informácie o produkte
Letecká preprava
Kuehne + Nagel patrí medzi 3 najväčších globálnych leteckých
prepravcov na svete. Portfólio služieb zahŕňa komplexné logistické
riešenia a je doplnené kontrolou prepravného procesu prostredníctvom
webového monitorovacieho nástroja KN Login.
Kuehne + Nagel prepraví ročne na medzinárodných kľúčových trhoch viac
ako 1 000 000 ton nákladu. Náš tím tvorí viac ako 3 600 odborníkov a
poskytuje vysokokvalitné služby z viac ako 300 kancelárií na svete.
Kuehne + Nagel zaručí spoľahlivé doručenie vašich zásielok, plánovanie
prepravy, kontrolu a monitoring zásielok „door-to-door” tak, aby bol
proces prepravy v súlade s certifikáciou Cargo 2000 Phase 2.
KĽÚČOVÉ FAKT Y
• Používanie štandardizovaných informačných systémov a procesov
• Spoľahlivá letecká preprava s certifikáciou Cargo 2000 Phase 2
• Chartrové lety podľa požiadaviek klienta
• Plný rozsah colno-deklaračných služieb, držiteľ certifikátu
• Poistenie tovaru počas prepravy
• Patríme medzi 5 najväčších leteckých zasielateľov na Slovensku
• Prepravujeme cca 3 000 ton tovaru ročne
• Preprava rôznych druhov tovaru, ako nadrozmerné, veľmi tažké
zásielky a nebezpečné látky
PRIEMYSELNÉ RIEŠENIA
• Farmaceutický priemysel
• Rýchlo sa kaziaci tovar
• High-Tech a spotrebná elektronika
• Rýchloobrátkový spotrebný tovar
• Maloobchodný tovar
• Automobilový priemysel
• Strojársky priemysel
Či už prepravuje zásielky za hranice alebo naprieč svetom, Kuehne +
Nagel pripraví letecké riešenia spĺňajúce všetky vaše požiadavky.
•
•
•
•
Najčastejšie využívané letiská: Viedeň, Budapešť, Mníchov, Frankfurt
Operatíva a colnice priamo so sídlom na letiskách
IATA certifikovaný agent
Schválený hospodársky subjekt (AEO-F)
Vyberte si produkt, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám:
Expresný servis – rozumieme
vašim naliehavým zásielkám.
Prémium – rýchlo, spoľahlivo
a efektívne.
Maximálna efektivita – ak
máte čas, my vám
poskytneme úsporu.
V ÝHODY V YUŽITIA NAŠICH SLUŽIEB
ÆÆ Prednostný prístup k prepravným kapacitám vďaka
spolupráci s prvotriednymi leteckými spoločnosťami.
ÆÆ Efektívnejšie plánovanie procesov v rámci dodávateľského
reťazca, časovo definovateľné dodávky.
ÆÆ Rozšírený monitoring prepravy, dostupný 24/7, doplnený
o automatické upozorňovanie.
ÆÆ Väčšia viditeľnosť a zabezpečenie aktualizácie stavu
zásielky prostredníctvom štandardizovaných procesov a
www.kuehne–nagel.sk
výmeny informácií medzi Kuehne + Nagel a leteckými
dopravnými spoločnosťami.
ÆÆ Orientácia na zákazníka – včasné plánovanie, proaktívna
komunikácia a koordinácia možných alternatív prepravy.
ÆÆ Jednoduchá a efektívna komunikácia vymedzená jasne
stanovenou právomocou a kompetenciami počas celého
prepravného reťazca.
[email protected]
LIMIT Y výšky NáKLADU PRE štandardné T YPY PASAžIERSK YCH a nákladných LIETADIEL
Boeing 747-400
Maximálna výška nákladu
Maximálna výška nákladu
160 cm
Boeing 777 LRF
Maximálna výška nákladu
Horná paluba/Dolná paluba
Boeing 737-300/500
84 cm
Boeing md-11f
Maximálna výška nákladu
300 cm/160 cm
Horná paluba/Dolná paluba
245 cm/160 cm
MAX. V ýšK A NáKLADU – Ostatné typy lietadiel
BOEING 747, 767, 777, 787
airbus 321-100 & airbus 320-200
Maximálna výška nákladu
115 cm
160 cm
AIRBUS 300, 310, 330, 340, 350, 380
160 cm
DC-10, MD 11
160 cm
AIRBUS 318, 319, 230, 321
115 cm
BOEING 757
101 cm
BOEING 737
84 cm
Vyššie uvedené údaje popisujú limity pre štandardné typy lietadiel. Tieto sa môžu líšiť v závislosti od druhu lietadla.
kontakt
Kuehne + Nagel, s. r. o. • Pestovateľská 9 • 821 04 Bratislava 2 • Slovenská republika
Tel.: +421 918 222 529/589 • Fax: +421 232 409 550
www.kuehne–nagel.sk
[email protected]
www.kuehne–nagel.sk
[email protected]
Download

Letecká preprava - Kuehne + Nagel Slovensko