Informácie o produkte
Cestná preprava
Cestná preprava na slovensku
Kuehne + Nagel ponúka rad špecializovaných a individuálnych služieb cestnej prepravy v rámci celej Európy. Spolupráca s prvotriednymi
dopravnými spoločnosťami zaručuje spoľahlivosť a flexibilitu poskytovaných služieb orientovanú na požiadavky zákazníkov. Cestná
preprava Kuehne + Nagel zastrešuje služby FTL, LTL a prepravu kusových zásielok zberným systémom s napojením na 32 európskych
krajín. Všetky krajiny sú prepojené celoeurópskym systémom partnerských prekladísk prostredníctvom centrálneho a regionálneho
prekladiska v Nemecku a Rakúsku.
medzinárodná zberná služba
• pravidelné spojenia zabezpečujúce spoľahlivé a rýchle
doručenie v rámci 32 krajín v Európe
• pevne stanovený harmonogram odchodov
• dodávky z domu do domu
• poistenie prepravy
• lokálna distribúcia v rámci 24 hod.
služby dokládok a celokamiónovej prepravy
• Pan-Európsky servis z domu do domu
• dedikovaný vozový park s dostatočnou kapacitou
• starostlivý výber subdodávateľov - dopravcov
• preprava nadrozmerných zásielok
• preprava nebezpečného tovaru
intermodálna preprava
• kombinácia viacerých druhov prepravy: železničná, námorná,
letecká, cestná
• šetrenie životného prostredia - environmentálne prepravné
riešenia
• úspora prepravných nákladov
• nakladanie celých výmenných nadstavieb / kontajnerov minimalizácia poškodzovania nákladu
Bad Hersfeld
Viedeň
Bratislava
Centrálne prekladisko
Regionálne prekladisko
Prijímacie/odosielacie depo
V ÝHODY V YUŽITIA NAŠICH SLUŽIEB
ÆÆ Integrácia s ostatnými zložkami portfólia služieb
Kuehne + Nagel – námorná, letecká preprava a
kontraktná logistika.
ÆÆ Nákladová a časová efektívnosť prepravy v kombinácii s
rozsiahlymi kapacitami železničnej siete prostredníctvom
jednotlivých vagónov (vrátane špeciálnych), ako aj
ucelených vlakov.
ÆÆ Špeciálny servis na prepravu tepelne citlivého tovaru
alebo tovaru vysokej hodnoty pre rýchly, jednoduchý a
plynulý chod Vášho podnikania.
ÆÆ Úplná transparentnosť a kontrola prepravného procesu
prostredníctvom webového monitorovacieho nástroja
KN Login.
ÆÆ Presné a spoľahlivé načasovanie s dostupnými
informáciami pre optimálne logistické plánovanie
ÆÆ Optimalizácia prepravného procesu v rámci Európy.
ÆÆ Moderný vozový park spĺňajúci vysoké ekologické
štandardy.
kontakt
Kuehne + Nagel s.r.o.
Pestovateľská 9 • 821 04 Bratislava 2 • Slovenská republika • Tel: +421 905 321 687 • Fax: +421 232 409 550 • [email protected]
www.kuehne–nagel.sk
SERVISNÉ a technické informácie
Servisné riešenia nastavené podľa špecifických požiadaviek zákazníkov zaručujú flexibilitu a náskok pred konkurenciou. Okrem
štandardných služieb ponúka Kuehne + Nagel aj vysoko sofistikované riešenia prispôsobené individuálnym potrebám jednotlivých
priemyselných oblastí. MEDZINáRODNá ZBERNá SLUžBA
• preprava kusových zásielok vhodných na pozemnú
prepravu a častejšiu manipuláciu
• pri manipulácii so zásielkami nad 30 kg je potrebné použiť
paletové resp. vysokozdvižné vozíky a pod.
• maximálna šírka a dĺžka jednej časti/dielu: 2,40 m
odporúčané balenie zásielok pre zbernú službu
• na 6 a viac kusov balíkov alebo tovar citlivý na manipuláciu, je
potrebné použiť paletu / pol paletu (pri menších zásielkách)
• rohy palety spevňovať ochrannými papierovými výstužami
• na kartónovú zásielku použiť neporušený obal zabalený
lepiacou bezpečnostnou páskou
základné typy paliet
maximálna výška jednej časti/dielu: 2,20 m
maximálna hmotnosť jednej časti/dielu: 1.250 kg
maximálna hmotnosť zásielky: 2.500 kg
prepočet 1 m3 = 250 kg (do 5 paliet)
prepočet 1 ložný meter (ldm) = 1.250 kg
• prikladať faktúru alebo dodací list ku každej zásielke
• uvádzať kontaktné údaje na osobu pri nakládke aj vykládke
• správne označiť typ prepravovaného tovaru (krehký,
nestohovateľný, horizontálne/vertikálne umiestnenie a pod.)
• tovar dôkladne zabaliť stretch fóliou / umelohmotnou páskou
rozmery
EURO paleta
180 x 120 cm
INDUSTRY paleta
100 x 120 cm
ÁZIJSKÁ paleta
110 x 110 cm
SERVIS DOKLáDOK A CELOKAMIÓNOVá PREPRAVA
• využívanie rôznych typov plachtových, skriňových, a
chladiarenských kamiónov, vymeniteľných nadstavieb (aj
veľkoobjemových), štandardných, Mega a Jumbo návesov
• hmotnosť zásielky nad 2.500 kg
• maximálna hmotnosť zásielky: 24.000 kg (5 až 34 paliet)
Špecializovaná sieť
• dedikované služby pre tovar vyžadujúci reguláciu teploty
počas prepravy od +2°C do +8°C a od +15°C do +25°C
• celoeurópske pokrytie a moderný vozový park
• vlastné tepelne regulované priestory
• pravidelne preškolovaný personál
www.kuehne–nagel.sk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
maximálna výška jednej časti/dielu: 2,20 m
maximálna dĺžka zásielky: 13,60 m
maximálna šírka: 2,45 až 2,48 m
maximálna výška: 2,50 až 3,00 m
• proaktívny monitoring teploty a úplná viditeľnosť zásielok
počas prepravy
• prísny proces výberu dopravcov v súlade s požiadavkami
GXP/GDP certifikácie
• “Good Distribution Practice” (GDP) certifikované priestory
[email protected]
Download

Cestná preprava - Kuehne + Nagel Slovensko