SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR
www.olympic.sk
Rodičia môžu priviesť svoje deti, aby si pod vedením
skúsených trénerov pod jednou strechou vyskúšali
viacero športových odvetví a našli to, ktoré by im
mohlo najlepšie vyhovovať a najviac ich zaujme.
Deti si zašportujú pod dohľadom známych
a úspešných športovcov.
Cieľom akcie je odprezentovať rodičom a ich
deťom jednotlivé športové odvetvia, dať im
možnosť zúčastniť sa na tréningoch aj zapísať
sa do jednotlivých klubov a rodičom poskytnúť
príležitosť zabezpečiť pre svoje ratolesti zmysluplné
trávenie volného času mimo školských lavíc.
Paleta ponúkaných športov je naozaj pestrá atletika, basketbal, florbal, futsal, hádzaná, džudo,
rýchlostná kanoistika, moderná gymnastika,
plávanie, šerm, športová gymnastika, veslovanie,
volejbal, zápasenie, zjazdové lyžovanie.
RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA
ATLETIKA
RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA je šport, v ktorom sa na olympijských
hrách súťaží v disciplínach na 200, 500 a 1000 metrov v jedno, dvoj
a štvormiestnych kajakoch a jedno a dvojmiestnych kanoe. Mimo
olympijských hier sa súťaží aj v maratóne. Slovenskí rýchlostní kanoisti vybojovali na majstrovstvách sveta a Európy mnoho medailí.
Na olympijských hrách v roku
1996 získal striebornú medailu v
kanoe jednotlivcov na 500 m Slavomír Kňazovický. Náš štvorkajak
vybojoval bronzovú medailu na
OH v roku 2004 a striebornú na
OH 2008. Slováci sa môžu pochváliť aj množstvom titulov majstrov sveta a Európy.
S kanoistikou je najlepšie začať v
10 - 12 rokoch. V tomto veku sa
športovec najľahšie učí ovládať
labilné plavidlo a techniku pádlovania. Rýchlostná kanoistika je
silovo vytrvalostný šport a vyžaduje si všestranne pripraveného
športovca. Súčasti tréningu tvoria
aj posilňovanie, beh a v zime aj
plávanie a beh na lyžiach.
Lodenica je miesto, kde sa športovci stretávajú aj mimo tréningov a môžu voľný čas tráviť zmysluplnou činnosťou a zábavou.
ATLETIKA – u nás sa môžeš len športovo hrať, ale keď chceš športovcom sa môžeš stať.
Ako bývalý slovenský reprezentant, olympionik a súčasný športový
tréner som sa rozhodol podporiť športovanie detí a mládeže, vzbudiť ich záujem o systematickú športovú prípravu, prispieť k formovaniu ich zdravého životného štýlu, telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti.
Mojim cieľom je dať deti do pohybu formou hier, vytvoriť im podmienky na tréningy, súťaženie, nájsť mladé športové talenty, formovať ich osobnosť a vychovať
budúcich športovcov a reprezentantov našej krajiny.
(Marcel Lopuchovský)
Atletikou sa rozvíja prirodzená lokomócia, ktorá je základ všetkých atletických disciplín, úžasná variabilita tréningových prostriedkov spojená s využitím pestrej palety pomôcok a obohatená kreatívnym prístupom trénera, umožňujú hravou a zábavnou formou budovať u detí a mládeže pozitívny vzťah k športu ako celoživotnej
aktivite. Súčasne umožňujú rozvíjať všestranný pohybový potenciál na ich ďalší
výkonnostný rast, a to nielen v ATLETIKE, ale v ktoromkoľvek športe, pre ktorý sa
v budúcnosti rozhodnú. Veríme, že vďaka týmto, ale aj mnohým ďalším atribútom
vás ATLETIKA osloví a získa si vaše srdcia. A preto neváhajte a príďte medzi nás!
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
wwww.kajakslavia.sk
www.vktatran.sk
www.skpbratislava.sk
www.dunajcik.sk
www.canoe.sk
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Názov klubu: . . . . .
Kontaktná osoba: .
Mob: . . . . . . . . . . .
Mail: . . . . . . . . . . . .
Web: . . . . . . . . . . . .
Šport hrou
PaedDr. Marcel Lopuchovský a Ing. Jana Masárová
0918425114, 0903787771
sporthrou@sporthrou.sk
www.sporthrou.sk [detailné informácie o činnosti a prevádzke klubu]
ŠERM
FLORBAL
Jeden za všetkých, všetci za jedného,“ to nie je len populárny výrok
z Dumasových Troch mušketierov. To je vec, na ktorú myslí šermiar
hlboko vo svojom podvedomí v momente, keď si nasadzuje masku,
aby nastúpil na zápas. Šermuje za seba, za svojho trénera, ktorý mu
venoval neskutočné hodiny času, možno s ním precestoval polku sveta alebo je s ním na prvom turnaji, šermuje za svojich kamarátov, ktorých zdolal jeho
súper, alebo sú s ním v jednom družstve a od víťazstva ich delí už len pár zásahov.
Posledná skúška zbraní, pozdraviť súpera, rozhodcu, divákov, posledný hlboký
nádych, nasadiť si masku. Svet pod maskou je iný, neexistuje v ňom priateľ či nepriateľ, iba súper. Telo sa stáva nástrojom mysle, reakcie sú neuveriteľne rýchle
a presné... Koniec zápasu, obaja si skladajú masky, po čase si opäť vidia do tváre,
sú unavení a spotení, ich tvár je plná emócii a myšlienok. Podávajú si ruky na znak
vzájomnej úcty, voči víťazovi a porazenému.
Úvodných pár riadkov nie sú len opisy súťažného zápasu. To sú pocity, s ktorými sa
šermiar stretáva pri každom zápase, aj tréningovom. Technika a aj účel šermu sa
od doby mušketierov či Zorra zmenili. Avšak šerm ako športové odvetvie a šermiari ako športovci nestratili nič na hodnotách, ktoré sú spájané s týmto umením už
po stáročia. Čestnosť, odvaha a rešpekt sú princípy, ku ktorým sú šermiari vedení
v každom veku. K nim sa pridávajú vlastnosti a schopnosti ako postreh a rýchlosť,
analýza a rozhodovanie, všetko v stotinách sekundy, ktoré tvoria rozdiel medzi
tým dať zásah alebo byť zasiahnutý, medzi výhrou a prehrou. Možno aj preto patrí
šerm medzi najstaršie olympijské športy.
Dôležité informácie:
Pre koho je šerm - Pre menšie deti, ktoré v Akadémii šermu začnú so základnou pohybovou prípravou, aby boli pripravené postupne začať so špecializovanou šermiarskou prípravou. Deti budú v priamom kontakte s aktívnymi šermiarmi. Pre staršie deti, ktoré sa môžu aj s ohľadom na svoju pohybovú zručnosť zapojiť priamo
do šermiarskej prípravy. Pre dospelých, ktorí hľadajú zaujímavé športové hobby.
Bezpečnosť - Šerm je bezpečný šport pre chlapcov aj dievčatá. Výstroj sa vyrába
zo špeciálnych materiálov, ktoré sú podobné nepriestrelným vestám a sú medzinárodne certifikované. Používanie správneho výstroja kontrolujú tréneri aj počas
bežných tréningov.
Výstroj a výzbroj - Náš klub vám vie v začiatkoch zapožičať kompletný výstroj aj
výzbroj. Stačí sa si prinesiete tepláky, tričko a tenisky. V prípade, že sa vám šerm
bude páčiť, môžete si postupne začať svoj výstroj a výzbroj kupovať. Špeciálny
výstroj aj výzbroj majú veľmi dlhú životnosť. Najčastejšie sa obmieňajú tenisky,
rukavice, prípadne čepele na zbrani.
Tréneri - V Akadémii šermu pôsobia tréneri s najvyššou trénerskou kvalifikáciou
a dlhoročnou praxou v práci s mládežou i dospelými. Dopĺňajú ich mladý tréneri,
ešte stále aktívny šermiari
FLORBAL je kolektívny halový
šport podobný
hokejbalu alebo
pozemnému hokeju. Hrá sa s krátkymi plastovými hokejkami a s dutou plastovo u l o p t i č ko u , p r i č o m
rovnako ako v hokeji súperia
dve družstvá s 5 hráčmi v poli
a s brankárom. Cieľ hry je dostať
loptičku do súperovej bránky.
Rozvíja koordináciu, zručnosť
a rýchlosť. Ide o mladý šport,
ktorý v posledných rokoch zaznamenáva veľký boom. Pre
mnohých mladých ľudí sa florbal stal nielen obľúbeným športom, ale doslova životným štýlom. A tu je šanca a príležitosť aj pre Vás, stihnúť ešte nasadnúť do rozbiehajúceho sa vlaku a vychovať majstrov športu, ktorý má budúcnosť. Môžeš to byť
aj ty, tak neváhaj a príď medzi nás!
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
AKADÉMIA ŠERMU, ŠH Mladosť, Trnavská 39, Bratislava
Kontaktná osoba: . . . . . .Andrea Sasváriová
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . .0907123027
Mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . .andys@chello.sk
Web: . . . . . . . . . . . . . . . . .www.akademiasermu.sk
Patronát
Katarína Ráczová-Lokšová, národná ambasádorka Rady Európy pre toleranciu
a fair play rady Európy, trojnásobná olympionička v šerme, vicemajsterka sveta
a víťazka svetovej univerziády v šerme fleuretom.
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Názov klubu: . . . . . . . . . .ŠK LIDO
Kontaktná osoba: . . . . . . Pavol Veninger (tréner) 0902 510 676
Filip Gilányi (manažér) 0904 177 405
Václav Kolátor (sekretár klubu) 0903 917 255
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . .lido@lido.sk; www.lido.sk
Miesto tréningov: . . . . . . ŠH ELÁN, Telocvičňa na Bernolákovej ul. 1,
telocvičňa na Čachtickej ul. 14 (Rača)
Čas tréningov: . . . . . . . . .utorok a štvrtok 16:00 – 19:00, piatok 16:00 – 17:30
Názov klubu: . . . . . . . . FbO Florpédo Bratislava
Kontaktná osoba: . . . . . .Miroslav Hýlek
Mob: . . . . . . . . . . . . . . . . .0905 554 245
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . .florpedo@florpedo.sk
Miesto tréningov: . . . . . .ŠH Elán, ZŠ Černyševského (Petržalka)
Čas tréningov: . . . . . . . . .utorok a štvrtok 15.00 – 16.30
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA je jeden z najstarších olympijských športov, ktorý mal premiéru už v Aténach 1896. Jeho strešná medzinárodná federácia (FIG) je najstaršia na svete.
Ženská gymnastika sa cvičí na štyroch náradiach: preskok, bradlá,
kladina a prostné.
Muži cvičia šesť náradí: prostné, kôň s držadlami, kruhy, preskok, bradlá a hrazda.
Tréningy
Skúsení a kvalifikovaní tréneri v oblasti gymnastiky sa venujú počas tréningov každému účastníkovi individuálne a snažia sa dosiahnuť maximum možností dieťaťa.
Venujeme sa základom športovej prípravy, zlepšenie základných pohybových zručností a návykov. Deti sa naučia premáhať a prekonávať prekážky svojho vlastného
tela. Tréningy sú zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a rozvoj koordinácie.
Potom, ako deti získajú dostatok sily a koordinácie pri všeobecnej príprave môžu
začať so základmi gymnastiky ako sú kotúle, stojky, špagáty, výmyky, toče, skoky,
premety a saltá. Vybrané deti, ktoré majú nadpriemerné schopnosti a súčasne
majú záujem o špecializáciu na športovú gymnastiku, sú zaradené do výberov.
Najtalentovanejšie a najpracovitejšie deti majú možnosť pokračovať s vrcholovou gymnastikou dvojfázovými tréningami, ktoré sú podporené Športovým gymnáziom na Ostredkovej 10 v Bratislave. Najúspešnejší z úspešných nás raz budú
reprezentovať na majstrovstvách Slovenskej republiky, na majstrovstvách Európy,
sveta či na olympijských hrách.
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Miesto tréningov: . . . . . Špecializovaná gymnastická telocvičňa
Mariky Némethovej-Krajčírovej
Gymnastické centrum, Wolkrova 47,
Bratislava – Petržalka (Pengym klub)
www.gymslaviauk.sk
Patronát
Samuel Piasecký – 4x 1. miesto na Svetovom pohári, 2x 5. miesto na ME seniorov,
4. miesto vo finále SP, 8. miesto na MS 2010, 11. miesto na OH Londýn 2012
Marianna KRAJČÍROVÁ-NÉMETHOVÁ, najúspešnejšia gymnastka v histórii Slovenska OH 1964 a OH 1968 - 2. miesto družstvá, 1972 - 5. miesto družstvá, s družstvom
majsterka sveta 1966 a bronzová na MS 1970, dvakrát bronzová v individuálnych
súťažiach na ME 1967.
MODERNÁ GYMNASTIKA
MODERNÁ GYMNASTIKA je jeden z krásnych, estetických a umelecky náročných športov. Moderná gymnastika je čisto dievčenský
šport určený pre deti od piatich rokov, ktoré sa vo svojich začiatkoch učia rozvoju koordinácie, tanečnosti a muzikálnosti v cvičení
s jednotlivými náčiniami – švihadlo, obruč, lopta, kužele, stuha.
Moderná gymnastka spája prirodzený talent, koordináciu cvičenia prvkov bez náčinia v spojení s hudbou a pohybom náčinia v tanečných, dynamických, neskôr
zložitých, technických, originálnych a emocionálnych kompozíciách. Toto spojenie
je prvý krok k dosiahnutiu majstrovstva v modernej gymnastike.
Radi privítame v našich kluboch všetky dievčatká od piatich rokov, ktoré sa chcú
naučiť kotúle, premety, skákať na švihadle, či cvičiť s neposlušnou dlhou stuhou.
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Klub modernej gymnastiky DANUBIA
miesto tréningov: . Bratislava - Petržalka
kontaktná osoba: . Erika Brandnerová, 0905790638
mail: . . . . . . . . . . . . danubia@stonline.sk; www.danubia-gymnastika.sk
Oddiel MG TJ Rapid Bratislava
miesto tréningov: . Študentský domov Jura Hronca (Bernolák), Bernolákova 1
kontaktná osoba: . Dagmar Poláková, 0903 838 728
mail: . . . . . . . . . . . . dagmarpolakova@yahoo.com; www.modernagymnastika.sk
Oddiel modernej gymnastiky pri TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady
miesto tréningov: . telocvičňa na Sokolskej 1 v Bratislave a na ZŠ Majerníkova
kontaktná osoba: . Silvia Rohlíčková, 0903 194 368
mail: . . . . . . . . . . . . rohlickova@gymnastika.sk, www.gymnastika.sk
ŠK JUVENTA Bratislava
miesto tréningov: . Bratislava - Petržalka
kontaktná osoba: . Erika Šimonová, 0915 714 821
mail:. . . . . . . . . . . . . info@juventa-ba.sk; www.juventa-ba.sk
SAMUEL PIASECKÝ
MARIANNA KRAJČÍROVÁ-NÉMETHOVÁ
Športový klub ARGO
miesto tréningov: . ZŠ Malokarpatské nám. 1
kontaktná osoba: . Olena Kostanyan, 0908 595 074
mail: . . . . . . . . . . . . olena.kostanyan@gmail.com; www.klubargo.sk
DŽUDO
VESLOVANIE
Tvorca tohto umenia, ktoré
vzniklo z tradícií boja bez zbrane
na konci 19. storočia bol Džigoro
Kano, ktorý spojil bojové tradície
s ideou olympijského športu
(muži mali premiéru na 1964 OH v Tokiu, ženy
na OH 1992 v Barcelone). Čo je to DŽUDO, najlepšie vystihujú Kanove slová: “Džudo je prostriedok čo najefektívnejšieho použitia fyzickej
a duševnej sily. Toto cvičenie znamená neustále
zlepšovanie sa po psychickej a fyzickej stránke
prostredníctvom rozmanitých techník hodov, JOZEF KRNÁČ
znehybnení, škrtení a páčení. Prvotný cieľ džudo je teda sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočný pre okolitý svet.“
Dnešné džudo je šport, v ktorom sa dvaja súperi pri vzájomnom kontakte snažia
pomocou povolených techník hodov, znehybnení, páčení a škrtení získať technickú prevahu nad súperom. V boji v postoji sa používajú rôzne úchopy, hody, obraty,
pri boji na zemi sa používajú znehybnenia, páčenia lakťového kĺbu a škrtenia. Muži
aj ženy súťažia v siedmich hmotnostných kategóriách. Pri boji v postoji sa snažia vzájomne narúšať rovnováhu a pomocou platnej techniky hodiť súpera rýchlo
a s plnou kontrolou na chrbát na žinenku - tatami. Pri boji na zemi sa víťazstvo
môže dosiahnuť udržaním súpera, alebo vzdaním sa súpera pri škrtení alebo páčení laktového klbu.
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Názov klubu: . . . . . . . . . . . . . Judo Slávia STU Bratislava
Web: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.judostu.sk
Mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . judo@judostu.sk
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +421 917 777 699
Miesto tréningov: . . . . . . . . . Športová hala MLADOSŤ, Trnavská cesta 39
Prípravka
Mgr. Konársky Matúš . . . . . . 0905 336 040
Pondelok a Streda . . . . . . . . 17:00 – 18:30
Štefanovský Miloš, PhD. . . . 0915 774 995
Utorok a Štvrtok . . . . . . . . . . 17:00 – 18:30
Základy DŽUDA, rozvoj kondičných a koordinačných schopností, výcvik pádov,
chmatov, pohybové a úpolové hry.
Hobbby-judo pre všetkých
Ing. Pisoň Martin. . . . . . . . . . 0917 777 699;
Utorok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:00 – 21:30
Štvrtok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:00 – 21:30
Nesúťažná forma DŽUDA zameraná na všeobecnú kondíciu a koordináciu, výcvik
pádov, chmatov a sebaobranných techník.
Predškolský vek
Geršiová Gabriela . . . . . . . . . 0905 290 667
Utorok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:00 – 18:00
Štvrtok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:00 – 18:00
Pohybová príprava detí zameraná na rozvoj základnej lokomócie a zručností
DŽUDA prostredníctvom pohybových, úpolových hier, štafiet, pádov a gymnastiky
VESLOVANIE Ti otvorí brány do univerzít v USA, či do anglických
v Oxforde a v Cambridge. Stránka www.veslovanie.sk Ťa zoznámi s veslárskym životom.
Veslovanie, olympijský šport, patrí medzi najstaršie športové
odvetvia. Prvý športový klub na území Bratislavy bol veslársky
v roku 1862. Okrem pretekárskeho veslovania je populárne aj turistické. Najznámejšie a historicky najstaršie preteky vo veslovaní sú preteky osemveslíc
Oxford verzus Cambidge v Londýne. Veslovanie zahŕňa viacero disciplín: párové
disciplíny, v ktorých veslár vesluje na lodi s dvoma veslami (skif - loď pre jedného veslára, dvojskif - veslujú dvaja veslári, párová štvorveslica - veslujú štyria
veslári) a nepárové disciplíny, v ktorých veslár vesluje na lodi s jedným veslom,
na ľavej alebo pravej strane - v dvojveslici, štvorveslici či v osemveslici.
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Tréningový proces prebieha na vode na Zlatých pieskoch v Bratislave v čase marec - október na lodenici Slávie STU v Bratislave väčšinou po škole napr. od 16,00
hodiny, cez víkend podľa dohody, pod vedením kvalifikovaných trénerov.
Zimná príprava prebieha v posilňovniach a na špecializovaných veslárskych trenažéroch. Príprava v zime je doplnená podľa možností a počasia o beh v teréne,
plávanie a cyklistiku.
Zodpovední tréneri: Soňa a Alexander Dénesovi, Peter Schickhofer.
Mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denes.sasa@gmail.com
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0905 736 553
Patronát
André Rédr (4 MSJ, 6,8 m. na MS do 23 r., semifinále OH mládeže Singapur 2010)
R.Vančo, jeden z najlepších študentov STU, strojníckej fakulty ( 4. na MEJ,
7. na MS do 23 rokov ).
VOLEJBAL
ZÁPASENIE
ZÁPASENIE je olympijský šport, ktorý je zameraný hlavne na všestranný a harmonický rozvoj celého tela vyvíjajúceho sa dieťaťa.
Zápasenie patrí medzi športy, ktoré učia mladých ľudí lepšie spoznať vlastné schopnosti, podporujú telesný a duševný vývoj jedinca a zároveň pomáhajú odbúravať prebytočnú energiu spojenú s agresivitou. Súčasti tréningového procesu sú oboznamovanie sa so
základnou zápasníckou technikou, ako aj rôzne úpolové hry, loptové hry, gymnastické cvičenia a iné.
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
VOLEJBAL patrí do skupiny odrážacích športových hier s veľkou
popularitou na celom svete. Je to kolektívna sieťová hra, ktorej
popularita je obrovská. Medzinárodná federácia FIVB patrí k najväčším na svete.
Volejbal je boj dvoch šesťčlenných družstiev, pričom obidve
družstvá sa snažia realizovať základné úlohy v hre, ktoré rozhodujú o víťazstve.
Hráči sa v princípe usilujú o to, aby dostali loptu na zem do poľa súpera ponad
sieť. Takýchto bodov musí družstvo dosiahnuť 25 v jednom sete. Obvykle sa hrá
na tri vyhraté sety.
V modernom volejbale hrá volejbal až sedem hráčov. Tím pozostáva z dvoch
smečujúcich hráčov, dvoch blokárov, jedného nahrávača a korektora. Siedmy
hráč je špeciálny obranný hráč – libero, so špeciálne upravenými pravidlami pre
túto pozíciu.
Najpopulárnejšie a najúspešnejšie volejbalové kluby na Slovensku sú VKP Bratislava (muži) a Slávia UK Bratislava (ženy).
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Názov klubu: . . . . . . .VKP Bratislava
Kontaktná osoba: . . . Ivan Husár
Mobil: . . . . . . . . . . . . . 0903 425 090
Mail: . . . . . . . . . . . . . . vkp@mail.eurotel.sk
Web: . . . . . . . . . . . . . . www.volleyball.sk
Kontaktná osoba: . . . Dana Garaiová
Mobil: . . . . . . . . . . . . . 0905 599 774
Mail: . . . . . . . . . . . . . . garaiova.dana@mail.t-com.sk
Miesto tréningov: . . . športová hala v PKO, nábrežie arm. gen.L. Svobodu 3,
KAŽDÝ PIATOK o 15:00, hala SŠ na Hálovej ulici - Petržalka
Názov klubu: . . . . . . .VK Slávia UK Bratislava
Kontaktná osoba: . . . Mgr. Eva Podhorná - šéftrénerka mládeže
Mobil: . . . . . . . . . . . . . 0905 491 171
Mail:. . . . . . . . . . . . . . . evapodhorna@gmail.com
Web: . . . . . . . . . . . . . . www.slaviauk.sk
Miesto tréningov: . . . Športová hala Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava,
ŠH Sklenárová 7, Bratislava, tréningy: Pondelok až piatok,
15.00 - 16.30 hod.
ZŠ Česká 10, Bratislava, tréningy: Pondelok až streda,
15.00 - 17.00 hod.
ZŠ pri Kríži, Bratislava - Dúbravka
Názov klubu: . . . . . . . . Dunajplavba Bratislava
Miesto tréningov: . . . . Športová hala Mladosť
UTOROK: 15.30 – 17.00 hod.
ŠTVRTOK: 15.30 – 17.00 hod.
Tento krúžok sa otvára pre chlapcov aj dievčatá 1. – 6. Ročníka
Kontaktná osoba: . . . . Mgr. Mikuška Karol – tréner
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . 0908 069 539
Miesto tréningov: . . . . Telocvičňa Dunajplavba, Horárska 12
Pondelok a Streda 15.00 – 16.00 hod.
Kontaktná osoba: . . . . Mgr. Andrej Fašánek
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . 0907 524 911
Miesto tréningov: . . . . ZŠ Rajčianska
Pondelok a Štvrtok 15.00 – 16.00
Kontaktná osoba: . . . . Obžera Peter
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . 0902 140 771
Miesto tréningov: . . . . ZŠ Černyševského
Pondelok a Štvrtok 15.00 –16.30
Kontaktná osoba: . . . . Macho Milan
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . 0903 971 131
BASKETBAL
HÁDZANÁ
HÁDZANÁ – je to kolektívny loptový šport, založený na princípoch
,,fair play“. V hádzanej ide o rýchlosť, silu, dynamiku, a presnosť.
Každá kategória má rôznu veľkosť lopty. Hádzanársky oddiel Športového klubu polície Bratislava je najväčším oddielom v rámci skupiny ŠKP Bratislava (316 členov). Väčšina hráčov je vo veku od 5
do 18 rokov, kedy sa formuje osobnosť jednotlivca a je dôležité, aby dieťa, či mládež mala v blízkosti pozitívne vzory. Hádzanársky oddiel ŠKP Bratislava podporuje
a vyhľadáva nie len deti, ktoré sú športovo nadané, ale dáva aj príležitosť deťom,
ktoré nie sú pokladané za klasicky talentované. Hádzanársky oddiel ŠKP Bratislava
spolupracuje so základnými školami, kde nie je dostatočne veľká telocvičňa, preto
sa hrá minihádzaná, kde stačí veľkosť ihriska 20x14m.
Čo je minihádzaná:
• detský svet hádzanej
• menšie ihrisko
• menšia brána a lopta
AY
FAIR PL
:
o
t
t
o
M
Ciele:
• zapojenie detí na základnej škole do pravidelného športovania a súťaženia
• využitie malých telocviční, nie stavba ďalších
• organizovaný výber talentov pre hádzanú
Cieľová skupina: chlapci a dievčatá od 6 do 14 rokov
BASKETBAL patrí medzi kolektívne loptové hry. Je to ofenzívny
a veľmi rýchly šport, ktorý sa hráva prevažne v uzavretej hale. Už
názov (basket=kôš, ball=lopta) napovedá, že hlavným cieľom
tohto športu je vhadzovanie lopty do basketbalového koša. Basketbal hrajú proti sebe dva tímy s piatimi hráčmi. Každý tím sa
snaží získať čo najviac bodov vhodením lopty do súperovho koša pri dodržaní
stanovených pravidiel. Hráči smú manipulovať s loptou len svojimi rukami. Lopta sa môže premiestňovať iba pomocou driblovania alebo prihrávok medzi spoluhráčmi. Basketbalový klub Inter Bratislava patrí ku klubom, ktoré systematicky pracujú na výchove a raste talentovanej mládeže. Klub dlhodobo udržiava
tzv. pyramídu mládeže od prípraviek až po extraligové družstvo a snaží sa vychovávať hráčov, ktorí v budúcnosti oblečú dres extraligového družstva.
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Miesto tréningov: . . . . . . HANT aréna (športová hala Pasienky, rozcvičovňa)
pondelok a štvrtok 16:30 – 18:00
Kontaktná osoba: . . . . . .Karol Wimmer – šéftréner
Mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . .karolwimmer1@gmail.com
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . .+421 903 250 443
Web: . . . . . . . . . . . . . . . . .www.bkinter.sk
Patronát
Karol Wimmer – šéftréner mládeže, bývalý úspešný reprezentant a hráč
BK Inter Bratislava
Popis:
• zmiešané družstvá chlapcov a dievčat
• menší počet hráčov
• gumená lopta
• menšie ihrisko
• menšia bránka
Prečo práve minihádzaná?
• začlenenie dieťaťa do kolektívu
• sociálne pôsobenie
• noví priatelia
• výchovné pôsobenie kvalifikovaných trénerov
• minimálne finančné náklady zo strany rodičov
• zvyšovanie samostatnosti v rámci danej
role v tíme
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Názov klubu: . . . . . . Športový klub
policie Bratislava
Kontaktná osoba: . . . Adriana Lešková
Mobil: . . . . . . . . . . . . . +421 902 937 748
Mail: . . . . . . . . . . . . . . leskova@skpba.sk
Web: . . . . . . . . . . . . . . www.skpbratislava.sk
Patronát
Reprezentant – Miroslav Volentics
FUTSAL
PLÁVANIE
FUTSAL je šport, ktorý je bezprostredne prepojený s futbalom.
V minulosti dochádzalo neraz ku kolíznym situáciám, keď hlavne
mládežnícki futbaloví tréneri zásadne nesúhlasili s tým, aby sa
mladí futbalisti zapájali do futsalových súťaží. Dnes mnohí pochopili, že špecializovaný futsalový tréning môže v mnohých
smeroch napomôcť aj výkonnostnému napredovaniu futbalistov. Suverén futsalových paluboviek na Slovensku Slov-matic FOFO Bratislava má dnes už svoju
vlastnú mládežnícku základňu, ktorá úspešne reprezentuje tento klub ale
i šport hlavne v zimnom období na množstve tuzemských i zahraničných turnajoch a je držiteľom nejedného ligového tromfu mládežníckych kategórií.
Futsal teda nie je nový šport, skôr je charakterizovaný ako mladý šport. UEFA
dnes prezentuje futsal ako veľmi dynamicky sa rozvíjajúce športové odvetvie.
Vo svojich štruktúrach mu vytvára stále väčší priestor na jeho rozmach nielen
v seniorských kategóriách. Usporadúva a riadi nadnárodné súťaže vo futsale.
Majstrovstvá Európy s dvojročnou periodicitou pre reprezentačné výbery a Futsal Cup s ročnou periodicitou pre klubové družstvá.
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Názov klubu: . . . . . . . . . FA Slov-matic Bratislava
Kontaktná osoba: . . . . . .Valacsay Jozef
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . .+421 903 989 989
Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . .info@fabratislava.sk
Web: . . . . . . . . . . . . . . . . .www.fabratislava.sk
PLÁVANIE je cyklický pohyb vo vode, pri ktorom sa používa vztlak
a odpor prostredia. Vplýva na harmonický rozvoj osobnosti,
upevňuje zdravie, priaznivo pôsobí na srdcovocievny systém,
činnosť pohybového aparátu a zvyšuje metabolizmus. Plávanie
má 4 plavecké spôsoby : motýlik, znak, prsia a kraul. V súčasnosti sa športové plávanie delí na bazénové a diaľkové plávanie.
Plávanie detí je primeraná pohybová aktivita vo vodnom prostredí. Pozitívne
vplýva na celkové prospievanie dieťaťa, ponúka mu primerané podnety pre rozvoj jeho schopností. Naučíme plávať aj Vaše deti. Príďte medzi nás.
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Názov klubu: . . . . . . . . . Plavecký oddiel Slávia UK Bratislava
Kontaktné osoby: . . . . . . Otakar Žilavý (0903 201 777),
Kleinová Zuzana (0911 846 602)
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . ozilavy@gmail.com
Miesto tréningov: . . . . . . Športová hala Mladosť - bazén 20m, sauna, vírivka
Plaváreň Pasienky - bazén 25m, 50m
Web: . . . . . . . . . . . . . . . . . www.ukb.sk
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
ALPSKÉ LYŽOVANIE
ALPSKÉ LYŽOVANIE nazývané aj zjazdové lyžovanie patrilo a stále
patrí medzi najatraktívnejšie zimné športy pestované v prírode. Napriek značnej finančnej náročnosti mu holduje veľké množstvo ľudí
všetkých vekových kategórií. V zjazdovom lyžovaní sa preteká v piatich športových disciplínach, ktoré dokonale preveria technickú
a fyzickú pripravenosť pretekárov. Sú to zjazd, obrovský slalom, super obrovský
slalom, slalom a super kombinácia.
Aj napriek tomu, že zimná sezóna trvá 4-5 mesiacov v roku, klubové tréningy prebiehajú počas 10-11 mesiacov v roku. Príprava má viacero fáz, a to
príprava na snehu a tzv. suché tréningy, v rámci ktorých prebieha všeobecná
športová príprava zložená z kondičnej a koordinačnej zložky, ktorá je v neskoršom veku čoraz viac špecializovaná na zjazdové lyžovanie. Zjazdové lyžovanie
je výborným východiskovým športom pre nové lyžiarske olympijské športy
ako je akrobatické lyžovanie ako aj pre športy ako trávové lyžovanie alebo
in-line alpin.
Kluby ponúkajú viacero úrovní zaradenia od rekreačného lyžovania až po vrcholové lyžovanie. Intenzita tréningov ako aj finančné zaťaženie závisia od jednotlivých úrovní zaradenia. Väčšina klubov prijíma deti od 4 rokov.
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Názov klubu: . . . . . . . . . Slovakia Ski Team LOPS Bratislava
Kontaktné údaje:. . . . . . .lops@lops.sk, www.lops.sk
Miesto tréningov: . . . . . . Gymnastická telocvičňa Inter Trnavská ul. (pri Kauflande),
UTOROK: 18.00 – 19.00 hod.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telocvičňa gym., Česká ul. ŠTVRTOK: 17.30 – 19.00 hod.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pezinská Baba – alebo Zochova chata podľa snehových
podmienok
Kontaktná osoba: . . . . . .Matej Antoška – tréner
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . 0902641158
Kontaktná osoba: . . . . . .Ronald Ružička – predseda
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . .0905617164
Názov klubu: . . . . . . . . . Lyžiarsky Klub VICTORY
Kontaktné údaje:. . . . . . . LK VICTORY Bratislava, Šustekova 47, 85104 Bratislava,
www.skiclubvictory.sk
Miesto tréningov: . . . . . . ZŠ Tilgnerova 14, Karlova Ves
UTOROK: 17.00 – 18.00 hod., ŠTVRTOK: 17.00 – 18.00 hod.
Kontaktná osoba: . . . . . .Mgr. Andrea Augustínová
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . 0903759842
Názov klubu: . . . . . . . . . AŠC
Kontaktné údaje:. . . . . . . Dušan Ambros, Šancova 57, 831 04 Bratislava
www.asclyziarskyklub.sk; asc@asclyziarskyklub.sk
Miesto tréningov: . . . . . . Nevädzová, Sibírska, Kamzík
UTOROK: 16:30 – 18.30 hod.
ŠTVRTOK: 16:30 – 18.30 hod.
Kontaktná osoba: . . . . . .Dušan Ambros
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . 0903253543
Názov klubu: . . . . . . . . . JSC Dúbravka
Kontaktná osoba: . . . . . .Roman Petrík
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . 0903 727 788
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR
Kukučínova 26, 838 08 Bratislava
Tel: +421 2 492 561 01
Fax: +421 2 492 561 02
E-mail: office@olympic.sk
Web: www.olympic.sk
ŠPORTOVÁ HALA MLADOSŤ s.r.o.
Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava
Tel: +421 2 4920 0309
Fax: +421 2 4920 0300
E-mail: shmladost@shmladost.sk
Web: www.shmladost.sk
Download

Celá brožúra na stiahnutie. - milujemsport.olympic.sk