SEMPATİ
Sempati, karşımızdaki kişiyle duygu ve
düşünce bakımından tam bir örtüşme halidir.
Sempati duyduğumuzda sempati duyduğumuz
kişiyle duygularımız aynıdır; o üzülüyorsa
üzülür, seviniyorsa seviniriz. Düşüncelerimiz
onun düşünceleriyle paraleldir; haksızlığa
uğradığını düşünüyorsa biz de öyle
düşünürüz, hak ettiğini düşünüyorsa biz de
buna katılırız. Zaten onun gibi
hissedebilmemiz için onun gibi düşünüyor
olmamız gerekir.
Eroğlu, Feyzullah, 1996, Davranış Bilimleri, Beta Yayıncılık, Syf.159
Konuyu "sempati sözcüğünden türetilen
"sempatizan" sözcüğüyle örneklersek anlamı
biraz daha açıklığa kavuşturabiliriz. Örneğin;
bir futbol takımına sempati duyan biri o
takımın sempatizanıdır. Sempati duyduğu
takımın maçını izlerken, ister stadyumda,
ister televizyon başında olsun, sahadaki
oyuncu gibi heyecan duyar. Takımı yenilirse
futbolcular gibi o da üzülür, galip gelirse
futbolcuların coşkusuna katılır. Kimi zaman
sevincini sokaklara taşır. Sempatizanlığın
aşırı hali fanatizmdir.
Eroğlu, Feyzullah, 1996, Davranış Bilimleri, Beta Yayıncılık, Syf.159
Sempatide, sempati duyduğumuz kişiyle
tam bir uyum içinde oluruz. Ama bu,
bizim sağlıklı düşündüğümüz anlamına
gelmez. Karşımızdakine hak verirken
onun doğru düşünüp düşünmediğini
dikkate alamayız. Onun doğru ya da
yanlış yaptığını bile sorgulama ihtiyacı
duymayız; sadece ona hak veririz.
Eroğlu, Feyzullah, 1996, Davranış Bilimleri, Beta Yayıncılık, Syf.159
EMPATİ


Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin
yerine koyarak olaylara onun bakış
açısıyla bakması o kişinin duygularını ve
düşüncelerini doğru olarak anlaması
hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi
sürecine "empati" adı verilir.
http://www.zevkli-forum.com/sempati-ve-empatinedir-t22081.html
Empati tanımı üç temel
öğeden oluşmaktadır. Bu
öğeleri şöyle
sıralayabiliriz:


1) Empati kuracak kişi kendisini
karşısındakinin yerine koymalı olaylara
onun bakış açısıyla bakmalıdır. Her insan
dünyaya kendine özgü bir bakış tarzıyla
bakar. Eğer bir insanı anlamak istiyorsak
dünyaya onun bakış tarzıyla bakmalı
gerçekleştirmek için de empati kurmak
istediğimiz kişinin rolüne girmeli onun
yerine geçerek adeta olaylara onun
gözlüklerinin gerisinden bakmalıyız..
http://www.zevkli-forum.com/sempati-veempati-nedir-t22081.html


2) Empati kurmuş sayılmamız için
karşımızdaki kişinin duygularını ve
düşüncelerini doğru olarak
anlamamız gereklidir.
Karşımızdakinin yalnızca
duygularını veya yalnızca
düşüncelerini anlamış olmak yeterli
değildir.
http://www.zevkli-forum.com/sempati-ve-empati-nedirt22081.html
Empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik
anlayışın karşıdaki kişiye iletilmesi davranışı
gereklidir. Karşımızdaki insanlara empatik tepki
vermenin iki yolu vardır: Yüzümüzü/bedenimizi
kullanarak onu anladığımızı ifade etmek.
Empatik tepki vermenin en etkili yolu herhalde
bu ikisini birlikte kullanmaktır. Bir sıkıntımız
olduğunda bizimle konuşan kişi dostça bir
gülümsemeyle kolumuza dokunup sıkıntımızı
sözelleştirirse örneğin "son günlerde çok
bunalmışsın" derse rahatladığımızı hissedebiliriz

3)

http://www.zevkli-forum.com/sempati-ve-empati-nedir-t22081.html
Sempati-Empati
Farkı
Kişi, sempati duyduğunda,
objektifliğini kaybeder;
karşısındakine, onun yaşantılarına
subjektif yaklaşır. Sempatik
anlamda kişinin, karşısındakinin yaşantısının etkisiyle benzer
yaşantısına ilişkin duygularının
canlanması ve karşısındaki kişi ile
duygudaş olması söz konusudur.
http://psikolojibilgileri.com/tag/sempati-nedir
Benzer yaşantı geçirmek bir
başkasını anlamayı kolaylaştırabilir;
kişi kendinden yola çıkarak
karşısındakinin ne hissediyor
olabileceğini az çok tahmin edebilir.
Ancak kişinin kendi duygularına
kapılarak karşısındakinin duygularını
doğru olarak değerlendirememesine
de sebep olabilir.
http://psikolojibilgileri.com/tag/sempati-nedir
Empati kurduğumuzda,
karşımızdaki kişiyle aynı duyguları
ve görüşleri paylaşmamız
gerekmez; sadece onun duygularını
ve düşüncelerini anlamaya
çalışırız. Bir insanı anlamak başka
şeydir, ona hak vermek başka
şey. Empatide anlamak, sempati
de ise anlamış olalım ya da
olmayalım, karşınızdakine hak
vermek söz konusudur.
http://www.zevkli-forum.com/sempati-ve-empati-nedirt22081.html
Download

Slayt 1