WHIRLPOOL
Kódovník
tec hni ckých
závad
Kód symptómu
Kód komponentu
Kód závady
Kód servisného zásahu
Popisuje zákazníkovú reklamáciu
Označuje komponent ktorý bol príčinou
volania
Popisuje skutočný problém alebo závadu
Označuje akým spôsobom odstránil
technik závadu
Strana 1
Strana 2,3
Strana 4
Strana 4
Zoznam kódov symptomu
VARENIE
CHLADENIE /
KLIMATIZÁCIE
PRAČKY/SUŠIČKY/ UMÝVAČKY
VŠETKY PRODUKTOVÉ SKUPINY
Produktová
skupina
Nefunkčné
Problémy s prevádzkou
Fyzické poškodenie/Kvalita
Presakovanie/ostatné
Nie je napájacie napätie
111
Vadný displej / LED indikátor
131
Poškodený komponent
161
Presakovanie vody
x50
Nedá sa ovládať
11F
Zle naprogramovaný programátor
173
Chybajúci komponent / ozdobná
časť
16B
Neúmerný hluk
140
Vnútorná ochrana / poistka,
ochranný spínač
11H
Programovanie/ problém pri nastavení
175
Zmazané indikačné značky (ikony)
16C
Testovanie a kontrola
181
Spotrebič zhorel / dym
16D
Úvodné nastavenie / žiadosť o inštaláciu 184
Chybový kód / chybové hlásenie
FXX
Elektrický šok / statický výboj
17B
Nefunkčný
X10
Prevádzkový problém v riadení
X20
Bez príznakov
18Z
Zápach (špecifický, ostrý)
190
Vadný záves
652
Vybruje / skáče / nestabilita
653
Odpadnutý komponent
654
Netesnosť dverí
693
Dvere sa nedajú otvoriť / ťažko sa
otvárajú
694
Iný problém
KXX
Neohrieva
A11
Nestabilné vyčerpávanie vody
A21
Nedostatočne čisté
A31
Pretekanie vody
A51
Nevypúšťa vodu
A12
Nedostatočné sušenie / odstreďovanie
A23
Vápencový povlak
A33
Tvorba pary
A52
Nesprchuje, necirkuluje
A13
Neúmerná spotreba soli
A24
Matné a špinavé poháre
A36
Penenie
A53
Nesuší
A14
Neúmerná spotreba leštíka
A25
Poškodené prádlo
A3D
Nenapúšťa vodu
A18
Neúmerné napúšťanie vody
A27
Nekvalita / zlý výkon
X30
Neodsáva vzduch
A19
Voda v násypke
A29
Neodstreďuje
A1B
Nesprávny chod motora
A2A
Stop v priebehu programu
A1C
Gombík programátora zostáva v každej
polohe
A2B
Neukončí program stále pokračuje
A1E
Čiastočné vyplavovanie prášku
A2C
Nepretržite napúšťa vodu
A1G
Okamžité vyplavovanie aviváže
A2D
Ohrieva bez vody
A1H
Napúšťanie a okamžité vypúšťanie vody
A2E
Príliš dlhý čas sušenia
A2G
Nechladí
B11
Nedostatočne chladí
B21
Poškodené nožičky
B32 Únik chladiva
Nemrazí
B12
Nedostatočne mrazí
B22
Tvrdá zmrzlina/priliš studená voda
B33
B50
Nehreje
B13
Príliš chladí
B25
Neuspokojivá kvalita ľadových kociek B34 Kondenzácia v skrini
B41
Nerozmrazuje
B16
Príliš mrazí
B26
Kondenzovanie vody na potravinách
B35 Tvorba ľadu namŕzanie
B42
Nefunkčný ventilátor
B18
Konpresor beží nepretržite
B2C
Nekvalita / zlý výkon
X30
Nevyrába ľad
B1A
Nedostatočná činnosť filtra
B2D
Nevyrába ľadovú drť
B1B
Nechladí vodu
B1C
Sporák nezohrieva
C11
Nepravidelné pečenie
C21
Zlé výsledky pečenia/varenia
C31
Únik tepla netesnosť / opaľovanie
C51
Nefunkčné ohrievacie teleso
C12
Nefunkčná regulácia
C22
Nekvalita / zlý výkon
X30
Vlhkosť / kondenzácia / špina na
vnútornom skle
C52
Nefunkčná várna platňa
C13
Nedostatočný ohrev
C25
Problém v plynovom rozvode
C70
Nefunkčný horúci vzduch
C16
Prílišný ohrev
C26
Nefunkčný gril
C18
Príliš dlhá činnosť chladiaceho
ventilátora
C2B
Nehádže iskru
C19
Zhasína plameň
C2C
Nerotuje otočný tanier/anténa/
deflektor
C1B
Nedostatočné čistenie
C2D
Nedostatočná činnosť filtra
B2D
Nefunguje čistiaci cyklus
C1D
Nefunkčný ventilátor
B18
1
Zoznam kódov
komponentov 1/2
Sekcia
Skupina
Štruktúra spotrebiča
ZÁKLADNÝ RÁM/ŠASI
SKRIŇA
OVLADACÍ PANEL
PROTIZÁVAŽIE
RÁM / OZDOBNÁ LIŠTA
IZOLÁCIA
GOMBÍK
PANEL
Dvere
VRCHNÁ DOSKA / VÁRNA
DOSKA
DVERE/ZÁVES/RUKOVAŤ
KOMPRESOR
Motor
Motor
MOTOR VENTILÁTORA
ČERPADLO VYTOKOVÉ
RIADIACE A ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
MODULY
ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
ZAPAĽOVAČE
INDIKÁTORY
OSVETLENIE
SPÍNAČE
TERMOSTAT
2
Komponent
Kód
Základný rám/šasi
Noha
Skriňa
Priečka/rozpera
Tlmič
Ovládací panel
Protizávažie
Rám
Ozdobná lišta
Izolácia
Gombík
Krytka, tlačítko
Panel, predný
Panel, zadný
Panel bočný
Horná doska
Platňa
1840
1850
1800
1830
1810
3010
1820
1870
1700
2030
3310
3320
1600
1610
1620
1630
1640
Dvere
Dekorácia dveri
Dvere mrazničky
Zámok dverí
Dvere/kryt
Sklo dverí
Rám dvier vnútorný
Rám dvier vonkajší
Rukovať
Záves
Hák/uzáver dverí
Dvere vnútorné
Sklo dverí vnútorné
Ochrana (sklo dverí)
1040
1760
1020
1300
1000
1400
1440
1430
1100
1880
1310
1210
1420
1410
Kompresor
Motor
Morček otočného taniera
Výrobník ľadu
Motor ventilátora, cirkulčný
Kryt ventilátora
Motor ventilátora, chladenie
Čerpadlo výtokové
Čerpadlo na vodu
4020
4000
4220
2390
4400
7410
4410
4300
4050
Riadiaca jednotka/ senzorová jednotka
Výkonová jednotka / modul / elektronika
Ovládacia jednotka/ modul / elektronika
Relé/ptc
Aquastop
Kondenzátor
Poistka
Filter-odrušovací
Potenciometer
Presostat
Jazýčkové relé / kontakt
Senzor
Transformátor
Ventil
Zapalovací spínač
Generátor
Zapaľovacia sviečka / zapaľovač
Indikátor
Displej
Bzučiak
Kontrolka/led
Žiarovka
Spínač osvetlenia
Hlavný spínač on/off
Spínač dverí
Spínač osvetlenia
Mikrospínač
Krokový spínač
Termostat
Kryt termostatu
5210
5000
3500
6140
6310
4200
5620
4210
5310
5810
6160
6910
4120
5710
5940
5950
5910
3430
3560
3550
3510
6520
2540
6210
6330
6550
6230
6220
5540
2520
Riadiaci modul/senzorová jednotka: riadiaci systém ktorý ovláda funkcie spotrebiča (napr.programátor) alebo poskytuje elektrický signál
zodpovedajúci fyzikálnej veličine (napr.senzor vlhkosti)
Výkonová jednotka: elektronický modul so signifikantnou výkonovou časťou (napr. indukčný riadiaci systém)
Ovládací modul: elektronický modul, ktorý poskytuje prenos medzi zákazníkom a spotrebičom
Displej : samostatný pripojený k ovládaciemu modulu
OHRIEVACE KOMPONENTY
Sekcia
Skupina
4710
4730
4740
4720
5920
4510
4560
4520
4670
4620
4630
4040
7740
Remeň
Remenica motora
Napínacia kladka (remenice)
Bubon
Brzda / spojka
Dvierka bubna
Rebro bubna
Kladka/koliesko bubna
Tesnenie dverí / krytu
Tesnenie bubna
Ložisko
Nádrž - vnútro skrine - vnútro rúry
Ložiskový dom
2710
2720
2730
2200
2770
2210
2230
2110
1910
2900
9410
2000
2100
VNÚTORNÉ KOMPONENTY/
KOŠE/DRŽIAKY/ ROŠTY/
KOLAJNIČKY
Polička dverí/regál/držiak
Koš - zásuvka
Kontajner
Košík na príbor
Rošt - polica - vanička
Koľajnička
Držiak / konzola
1520
2410
1560
2430
2440
2610
2330
KABELÁŽ
Kabeláž
Konektor/zásuvka
Sieťová šnúra
Svorkovnica
4800
4830
4900
4910
Navádzač vzduchu
Regulátor vzduchu
Ventilačna mriežka
Kondenzačná jednotka
Násypka
Blok úpravy vody
Výparník
Filter
Vstrekovacia dýza
Umývacie rameno
Zdroj
Výtokova hadica
Hadica násypka -nádrž
Bezpečnostná výtoková hadica
Hadica preplavenia
Celok hadica - ventil
Prívodová hadica vnútorná
Prívodová hadica vonkajšia
Vnútorná trubka/okruh
Výlevka/sifón
Odpadová hadica
Spojka hadice trubky
Zásobnik vody
7430
2560
1890
7400
6800
7100
7450
7630
7070
7220
8020
7810
7080
7850
7550
7000
7020
7010
7830
7510
7540
7260
7500
OSTATNÉ
Držiak/klip/spona
Iná elektrická
Iná mechanická
Skrutka/matica/podložka
Tesnenie-gufero-ložisko
Pružina
Doraz-kryt-veko-medzerník
9000
9980
9990
9100
9500
9300
9040
PRÍSLUŠENSTVO
INSTALAČNÝ PROBLÉM
NÁVOD NA OBSLUHU
NOVÝ SPOTREBIČ
REKLAMACIA VÝKONU
Príslušenstvo
Inštalačný problém
Návod na obsluhu
Nový spotrebič
Reklamácia výkonu
9930
9940
9910
9950
8220
HORÁKY
OHRIEVACE TELESÁ/RESISTORY
MECHANICKÉ
REMENE/NAPINACIE KLADKY
BOBON
TESNENIE
KABELÁŽ
VNUTORNÉ
KOMPONENTY
LOŽISKO
NÁDRŽ - VNÚTRO SKRINE VNÚTRO RÚRY
VZDUCHOVÉ NAVÁDZAČE
KONDENZÁTOR
NÁSYPKY DETERGENTOV/
DÁVKOVAČE LEŠTÍKA
VÝPARNÍK
Filter
OKRUHY
UMÝVACIE RAMENO
ZDROJ
NÁDRŽE/HADICE/KONEKTORY
ZÁSOBNIK VODY
OSTATNÉ
Kód
Horák
Veko horáka
Trysky/ vstrekovací ventil / dýza
Rozprašovač
Termopoistka
Ohrievacie teleso ( horúci vzduch-rozmrazovacie)
Ohrievacie teleso (spodné - vysušovacie)
Ohrievacie teleso ( horné - grilovacie )
Ohrievacie teleso / indukčný modul
Ohrievacie teleso - várne hniezdo
Ohrievacie teleso, halogénové
Magnetrón
Kryt keramický / sľudový / azbestový
MAGNETRÓN
OSOBITNÉ
PRÍPADY
Komponent
Zoznam kódov
komponentov 2/2
3
Zoznam chybových kódov
Sekcia
ELEKTRICKÉ
Software
PRESAKOVANIE/
TEPLOTA /HLUK
Komponent
Kód
Zlé napájacie napätie
Skrat
Rozpojený obvod
Zlý kontakt, spojenie
Zlé zapojenie, nesprávna montáž
Zlé elektrické nastavenie
51
Qx
Rx
Tx
7x
Px
Softwarový problém
1x
Vadná izolácia
Mrznutie, tvorba ľadu
Hlučný
Pretekanie
Vlhkosť, kondenzovanie vody, rosenie
Príliš vysoká teplota
Príliš nízka teplota
E1
F3
J3
Kx
L3
P1
P2
ZÁVADA NEBOLA Žiadna závada
DETEKOVANÁ
Nie je možné diagnostikovať závadu
4x
6x
Zle navolený program, zlá inštalácia
Nesprávna inštalácia
Nesprávna obsluha
Preplnenie, nesprávna náplň
Cudzí predmet
12
8x
9x
91
Mx
Opotrebovanie (alebo mechanická vada)
Nefunkčnosť (komponent, modul)
Zašpinené, zanesené (upchaté)
Nesprávne mechanické nastavenie
Prerezané, pretrhnuté zlomené
Deformácia
Prasknuté, zaseknuté, zadreté
Utiahnuté, uškrtené
Poškriabané, pretlačené, ostré hrany
Popukané, olúpané, roztavené
Skorodované
Zlý náter
Uvoľnený, odizolovaný
Nezvarený alebo nezalepený, prasknutý zvar
Nestabilné / vybruje
Nekorektne nastavené hodnoty
Vybruje
suché (nenamazané)
Zablokované, zapchaté
Zhorené
Ax
A1
Bx
Cx
Dx
Ex
Fx
F2
Gx
Hx
H2
H4
Ix
I1
Jx
J1
J2
Lx
M1
Ox
NESPRÁVNA
OBSLUHA/
NESPRÁVNA
INŠTALÁCIA
MECHANICKÉ
Zoznam kódov Servisných zásahov
Výmena súčiastky
Doplnenie plynu
Úprava softwaru /reset/ aktualizácia
Mechanické nastavenie
Elektrické nastavenie / kabeláž / pájkovanie
Premazanie
Oprava komponentu
Úprava na žiadosť výrobcu
Demontáž komponentu
Montáž komponentu
Funkčná kontrola
Nastavenie/Údržba
Preventívny zásah bez výmeny komponentu
Poučenie zákazníka IFU
Výmena výrobku
Inštalácia spotrebiča
Kód
A
1
2
B
C
F
H
I
J
K
L
N
Q
U
Z
S
5019 112 00125
servisného zásahu
4
Download

WHIRLPOOL