, neznesiem odklad - mám rád čistú hru. Ak by sa človeku aj podarilo čosi skryť, raz sa mu to vráti.
Poviem to priamo: niekedy si mi zdá, že Jozef je
pasívny, áno, bežný život mám na mysli. Chlap,
ktorý dokáže zo seba toľko vydať na žinenke,
54
ktorý si to rozdá s najlepšími v jeho váhe na tejto planéte, by mal byť razantnejší aj v živote.
Možno sa mi dobre hovorí, ja som mal šancu
spevnieť na štúdiach v Bulharsku, získal som
tam skúsenosti - on je doma, v inej situácii, preto sa musí ešte všeličo učiť.“
Sníval o tom už dlhšie, bude trénerom, trénerstvo pôjde aj študovať. Ľubomír Lohyňa odzápasil ešte v osemdesiatom roku Družbu, no v
auguste toho istého roku sa pobral do Banskej
Štiavnice na štúdiá. Už tušil, že s rolou borca je
koniec, tak si zobral na starosť aspoň štiavnických chlapcov a dva razy v týždni sa s nimi
zvŕtal v telocvični.
-Otázka najprv pre Jozefa: urobil brat dobre, nebolo
to predčasné?
„On najlepšie vie, prečo tak urobil. Áno, mal
medaily z majstrovstiev ČSSR, rozhodol sa však
sám. Pamätám si dobre: o mne hovorili, že
mám talentu viac, no Ľubo bol pre mňa vždy
nepríjemný súper. Samá šľacha, niet ho za čo
ani chytiť, pritom dynamický, s trhanými pohybmi. Techniku sme proti sebe veľmi robiť nemohli a tak sme sa poriadne bili. Ja si myslím,
že ešte aj dnes by sa s ním muselo u nás rátať.
Staré nestratil a v Bulharsku získal. Keď sa v
stredisku schytí s neakou “sedemdesiatštvorkou„, dá jej zabrať. Potreboval by som veru takého partnera, ktorý sa vie zdravo pobiť.“
- Takže, pýtame sa znovu: urobili ste dobre?
Ľubo: „Nebolo mi ľahko, veď aj v Bulharsku
som ešte skúšal. Zrazu sa všetko zmenilo, začal
som viac žiť - a neľutujem. Bola to tam pre mňa
naozaj veľká škola, ba vravím, že Bulharsko mi
dalo viac pre život než zápasenie.“
- Pamätáte sa ešte na svoj posledný ostrý bratský
súboj?
Ľubo sa uškrnie a hneď aj vysvitne prečo. „My
sme sa na pretekoch nebíjali zostra. Hm, taktizovali sme a pomáhali jeden druhému. Keď
mal šancu Jožo, tak som mu pustil duel ja, keď
som bol bližšie k prvenstvu ja, tak on zase mne.
Dnes už vieme: nebolo to správne, úspechy za
každú cenu sú krátkozraké, ako tréner by som
nič také nepripustil. Predsa však odpoviem: naposledy sme sa naostro mastili na Ponitrianskom pohári - ešte ako žiaci. Musím však hneď
povedať, že to bolo zároveň aj prvý raz.“
DTN dve prvenstvá - 52 kg Tibor Jankovics a
82 kg Peter Stehel. Na stupni víťazov ešte stáli: Kohout a Březný, ktorí vybojovali striebro
a Richard Matejka z DTN, ktorý skončil na
3.mieste. Dosiahnuté výsledky borcov ČSSR
boli hodnotené ako najlepšie v histórii MSA.
• 30. jún, Šport informuje, že začiatkom júna
sa pri VZZ SÚV vytvorila Komisia vrcholového športu a talentovanej mládeže. Jej predsedom sa stal Ladislav Mlynek, vedúci tréner
voľného štýlu v ASVŠ Dukla Trenčín.
• 10.-12. júl, MT GRAND PRIX ČSSR, mužiGR+VŠ, Praha. Súťažilo 74 pretekárov vo VŠ,
59 borcov v GR. Čsl. reprezentácia bola oslabená o najlepších borcov - Jozefa Lohyňu a
Dušana Masára. V GR sa presadili a obsadili
1.miesto: 52 kg Tibor Jankovics, 82 kg Peter
Stehel (DTN). Vo VŠ zvíťazil: 57 kg Jozef
Schwendtner (DTN). Po prvý raz v histórii zápasenia bola použitá výpočtová technika pre
riadenie zápasníckej súťaže.
• 17.-19. júl, MT Družba, juniori 18-VŠ, Chaskovo (BUL). Pod vedením trénera Petra Letka štartovalo družstvo v zložení: Vavrinec,
Horváth, Lászlo, Liška, Krošlák, Vaňura, Tokár, Gregorička, Čupka a Nagy. Najlepšie obstál Lászlo z DBA, ktorý skončil na 4.mieste.
Z celkového počtu 26 stretnutí borci ČSSR
zvíťazili len v piatich!
• júl, MT muži-VŠ, Lodž (POL). Zúčastnilo sa
105 pretekárov z 12 krajín. Najlepšie výsledky
dosiahli: 68 kg Marušák - 2.miesto, 130 kg Luberda - 2.miesto, 74 kg Revický - 3.miesto.
Jaroslav Matejka st. so svojím zverencom Petrom Križanovičom
(vpravo).
F. Lengyel (uprostred)
Na 5.priečke skončili Holoubek a Strnisko,
Mazáč pre zranenie nedokončil.
• 7.-9. august, MT Družba, juniori 18-GR,
Etropole (BUL). Z dosť početného, osemčlenného, kolektívu vedeného trénerom Jaroslavom Medunom (DTN) skvelý úspech dosiahli pretekári SVŠ-M DTN - Peter
Križanovič, ktorý obsadil 1.miesto a František Lengyel, ktorý sa zaslúžil o striebro.
• 19.-22. august, Majstrovstvá sveta, mužiGR, Clermont Ferrand (FRA). Šampionát mal
slávnostný rámec, konal sa pri príležitosti 75.
výročia založenia FILA. MS nedopadli pre čsl.
reprezentantov dobre. Najlepší výsledok dosiahol Tibor Jankovics do 52 kg - obsadil 8.miesto.
Jeho oddielový kolega z DTN Peter Stehel pre
zranenie vzdal. Neúspešní boli aj Zeman a David. Voľnoštýliarsky šampionát mnohí novinári
označili aj ako maratón, keď sa do bojov o medaily zapojilo až 214 pretekárov zo 49 krajín.
Päťčlenný voľnoštýliarsky kolektív viedol tréner Mikuláš Timko, ktorý sa mohol tešiť z bronzu Jozefa Lohyňu v hmotnosti 82 kg. V dobrom
svetle sa ukázali aj Július Strnisko do 100 kg a
Miroslav Luberda do 130 kg, ktorí obsadili cen-
51
né 4.miesto. Jozef
Schwendtner do
62 kg sa musel
uspokojiť s 5.priečkou. Holoubek
skončil v skupine.
• 4.-10. september, Majstrovstvá
Európy,
juniori
18-GR+VŠ, Katovice (POL). V klasickom štýle dosiJozef Palatins
ahli slovenskí borci
skvelý úspech, keď do 81 kg Richard Matejka z
DTN vybojoval titul majstra Európy a jeho oddielový kolega František Lengyel do 88 kg obsadil čestné 5.miesto. Úspešné vystúpenie klasikov zavŕšili Frinta striebornou a Martiš
(obaja z českých oddielov) bronzovou medailou.
Peter Letko, reprezentačný tréner voľnoštýliarov tiež neodišiel so svojou skupinou naprázdno,
keď Jozef Palatinus do 88 kg získal striebro a
Rudolf Jaroš v +88 kg obsadil cenné 6.miesto.
Marián Meszároš a Karol Lászlo z DBA a Peter Svat z LKE skončili v skupinách.
• 1. október, Predsedníctvo VZZ ÚV ČSZTV v
Prahe vymenovalo nového vedúceho trénera
klasikov. Stal sa ním Ervín Varga, odchovanec
fiľakovského zápasenia, ktorý po ukončení
štúdia na Štátnom inštitúte telovýchovy v
Kyjeve na Slovensku nenašiel uplatnenie.
• 24.-25. október, V. ročník Pohár riaditeľa IŠŠVŠ, Košice. Starší žiaci: 28-30 kg Žatko (ČHB),
33 kg Čikel (ŠŠ Blava), 37 kg Šúr (ČHB), 41 kg
Hudák, 45 kg Štutika, 50 kg Čorba (ŠŠ Košice), 55 kg Lajtár (SNI), 60 kg Jackanin (ŠŠ Košice), 66 kg D.Palatinus (LRS), 73 kg Prešinský (DTN), +73 kg Murtin (ŠŠ Košice).
Dorastenci do 17 rokov: 50 kg Lacika (ŠŠ Košice), 58 kg Horváth (ŠŠ Košice), 68 kg Liška
(DBA), 74 kg Choma (ŠŠ Košice), 81 kg Rak
(DBA). Ostatné prvenstvá získali zahraniční
pretekári. Družstvá: 1.ŠŠ Košice 125 b., 2.ŠŠ
Bratislava 61 b., 3.ČH B.Bystrica 48 b., 4.Budapešť 42 b., 5.D.Trenčín 33 b., 6.Vihorlat
Snina 32 bodov.
• 31.október - 1.november, M-ČSSR, star.žiaciGR, Hr.Králové. Tituly vybojovali: 33 kg Kollár
(DAC), 41 kg Hromádka (BPD), 45 kg Fer-
52
nyák (DAC), 60 kg Antal (LBA), 66 kg D.Palatinus (LRS), +73 kg M.Lisý (DBA). Z českých oddielov zvíťazili: Čedroň, Križák, Pail
(Ostrava), Soukup (Plzeň), Gažur (Třinec).
• 7.-8. november, Majstrovstvá Slovenska,
ml.žiaci-GR, Šamorín. Štartovalo 120 pretekárov z 15 oddielov. Tituly získali: 26 kg Chamula (LRS), 28 kg Pekár (ČHN), 30 kg Novosad (PLN), 32 kg Cseh (DAC), 35 kg Pekár
(ČHN), 38 kg Orssogijn (PAR), 41 kg Pirošík
(DTN), 45 kg R.Lisý (DBA), 49 kg Gregor
(DBA), 53 kg Babirák (ŠAM), 57 kg Mazáň
(DBA), +62 kg Janči (PLN).
• 13.-15. november, M-ČSSR, juniori, Chomutov. Tituly VŠ: 57 kg Meszároš, 62 kg Zagyi, 82
kg Svat (vš. DTN), 90 kg Mazáč (RH), 100 kg
Sirko (DTN), 130 kg Štěch (RH). Z českých
oddielov ďalej zvíťazili: Damdin (Jihlava),
Kloz (Hr.Králové), Pozníček a Adam (RH). Tituly GR: 52 kg Zobák, 62 kg Březný, 68 kg Bielokosztolszký, 74 kg R.Matejka, 82 kg Križanovič, 100 kg K.Lengyel (vš. DTN). Z českých
oddielov: Zikmund (Jihlava), Neckář (Ostrava), Motal a Vaněk (RH).
• december, zápasnícky oddiel TJ Třinecké železárny usporiadal v miestnom kultúrnom dome
vyhlásenie najúspešnejších zápasníkov roku
1987. V programe na vysokej úrovni boli odmenení zápasníci, ktorí v uplynulej sezóne dosiahli najvýraznejšie medzinárodné úspechy: Poradie najlepších - muži: 1.Jozef Lohyňa, 2.Július
Strnisko (RH Praha), 3.Miroslav Luberda
(LKE), 4.Jozef Schwendtner (DAC), 5.Tibor
Jankovics (DTN), 6.Jaroslav Zeman (RH). Juniori: Richard Matejka (DTN), 2.Pavel Frinta
(RH), 3.Jozef Palatinus, 4.Peter Križanovič
(DTN), 5.Jiří Martiš (RH), 6.František Lengyel (DTN).
Súťaže družstiev
NDR:ČSSR 8:2 v medzištátnom stretnutí reprezentačných družstiev v GR a VŠ v Altenburgu. Za ČSSR bodovali Holout a Lohyňa.
V družstve hostí ďalej zápasili: Zobák, Meszároš, Švadleňák, Konečný, Palinkáš, Stehel,
Lengyel.
1.liga muži - VŠ
1.Baník Prievidza 195 b., 2.Lokomotíva Košice 142 b., 3.Dukla Trenčín 137 b., ďalej Dunajplavba, RH, Fiľakovo, Nitra a Plzeň.
1.liga muži - GR
1.Dukla Trenčín 209 b., 2.Baník Ostrava 155
b., 3.RH Praha 135 b.
Finále dorasteneckej ligy ČSSR - GR
1.Ostrava 68 b., 2.RH Praha 52 b., 4.Lokomotíva Bratislava 39.
Finále dorasteneckej ligy ČSSR - VŠ
1.Košice 62 b., 2.RH Praha 46 b., 3.Dunajplavba 41 b., 4.Prievidza 39 b.
Kvalifikácia do 1.ligy - VŠ:
1.Plastika Nitra 58 b., 2.Bohemians 56 b.,
ČH B.Bystrica 44 b., 4.Vihorlat Snina 43 b.
Kvalifikácia do 1.ligy - GR:
1.Tábor 64 b., 2.Slávia Hodonín 63 b., 3.Lokomotíva Bratislava 38 b.
Športfórum
Bratia
Reprezentačný tréner Mikuláš Timko: „Nepoviem presne, kedy som ich zazrel prvý raz, isté
však je, že boli ešte žiačikovia. Ľubo prišiel medzi prvými do nového strediska, Jožko trochu neskôr. Nie, neboli rovnakí: prvý z nich bol už vtedy zápasnícka „hlavička“, rozvážny typ, o
všetkom premýšľajúci, dobrý technicky. A druhý? V nijakej trme-vrme nesmel chýbať. Pravda,
zlomyseľný nebol, skôr živý a figliarsky. Neskôr
sa už viac vravievalo o Jozefovi, ale pozor: Ľubo bol tiež výborný, vyhrával i reprezentoval...
Rád spomínam na tie časy, v Prievidzi sme mali vtedy vynikajúcu partiu - a na žinenkách sme
robili rázne poriadky. Keď bolo viac Prievidžanov v jednej váhe, súperi nemali šancu - len ja
som nevedel, kto z nich bude prvý. A Lohyňovci boli lídermi tohoto tímu. Viem, Ľubo by nedokázal to, čo Jožo a keď sa vrhol na trénerstvo, nemal som nič proti tomu. Hovorím si:
ako tréner budeš ešte lepší a jeden Lohyňa mi
na žinenke tak či tak zostane. Neskôr som horlil za to, aby sa stal v Rudej hvězde Jožovým
osobným trénerom. Viem, akú úctu majú jeden k druhému, to bola pre mňa záruka, že by
to malo šlapať. Mal som istotu, že Jozef pri Ľubovi nepoľaví.“
Lohyňa borec - Lohyňa tréner. Jozef a Ľubomír. Bratia. Lohyňa trénuje Lohyňu: brat brata. Niekto môže protestovať - nevídali. Týchto tu však delí len čosi vyše roka, ba čo viac tréner má iba dvadsaťpäť. Tréner nášho voľnoštýliara!
- Čo je dobré na tom, že vás trénuje brat?
Jozef si otázku sám pre seba ešte zopakuje, divže nie každé slovko neslabikuje. Nie je on z tých
Jozef a Ľubomír Lohyňovci
hŕ, hoci na žinenke sa od neho vietor priam dvíha. Akoby si hľadel dovnútra a hľadal výstižné
termíny svojich pocitov.
„Predovšetkým sme veľa spolu prežili. Obaja
dávame zápaseniu srdce, hoci o tom nehovoríme. Vieme i to, čo chceme dokázať. Áno,
chcem byť ešte lepší a Ľubo mi chce pomôcť.
Ale treba vidieť, že on chce pomáhať celému
voľnému štýlu - preto išiel študovať do zahraničia, preto chce robiť na úrovni.“
Bratia sa nezaprú! Každý odpovedal pekne
osve, bez svedkov, zavše som však mal pocit, že
vraví stále jeden a ten istý.
- Čo je dobré na tom, že trénujete brata?
Aj Ľubo nechal otázku trochu vychladnúť, musel najprv popremýšľať.
„Poznáme sa, to je naša najväčšia výhoda, z
toho vyrastá celá naša robota. Vieme, čo chceme, ja ako tréner, on ako borec. A vieme aj,
akou cestou sa pustiť vpred.“
53
Download

V. časť (1981-1992) - Slovenský zápasnícky zväz