Kuehne + Nagel – Váš partner na Slovensku
Spoločnosť Kuehne + Nagel bola v Bratislave založená v roku 1991. Dnes má na Slovensku zastúpenie v Bratislave a v
Košiciach a zamestnáva 183 logistických špecialistov, poskytujúcich vysokokvalitné služby lokálnym aj medzinárodným
zákazníkom.
Spoločnosť ponúka komplexné portfólio služieb námornej a riečnej, leteckej a pozemnej prepravy a kontraktnej
logistiky neustále rastúcemu množstvu klientov. Široký záber služieb a spolupráca s prvotriednymi dopravnými
spoločnosťami umožňuje Kuehne + Nagel flexibilne reagovať na meniace sa požiadavky trhu a svojich zákazníkov.


Skladovacie plochy o rozlohe 27 000 m2
Optimálne pokrytie slovenského trhu prostredníctvom
4 distribučných terminálov (Bratislava, Zvolen, Žilina a
Košice)

Globálna sieť a finančná stabilita spoločnosti


Integrované logistické riešenia pre celý
dodávateľský reťazec
Colné a poisťovacie služby

ISO 9001 certifikácia

Farmaceutické licencie (GDP and GMP)

Schválený hospodársky subjekt AEO-F

Najmodernejšie IT systémy

Vysokokvalitné služby a individuálny prístup
Žilina
Košice
Kechnec
Zvolen
Centrála na Slovensku
Pobočka
Multi-user sklad
Dedikovaný sklad
Distribučný terminál
Bratislava
Ideálna voľba pre Vaše logistické výzvy
Kuehne + Nagel poskytuje integrované riešenia naprieč dodávateľským reťazcom s cieľom premeniť Vaše logistické
výzvy na konkurenčnú výhodu. Pravidelnou kontrolou a štandardizáciou procesov dosahujeme efektivitu v globálnom
aj lokálnom meradle, čím v plnej miere spĺňame požiadavky, tradície a zvyky jednotlivých krajín, ktoré sú kľúčom k
úspechu a dlhodobej spolupráci.
Inovatívne logistické riešenia
Neustále pribúdanie nových trhov si vyžaduje geografické rozšírenie výroby, s čím je spojené aj narastajúce množstvo
tovaru, ktorého pohyb musí byť správne riadený a koordinovaný.
Kuehne + Nagel je prostredníctvom špecializovaných a štandardizovaných systémov, talentovaných ľudí a globálnej
siete spoľahlivým partnerom, ktorý reaguje na dnešné logistické výzvy čakajúce za rohom alebo v celom svete. Naše
inovatívne riešenia zaručujú konkurencieschopné fungovanie firiem v rámci celého logistického reťazca.
PREPRAVNÁ
SLUŽBA
DODÁVATEĽ
NÁMORNÁ PREPRAVA
LETECKÁ PREPRAVA
POZEMNÁ PREPRAVA
KONTRAKTNÁ LOGISTIKA
VÝROBCA
IMPORTNÁ
LOGISTIKA
LOGISTIKA
VÝROBY
EXPORTNÁ
LOGISTIKA
POPREDAJNÉ
SLUŽBY
SPÄTNÁ
LOGISTIKA
Kuehne + Nagel, s.r.o. | Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava | Tel.: + 421 915 970 276 | Fax: + 421 232 409 550
[email protected] | www.kuehne-nagel.sk
Rozumieme špecifikám Vášho podnikania
Filozofiou Kuehne + Nagel je poskytovať integrované a individuálne
logistické riešenia od výroby až po koncového zákazníka
prostredníctvom komplexných logistických služieb plne vyhovujúcich
Vášmu hodnotovému reťazcu. Profesionalita, interaktívna komunikácia
a široké portfólio našich služieb Vám umožní sústrediť sa na svoje
podnikanie, zatiaľ čo oblasť prepravy a logistiky prenecháte na
spoľahlivého partnera.

High Tech & spotrebná elektronika

Priemyslený tovar

Automobilový priemysel

Farmaceutický priemysel

FMCG

Maloobchodný tovar
Pozemná preprava
Námorná preprava
 Zberná preprava kusových zásielok s napojením
na 38 európskych krajín
 Vnútroštátny rozvoz zásielok do 24 hodín
 LTL (dokládky) a FTL (celokamiónové prepravy)
servis
 Denná konsolidácia zberných a LTL zásielok
 Preprava tepelne kontrolovaného a nebezbečného
tovaru
 Rýchle a jednoduché online objednávanie FCL
(celokontajnerové) a LCL (kusové) prepráv
 Sofistikované a kustomizované IT systémy
(KN Login)
 Priamy import zo 45 prístavov Ďalekého Východu
 Efektívna multimodálna preprava
 Logistika projektov a nadrozmerné prepravy
Kontraktná logistika
Letecká preprava








4 logistické centrá pre kontraktnú logistiku
27 000 m2 skladovacích plôch
Správa objednávok
Return manažment
Vkladanie záručných listov a návodov na použitie
Označovanie a prebaľovanie tovaru
Služby v oblasti ľahkej montáže a demontáže
Dedikované služby pre farmaceutický priemysel skladovanie a distribúcia farmaceutických výrobkov a
zdravotníckych pomôcok
 Logistické riešenia šité na mieru
 Priame a časovo presne definované prepravy
 Chartrové lety podľa špecifických požiadaviek klienta
pre urgentné a nadrozmerné prepravy
 Plný rozsah colno-deklaračných služieb, držiteľ
certifikátu Schválený hospodársky subjekt (AEO-F)
 IATA certifikovaný agent
 Špecializované produkty leteckej prepravy pre
každodenné logistické výzvy zákazníkov.
Vaše výhody:

Inovatívne logistické riešenia v súlade s Vašimi potrebami pre jednoduchšie podnikanie.

Optimalizácia Vašich logistických činností prostredníctvom redukcie nákladov. Prostredníctvom našej globálnej
siete rozšírime Vaše podnikanie v medzinárodnom meradle rýchlejšie ako Vaša konkurencia.

Oblasť našich služieb je definovaná troma základnými faktormi úspechu: globálna logistická sieť, prelomové
technológie a vysokokvalifikovaní zamestnanci.

Viditeľnosť a prehľad o stave Vašich zásielok prostredníctvom webového monitorovacieho systému KN Login,
ktorý Vám umožní jednoduché riadenie a kontrolu logistických aktivít v súlade s požiadavkami trhu.

Poisťovacie služby poskytujúce flexibilné riešenia a poradenstvo podľa individuálnych požiadaviek klientov
prostredníctvom špecialistov pôsobiacich v 30 krajinách.
Kuehne + Nagel, s.r.o. | Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava | Tel.: + 421 915 970 276 | Fax: + 421 232 409 550
[email protected] | www.kuehne-nagel.sk
Download

Kuehne + Nagel – Váš partner na Slovensku