informácie o produkte – preprava tovaru s v ysokou hodnotou
Váš tovar je v bezpečných rukách
KN SecureChain poskytuje komplexné, plne prispôsobiteľné a bezpečné
riešenie na prepravu tovaru vysokej hodnoty a/alebo citlivého tovaru.
So skúseným tímom vysokokvalifikovaných odborníkov, zabezpečenými
priestormi, prísnymi prevádzkovými procesmi v súlade s potrebami
vášho dodávateľského reťazca ponúkame logistické služby splňujúce tie
najvyššie kvalitatívne a bezpečnostné štandardy. Všetky vaše výrobky budú
so službou KN SecureChain doručené na miesto určenia v perfektnom stave.
Prostredníctvom TAPA certifikovaných priestorov (vo väčšine európskych
krajín) a dlhodobého partnerstva so starostlivo vybranými dopravcami
vám zabezpečíme maximálnu kapacitu a flexibilitu, ktorú potrebujete na
vaše podnikanie.
Všetci naši partneri sú pravidelne auditovaní s cieľom zachovania
najvyšších kvalitatívnych štandardov pri poskytovaní logistických služieb.
KN SecureChain je celoeurópske riešenie určené na prepravu tovaru
s vysokou hodnotou a/alebo citlivého tovaru od jednej palety až po
celý kamión (LTL/FTL).
KN SecureChain POSK Y TUJE KOMPLEXNÝ ROZSAH
FLEXIBILNÝCH A EFEK TÍVNYCH LOGISTICK ÝCH SLUŽIEB
S CIEĽOM OCHRANY VÁŠHO TOVARU POČAS PREPRAV Y:
• Flexibilné doručovanie zásielok od dverí k dverám v rámci celej Európy
• Spoľahlivé dodacie lehoty od nakládky až po doručenie zásielky
(založené na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka, napr.
využitie jedného alebo dvoch vodičov)
• Preprava zásielok od jednej palety až po celý kamión (LTL alebo FTL)
• Úplná viditeľnosť zásielok zabezpečená prvotriednym monitorovacím
systémom KN Login
• Skúsený tím odborníkov
• Efektívny program „prevencia reklamácií“ určený na minimalizáciu
vzniku rizika pri poškodení či straty zásielok
• Dokonalý systém hodnotenia výkonnosti prepravy založený
na centralizovanej kontrole, monitoringu a proaktívnom vyšetrovaní
vzniknutých udalostí
www.kuehne–nagel.sk
www.kuehne-nagel.com
KN SecureChain
je celoplošné bezpečnostné riešenie prispôsobené špecifickým
požiadavkám zákazníka prostredníctvom maximálneho
zmierňovania rizika, proaktívnej intervencie a viditeľnosti stavu
zásielok v reálnom čase.
NAŠE PORTFóLIO JE MOŽNÉ rozšíriť nA ZÁKLADe vašich
požiadaviek O ďalšie SLUŽBY S PrIDANOU HODNOTOU:
• Avizovanie doručenia zásielok príjemcovi
• Doručovanie zásielok v presne určenom čase
• Reverzná (spätná) logistika
• Preprava tovaru realizovaná dvomi vodičmi pre zvýšenie bezpečnosti
a skrátenia dodacej lehoty
• Kontrola dodržiavania preddefinovanej prepravnej trasy
• Sledovanie návesov v reálnom čase prostredníctvom GPS
• Správa a analýza štatistiky prepráv, monitorovanie stavu zásielok
cez KN Login
• Sledovateľnosť zásielok na základe monitorovania návesov
• Bezpečnostný sprievod
• 24/7 monitoring kamiónov
• Plánovanie prepravy s ohľadom na náročnosť daného obdobia
(sezónnosť) tak, aby sa predišlo akémukoľvek zhoršeniu kvality služby
či úrovne zabezpečenia
• Manažment uvádzania High-Tech produktov na trh
• Inštalačné služby
[email protected]
[email protected]
KN SecureChain – preprava hodnotnej zásielky
z Madridu do Bratislavy
KN SecureChain pobočky
21:55 hod./den 2
praha
bezpecne parkovanie
status:
ok schvalene parkovanie
08:38 hod./den 1
madrid
vyzdvihnutie
status:
vcas
08:30 hod./den 3
bratislava
planovany prichod
status:
podla planu
22:26 hod./den 1
lyon
bezpecne parkovanie
status
ok schvalene parkovanie
Pri poskytovaní logistických riešení pre tovar vysokej hodnoty patria kapacity, kvalita, bezpečnosť,
transparentnosť a flexibilita k rozhodujúcim faktorom ich hladkého priebehu. Kuehne + Nagel je
v tejto oblasti priekopníkom už niekoľko desaťročí.
najvyššia K VALITA
Skúsení KN SecureChain odborníci sa plne sústreďujú na zabezpečenie
a dodržiavanie tých najvyšších štandardov implementovaných
v opatreniach hodnotiacich úroveň kvality poskytovaných služieb.
• Centralizované sledovanie zásielok prostredníctvom monitorovacieho
strediska
• Špecializovaný tím odborníkov
• Proaktívny krízový manažment
• KN SecureChain štandardné operačné postupy (SOP) a jasne
definované zmluvné podmienky pri realizácii služieb
inovatívne a prísne bezpečnostné opatrenia
KN SecureChain poskytuje vašim hodnotným zásielkám neoceniteľnú
ochranu pred vznikom akýchkoľvek nehôd, a to dodržiavaním najvyššej
úrovne zabezpečenia.
• Program „prevencia reklamácií”
• Dôsledne riadená databáza dopravcov
• Vozový park obsahujúci moderné a kvalitné vozidlá/TAPA
certifikovaných
• Prekládka v akreditovaných bezpečnostných skladoch pod
permanentným dohľadom bezpečnostných kamier
• Hodnotenie rizík prepravných trás a bezpečnostný parkovací program
VIDITEľNOSť A MONITORING So SYSTÉMoM KN LOGIN
KN Login – špičkový logistický informačný nástroj vám umožní sledovať zásielky po celom svete, kedykoľvek budete potrebovať.
Online platforma vám umožní efektívnejšie riadiť procesy v rámci dodávateľského reťazca prostredníctvom aktuálnych informácií
v podobe, aká vám bude najviac vyhovovať.
•
Hásenia kľúčových veličín (KPI) a reporting.
•
kontakt
Kuehne + Nagel, s. r. o. • Pestovateľská 9 • 821 04 Bratislava 2 • Slovenská republika
Tel.: +421 918 222 529/589 • Fax: +421 232 409 550
[email protected]
www.kuehne–nagel.sk
www.kuehne-nagel.com
Monitorovanie a výstrahy.
Download

Váš tovar je v bezpečných rukách