Streda • 27. 3. 2013 • Číslo 1 • Samostatne nepredajné
PARALYMPIONIK
Príloha Slovenského paralympijského výboru
RADOSLAV
ĎURIŠ
priviedol náš
curlingový tím
na ZPH 2014
do Soči
s. 6 - 7
PARALYMPIONIK
Vážení čitatelia,
VO VNÚTRI ČÍSLA NÁJDETE:
V druhej polovici marca privítalo Soči zástupcov
z celého sveta na stretnutí vedúcich výprav ZPH
2014. Slovensko na ňom zastupovali generálny
sekretár SPV a zároveň vedúci Štábu Soči 2014
Samuel Roško a športový manažér Maroš Čambal.
Účastníci stretnutia si mohli na vlastné oči pozrieť
stav príprav jednotlivých športovísk a paralympijských dedín. Čas otvorenia prvých zimných hier
STRANY 4-5
v subtropickom pásme sa blíži.
OBSAH/EDITORIAL
Slovenské zjazdové lyžovanie má za sebou sezónu,
o ktorej sa dá povedať jediné – bývali aj lepšie.
Ovplyvnili ju predovšetkým dva kľúčové momenty preradenie Jakuba Kraka do inej skupiny postihnutia
a zranenie Henriety Farkašovej. Za týchto okolností
treba považovať päť medailí z MS a dve druhé miesta
v celkovej bilancii Svetového pohára za úspech.
STRANY 8-9
Ešte pred troma rokmi sa súčasný kapitán našej reprezentácie Peter Štít „otĺkal“ sám medzi mantinelmi dolnokubínskeho štadióna. Sotva by niekto bol vtedy stavil čo
i len deravý cent na to, že v marci 2013 si Slovensko zahrá
na MS B skupiny… „Toto mužstvo má budúcnosť. Je na
čom stavať a to je motivujúce aj pre mňa ako trénera“,
tvrdí po premiére v Nagane Miroslav Dráb.
STRANA 14
Body na Rio 2016 začali stolní tenisti zbierať už
krátko po skončení londýnskych hier, preto na turnaji v maďarskom Egeri potešil okrem výkonov stabilných medailistov najmä pokrok hráčov skupiny
TT1, ktorí zatiaľ na PH neštartovali. Martin Polkoráb
v tejto kategórii zvíťazil, Martin Barbierik obsadil
tretie miesto a spoločne vyhrali súťaž družstiev.
STRANA 18
Atletika skončila na základe dosiahnutých výsledkov našej
výpravy na PH 2012 v Londýne spomedzi všetkých deviatich
športov na 4. mieste. Už z druhej paralympiády sa však vrátila
bez medailového úspechu. Najlepšie umiestnenie dosiahol Adrián Matušík, ktorý skončil v hode diskom tesne pod medailovým pódiom… O dôvod viac zamyslieť sa nad ďalším smerovaním kráľovnej športu u nás.
STRANA 19
práve otvárate prvé tohtoročné vydanie našej tradičnej
prílohy Paralympionik, ktorú
sme začiatkom roku pripravili
v trochu inovovanom a verím,
že aj v krajšom „šate“.
Veľkú časť nášho života
predstavujú očakávania. Tie
bývajú rôzne - osobné, rodinné, pracovné - ale najhoršie sú tie falošné, keď sami
v sebe umelo vytvárame ilúzie. O to väčšie sklamanie potom nastáva pri ich nenaplnení. Vychádza
to hlavne z toho, že nie sme k sebe úprimní a nehovoríme si vždy pravdu. Nachádzať úprimnosť
a pravdivosť v prvom rade v sebe, znamená nastúpiť na cestu za šťastím a plnohodnotným životom.
V súčasnosti celosvetový, ale aj slovenský paralympizmus má veľké očakávania od blížiacich sa
ZPH 2014 v Soči a vo vnútri čísla nájdete veľa zaujímavého k tejto téme. Po diskusiách s účastníkmi,
ktorí sa práve vracajú z testovacích podujatí
v dejisku hier, sa k našim očakávaniam o bezproblémovej paralympiáde vnášajú zmiešané pocity.
Verím však, že organizátori napokon zvládnu túto
úlohu k všeobecnej spokojnosti. Keďže naši športovci skončili vo Vancouvri v celkovej bilancii
štvrtí a Jakub Krako s Henrietou Farkašovou boli
hviezdami týchto hier, naše ambície v Soči nemôžu
byť menšie. Ale hneď sa vrátim na úvod - nemajme falošné očakávania, nakoľko šport nám už veľakrát ukázal svoju nádheru i nevyspytateľnosť,
a dopredu nikto nemôže vedieť, ako to dopadne.
Držme preto našim športovcom v príprave a kvalifikácii na ZPH 2014 palce, lebo sa rozhodli ísť
bojovať za našu krajinu v intenciách nášho nového
hlavného motta: „Paralympionici za Slovensko do
Soči“.
Prajem Vám príjemné prežitie Veľkonočných
sviatkov, keď aj ich hlavná postava Ježiš Kristus
a jeho príbeh môže byť silne motivujúci pre nás,
aby sme dokázali so cťou a hrdosťou niesť svoj kríž.
PhDr. Ján RIAPOŠ, PhD.,
predseda SPV
HRAJTE S NAMI A VYHRAJTE HODNOTNÉ CENY!
Vystrihnite si opäť kupón s logom Slovenského paralympijského výboru
a nalepte ho na korešpondenčný lístok. Odpoveď pošlite najneskôr do 15. apríla 2013 na adresu: Slovenský paralympijský výbor, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava 1. Na korešpondenčný lístok uveďte Vašu adresu a telefonický kontakt.
Traja výhercovia získajú ceny od Slovenského paralympijského výboru.
Otázka: Slovenský tím v curlingu
na vozíku obsadil na tohtoročných
MS v Soči
A: 7. miesto
B: 8. miesto
C: 9. miesto
SÚŤAŽ Z DECEMBROVÉHO VYDANIA PRÍLOHY PARALYMPIONIK
Správna odpoveď na otázku, odkiaľ pochádza paralympijský plavec Viktor Kemény, je A, z Nových Zámkov.
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali troch výhercov, ktorí dostanú čerstvé knižné pamätnice PH LONDÝN 2012 s venovaním od Jána Riapoša:
IVETA KOMOROVÁ, Jánošikova 8, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA, ADRIÁN FABUŠ, 919 53 DECHTICE 117 (okres Trnava) a IVAN FARKAŠ,
Rázusova 34, 977 01 BREZNO.
Víťazom srdečne gratulujeme!
PARALYMPIONIK
ŠPORT EXTRA – PARALYMPIONIK, príloha Slovenského paralympijského výboru. Vydáva
Šport press, s. r. o., Ilkovičova 34, 842 28 Bratislava. Riaditeľ: Mgr. MARIAN ZIMA. Šéfredaktor:
ZDENO SIMONIDES. Zostavovateľ: Ing. ROMAN VÉGH. Editor: ĽUDOVÍT LUČANIČ. Grafická úprava: IVAN ANTAL. Jazykový redaktor: ILJA BOBOT. Tlač: Slovenská Grafia a.s.,
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava. Uzávierka: 25. marca 2013. Samostatne nepredajné.
3
PARALYMPIONIK
ZPH 2014
Svet čaká na budúci rok netradičná
V druhej polovici marca privítalo Soči
zástupcov z celého sveta na stretnutí
vedúcich výprav ZPH 2014. Slovensko
na ňom zastupovali generálny sekretár SPV
a zároveň vedúci Štábu Soči 2014 Samuel
Roško a športový manažér Maroš Čambal.
Účastníci stretnutia si mohli na vlastné oči
pozrieť stav príprav jednotlivých športovísk
a paralympijských dedín. Čas otvorenia
netradičných zimných hier – po prvýkrát
v subtropickom pásme – sa nezadržateľne
blíži.
XI. zimné paralympijské
hry Soči 2014 sa uskutočnia
v termíne 7. - 16. marca
v prístavnom a kúpeľnom
meste na pobreží Čierneho
mora. V júni 2006 prezident
MOV Jacques Rogge oznámil, že Soči bolo vybrané za
finalistu medzi kandidátmi
na hosťovanie ZOH a ZPH
2014 a 4. júla 2007 bolo
vybrané za organizátora,
keď dostalo viac hlasov ako
rakúsky Salzburg a kórejský
Pjongčang. Veľkú zásluhu
na pridelení hier mala angažovanosť ruského prezidenta
Putina a výška sľúbených
investícií do projektov ZOH
a ZPH.
PRI MORI AJ
V HORÁCH
V Soči sa bude športovať
v nasledujúcich športových
odvetviach: zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, biatlon, curling na vozíku, hokej na sánkach
a parasnowboard. Privítajú
ich športoviská umiestnené
v dvoch klasteroch a troch
centrách.
Jedno tvorí pobrežný
klaster, ležiaci zhruba
10 km od letiska Adler,
ktoré má prepravnú kapacitu 3800 pasažierov za hodinu. Centrom pobrežného
klastera bude Olympijský
(Paralympijský) park, v ktorom sa nachádza obrovská
koncentrácia športových
stánkov - štadión Fišt (dejisko otváracieho aj záverečného ceremoniálu), štadióny pre hokej na sánkach
a curling na vozíku (v Soči
je spolu osem ľadových
plôch), ďalej Medal Plaza
(dejisko každovečerného
slávnostného ceremoniálu
odovzdávania medailí), pobrežná dedina a hotely určené pre zástupcov Medzinárodného paralympijského
výboru (IPC), národných
paralympijských výborov,
medzinárodných športových federácií a pre paralympijskú rodinu. Na území
Olympijského parku bude
aj zábavný park. Počíta sa
s kapacitou až 120-tisíc
ľudí, pričom akreditované
osoby aj obyčajní diváci
prejdú len jednou bezpečnostnou kontrolou. Tri kilometre od hraníc parku je
pobrežná novinárska dedina.
Horský klaster v okolí
Červenej Poľany je rozdelený na dve časti, a v každej je
jedna dedina pre športovcov.
Tzv. horská paralympijská
dedina bude v nadmorskej
výške 1 100 m a poskytne
ubytovanie 2600 ľuďom.
V jej blízkosti sa v časti
Roza Chutor nachádzajú trate pre zjazdové lyžovanie
a parasnowboard. V blízkosti tzv. vytrvalostnej dediny v nadmorskej výške
1450 m sa nachádza areál
pre beh na lyžiach a biatlon
s názvom Laura. Návštevníci sa do Laury môžu prepraviť len lanovkou.
PRÍDU AJ
MEDAILISTI
Z KOPCOV
Soči bude mať prvý raz
v histórii zimných hier
Olympijský (resp. Paralympijský) park – to je pojem,
ktorý sme doteraz poznali
len z letných hier. V tomto
parku na pobreží Čierneho
mora - asi 25 km od centra
Soči, ktoré je s celkovou dĺž-
kou 145 km najrozťahanejším mestom Európy - stavajú veľký Olympijský štadión, ďalej pre paralympiádu
štadióny s názvami Šajba
Arena (hokej na sánkach)
a Ice Cube (curling na vozíku), ako aj hlavnú olympijskú (paralympijskú) dedinu.
Súčasťou Olympijského
parku bude aj námestie
určené na večerné odovzdávanie medailí, už spomínaná
Medal Plaza. Tá bude iba
jedna pre celú paralympiádu, čiže aj medailisti zo
súťaží v horách prídu na
večerný ceremónial priamo
do Soči. V parku stojí aj
budúce hlavné mediálne
centrum, tradičné rozdelené
na dve časti – presscentum
a medzinárodné vysielacie
centrum. Jeho rozmer je na
prvý pohľad impozantný –
má síce len dve poschodia,
ale vďaka obrovskej zastavanej ploche bude najväčšie
v histórii zimných hier. Po
hrách sa premení na nákupné centrum. V blízkosti
centra je hotel pre paralym-
Záujem o dobrovoľníctvo bol enormný. Pomôžu aj s prepravou vozíčkarov.
4
pijskú rodinu, o niečo ďalej
hotel pre členov IPC a 9 km
od parku hlavná novinárska
dedina s dvoma susediacimi časťami (Malyj Achun
a Omega Komplex), ktorá bude mať spolu takmer
1700 izieb.
Dominantou Olympijského parku bude dejisko
oboch ceremoniálov štadión
Fišt (v preklade Biely klobúk) pre 40 000 divákov. Po
skončení hier má slúžiť prevažne futbalu a plánujú na
ňom odohrať aj zápasy MS
2018 vo futbale. Štadión je
s dvoma „krídlami“ po dlhších stranách, ktoré budú
trvalo zastrešené. Ale na
obdobie hier urobia aj
dočasné zastrešenie celej
plochy pre prípad, že by
počas ceremoniálov pršalo
alebo snežilo.
Šajba Arena (šajba v preklade puk alebo gól) bude
dejiskom všetkých zápasov
turnaja v hokeji na sánkach.
Štadión pre hokejistov je
veľmi blízko dediny, takže
športovci sa vyhnú zdĺhavé-
PARALYMPIONIK
ZPH 2014
zimná paralympiáda v subtrópoch
Prehľad najdôležitejších
termínov k účasti na ZPH
Aktuálny obraz zo Soči - všadeprítomný
stavebný ruch.
FOTO MAROŠ ČAMBAL
✓ 20. – 22. marca 2013 - seminár vedúcich výprav
✓ 1. máj 2013 - uzatvorenie rankingov v zjazdovom a bežeckom lyžovaní
✓ 1. október 2013 - uzatvorenie rankingu v parasnowboarde
✓ 17. február 2014 - koniec možností plnenia kvalifikačných kritérií
✓ 1. marec 2014 - otvorenie paralympijskej dediny
✓ 7. marec 2014 - otvárací ceremoniál XI. ZPH Soči 2014
✓ 16. marec 2014 - záverečný ceremoniál XI. ZPH Soči 2014
✓ 19. marec 2014 - zatvorenie paralympijskej dediny
POZN. naši curleri na vozíku už majú istú účasť na ZPH 2014, hokejisti na sánkach o ňu piatym miestom na MS B skupiny definitívne prišli
Ako sa Slovensko pripravuje na Soči
mu cestovaniu a môžu sa
tešiť na pohodový režim.
Testovať ju budú hokejisti
do 18 rokov počas MS
v apríli 2013.
Najmenšia súťažná hala
v Olympijskom parku má
šivú farbu a bude niesť meno
Ice Cube Curling Center.
V „ľadovej kocke“ sa odohrajú súťaže v curlingu na
vozíku. Pojme 4 000 divákov a zaťažkávaciu skúšku
má už za sebou - vo februári ju otestovali počas MS
najlepší vozičkárski curleri
sveta. Následne privítala
svetový šampionát juniorov.
BEZ
ZBYTOČNÉHO
CESTOVANIA
Všetky športoviská v horskom klasteri (prebehne
v ňom 70 zo 72 medailových disciplín) majú jeden
spoločný problém, a tým je
relatívne malá divácka
kapacita. Podstatne menšia,
než s akou sa počítalo v kandidátskom projekte (v niek-
torých prípadoch dokonca
len polovičná), ale tento
problém bude skôr trápiť
účastníkov ZOH ako ZPH.
Naopak, prednosťou Červenej Poľany (podobne ako
Soči) je rýchla dostupnosť
športovísk z horskej, resp.
z vytrvalostnej paralympijskej dediny. Športovcov
teda ani v horách nečaká
žiadne zdĺhavé cestovanie.
Niektoré súťaže sa odohrajú
večer pri umelom osvetlení.
Stredisko Roza Chutor,
položené vyššie v horách,
bude zjazdárskym a parasnowboardovým centrom
hier. Neďaleká horská paralympijská dedina, tvorená
zväčša štvorposchodovými budovami, zariadenými
v štýle aparthotelov, čaká
v súčasnosti na dokončenie.
Prvý raz sa na týchto tratiach súťažilo v roku 2011
v rámci pretekov Európskeho pohára. Prvé dojmy zjazdárov z trate, ktorá sa začína v nadmorskej výške
2100 m a má veľké prevýšenie 1140 m, boli prevažne
veľmi dobré. Divácka kapacita je 8000 miest. Prednosťou je spoločný cieľový priestor pre všetky zjazdové
disciplíny. Ženská zjazdovka ústi do neho sprava, mužská zľava a trať pre slalom
a obrovský slalom v strede.
Slovenskí zjazdári ju už
mali možnosť vyskúšať
počas nedávneho finále Svetového pohára. Názov Roza
Chutor nesie aj údolná
osada, ktorú tvoria hlavne
viaceré nové hotely, určené
do značnej miery pre médiá.
S horami osadu už dnes spájajú tri kabínkové lanovky,
ku ktorým pribudne ešte
jedna.
Najvyššie položené dejisko súťaží Laura privíta
bežecké lyžovanie a biatlon.
Či uvidí v akcii aj Slovákov,
je zatiaľ otázne. Preprava do
areálu z Gorkého, kadiaľ
bude prechádzať diaľnica aj
ľahké metro, sa bude realizovať kabínkovými lanovkami. Lauru už tiež testovali bežci a biatlonisti v marci
tohto roku.
Výkonný výbor SPV schválil na svojom zasadnutí dňa 17. októbra 2012 zloženie Štábu ZPH Soči 2014 v tomto obsadení:
vedúci štábu:
Samuel Roško
zástupca SZTPŠ:
Martin Čapla
zástupca SNSŠS:
Štefan Kopčík
zástupca MŠVVaŠ SR:
Dušan Ťažký
zástupca ADA SR:
Miroslav Motyčík
lekár výpravy:
Juraj Panák
zástupcovia športov: Peter Matiaško a Karol Mihok (zjazdové lyžovanie), Vladimír Gogolák (bežecké lyžovanie), Milan Kališ (curling na vozíku), Peter Štít
(hokej na sánkach), Pavel Matiaško (parasnowboard)
Širšia nominácia športovcov do tímu ZPH Soči 2014
✓ ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE: Jakub Krako, Henrieta Farkašová, Radomír Dudáš,
Michal Beladič, Miroslav Haraus, Marek Kubačka, Petra Kozičková, Petra
Smaržová, Martin France + 7 navádzačov + 5 členov realizačného tímu (RT)
✓ PARASNOWBOARD: Marek Hlavina, Peter Rolinec + 2 členovia RT
✓ CURLING NA VOZÍKU: Monika Kunkelová, Radoslav Ďuriš, Branislav Jakubec,
Alena Kánová, Dušan Pitoňák + 3 členovia RT
✓ HOKEJ NA SÁNKACH: Miroslav Pastucha, Igor Brunner, Marek Gergely, Marián Hutka, Vladimír Julényi, Miroslav Kardoš, Marián Ligda, Vojtěch Német,
Aleš Rauš, Peter Štít, Jakub Trška, Róbert Úporský, Matej Čalfa, Michal Gotthardt, Martin Joppa + 6 členov RT
✓ Spolu 31 športovcov, 7 navádzačov a 16 členov RT
Veľkosť slovenskej výpravy bude závisieť od počtu pridelených miesteniek pre
našu krajinu. Predpokladáme, že naši športovci budú štartovať v troch až štyroch športových odvetviach (istotu majú zjazdári a curleri na vozíku, v hre sú
bežci a parasnowboardisti). Predpokladáme, že celkove by mohlo miestenky
získať až do 40 športovcov (vrátane navádzačov). Vychádzajúc z tohto počtu
a stanovených pravidiel SOCOG pre účasť na ZPH Soči 2014 by slovenská výprava mohla mať do 65 členov. Výsledky našich zimných športov z testovacích pretekov na Soči 2014 nájdete na ďalších stranách.
VIZUALIZÁCIA
Všetko sa deje pod dohľadom všemocného Putina. Aj výsadba v Soči.
5
PARALYMPIONIK
PROFIL
ROMAN VÉGH
Curlingový
kapitán
Keď sa ešte za „socíku“ objavili v relácii „Šport
vo svete“ zábery z curlingu, niektorí sa smiali, iní
čudovali. Šport, pri ktorom sa presúvali po ľade
čudné predmety a pred nimi sa zametalo,
vyzeral pre našinca ako z inej galaxie. Dnes sa
už nesmeje nikto. Curling, prezývaný aj šachy
na ľade, je zaradený do programu zimných
olympijských i paralympijských hier a Slovensko
účinkuje vďaka vozičkárom medzi svetovou
elitou. Doviedol ich tam kapitán (skip)
RADOSLAV ĎURIŠ.
Pochádza
z Dubnice nad
Váhom, ktorá
bola vždy a aj
v súčasnosti je
športovým
mestom. Hrával sa tu dobrý hokej, futbal,
cyklistika, špičkový box
a atletika. K športu mal blízko aj v rodine. Otec hrával
v mladosti basketbal a jeho
mladšia sestra zasa tenis.
Preto nie je žiadnym prekvapením, že k nemu inklinoval
aj Rado. „Od malička som
hrával ľadový hokej v žiackych mužstvách a neskôr
som prešiel na plávanie.
Samozrejme, som popri
tom vyskúšal všetky ďalšie
možné aj nemožné športy rekreačne s kamarátmi“,
konštatuje.
K tomu vrcholnému,
dokonca na reprezentačnej
úrovni, sa však dostal až po
jednom nešťastnom okamihu. V roku 1992 ho v zamestnaní pri montáži hydraulického rýpadla privalilo
ťažké bremeno. Následne
došlo k prerušeniu miechy.
Ako takmer všetci vozičkári,
z ktorých sa neskôr stali
paralympijskí reprezentanti,
aj on prešiel rehabilitačným
procesom v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej.
prvýkrát vyskúšal šport
zdravotne znevýhodnených.
Dostal do roky stolnotenisovú raketu a začal sa venovať
športu, v ktorom dnes Slovensko patrí k svetovej špičke. „Zobrali ma do klubu
v Piešťanoch a pri stolnom
tenise som ostal dlhé roky“,
spomína. Súťažne ho hráva
dodnes. K nemu však následne „pribalil“ curling na
vozíku.
„Začiatky boli veľmi
ťažké. Najskôr bol vôbec
problém nájsť ľudí, ktorým
by tento šport učaroval
a poskladať z nich družstvo.
Museli byť totiž ochotní vložiť nielen svoj čas, ale aj
nemalé finančné prostriedky. A na Slovensku nebola
v tom čase ani jedna curlingová hala. Takže v začiatkoch sme buď mrzli niekde
vonku alebo chodili trénovať
do Prahy. Štyri hodiny cesta
tam, dve hodiny tréning,
štyri hodiny cesta späť. To už
chce od ľudí veľkú obetu“,
vracia sa k pionierskym
časom slovenského vozičkárskeho curlingu.
VYLETELI AKO
KOMÉTA
Súťažný úvod bol trochu
frustrujúci. Približne po
troch mesiacoch trénovania
a prípravných zápasov išli
na kvalifikáciu o postup na
ZAČALO TO PING
MS a všetkých deväť zápaPONGOM
sov prehrali. Skóre po
Práve v tomto zariadení si prvom turnaji 0:9 bolo síce
6
RADOSLAV ĎURIŠ
Dátum narodenia: 10.8.1974
Stav: ženatý, jedno dieťa
Šport: curling na vozíku
Najväčšie úspechy: 4. miesto MS 2012, postup na ZPH Soči 2014
smutné, ale zároveň to bol
impulz k ďalšej práci. Pre
odolné povahy. Viacerí by to
už vzdali ...
Našťastie sa začalo dariť.
Už tretia kvalifikácia v závere roka 2011 vo fínskom
Lohja priniesla vytúžený
postup na svetový šampionát. Česi, ku ktorým chodili
naši hráči nielen trénovať,
ale aj učiť sa od nich, doteraz
z kvalifikácie nepostúpili.
A to bol iba začiatok. Vo
svojej premiére na MS
v kórejskom Chuncheone
prišlo fantastické štvrté
miesto!
V tejto súvislosti sa nedá
obísť fakt, že Rado ako skip
má na tomto úspechu svoju
časť podielu. Ako sa vlastne
k tejto pozícii dostal? „Ani
presne neviem. Asi to vyplynulo z toho, že som bol pri
samom začiatku curlingu
vozičkárov o pár mesiacov
dlhšie ako ostatní“, odpovedá s príslovečnou skromnosťou.
Ale zasa taká náhoda to
nie je. Ako sme už spomenuli v úvode, curling sú šachy
na ľade a ako pri klasickom
šachu aj tu rozhoduje najmä
taktika a logika. Skip je na
opačnej strane v kruhoch
ako jeho spoluhráči a pokiaľ neodhadzuje kamene,
v hlave sa mu točí malý
počítač a nesie zodpovednosť za taktický vývoj hry.
UŽ POSTÚPILI
DO SOČI
Všetkým bolo jasné, že po
úspechu v Kórei si už na
nich súperi dajú dobrý
pozor. Na tohtoročné MS
v Soči, ktoré sa rok pred
ZPH rozhodlo otestovať
svoje športoviská, išli preto
skromne. Ale už s letenkami
na ZPH 2014 vo vrecku!
K bodom nazbieraným
v Chuncheone im zahrala do
karát aj kvalifikácia o postup
na MS 2014 a tak ich už
o miestenku nemohol nikto
pripraviť. „Je to fantastický
pocit. Na začiatku sme iba
rozmýšľali nad tým, ako sa
cez ťažkú kvalifikáciu predrať na MS a na ktorý pokus
by sa nám to mohlo podariť.
A dnes sme už na paralympiáde!“, zdôrazňuje. Iba
PARALYMPIONIK
dodávame - ako vôbec prvý
zimný kolektívny šport na
Slovensku ...
Za týmto úspechom stojí
obetavosť a úsilie všetkých
spoluhráčov a realizačného
tímu. „Máme dvoch trénerov. František Pitoňák je so
svojimi tromi bratmi niekoľkonásobný majster Slovenska v curlingu. Milan
Kališ, ktorý ma
k tomuto športu
pritiahol, dal zasa
prvotný impulz
k štartu curlingu vozičkárov
na Slovensku. Spolu s ním
a MUDr. Bubeníkom sme
založili športový klub, ktorý
sa venuje curlingu vozičkárov. Náš tím sa skladá z hráčov, ktorí majú k športu
veľmi blízko. Sú to všetko
športovci a niektorí z nich sa
aktívne ešte zapájajú aj do
iných športov. Keďže curling
je tímový šport, som rád, že
sa našli tí správni tréneri
a spoluhráči, vďaka ktorým
si môžem plniť športové
ciele“.
S tímovými kolegami po návrate z MS 2012, prvý sprava.
vitu ako vozičkársky cur- iba naša niekoľkonásobná
ling, patrili by sme medzi medailistka z PH v stolnom
športové veľmoci. Okrem tenise, neskôr našli NitranRada tvoria úspešný tím čanku Kunkelovú. Dnes sa
Dušan Pitoňák, Branislav obe dámy výborne dopĺňaJakubec, Monika Kunkelo- jú.
Potrebovali by však rozšívá a Alena Kánová. Keďže
STÁLE ICH JE
ide o zmiešaný tím, nemôže riť konkurenciu. „Curling je
MÁLO
v ňom chýbať žena. To je šport mimoriadne zaujímaAk by mal každý šport jedno zo základných pravi- vý, ktorý nie je až tak fyzicna Slovensku takú efekti- diel. V začiatkoch ňou bola ky náročný, takže ho môžu
PROFIL
skúsiť ľudia s rôznym hendikepom. Áno, na Slovensku
je nás stále málo a myslím,
že jednou z hlavných príčin
je možnosť trénovania iba
v Bratislave, keďže v inom
meste špecializovaná hala
nie je“, osvetľuje príčiny
kapitán, ktorý by uvítal ďalších adeptov a dodáva:
„Momentálne sa už podmienky výrazne zlepšili.
Hlavné je, že už máme na
Slovensku dve špecializované haly. Obidve sú síce
v Bratislave, ale už je to
predsa len bližšie ako trénovať v Prahe. Skvelé podmienky na rozvoj nám pomáha
zabezpečiť Slovenský zväz
telesne postihnutých športovcov, Slovenský paralympijský výbor, Slovenský curlingový zväz a sponzori,
ktorí sa nám snažia pomáhať“.
RODINA +
CURLING + IT
Hrdý otec so svojím pokladom – dcérkou Ellou.
Rado ukončil Strednú
odbornú školu strojársku
v Dubnici nad Váhom, ale
po úraze začal pracovať
v IT sektore. Málokto o tom
vie, ale svoju ruku k dielu
priložil aj pri tvorbe oficiálnej internetovej stránky Slovenského paralympijského
výboru a aj v súčasnosti je
jej správcom. „V poslednom
čase sa moje záľuby zúžili na
curling a rodinu. S manželkou Ivetkou máme malú
dcérku Ellu, ktorej sa tiež
snažíme spestriť život športom a to mi robí najväčšiu
radosť“.
Už teraz sa však teší na
FOTO ROMAN BENICKÝ A ARCHÍV R.D. budúcoročnú paralympiádu.
S akými cieľmi? „Postúpiť
z kvalifikácie na majstrovstvá sveta sa podarilo, sen
kvalifikovať sa na paralympiádu sa už tiež podaril,
takže teraz zostáva iba čo
najlepšie uspieť na tomto
paralympijskom vrchole“.
Medaila? „To by bolo krásne, ale získať ju si vyžaduje
súhru
viacerých
vecí
naraz...“
Hovorí sa, že Rusi investujú do budúcoročných hier
enormné množstvo peňazí,
lebo sa chcú prezentovať
pred svetom v čo najlepšom
svetle. Ako to videl kapitán
našich curlerov počas nedávneho pobytu v Soči? „MS
brala usporiadateľská krajina
ako testovací turnaj pred
paralympiádou, takže sme si
mohli už teraz otestovať
rôzne bezpečnostné opatrenia pri vstupe do areálu a aj
na samotnom štadióne.
Organizátori absolútne nešetrili na peniazoch a ani na
ľuďoch, takže všetko klapalo
výborne“. Zostáva iba dúfať,
že tomu tak bude aj o rok.
So športom už pochodil
kus sveta. „Na západ od nás
som sa dostal najďalej so
stolným tenisom do USA, na
východ zasa s curlingom do
Kórejskej republiky. Curlingový turnaj má však vždy
tak nahustený program, že
väčšinou vidíme iba letisko,
hotel a curlingovú halu.
Takže cestovateľské túžby
by som si radšej plnil s rodinou“, dodáva športovec,
ktorý sa už v minulosti
súťažne zapojil aj do ďalšieho športu, ktorému tiež vládne presnosť – do biliardu.
7
PARALYMPIONIK
LYŽOVANIE
ROMAN VÉGH
Z MS v La Moline priviezli päť medailí,
v dejisku ZPH 2014 si boli hlavne obzrieť terén
Rok pred Soči testovali formu
Slovenské zjazdové lyžovanie má za
sebou sezónu, o ktorej sa dá povedať
jediné – bývali aj lepšie. Ovplyvnili ju
predovšetkým dva kľúčové momenty preradenie Jakuba Kraka do inej
skupiny postihnutia a zranenie
Henriety Farkašovej. Za týchto
okolností treba považovať päť medailí
z MS a dve druhé miesta v celkovej
bilancii Svetového pohára za úspech.
Lyžiari začali „ostrú“ sezónu začiatkom decembra pretekmi Európskeho pohára (EP) v Pitztali
(prvý plánovaný pretek v Obergurgli koncom
novembra zrušili pre nedostatok snehu) a pred
Vianocami štartovali vo švajčiarskom Lenku na
ďalších pretekoch EP.
V roku 2013 sa už zamerali na preteky Svetového pohára (SP) a hlavne MS v španielskej La
Moline (18. – 28. februára), ktoré boli vrcholom
tejto sezóny a zároveň testom schopností v najsilnejšej medzinárodnej konkurencii rok pred
ZPH 2014. Začiatkom roka odštartovali sériu
pretekov SP v talianskom Sestriére (8. – 11.
januára), pokračovali vo švajčiarskom St. Moritzi (13. – 16. januára) a prvý mesiac v roku
zakončili na súťaži EP opäť v Taliansku, tentoraz
v stredisku Tarvisio (21. – 25. januára). Finále
EP vo francúzskom Tignes však tentoraz vynechali a generálku na MS absolvovali počas ďalších pretekov SP v slovinskej Rogle (11. – 14.
februára). Sezónu zakončili na finále SP v Soči Jakuba Kraka zo skupiny B2 do B3. Bola to rana
(7. – 12. marca).
pod pás a ťažko sa z toho dostával“, pokračoval.
Jeho zverenec musel v novembri na zdravotnú klaRANA POD PÁS KRAKOVI
sifikáciu do Holandska a potom sa dozvedel tento
„Najväčšia spokojnosť je s celkovým druhým neradostný ortieľ. Lyžiar, ktorý vybojoval na ZPH
miestom Jakuba Kraka vo Svetovom pohári 2010 vo Vancouvri tri zlaté a jednu striebornú
a s vystúpením Martina Franceho na MS“, začal medailu, sa zrazu musel vyrovnávať s novou skusvoje hodnotenie jeden z trénerov Peter Matiaško, točnosťou.
ktorý má na starosti trio Krako, Beladič, France
„Považujeme to za nespravodlivosť a aj sme
z klubu Pegas Remata. Jeho zverenci opúšťali podali protest, nakoľko jemu sa zrak určite nezlepdejisko svetového šampionátu tentoraz bez cenné- šil. Nám to nariadili, ale viem, že Poliaci, Španieho kovu, takže k spokojnosti majú ďaleko.
li, Kanaďania a ďalší na zdravotnej klasifikácii
„Celú sezónu výrazne ovplyvnilo preradenie neboli“. Hoci je ťažké niečo bez dôkazov tvrdiť,
cítiť za tým lobbing konkurencie… Na otázku, či
sa s tým dá do paralympiády niečo urobiť, tréner
odpovedá: „Opäť pôjde v novembri na zdravotnú
klasifikáciu. Ale nespoliehame sa na to, že to zmenia. Je to výzva pre môjho zverenca, aj pre mňa
ako trénera, popasovať sa s tým“. V praxi to znamená „nahnať“ v priemere vyše jednej sekundy na
súperov v porovnaní s minulosťou. „Veľmi nám
pomohol vyrovnať sa s tým psychológ Ivan Bražina. Bez jeho pomoci by to bolo oveľa ťažšie“,
zdôraznil. Krako napriek tomuto ťažkému hendikepu dokázal dosiahnuť viacero výborných
umiestnení.
FARKAŠOVEJ PÁD NA
TRÉNINGU
Výkony ďalších dvoch zverencov hodnotil
nasledovne: „Maximálne som bol spokojný
s výkonmi Martina Franceho v La Moline. On sa
dokáže na týchto veľkých podujatiach správne
vyhecovať a načasovať formu (pozn.red: navyše
jazdí v skupine s najväčším počtom pretekárov,
kde mal okrem iných aj Rakúšana Matthiasa Lanzingera, ktorý ešte nedávno štartoval medzi zdravými športovcami). Michal Beladič nevie zatiaľ
predať v pretekoch to, čo má natrénované. Potrebuje viac sebavedomia, hlavne v rýchlostných disZlatá medaila z rúk predsedu IPC Sira Philipa Cravena pre Henrietu Farkašovú. Pokračovanie ciplínach, takže musí ešte popracovať na sebe“.
už bolo menej veselé …
FOTO BRANISLAV MAŽGÚT Zrakovo postihnutému Bratislavčanovi navyše
8
PARALYMPIONIK
LYŽOVANIE
VÝSLEDKY
Majstrovstvá sveta, La Molina (Španielsko)
Náš lyžiarsky tím po vyhlásení výsledkov Svetového pohára v Soči.
vypadol pred finále SP pre chorobu jeho navádzač
Filip Švidroň, ktorého v Soči zastúpil tréner lyžiarov ŠK Kinex Bytča Branislav Mažgút.
Ten bol so sezónou svojich zverencov spokojný,
nakoľko sa postarali o všetky slovenské cenné
kovy z MS. „Škoda zranenia Henriety Farkašovej
a ochorenia Petry Smaržovej v La Moline, mohlo
to byť ešte lepšie“. Naša najúspešnejšia lyžiarka sa
zranila na tréningu pred superkombináciou a ku
dvom zlatým medailám už nemohla pripojiť ďalšie.
V dôsledku toho nemohla obhájiť ani Veľký glóbus, ktorý vlani získala za víťazstvo vo Svetovom
pohári.
Čo sa vlastne stalo na tréningu? „Ráno pred
superkombináciou sme sa išli rozjazdiť ako pred
každými pretekmi, ale tentorazt som z kopca
nezišla na lyžiach, ale museli ma zniesť na saniach.
Osudovou sa mi stala jedna hrana - skok, ktorý
moja navádzačka nevidela, a preto mi ho do vysielačky nezahlásila. Nebola som na skok pripravená, obe nás prekvapil, ale na rozdiel od nej som
dopadla na ľavý bok. Výsledkom bolo vykĺbené
a zlomené zápästie, zlomené dve rebrá a silne
narazené rameno. Šampionát sa pre mňa skončil
a nasledoval prevoz do nemocnice, nakoľko bola
potrebná operácia zlomeného zápästia“, opísala
udalosť Henrieta.
KOZIČKOVÁ S PRVOU MEDAILOU
Dve striebra pridal Miroslav Haraus – v slalome
a superkombinácii. „Už vlani sa začal trvale presadzovať do prvej trojky a tohto roku to svojimi
kvalitnými výkonmi iba potvrdil“, podčiarkol
B. Mažgút. Príjemným prekvapením bol bronz
Petry Kozičkovej, ktorá medzi zrakovo postihnutými ženami prebrala po Farkašovej medailovú štafetu. „Heňa jej svojim výpadkom síce uvoľnila jedno
miesto v konkurencii, ale jej zlepšenie v porovnaní
s minulým rokom je evidentné. A nielen čo sa týka
výsledkov, je to vidieť hlavne na časoch, ktoré
dosahuje. Ak ešte popracuje na sebe, aspoň v jednej
disciplíne by mohla siahnuť na medailu aj na paralympiáde“, konštatoval tréner na margo novej tváre
medzi našimi medailistami, ktorá podobne ako Farkašová pochádza z Rožňavy.
Obaja tréneri sa zhodli v tom, že probémom
zostáva tréning rýchlostných disciplín, najmä zjazdu. „Žiadne stredisko neuvoľní taký dlhý úsek, na
ktorom by sa dal zjazd trénovať. Navyše by bolo
potrebné zabezpečiť po okrajoch ochranné siete
pre prípad, že pretekár vyletí z trate. To si môžu
dovoliť maximálne profesionálne tímy zdravých
lyžiarov“, vysvetlil situáciu B. Mažgút a dodal, že
zjazd trénujú vlastne iba na pretekoch. P. Matiaško
doplnil, že sa pokúšajú trénovať aj rýchlostné disciplíny, ale iba na kratších úsekoch. Svetový pohár
počas budúcej sezóny by mal zahŕňať viac zjazdov,
čo by mohlo našim lyžiarom pred ZPH pomôcť
k získaniu väčšieho sebavedomia.
TRAŤ V SOČI AKO V UTAHU
„Pre nás boli prvoradé MS, do Soči sme si išli
najmä naštudovať trate. Teraz už vieme, čo treba
zdokonaliť a na čo sa treba sústrediť. Je tam napríklad skok počas zjazdu, čo doteraz u paralympionikov nebolo, takže aj na ten sa musíme poriadne
pripraviť“, pokračoval tréner lyžiarov z Bytče. Ako
pamätníkovi viacerých zimných paralympiád mu
zjazdovka v Soči pripomína trať v Salt Lake City
2002. Oba tímy čaká teraz oddych a regenerácia,
v máji už začnú „zarezávať“ na paralympijskú
sezónu.
Na poste vedúceho výpravy mal v La Moline
premiéru nový športový manažér SPV Maroš
Čambal. A hneď aj absolvoval krst ohňom, keď
musel riešiť ošetrenie zranenej Farkašovej v tamojších zdravotníckych zariadeniach. „.Organizácia
bola dosť hektická, ale časom sme si zvykli. Prostredie bolo nádherné, výkony športovcov na najvyššej úrovni, takže môj celkový dojem z MS je
pozitívny“, opísal svoje skúsenosti pred odletom
do Soči, kde tiež sprevádzal našich zjazdárov.
Zjazd: zrakovo postihnuté ženy: 1. Henrieta Farkašová
(navádzačka Natália Šubrtová), telesne postihnuté ženy: 5.
Petra Smaržová, zrakovo postihnutí muži: 7. Miroslav Haraus
(navádzačka Mária Zaťovičová), 8. Michal Beladič (navádzač
Filip Švidroň), 12. Radomír Dudáš (navádzač Maroš Hudík),
14. Jakub Krako (navádzač Martin Motyka), telesne postihnutí muži: 10. Martin France
Super G: zrakovo postihnuté ženy: 4. Petra Kozičková (navádzač Tomáš Hájek), 6. Henrieta Farkašová (navádzačka Natália Šubrtová), telesne postihnuté ženy: 5. Petra Smaržová,
zrakovo postihnutí muži: 5. Miroslav Haraus (navádzačka
Mária Zaťovičová), 9. Michal Beladič (navádzač Filip Švidroň),
10. Jakub Krako (navádzač Martin Motyka), 12. Radomír
Dudáš (navádzač Maroš Hudík), Marek Kubačka (navádzačka
Natália Karpišová) – nedokončil, telesne postihnutí muži:
5. Martin France
Slalom: zrakovo postihnuté ženy: 1. Henrieta Farkašová
(navádzačka Natália Šubrtová), Petra Kozičková (navádzač
Tomáš Hájek) – diskvalifikovaná, telesne postihnuté ženy:
5. Petra Smaržová, zrakovo postihnutí muži: 2. Miroslav
Haraus (navádzačka Mária Zaťovičová), 4. Radomír Dudáš
(navádzač Maroš Hudík) 5. Jakub Krako (navádzač Martin
Motyka), 6. Michal Beladič (navádzač Filip Švidroň), telesne
postihnutí muži: 6. Martin France
Superkombinácia: zrakovo postihnuté ženy: 3. Petra Kozičková (navádzač Tomáš Hájek), Henrieta Farkašová pre zranenie
neštartovala, telesne postihnuté ženy: Petra Smaržová pre
chorobu neštartovala, zrakovo postihnutí muži: 2. Miroslav
Haraus (navádzačka Mária Zaťovičová), 7. Radomír Dudáš
(navádzač Maroš Hudík), 8. Michal Beladič (navádzač Filip
Švidroň), Jakub Krako (navádzač Martin Motyka), Marek
Kubačka (navádzačka Natália Karpišová) – nedokončili, telesne postihnutí muži: 10. Martin France
Obrovský slalom: zrakovo postihnuté ženy: 4. Petra Kozičková
(navádzač Tomáš Hájek), Henrieta Farkašová pre zranenie
neštartovala, telesne postihnuté ženy: 4. Petra Smaržová, zrakovo postihnutí muži: 4. Jakub Krako (navádzač Martin Motyka, 5. Miroslav Haraus (navádzačka Mária Zaťovičová),
6. Michal Beladič (navádzač Filip Švidroň), 10. Radomír Dudáš
(navádzač Maroš Hudík), Marek Kubačka (navádzačka Natália Karpišová) – nedokončil, telesne postihnutí muži: 6. Martin France
Preteky zmiešaných tímov: 1. Rakúsko 54,12 s, 2. USA I.
+0,26, 3. Rusko +0,42,... 9. Slovensko (France, Smaržová,
Kozičková, Haraus), +4,23
Slovensko obsadilo so ziskom 5 medailí (2-2-1) celkové
7. miesto v hodnotení krajín.
Svetový pohár 2012/13
Umiestnenie Slovákov v celkovom hodnotení: zrakovo postihnuté ženy: 2. Henrieta Farkašová (navádzačka Natália Šubrtová), telesne postihnuté ženy: 5. Petra Smaržová, zrakovo postihnutí muži: 2. Jakub Krako (navádzač Martin Motyka), 4. Miroslav Haraus (navádzačka Mária Zaťovičová), 10. Michal Beladič
(navádzač Filip Švidroň), 14. Radomír Dudáš (navádzač Maroš
Hudík), telesne postihnutí muži: 16. Martin France
Európsky pohár 2012/13*
Umiestnenie Slovákov v celkovom hodnotení: zrakovo postihnuté ženy: 1. Henrieta Farkašová (navádzačka Natália Šubrtová), 5. Petra Kozičková (navádzač Tomáš Hájek), telesne
postihnuté ženy: 6. Petra Smaržová, zrakovo postihnutí muži:
2. Miroslav Haraus (navádzačka Mária Zaťovičová), 3. Jakub
Krako (navádzač Martin Motyka), 6. Radomír Dudáš (navádzač Maroš Hudík), 9. Michal Beladič (navádzač Filip Švidroň),
11. Marek Kubačka (navádzačka Natália Karpišová), telesne
postihnutí muži: 13. Martin France
*pri neúčasti vo finále v Tignes
9
CURLING NA VOZÍKU
PARALYMPIONIK
Slováci splnili cieľ – udržali sa medzi elitou
Naši v akcii. Vpredu Monika Kunkelová a Radoslav Ďuriš, vzadu Branislav Jakubec a tréner František Pitoňák
Prímorské ruské mesto, ktoré privíta o rok najlepších zimných
paralympionikov z celého sveta, už naplno testuje svoje
športoviská. Okrem lyžiarov, ktorí tu absolvovali finále
Svetového pohára, zamierili k brehom Čierneho mora aj
najlepší svetoví curleri na vozíku. V dňoch 16. - 23. februára
sa tu uskutočnili MS, už po druhýkrát so slovenskou účasťou.
Vlani v Kórei na premiérovom
šampionáte vyleteli naši ako kométa.
Po rozpačitom začiatku začali valcovať jedného súpera za druhým, až
z toho bolo krásne 4. miesto. V závere roka im zahrala do karát aj kvalifikácia o postup do elitnej skupiny. Tú
už sledovali iba na diaľku, ale jej
výsledok znamenal definitívne potvrdenie účasti našich na ZPH 2014!
„Na tohtoročnom šampionáte štartovalo Slovensko v nezmenenej
zostave oproti minulému roku. Myslím si, že družstvo je vyzretejšie
a skúsenejšie. Na šampionát sme
odchádzali s jediným cieľom - udržať
sa a nevypadnúť do kvalifikácie. To
nám zabezpečovalo jedine umiestnenie do 7. miesta“, začal hodnotenie
účasti tréner František Pitoňák.
Práve ziskom 7. miesta splnili naši
reprezentanti svoj cieľ (získali ho
v doplnkovom zápase s Fínmi, keďže
oba tímy mali po tri víťazstvá a šesť
prehier) a zároveň si zabezpečili do
paralympijskeho bodovania ďalšie
štyri body. Spolu so siedmimi bodmi
za minuloročné 4. miesto na MS ich
majú 11 a poskočili tak z 9. na
8. miesto v paralympijskom bodova-
10
ní. Toto umiestnenie bude rozhodujúce pre nasadzovanie družstiev pri
losovaní na budúcoročnej zimnej
paralympiáde.
„Keďže účasť na ZPH 2014 sme
mali istú už od novembra 2012, pre
nás bolo oveľa dôležitejšie to, že sme
si zabezpečili účasť už aj na MS 2015.
Z dlhodobého hľadiska rozvoja curlingu na Slovensku je dobré, že účasťou na MS 2015 získame prvé body do paralympijského bodovania
pre ďalšie ZPH v roku 2018 v juhokórejskom Pjongčangu“, pokračoval
F. Pitoňák.
Účasť na šampionáte a odohratie
zápasov s najkvalitnejšími súpermi na
svete im pomohli zistiť aj rôzne nedostatky, ktoré ešte majú. „Aj napriek
dobrým výsledkom a umiestneniam
na MS je stále čo zlepšovať. Máme
ešte rok do začiatku ZPH 2014 a to je
dostatok času na kvalitnú a tvrdú prípravu a odstránenie všetkých nedostatkov. Čaká nás ešte kopec práce.
Myslím si, že tento kolektív dosiahol
už pekné výsledky v predchádzajúcich rokoch. Ale má v sebe aj skrytý
potenciál, ktorý môže o rok pretaviť
do dobrého výsledku a dosiahnuť na
najvyššie méty“, doplnil.
Samozrejme, pri účasti nášho tímu
v dejisku budúcich hier sa nedala
obísť otázka, ako to v súčasnosti
vyzerá s prípravami. „Mesto Soči
a jeho okolie pripomína v súčasnosti
jedno obrovské stavenisko. Športoviská sú už skoro všetky pripravené,
ale veľa práce je na ostatných objektoch – ubytovanie, infraštruktúra ...
Denne sme stretávali stovky nákladných aut a tisícky robotníkov, ktorí
deň - noc pracujú pri príprave všetkých objektov. Športoviská aj olympijská dedina v Soči budú po dokončení určite krásne. Celý komplex je
situovaný priamo na brehu Čierneho
mora, čo mu dodáva neopakovateľné
čaro. Aj stovky ľudí, ktorí tu boli ako
dobrovoľníci z celého Ruska, nám
vychádzali vždy v ústrety a rozdávali
Slovensko reprezentovali:
Radoslav Ďuriš (skip), Branislav Jakubec, Dušan Pitoňák, Monika Kunkelová a Alena Kánová, reprezentačný tréner František Pitoňák, vedúci družstva Milan Kališ a fyzioterapeut Milan Bubeník
Výsledky:
Nórsko 1:7, Fínsko 9:3, Kanada 3:7, Rusko 2:10, USA 1:9, Škótsko 5:2, Švédsko 2:8, Kórea 1:9, Čína
8:5. Zápas o 7. miesto: Fínsko 8:4.
Konečné poradie: 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. Čína ....7. Slovensko.
úsmev a dobrú pohodu. Bol to krásny
zážitok a všetci účastníci šampionátu
sa už nevedia dočkať budúceho roka
a účasti na ZPH 2014“, opísal svoje
dojmy tréner našich curlerov.
Urobiť generálku na športoviskách
pred takým významným podujatím,
akým sú ZPH, má určite veľký
význam. Počas druhého hracieho dňa
sa pre problémy s povrchom ľadovej
plochy nemohli odohrať popoludňajšie zápasy. Presúvali sa z nedele na
stredu (aj zápas našich so Švédmi), čo
malo za následok nahustenie programu. Zostáva teda veriť, že organizátori sa poučili a počas ZPH už pôjde
všetko podľa plánu ...
Možnosť kvalitnej prípravy pred
MS poskytla našim curlerom tradične
medzinárodná liga, ktorej posledné
zápasy v Prahe absolvovali až po
návrate zo Soči. V sezóne 2012/13
v nej štartovalo sedem tímov
z Nemecka, Poľska, Slovenska
a Česka. Hralo sa dvojkolovým systémom každý s každým a víťazom
sa opäť stali naši hráči. „V medzinárodnej lige sme odohrali celkovo
12 zápasov a v desiatich sme zvíťazili. Odohrali sme kvalitné zápasy proti
zahraničným súperom. Určite podobný systém prípravy budeme preferovať aj v budúcej, pre nás paralympijskej sezóne, “ zhodnotil účinkovanie
F. Pitoňák. Konečné poradie Medzinárodnej ligy v curlingu na vozíku:1.
Slovensko, 2. Praha A, 3. Nové Město
nad Metují, 4. Poľsko, 5. Nemecko,
6. Velké Meziříči, 7. Praha B.
PARALYMPIONIK
DEJINY A SÚČASNOSŤ
JÁN RIAPOŠ
Stoke Mandeville 1948
Rím 1960
Od prvých hier v Stoke Mandeville až po záverečný ceremoniál vlani v Londýne prešiel paralympijský šport veľký kus cesty.
Míľniky paralympijského športu
Keď sa skončili olympijské a paralympijské hry
v Pekingu v roku 2008, na záverečných
ceremoniáloch prevzala vlajku Veľká Británia.
V tom čase si asi väčšina z nás ťažko vedela
predstaviť, či dokáže nielen Londýn, ale
akýkoľvek organizátor pripraviť hry, ktoré
sa budú mocť z organizačného hľadiska
aspoň priblížiť tým pekinským. Sám som
si nevedel odpovedať na túto otázku.
Londýnske OH a PH mali
niekoľko prívlastkov a asi
najvýznamnejšími boli tie,
že ako prvé mesto v histórii
organizuje už tretíkrát OH
a pre paralympizmus to bol
zasa návrat do miesta svojho
zrodu. Takže poďme sa
aspoň stručne pozrieť ako sa
to vlastne celé začalo.
DIELO DR.
GUTTMANNA
V roku 1944 nemecký
neurochirurg Ludwig Guttmann na požiadavku britskej
vlády otvára v mestečku
Stoke Mandeville neďaleko
Londýna centrum pre pa-
kom, kedy sa uskutočňujú
prvé paralympijské hry v
Ríme po OH. Tieto hry majú
formát olympijského podujatia a štartuje na nich 400
športovcov z 23 krajín. Prvá
zimná paralympiáda prichádza na rad až v roku
1976. Aj na týchto faktoch
z histórie môžeme vidieť ako
rýchlo napreduje rozvoj
medzinárodného paralympijského hnutia, čo dokumencientov s poranením chrbti- tujú aj tabuľky (viď str. 13).
ce, miechy a amputovaných
VZNIK IPC
– teda hlavne poúrazových
stavov v dôsledku II. svetoDňa 22. septembra 1989
vej vojny. A práve rehabili- vzniká v Düsseldorfe Metačný šport sa ukázal ako dzinárodný paralympijský
najrýchlejšia možnosť pomo- výbor (IPC). Jeho vznik bol
ci pre ľudí s týmito poškode- vyvrcholením procesu, na
niami.
ktorého začiatku organizá28. júla 1948 organizuje cie pre jednotlivé druhy
Dr. Guttmann v deň otvára- postihnutí (telesne, zrakocieho ceremoniálu londýn- vo, mentálne) vytvorili
skych OH prvé preteky pre Medzinárodný koordinačný
vozičkárov pod názvom výbor (ICC) a práve ten sa
Stoke-mandevillské
hry. v roku 1989 transformoval
V roku 1952 vzniká Medzi- na IPC. Bol to významný
národný výbor stokemande- posun na ceste k športovillských hier. Rok 1960 je vej organizácii a tento proďalším významným medzní- ces trvá do dnešných dní.
V súčasnosti je členom IPC
174 krajín.
Prvé hry, ktoré pod svojou
značkou organizoval IPC, sa
konali v roku 1992 v Barcelone. Od tohto obdobia začína intenzívna spolupráca
s Medzinárodným olympijským výborom (IOC). Barcelonských hier sa zúčastnilo 3.000 športovcov z 83
krajín, ktorí súťažili v 15
športoch. Hlavné moto hier
znelo: „Šport bez limitov“.
Prvé zimné paralympijské
hry pod krídlami IPC zorganizoval v roku 1994 nórsky Lillehammer za účasti
471 športovcov z 31 krajín
v 5 športoch pod hlavným
mottom “Žiadne limity”.
Ďalšie významné dátumy
v histórii medzinárodného
paralympijského hnutia sú
spojené s rozvojom spolupráce IPC a IOC. V rokoch
2001, 2003 a 2006 došlo
k podpisu dohôd o spoločnej
organizácii OH a PH ako
jedných hier, čo sa prejavilo
už v roku 2002 v Salt Lake
City, kde prvýkrát fungoval
Vstúpili sme do novej etapy
V nadväznosti na krátke zhrnutie
vývoja medzinarodného paralympijského hnutia sa skúsme pozrieť
aj na vývoj nášho športu na domácej pôde. Slovenský paralympijský výbor (SPV) sa niekoľko rokov snaží presvedčiť širokú verejnosť, ako aj kompetentné orgány,
o význame podpory paralympizmu.
Práve spomínaný Londýn potvrdil,
že investície vkladané do rozvoja
paralympijského športu prinášajú
efekt nielen športovcom, ale majú
dosah na celú spoločnosť.
Som nesmierne rád, že sa po 18
rokoch od vzniku SPV podarilo
12
dosiahnuť výrazné zmeny v pohľade Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR
na rozvoj paralympijského športu.
V decembri minulého roku, pred
tým než vláda SR schválila koncepciu športu, sme viedli dlhú diskusiu
s rezortným ministrom Dušanom
Čaplovičom, ako aj so Sekciou
štátnej starostlivosti o šport, aby
sme zosúladili fungovanie paralympijského športu a všeobecne
športu zdravotne znevýhodnených
na Slovensku s medzinárodnými
štruktúrami. Od svojho vzniku
v roku 1948 prešiel paralympijský
šport až po súčasnosť niekoľkými
stupňami vývoja a od športu, ktorého základ tvorili jednotlivé druhy
postihnutia – telesne, zrakovo,
mentálne - sa po podpise zmluvy
v roku 1992 medzi Medzinárodným paralympijským výborom
(IPC) a Medzinárodným olympijským výborom (IOC) uberá paralympizmus rýdzo športovým smerom.
Na Slovensku došlo v období
2000-2001 k nesystémovému kroku. Bolo založených päť subjektov,
ktore nemali žiadne medzinárodné
napojenie. Aj súčasnosť potvrdila,
spoločný organizačný výbor.
V súčasnosti sa IPC snaží
viesť diskusiu s medzinárodnými športovými federáciami o presune kompetencií
v jednotlivých športoch pri
organizovaní MS, kontinentálnych šampionátov, Svetových pohárov a ďalších
významných podujatí. Ale
tento proces stále nie je
ukončený a zrejme potrvá
dlhšie obdobie, kým sa z IPC
stane obdobná organzácia
ako je IOC, zameraná v prvom rade na šírenie paralympijských myšlienok a organizovanie len PH.
ZALOŽENIE SPV
História
Slovenského
paralympijského
výboru
(SPV) sa začala písať 1.
januára 1995, keď sa Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ),
Sekcia nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska (SNSŠS), Slovenský
zväz mentálne postihnutých
športovcov (SZMPŠ) a Zväz
nepočujúcich športovcov
PARALYMPIONIK
DEJINY A SÚČASNOSŤ
Barcelona 1992
Londýn 2012
v jeho 65 ročnej histórii
Slovenska (ZNŠS) rozhodli
založiť túto strešnú organizáciu. Jej rady na vlastnú žiadosť v roku 2005 opustili
nepočujúci a založili Slovenský deaflympijský výbor.
Paralympizmus ukazuje
v súčasnosti svoju silnú
stránku, keď pomocou príbehov jednotlivých športovcov
dokáže inšpirovať nielen jednotlivcov, ale aj celé národy
pri prekonávaní prekážok,
ktoré nám často prináša
život. Aj hlavné motto londýnskych hier “Inšpirovať
generácie” plne vystihuje
silu paralympizmu a celého
športu, ktorá je postavená na
harmonickom rozvoji tela
i ducha. A tu je namieste
návrat k výroku zakladateľa
novodobých olympijských
hier baróna Pierra de Coubertina, že “človek nie je iba
telo a duch, ale telo, duch
a charakter”. Práve šport
pomáha pri budovaní charakteru človeka, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje
celú spoločnosť. Pokúsme sa
teda aj my v dnešnej dobe
oprášiť tento ideál a snažiť sa
k nemu priblížiť, lebo len
zdravá populácia a silní jednotlivci dokážu vytvárať
charakternú spoločnosť.
Ak sa mám teda vrátiť
na začiatok tohto článku –
Londýn prekonal Peking.
Dokázal totiž, že nie architektúra a organizácia
sú prvoradé, ale emócie
a nadšenie fanúšikov. A tieto
dva atribúty urobili z londýnskej paralympiády najlepšie hry v histórii. Boli to
hry, ktoré nielen návratom
do miesta svojho vzniku, ale
hlavne posunom v myšlienkach zakladateľa Dr. Guttmana významne zvýraznili
ideu, že aj ľudia, ktorým na
prvý pohľad chýba časť
fyzického zdravia, môžu byť
prínosom, inšpiráciou a tvorcami hodnôt, ktoré pomáhajú. Všetky predané vstupenky, niekoľko miliárd televíznych divákov, neuveriteľne žičlivá atmosféra na všetkých londýnskych štadiónoch sa stali základnými
kameňmi ďalšieho rozvoja
paralympizmu vo svete aj
u nás doma.
INŠPIRÁCIOU PRE
INÝCH
Pevne verím, ze slovenskí
paralympionici aj svojimi
výsledkami v Londýne presvedčili kompetentných, že
sú vynikajúcimi ambasádormi šírenia dobrého mena
Slovenska v zahraničí. Športovci ako Radovan Kaufman, Veronika Vadovičová,
Jakub Krako či Henrieta Farkašová sú možno známejší
v zahraničí než na Slovensku. Takže je čas posunúť sa
vpred aj na tomto poli.
Je ťažké budovať víziu, ale
v každom prípade sa treba
o ňu pokúsiť, nakoľko práve
naši úspešní športovci sú
veľakrát inšpiráciou pre poúrazové stavy, ktoré na Slovensku prechádzajú najmä
cez NRC Kováčová. A ak sa
nám podarí čo i len jedného
mladého človeka takto inšpirovať, tak celá naša práca
mala obrovský význam
a zmysel.
že nebudú vznikať samostatné
zväzy jednotlivých športov len pre
postihnutých, ale jedinou cestou,
ktorá sa razí, je spolupráca s medzinárodnými federáciami zdravých
alebo riadenie športu prostredníctvom IPC.
Ak chceme udržať krok s medzinárodným hnutím, je potrebné aj na
Slovensku urobiť systémové opatrenia. SPV neplní iba úlohu organizácie, ktorá zabezpečuje účasť slovenských paralympionikov na PH
a ZPH, ale zároveň plní pre deväť
športov aj úlohu národnej federácie
Jedno z fór o budúcnosti športu
zdravotne znevýhodnených sa
uskutočnilo 13. júla 2012.
FOTO ROMAN BENICKÝ
Účasť krajín a športovcov na PH
Rok
Dejisko
Počet krajín Počet športovcov
1960 Rím (Taliansko)
23
400
1964 Tokio (Japonsko)
21
375
1968 Tel Aviv (Izrael)
29
750
1972 Heidelberg (Nemecko)
41
984
1976 Toronto (Kanada)
42
1657
1980 Arnhem (Holandsko)
42
1973
1984 New York (USA)
45
1100*
1984 Stoke Mandeville (Veľká Británia)
41
1800*
1988 Soul (Kórea)
61
3057
1992 Barcelona (Španielsko)
82
3001
1996 Atlanta (USA)
103
3259**
2000 Sydney (Austrália)
122
3881**
2004 Atény (Grécko)
136
3808**
2008 Peking (Čína)
146
3951**
2012 Londýn (Veľká Británia)
164
4237**
*v roku 1984 sa PH konali na dvoch miestach
Účasť krajín a športovcov na ZPH
Rok
Dejisko
1976 Örnsköldsvik (Švédsko)
1980 Geilo (Nórsko)
1984 Innsbruck (Rakúsko)
1988 Innsbruck (Rakúsko)
1992 Albertville (Francúzsko)
1994 Lillehammer (Nórsko)
1998 Nagano (Japonsko)
2002 Salt Lake City (USA)
2006 Turín (Taliansko)
2010 Vancouver (Kanada)
**so samostatnou účasťou športovcov SR
(atletika, plávanie, alpské lyžovanie,
bežecké lyžovanie, biatlon, hokej na
sánkach, tanečný šport na vozíku,
športová streľba a tlak na lavičke).
Od roku 2010 zorganizoval SPV
niekoľko stretnutí, konferencií
a športových fór, kde sa snažil
s jednotlivými zástupcami zväzov,
klubov a športovcov diskutovať
o organizačných zmenách fungovania športu zdravotne znevýhodnených na Slovensku, ktoré sme
následne predložili rezortnému
ministerstvu. Som rád, že MŠVVaŠ
SR odobrilo zámer skvalitniť
a zefektívniť činnost v príprave,
účasti na kvalifikácii, podpory mládeže a hlavne rozvoja paralympijského športu na území SR. Vstúpili
sme do novej etapy, čelíme začiatku
Počet krajín Počet športovcov
17
250
18
350
21
457
22
397
24
475
31
492**
32
571**
36
416**
39
477**
44
502**
týchto zmien a na 12. apríla pripravujeme ďalšie stretnutie k zmenám,
ktoré čakajú slovenský paralympizmus.
Pri tejto príležitosti by som chcel
poďakovať vláde SR na čele s premiérom Robertom Ficom, ministrovi Dušanovi Čaplovičovi, generálnemu riaditeľovi Sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR
Ladislavovi Čambalovi a zamestnancom tejto sekcie, nakoľko ich
rozhodnutia zrovnoprávnili zdravotne znevýhodnených športovcov
s ostatnymi športovcami nielen vo
finančnom vyjadrení, ale dávajú
nám pocit, že sme rovnocennými
a plnohodnotnými občanmi tejto
krajiny.
AUTOR JE PREDSEDOM SPV
13
HOKEJ NA SÁNKACH
PARALYMPIONIK
ROMAN VÉGH
Nagano ukázalo: sme na správnej ceste
Slovenský tím v hokeji na sánkach absolvoval
v polovici marca svoju premiéru na vrcholnom
svetovom fóre. Japonské Nagano bolo dejiskom MS skupiny B, kde si Slováci v konkurencii
šiestich tímov vybojovali piatu priečku. Potešilo
víťazstvo 4:0 nad Poľskom v záverečnom
zápase o umiestnenie.
Ešte pred troma rokmi sa
súčasný kapitán našej reprezentácie Peter Štít „otĺkal“
sám medzi mantinelmi dolnokubínskeho štadióna. Písal, žiadal, burcoval. Sotva
by niekto bol vtedy stavil čo
i len deravý cent na to, že
v marci 2013 si Slovensko
zahrá na MS B skupiny…
Postupne sa pridali Joppa,
Kardoš, tréner Dráb, vlani
pribudli ostrieľaní borci
z iných športov Gergely
a Ligda a dnes máme manšaft, ktorého minimálne prvý
útok už znesie kritéria medzinárodnej konkurencie.
Slovensko sa v Japonsku
dostalo do skupiny s Nemeckom a Estónskom. Ťažký
žreb. Nemci hladní po postupe medzi elitu, kde ešte vlani
pôsobili Estónci a tí dokázali
hrať s hokejovými veľmocami vyrovnané partie. „Naši
súperi v základnej skupine
budú veľmi silní. Bohužiaľ,
dva tímy, na ktoré by sme si
trúfali - Holandsko a Rakúsko - sa turnaja nezúčastnia.
Našim cieľom je zbierať skúsenosti, v tejto konkurencii
by úspechom bolo aj piate
miesto", uviedol už po vyžrebovaní P. Štít.
Tréner Dráb večer pred
odchodom tvrdil, že by ho
v Japonsku uspokojil aj zisk
jedného bodu. „Ideme uká-
zať, čo sme natrénovali
a vydať zo seba maximum.
Opierame sa o prvú päťku
(pozn. red.: Štít, Joppa, Kardoš, Gergely, Ligda). Väčšina tímov hrá na dve, Rusi na
tri. Ale toľko hráčov ešte
nemáme“, povedal.
VIAC NEŽ NA STO
PERCENT
Po desať a pol hodinovom
lete Viedeň – Tokio čakal
našu výpravu ešte šesťhodinový presun autobusom do
Nagana. V miestnej Big Hat
Aréne, kde Bondra a spol.
zažili v roku 1998 v olympijskej kvalifikácii hokejové
Waterloo s Kazachstanom,
už na nich čakal ľad, ktorý im
vraj spočiatku pripomínal
plexisklo. So všetkými nástrahami sa však vyrovnali
a po dvoch prehrách s favorizovanými súpermi sa dočkali
sladkej odmeny v podobe triumfu nad Poľskom v zápase
o piate miesto.
„Vzhľadom na naše podmienky i čas, ktorý sme
spolu, som s našim prvým
vystúpením na MS maximálne spokojný. Chlapci skvele reprezentovali a vydali
zo seba aj viac než sto percent“, konštatoval po turnaji
M. Dráb. „Ak sa však chceme posunúť bližšie k špičke,
bude potrebné prejsť od ama-
Duel s Estóncami pod drobnohľadom trénera Miroslava Drába.
MS B-skupiny Nagano 11. – 16. 3. 2013:
Základná skupina: Nemecko – SLOVENSKO 7:0 (4:0, 3:0, 0:0)
Estónsko – SLOVENSKO 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
O 5. miesto:
SLOVENSKO – Poľsko 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Góly: 34. Gergely, 37. Joppa, 48. Joppa, 57. Štít
O 3. miesto:
Estónsko - Veľká Británia 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Finále:
Japonsko - Nemecko 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
V Nagane nás reprezentovali: brankári: Marián Hutka, Miroslav Pastucha,
hráči: Peter Štít, Marián Ligda, Marek Gergely, Martin Joppa, Miroslav Kardoš,
Aleš Rauš, Vladimír Julényi, Vojtěch Német.
Realizačný tím: vedúci výpravy Peter Hamaj, tréner Miroslav Dráb, fyzioterapeut Martin Šóš, kustódi František Ferjančík a Anton Gergely, kameraman Rastislav Hatiar.
terizmu aspoň k poloprofesionalizmu. V praxi to znamená začať už v lete kondičnou prípravou a potom
v sezóne aspoň zdvojnásobiť
počet tréningových jednotiek“, zdôraznil.
„ V sledge hokeji je obrovská priepasť medzi začiatočníckym tímom a existujúcimi tímami. Okrem nás sa
o tom presviedčajú na vlastnej koži aj Rakúšania, ktorí
začali rovnako ako my približne pred dvomi rokmi.
Určite by to potvrdili aj Rusi,
ktorým trvalo približne päť
rokov, kým sa prepracovali
do A skupiny MS“, ponúkol
svoj pohľad kapitán P. Štít.
Naši však od začiatku
tvrdo pracujú na tom, aby
túto priepasť prekonali
a výkonnostne sa dotiahli
najskôr na najslabšie z dlho
existujúcich národných výberov (Poľsko, Holandsko)
a potom sa odpichli smerom
vyššie. „Bohužiaľ, sme dostali veľmi ťažkú základnú skupinu, pričom najmä
Nemci urobili za poslednú
sezónu obrovský pokrok.
Nemohli sme mať iný reálny
cieľ, ako nedostať príliš veľký
debakel a odohrať obidva
zápasy so cťou“, podčiarkol
líder nášho tímu.
PRITLAČILI SME
AJ ESTÓNCOV
Martin Joppa strieľa Poliakom jeden zo svojich gólov.
14
Tréner pochválil najmä
výkon proti Estónsku, ktoré
nám dalo prvý gól až v presilovke a druhý neregulérny,
keď bol hráč v bránkovisku.
V závere zápasu sme Estóncov pritlačili a donútili ich
báť sa o výsledok. Ale gól
sa nám streliť nepodarilo,
možno sme mohli začať hrať
vabank o trochu skôr... Proti
Poliakom sme už boli jednoznačne lepším mužstvom
s veľkou prevahou. A výsledok neznižuje ani fakt, že
naši severní susedia hrali bez
svojho najlepšieho hráča
Sylvestra Flisa. Náš kouč sa
nebál ísť do rizika a do brány
postavil od začiatku turnaja
novica Pastuchu. Skúsenejší
Hutka má probém s hybnosťou jednej ruky, čo zvyšuje
jeho hendikep. Tento ťah sa
ukázal ako správny.
„Mali sme možnosť hrať
na vynikajúco zorganizovanom turnaji. Videli sme,
ako
hrajú
konkurenti
a mohli sme sa s nimi
porovnať. Skúsenosti na
nezaplatenie. Zároveň je
naša účasť odmenou za
námahu v tréningu a obrovskou motiváciou do budúcnosti. Pre súčasných hráčov aj pre potenciálnych
hráčov. Výsledky zodpovedajú našej aktuálnej výkonnosti. Zároveň sa potvrdilo,
že k tomu, aby sme hrali na
MS B skupiny o medaily,
nás čaká ešte veľa práce“,
zrekapituloval naganské
vystúpenie P. Štít. „Toto
mužstvo má budúcnosť. Je
na čom stavať a to je motivujúce aj pre mňa ako trénera“, doplnil ho M. Dráb.
PARALYMPIONIK
ROZHOVOR
STANO ŠČEPÁN
Generálny riaditeľ Sekcie štátnej starostlivosti
o šport MŠVVaŠ SR Ladislav ČAMBAL:
Systém
môže
pomôcť
Po prvý raz sme sa stretli pred dvadsiatimi
rokmi. Už vtedy mal „v rukách“ financie pre
šport na Slovensku. Šesť rokov na poste
riaditeľa Štátneho fondu telesnej kultúry bolo
v rokoch kreovania nových podmienok
financovania slovenského športu dobrou školou.
Naučil sa nosiť kožu na trh, čeliť tlaku
športových zväzov aj organizátorov športových
podujatí a súčasne hľadať čo najschodnejšie
kompromisy. Aby sa z čoraz menšieho krajca
disponibilných štátnych prostriedkov „nasýtilo“
čo najviac športových organizácií. Po rokoch
je v rovnakej rieke opäť. Akurát časom akoby
ešte viac zmútnela. Držať úspechy slovenského
športu nad vodou je totiž čoraz ťažšie...
KOPAČKY
A TRETRY
So športom ste v rôznych
súvislostiach prepojený
celý život. Kedy ste s ním
prežívali najsilnejšie zážitky?
V prvom momente sa mi
vybavia olympijské hry
v Sydney v roku 2000.
Samozrejme, z čias aktívneho
športovania sa viažu najsilnejšie emócie na rôzne víťazstvá. Aktívne som hrával futbal na úrovni krajských majstrovstiev a pekné spomienky
mám aj na atletické súťaže.
Na majstrovstvách Slovenska
v behu na 100 m som bol raz
dokonca tretí. Jednoducho
ma ešte ako futbalistu obuli
do tretier. Zabehol som stovku za 10,9, no potom som sa
už nikdy viac v šprintoch
nezlepšil...
16
Chýbalo viac húževnatosti?
Skôr talentu. Nebol som
špeciálne dobrým atlétom.
Moja definícia znie, že som
bol nadmieru rýchly futbalista, ktorý však nevedel túto
danosť využiť na trávniku. Popritom som bol len
priemerným atlétom. Stále
som však športoval. Keď
sme už nevládali behať na
veľkom ihrisku, hrávali sme
asi 10 rokov sálový futbal,
teraz je to futsal. V ňom som
bol chvíľu aj v reprezentácii
a dal som asi 160 gólov
v lige. Neskôr, s pribúdajúcimi rokmi, sme takmer
všetci z pôvodnej partie
začali hrať tenis. No a v súčasnosti, keďže ma bolia
kríže, chodievam aj do posilňovne. Samozrejme, hlavne zo zdravotných dôvodov.
Zdedili vzťah k športu aj
vaši synovia?
Obaja športovali. Starší
hrával v Slovane futbal. Až
po starší dorast, dokonca bol
aj kapitánom mužstva. Mladší bol všestrannejší, robil
všetko možné. No a najmladší, ešte len päťročný, skúša
aikido.
PROTEKCIA
A PRAVIDLÁ
Logicky sa, na základe
vašej športovej dráhy, natíska otázka, či majú najmä
futsalisti prípadne atléti
u vás protekciu...
S úsmevom dnes spomínam na to, že za predchádzajúceho vedenia rezortu som
sa dostal do problémov. Hoci
som nebol vo funkcii, minister Jurzyca mi nepodpísal
zmluvu, pretože som dva
roky pôsobil aj ako prezident slovenského futsalu. Na
ministerstve to brali ako konflikt záujmov, aj keď som
v tom období nemal dosah
na financovanie športových
odvetví.
Lenže teraz už dosah
máte. Takže futsalisti a atléti sa majú pri vás najlepšie?
Obávam sa, že to nemôžu
potvrdiť. Na financovanie
športových odvetví zo štátnych prostriedkov sme za-
viedli presné pravidlá a moje
väzby z minulosti na tom nič
nezmenia. Kolektívny šport
má z hľadiska vývoja dieťaťa
svoj význam. Pohyb v kolektíve je veľmi dôležitý. Na
druhej strane v individuálnych športoch ste odkázaní
sám na seba. Keď na futbalovom tréningu zabehnete 20
šprintov, niekedy aj polovicu
z nich môžete ísť na polovičný plyn. V atletike odbehnete
svoj úsek a už si meriate tep.
Miera zodpovednosti voči
sebe samému je v individuálnom športe asi vyššia. Aj
som chvíľu rozmýšľal, prečo
som sa nevenoval viac napríklad tenisu, možno by som
čosi aj dosiahol. Na druhej
strane pri momentálnych
bolestiach kĺbov si hovorím,
že ani táto cesta za úspechom
mi nebola súdená.
OLYMPIÁDY
A PARALYMPIÁDY
Spomenuli ste olympijské hry v Sydney. Čím vás
tak očarili?
Bol som ako mladý nadšenec už v Barcelone 1992.
V areáli Seu d’Urgell pre
vodný slalom som pracoval
ako dobrovoľník, v Atlante
o štyri roky už v podpornom
tíme slovenskej výpravy.
Mimochodom, tam rád spomínam na náš olympijský
dom. Ocitli sme sa v rodinnom dome na okraji mesta,
zahrali sme sa hru, nájdi si
posteľ, na izbe nás bolo zo
dvanásť a jedli sme to, čo
sme si našli v chladničke.
Sydney bolo oproti predchádzajúcim dvom olympiádam dokonalé. Pekné mesto,
skvelá atmosféra, úspechy
športovcov. Pamätám sa, že
sme s domácimi sledovali
plavecké súťaže niekde na
pive. Pri striebre Martiny
Moravcovej a našej radosti
sa pýtali, čo sa deje. Vysvetlili sme im, že máme medailu.
Dobiedzali, ktorá z plavkýň
ju získala. Predsa tá najkrajšia, reagovali sme. Hneď
uhádli, ktorá je naša Martina.
Vo verejnosti prevláda
názor, že paralympiáda,
pri všetkej úcte k výkonom
športovcov, je divácky menej atraktívna...
Vidíte a ja inklinujem skôr
k tomu, že ak by som mal
možnosť, išiel by som skôr na
paralympijské hry. V minulosti boli určite komornejšie.
Lenže neraz aj veľmi emotívne. Neviem to posúdiť z vlastnej skúsenosti, no všetci
hovorili, že atmosféru, ktorá
vládla v Londýne, ešte nezažili. Na tých paralympiádach,
ktoré som zažil na vlastnej
koži, to bolo skôr skromnejšie. Tentoraz však podľa
PARALYMPIONIK
záberov z Londýna, to boli úchvatné paralympijské
hry.
Čo je na zdravotne znevýhodnených športovcoch
obdivuhodné?
Možno treba rozlišovať
medzi tými, čo sa s hendikepom už narodili a tými, ktorým sa zmenil život po úraze.
Prvých ťahá odmalička túžba
niečo dosiahnuť, presadiť sa –
hoci aj v športe. Nevedia
porovnávať, aké by to bolo
bez postihnutia. Druhá skupina ľudí prišla o plné zdravie
v dôsledku úrazov a havárií.
Musia sa vyrovnať so svojim údelom. Obdivujem ich.
Často musia začínať po úraze
od začiatku. Poznám príbeh
Jána Riapoša, ktorý ako devätnásťročný narukoval ako
zdravý futbalista a dnes je
štvornásobným paralympijským víťazom v stolnom
tenise. Alebo Peter Matiaško
prišiel v bani o nohu, ale svojich lyží sa nevzdal a po svojich úspechoch pomohol objaviť aj nové talenty. Takýto
ľudia žijú so svojim zdravotným znevýhodnením a neraz
ho dokážu brať dokonca
s nadhľadom. Niečo sa skončilo a niečo sa začína. To
skôr my ostatní vnímame ich
znevýhodnenie ako niečo
mimoriadne, ubíjajúce. Oni
sa naučili to brať ako súčasť
svojho života. Šport je na to dy zjednocovania prie- rácia dobrých športovcov.
chodné?
vynikajúci.“
Adeptov na stupne víťazov.
Je to len na ľuďoch. Práve Aj u zdravotne znevýhodŠTIEPENIE
u zdravotne znevýhodnených nených športovcov máme
A ZJEDNOCOVANIE športovcov sú často silné podobný problém, rôzne prúAj v paralympijskom osobnosti, ktoré sa neve- dy, no postupne sa to „čisšporte sa však objavujú dia dohodnúť, rešpektovať tí“.
pravidlá. Aj keď by štát
Paralympionici pozitívne
vzťahové komplikácie...
Problémom je, ak si funk- nemal vstupovať do riadenia, reagovali na zrovnoprávnecionári či tréneri postupne resp. organizácie spolkové- nie odmien za olympijské
začínajú privlastňovať tých ho hnutia, tak sa snažíme aj paralympijské medaily.
Na ministerstve sme povezdravotne znevýhodnených uplatňovať inštitút uvedený
športovcov, ktorým pomáha- v zákone, že oprávneným dali, že z našej strany poskytli na ceste k úspechu. Máme žiadateľom štátnej podpory je neme rovnako veľké odmeny
viacero príkladov, nemusím ten národný športový zväz, – náš štátny príspevok na
ich menovať, keď dochádza ktorý má priame napojenie ocenenie medailistov je rovv tomto smere k nerešpekto- na medzinárodnú športovú naký. Olympijský výbor sme
zaviazali, že musí doplavaniu pravidiel. Môže to byť federáciu.
tiť odmeny olympionikom
nebezpečný trend.
KOMPROMISY
v rovnakej výške ako minisZa roky, ktoré pôsobíte
A VÝNIMKY
terstvo. Zvládnu to, na OH
v štátnej správe pri športe,
Miera úspešnosti však v Londýne získali slovenskí
môžete porovnávať. Kam
športovci tri medaily. Parasmeruje podpora a vývoj nie je stopercentná...
Máte pravdu. Nedarí sa lympionici však boli úspeššportovania zdravotne znenám to ani pri zväzoch zdra- nejší. Vybojovali šesť medaivýhodnených ľudí?
Po osamostatnení sa sme vých športovcov. Stačí spo- lí, z toho dve zlaté. Na odmeišli od negatívnej diskriminá- menúť problém taekwonda či ny by teda mali vynaložiť
cii k pozitívnej. Aj z hľadiska karate. To však vieme riešiť. dvojnásobok ako olympijský
štátnej politiky sme museli Zložitejšie je to pri rýchlost- výbor. Majú ťažšiu pozíciu,
citlivo vnímať, kde ešte treba, nej kanoistike a vodnom sla- im sme však do zmluvy
aby štát pomohol a kde je to lome. Obidva športy majú doplatenie odmien v rovnauž nad „čiaru“. Na začiatku len jednu medzinárodnú kej výške, akú poskytuje
bola snaha naprávať chyby federáciu. Lenže ak by sme ministerstvo, nedali.
predchádzajúceho režimu, ich doma spojili do jedného
TREND A NÁDEJ
v ktorom bol šport zdravotne zväzu, tak to má dopad na
Vo svete sa aj šport
znevýhodnených Popoluš- financie. Sú to dva športy,
kou. Hľadali sa možnosti ktoré nám nosia medaily. Aj zdravotne znevýhodnea cesty, ako im pomôcť. preto sme si povedali, že do ných športovcov profesioPotom sa začala etapa, keď OH v Riu de Janeiro ich nalizuje. Zachytí Slovensme prechádzali na proces podržíme. Je tam silná gene- sko tento trend?
podpory športov podľa jednotlivých odvetví. Začal sa
Ing. LADISLAV ČAMBAL (54)
aplikovať aj medzi paralymDlhoročný pracovník ministerstva školstva, kde pôsobí v rôznych pozípijskými športovcami. Lenže
ciách už od roku 1990. V rokoch 1994 – 2000 bol riaditeľom Štátneho
skĺzlo nám to do polohy, že
fondu telesnej kultúry, v rokoch 2000 – 2006 šéfoval na ministerstve
na štyroch športovcov sme
školstva odboru športu a odboru financovania športu. V posledných šiesmali pomaly štyroch funktich rokoch pracoval ako štátny radca na odbore koncepcií a financovania
cionárov. Vytvárali sa organišportu. Popri tom bol členom predstavenstva a dozornej rady Národnej
zácie pre organizácie. Ja som
lotériovej spoločnosti Tipos, a.s. Bývalý prezident slovenského futsalu sa
bol už pred desiatimi rokmi
v roku 2012 stal generálnym riaditeľom Sekcie štátnej starostlivosti
predsedom komisie, z ktorej
o šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.
vychádzala snaha zjednocovať atomizovaný paralympijský šport. Argumentovali
sme: veď vás je spolu päťtisíc
a nepotrebujete mať viac než
dvadsať organizácii... Snažme sa dohodnúť a spájať sily
aj prostriedky. Neuspeli sme.
Viete, manažéri sú manažéri.
Chceli sa realizovať. Získať
sponzorov, ukrojiť z dotácií
pre svojich športovcov čo
najviac. Podľa novej koncepcie sa znova snažíme, aby sa
aj šport zdravotne znevýhodnených dal viac dokopy. Aby
sa zastrešil pod paralympijským výborom, ktorý je
oprávnený vo viacerých odvetviach prihlasovať svojich
športovcov na medzinárodné
súťaže.
FOTO ROMAN BENICKÝ
Zdá sa vám, že sú doho-
ROZHOVOR
Máme vybraných športovcov, ktorí dostávajú dotácie
na prípravu. V minulosti ich
bolo 195, teraz – po sprísnení kritérií – ich je o 60 menej.
Medzi nimi je aj 23 paralympionikov, plus ďalší zo Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov s rôznymi výškami dotácií. Ich
zaradenie do systému potvrdzuje snahu o vytváranie adekvátnych podmienok na ich
športovú prípravu. Počas
roka budeme sledovať čerpanie prostriedkov. Vyplatíme
len tie, ktoré objektívne využijú. Súčasne však chceme
cez nový systém dostať viac
zdravotne znevýhodnených
športovcov do vrcholových
stredísk ministerstiev obrany
a vnútra, resp. do Národného
športového centra, kde by
našli profesionálnejšie podmienky.
Inovovaný model financovania vrcholového športu má stále svojich oponentov. Ovplyvní aj paralympijský šport?
Zjednodušene povedané –
model hodnotenia podľa popularity športu krát dosiahnuté výsledky môže postihnúť aj také športové odvetvia,
kde má Slovensko silnú tradíciu. Napríklad športová
streľba, ale aj kanoistika
padajú podľa nastavených
kritérií dole v systéme.
Podobne môžeme vnímať aj
dosah na paralympionikov.
Popularita ich súťaží, meraná
napríklad počtom televíznych prenosov, je nižšia než
u viacerých iných športových
odvetví. Čakáme na prvé
hodnotenia nového modelu.
Toto je dobrá cesta, krok
dopredu. Peniaze na zdravotne postihnutých sme prepočítali podľa tej istej metodiky
ako u zdravých. Urobili sme
prvý krok – paralympijský
výbor má kompetencie, uvidíme, čo to prinesie. Už
o chvíľu máme zimnú paralympiádu.
Vo Vancouvri 2010, resp.
v zimnom stredisku vo
Whistleri boli na paralympijských hrách nadmieru
úspešní zjazdári. Očakávate podobnú úspešnosť aj
v Soči 2014?
Výsledky z aktuálnej sezóny sú sľubné. Aj keď zlomená
ruka Henriety Farkašovej
v La Moline nepotešila,
bilancia dve zlaté, dve strieborné a jedna bronzová
medaila z MS vzbudzuje
optimizmus...
17
PARALYMPIONIK
STOLNÝ TENIS
Martin
Polkoráb
odštartoval
rok 2013
víťazstvom
na turnaji
v Egeri.
V Egeri potešil najmä
progres „jednotkárov“
Andrej Mészáros a Peter
Mihálik vyhrali tímovú
súťaž a podelili sa aj o bronz
medzi jednotlivcami.
FOTO ROMAN BENICKÝ
Maďarské vinárske centrum bolo v dňoch
7. – 11. marca dejiskom prvého tohtoročného
turnaja v stolnom tenise telesne postihnutých
Hungarian Open 2013 s faktorom 20,
na ktorom štartovala väčšina našich reprezentantov. Stolný tenis bol na PH 2012 v Londýne
so ziskom štyroch medailí opäť najúspešnejším
športom v našej výprave a túto pozíciu sa bude
snažiť udržať aj v ďalšom paralympijskom
období.
Body na Rio 2016 sa začali zbierať už krátko po skončení londýnskych hier, preto
v Maďarsku okrem výkonov
stabilných medailistov potešil najmä pokrok hráčov skupiny TT1, ktorí zatiaľ na PH
neštartovali. Martin Polkoráb v tejto kategórii zvíťazil,
Martin Barbierik obsadil tretie miesto a spoločne vyhrali
súťaž družstiev. V TT1 štar-
18
toval aj Marián Kamien.
Prvenstvo si z Egeru odniesli „štvorkári“ Peter
Mihálik - Andrej Mészáros
v súťaži družstiev a Martin
Ludrovský, ktorý v TT2 zvíťazil vo finále nad Jánom
Riapošom. Druhé miesto
vybojoval Richard Csejtey
medzi stojacimi v TT8
a družstvo TT2 Riapoš –
Ludrovský. Tretie miesta
pridali v individuálnej súťaži
Miroslav Jambor (TT8)
a Mihálik s Mészárosom
(TT4) - podľa nových pravidiel sa nehralo o tretie miesto, takže obaja získali bronz.
V čase uzávierky tohto
čísla štartovali naši hráči na
40 – bodovom turnaji v talianskom Lignane, ktoré
bude v dňoch 29. septembra
- 5. októbra dejiskom tohtoročného vrcholu – ME 2013.
Ešte pred kontinentálnym
šampionátom absolvujú ďalšie dva „štyridsiatkové“ turnaje Slovenian Open v Lašku (7. – 12. mája) a Slovakia
Open v Bratislave (21. – 26.
mája). V pláne na tento rok
je aj turnaj v Ostrave (10. –
15. septembra). „Najdôležitejší je, samozrejme, európsky šampionát. Kto na ňom
uspeje, má šancu prebojovať
sa na MS v Číne, ktoré budú
na budúci rok a následne na
PH 2014 v Riu“, zdôraznil
predseda ŠTK stolného tenisu Tomáš Varga.
Reprezentácia je v súčasnosti rozdelená do troch
družstiev. „Áčko“ tvoria Ján
Riapoš, Rastislav Revúcky,
Martin Ludrovský, Alena
Kánová, Peter Mihálik, Andrej Mészáros, Richard
Csejtey, Miroslav Jambor.
Do B družstva sú zaradení
Martin Polkoráb a Gabriel
Csémy a do C družstva Martin Barbierik, Marián Kamien, Jozef Kršiak, Lukáš
Kližan a Adrián Prieložný.
„Okrem stabilných reprezentantov sa bude klásť
dôraz na kategóriu TT1, kde
máme troch nádejných hráčov Polkorába, Barbierika
a Kamiena, ďalej na podporu
mládeže a rozvoj vzniknutých športových centier“,
pokračoval T. Varga. Hlavným trénerom je Ľuboš
Dobrotka, asistentmi trénera
pre vozičkárov sú Ján Lackovič a Roman Cibulka,
asistent trénera pre stojacich
je Andrej Bardoň.
Okrem spomínaných turnajov budú naši stolní tenisti
štartovať v Stredoeurópskej
lige (5. - 7. apríla v Hodoníne, 20. - 21. septembra v Ružomberku) a v domácej lige
vozičkárov a stojacich. Republikový šampionát je
naplánovaný do Ružomberka na 17. - 20. októbra.
V júni a v júli prebehne spoločné sústredenie so srbskou
reprezentáciou na Remate
pri Handlovej a v Novom
Sade. Hráči, nominovaní na
ME, absolvujú pred ich
konaním aj tréningové
kempy v Lašku, Žarnovici
a Ružomberku.
PARALYMPIONIK
Ako ďalej,
kráľovná športu?
Atletika skončila na základe dosiahnutých
výsledkov našej výpravy na PH 2012 v Londýne
spomedzi všetkých deviatich športov na 4. mieste. Už z druhej paralympiády sa však vrátila bez
medailového úspechu. Najlepšie umiestnenie
dosiahol Adrián Matušík, ktorý skončil v hode
diskom tesne pod medailovým pódiom…
O dôvod viac zamyslieť sa nad ďalším
smerovaním tohto športového odvetvia.
Lenka Gajarská sa vrátila do veľkej paralympijskej arény po 12 rokoch. Debutovala ako pätnásťročná v Sydney 2000.
FOTO ROMAN BENICKÝ
Podľa celosvetového IPC rankingu za minulý
rok sa naši atléti nachádzajú na nasledovných kvalitných pozíciách: Adrián Matušík 2. miesto, Miloslav Bardiovský a Adrián Vaško 4. miesto. Konkurencieschopnosť aj medzi „zdravými“ športovcami
dosahuje zrakovo postihnutá Hana Kolníková (3.
miesto na halových Majstrovstvách SR na 60 metrov).
Výkonný výbor Slovenského zväzu telesne
postihnutých športovcov na svojom riadnom
zasadnutí dňa 11. októbra 2012 poveril vedením
atletiky zdravotne znevýhodnených športovcov
paralympijského víťaza z Atén 2004 vo vrhu guľou
Marka Margoča. Do top tímu boli zaradení títo
športovci: Adrián Matušík, Lenka Čenigová Gajarská, Hana Kolníková, Marek Margoč, Milo-
slav Bardiovský, Július Hutka, Andrej Germič
a Adrián Vaško, ktorí potrebujú kvalitnú športovú
prípravu, hlavne na sústredeniach v tomto zimnom
období, keďže sa pripravujú na vrchol sezóny, ktorým budú júlové majstrovstvá sveta vo francúzskom meste Lyon. Naši nádejní atléti Matúš
Michal a Benjamín Erban môžu svojimi výkonmi
prekvapiť a omladiť silný atletický tím a v prípade
adekvátnej prípravy a podpory aj zasiahnuť do
bojov o Rio 2016.
„Londýn ukázal, že ani v paralympijskom športe už zďaleka nestačí ísť si zatrénovať po skončení
pracovnej doby, ale je potrebné viac svojho voľného času venovať tréningu. Takmer každý atlét je
však viazaný prácou, ktorá ho živí a jedinou možnosťou ako skvalitniť svoju prípravu, je účasť na
ATLETIKA/CYKLISTIKA
SLOVENSKÉ MEDAILY
Z PH V ATLETIKE
ATLANTA 1996
Anton Sluka
František Gödri
Anton Sluka
Norbert Holík
maratón
päťboj
striebro
bronz
ATÉNY 2004
Marek Margoč
Július Hutka
vrh guľou
vrh guľou
zlato
bronz
sústredeniach v iných klimatických podmienkach,
napríklad v zahraničí pri mori alebo u nás vo Vysokých Tatrách“, uviedol Marek Margoč.
Takže z dôvodu, že žiadny z našich atlétov stále
nie je profesionál, ale všetci sú len amatéri, sa
podľa jeho slov v Londýne medailové pozície ani
nedali očakávať. „Medzinárodný atletický výbor
IPC mení od 1. januára 2013 pravidlá pre jednotlivé skupiny postihnutia, čo môže priniesť pozitívne
vysledky aj pre slovenských atlétov“, zdôraznil.
A aké súťaže čakajú našich v roku 2013? Začínajú 25. – 26. mája na pretekoch v chorvátskom
Varaždíne, 14. – 16. júna prídu na rad otvorené
majstrovstvá Nemecka v Berlíne a 20. - 28. júla už
spomínaný vrchol sezóny – IPC majstrovstvá
sveta v Lyone. Po nich ešte budú štartovať v Olomouci na otvorených majstrovstvách Českej
republiky (21. – 24. augusta) a na svetových hrách
organizácie IWAS v holandskom Stadskanaali
(14. – 22. septembra). Na domácej pôde ich v lete
čaká štart na republikových majstrovstvách
v Košiciach a podujatie Xmas Athletics v decembri v Bratislave. Zostáva iba dúfať, že slovenská
atletika zdravotne znevýhodnených čo najskôr
nadviaže na obdobie, keď sa vracala z paralympiád
s cennými kovmi.
Rok 2012 bol pre slovenskú cyklistiku zdravotne
znevýhodnených mimoriadne úspešný. Naši pretekári
sa dokázali presadiť na rôznych pretekoch Európskeho ako
aj Svetového pohára, a až traja z nich skončili vo svetovom
rebríčku UCI pre rok 2012 do piateho miesta.
reprezentačný tréner Branislav Režňák.
„Londýnske hry, na ktoré sa kvalifikovalo päť slovenských cyklistov,
čo je náš historicky najvyšší počet
zlato
bronz
SYDNEY 2000
Cyklistov čaká relatívne kľudný rok
Simona Matičková sa v tomto rebríčku ocitla na druhej priečke, Anna
Oroszová na štvrtej a tandem Vladislav Janovjak s pilotom Róbertom
Mitošinkom skončil piaty. Práve oni
sa postarali o najväčší úspech minuloročnej sezóny ziskom bronzovej
medaily v cestných pretekoch s hromadným štartom na PH 2012 v Londýne (na snímke vpravo). Okrem tretieho miesta v cestných pretekoch
dosiahol náš tandem na paralympiáde ďalší skvelý výsledok – šiestu
priečku v časovke jednotlivcov, pričom od piateho tandemu v poradí ho
delilo len osem stotín sekundy a od
štvrtého tri sekundy.
Bodkou za veľmi úspešnou sezónou bolo pre oboch ocenenie v ankete „Zlatý pedál“ o najlepšieho cyklistu SR v roku 2012, ktorú organizoval
Slovenský zväz cyklistiky. „Okrem
tandemistov by som chcel vyzdvihnúť londýnske účinkovanie Jaroslava
Švestku (skupina MC2 – nadkolenná
amputácia) a maximálne profesionálne odvedenú prácu nášho mechanika Patrika Chleba“, zdôraznil
maratón
päťboj
vybojovaných miesteniek, opäť
potvrdili smer, ktorým sa uberá nielen cyklistika, ale všetky športové
odvetvia – a to je profesionalizácia
športu zdravotne znevýhodnených.
Napríklad spomedzi prvých piatich
tandemov v cestných pretekoch boli
okrem V. Janovjaka a R. Mitošinku
všetci profesionáli. Na jednej strane
je skvelé, že sa naši pretekári napriek
amatérskym podmienkam dokážu
presadiť na najvýznamnejších medzinárodných podujatiach, z dlhodobého hľadiska je však tento stav neudržateľný“, pokračoval.
Príprava na tohtoročnú sezónu sa
už začala, a to individuálnymi tréningmi v domácom prostredí. V apríli čaká cyklistov tradičné spoločné
sústredenie na Mallorce a v máji prvé
podujatie Európskeho pohára (EP) –
prestížny etapový pretek „Okolo Belgicka“ pre zrakovo postihnutých.
Tento rok majú ešte naplánované preteky EP v Taliansku, Švajčiarsku,
Nemecku, ČR, doma vo Vrátnej
a preteky Svetového pohára (Taliansko, Španielsko, Kanada). Vrcholom
sezóny sú septembrové majstrovstvá
sveta v kanadskom Baie-Comeau.
„Keďže kvalifikačným obdobím
pre brazílsku paralympiádu sú roky
2014 a 2015, tento rok by mal byť pre
slovenský tím zdravotne postihnutých cyklistov relatívne kľudný“,
dodal reprezentačný tréner.
19
INFOSERVIS
PARALYMPIONIK
Strelci v Alicante, plavci v Montreale
Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) začiatkom februára oznámil, že
dejiskom IPC majstrovstiev Európy v streľbe bude v dňoch 18. – 26. októbra
letovisko na pobreží Stredozemného mora. Alicante už organizovalo v minulosti niekoľko podujatí Svetového pohára v streľbe. Aj ME bude hostiť Club
Lucetum, ktorý má vynikajúci kredit pre organizovanie súťaží tohto typu. Získal si ho počas SP v rokoch 2009, 2010 a 2011 a je kandidátom aj na paralympijskú kvalifikáciu pre Rio 2016. V Alicante sa prvýkrát od skončenia londýnskej paralympiády stretnú najlepší strelci kontinentu. Organizátori očakávajú účasť 350 športovcov z 35 krajín. Majstrovstvá Európy budú zároveň
prvou veľkou medzinárodnou súťažou, v ktorej sa uplatní nový finálový formát. Podľa neho budú všetci športovci začínať vo finále od nuly (doteraz si
body z kvalifikácie prenášali) a súťažiť sa bude vyraďovacím systémom až po
dvojicu najlepších. Doteraz posledný európsky šampionát strelcov sa konal
v nemeckom Suhle v roku 2007 a štartovalo na ňom 280 pretekárov.
Už vlani počas PH sa v Londýne rozhodlo, že organizátorom IPC majstrovstiev sveta 2013 v plávaní zdravotne postihnutých športovcov bude
Montreal. Miestom konania MS bude v ňoch 11. – 17. augusta plavecký areál
Jean-Drapeau Aquatic Complex. „Sme nadšení, že práve Montreal bude hostiť tento svetový šampionát, nakoľko je to mesto s vynikajúcou históriou organizovania veľkých medzinárodných športových podujatí,“ povedal výkonný
riaditeľ IPC Xavier Gonzalez. „Predstaví sa tu väčšina plavcov, ktorí na vlaňajšej paralympiáde prekonali desiatky rekordov. Verím, že podobne ako
v Londýne, ohromia svojimi výkonmi nielen divákov
v hľadisku, ale aj pri
televíznych obrazovkách po celom
svete“, dodal. Pre
kanadskú verejnosť
budú majstrovstvá
sveta v plávaní
zároveň pozvánkou na americké
paralympijské hry
(PARAPAN), ktoré
bude v roku 2015
hostiť Toronto.
Plavec Kemény plnil limity v Dánsku
Účastník PH 2012 Viktor Kemény štartoval v dňoch 7. – 11. marca na plaveckých pretekoch Danish Open 2013 v Esbjergu. Podujatie bolo jednou
z prvých súťaží, kde sa dali plniť limity na tohtoročné IPC MS v Montreale.
Nášmu plavcovi sa podarilo potvrdiť limit na 100 metrov prsia. „100 m znak
zatiaľ nesplnil, ale osobný rekord bol na úrovni 0:07 min., čo dáva predpoklad
na splnenie počas najbližšieho podujatia v máji v Berlíne“, informoval tréner
Ladislav Struhár.
Valné zhromaždenie EPC bude v októbri v Dubline
Výkonný výbor Európskeho paralympijského výboru (EPC), ktorý sa uskutočnil v dňoch 9. – 10. marca vo Viedni, odsúhlasil termín konania volebného
Valného zhromaždenia EPC na 3. – 5. októbra 2013 v írskom Dubline. Zároveň oznámil, že najbližšie Európske hry hendikepovanej mládeže, ktorých
minuloročným dejiskom bolo Brno, sa uskutočnia v roku 2015. Informoval
člen Výkonného výboru EPC Samuel Roško.
V Banskej Bystrici súťažili aj zrakovo postihnutí veslári
V sobotu 9. marca sa na Gymnáziu A. Sládkoviča v Banskej Bystrici konali IV. medzinárodné majstrovstvá Slovenska v halovom veslovaní, na ktorom
sa zúčastnilo 140 veslárov zo šiestich krajín vo veku od 11 do 83 rokov. Po
prvýkrát sa na tejto súťaži predstavili aj zrakovo hendikepovaní športovci.
Súboj medzi sebou zviedli 10 aktéri zo Slovenska a Poľska v disciplíne na
1000 metrov. Veslovanie ako šport bol pri Sekcii nevidiacich a slabozrakých
športovcov Slovenska (SNSŠS) založený v roku 2013, v Poľsku už majú viacročné skúsenosti. Zvíťazil Milan Lackovič z VK Sĺňava Piešťany, Maroš Tóth
z VK Šintava bol šiesty, Štefan Kopčík z ŠK Lučivná ôsmy a Václav Trnka
z TJ Štart SNSŠS Levoča desiaty. Najbližšie čakajú v máji zrakovo postihnutých veslárov majstrovstvá Slovenska na vode. Informoval predseda SNSŠS
Štefan Kopčík.
pohára (SP). Ako informoval hlavný organizátor Vladimír Majerčák, zo 146
prihlásenych sa napokon zúčastnilo rekordných 131 účastníkov. „Pred pár
rokmi dominovali na Slovensku olympijské luky TPŠ, teraz sú to kladkové
luky. Dôkazom toho je umiestnenie vozičkárov na IV. kole SP“, uviedol.
Na prvom mieste sa umiestnil Marcel Pavlík SUVL Košice (za TPŠ v MŠK
Kežmarok) 573 b., druhý bol víťaz SP 2012 Peter Kaščák (MŠK Kežmarok)
572 b. a tretí Marián Marečák (MŠK Kežmarok) 566 b. Až štvrté miesto sa
ušlo zdravému lukostrelcovi Vladimírovi Hurbanovi (LKB Bratislava) 565 b.
V kladkovom luku kategórie veteránov obsadil druhé miesto Imrich Lyócsa
(ŠK BODVA Moldava nad Bodvou) 548 b., štvrtý bol ďalší TPŠ František Velčic (Veľké Zalužie) 523 b.
V nedeľu 10. marca bolo na programe finále M-SR TPŠ v halovej lukostreľbe. V otvorenej súťaži bez rozdielu triumfovali Kežmarčania: 1. Marcel Pavlík, 2. Milan Gallík, 3. Marián Marečák. Aj v kategórii muži open kladkový
luk vyhral Marcel Pavlík, pred Petrom Kaščákom a Mariánom Marečákom
(všetci MŠK TPŠ Kežmarok). Víťazi ďalších kategórií: stojaci muži olympijský luk - Ivan Šimo (LŠ Poprad), stojace ženy olympijský luk - Klaudia
Dudžáková (MŠK TPŠ Kežmarok), muži open holý luk - Marek Brutvan
(MŠK TPŠ Kežmarok), kadeti kladkový luk - Alexander Ťažký (MŠK TPŠ
Kežmarok).
Parasnoubord: Hlavina má šancu štartovať v Soči
Slovenskí reprezentanti v parasnoubordingu sa začiatkom marca zúčastnili
na dvoch pretekoch v zahraničí. Na súťaži IPCAS Para Snoubord v Soči
4. – 6. marca obsadil Marek Hlavina 13. miesto, v Maribore na podujatí 2013
SBX, ktoré sa konali 8. – 10. marca, skončil na 18. mieste. Peter Rolinec bol
v Maribore piaty.
Ako však uviedol tréner Pavel Matiaško, na ZPH 2014 v Soči má štartovať
32 pretekárov, ale iba s postihnutím dolných končatín. Zatiaľčo Marek Hlavina má nadkolennú amputáciu, Petrovi Rolincovi chýba pravá ruka od ramena, takže štart v Soči je aktuálny iba pre prvého z nich. Definitívna nominácia by podľa Matiaška mala byť známa až vo februári 2014, ale vzhľadom na
počet parasnoubordis-tov vo svete má
Hlavina reálnu šancu
na účasť. Najbližšie
preteky v parasnouborde sa budú konať
v Severnej Amerike,
takže Slováci dajú
radšej prednosť domácej príprave. Tento šport bude mať
v Soči svoju paralympijskú premiéru.
Čestné predsedníctvo SPV o prioritách v roku 2013
Dňa 21. februára sa uskutočnilo v Bratislave prvé tohtoročné zasadnutie
Čestného predsedníctva Slovenského paralympijského výboru. Predseda SPV
Ján Riapoš zhodnotil predošlý rok, účasť na londýnskej paralympiáde a informoval o prioritách v roku 2013, najmä o príprave projektu ZPH Soči 2014.
Účastníci rokovania zablahoželali predsedníčke Čestného predsedníctva SPV
Márii Machovej k jej významnému životnému jubileu.
Petržalskou časovkou k naplneniu paralympijského sna
V sobotu 9. marca sa konalo vyhlásenie prvého ročníka Petržalskej časovky, ktorú organizovala firma Športservis. Bicyklovalo sa na cyklistickom trenažéri, na ktorom sa prešla simulovaná krátka trasa - 8 km so 127 m prevýšením alebo dlhá trasa - 22 km s 250 m prevýšením. Celý výťažok zo štartovného venovala firma Športservis nášmu športovcovi, stolnému tenistovi
Kežmarok bol v dňoch 9. – 10. marca dejiskom majstrovstiev Slovenska Adriánovi Prieložnému, na podporu jeho talentu a sna zúčastniť sa PH v roku
v lukostreľbe telesne postihnutých športovcov (TPŠ) a IV. kola Slovenského 2016 v Riu.
Slovensku dominujú Kežmarčania a kladkové luky
20
MONITORING
PARALYMPIONIK
Napísali, povedali o nás
Aj keď športová verejnosť si Alenu Kánovú spája jednoznačne s „celuloidovou loptičkou“, ona sa už viac než päť rokov vážne venuje aj curlingu. „Všetko sa to začalo v jeseni 2007, keď vtedajší slovenský reprezentant v tomto
športe František Pitoňák práve na ružomberskom zimnom štadióne zorganizoval prvý kemp pre vozičkárov,“ spomína všestranná športovkyňa. „Začiatky
ale boli veľmi náročné. Hokejové zimné štadióny nie sú pre curling najvyhovujúcejšie, pretože potrebujeme úplne rovnú a hladkú plochu. Prvé roky sme
často chodievali do Prahy. V súčasnosti už aj Bratislava má dve špecializované haly, len škoda, že ich na Slovensku nemáme viac.“ (…) Alena nezakrýva,
že počas zimy musela u nej stolnotenisová raketa trochu ustúpiť ľadu a farebným kameňom. „Takéto dva športy sa nedajú úplne skĺbiť,“ vraví obdivuhodná mladá žena, ktorá je od štrnástich rokov (po autohavárii) pripútaná na invalidný vozík, no žije naplno a ešte aj svojmu okoliu dokáže rozdávať silnú energiu. „Ani na moje milované lyžovanie som nemala čas.“ No zimné paralympijské hry 2014 sú pre Kánovú novou a obrovskou výzvou. Z letných má zlato
zo Sydney 2000, striebro z Pekingu 2008 a bronz z Atén 2004 a Londýna
2012. Za zelenými stolmi budú v tomto roku pre Kánovú vrcholom ME na
prelome septembra a októbra v talianskom Lignane. „S turnajmi začnem trochu neskôr, ako zvyčajne,“ tvrdí hráčka. „V apríli to bude Stredoeurópska liga
a domáca liga vozičkárov. Prvý významnejší štart ma čaká v prvej polovici
mája v slovinskom Lašku. Úplne som nezaháľala, no potrebujem teraz hlavne
potrénovať,“ zakončila slovenská reprezentantka, ktorej vitrínu zdobí už
sedem medailí z "Európy“, z toho štyri najcennejšie.
(LIPTOVSKÉ NOVINY; 18. MARCA)
Bývalý šachista, lyžiar, tenista-vozičkár... Všetci sa zišli v jednom tíme
v hokeji na sánkach, ktorý čaká v Nagane premiéra na majstrovstvách sveta
B-divízie. Najskúsenejším je kapitán Peter Štít, Dolnokubínčan, ktorý má od
narodenia v dôsledku pseudoartrózy jednu postihnutú nohu. Ako šachista sa
nerealizoval tak ako si dokáže užívať šport pri dynamickom a rýchlom sledge
hokeji. Šesť rokov hrá českú ligu za Zlín. Tréner Dráb priznáva, že vnútorná
rivalita by pomohla, na druhej strane je nadšený kolektívnym duchom, ktorý
v slovenskom tíme vládne. Najmladším v tíme je 15-ročný Martin Joppa. Od
štyroch do ôsmich rokov bol v Kežmarku hokejovým brankárom. A potom
jeho športový sen ísť raz v šľapajach brankára Jána Lašáka preťala havária na
bicykli. Zrazil ho nezodpovedný vodič. Ani po amputácii oboch nôh sa hokeja nevzdal. „Dáva mi zmysel života,“ hovorí prvák na gymnáziu v Bardejove,
kam sa s mamou a sestrou presťahoval. Na turínskej paralympiáde bol hosťom
slovenskej výpravy. Tam si pozrel nemeckých sledge hokejistov, teraz proti
nim nastúpi na šampionáte ako útočník. V bránke bude 39-ročný Marián
Hutka, najstarší v tíme, bývalý brankár Martina. Aj po úraze na bicykli
v sedemnástich rokoch zostal pri ľade. Urobil si licenciu a stal sa trénerom
brankárov, učí korčuľovať deti a radí aj svojim synom. Starší hrá hokej v Bolzane, mladší hokejbal v Martine.
(PRAVDA; 11. MARCA)
Premiérový ročník hry „Boccia“, určenej pre telesne postihnutých športovcov sa konal vo stredu 27. februára v telocvični Spojenej školy na Rosinskej
ceste v Žiline. Tohto športového podujatia sa zúčastnili poskytovatelia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
(ŽSK). Od roku 1984 sa boccia zaraďuje medzi paralympijské disciplíny,
medzi olympijskými disciplínami nemá ekvivalent. Z premiérového ročníka
odchádzalo najspokojnejšie družstvo Domova sociálnych služieb a zariadenia
núdzového bývania v Dolnom Kubíne, ktoré si odnieslo aj putovný pohár
22
predsedu ŽSK Juraja Blanára. Druhé miesto patrí Centru sociálnych služieb
Trojlístok z Ružomberka, tretiu priečku obsadilo Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb PARK z Čadce. „Turnaj sme sa rozhodli zorganizovať na základe podnetu riaditeľa Dušana Vlkolinského z DSS a ZNB v Dolnom Kubíne. Atmosféra na prvom ročníku bola výborná a sme radi najmä za
našich klientov, pre ktorých sú tieto hry predovšetkým určené,“ povedala riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková.
(ŽILINSKÉ NOVINY; 11.MARCA)
Dnes si pripomíname deň výskumu rakoviny, ktorého cieľom je upozorniť
na priority a potenciál moderného onkologického výskumu na Slovensku. Iniciovala ho pred 7 rokmi Nadácia pre výskum rakoviny, ktorá si v tomto roku
pripomína 20. výročie svojho založenia. Hlavným posolstvom dňa je motto
Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu. Na Slovensku sa diagnostikuje ročne
viac ako 27 000 nových prípadov zhubných národov a viac ako 12 000 pacientov zomrie. Slovensko, žiaľ, patrí v rámci Európy ku krajinám s najnižšou
podporou výskumu rakoviny. Pri nadácii sa vytvoril kruh priateľov, ktorý ju
podporuje finančne aj morálne. Margita Klobušická, prezidentka Nadácie pre
výskum rakoviny: „Poslom tohto kruhu je pani Božidara Turzonovová. Ona
nám naozaj vo všetkom veľmi pomáha, Igor Bázlik, Martin Babjak, patrí tam
Slovenský paralympijský výbor. Sú to ľudia, na ktorých sa môžeme obrátiť.“
(RÁDIO LUMEN; 7. MARCA)
Maskot slovenského paralympijského tímu je už známy. Jeho autorom je iba
osemročný Emko Debnár z Korytárok (okres Detva). Chlapček nakreslil
farebnú hviezdičku, ktorá bude sprevádzať našich športovcov na zimných
paralympijských hrách v Soči 2014. Šikovný žiak aj hendikepovaní športovci
veria, že im prinesie úspech. Emko sa zapojil do výtvarnej súťaže spolu s celou
školou v Korytárkach. ,,Spolu s pani učiteľkou sme vymysleli, že maskotom
bude hviezdička, ktorá bude trocha ako dúha, teda veľmi farebná," prezradil
malý druháčik, ktorý najprv nakreslil hviezdičku voskovkami a potom ju
vymaľoval vodovými farbami. ,,Na papieri to potom vyzeralo veľmi zaujímavo," poznamenala Emkova triedna učiteľka Erika Krnáčová, ktorá jeho výtvor
spolu s ostatnými poslala do Bratislavy, kde porota rozhodla o víťazovi. ,,Potešilo ma, že vybrali práve mňa," vyhlásil šikovný žiačik, ktorý sa napriek úspechu maliarom určite nechce stať. Viac ho láka hra na harmonike.
(NOVÝ ČAS; 6. MARCA)
Bola ešte dieťa, keď sa
dozvedela, že nebude chodiť.
Po operácii chrbtice zostala na
vozíku, ale vďaka tomu svet
spoznal jednu z najväčších
paralympioničiek histórie.
Tenistku na vozíčku, Holanďanku Esther Vergeerovú. Vo
dvojhre a štvorhre získala
spolu 42 grandslamových a 7
paralympijských titulov. Predvčerom na twitteri oznámila,
že začne predávať svoju autobiografiu a zároveň končí
kariéru. Má len 31 rokov, ale dosiahla všetko. „Som hrdá na všetky tie víťazstvá a tituly, ktoré mi priniesli toľko radosti. Mám za sebou úžasné chvíle
s tenisom, ale ich predlžovanie by mi už nič neprinieslo,“ uviedla na rozlúčkovej tlačovej konferencii v Rotterdame. „Esther je pravou ambasádorkou nielen tenisu na vozíku, ale celého paralympijského športu. Sme jej mimoriadne
vďační za hráčske, ale aj ľudské kvality,“ nechal sa počuť šéf svetového tenisu
Francesco Ricci Bitti.
(PRAVDA; 15. MARCA)
Premiér Robert Fico koncom januára vyhlásil, že vláda podporí spoločnú
kandidatúru s Poľskom na usporiadanie zimných olympijských hier v roku
2022. Podporu projektu vyjadrili aj predstavitelia regionálnej a miestnej samosprávy Prešovského a Žilinského kraja, Slovenského olympijského výboru,
Slovenského paralympijského výboru, Slovenského zväzu ľadového hokeja,
Slovenskej lyžiarskej asociácie a Štátnych lesov Tatranského národného
parku. Premiér odhaduje náklady na takmer dve miliardy amerických dolárov,
významnú časť z nich kryje podľa Fica Medzinárodný olympijský výbor.
Ostatné výdavky by si poľská a slovenská strana delili podľa odhadov v pomere 7:3 alebo 8:2. Na slovenskej strane by sa mohli uskutočniť niektoré lyžiarske disciplíny v stredisku Jasná v Nízkych Tatrách, do úvahy prichádzajú aj
hokejové turnaje v Poprade a v Liptovskom Mikuláši. Už samotná kandidatúra bude podľa premiéra veľkou propagáciou Slovenska.
(OSPORTE.SK; 15. MARCA)
Download

priviedol náš curlingový tím na ZPH 2014 do Soči