Download

BÖLÜM 3: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İŞ ve ENERJİ 3.1