Cestná preprava
Kuehne + Nagel ponúka rad špecializovaných a individuálnych služieb cestnej prepravy v rámci celej Európy. Spolupráca s prvotriednymi
dopravnými spoločnosťami zaručuje spoľahlivosť a flexibilitu poskytovaných služieb orientovanú na požiadavky zákazníkov.
Cestná preprava Kuehne + Nagel zastrešuje služby FTL, LTL a prepravu kusových zásielok zberným systémom s napojením na 38
európskych krajín. Všetky krajiny sú prepojené celoeurópskym systémom partnerských prekladísk s jedným centrálnym a deviatimi
regionálnymi prekladiskami.
•
•
•
Presné a spoľahlivé načasovanie s dostupnými informáciami pre optimálne logistické plánovanie
Online kontrola polohy a pohybu zásielky prostredníctvom KN Login
Internetová aplikícia E-booking umožňujúca online objednávanie prepravy
Cestná preprava v Slovenskej republike
•
•
•
•
•
•
•
•
Zberná preprava kusových zásielok s napojením na 38 európskych krajín
Pan-Európsky servis z domu do domu
Vnútroštátny rozvoz zásielok do 24 hod.
Denná konsolidácia LTL zásielok (dokládok)
FTL (celokamiónové prepravy)
Preprava nadrozmerných zásielok
Preprava nebezpečného tovaru
Poistenie prepravy
Špecializovaná sieť cestnej prepravy
•
•
•
•
•
•
Tovar vysokej hodnoty a High-Tech
Priemyselný tovar
Automobilový priemysel
Rýchloobrátkový spotrebný tovar
Farmaceutický priemysel
Chladené a mrazené produkty
Bratislava
V závislosti od druhu prepravovaného tovaru
ponúkame rôzne typy vozidiel pre FTL servis
•
•
•
•
•
•
Plachtové a skriňové vozidlá (86 m³, 100 m³,
120 m³) aj na prepravu nebezpečného tovaru
Chladiarenské kamióny (aj na prepravu kvetov)
Vymeniteľné nadstavby (aj veľkoobjemové)
Štandardné, Mega a Jumbo návesy
Vozidlá pre nadrozmerné prepravy
Dvojpodlažné návesy
Výhody využitia našich služieb:
ÆÆ Optimalizácia prepravného procesu v rámci Európy.
ÆÆ Integrácia s ostatnými zložkami portfólia služieb Kuehne + Nagel – námorná, letecká preprava a kontraktná logistika.
ÆÆ Nákladová a časová efektívnosť prepravy v kombinácii s rozsiahlymi kapacitami železničnej siete prostredníctvom jednotlivých
vagónov (vrátane špeciálnych), ako aj ucelených vlakov.
ÆÆ Špeciálny servis na prepravu tepelne citlivého tovaru alebo tovaru vysokej hodnoty pre rýchly, jednoduchý a plynulý chod Vášho
podnikania.
ÆÆ Úplná transparentnosť a kontrola prepravného procesu prostredníctvom webového monitorovacieho nástroja KN Login.
ÆÆ Denné spojenia zabezpečujúce rýchle dodávky a pevne stanovené harmonogramy odchodov.
ÆÆ Spoľahlivé prepravné časy a profesionálne vyškolení pracovníci zaručujúci vysokú kvalitu prepravných služieb.
Download

Cestná preprava - Kuehne + Nagel