Letecká preprava
Kuehne + Nagel patrí medzi 3 najväčších globálnych leteckých prepravcov na svete. Portfólio služieb zahŕňa komplexné
logistické riešenia a je doplnené kontrolou prepravného procesu prostredníctvom webového monitorovacieho nástroja
KN Login.
Kuehne + Nagel prepraví ročne na medzinárodných kľúčových trhoch viac ako 1.000.000 ton nákladu. Náš tím tvorí viac
ako 3,600 odborníkov a poskytuje vysoko kvalitné služby z viac ako 300 kancelárií na svete.
•
•
•
•
Prednostný prístup k prepravným kapacitám
Spolupráca s prvotriednymi dopravnými spoločnosťami
Používanie štandardizovaných informačných systémov a procesov
Spoľahlivá letecká preprava s certifikáciou Cargo 2000 Phase 2
Expresný spôsob prepravy
KN Express - pre urgentné a časovo
kritické zásielky s automatickou
garanciou realizácie prepravy.
Štandardný spôsob prepravy
KN Expert - pre rýchle a časovo
definovateľné prepravy s
optimalizáciou Vašich požiadaviek.
Cenovo najvýhodnejšie prepravy
KN Extend – pre cenovo zvýhodnené
a spoľahlivé konsolidačné služby.
Tranzitný čas: 1 - 3 dni
Tranzitný čas : 3 - 5 dní
Tranzitný čas : 6 - 15 dní
Letecká preprava v Slovenskej republike
Kuehne + Nagel zaručí spoľahlivé doručenie Vašich zásielok, naplánovanie prepravy, kontrolu a monitoring zásielok
door-to-door tak, aby bol proces prepravy v súlade s certifikáciou Cargo 2000 Phase 2.
•
•
•
•
Patríme medzi 5 najväčších leteckých zasielateľov
na Slovensku
IATA certifikovaný agent
Prepravujeme viac ako 2.800 ton ročne
Preprava rôznych druhov tovaru ako nadrozmerné,
veľmi tažké zásielky a nebezpečné látky
•
•
•
•
Plný rozsah colno-deklaračných služieb, držiteľ certifikátu
Schválený hospodársky subjekt (AEO-F)
Chartrové lety podľa požiadaviek klienta
Intermodálne prepravy – kombinácia leteckej a námornej
prepravy
Poistenie tovaru počas prepravy
Výhody využitia našich služieb






Efektívnejšie plánovanie procesov v rámci dodávateľského reťazca, časovo definovateľné dodávky.
Rozšírený non-stop monitoring prepravy, dostupný 24 hodín denne a 7 dní v týždni, doplnený
o automatické upozorňovanie.
Väčšia viditeľnosť a zabezpečenie aktualizácie stavu zásielky prostredníctvom štandardizovaných procesov
a výmeny informácií medzi Kuehne + Nagel a leteckými dopravnými spoločnosťami.
Orientácia na zákazníka - včasné plánovanie, proaktívna komunikácia a koordinácia možných alternatív
prepravy.
Jednoduchá a efektívna komunikácia vymedzená jasne stanovenou právomocou a kompetenciami pozdĺž
celého prepravného reťazca.
Úplná transparentnosť informácií a úroveň služieb pre Vás a Vašich zákazníkov.
Download

Letecká preprava