Príď ás
medzi n j
a športu
s nami
Slovenský
olympijský výbor
Športová hala
MLADOSŤ
www.olympic.sk www.shmladost.sk
p o d p o r o va t e l i a
RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA
RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA je šport, pri ktorom kanoista alebo kajakár poháňa svoje plavidlo pádlom. Kajakár v kajaku (obr. 1) sedí a poháňa sa dvojlistovým pádlom
na obidvoch stranách lode, zatiaľčo kanoista v kanoe (obr. 2) kľačí na jednom kolene
a poháňa sa jednolistovým pádlom na jednej strane lode.
Na olympijských hrách sa súťaží v disciplínach na 200, 500 a 1000 metrov v jedno,
dvoj a štvormiestnych kajakoch a jedno a dvojmiestnych kanoe. Mimo olympijských
hier sa súťaží aj v maratóne. Slovenskí rýchlostní kanoisti vybojovali na majstrovstvách
sveta a Európy mnoho medailí. Na olympijských hrách v roku 1996 získal striebornú
medailu v kanoe jednotlivcov na 500 m Slavomír Kňazovický. Náš štvorkajak vybojoval
bronzovú medailu na OH v roku 2004 a striebornú na OH 2008. Slováci sa môžu pochváliť aj množstvom titulov majstrov sveta a Európy.
S kanoistikou je najlepšie začať
v 10 - 12 rokoch. V tomto veku sa
športovec najľahšie učí ovládať
labilné plavidlo a techniku pádlovania. Rýchlostná kanoistika je
silovo vytrvalostný šport a vyžaduje si všestranne pripraveného
športovca. Súčasti tréningu tvoria
aj posilňovanie, beh a v zime aj
plávanie a beh na lyžiach.
Na Slovensku je 20 pretekárskych klubov, z toho v Bratislave
na Dunaji a v jeho ramenách šest.
Lodenica je miesto, kde sa športovci stretávajú aj mimo tréningov
a môžu voľný čas tráviť zmysluplnou činnosťou a zábavou.
Kontaktné
údaje:
www.canoe.sk
(kontakty na oddiely
rýchlostnej kanoistiky)
ŠERM
Jeden za všetkých, všetci za jedného,“ to nie je len populárny výrok z Dumasových
Troch mušketierov. To je vec, na ktorú myslí šermiar hlboko vo svojom podvedomí
v momente, keď si nasadzuje masku, aby nastúpil na zápas. Šermuje za seba, za svojho trénera, ktorý mu venoval neskutočné hodiny času, možno s ním precestoval polku
sveta alebo je s ním na prvom turnaji, šermuje za svojich kamarátov, ktorých zdolal
jeho súper, alebo sú s ním v jednom družstve a od víťazstva ich delí už len pár zásahov.
Posledná skúška zbraní, pozdraviť súpera, rozhodcu, divákov, posledný hlboký nádych, nasadiť si masku. Svet pod maskou je iný, neexistuje v ňom priateľ či nepriateľ,
iba súper. Telo sa stáva nástrojom mysle, reakcie sú neuveriteľne rýchle a presné... Koniec zápasu, obaja si skladajú masky, po čase si opäť vidia do tváre, sú unavení a spotení, ich tvár je plná emócii a myšlienok. Podávajú si ruky na znak vzájomnej úcty, voči
víťazovi a porazenému.
Úvodných pár riadkov nie sú len opisy súťažného zápasu. To sú pocity, s ktorými sa
šermiar stretáva pri každom zápase, aj tréningovom. Technika a aj účel šermu sa od doby
mušketierov či Zorra zmenili. Avšak šerm ako športové odvetvie a šermiari ako športovci
nestratili nič na hodnotách, ktoré sú spájané s týmto umením už po stáročia. Čestnosť,
odvaha a rešpekt sú princípy, ku ktorým sú šermiari vedení v každom veku. K nim sa
pridávajú vlastnosti a schopnosti ako postreh a rýchlosť, analýza a rozhodovanie, všetko v stotinách sekundy, ktoré tvoria rozdiel medzi tým dať zásah alebo byť zasiahnutý,
medzi výhrou a prehrou. Možno aj preto patrí šerm medzi najstaršie olympijské športy.
Dôležité informácie:
Pre koho je šerm - Pre menšie deti, ktoré v Akadémii šermu začnú so základnou
pohybovou prípravou, aby boli pripravené postupne začať so špecializovanou šermiarskou prípravou. Deti budú v priamom kontakte s aktívnymi šermiarmi. Pre staršie deti,
ktoré sa môžu aj s ohľadom na svoju pohybovú zručnosť zapojiť priamo do šermiarskej
prípravy. Pre dospelých, ktorí hľadajú zaujímavé športové hobby.
Bezpečnosť - Šerm je bezpečný šport pre chlapcov aj dievčatá. Výstroj sa vyrába zo
špeciálnych materiálov, ktoré sú podobné nepriestrelným vestám a sú medzinárodne certifikované. Používanie správneho výstroja kontrolujú tréneri aj počas bežných tréningov.
Výstroj a výzbroj - Náš klub vám vie v začiatkoch zapožičať kompletný výstroj aj
výzbroj. Stačí sa si prinesiete tepláky, tričko a tenisky. V prípade, že sa vám šerm bude
páčiť, môžete si postupne začať svoj výstroj a výzbroj kupovať. Špeciálny výstroj aj výzbroj majú veľmi dlhú životnosť. Najčastejšie sa obmieňajú tenisky, rukavice, prípadne
čepele na zbrani.
Tréneri - V Akadémii šermu pôsobia tréneri s najvyššou trénerskou kvalifikáciou
a dlhoročnou praxou v práci s mládežou i dospelými. Dopĺňajú ich mladý tréneri, ešte
stále aktívny šermiari
Kontaktné údaje:
AKADÉMIA ŠERMU, ŠH Mladosť, Trnavská 39, Bratislava
Kontaktná osoba: . . . . Andrea Sasváriová
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . 0907123027
Mail: . . . . . . . . . . . . . . . [email protected]
Web: . . . . . . . . . . . . . . . www.akademiasermu.sk
Patronát
Katarína Ráczová-Lokšová, národná ambasádorka Rady Európy pre toleranciu a fair
play rady Európy, trojnásobná olympionička v šerme, vicemajsterka sveta a víťazka
svetovej univerziády v šerme fleuretom
ATLETIKA
ATLETIKA je športové odvetvie, ktoré sa právom pýši označením „Kráľovná športu“.
Punc jej jedinečnosti spočíva v širokom rozsahu disciplín, ktoré svojou rozmanitosťou
utvárajú ideálny priestor na všestranný telesný i duševný rozvoj a poskytujú bohaté
športové vyžitie. Prirodzená lokomócia, ktorá je základ všetkých atletických disciplín,
úžasná variabilita tréningových prostriedkov spojená s využitím pestrej palety pomôcok a obohatená kreatívnym prístupom trénera, umožňujú hravou a zábavnou formou
budovať u detí a mládeže pozitívny vzťah k športu ako celoživotnej aktivite. Súčasne
umožňujú rozvíjať všestranný pohybový potenciál na ich ďalší výkonnostný rast, a to
nielen v ATLETIKE, ale v ktoromkoľvek športe, pre ktorý sa v budúcnosti rozhodnú. Veríme, že vďaka týmto, ale aj mnohým ďalším atribútom vás ATLETIKA osloví a získa si vaše
srdcia. A preto neváhajte a príďte medzi nás!
Kontaktné údaje:
Názov klubu: . . . . . . . KĽŠ Kryha Bratislava
Kontaktná osoba: . . . PaedDr. Andrea Bérešová, PhD.
Mob: . . . . . . . . . . . . . . +421904580748
Mail: . . . . . . . . . . . . . . . [email protected]
Web: . . . . . . . . . . . . . . www.kryha.org [detailné informácie o činnosti
a prevádzke klubu]
www.atletikasvk.sk: Databáza atletických oddielov a klubov v Bratislave
Patronát
Galina ČISŤJAKOVÁ - na OH 1996 v Atlante reprezentovala v trojskoku Slovensko,
ale celosvetovú slávu získala vo farbách bývalého Sovietskeho zväzu a neskôr Ruska.
Bronzová olympijská medailistka v skoku do diaľky zo Soulu 1988, halová majsterka
sveta a trojnásobná halová majsterka Európy už štvrťstoročie drží svetový rekord v skoku do diaľky výkonom 752 cm.
Andrea BÉREŠOVÁ - dlhoročná reprezentantka SR v behoch na dlhé vzdialenosti, viacnásobná majsterka Slovenska a medailistka v behoch na 10 km, polmaratóne,
maratóne
FLORBAL
FLORBAL je kolektívny halový šport podobný hokejbalu alebo pozemnému hokeju.
Hrá sa s krátkymi plastovými hokejkami a s dutou plastovou loptičkou, pričom rovnako
ako v hokeji súperia dve družstvá s 5 hráčmi v poli a s brankárom. Cieľ hry je dostať
loptičku do súperovej bránky. Rozvíja koordináciu, zručnosť a rýchlosť. Ide o mladý
šport, ktorý v posledných rokoch zaznamenáva veľký boom. Pre mnohých mladých ľudí
sa florbal stal nielen obľúbeným športom, ale doslova životným štýlom. A tu je šanca
a príležitosť aj pre Vás, stihnúť ešte nasadnúť do rozbiehajúceho sa vlaku a vychovať
majstrov športu, ktorý má budúcnosť. Môžeš to byť aj ty, tak neváhaj a príď medzi nás!
Kontaktné údaje:
Kontaktná osoba: . . . Pavol Veninger (tréner), 0902 510 676
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filip Gilányi (manažér), 0904 177 405 E-mail: . . . . . . . . . . . . . [email protected]
Miesto tréningov: . . . ŠH Elán
Čas tréningov: . . . . . . piatok 16:30 – 18:00
Názov klubu: Združenie talentov Hokejových športov
Kontaktná osoba: . . . Miroslav Hýlek
Mob: . . . . . . . . . . . . . . 0905 554 245
E-mail: . . . . . . . . . . . . . [email protected]
DŽUDo
Tvorca tohto umenia, ktoré vzniklo z tradícií boja bez zbrane na konci 19. storočia
bol Džigoro Kano, ktorý spojil bojové tradície s ideou olympijského športu (muži mali
premiéru na 1964 OH v Tokiu, ženy na OH 1992 v Barcelone). Čo je to DŽUDO, najlepšie vystihujú Kanove slová: “Džudo je prostriedok čo najefektívnejšieho použitia fyzickej a duševnej sily. Toto cvičenie znamená neustále zlepšovanie sa po psychickej
a fyzickej stránke prostredníctvom rozmanitých techník hodov, znehybnení, škrtení
a páčení. Prvotný cieľ džudo je teda sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočný
pre okolitý svet.“
Dnešné džudo je šport, v ktorom sa dvaja súperi pri vzájomnom kontakte snažia
pomocou povolených techník hodov, znehybnení, páčení a škrtení získať technickú
prevahu nad súperom. V boji v postoji sa používajú rôzne úchopy, hody, obraty, pri
boji na zemi sa používajú znehybnenia, páčenia lakťového kĺbu a škrtenia. Muži aj
ženy súťažia v siedmich hmotnostných kategóriách. Pri boji v postoji sa snažia vzájomne narúšať rovnováhu a pomocou platnej techniky hodiť súpera rýchlo a s plnou
kontrolou na chrbát na žinenku - tatami. Pri boji na zemi sa víťazstvo môže dosiahnuť
udržaním súpera, alebo vzdaním sa súpera pri škrtení alebo páčení laktového klbu.
Kontaktné údaje:
Názov klubu:
Judo Slávia STU Bratislava
Web: . . . . . . . . . . . . . . . http://www.judostu.sk
Mail: . . . . . . . . . . . . . . . [email protected]
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . +421 915 752 511
Miesto tréningov: . . . . Športová hala MLADOSŤ, Trnavská cesta 39
Prípravka
Mgr. Konársky Matúš . . . . 0905 336 040
Utorok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:00 – 18:30
Štefanovský Miloš, PhD. . . . 0915 774 995
Štvrtok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:00 – 18:30 Základy DŽUDA, rozvoj kondičných a koordinačných schopností, výcvik pádov, chmatov, pohybové a úpolové hry.
Rekreačné džudo a sebaobrana
Ing. Pisoň Martin . . . . . . . . 0915 752 511; Miloš Štefanovský, PhD., 0915 774 995
Utorok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:00 – 21:30
Štvrtok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:00 – 21:30
Nesúťažná forma DŽUDA zameraná na všeobecnú kondíciu a koordináciu, výcvik pádov, chmatov a sebaobranných techník.
Predškolský vek
Geršiová Gabriela . . . . . . . 0905 290 667
Utorok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:00 – 18:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Štvrtok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:00 – 18:00
Pohybová príprava detí zameraná na rozvoj
základnej lokomócie a zručností DŽUDA prostredníctvom pohybových, úpolových hier,
štafiet, pádov a gymnastiky
JOZEF KRNÁČ
MODERNÁ GYMNASTIKA
MODERNÁ GYMNASTIKA je jeden z krásnych, estetických a umelecky náročných
športov. Moderná gymnastika je čisto dievčenský šport určený pre deti od piatich rokov, ktoré sa vo svojich začiatkoch učia rozvoju koordinácie, tanečnosti a muzikálnosti
v cvičení s jednotlivými náčiniami – švihadlo, obruč, lopta, kužele, stuha.
Moderná gymnastka spája prirodzený talent, koordináciu cvičenia prvkov bez náčinia v spojení s hudbou a pohybom náčinia v tanečných, dynamických, neskôr zložitých, technických, originálnych a emocionálnych kompozíciách. Toto spojenie je prvý
krok k dosiahnutiu majstrovstva v modernej gymnastike.
V oddieli TJ Slávia STU Bratislava cvičia gymnastické talenty pod vedením skúsených
tréneriek Tatiany a Ivany Motolíkovej každý deň v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste a pod
ich vedením dosiahli už celý rad úspechov. Radi privítame v našom kolektíve všetky
dievčatká od piatich rokov, ktoré sa chcú naučiť kotúle, premety, skákať na švihadle, či
cvičiť s neposlušnou dlhou stuhou.
Kontaktné údaje:
TJ Slávia STU Bratislava, oddiel modernej gymnastiky
miesto tréningov: . . . . . . . . ŠH Mladosť, Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava
kontaktná osoba: . . . . . . . . Tatiana Motolíková, Ivana Motolíková (0903 184 350)
tréningy prípravky: . . . . . . . štvrtok 15,00 – 16,30
mail: [email protected]; www.gymnastika-stu.sk
Klub modernej gymnastiky DANUBIA
miesto tréningov: . . . . . . . . Bratislava - Petržalka
kontaktná osoba: . . . . . . . . Erika Brandnerová, 0905790638
mail: [email protected]; www.danubia-gymnastika.sk
Oddiel MG TJ Rapid Bratislava
miesto tréningov: . . . . . . . . . Vysokoškolský internát Bernolák
kontaktná osoba: . . . . . . . . Dagmar Poláková, 0903 838 728
mail: [email protected], [email protected]; www.modernagymnastika.sk
Oddiel modernej gymnastiky pri TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady
miesto tréningov: . . . . . . . . . telocvičňa na Sokolskej 1 v Bratislave a na ZŠ Tupolevovej
v Petržalke
kontaktná osoba: . . . . . . . . Silvia Rohlíčková
mail: [email protected], www.gymnastika.sk
ŠK JUVENTA Bratislava
miesto tréningov: . . . . . . . . . Petržalka
kontaktná osoba: . . . . . . . . . Erika Šimonová, 0915 714 821
www.juventa-ba.sk
Športový klub ARGO
miesto tréningov: . . . . . . . . . ZŠ Malokarpatské nám. 1
kontaktná osoba: . . . . . . . . . . Olena Kostanyan, 0908 595 074
mail: [email protected]; www.klubargo.sk
Patronát
Ivana Motolíková, najúspešnejšia moderná gymnastka Slovenska, dlhoročná reprezentantka, dnes trénerka reprezentácie junioriek a senioriek a medzinárodná rozhodkyňa.
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA je jeden z najstarších olympijských športov, ktorý mal premiéru
už v Aténach 1896. Jeho strešná medzinárodná federácia (FIG) je najstaršia na svete.
Ženská gymnastika sa cvičí na štyroch náradiach: preskok, bradlá, kladina a prostné.
Muži cvičia šesť náradí: prostné, kôň s držadlami, kruhy, preskok, bradlá a hrazda.
Tréningy
Skúsení a kvalifikovaní tréneri v oblasti gymnastiky sa venujú počas tréningov každému účastníkovi individuálne a snažia sa dosiahnuť maximum možností dieťaťa. Venujeme sa základom športovej prípravy, zlepšenie základných pohybových zručností
a návykov. Deti sa naučia premáhať a prekonávať prekážky svojho vlastného tela.
Tréningy sú zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a rozvoj koordinácie. Potom, ako
deti získajú dostatok sily a koordinácie pri všeobecnej príprave môžu začať so základmi
gymnastiky ako sú kotúle, stojky, špagáty, výmyky, toče, skoky, premety a saltá. Vybrané deti, ktoré majú nadpriemerné schopnosti a súčasne majú záujem o špecializáciu
na športovú gymnastiku, sú zaradené do výberov. Najtalentovanejšie a najpracovitejšie deti majú možnosť pokračovať s vrcholovou gymnastikou dvojfázovými tréningami,
ktoré sú podporené Športovým gymnáziom na Ostredkovej 10 v Bratislave. Najúspešnejší z úspešných nás raz budú reprezentovať na majstrovstvách Slovenskej republiky,
na majstrovstvách Európy, sveta či na olympijských hrách.
Kontaktné údaje:
Miesto tréningov: Špecializovaná gymnastická telocvičňa Mariky Némethovej-Krajčírovej
Gymnastické centrum, Wolkrova 47, Bratislava – Petržalka (Pengym klub)
www.gymslaviauk.sk
Patronát
Samuel Piasecký – 4x 1. miesto na Svetovom pohári, 2x 5. miesto na ME seniorov,
4. miesto vo finále SP, 8. miesto na MS 2010, 11. miesto na OH Londýn 2012
Marianna KRAJČÍROVÁ-NÉMETHOVÁ, najúspešnejšia gymnastka v histórii Slovenska OH 1964 a OH 1968 - 2. miesto družstvá, 1972 - 5. miesto družstvá, s družstvom majsterka sveta 1966 a bronzová na MS 1970, dvakrát bronzová v individuálnych súťažiach
na ME 1967
Samuel piasecký
Marianna KRAJČÍROVÁ-NÉMETHOVÁ
VESLOVANIE
VESLOVANIE Ti otvorí brány do univerzít v USA, či do anglických v Oxforde a v Cambridge. Stránka www.veslovanie.sk Ťa zoznámi s veslárskym životom.
Veslovanie, olympijský šport, patrí medzi najstaršie športové odvetvia. Prvý športový klub na území Bratislavy bol veslársky v roku 1862. Okrem pretekárskeho veslovania je populárne aj turistické. Najznámejšie a historicky najstaršie preteky vo veslovaní
sú preteky osemveslíc Oxford verzus Cambidge v Londýne. Veslovanie zahŕňa viacero
disciplín: párové disciplíny, v ktorých veslár vesluje na lodi s dvoma veslami (skif - loď
pre jedného veslára, dvojskif - veslujú dvaja veslári, párová štvorveslica - veslujú štyria
veslári) a nepárové disciplíny, v ktorých veslár vesluje na lodi s jedným veslom, na ľavej alebo pravej strane - v dvojveslici, štvorveslici či v osemveslici.
Kontaktné údaje:
Tréningový proces prebieha na vode na Zlatých pieskoch v Bratislave v čase marec október na lodenici Slávie STU v Bratislave väčšinou po škole napr. od 16,00 hodiny,
cez víkend podľa dohody, pod vedením kvalifikovaných trénerov.
Zimná príprava prebieha v posilňovniach a na špecializovaných veslárskych trenažéroch. Príprava v zime je doplnená podľa možností a počasia o beh v teréne, plávanie
a cyklistiku.
Zodpovední tréneri: Soňa a Alexander Dénesovi.
Patronát
André Rédr (4 MSJ, 6,8 m. na MS do 23 r., semifinále OH mládeže Singapur 2010)
R.Vančo, jeden z najlepších študentov STU, strojníckej fakulty ( 4. na MEJ,
7. na MS do 23 rokov ).
VOLEJBAL
VOLEJBAL patrí do skupiny odrážacích športových hier s veľkou popularitou na celom svete. Je to kolektívna sieťová hra, ktorej popularita je obrovská. Medzinárodná
federácia FIVB patrí k najväčším na svete.
Volejbal je boj dvoch šesťčlenných družstiev, pričom obidve družstvá sa snažia realizovať základné úlohy v hre, ktoré rozhodujú o víťazstve. Hráči sa v princípe usilujú
o to, aby dostali loptu na zem do poľa súpera ponad sieť. Takýchto bodov musí družstvo
dosiahnuť 25 v jednom sete. Obvykle sa hrá na tri vyhraté sety.
V modernom volejbale hrá volejbal až sedem hráčov. Tím pozostáva z dvoch smečujúcich hráčov, dvoch blokárov, jedného nahrávača a korektora. Siedmy hráč je špeciálny
obranný hráč – libero, so špeciálne upravenými pravidlami pre túto pozíciu.
Najpopulárnejšie a najúspešnejšie volejbalové kluby na Slovensku sú VKP Bratislava (muži) a Slávia UK Bratislava (ženy).
Kontaktné údaje:
Názov klubu: VKP Bratislava
Kontaktná osoba: . . . . . . . . Ivan Husár
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0903 425 090
Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [email protected]
Web: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.volleyball.sk
Kontaktná osoba: . . . . . . . . Dana Garaiová
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0905 599 774
Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [email protected]
Miesto tréningov: . . . . . . . . . športová hala v PKO, nábrežie arm. gen.L. Svobodu 3,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .hala ZŠ na Cádrovej ulici - Kramáre
Názov klubu: Slávia UK Bratislava
Kontaktná osoba: . . . . . . . . Eva Podhorná
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0905 491 171
Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [email protected]
Web: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.slaviauk.sk
Miesto tréningov: . . . . . . . . . športová hala Mladosť, Trnavská cesta 39
Patronát
Osobnosti: bývalí reprezentanti Slovenska
Antónia GOLITKOVÁ
Boris DEMETER, Martin NEMEC
ZÁPASENIE
ZÁPASENIE je olympijský šport, ktorý je zameraný hlavne na všestranný a harmonický rozvoj celého tela vyvíjajúceho sa dieťaťa. Zápasenie patrí medzi športy, ktoré
učia mladých ľudí lepšie spoznať vlastné schopnosti, podporujú telesný a duševný vývoj jedinca a zároveň pomáhajú odbúravať prebytočnú energiu spojenú s agresivitou.
Súčasti tréningového procesu sú oboznamovanie sa so základnou zápasníckou technikou, ako aj rôzne úpolové hry, loptové hry, gymnastické cvičenia a iné.
Kontaktné údaje:
Názov klubu: Dunajplavba Bratislava
Miesto tréningov: . . . . . . . Športová hala Mladosť
UTOROK: 15.30 – 17.00 hod.
ŠTVRTOK: 15.30 – 17.00 hod.
Tento krúžok sa otvára pre chlapcov aj dievčatá 1. – 6. Ročníka
Kontaktná osoba: . . . . . . . . . Mgr. Mikuška Karol – tréner
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0908 069 539
Miesto tréningov: . . . . . . . Telocvičňa Dunajplavba, Horárska 12
Pondelok a Streda 15.00 – 16.00 hod.
Kontaktná osoba: . . . . . . . . Mgr. Andrej Fašánek
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0907 524 911
Miesto tréningov: . . . . . . . ZŠ Rajčianska
Pondelok a Štvrtok 15.00 – 16.00
Kontaktná osoba: . . . . . . . . . Obžera Peter
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0902 140 771
Miesto tréningov: . . . . . . . ZŠ Černyševského
Pondelok a Štvrtok 15.00 –16.30
Kontaktná osoba: . . . . . . . . Macho Milan
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0903 971 131
HÁDZANÁ
Čo je minihádzaná:
• detský svet hádzanej
• menšie ihrisko
• menšia brána a lopta
Ciele:
• zapojenie detí na základnej škole do pravidelného športovania a súťaženia
• využitie malých telocviční, nie stavba ďalších
• organizovaný výber talentov pre hádzanú
Cieľová skupina: chlapci a dievčatá od 6 do 14 rokov
Popis:
• zmiešané družstvá chlapcov a dievčat
• menší počet hráčov
• gumená lopta
• menšie ihrisko
• menšia bránka
Prečo práve minihádzaná?
• začlenenie dieťaťa do kolektívu
• sociálne pôsobenie
• noví priatelia
• výchovné pôsobenie kvalifikovaných trénerov
• minimálne finančné náklady zo strany rodičov
• zvyšovanie samostatnosti v rámci danej role v tíme
Kontaktné údaje:
Názov klubu: Športový klub policie Bratislava
Kontaktná osoba: . . . . . . . . Lubomír Orosz
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . +421 902 937 730
Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [email protected]
Web: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.skpbratislava.sk
Patronát
Reprezentant – Miroslav Volentics
FAIR
Motto:
PLAY
BASKETBAL
BASKETBAL patrí medzi kolektívne loptové hry. Je to ofenzívny a veľmi rýchly šport,
ktorý sa hráva prevažne v uzavretej hale. Už názov (basket=kôš, ball=lopta) napovedá,
že hlavným cieľom tohto športu je vhadzovanie lopty do basketbalového koša. Basketbal hrajú proti sebe dva tímy s piatimi hráčmi. Každý tím sa snaží získať čo najviac
bodov vhodením lopty do súperovho koša pri dodržaní stanovených pravidiel. Hráči
smú manipulovať s loptou len svojimi rukami. Lopta sa môže premiestňovať iba pomocou driblovania alebo prihrávok medzi spoluhráčmi. Basketbalový klub Inter Bratislava
patrí ku klubom, ktoré systematicky pracujú na výchove a raste talentovanej mládeže.
Klub dlhodobo udržiava tzv. pyramídu mládeže od prípraviek až po extraligové družstvo
a snaží sa vychovávať hráčov, ktorí v budúcnosti oblečú dres extraligového družstva.
Kontaktné údaje:
Miesto tréningov: . . . . . . . . . ŠH PASIENKY (rozcvičovňa)
pondelok a štvrtok 16:30 – 18:00
Kontaktná osoba: . . . . . . . . . Marek Adamčík – tréner
Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [email protected]
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +421 903 851 911
Web: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.askinter.sk
Patronát
Marek Adamčík – tréner prípravky
FUTSAL
FUTSAL je šport, ktorý je bezprostredne prepojený s futbalom. V minulosti dochádzalo neraz ku kolíznym situáciám, keď hlavne mládežnícki futbaloví tréneri zásadne
nesúhlasili s tým, aby sa mladí futbalisti zapájali do futsalových súťaží. Dnes mnohí
pochopili, že špecializovaný futsalový tréning môže v mnohých smeroch napomôcť
aj výkonnostnému napredovaniu futbalistov.
Slovenský a bratislavský futsal má snahu pripravovať hráčov futsalu už od žiackych
kategórií, ale tiež si uvedomuje, že snom každého chlapca, ktorý vie „kopať do lopty“ je
hrať raz až vyrastie futbal za vysnívaný klub.
Cieľom bratislavského futsalu je zapojiť v roku 2013-2014 do futsalových tímov
30 – 40 chlapcov vo veku 10-14 rokov. V Bratislave sa hrajú súťaže v kategóriách U-11,
U-13, U-15 a stredoškolská liga. V týchto kategóriách vidíme uplatnenie aj Vašich detí.
Príďte medzi nás a vyskúšajme to spoločne.
Futsal teda nie je nový šport, skôr je charakterizovaný ako mladý šport. UEFA dnes
prezentuje futsal ako veľmi dynamicky sa rozvíjajúce športové odvetvie. Vo svojich
štruktúrach mu vytvára stále väčší priestor na jeho rozmach nielen v seniorských kategóriách. Usporadúva a riadi nadnárodné súťaže vo futsale. Majstrovstvá Európy s dvojročnou periodicitou pre reprezentačné výbery a Futsal Cup s ročnou periodicitou pre
klubové družstvá. Na pôde UEFA a FIFA sú už dnes dva rovnocenné športy. Futsal už nie
je len móda, odnož – je to smer.
Kontaktné údaje:
Slovenský futsal, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontaktná osoba: . . . . . . . . Vladimír Škorec
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . +421 905 329 194
Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [email protected]
Web: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.futsalslovakia.sk
PLÁVANIE
Plávanie je cyklický pohyb vo vode, pri ktorom sa používa vztlak a odpor prostredia. Vplýva na harmonický rozvoj osobnosti, upevňuje zdravie, priaznivo pôsobí na
srdcovocievny systém, činnosť pohybového aparátu a zvyšuje metabolizmus. Plávanie má 4 plavecké spôsoby : motýlik, znak, prsia a kraul. V súčasnosti sa športové
plávanie delí na bazénové a diaľkové plávanie.
Plávanie detí je primeraná pohybová aktivita vo vodnom prostredí. Pozitívne vplýva na celkové prospievanie dieťaťa, ponúka mu primerané podnety pre rozvoj jeho
schopností. Naučíme plávať aj Vaše deti. Príďte medzi nás.
Kontaktné údaje:
Názov klubu: Plavecký oddiel Slávia UK Bratislava
Kontaktné osoby: . . . . . . . . Otakar Žilavý (0903 201 777)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kleinová Zuzana (0911 846 602)
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . [email protected]
Miesto tréningov: . . . . . . . . Športová hala Mladosť - bazén 20m, sauna, vírivka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plaváreň Pasienky - bazén 25m, 50m
Web: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.ukb.sk
Download

Informačný leták - Slovenský olympijský výbor