Štvrtok • 5. 6. 2014 • Číslo 2 • Samostatne nepredajné
PARALYMPIONIK
Príloha Slovenského paralympijského výboru
PARALYMPIONIK
POZVÁNKA/EDITORIAL
Všetkých vás čakáme
v sobotu na PARÁDE 2014
Paranormálni hrdinovia vás
pozývajú 7. júna od 9. hod. do
rekreačného areálu Zelená voda
pri Novom Meste nad Váhom,
kde sa uskutoční už V. ročník tradičného podujatia pre malých aj
veľkých - PARÁDA 2014.
Opäť si budete môcť vyskúšať
viaceré paralympijské športy,
čaká na vás množstvo zábavných aktivít a na víťazov aj
pekné ceny. Príďte stráviť krásny
deň v kruhu paralympijskej rodiny!
Pre účastníkov budú pripravené športové stanovištia so stolným tenisom, lukostreľbou,
bocciou, streľbou, jazdou zručnosti na vozíku a vedomostná
súťaž o lesníctve. Opäť tu bude
Zóna zábavy SPP s rôznymi
atrakciami, kreslenie, autogra-
miáda športovcov a bohatý kultúrny program, ktorý budú moderovať Štefan Skrúcaný a Patrícia
Jariabková.
Celým dňom vás bude sprevádzať štvorica Paranormálnych
hrdinov, ktorí vás vtiahnu do
svojho príbehu a pomôžu vám
oboznámiť sa so špecifikami
paralympijských športových disciplín.
2010
2011
2012
2013
NEZABUDNITE, UŽ TÚTO SOBOTU! TEŠÍME SA NA VÁS!
Vážení čitatelia,
práve začínate listovať v ďalšom vydaní
prílohy Paralympionik, ktorá na niekoľkých stranách bilancuje úspešné vystúpenie našej výpravy na
marcových ZPH 2014
v Soči. Okrem nej tu
však nájdete aj pozvánku na už V. ročník
podujatia pre malých aj veľkých PARÁDA 2014.
Ja osobne vnímam šport ako svoju
životnú filozofiu s ohľadom nielen na
starú antiku, ale najmä na súčasnosť. Veľakrát sa totiž najmä na Slovensku stretávam s tým, že šport vnímame len prostredníctvom výsledkov našich reprezentantov. Pritom filozofia športu je úžasná
a prináša nám veľa pozitívneho. Vrele
vám odporúčam, aby ste si ju adoptovali
do svojich životov. Zakladateľ novodobého olympizmu barón Pierre de Coubertin
tvrdil, že šport nám pomáha vytvárať charakternú spoločnosť, nakoľko človek nie je
len telo a duch, ale telo, duch a charakter.
Staroveké národy to už veľmi dávno vedeli, a možno práve prišiel čas, aby sme túto
históriou overenú pravdu začali uplatňovať aj u nás.
Preto mi dovoľte, aby som vás čo najsrdečnejšie pozval v sobotu 7. júna na
Zelenú vodu pri Novom Meste nad
Váhom, kde budete mať možnosť stráviť
deň s Paranormálnymi hrdinami. V tomto
areáli sa SPV každoročne snaží pri príležitosti MDD naučiť mladú generáciu
osvojiť si filozofiu športu a naplniť ním
svoje životy.
Ďakujem vám za podporu a teším sa na
stretnutie s vami.
PhDr. Ján RIAPOŠ, PhD.,
predseda SPV
HRAJTE S NAMI A VYHRAJTE HODNOTNÉ CENY!
Vystrihnite si opäť kupón s logom Slovenského paralympijského výboru
a nalepte ho na korešpondenčný lístok. Odpoveď pošlite najneskôr
do 20. júna 2014 na adresu: Slovenský paralympijský výbor, Benediktiho
5, 811 05 Bratislava 1. Na korešpondenčný lístok uveďte Vašu adresu
a telefonický kontakt. Traja výhercovia získajú ceny od Slovenského paralympijského výboru.
OTÁZKA: Na ktorom mieste skončilo pri svojej premiére na ZPH 2014 slovenské družstvo v curlingu na vozíku?
A: na štvrtom
B: na piatom
C: na šiestom
SÚŤAŽ Z MARCOVÉHO VYDANIA PRÍLOHY PARALYMPIONIK
Správna odpoveď na otázku, koľko zlatých medailí získali slovenskí paralympionici na ZPH v rokoch
1994 – 2010, je B, šesť.
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali troch výhercov, ktorých odmeníme podpisovými kartami nášho tímu, medailistov zo Soči a cédéčkom
Roba Opatovského Môj život (rovnomenná pieseň na tomto albume bola zároveň paralympijskou hymnou nášho tímu na ZPH 2014). Ceny
získavajú: PETER ŠURINA, Veterná 30, 917 01 TRNAVA, MIROSLAV HOLČEK, Morovnianska cesta 39/3, 972 51 HANDLOVÁ a JURAJ KLUČIAR,
Saleziánska 17, 010 01 ŽILINA.
Víťazom srdečne gratulujeme!
PARALYMPIONIK
ŠPORT EXTRA – PARALYMPIONIK, príloha Slovenského paralympijského výboru. Vydáva
Šport press, s. r. o., Francisciho 4, 811 08 Bratislava. Riaditeľ: Mgr. MARIAN ZIMA. Šéfredaktor:
ZDENO SIMONIDES. Zostavovateľ: Ing. ROMAN VÉGH. Editor: ĽUDOVÍT LUČANIČ.
Grafická úprava: IVAN ANTAL. Jazykový redaktor: TIBOR POCZKODY. Tlač: Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava. Uzávierka: 2. júna 2014. Samostatne nepredajné.
3
ZPH 2014
PARALYMPIONIK
SAMUEL ROŠKO
V Soči skončilo Slovensko
Slovenska výprava na XI. ZPH 2014 v ruskom Soči krátko po oficiálnom privítaní v paralympijskej dedine.
FOTO: ROMAN BENICKÝ
S hrdosťou môžeme konštatovať, že výprava SR
sa na XI. zimných paralympijských hrách Soči 2014
s celkovým počtom 42 členov (z toho 21 športovcov)
umiestnila v konečnom poradí krajín na úžasnom 6. mieste,
čo možno považovať medzi 45 účastníckymi krajinami
a 550 zúčastnenými športovcami za obrovský úspech.
súťaže v Soči, ale hlavne definitívne
určili počty pridelených miesteniek
jednotlivým krajinám. Tak nám pribudla miestenka v bežeckom lyžovaní a v biatlone. Stanovené nominačné kritériá mohli športovci plniť
až do 17. februára 2014 a VZ SPV
potvrdilo a schválilo nomináciu
21 športovcov a dvoch náhradníkov
na ZPH Soči 22. februára 2014. SPD
Soči 2014 bolo doplnené o 12 členov realizačných tímov, 4 členov
podporného tímu a 5 členov vedenia
výpravy.
Naši športovci získali 7
medailí (z celkového počtu 216
a udelených 72 kolekcií) a až trikrát počas
hier hrali organizátori
našu hymnu. Výprava
SR - tvorená športovcami, členmi realizačných tímov,
členmi podporného tímu a vedenia
výpravy opätovne potvrdila, že Slovensko patrí do svetovej špičky a to
platí naďalej po Vancouvri i po
Soči.
V celkovom poradí krajín pred
nami skončili len Francúzsko, Ukrajina, Kanada, Nemecko a domáce
Rusko, pričom až 19 účastníckych
krajín získalo niektorý z kovov.
Suverénnym víťazom sa stala Ruská
federácia s bilanciou 80 medailí (30 28 -22) pred Nemeckom (15 medailí, z toho 9 zlatých), Kanadou (16/7),
Ukrajinou (25/5) a Francúzskom
(12/5).
O naše najväčšie úspechy sa zaslúžili zjazdári Henrieta Farkašová
s navádzačkou Natáliou Šubrtovou
(dve zlaté v zjazde a obrovskom slalome a jedna bronzová medaila v slalome), Jakub Krako s navádzačom
Martinom Motykom (jedna zlatá
v super-G a jedna strieborná medaila
v obrovskom slalome), Miroslav
Haraus s navádzačom Marošom
Hudíkom (strieborná medaila v zjazde) a Petra Smaržová (bronzová
medaila v slalome).
Avšak ani ostatní naši športovci sa
nestratili v poli pretekárov a u nich
najhodnotnejšie vyznievajú najmä
4
výkony, ktoré dosiahli ďalší zjazdári
- Martin France a Radomír Dudáš
(získali spolu tri štvrté a jedno piate
miesto). Reprezentanti v curlingu na
vozíku boli zasa od začiatku turnaja
jeho najväčším prekvapením a po
prvých troch zápasoch viedli spolu
s Kanaďanmi tabuľku. Napokon
skončili na peknom 6. mieste. Obdiv
za svoje výkony a bojovnosť si zaslúžia aj Vladimír Gajdičiar v severskom lyžovaní, nevidiaci zjazdár
Marek Kubačka s navádzačkou
Natáliou Karpišovou a debutant
v parasnoubordingu Marek Hlavina.
Slovenské paralympijské družstvo
(ďalej len SPD Soči 2014) vznikalo
priebežne od roku 2012 na základe
návrhov dvoch športových zväzov –
Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ) a Sekcie
nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska (SNSŠS). Jadro tímu
tvorili úspešní športovci z Vancouvru
2010 - zjazdoví lyžiari, ku ktorým sa
postupne pripájali curleri, hokejisti
na sánkach, bežecký lyžiar a parasnoubordista.
V rokoch 2012 a 2013 bolo v tíme
zaradených až 39 športovcov, ktorí
mali šance plniť stanovené kvalifikačné kritéria. Rok 2013 bol kľúčovým pre tri športy, v ktorých sa kona-
li MS. Prvé boli v zjazdovom lyžovaní a naši zjazdári na nich potvrdili
svoju dominanciu a vybojovali až
10 miesteniek. Podobne úspešní
boli i curleri, ktorí sa umiestnili na
7. mieste a potvrdili historický zisk
miestenky na ZPH. Vôbec po prvýkrát zasiahli do bojov na MS aj naši
hokejisti na sánkach a to v skupine
„B“ v Japonsku, kde im konečné
5. miesto nakoniec neumožnilo
zabojovať v baráži o jednu postupovú miestenku. Avšak vzhľadom len
na dvojročnú existenciu tímu to bol
aj tak krásny úspech.
Do tvorby SPD Soči 2014 veľmi
necitlivo zasiahlo aj IPC, ktoré prostredníctvom svojej nie veľmi premyslenej stratégii klasifikácie zahatalo cestu na ZPH bronzovej medailistke z MS v zjazdovom lyžovaní
Petre Kozičkovej. Na druhej strane
sa po klasifikáciách mohol do tímu
vrátiť Norbert Holík. Ku koncu roka 2013 vypadlo teda z tímu pre
Soči 17 športovcov (14 v hokeji
na sánkach, 1 v zjazdovom lyžovaní
s navádzačom a 1 v parasnoubordingu) a naopak pribudli traja, takže ich
počet sa ustálil na 25.
Začiatkom roka 2014 technické
komisie zimných športov v IPC
finalizovali počty športovcov pre
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
Náš najúspešnejší šport, ktorý po
celé obdobie potvrdzoval najvyššie
ambície. Dosiahnuté výsledky na
ZPH 2014 možno hodnotiť ako
veľmi úspešné a to nielen na základe
výkonov medailistov, ale i ostatných
členov tímu, ktorí dokázali potvrdiť
výsledkami svoju trénovanosť a pripravenosť. Napriek veľmi ťažkým
tratiam i podmienkam sa naši športovci s týmito nástrahami vyrovnali
a potvrdili, že patria vo svojich kategóriách k svetovej špičke. K tomu
určite prispeli aj všetci členovia realizačného tímu, ale najmä tréneri
Branislav Mažgút a Peter Matiaško,
ktorí pripravovali športovcov celé
štyri roky.
BEŽECKÉ LYŽOVANIE A BIATLON
Tentoraz sme mali v dejisku len
jedného športovca. Na ZPH sa mu
podarilo nominovať na základe získania potrebných bodov až v januári
2014. Vladimír Gajdičiar na svojich
štvrtých ZPH podal vyrovnané
PARALYMPIONIK
ZPH 2014
na fantastickom 6. mieste!
výkony na hranici svojich možností.
Jeho výkony boli adekvátne jeho
výkonnosti a výborne pripraveným
lyžiam. Najlepší výsledok dosiahol
v biatlone na 7,5 km - 15. miesto
(streľba 0+0 trestných) a na 15 km –
16. miesto. Osobným cieľom pretekára bolo dosiahnuť umiestnenie do
8. miesta, čo sa nepodarilo splniť,
pretože hegemónia športovcov
z Ruska a bývalých „sovietskych“
republík mu veľké šance nedala a ani
v bežeckých disciplínach sa mu
výraznejší úspech nepodarilo dosiahnuť. Najlepšie obstál na 10 km trati,
kde vybojoval 18. miesto. Príprava
prebiehala pod vedením Vladimíra
Gogoláka, ktorému patrí poďakovanie za odvedenú prácu, ako aj servismanovi Martinovi Bialekovi za prípravu lyží.
PARASNOUBORDING
Marek Hlavina pri svojom debute
na ZPH dosiahol pekné 19. miesto
v crosse. Vzhľadom k tomu, že sa
táto disciplína jazdila prvýkrát na
ZPH (organizačne ako súčasť zjazdového lyžovania) a neboli celkom
jasné pravidlá, napokon športovci
štartovali len v jednej kategórii bez
koeficientov. A tak sa stalo, že niektorí jazdci boli viac alebo menej
zvýhodnení. V konečnom dôsledku
však treba uznať, že vzhľadom na
obmedzené tréningové možnosti
zvládol náš reprezentant trať vynikajúco a môže byť prísľubom do budúcnosti. Veľkú zásluhu na dosiahnutom výsledku má aj Hlavinov tréner
Pavel Matiaško.
CURLING NA VOZÍKU
Ďalší šport, v ktorom slovenskí
reprezentanti zažili v Soči svoju premiéru. Svojimi výsledkami, najmä
v prvej časti turnaja potešili svojich
fanúšikov a vystrašili súperov. V 10
- člennom poli krajín, kde sa hralo
systémom každý s každým, dosiahli
v deviatich zápasoch štyri víťazstvá
a zaznamenali päť prehier. Priebeh
jednotlivých zápasov a ich výsledky
zodpovedali momentálnej hernej
sile družstva a súperov, mentálnej
výkonnosti skipa a súčinnosti všetkých hráčov. Prvé tri zápasy ukázali,
že dokážeme pri plnom nasadení
a koncentrácii byť rovnocennými
partnermi každého súpera. Škoda
len, že sa nepodarilo udržať tieto
atribúty aj vo štvrtom zápase
a v neposlednom rade i v zápase
o postup do semifinále s domácimi
Rusmi. Celkové 6. miesto je však
možné považovať vzhľadom na prvú
historickú účasť na ZPH i celkový
vývoj paralympijského turnaja za
obrovský úspech tohto mladého
ZPH SOČI 2014 – prehľad dosiahnutých výsledkov slovenských reprezentantov
športovec
navádzač
dosiahnuté umiestnenia
Výprava SR
3 x zlato
2 x striebro
2 x bronz
Farkašová
42 členov
Krako
Krako
21 športovcov
Farkašová
Haraus
Farkašová
Zjazdové lyžovanie
1. Radomír DUDÁŠ
2. Miroslav HARAUS
3. Jakub KRAKO
4. Michal BELADIČ
5. Henrieta FARKAŠOVÁ
6. Marek KUBAČKA
7. Petra SMARŽOVÁ
8. Martin FRANCE
Bežecké lyžovanie
1. Vladimír GAJDIČIAR
Curling na vozíku
1. Radoslav ĎURIŠ (skip)
2. Branislav JAKUBEC
3. Alena KÁNOVÁ
4. Monika KUNKELOVÁ
5. Dušan PITOŇÁK
Parasnoubording
1. Marek HLAVINA
Sumár športovcov
15
Červeň
Hudík
M. Motyka
F. Motyka
Šubrtová
Karpišová
Smaržová
4. - 10. miesto
3 x 4. miesto
2 x 5. miesto
6 x 6. miesto
1 x 7. miesto
4 x 8. miesto
2 x 10. miesto
celkové výsledky
7 medailí
6. miesto/
zo 45 krajín
18 x do 6. miesta
6 x do 10. miesta
10. miesto
2. miesto
4. miesto
11. miesto
1. miesto
neštartoval
neštartovala
neštartoval
8. miesto
nedokončil
1. miesto
7. miesto
nedokončila
nedokončil
nedokončila
8. miesto
5. miesto
nedokončil
nedokončil
6. miesto
nedokončila
nedokončil
3. miesto
14. miesto
4. miesto
nedokončil
nedokončil
6. miesto
3. miesto
nedokončil
6. miesto
8. miesto
10. miesto
42 štartov
nedokončil
2. miesto
7 medailí +
11. miesto 6 x do 6. miesta
1. miesto
8. miesto 5 x do 10. miesta
5. miesto
4. miesto
15. miesto
18. miesto
21. miesto
16. miesto
18. miesto
5 štartov
9 zápasov
6. miesto
v pomere 4:5
19. miesto
6
športu. Vďaka za jeho rozvoj preto
patrí nielen trénerom Františkovi
a Pavlovi Pitoňákovcom, ale aj vedúcemu tímu Milanovi Kališovi
a v neposlednom rade i Slovenskému curlingovému zväzu.
Športové výkony by nebolo
možné podať bez adekvátnej zdravotnej starostlivosti a preto v rokoch
2013 a 2014 sme mali na poli zdravotnej starostlivosti za cieľ zabezpečiť pre športovcov a realizačné tímy
kontinuálnu medicínsku starostlivosť. Preventívne lekárske vyšetrenia
a nevyhnutné podporné prostriedky
boli riešené cez zmluvných partnerov – SportMed v Bratislave a 1. SN
v Košiciach - Šaci. Lekárom výpravy SPD bol MUDr. Juraj Panák,
ktorý zabezpečoval priebežne
a počas ZPH nepretržite liečebnopreventívno-konzultačnú starostlivosť. Súčasťou zabezpečenia našej
výpravy bola aj oblasť regenerácie,
ktorá bola vykonávaná prostredníctvom maséra a fyzioterapeuta Jakuba
Benča, resp. Stanislava Klimana.
Počas ZPH absolvovali športovci
deväť dopingových kontrol - všetky
s negatívnym výsledkom, čo možno
tiež hodnotiť ako výsledok veľmi
dobrej práce lekára výpravy a spolupráce s ADA SR a jej riaditeľom
MUDr. Miroslavom Motyčíkom.
V priebehu prípravy prešlo dopingo-
vou kontrolou celkove 22 reprezentantov v širšom výbere a na medzinárodných pretekoch boli ešte ďalej
testovaní 14-krát. Všetky testy vykonané ADA SR, ako aj inými medzinárodnými antidopingovými organizáciami, skončili s negatívnym
výsledkom.
Všetky oblasti organizačno-technického zabezpečenia výpravy koordinoval Štáb ZPH Soči 2014 pod
vedením Samuela Roška, zároveň
generálneho sekretára SPV, a v priebehu rokov 2012 – 2014 boli jeho
členmi ešte Peter Matiaško a Karol
Mihok (zjazdové lyžovanie), Milan
Kališ (curling na vozíku), Vladimír
Gogolák (bežecké lyžovanie a biatlon), Pavel Matiaško (parasnoubording), Štefan Kopčík a Martin Čapla
(zástupcovia SNSŠS a SZTPŠ), Juraj
Panák (medicínske zabezpečenie),
Dušan Ťažký (zástupca MŠVVaŠ
SR), Miroslav Motyčík a Ján Dojčan
(za ADA SR) a administrátori Ľubica Nemečková, neskôr Maroš Čambal. Činnosti a priamu komunikáciu
s organizátorom zabezpečoval sekretariát SPV, propagáciu a medializáciu Paralympijská marketingová
spoločnosť, s. r.o. a tlačový atašé Stanislav Ščepán. Účasť hostí predseda
SPV s veľvyslanectvom SR v Ruskej
federácii a spolupracujúcou agentúrou.
1 štart
21
Úlohy týkajúce sa zabezpečenia
logistiky – ubytovania, cestovania,
oblečenia, akreditácie, prevozu
materiálu a fungovania zázemia
v dejisku hier boli zvládnuté k spokojnosti celej výpravy a nestretli
sme sa so žiadnymi kritickými
hlasmi, čo osobne považujem za
tiež veľmi pozitívne, najmä s ohľadom na novotvoriaci sa mladý
kolektív na SPV, kde tak zástupca
vedúceho výpravy, ako aj administrátori, boli do projektu zapojení
len rok pred konaním samotných
hier. Výnimočná bola aj preprava
do a z dejiska hier, ktorú sme
vôbec prvýkrát realizovali chartrovým letom v spolupráci s rakúskymi partnermi a bola zvládnutá bezproblémovo.
Slovenskí paralympionici získali
pred štyrmi rokmi vo Vancouvri
11 medailí, z toho 6 zlatých. Zopakovať v plnom rozsahu tento úspech
pri neustále silnejúcej konkurencii
a profesionalizácii paralympijského
športu vo svete bolo ťažko predstaviteľné. Preto 7 medailí zo Soči, z toho
3 zlaté, sú obrovským úspechom
a pevne verím, že naši zimní športovci vážne prehovoria aj do bojov
o najcennejšie kovy v Pjongčangu
2018.
AUTOR BOL VEDÚCIM
VÝPRAVY SR NA ZPH 2014
5
PARALYMPIONIK
ZPH 2014
ROMAN VÉGH, STANO ŠČEPÁN
Sedemnásobná medailová radosť
XI. ZPH 2014 sa konali v dňoch 7. – 16. marca v Soči, lyžiarske súťaže prebiehali v horských centrách Roza Chutor
(alpské) a Laura (severské) v pohorí Červená Poľana. Slovenský reprezentanti vybojovali sedem medailí (3 – 2 – 2)
a Slovensko skončilo v celkovej bilancii krajín na skvelom 6. mieste.
6. marca – oficiálne privítanie slovenskej výpravy
Deň pred slávnostným
otvorením hier vstúpilo Slovensko oficiálne na pôdu
paralympiády v Soči vztyčovaním slovenskej vlajky
v horskej paralympijskej
dedine v Roza Chutor.
Spolu s našou výpravou privítali organizátori aj paralympijských športovcov
z Grécka a Nórska. Na prijatí bola prítomná takmer
kompletná slovenská výprava, keďže dorazili aj curleri
z prímorskej paralympijskej
dediny. Chýbal len vozíčkar
Vladimír Gajdičiar, ktorý sa
pripravoval na svoje bežecké a biatlonové štarty v horskom stredisku Laura. Počas uvítacieho ceremoniálu
odovzdal vedúci slovenskej
výpravy Samuel Roško darčekový slovenský krištáľ
8. marca – prvý súťažný deň
Hneď prvý súťažný deň
priniesol slovenským farbám dve medailové radosti.
Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou
vybojovali v zjazde zlato
a Miroslav Haraus s Marošom Hudíkom striebro.
„Zjazd milujem, ale veľa
som ho netrénovala,“ priznala s úsmevom Henrieta.
A keď bolo jasné, že ju už
žiadna zo súperiek nepredstihla, s úľavou si padli
s navádzačkou do náručia.
„Z jednotky na štarte som
nemala radosť, nechcela som
otvárať celú súťaž, no našťastie už mám dostatok skúseností. Snažila som sa vygumovať všetky bočné vplyvy
z hlavy. Celkom sa mi to síce
nepodarilo, ale verila som si,
že ak zájdem svoju jazdu,
môžem byť úspešná,“ priznala naša zrakovo postihnutá
pretekárka.
Radosť z druhého miesta
neskrýval Miroslav Haraus,
ktorý si ešte s Martinom
Zjazdové lyžovanie – zjazd:
Vedúci výpravy Samuel Roško počas oficiálneho prijatia
v paralympijskej dedine.
starostovi dediny Sergejovi
Šilovovi, šesťnásobnému
paralympijskému víťazovi.
Všetkých v našej výprave
potešili organizátori typickými ruskými ušiankami.
7. marca – otvárací ceremoniál
Muži - zrakovo znevýhodnení: 1. Yon SANTACANA MAIZTEGUI - Miguel Galindo Garces/Šp./ 1:21.76, 2. Miroslav HARAUS - Maroš Hudík /SR/ 1:22,01, 3. Mac MARCOUX Robin Femy /Kan/ 1:23.02, 4. Jakub KRAKO - Martin Motyka /SR/ 1:23,38... 10. Radomír DUDÁŠ - Michal Červeň /SR/ 1:33,37, 11. Michal BELADIČ - Filip Motyka
/SR/1:35,98
Ženy - zrakovo znevýhodnené: 1. Henrieta FARKAŠOVÁ - Natália Šubrtová /SR/
1:31,55, 2. Jade ETHERINGHTONOVÁ - Caroline POWELLOVÁ (V. Brit.) 1:34,28, 3. Alexandra FRANCEVOVÁ - Pavel ZABOTIN (Rus.) 1:35,78
Bežecké lyžovanie a biatlon:
Biatlon 7,5 km – muži telesne postihnutí sediaci: 1. Roman PETUŠKOV /Rus/
21:03,7, 2. Maksym JAROVYJ /Ukr/ 21:11.9, 3. Kozo KUBO /Jap./ 21:45.6 ... 15. Vladimír GAJDIČIAR /SR/ 24:17,8
Curling na vozíku:
SLOVENSKO - USA 6:4 (2:0, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
V piatok večer odštartoval XI. zimnú
paralympiádu veľkolepý ceremoniál na
centrálnom štadióne Fišt v Paralympijskom
parku. Slovenská výprava sa objavila na
ploche ako 30. v poradí. Našu vlajku niesol
trojnásobný paralympijský víťaz z Vancouvru 2010 Jakub Krako. Ako posledná za
veľkého aplauzu vypredaného štadióna defilovala domáca výprava, ktorej vlajkonosičom bol práve Krakov veľký súper Valerij
Redkozubov. Ten napokon predniesol za
všetkých športovcov aj paralympijský sľub.
Drvivá väčšina vlajkonosičov pochádzala
práve z radov alpských lyžiarov.
Samotný otvárací ceremoniál bol opäť
pestrou prehliadkou farebných kostýmov,
svetelných efektov, megaohňostroja a uká-
6
žok domácej kultúry. Rusi ho vylepšili ešte
o veľkolepú jazdu obrovského ľadoborca
cez plochu štadióna, ktorý mal symbolizovať lámanie ľadov (bariér), presne v duchu
hlavného motta večera „Breaking The Ice".
Prejavy predniesli šéf organizačného výboru Dmitrij Černyšenko a prezident IPC Sir
Phillip Craven, hry oficiálne otvoril prezident Ruskej federácie Vladimír Putin. Paralympijský oheň zapálila dvojica viacnásobných paralympijských víťazov - plavkyňa
Olesya Vladykino a biatlonista Sergej Šilov.
Organizátori použili počas večera 3300
kostýmov a 41 000 rekvizít a scénických
prvkov. Ľadoborec Mir, ktorý „brázdil" plochu štadióna, mal 42 metrov a vo svojich
útrobách by pohltil 55 autobusov...
Radostný výskok na stupni víťazov v podaní Henriety
Farkašovej a Natálie Šubrtovej.
Miroslav Haraus nad hlavami svojich tímových kolegov.
PARALYMPIONIK
ZPH 2014
alebo ako sme bojovali v Soči
Makovníkom vyjazdil vo
Vancouvri dva bronzy.
„Nejazdím na krásu, ale na
rýchlosť a na výsledok,“
povedal po pretekoch. „Po
páde v prvom tréningu som
si dával pozor. Chcel som ísť
bezchybne, celkom to šlo,
škoda, že som zbytočne spomalil v závere,“ prezradil
detaily svojho výkonu.
Jakub Krako skončil
9. marca – druhý súťažný deň
Dvojica Jakub Krako (vzadu) a Matrtin Motyka počas
svojej zlatej jazdy.
... a Slovensku pribudla
ďalšia zlatá medaila! Vybojoval ju Jakub Krako, ktorý
tak spolu s Vancouvrom
2010 rozšíril zbierku svojich najcennejších paralympijských kovov na štyri.
V roku 2010 bol jeho
navádzačom Juraj Medera,
v Roza Chutor siahol na
najvyššiu métu s Martinom
Motykom v super-G. Druhý Američan Mark Bathum
zaostal za Krakom iba o trinásť a v poradí tretí Kanaďan Mac Marcoux o 19 stotín sekundy! „Konečne tie
stotiny hrali s nami a nie
proti nám“, povedal Jakub
po pretekoch. „O medaile,
akejkoľvek, sme s Jakubom
nehovorili. No v hlavách
sme túžbu po nej nosili,“
prezradil jeho navádzač,
ktorý zažil svoju premiéru
na ZPH deň predtým.
„Myslel som, že v dolnej
časti trate som urobil chyby, ale napokon to bolo lepšie ako som čakal,“ vrátil
sa k svojmu výkonu Jakub
Krako. Štartoval s číslom
tri na ešte relatívne „panenskej“ trati s tvrdou podložkou. „Určite to bola výhoda“, dodal.
Miroslav Haraus mal
pád, jediný nevidiaci zjazdár Marek Kubačka zasa
stratil stopu. Slušné umiestnenia dosiahli Michal
Beladič a najmä Martin
France v početnej konkurencii stojacich telesne
postihnutých pretekárov.
Tím curlerov zdolal ďalších
dvoch súperov, keď v zápase s Fínmi sa mu podaril
famózny obrat. Začali sme
snívať o prvej medaile
z kolektívneho športu na
ZPH ...
Zjazdové lyžovanie – super-G:
Muži - zrakovo znevýhodnení: 1. Jakub KRAKO - Martin Motyka /SR/ 1:20,58,
2. Mark BATHUM - Cade Yamamoto /USA/ 1:20,71, 3. Mac MARCOUX - Robin Femy
/Kan/ 1:20,77... 7. Michal BELADIČ - Filip Motyka /SR/ 1:29,30, 8. Radomír DUDÁŠ Michal Červeň /SR/ 1:31,51... Marek KUBAČKA - Natália Karpišová, Miroslav HARAUS Maroš Hudík - zjazd nedokončili
Muži – telesne postihnutí stojaci: 1. Markus SALCHER /Rak./ 1:20,92, 2. Mathias
LANZINGER /Rak./ 1:21,33, 3. Alexej BUGAJEV /Rus./ 1:22,30... 8. Martin FRANCE
/SR/ 1:25,50
Curling na vozíku:
SLOVENSKO - Čína 8:3 /2:0,0:1,2:0,0:1,0:1,2:0,2:0,x:x/
SLOVENSKO - Fínsko 9:6 /0:2,1:0,0:1,2:0,0:1,0:2,4:0,2:0/
v disciplíne, ktorá nepatrí
medzi jeho najsilnejšie na
4. mieste. Telesne postihnutí Petra Smaržová a Martin
France pred zjazdom, v ktorom bolo viacero hrozivo
vyzerajúcich pádov, správne zhodnotili svoje možnosti a sústredili sa radšej na
ďalšie disciplíny. Premiéru
si odbil v severskom lyžovaní Vladimír Gajdičiar
a ako sa neskôr ukázalo,
dosiahol svoj najlepší výsledok na ZPH 2014. Curleri
mali výborný vstup do turnaja, keď zdolali Američanov.
10. marca – tretí súťažný deň
Trochu to zaškrípalo ženy vypadli v super-G,
hoci sa čakala opäť medaila, curleri prvýkrát na turnaji prehrali. Po vedení
v prvom ende z toho bola
napokon krutá porážka od
Škótov, ktorí museli na
ZPH vystupovať ako Veľká Británia. „Som veľmi
sklamaná, super-G je moja obľúbená disciplína
a práve v nej som urobila
chybu, ktorá sa už nedala
napraviť,“ reagovala smutne aj rozladene na svoj
výkon Henrieta Farkašová.
„Zomlelo sa to veľmi rýchlo. Vykĺzol mi úchop
paličky z ruky, tri brány
Zjazdové lyžovanie – super-G:
Ženy - zrakovo znevýhodnené: 1. Kelly GALLAGHEROVÁ - Charlotte Evansová / V. Brit/
1:28.72, 2. Aleksandra FRANCEVOVÁ - Pavel ZABOTIN /Rus./ 1:28.94, 3. Jade
ETHERINGTONOVÁ - Caroline POWELLOVÁ / V. Brit/1:29.76... Henrieta FARKAŠOVÁ - Natália Šubrtová /SR/ diskvalifikované
Ženy – telesne postihnuté stojace: 1. Marie BOCHETOVÁ /Fra/ 1:24.20, 2. Solene
JAMBAQUEOVÁ /Fra/ 1:26.20 3. Stephanie JALLENOVÁ /USA/ 1:30.14... Petra
SMARŽOVÁ /SR/ nedokončila
Curling na vozíku:
SLOVENSKO – Veľká Británia 2:12 /2:0, 0:2, 0:1, 0:2, 0:1, 0:4, 0:2 x:x/
som s tým bojovala, trochu
ma to rozhodilo a odrazu
som po terénnom zlome
zle zahranila,“ vysvetľovala v cieli disciplíny, na
ktorú sa spolu s navádzačkou Natáliou Šubrtovou
úprimne tešili. „To je
šport. Aj takéto momenty
sa stávajú, nie sme naprogramované stroje,“ tlmil
sklamanie vedúci tímu
zjazdárov Ivan Bražina.
Petra Smaržová minula
jednu z bránok a preteky
nedokončila.
Slovenskí curleri boli príjemným prekvapením paralympijského turnaja.
11. marca – štvrtý súťažný deň
Po pekných slnečných
dňoch začalo v kaukazských horách úradovať
počasie. Zjazdári, ktorí
mali na programe superkombináciu, dopoludnia na
trať kvôli snehu a hmle
vôbec nenastúpili. Organizátori urobili zmenu programu. Popoludní sa odjazdila druhá časť superkom-
binácie – slalom. A tá nečakane pochovala slovenské
medailové nádeje už
v prvej časti tejto našej
mimoriadne silnej disciplíny. Vypadli totiž Krako,
Farkašová aj Haraus. „Bol
som prekvapený, že organizátori vôbec pustili pretekárov na trať," reagoval
rozhorčene navádzač po-
sledného z nich Maroš
Hudík na podmienky, ktoré
viacerí tréneri označili za
neregulárne. „Mal by som
byť jeho očami, ale sám
som mal problém zorientovať sa v bránkach,“ dodal.
Jakuba Kraka poslal z kola
von „špicar" v polovici
trate. „Išiel som tesne na
bránu, trochu sme riskova-
7
PARALYMPIONIK
ZPH 2014
li, chceli sme si vytvoriť
pred druhou časťou superkombinácie náskok a nevyšlo to“, vysvetľoval po pretekoch.
Potešilo iba umiestnenie
veterána Radomíra Dudáša,
ktorý po vypadnutí viacerých favoritov skončil štvrtý a mohol pred druhým
kolom superkombinácie
živiť nádeje na medailu....
S curlermi to po sľubnom
začiatku začalo ísť dolu
kopcom – s Kóreou prehrali zápas, v ktorom viedli po
„polčase“ 4:0...
ROMAN VÉGH, STANO ŠČEPÁN
la a stratila svoju druhú pozíciu z prvého kola. Už pred
ňou zaváhala aj Ruska Marila Papulovová a naša „Peťa“
sa razom ocitla v siedmom
nebi... Konečne vyhrali opäť
curleri a zachovali si nádej
na postup do semifinále. Potrebovali k tomu ešte jedno
víťazstvo.
Zjazdové lyžovanie – slalom:
Ženy - zrakovo znevýhodnené: 1. Alexandra FRANCEVOVÁ - Pavel Zabotin /Rus./
2:01.24, 2. Jade ETHERINGTONOVÁ - Caroline Powellová /V. Brit./ 2:01.89, 3. Henrieta
FARKAŠOVÁ - Natália Šubrtová /SR/ 2:02.94
Ženy - telesne postihnuté stojace: 1. Andrea ROTHFUSSOVÁ /Nem./ 1:59.85, 2. Inga
MEDVEDEVOVÁ /Rus./ 2:06.70, 3. Petra SMARŽOVÁ /SR/ 2:06.91
Bežecké lyžovanie a biatlon:
Nádeje na dobré umiestnenie v superkombinácii si
zachoval iba veterán Radomír Dudáš.
Zjazdové lyžovanie – superkombinácia/slalom:
Muži zrakovo znevýhodnení: 1. Valerij REDKOZUBOV - Jevgenij Gerojev /Rus./ 50,60, 2. Gabriel Juan GORCE YEPES - Josep Arnau
FERRER/Šp./ 56,22, 3. Maciej KREZEL - Anna Ogarzynska /Poľ./ 56,49, 4. Radomír DUDÁŠ - Michal Červeň /SR/ 57,44... 6. Michal
BELADIČ - Filip Motyka /SR/ 1:02,68... Jakub KRAKO - Martin Motyka /SR/ nedokončili, Marek KUBAČKA - Natália Karpišová /SR/ nedokončili, Miroslav HARAUS - Maroš Hudík /SR/ diskvalifikovaní
Ženy - zrakovo znevýhodnené: 1. Alexandra FRANCEVOVÁ - Pavel Zabotin /Rus./ 58,68, 2. Jade ETHERINGTONOVÁ - Caroline Powellová /V. Brit./, 3. Danelle UMSTEADOVÁ - Robert Umstead /USA/ 1:08,48... Henrieta FARKAŠOVÁ - Natália Šubrtová /SR/diskvalifikované
Muži – telesne postihnutí stojaci: 1. Alexej BUGAJEV /Rus./50,30, 2. Braydon LUSCOMBE /Kan./ 52,17, 3. Matthias LANZINGER
/Rak./ 52,43... 14. Martin FRANCE /SR/ 57,09
Ženy - telesne postihnuté stojace: 1. Marie BOCHETOVÁ /Fr./ 53,48, 2. Andrea ROTHFUSSOVÁ /Nem./ 55,86, 3. Stephanie JALLENOVÁ
/USA/ 57,98... 6. Petra SMARŽOVÁ /SR/ 1:01,55
Beh na 1 km - muži - telesne postihnutí sediaci: 1. Roman PETUŠKOV /Rus./ 2:05.78,
2. Maksim JAROVYJ /Ukr./ 2:07.59, 3. Grigorij MURYGIN /Rus./ 2:08.67... 21. Vladimír
GAJDIČIAR /SR/ 2:33.42
Curling na vozíku:
SLOVENSKO - Nórsko 11:4 (3:0, 2:0, 0:1, 1:0, 2:0, 0:3, 3:0, xx)
13. marca – šiesty súťažný deň
Bežecké lyžovanie a biatlon:
Biatlon 12,5 km - muži - telesne postihnutí sediaci: 1. Roman PETUŠKOV /Rus/34:48,8, /0+0+0+0/2. Alexej BYČENOK /Rus./
35:29,7, /0+0+0+0/ 3. Grigorij MURYGIN /Rus./ 35:59,6 /1+0+0+1/... 18. Vladimír GAJDIČIAR /SR/ 41:19,4 /1+1+1+0/
Curling na vozíku:
Kórea – SLOVENSKO 7:4 /0:1, 0:1, 0:1, 0:1, 2:0, 4:0, 1:0, x:x/
Švédsko - SLOVENSKO 9:3 /2:0, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 4:0, x:x/
12. marca – piaty súťažný deň
Počasie sa síce nezlepšilo,
ale nálada v slovenskom
tábore vďaka dvom bronzovým medailám stúpla. Slalom sa išiel na dve kolá.
Henrieta Farkašovová obhájila tretiu priečku z prvého,
hoci po ňom mala aj vyššie
ambície. Za neustáleho sneženia bol však aj bronz urči-
te úspechom. Petra Smaržová sa posunula v druhom
kole na bronzovú priečku
z piateho miesta. Muži mali
voľný deň.
Slalom nepatrí medzi obľúbené disciplíny našej zdravotne znevýhodnenej zjazdárky. „Raz vychádza super, inokedy ma riadne
Aj takúto podobu má slovenská radosť. Zľava Henrieta
Farkšová, Petra Smaržová a Natália Šubrtová po bronzovom slalome.
8
vytrápi. Ráno pred štartom
sme sa nemali kde rozjazdiť.
Pre nebezpečenstvo lavín
z novonapadnutého snehu
nás organizátori držali na
malom vymedzenom mieste. Žiaľ, zašla som do hlbšieho snehu a spadla som, pričom som pocítila bolesť
v kolene, v ktorom som
mala na jeseň roztrhnutý
krížový väz. Možno aj preto
nebolo prvé kolo z mojej
strany optimálne,“ vysvetľovala Henrieta Farkašová
svoj pohľad na priebeh súťaže.
Obrovskú radosť z medaily mala Petra Smaržová. „Ja
tomu stále neverím,“ výskala od radosti, len čo bolo
jasné, že sa zmestí na stupne
víťazov. „Piate miesto po
prvom kole ma povzbudilo,
ale na medailu som vôbec
nemyslela. Želala som víťazstvo Holanďanke Anne
Jochemsenovej, ktorá sa za
posledné dva roky výrazne
zlepšila.“ Práve ona však
rýchlosť v bránkach nezvlád-
Už akoby číslo v kalendári predurčilo, že to bude deň,
ktorý by radšej viacerí
vymazali z pamäti. Jakub
Krako si musel nechať zájsť
chuť na medailu v disciplíne,
ktorá patrí medzi jeho obľúbené. Druhý najlepší čas
z prvého kola nezužitkoval,
vypadol už v druhej bránke
a Miroslav Haraus takisto
stratil šancu na medailu hneď
v úvode trate. Sklamanie sa
dalo krájať nožom. „Urobil
som školácku chybu. Neviem prečo, ale stratil som
v druhej bránke koncentráciu, stočilo ma a bolo po
nádejach. Veľmi ma to mrzí,
asi som si pripustil na seba
príliš veľký tlak. Napriek
tomu som mal druhé kolo
zvládnuť...“, povedal náš
najlepší zjazdár medzi zrakovo
znevýhodnenými
mužmi. Miroslav Haraus
dodal: „Išli sme do druhého
kola od začiatku naplno
a zrejme sme mali byť
v úvode opatrnejší, straty na
súperov boli minimálne“.
Curleri dostali poriadnu
lekciu od Kanaďanov, ktorí
boli najlepším tímom turnaja
a napokon si zo Soči odniesli zlato. Nádej na postup žila
do posledného kameňa
v súboji s Rusmi, ale šancu
sme nevyužili. Šieste miesto
pri prvom vystúpení na ZPH
je krásne, ale všetci cítili, že
premárnili veľkú šancu...
Zjazdové lyžovanie – slalom:
Muži - zrakovo znevýhodnení: 1. Valerij REDKOZUBOV - Jevgenij Gerojev /Rus./
1:43.21, 2. Ion SANTACANA MAIZTEGUI - Miguel Galindo Garces /Špan./ 1:46.82,
3. Chris WILLIAMSON - Nick Brush /Kan./ 1:48.61... 6. Radomír DUDÁŠ - Michal Červeň
/SR/ 1:54.46, 7. Michal BELADIČ - Filip Motyka /SR/ 1:59.41... Jakub KRAKO - Martin
Motyka /SR/ - nedokončili 2. kolo, Miroslav HARAUS - Maroš Hudík /SR/ diskvalifikovaní, Marek KUBAČKA - Natália Karpišová /SR/ - nedokončili 1. kolo
Muži – telesne postihnutí stojaci: 1. Alexej BUGAJEV /Rus./ 1:38.97, 2. Vincent
GAUTHIER - MANUEL /Fra./ 1:40.24, 3. Alexander ALJABJEV /Rus./ 1:40.74... 14. Martin FRANCE /SR/ 1:53.14
Curling na vozíku:
SLOVENSKO - Kanada 0:16 (0:3, 0:4, 0:2, 0:3, 0:2, 0:2, xx)
SLOVENSKO - Rusko 4:7 (1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:3, 0:2)
PARALYMPIONIK
14. marca – siedmy súťažný deň
V alpskom lyžovaní bola
na programe druhá časť
superkombinácie - super-G.
Radomír Dudáš však neposkočil zo štvrtého miesta po
prvej časti na medailovú
pozíciu. Pred ôsmimi rokmi v Turíne získal v super-G striebornú medailu
a trikrát skončil na štvrtom
mieste. Vtedy ho „zemiakové“ medaily mátali, teraz
zobral štvrté miesto športovo. „Cítil som sa na trati
dobre, bojovali sme a mám
z výkonu aj z výsledku
dobrý pocit“, povedal 42ročný lyžiar, ktorý štartoval
už na svojej piatej paralympiáde. Michal Beladič skončil na peknom šiestom mieste, podobne ako
Petra Smaržová. Potešilo aj
ôsme miesto Martina Franceho.
Paralympijský svet i Slovensko však zažili v tento
deň premiéru parasnoubordingu na ZPH a Marek Hlavina sa v poli 33 pretekárov
rozhodne nestratil. „Prekvapil ma! Išiel najlepšie, ako
som ho kedy videl,“
pochválil zverenca jeho tréner Pavel Matiaško po disciplíne nazvanej cross.
najlepší. Za umelecký
dojem by si zaslúžil extra
cenu. Žiaľ, v druhej časti
trate líder pretekov zrýchlil
a v cieli Jakuba predbehol
v celkovom súčte o 2,04
sekundy...
„Teším sa
z medaily, no najmä kvôli
Martinovi, ktorý so mnou
jazdí na prvej paralympiáde. Patrí k najlepším
navádzačom na svete,“
dodal šťastný medailista.
Kúsok od cenného kovu
bol aj Martin France, ale
napokon rovnako ako
v Turíne 2006 mu zostalo
štvrté miesto. „Miestami
mávam strach z rýchlosti,
ale tentoraz som sa vyhecoval. Išiel som najrýchlejšie
ako som vedel,“ reagoval
po pretekoch. Ešte predtým
sa mu však z očí vykotúľali
jarčeky sĺz.“ No nič,
musím vydržať na lyžiach
ďalšie štyri roky,“ otočil
sklamanie na odhodlanie
zjazdár z Hurbanova.
ZPH 2014
V predposledný deň sa už medaily nerozdávali na Medals
Plaza, ale pod zjazdovkou. Jakub Krako na ramenách
svojho navádzača Martina Motyku.
Zjazdové lyžovanie – obrovský slalom:
Muži - zrakovo znevýhodnení: 1. Mac MARCOUX - Robin Femy /Kan./ 2:29.62,
2. Jakub KRAKO - Martin Motyka /SR/ 2:31.66, 3. Valerij REDKOZUBOV - Jevgenij Gerojev /Rus./ 2:33.57... 8. Marek KUBAČKA - Natália Karpišová /SR/ 2:42.52, 10. Radomír DUDÁŠ - Michal Červeň /SR/ 2:43.42, 11. Michal BELADIČ - Filip Motyka /SR/
2:47.06... Miroslav HARAUS - Maroš Hudík nedokončili
Muži - telesne postihnutí stojaci: 1. Vincent GUTHIER MANUEL /Fra./ 2:25.87, 2. Alexej BUGAJEV/Rus./ 2:27.87, 3. Markus SALCHER /Rak./ 2:28.14, 4. Martin FRANCE
/SR/ 2:31.66
16. marca – záverečný súťažný deň
Parasnoubordista Marek Hlavina prejavil radosť po svojom premiérovom vystúpení na paralympiáde aj takýmto
spôsobom.
Zjazdové lyžovanie – superkombinácia/super-G:
Muži - zrakovo znevýhodnení: 1. Valerij REDKOZUBOV - Jevgenij Gerojev /Rus./
2:15,87, 2. Mark BATHUM - Cado Yamamoto /USA/ 2:17.38, 3. Gabriel Juan GORCE
YEPES - Josep Arnau Ferrer /Špan./ 2:20.36, 4. Radomír DUDÁŠ - Michal Červeň /SR/
2:21,35...6. Michal BELADIČ - Filip Motyka /SR/ 2:32,20.
Muži – telesne postihnutí stojaci: 1. Alexej BUGAJEV/Rus./ 2:09,72, 2. Matthias
LANZINGER /Rak./ 2:10.82, 3. Toby KANE /Aus./ 2:14.14 ... 8. Martin FRANCE /SR/
2:18,64
Ženy – telesne postihnuté stojace: 1. Marie BOCHETOVÁ /Fra./ 2:18,39, 2. Andrea
ROTHFUSSOVÁ /Nem./ 2:22.74, 3. Stephanie JALLENOVÁ /USA/ 2:23.13 ... 6. Petra
SMARŽOVÁ /SR/ 2:39,40
Parasnoubording:
Cross muži: 1. Evan STRONG /USA/ 1:43.61, 2. Michael SHEA /USA/ 1:44.18,
3. Keith GABEL /USA/ 1:47.10 ... 19. Marek HLAVINA /SR/ 2:07.93
Bežecké lyžovanie a biatlon:
Biatlon na 15 km - muži - telesne postihnutí sediaci: 1. Roman PETUŠKOV /Rus./
42:20.8 , 2. Grigorij MURYGIN /Rus./ 44:25.7 , 3. Alexandr DAVIDOVIČ /Rus./
44:46.2... 16. Vladimír GAJDIČIAR /SR/ 48:36.7
15. marca – ôsmy súťažný deň
Jakub Krako skončil
v obrovskom slalome na
skvelom druhom mieste
a vybojoval šiestu slovenskú medailu. „Po prvom
kole som určite nepatril
k najspokojnejším. Nebolo
zlé, ale mohlo byť lepšie“.
Na vedúceho Kanaďana
strácal 2,39 sekundy. Na
štart druhého kola odchádzal koncentrovaný a psy-
chicky vyrovnaný. „Vedel
som, koľko strácam na prípadné zlato a naopak, aký
mám náskok pred súpermi
za sebou. Chcel som sa rozlúčiť s paralympiádou peknou čistou jazdou.“ Podarilo sa. V druhom kole bol
Jakub Krako nielen najrýchlejší, už na medzičase
dokonca stiahol Kanaďana
o sekundu, ale aj technicky
V derniére ZPH 2014 získala dvojica Farkašová – Šubrtová svoje druhé zlato.
Posledný deň ZPH 2014
priniesol slovenskej výprave siedmu medailu a zároveň tretiu zlatú. Opäť zabrala dvojica Henrieta Farkašová - Natália Šubrtová,
ktoré s veľkým náskokom
zvíťazili v poslednej disciplíne alpského lyžovania
a urobili zlatú bodku za
naším vystúpením v Soči.
„Išlo sa mi dobre, dávala
som si pozor na chybu
a v druhej polovici trate sme
zrýchlili. Užívala som si
dnešné preteky a som rada,
že som prispela do medailovej zbierky našej výpravy
svojou druhou zlatou medailou,“ povedala po pretekoch Henrieta.
Medailové nádeje sme
živili aj v kategórii telesne
postihnutých stojacich žien.
Petra Smaržová bola po
prvom kole štvrtá. Súperky
však nechybovali a tak sa už
vyššie neposunula. „Chcela
som ešte raz vystúpiť na stupeň víťazov, no najlepšie
súperky boli dnes lepšie“,
dodala. Svoje posledné
vystúpenie absolvoval aj
Vladimír Gajdičiar a ZPH
zakončil 18. miestom.
Zjazdové lyžovanie – obrovský slalom:
Ženy - zrakovo znevýhodnené: 1. Henrieta FARKAŠOVÁ - Natália Šubrtová /SR/
2:48.63, 2. Alexandra FRANCEVOVÁ - Pavel Zabotin /Rus./ 2:54.91, Jessica
GALLAGHEROVÁ - Christian Geiger /Aus./ 3:02.11
Ženy - telesne postihnuté stojace: 1. Marie BOCHETOVÁ /Fra./ 2:38.84, 2. Andrea
ROTHFUSSOVÁ /Nem./ 2:39.70, 3. Solene JAMBAQUEOVÁ /Fra./ 2:46.81... 5. Petra
SMARŽOVÁ /SR/ 2:49.47
Bežecké lyžovanie a biatlon:
Beh na 10 km voľnou technikou - muži - telesne postihnutí sediaci: 1. Chris KLEBL
/Kan./ 30:52.0, 2. Maksym JAROVYJ /Ukr./ 31:06.5, 3. Grigorij MURYGIN /Rus./
31:18.2... 18. Vladimír GAJDIČIAR /SR/ 34:42.8
9
PARALYMPIONIK
BOLI SME PRI TOM
V Soči sme nežili len športom
mali
V nedeľu 9. marca sme
deň.
za sebou druhý súťažný
ala
kon
i
Soč
tre
cen
Večer sa v
l
víta
pri
rej
kto
na
ia,
epc
rec
dseda
všetkých prítomných pre
.
poš
Ria
Ján
V
SP
nú recepciu a intenzívne pomáhal
f Migaš, ktorý organizoval túto úvod
Veľvyslanec SR v Ruskej federácii Joze
u, i rozdať dámam kvety pri prímedailistkami Farkašovou a Šubrtovo
mi
zlatý
so
tiť
odfo
l
stiho
sa
ave,
našej výpr
ležitosti MDŽ.
Slovenskú výpravu
prišiel osobne pozdraviť aj najvyšší predstaviteľ Európskeho
paralympijského
výboru (EPC) John
Petersson (v strede).
Ozdoby na hlavách
našich lyžiarov – do
zadnej časti si dali
vystrihať štátny znak
SR.
Takto netradične fandili na zjazdovke naši curleri,
ktorí na to použili kolesá zo svojich vozíkov.
Ocenenie sa ušlo aj generálnemu riaditeľovi Sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR Ladislavovi Čambalovi. Odovzdala mu ho predsedníčka Čestného
predsedníctva SPV Mária Machová.
10
Na záverečnej recepcii v hoteli Park Inn
v Roza Chutor poďakoval našim reprezentantom za skvelé
výkony predseda
Nadácie SPV Imrich
Béreš (vľavo,
s moderátorom večera a tlačovým atašé
výpravy Stanom Ščepánom).
Slovenské medaily
v kokpite lietadla
Austrian Airlines.
Do dejiska
i z neho leteli naši
športovci prvýkrát
charterom spolu
s rakúskou výpravou.
Zaslúžený aplauz nepatril iba meda
ilistom. Užil si ho aj
jediný nevidiaci zjazdár Marek Kub
ačka (v červenom
tričku).
PARALYMPIONIK
BOLI SME PRI TOM
Ako sme privítali úspešnú výpravu
te zo Soči sa uskutočnilo
Oficiálne privítanie výpravy po príle
SPD Soči 2014 v konera
17. marca na pôde hlavného partn
gresovej sále SPP.
Premiérovo sme predstavili videoklip
Roba Opatovského k piesni Môj
život, ktorá sa stala paralympijskou
hymnou nášho tímu v Soči.
Paralympijskú
výpravu privítal
domáci - člen
predstavenstva
SPP Marián
Valko.
Medzi prvými gratulantmi boli ministri
Dušan Čaplovič
a Ján Richter.
V závere potešili svojimi podpismi zberateľov autogramov.
Medailisti si prebrali poukazy na poby
ty
v Kúpeľoch Piešťany od zástupkyne
tejto spoločnosti Evy Wollekovej.
Na Úrade vlády SR prijal 25. marca najúspešnejších
paralympionikov zo Soči premiér Robert Fico.
Spoločná fotografia medailistov už
na domácej pôde.
Zľava Miroslav
Haraus, Maroš
Hudík, Henrieta
Farkašová, Natália
Šubrtová, Jakub
Krako, Martin Motyka a Petra Smaržová.
Henrieta Farkašová si 26. mája prevzala z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča najvyššie štátne vyznamenanie Rad
Ľudovíta Štúra I. triedy.
FOTO ROMAN BENICKÝ
a ROMAN VÉGH
11
PARALYMPIONIK
PROFIL
ROMAN VÉGH
SLOVENSKO NAŠLO SVOJHO
SAGANA AJ V PARACYKLISTIKE
Ak nenájde cestu,
spraví si ju
Náš šport už mal svetového aj paralympijského šampióna v dráhovej
cyklistike. Bol ním Radovan Kaufman, ktorý triumfoval v roku 1998
na MS v Colorado Springs na 1 km s pevným štartom a tento výsledok
zopakoval o dva roky neskôr na PH v Sydney. Na repete sme čakali
16 rokov – v apríli JOZEF METELKA šokoval v Mexiku paracyklistický
svet. „O Kaufmanovi som veľa počul od Braňa Režňáka. Jedným slovom
legenda“, uviedol športovec, dlhodobo žijúci vo Veľkej Británii.
Do dejiska UCI majstrovstiev sveta v Aguascalientes,
ktoré leží v nadmorskej výške
1800 metrov, cestoval s tajným prianím získať aspoň
jeden cenný kov. Ako nováčik v dráhových pretekoch sa
predsa len radšej držal pri
zemi. Bomba však vybuchla
hneď v prvej disciplíne - v stíhacích pretekoch na 4 km
nechal všetkých súperov za
sebou a na „bedni“ sa postavil na najvyšší stupeň! Po
zlate pridal ešte dva strieborné kovy a z Mexika sa vracal
s fantastickou bilanciou –
troje preteky, tri medaily.
„Akoby nám padol z inej
galaxie“, rozplýval sa po
návrate zo Strednej Ameriky
reprezentačný tréner našich
cyklistov Branislav Režňák,
ktorý Metelku sprevádzal.
„Je to maximalista, ktorý
cyklistike podriaďuje všetko“, dodal.
ŠPORTOVÝ
MULTITALENT
Jozef pochádza z kúpeľných Piešťan, kde strávil väčšinu svojho života a pochvaľuje si dobré vzdelávacie
i športové podmienky v tomto meste. „Pri piatich stredných školách je už naozaj
z čoho vyberať a človek má aj
možnosť skĺbiť štúdium so
športom, ak má záujem“,
hovorí absolvent Gymnázia
Pierra de Coubertin.
Šťastie mal aj v tom, že
rodičia ho od skorého veku
12
JOZEF METELKA
Narodený: 8. 9. 1986, Piešťany
Športové odvetvie: cestná a dráhový cyklistika
Kategória: MC4 (podkolenná amputácia)
Najväčšie úspechy: MS v dráhovej
paracyklistike 2014 - 1x zlato v stíhacích pretekoch na 4 km, 2x striebro 1 km s pevným štartom a scratch
viedli k športu. Niet sa čo
čudovať – celá jeho rodina je
športovo založená. „Dopátral
som sa dokonca k vzdialeným predkom, ktorí sa pretekali či už na lyžiach, bicykli
alebo hrali futbal. Mama bola
všestranne založená - liezla
po horách, robila gymnastiku, super lyžovala a naučila
ma veľmi veľa. Otec zasa futbalista a nadšený hokejista už
od mladosti, ktorý ešte stále
hráva a dáva zabrať aj mladším“, poodhaľuje rodinné
gény.
A tak aj Jozef od troch
rokov lyžoval a bicykloval,
v šiestich začal hrávať tenis.
Piešťany sú známou kolískou
tenisových talentov na Slovensku, takže tento krok bol
pri športovo nadanom dieťati
celkom logický. „Tenis, lyže
a kolesá ma sprevádzajú
celým životom, hoci som
robil aj iné športy“, konštatuje. Vzory nikdy nevyhľadával, skôr si vždy razil svoju
vlastnú cestu. Nie náhodou sa
mu ako životné krédo najviac
pozdáva Hanibalov výrok:
,Ak cestu nenájdem, tak si ju
spravím‘. „Hlavne sa snažím
koncentrovať na seba, a vždy
skúšam pokoriť svoj limit“,
zdôrazňuje.
OSUDOVÝ
MOMENT
Na Ostrovy sa vybral hneď
po skončení strednej školy
a žije tam aj v súčasnosti.
Vedel, že na Slovensku ho nič
neudrží a Anglicko sa mu
zapáčilo už počas prvej
návštevy ešte z gymnaziálnych čias. Rok si dal pauzu,
počas ktorej trénoval tenis
ako profesionálny tréner.
Následne sa dal na štúdium
na Oxford Brookes. „Po
úraze sa však skončila aj
moja trénerská kariéra
a musel som rozmýšľať čo
ďalej. Dal som sa naplno na
lyžovanie, dokončil som
druhý stupeň lyžiarskeho
inštruktora a momentálne mi
chýbajú dve skúšky na
dokončenie tretieho stupňa.
V súčasnosti som však cyklistom na plný úväzok, keďže
poriadne výsledky sa v tomto
športe nedajú robiť popri
žiadnom zamestnaní“, konštatuje pretekár jazdiaci za
profesionálny Beeline Cycles
Racing Team medzi zdravými, ktorého snom a aktuálnym cieľom je dostať sa do
kontinentálneho UCI teamu,
resp. Pro tour teamu.
Nehoda, po ktorej prišiel
o časť ľavej nohy, sa mu stala
v marci 2009. „Jedného daždivého dňa som bol robiť univerzitnú prácu v neďalekom
športovom centre. Cestou na
motorke späť do Oxfordu mi
vybehlo do cesty auto, ktoré
ma zrazilo a ja som cez neho
preletel. Spočiatku som si
myslel, že mi v podstate nič
nie je. Po chvíľke som už
nadobudol pocit, že mám asi
na dvakrát zlomenú nohu.
A keď po 15 minútach prišla
sanitka bolo jasné, že to bude
viac ako len zlomenina. Po
niekoľkých dňoch v nemocnici a pokusoch o záchranu
nohy sa ukázalo, že existuje
už len jediná možnosť – podkolenná amputácia“, spomína
na chvíle, ktoré mu zmenili
život.
Ak si však niekto myslí, že
Jozef potom zaliezol do
postele a ponoril sa na dlhý
čas do hlbokej „depky“, je na
omyle. Bicykel „osedlal“ už
krátko po nehode. Tlačil ho
hore horskými strminami,
aby si vzápätí vychutnal cestu
nadol. Na lyžiach nevynechal
ani prvú „poamputačnú“
zimnú sezónu. „O paralympijskom športe som pravdu
povediac predtým veľa informácií nemal. Viac som sa
dozvedel až po nehode, keď
som sa už pretekal so zdravými v Anglicku. Kamarát ma
upozornil, že keď už jazdím
so zdravými a porážam ich,
prečo neskúsim aj paracyklistiku. Bol to nový začiatok
úžasnej cesty, plnej stretnutí
so super ľuďmi a formovania
môjho chápania paralympijského športu“.
DOBYTIE
PRAHY
Prvýkrát sa medzi zdravotne znevýhodnenými športovcami predstavil na Slovensku
pred tromi rokmi vo Vrátnej.
Na začiatku jeho cesty stál
Karol Mihok a jeho ŠK
Kinex Bytča, ktorý mu vybavil licenciu. Doteraz má preukaz tohto klubu, hoci sa
môže pretekať aj za svoj britský materský tím. „Karol bol
veľmi tvrdý a v mojich začiatkoch si ma väčšinou
doberal, že druhé či tretie
miesto nič nerieši a že najlepšie bicykle sa nedávajú porazeným... Tak som si jeho
slová vzal k srdcu a dnes som
už niekde inde. Hoci stále je
PARALYMPIONIK
čo vylepšovať, Karol ma rozhodne posunul tým správnym smerom“.
V slovenskom paralympijskom športe prvýkrát
výrazne zarezonovalo meno
Metelka vlani v septembri,
keď sa v Prahe konalo
posledného kolo Európskeho
pohára 2013. Neznámy
mladík vôbec nebral ohľad
na papierové predpoklady
a doslova zmietol z trate
legendu svetovej paracyklistiky, šesťnásobného paralympijského víťaza, Jiřího Ježka.
Tréner Branislav Režňák
krátko po pretekoch hlásil
v eufórii do Bratislavy:
„V Jozefovi Metelkovi našlo
Slovensko svojho Sagana aj
medzi postihnutými!“
A ako si na preteky v „stovežatej“ a súboje s populárnym „Ježom“ spomína
samotný jazdec? „Praha má
veľmi dobre technicky vyriešený okruh a pretekalo sa mi
tam snáď najlepšie zo všetkých doterajších súťaží.
O Jiřím som, samozrejme,
vedel, veď ho pozná každý. Mal som najazdené
z Anglicka a tak som dúfal, že
mi to postačí na to, aby som
ho trošku potrápil. Nakoniec
som mal o niečo navrch a tak
sa mi ho podarilo prvýkrát zdolať. Bolo to super
ako sme všetkým ušli
a v závere sme to naplno rozbalili“.
PROFIL
val na pozvanie tímu špecialistov, ktorí mu dodávajú protézy. „Prostredie bolo úžasné,
atmosféra elektrizujúca, ale
pozeranie na cyklistiku nie je
nič pre mňa. Túžil som sadnúť na bicykel a vyraziť na
trať“, popisuje svoje dojmy
z PH 2012.
V apríli v Mexiku sa už
pozerať nemusel. Naopak,
pozerali sa iní. A niektorí aj
s otvorenými ústami, keď
v stíhacích pretekoch na 4 km
zlepšil svetový rekord o takmer desať sekúnd! Málokto
bol v tej chvíli schopný uveriť, že tento čas dokázal dosiahnuť dráhový nováčik.
Klopený ovál si prvýkrát
„oťukal“ asi pol roka pred
MS, v tomto roku si požičal
špeciálny bicykel a chodil
z Oxfordu trénovať do autom dve hodiny vzdialeného
Newportu na dráhu. „Hoci
som ,cestár‘, drevo pod kolesami ma priam očarilo. Milujem tlak, ktorý je cítiť pri prechodoch zákrutami, tú rýchlosť a naháňanie sa bez bŕzd.
Tak tomu bolo aj na majstrovstvách. Bral som to ako
každé iné preteky - šiel som
a dúfal, že získam medailu.
Akúkoľvek. Boli z toho napokon tri a jedna zlatá, a mne
až teraz s odstupom času
dochádza, čo sa mi vlastne
podarilo“.
Na margo samotného
pobytu v krajine kaktusov
hovorí, že je to zaujímavá
oblasť, ale žiť by si tam nedokázal predstaviť. „Asi som
príliš európsky živočích ...“
RIO KLOPE
NA DVERE
Pri jeho výsledkoch
nemožno obísť Rio 2016,
ktoré bude hostiť najbližšiu
letnú paralympiádu. „Bude to
obrovská udalosť, ktorú by
som si nechcel nechať ujsť
a tak sa už teraz svedomite
pripravujem“. Na rozdiel od
väčšiny našich športovcov
však súťaží so zdravými
a dosahuje medzi nimi skvelé
výsledky, takže svoje ambície
musí zosúladiť. Nedávno
napríklad štartoval na prestížnom Lincoln Grand Prix
2014 a medzi najlepšími cyklistami Veľkej Británie obsadil 21. miesto. Treba k tomu
niečo dodať?
V paralympijskom kalendári má najbližšie zaznačené
ďalšie kolo Svetového pohálogické, že sa aj on vyberie na
BYŤ DIVÁKOM
ra, ktoré v júli uvidí španielbývalý okruh F 1 v Brands
HO NEBAVÍ
ska Segovia. Štartovať sa
Hatch, aby si na vlastné oči
chystá aj na Majstrovstvách
V roku 2012 sa paralympij- pozrel cyklistickú elitu
Česko - Slovenska v kategórii
ské hry konali v jeho aktuál- v športe zdravotne znevýhodelite a UCI MS v cestnej paranej domovine. Bolo preto nených. Napokon tam cestocyklistike koncom augusta
v USA. „Snáď sa mi tu podarí
pridať nejaký cenný kov
k tým z Mexika“, hovorí.
Uvažuje aj o pretekoch Okolo
Slovenska, kam by ho však
musel zobrať na hosťovanie
niektorý tím.
A aké vidí rozdiely v športe zdravých a zdravotne znevýhodnených, keďže v oboch
aktívne súťaží? „V paralympijskom športe som zatiaľ
krátko, takže som stihol vnímať viac-menej iba kolesá
bicykla a trať. Ale, samozrejme, aj sem už zasiahla
komercionalizácia, ktorá bude pomáhať pri získavaní
sponzorov a profesionalizácii
športu. Ak mám hovoriť iba
za cyklistiku, inak to ani
nejde, ak chce niekto súperiť
s najlepšími vo svete a dosahovať špičkové výsledky“.
Slovensko teda verí, že
našlo Kaufmanovho nástupcu, ktorý dostane slovenskú
vlajku pod Cukrovou homoľou možno aj na najvyšší stožiar. Alebo že by ešte predtým popreháňal aj skutočného Sagana? Potenciál na to
evidentne má...
FOTO:
BRANISLAV REŽŇÁK
Jozef Metelka s tromi cennými kovmi, ktoré vybojoval na dráhe v mexickom AguascaA ARCHÍV J.M.
lientes.
13
PARALYMPIONIK
ŠPORTY
Strelci ladia formu
pred MS 2014
V dňoch 1. - 6. mája sa v nemeckom Mannheime konali medzinárodné preteky v paradrezúre - 51. ročník súťaže s názvom MAIMARKT TURNIER, na ktorých štartovali zástupcovia 16 krajín. Naša reprezentantka, účastníčka PH 2008, Katarína Jobbágyová si pripísala na svoje konto okrem iných aj bronzové umiestnenie.
● Od 4. do 11. mája sa konalo v tureckej Antalyi medzinárodné sústredenie v plážovom
volejbale (beach volleyball) za
účasti šiestich družstiev
z Nemecka, Poľska, Kazachstanu a Slovenska. Sústredenie
bolo prípravou na 1. majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia
v novembri v Austrálii.
Slovenskú výpravu tvoria
hráči Josef Mihalco, Pavol
Sedlák, Juraj Kucej, Martin
Dubovský a trénerka Helena
Hanková. Beach volleyball
hrajú traja hráči a tento šport
patrí aktuálne pod organizáciu
s názvom World Para Volley. Je
možné, že sa ako ukážkový
šport predstaví aj na PH 2016
v Riu.
Dvojica Mihalco - Sedlák
a trénerka Hanková boli členmi reprezentácie SR vo volejbale stojacich, ktorá získala
medaily na PH Atlanta 1996
a PH Sydney 2000. Po Sydney
už nebol tento šport zaradený
do programu ďalších paralympijských hier, na ktorých sa
predstavil len volejbal sediacich.
Novozámčan Viktor Kemény
potvrdil v závere apríla v Berlíne
päť limitov na ME, pričom pridal
do svojej bilancie aj tri osobné
rekordy. Dostal sa do finále na
100 prsia, kde skončil ôsmy.
V skupinách S6 a SB7 získal
2x 1. miesto, 2x 3. miesto
a jedno štvrté miesto.
Ďalšia účastníčka londýnskej
paralympiády Karina Petrikovičová skončila v šiestich disciplínach bez účasti vo finále a osobných rekordov, v skupine S12
zaknihovala jedno 2. miesto
a 3x bola tretia. Na podujatí pod
názvom 28. Internacionale
Deutsche Meisterschaft 2014
v dňoch 24. – 27. apríla štartovali aj Adam Riečičiar, Kristína
Kimličková, Jadranka Marič
a Radomír Pacák.
14
Úspechy našich boccistov v Kanade
Slovenská reprezentácia v boccii štartovala v dňoch 1. - 4. mája
na medzinárodnom turnaji Defi Sportif Boccia World Open
v Montreale. V skupine BC2 skončil Róbert Mezík na striebornej
priečke, rovnaké umiestnenie dosiahli naši aj v súťaži párov v skupine BC4.
V skupine BC1
skončil Jakub Nagy
siedmy a Lukáš Baláži
jedenásty, v BC2 sme
okrem spomínaného
druhého miesta Mezíka zaznamenali aj šiestu priečku Tomáša
Krála. V BC4 skončil
najlepšie Róbert Ďurkovič piaty, majster
Európy Samuel Andrejčík bol siedmy
a Martin Strehársky
sedemnásty. V tímovej
súťaži BC1 – BC2
skončili naši štvrtí.
„Naše vystúpenie hodnotím ako úspešné. Športovci si zaslúžia
pochvalu, nakoľko podali presvedčivé výkony a predviedli kvalitnú hru. Vzhľadom na to, že tento pretek bol organizovaný kanadskou športovou federáciou aj pod hlavičkou BISFed, výsledky
budú zarátané do svetového rebríčka. O to cennejšie sú získané
umiestnenia našich športovcov. V Kanade sme zanechali okrem
výsledkov aj dobré športové meno v konkurencii kvalitných svetových športovcov aj u organizátorov súťaže“, zhodnotil turnaj
reprezentačný tréner Martin Gabko.
Plavci bojovali v Berlíne o limity
Začiatkom mája sa v Bratislave konal tradičný plavecký
míting Orca Cup 2014, ktorý
bol do plánu reprezentačného
A-tímu zaradený ako kontrolný
pretek výkonnosti v 50 m bazéne. Zároveň splnil účel propagácie slovenského paralympizmu
a práce so zdravotne znevýhodnenými športovcami pred zaplnenou plavárňou na Pasienkoch.
„Viktor bol s veľkým ohlasom
predstavovaný pred každým pretekom aj s dosiahnutými výsledkami. V Bratislave strávil päť dní
na aktívnom sústredení za účelom náročnejšej prípravy vo väčšom objeme naplávaných kilometrov v 50 m bazéne“, informoval jeho osobný a zároveň aj
reprezentačný tréner Ladislav
Struhár.
FOTO
ALLAN BANIK
A ARCHÍV SPV
V dňoch 28. apríla a 4. mája sa v nemeckom
Hanoveri konal Svetový pohár v športovej
streľbe. V prvý súťažný deň bola na programe
disciplína R6 – ľubovoľná malokalibrovka
v ľahu, v ktorej náš reprezentant Radoslav
Malenovský postúpil do finále a v ňom obsadil 7. miesto rovnako ako v kvalifikácii. Jozef
Široký skončil na 10. mieste. V súťaži družstiev nás reprezentovala spomínaná dvojica
spolu s paralympijskou víťazkou z Pekingu
2008 Veronikou Vadovičovou a s výsledkom
1845, 6 bodu zvíťazili pred SAE a Nemeckom.
Ďalšie medailové umiestnenie dosiahla
Veronika Vadovičová v disciplíne R3 – vzduchová puška v ľahu, kde porazila líderku
Natashu Hiltropovú z Nemecka. Do finále
postúpila z druhého miesta spolu s Radoslavom Malenovským, ktorý napokon skončil
ôsmy. Naši opäť vyhrali súťaž družstiev, tentoraz pred Kóreou a Nemeckom.
Veronika Vadovičová pridala ešte tretie
miesto v ženskej disciplíne (v niektorých súťažiach štartujú ženy aj muži spoločne) R2 vzduchová puška v stoji. V Hannoveri náš
ešte reprezentovali Viera Bučkuliaková,
Radoslav Morvay, Margita Prokeinová a Štefan Varga.
Časť strelcov sa presunula z Nemecka do
poľského Štetína, kde v dňoch 8. – 11. mája
pokračoval Svetový pohár ďalším kolom.
Štartovalo tu 154 športovcov z 28 krajín. Naše
trio Vadovičová - Bučkuliaková - Široký sa
v súťaži družstiev disciplíny R3 vzduchová
puška v ľahu vklinilo medzi veľmoci USA
a Rusko a skončilo na druhom mieste. Veronika Vadovičová pridala druhé miesto v individuálnej súťaži tejto disciplíny, ako aj v R2
vzduchová puška v stoji.
V týchto dňoch štartuje trojica Veronika
Vadovičová, Radoslav Malenovský a Jozef
Široký na ďalšom podujatí Svetového pohára
v americkom Fort Benningu.
Výborné druhé miesto
Anny Oroszovej
V talianskom Castiglione della Pescaia
boli v dňoch 9. – 11. mája na programe preteky prvého kola UCI Svetového pohára
v cestnej paracyklistike. Z našich reprezentantov dosiahla najlepšie umiestnenie v cestných pretekoch handbikerka Anna Oroszová
(WH3), ktorá skončila na druhom mieste.
Najskôr bola na programe časovka, v ktorej tiež po veľmi dobrom výkone patrilo A.
Oroszovej 4. miesto. Tandem Vladislav
Janovjak – Róbert Mitošinka (skupina MB,
zrakovo postihnutí) skončil na 8. mieste
a Ľubomír Jančí (MT2, tricykel) bol 13.
Menej sa darilo Danielovi Kukľovi a Petrovi
Šelingovi (obaja MH4, handbike), ktorí
v časovke skončili na 25., resp. 28. mieste.
V sobotu 10. mája na cestných pretekoch
s hromadným štartom okrem už spomínaného striebra A. Oroszovej skončil Ľ. Jančí
medzi tricyklami dvanásty, D. Kukľa obsadil
23. miesto a Peter Šelinga pre defekt preteky nedokončil. Tandem Janovjak – Mitiošinka štartoval v nedeľu a obsadil 13. miesto.
ŠPORTOVÉ PODUJATIE
PARALYMPIONIK
ROMAN VÉGH
SLOVENSKO SA BUDE UCHÁDZAŤ
O USPORIADANIE MS ALEBO ME
Slovakia Open 2014
dopadla na výbornú
Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave sa v dňoch 13. – 18. mája uskutočnilo
najväčšie podujatie v športe zdravotne znevýhodnených na území Slovenska – SLOVAKIA
OPEN 2014 v stolnom tenise. Turnaj, na ktorom štartovalo 282 hráčov z 35 krajín, medzi
nimi aj 19 slovenských reprezentantov, bol jednou z posledných previerok pred svetovým
šampionátom, ktorý sa uskutoční v septembri v čínskom Pekingu.
Bratislava privítala už XVI. ročník
turnaja, ktorý sa zrodil ešte za čias
spoločnej ČSFR a jeho prvá edícia sa
odohrala v novembri 1992 ešte pod
názvom Medzinárodné majstrovstvá
Slovenska v stolnom tenise telesne
postihnutých a vozičkárov. Dejiskom
bola piešťanská športová hala. Bolo
to obdobie, v ktorom sa začala formovať samostatná organizačná štruktúra slovenského stolného tenisu
a vznikali nové kluby, samozrejme,
v nadväznosti na všetko pozitívne, čo
priniesla spoločná reprezentácia
Čechov a Slovákov.
Jeho zakladateľkou bola dnes už
zosnulá, bývalá úspešná reprezentantka Mária Pillárová, ktorá spolu
s ďalšími členmi ŠK Kúpele Piešťany
s finančnou pomocou Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
ako aj Mestského úradu v Piešťanoch
zorganizovala podujatie, na ktorom
štartovalo celkovo 77 hráčov zo siedmich krajín, prevažne zo stredoeurópskeho regiónu.
V ďalšom období sa v rámci niektorých rokov turnaj nekonal, pretože na základe dohody sme sa striedali v jeho organizácii s Rakúšanmi.
V roku 1999 sme však boli v Piešťa-
noch organizátormi majstrovstiev
Európy, na ktorých okrem iných
úspechov získal svoj premiérový titul
Ján Riapoš. Od roku 2004 sa už turnaj organizuje každoročne a má
pevné miesto v kalendári všetkých
hráčov svetovej špičky.
Rok 2012 možno nazvať rokom
zmeny. Organizátori boli po dlhých
rokoch nútení opustiť z dôvodu
rekonštrukcie zimného štadióna Piešťany a prvýkrát sa tak dejiskom
tohto podujatia stala Bratislava, kon-
krétne zrekonštruovaný Zimný štadión Ondreja Nepelu. Na ňom sa
v tomto roku odohral turnaj s faktorom 40 (vyšší ranking už majú iba
ME, MS a PH) už tretíkrát.
Popri vysokom počte hráčov
z celého sveta, ktorí si prišli vylepšiť
bodovú bilanciu nielen na MS
v Číne, ale aj na PH Rio 2016, sme
privítali aj 97 členov ich sprievodu.
Najviac hráčov prihlásila Čína - 29,
hneď po nej nasledovalo domáce
Slovensko (20, ale Marián Kamien sa
napokon pre chorobu odhlásil). Ďalšie početné výpravy vyslali do hlavného mesta SR Brazília (17), Poľsko
(15) a Francúzsko (14). Na turnaji
boli zastúpené všetky kontinenty
s výnimkou Austrálie. Najviac hráčov bolo z Európy a Ázie, prišlo však
aj veľa reprezentantov z amerického
kontinentu a vďaka Egyptu nechýbala ani Afrika. Po dlhšom čase štartovali na turnaji aj mentálne postihnutí hráči v skupine TT11 (9 žien,
18 mužov).
Slovensko reprezentovali Martin
Polkoráb, Martin Barbierik (TT1),
Ján Riapoš, Martin Ludrovský, Rastislav Revúcky, Michal Babeľa,
Lukáš Kližan (TT2), Ján Koščo,
Bohuš Čabák, Adrián Prieložný,
Peter Macho (TT3), Peter Mihálik,
Andrej Mészáros (TT4), Gabriel
Csémy, Alexander Nagy (TT6),
Michaela
Maurérová
(TT7),
Richard Csejtey, Miroslav Jambor
a Jozef Kršiak (TT8). Realizačný
Ocenenie víťazov sa tohto roku prenieslo z haly do hotela Double Tree Hil- tím pôsobil v zložení Tomáš Varga
(vedúci), Ľuboš Dobrotka, Ján Lacton. Medailu odovzdáva generálny sekretár SPV Samuel Roško.
Dve podoby radosti – turecká a slovenská (Richard Csejtey s Jozefom Kršiakom)
16
Svetová elita stolného tenisu zdravotne znevýhodnených opäť zavítala
na Zimný štadión Ondreja Nepelu
v Bratislave.
PARALYMPIONIK
ŠPORTOVÉ PODUJATIE
Spoločná fotografia členov slovenského družstva na tomto turnaji.
kovič, Andrej Bardoň, Roman
Cibulka (tréneri).
Naši hráči napokon vybojovali päť
cenných kovov. V súťaži jednotlivcov
sa o ne postarali Ján Riapoš, Rastislav Revúcky a Michaela Maurérová.
Prvým dvom sa dokonca podarilo
zdolať aktuálnu svetovú jednotku,
resp. trojku vo svojej skupine. Riapoš
si totiž poradil v osemfinále s Francúzom Lamiraultom a Revúcky zdolal ďalšieho zástupcu krajiny galského kohúta Molliensa. Všetci stroskotali až na svojich semifinálových
súperoch. Zápas o tretie miesto sa od
začiatku roka 2013 nehráva a bronzové medaily získavajú obaja porazení
semifinalisti.
V tímovej súťaži pribudli na slovenské konto ešte dva bronzové kovy,
vďaka družstvám v skupinách TT2
a TT4. Trio Riapoš - Revúcky - Ludrovský podľahlo v semifinále česko španielskemu páru Suchánek - Sastre
1:3 a dvojica Mihálik - Mészáros nestačila na Turkov. Do štvrťfinále sa
ešte prebojovali Koščo s Čabákom
v TT3 (0:3 s Rakúskom) a trojica stojacich Csejtey - Jambor - Kršiak
(TT8), ktorá zostala na raketách Švédov (0:3).
Na záverečnom bankete v hoteli
Double Tree by Hilton boli už tretíkrát vyhlásení najlepšia hráčka a najlepší hráč turnaja. Cenu Márie Pillárovej si z Bratislavy odniesli Švédka
Anna-Carin Ahlquistová (TT3)
a Španiel Alvaro Valera (TT6).
Riaditeľ turnaja Ján Riapoš ho
zhodnotil nasledovne: „Som veľmi
rád, že výnimočnosť tohto podujatia
sa potvrdila aj v roku 2014. Slová
uznania, ktoré vyslovila technická
delegátka ITTF - PTT Christine Chee,
hlavný rozhodca Georgios Seliniotakis a jeho zástupca Ellio Corrado, ale
hlavne všetci zúčastnení na adresu
organizácie, že je to najlepší turnaj na
svete, sú tou správnou odmenou za
vynaloženú energiu a úsilie celého
organizačného výboru, ktorý rok pripravoval toto podujatie.
Myslím si, že šírenie dobrého
mena našej krajiny sa podarilo zabezpečiť u všetkých účastníkov, ktorých
jedinou pripomienkou bolo iba počasie, ale to sa, bohužiaľ, nedá zariadiť.
Na záverečnom bankete nechýbali ani cyklistickí virtuózi.
Riaditeľ turnaja Ján Riapoš poďakoval okrem iných aj technickej delegátke ITTF – PTT Christine Chee.
Kvalita turnaja a jeho výborná
organizácia nám dávajú obrovské
predpoklady, aby sme sa uchádzali
o organizáciu ME alebo MS. Veľké
šance uspieť v kandidatúrach nám
potvrdil aj technický riaditeľ turnajov
ITTF – PTT Gorazd Vecko. MS sa
konajú raz za štyri roky a keďže teraz
v septembri ich organizuje Čína, Slovensko sa bude uchádzať o usporiadanie tých najbližších v roku 2018.
Rád by som touto cestou poďakoval všetkým členom organizačného
výboru, dobrovoľníkom, rozhodcom
a podporovateľom nielen tohto turnaja, ale i celého slovenského paralympijského športu, že nám pomáhajú pri
šírení dobrého mena Slovenska, ale
najmä pri motivácii mladej generácie
prostredníctvom športu“.
Pred MS v Číne čaká ešte našich
reprezentantov turnaj Romania Open
v Kluži (12. – 15. júna) a záverečné
sústredenie na doladenie formy.
Držme im preto palce, aby v Pekingu
dosiahli čo najlepší výsledok a urobili rozhodný krok smerom k účasti
v Riu 2016.
FOTO ROMAN BENICKÝ
VIAC INFO NA
WWW.SO-TABLETENNIS.COM
Ceny Márie Pillárovej pre najlepšiu hráčku a hráča pripadli Švédke Ahquistovej (úplne
vpravo) a Španielovi Valerovi (v strede). Odovzali im ich Gorazd Vecko a Alena Kánová.
17
PARALYMPIONIK
ROZHOVOR
STANO ŠČEPÁN
Verím
silným príbehom
Znie to priam neuveriteľne. V časových súradniciach možno aj trochu
nostalgicky. Pred 35 rokmi som si u neho „overoval“ svoje hodnotenia
súťažných pesničiek Bratislavskej lýry. Isto aj vďaka jeho povzbudeniu
mali vtedy moje recenzie hudobného festivalu britkosť aj dobrú odozvu. Riaditeľ FORZA MUSIC/OPUS JÚLIUS KINČEK mal totiž vždy
dobré uši, triezvy nadhľad, ale aj cit diplomata. Nielen v hudbe, ktorá
je jeho celoživotnou láskou...
po dvadsiatich rokoch robiť
rovnako dobre, či ešte lepšie,
ako kedysi. Ani jedna z podmienok nie je splnená.
ČAS HITOV
V roku 1979 sme boli
obaja ešte v študentských
rokoch. Ty si však už vtedy
naznačoval svoj budúci
autorský potenciál. Postupne si Petrovi Nagyovi, skupine Team aj ďalším interpretom napísal desiatky
hitov. Mnohé z nich sa aj po
desaťročiach stále hrávajú.
Napríklad Držím ti miesto.
Komu dnes držíš v živote
miesto okrem svojej rodiny?
Nezačali sme najľahšou
otázkou... V prenesenom slova zmysle držím palce, a povzbudzujem vždy ľudí, s ktorými v danom období svojho
života spolupracujem. Či už
to boli v minulosti interpreti
populárnej hudby, s ktorými
som robil ako autor aj ako
producent, alebo dnes sú to
skôr kolegovia. „Držím miesto“ ľudom, ktorí boli a sú
pracovne blízko pri mne.
Bolo mi jasné, že keď sa bude
dariť im, bude sa aj mne.
A naopak...
V časoch rastúcej popularity Petra Nagya a prieniku skupiny Team na našu
hudobnú scénu sa im aj
tebe nadmieru darilo. Nechýbajú ti tie krásne časy,
keď sa takmer každá pesnička zo dňa na deň menila
na veľký hit?
Chýbajú aj nechýbajú.
Zdanlivo ide o nejasnú odpoveď. Lenže na to, aby som
teoreticky znova mohol začať
skladať dobré pesničky, by
muselo byť splnených niekoľ-
18
JÚLIUS KINČEK
Narodil sa v roku 1957 v Bratislave.
Desať rokov chodil do ĽŠU na husle, po
gymnáziu šiel na VŠMU v Bratislave odbor hudobná teória. V hudobnej
brandži prerazil najmä ako producent
a autor hudby. Stál za albumami Petra
Nagya, skupiny Team, sólovými projektmi Paľa Haberu, spolupracoval
s množstvom iných interpretov (Marta
Kubišová, Aya, Money Factor, Janek
Ledecký, MC Erik a Barbara a ďalší). Do
konca augusta 2007 bol predsedom
Výboru Slovenského ochranného zväzu
autorského (SOZA), v súčasnosti je riaditeľom
spoločnosti
FORZA
MUSIC/OPUS.
ko podmienok. Prvá napríklad v tom, že by som musel
intenzívne spolupracovať
s dobrými interpretmi. Druhá
spočíva v tom, že by som
nemohol robiť nič iné. Dobrá
hudba si vyžaduje celého človeka. A tretia podmienka musel by som byť sám presvedčený, že to dokážem aj
Takže návrat „hitmakera“ nehrozí?
Robiť to polovičato, len tak
popri iných povinnostiach, to
nejde. Zhodou okolností sme
to nedávno rozoberali s Paľom Haberom a pociťuje to
podobne. Hoci on je stále –
na rozdiel odo mňa - v aktívnom móde. Konštelácia nášho nastavenia a podmienok
okolo nás je dnes už iná, než
pred dvadsiatimi rokmi. Nechcem klamať sám seba ani
nikoho iného. Samozrejme,
že mi to občas chýba a z času
na čas sa dohovárame, či
neskúsime prísť s novými
skladbami. Sú to však skôr
len latentné, akademické
debaty. Čím nevylučujem, že
sa niekedy niečo také nestane. Vravíme si, že možno by
sme mohli niečo spolu „spáchať“, keď k tomu bude príležitosť... a zatiaľ nebola.
TISÍCE
KILOMETROV
V SEDLE
Ďakujem pekne. Na amatérskeho športovca je to
riadne sústo...
Priznávam, že počítam nielen kilometre najazdené vonku, ale aj rotoped. Keď je totiž
vonku mínus 20 stupňov Celzia, nie som z tých, čo sa hrnú
do mrazu za každú cenu. No
svoje si „odjazdím“, hoci aj
doma. Moja druhá láska má
bližšie k hudbe. Je to audiofília. Mám rád, keď mi idú do
hlavy pekné zvuky. Presnejšie - pekné hudobné zvuky.
Som slúchadlový audiofil.
Pritom tieto dve veci sa dajú
pekne spojiť. Na bicykli sa dá
ísť so slúchadlami. Samozrejme tak, aby som registroval,
čo sa deje okolo mňa.
denne na bicykel, v dôsledku
pracovnej vyťaženosti, zo
zdravotných dôvodov, prípadne som niekde odcestovaný, po pár dňoch mi cyklistika začne intenzívne chýbať.
Čo ťa k nej pritiahlo na
začiatku?
Začal som len tak, sám
neviem prečo. Do štyridsiatky ma to až tak nebralo. Spomínam si však, ako mi nebohý svokor v polovici 80.
rokov pomohol kúpiť favorit.
Na tú socialistickú dobu špičkový bicykel. Pár rokov doma len tak ležal, no postupne
som ho začal využívať a chytilo ma to. Dnes už mám štyri
bicykle a kopu príslušenstva,
ktoré stále „upgradujem“.
Aké sú tvoje ďalšie životné lásky? Okrem rodiny
a hudby?
Jednou z mojich naozajstných záľub, ktorá nemá
s hudbou nič spoločné, je
cyklistika. Trúfnem si smelo
povedať, že som vášnivý cykJe to už zakódovaný nálista. Ročne najazdím osem vyk? Denná potreba orgaJe lákavé byť na bicykli
až deväťtisíc km, čo nie je nizmu?
sám, vyvetrať si hlavu?
ohurujúce číslo, ale nie je to
Určite. Je v tom aj snaha
Áno. Už to trvá viac ako
ani málo.
15 rokov. Keď nemôžem byť sám. Nie som výhonkom
PARALYMPIONIK
módnej vlny. O šport som sa
vždy zaujímal, no nezačal
som jazdiť vďaka Pretekom
mieru ani vďaka úspechom
Petra Sagana. Cyklistika mi
aj zdravotne pomáha. Keď
denne alebo takmer denne
hodinu - dve šliapeš na bicykli, cítiš sa lepšie než keby si
presedel dve hodiny pri pive
a pri klobáse v krčme. Motivácia je teda zrejmá. V našom
veku je pohyb a zdravie dôležitá vec. V každom veku je to
dôležité, no v našom ešte dôležitejšie. A k tomu krásne resetovanie hlavy... Keď musíš
ťahať, cítiš endorfíny, hlava sa
resetne sama od seba. Nemusím sa vôbec nútiť. Múdri
psychológovia vravia, že človek si musí nájsť chvíľu, keď
sa cíti spokojný a šťastný. A ja
sa tak na bicykli cítim.
Neprichádzajú v tej pohode na bicykli aj hudobné
nápady?
To nie je také jednoduché.
Pochopiteľne, človek, ktorý
má na to schopnosti, môže
dostať dobrý melodický nápad kdekoľvek. No musí si ho
aj zapamätať. Jeden z najúspešnejších motívov pesničky
- Až sa znova narodím - mi
prišiel na um na ulici a tvorba
skladby trvala krátko. Podobne základnú tému pesničky –
Aj tak sme stále frajeri – som
si prvý raz začal pospevovať
v Prahe. Často však dobrý
nosný motív hľadáš s podstatne väčšou námahou.
NERIADENÁ
STRELA
Vydavateľstvo Forza Music siahlo po životnom príbehu Jána Riapoša, ktorý
je predsedom Slovenského
paralympijského výboru.
Po autonehode je už roky
na vozíku. Cielene?
Ten nápad sa zrodil v komunikácii medzi mojou manželkou, ktorá je našou knižnou editorkou a autorkou
Evou Bacigalovou. Presvedčili respondenta i mňa a o pár
dní už bude knižka na svete.
Prostredníctvom nej som sa
dostal bližšie k paralympijskému hnutiu aj k silnému
príbehu pána Riapoša.
Má podobný knižný titul
šancu na úspech?
Nie som prorok a nechcem
ani rozoberať mieru jej obchodného potenciálu. Kniha
sa môže správať ako neriadená strela. Nemusí zaujať všet-
ROZHOVOR
poruje slovenských paralympionikov. S akým zámerom?
To je skôr otázka na ľudí,
ktorí so SPV už dlhšie úzko
spolupracujú. Tá naša spolupráca cez vydavateľstvo
Forza Music a OPUS aktuálne len začína.
kých, no môže byť nečakane
úspešná. Je to nevyspytateľné, uvidíme.
Po tom, čo som si ju prečítal, môžem potvrdiť, že potenciál v nej určite je. O tom
nemám pochybnosti. Isteže,
je veľa kníh aj pesničiek
s dobrým potenciálom, čo
ešte neznamená, že úspešne
vstúpia do mediálneho sveta
a aj vďaka tomu zožnú
úspech. Táto kniha však zobrazuje autenticky a špecificky jedinečný životný príbeh.
Je silný, príťažlivý a je dobre
napísaný. Nie je štylizovaný
a chvíľami je až dojímavý.
Z pochopiteľných dôvodov.
Ak platí rovnica, že silné
a dobre podané príbehy sú
pre ľudí atraktívne, potom by
knižka o Jánovi Riapošovi
mohla mať úspech.
Je to tvoj prvý kontakt so
zdravotne znevýhodnenými
športovcami?
So športovcami áno, no
veľmi podobný osud má aj
Marika Gombitová. Aj ona
má za sebou autonehodu,
trvalé následky a vyrovnávanie sa s nimi. S Marikou
som v profesionálnom a aj
v občasnom ľudskom kontak-
te nepretržite odkedy sa jej to
stalo. Cez ňu už dlho vnímam
húževnatosť a vôľu, s akou
bojujú hendikepovaní ľudia
so svojím postihnutím. Čo sa
týka športovcov, nepoznal
som v minulosti žiadnych.
Okrem Pistoriusa a Riapoša,
ktorý je superúspešným
štvornásobným paralympijským víťazom. Je to niečo
úžasné. Vrátane spôsobu
a motivácie, s ktorou sa presadil.
Otázka znie, čo ťa
v takýchto prípadoch ľudí
na vozíku ako je Marika
Gombitová alebo Ján Riapoš skôr osloví. Súcit alebo
obdiv?
Je to kombinácia obidvoch.
Súcit je však nebezpečné
slovo. Skôr by som hovoril
o pochopení pre zdravotný
hendikep. Len čo som
v intenzívnejšom kontakte so
zdravotne znevýhodnenými,
o to skôr sa im snažím
pomôcť. Pri otváraní dverí
v obchode, pri pokladni,
v prepúšťaní svojho miesta
a podobne. Je mi to prirodzené. Súčasne je tam však aj
veľmi silný obdiv. Sila akceptovania osudu a schopnosť
Vieš si predstaviť jej
pokračovanie?
S Jánom Riapošom určite.
Je silným magnetom. Ak
nájdeme akýkoľvek priesečník aktivít, ktoré sú naviazané
na jeho osobu, môžeme hľadať formu spolupráce.
V knihe menuje kopu spolupracovníkov. Pre mňa sú to
nové mená. Majú rôzny charakter zdravotného postihnutia. Rád ich postupne spoznávam.
vyťažiť z neho maximum na
ceste za v rámci možností
plnohodnotným životom – to
sú inšpirujúce motívy. Sám
Ján Riapoš v knihe Evy Bacigalovej priznáva, že „vďaka“
svojmu zdravotnému znevýSledoval si paralympijské
hodneniu dokázal v živote hry v Soči, prípadne v Lonobjaviť aj to, čo by nikdy dýne?
v plnom zdraví neobjavil.
Priznávam, že nie. O Riapošovi sa nedalo nevedieť.
Takže aj inšpirácia nielen O to viac, že mal vzťah s Ivepre ľudí s postihnutím?
tou Radičovou. Samozrejme,
On sa netajil, že jeho prí- vedel som aj o jeho športobeh má aj motivačný ná- vých úspechoch. Súťaže na
boj. Napokon prednáša, ve- hrách som však nesledoval.
die Slovenský paralympijský Napriek tomu ma fascinovali
výbor, prezentuje sa v mé- slabozrakí a nevidomí lyžiari
diách. A darí sa mu motivovať s navádzačmi. To si neviem
ľudí s podobným osudom ani predstaviť, čo zažívajú na
veľmi dobre. Pritom je to tro- svahu. Párkrát som ich videl
chu tenký ľad. Ľahko by v spravodajských šotoch. Ich
mohol skĺznuť k sentimentali- odvaha a schopnosť zabojote, k neúprimnosti. Tu sa to vať sú úžasné. Škoda, že ich
nestalo, verím jeho každému mediálna podpora vo viaceslovu. Nie je to póza, neštyli- rých slovenských médiách
zuje sa, nevnáša nič umelé do nie je taká silná, ako záujem
svojho príbehu. Nepochybne o olympionikov.
aj vďaka tomu, čo už dosiaNa druhej strane aj vďaka
hol, no hlavne vďaka tomu, Riapošovi sa z hľadiska štátaký je.
nej reprezentácie výsledky
olympionikov a paralympionikov hodnotia rovnocenne.
FASCINOVANÝ
A skutočnosť, že to niektorí
LYŽIARMI
ľudia zatiaľ takto nevnímaForza už dlhodobo pod- jú, je odrazom hodnôt celej
spoločnosti. V Amerike je
rovnocenný prístup samozrejmý. Nielen na športových podujatiach, celkove.
Verím, že sa k tomu postupne
prepracujeme aj u nás. Ak
k tomu knižka o silnom príbehu Jána Riapoša pomôže splní to jeden z jej účelov. Aj
preto, že ide poriadne do
hĺbky.
Napriek rokom, ktoré sme
sa s Julom Kinčekom nevideli, sa hodnotovo ani ľudsky
vôbec nezmenil. Radosť stretávať takých ľudí, ktorí rozumejú životu a veria silným
príbehom.
FOTO
ROMAN BENICKÝ
19
PARALYMPIONIK
RÔZNE
„Ping - pong“ opäť spojil paralympionikov,
študentov a diplomatov
Vo štvrtok 22. mája sa vo foyer
Strojníckej fakulty STU v Bratislave
uskutočnil už piaty ročník podujatia
„Ping pong bez bariér 2014“. Víťazstvo si napokon odnieslo družstvo
v zložení Peter Macho, František
Palčák, Peter Lovaš a František
Hajko, ale akcia priniesla radosť
z pohybu a športových zápolení všetkým jeho aktérom, ktorí sa už tešia
na šiesty ročník. Večer vyvrcholila
recepciou v rezidencii britskej ambasády pod Slavínom.
V tomto tradičnom turnaji súťažilo
osem tímov zložených zo štyroch
členov – študenta, pedagóga, slovenského paralympionika a zamestnanca britskej ambasády. Zorganizovali
ho Slovenský paralympijský výbor,
Strojnícka fakulta STU, Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Severného Írska a Študentský cech strojárov SjF STU. Podujatia, ktorého cieľom je pomôcť prelomiť všetky bariéry, sa zúčastnili aj
chargé d’affaires britského veľvyslanectva Gill Fraser, dekan Strojníckej
fakulty STU Ľubomír Šooš a predseda SPV Ján Riapoš.
Trnavské lákadlá: Welch, Cattaneo, Gergely
Tenisový klub Empire v Trnave
bude hostiť v dňoch 19. – 22. júna už
XXI. ročník turnaja SLOVAKIA
OPEN 2014 v tenise na vozíku.
Organizátori privítajú vlaňajších
obhajcov prvenstiev v hlavných súťažiach Fréderica Cattanea (Francúzsko, aktuálne 11. hráč sveta)
a Nemku Biancu Ostererovú (15.).
Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho
kraja Tibora Mikuša.
Prvýkrát sa v mužskej súťaži predstaví zástupca USA (bývalá dlhoročná svetová jednotka Steve Welch,
momentálne 21. ) a Afriky (Boukartacha Lhaj z Maroka). Nebudú chýbať tradiční účastníci, patriaci do svetovej špičky - Martin Legner (Rakúsko, 20.) a Tadeusz Kruszelnicki
(Poľsko, 24. ), ani českí reprezentanti Michal Stefanu (58.) a Miroslav
Brychta (59.).
Slovensko bude reprezentovať
štvorica Marek Gergely (v hlavnej
súťaži, 96. miesto), Tomáš Masaryk,
Lukáš Kovačič a Viktor Janotka
v druhej súťaži. Zaujímavý je najmä
návrat účastníka PH 2008 Mareka
Gergelyho.
Turnaj ITF 3 Series v Trnave,
ktorý organizujú Slovenský paralympijský výbor a Slovenský zväz
telesne postihnutých športovcov
v spolupráci so Slovenským tenisovým zväzom a ITF, má celkovú
dotáciu 10 000 USD a bude na ňom
štartovať 50 hráčov z 21 krajín.
V ženskej súťaži je prihlásený rekordný počet účastníčok - 18.
Všetkých srdečne pozývame, aby
prišli povzbudiť slovenských reprezentantov. Finálové zápasy turnaja
sú na programe v nedeľu 22. júna
dopoludnia.
POZVÁNKA
NA XXVI. ŠPORTOVÉ
HRY NRC KOVÁČOVÁ
Slovenský paralympijský
výbor a Národné rehabilitačné centrum (NRC)
Kováčová vás pozývajú
na XXVI. športové hry,
ktoré sa uskutočnia
v dňoch 12. – 13. júna
2014 v areáli NRC
Kováčová.
Program otvoria
v prvý deň o 8. hod.
príhovory hostí a už
tradične prelet letky
a zoskok parašutistov zo SKY
clubu Sliač. Po dopoludňajších
športových disciplínach, ktorých
súčasťou bude aj motivačná ukážka basketbalu, sa o 13. hod. začne
kultúrno - spoločenský program.
V rámci neho sa na terase uskutoční krst knihy Jána Riapoša
a Evy Bacigalovej „Mal som
(vždy) šťastie“. Program bude
pokračovať jazdou okolo areálu
v rámci XII. ročníka kampane
„Na kolesách proti rakovine“,
autogramiádiou a besedou ku
krstu knihy v kinosále a štvrtkový
program uzavrie hudobné vystúpenie Roba Opatovského. V piatok budú dokončené športové
súťaže, vyhlásenie výsledkov
a ocenenie víťazov.
Diagnostické centrum profesora Hamara prispieva k zvýšeniu
výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie
Vedeckovýskumné aktivity na Fakulte telesnej výchovy
a športu Univerzity Komenského v Bratislave sa v minulosti realizovali v rámci
viacerých pracovísk, počnúc
Kabinetom telesnej výchovy
a mládeže v roku 1965 až po
Ústav vied o športe. Po jeho
zániku v roku 2005 rezonovala potreba opätovnej
podpory vedeckovýskumnej
činnosti na fakulte. Dekan,
profesor PaedDr. Miroslav
Holienka, Ph.D., prišiel
s myšlienkou vytvorenia
Diagnostického centra športu.
Výsledkom jeho iniciatívy
a úsilia sú zrekonštruované
priestory v budove fakulty,
ktoré boli poskytnuté na jeho
zriadenie. Centrum je pomenované po Prof. MUDr. Dušanovi Hamarovi, Ph.D. za
20
jeho celoživotný prínos vo
vývoji zariadení na posudzovanie a rozvoj trénovanosti
športovcov i bežnej populácie a za zavedenie “Diagnostiky trénovanosti” ako povinne voliteľného predmetu
na Fakulte telesnej výchovy
a športu UK. Hlavným cieľom Diagnostického centra
profesora Hamara je podpora vedeckovýskumných aktivít v oblasti vied o športe
a ich prepojenie s praxou.
Vývoj nových diagnostických a tréningových metód
a ich aplikácia do oblasti
športu, rehabilitácie či klinickej medicíny môže prispieť nielen k zvýšeniu
výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie, ale aj zviditeľniť vedy
o športe v očiach verejnosti.
Pracovníci Fakulty disponujú dlhoročnými skúsenos-
ťami v oblasti posudzovania
funkčných schopností nielen
športovcov, ale aj bežnej
populácie a pacientov so
zhoršenou telesnou zdatnosťou, ako aj odbornou interpretáciou výsledkov funkčných testov s ohľadom na
potreby praxe.
Snahou DCpH je ďalší
vývoj moderných diagnos-
tických zariadení a metód
a ich uplatňovanie pri posudzovaní úrovne trénovanosti
a riadení športového tréningu. Jednou z možností ako
toto dosiahnuť je účasť na
riešení domácich a medzinárodných projektov. Veríme,
že úspešnou prezentáciou
výsledkov práce sa Diagnostické centrum profesora
Hamara pri FTVŠ UK stane
uznávaným doma i v zahraničí.
Diagnostické
centrum
profesora Hamara pozostáva
zo siedmich laboratórií: biochemické, dynamometrické,
funkčné, senzomotorické,
somatometrické, vývojové
a analýzy herného výkonu.
Výnimočnou črtou DCpH je
testovanie zohľadňujúce špecifické podmienky jednotlivých športov. Motorické
schopnosti je možné posudzovať aj na športoviskách
s využitím prenosných diagnostických zariadení. Nezabúda sa ani na posudzovanie telesnej zdatnosti bežnej
populácie, jedincov po poraneniach a vybraných skupín
pacientov.
Prof. Mgr.
Erika Zemková, Ph.D.
zástupkyňa riaditeľa DCpH
INFOSERVIS
PARALYMPIONIK
Napísali, povedali o nás
V reklamnom spote
im hovoria paranormálni hrdinovia. On je jedným z nich. Dvadsaťdeväťročného Mareka Hlavinu pripravila rakovina
o časť pravej nohy, ale
napriek tomu z neho
vyžaruje obrovské množstvo pozitívnej energie.
Minulý týždeň si odkrútil premiéru na Zimných
paralympijských hrách v Soči, kde jazdil na snouborde. Čo ste si pomysleli, keď ste v štrnástich prišli o časť nohy. Nadávali ste na osud? „Na
osud nie, spočiatku skôr na lekárov. Ale oni za to nemôžu. Na začiatku
sa to asi nedalo presne identifikovať. Spadol som na schodoch z bicykla,
mal som otras mozgu, zlomený nos, ale s nohou nič. Asi po mesiaci mi
však začala noha opúchať, mal som na členku hrčku citlivú na dotyk.
Chirurgovia mi povedali, že to je výron, dôsledok toho pádu. Tak mi dali
nohu do dlahy. Po pol roku mi ju dali dolu a pozerajú, že noha je fialová, krvavá. Poslali ma do Bratislavy na vyšetrenie, kde mi presvietili
cievy. A povedali mi, že je to rakovina a časť nohy pod kolenom musí ísť
preč.“
Uvedomovali ste si v takom mladom veku, ako sa váš život zmení?
„Ani nie. Najviac som sa bál, že už nebudem môcť jazdiť na kolieskových
korčuliach, ale povedali mi, že dostanem protézu, s ktorou sa dá všeličo
robiť. Spočiatku som im neveril. Rok a pol po operácii som si však na
skúšku obul korčule a išlo mi to, hoci prvá protéza dobre nedržala. Keď
som spravil salto, noha mi aj s korčuľou odletela. Tak som korčule odložil a vysadol som na bicykel. Ale musím priznať, že môj život sa poriadne zmenil. Vlastne ja som sa zmenil. Dovtedy som bol, akoby som to
povedal, taký ,hajzlík‘. V škole som sa bil, nemal som rád dievčatá, ťahal
som ich za vlasy. Po operácii som skrotol. V nemocnici som zažil rôzne
veci. Zomrelo mi pár kamarátov a to človeka zmení. Začne život trochu
inak vnímať a viac si ho vážiť.“ Aké máte dojmy z paralympiády? „Otvárací ceremoniál bol úžasný. Obrovská loď, ktorá prešla cez celý štadión
ma ohúrila. To som nečakal, paráda. Najskôr som si myslel, že budem
mať pred súťažou trému, ale tá opadla na prvom tréningu. Objavil som
novú techniku, zlepšil som sa. Premiéra podľa mňa dopadla celkom
dobre. Škoda poslednej jazdy, kde ma na trati trošku podšmyklo a stratil
som nejaké sekundy. Mohol som skončiť ešte o dve miesta vyššie.“
Pravda; 22. MARCA
mám pocit, ako keby tá lukostreľba si našla mňa. Keď sa pozrieme spätne do histórie, tak môžeme vidieť, že luk bol stále ako zbraň. Bol považovaný za zbraň a je to skutočne dosť presná zbraň, určite bude vidno
na tých záberoch, že sa dokážem trafiť z päťdesiatich metrov, ja neviem,
REFLEX – TV Markíza, 16. APRÍLA
do jedného pomaranča.“
Po pauze z úvodu tohto roka sa stolný tenista, vozičkár Rastislav Revúcky dostáva do hernej pohody. Na ostatnom Slovakia Open, ktoré prebehlo v polovici mája v Bratislave, získal medzi jednotlivcami i v družstvách bronz. Do pavúka nastupoval ako druhý zo skupiny a hneď
v prvom kole sa stretol so svetovou trojkou Francúzom Molliensom.
Zdolal ho 3:2. V štvrťfinále ho potom čakal Číňan Gao Yan Ming, ktorého porazil rovnako 3:2. Cesta do semifinále bola otvorená. V ňom ho
čakal Kórejčan Cha Soo Yong. Obaja sa už stretli viackrát, naposledy
minulý rok na Korea Open. Vtedy ho Revúcky zdolal vo finále dvojhry,
ako aj v súboji družstiev. Ďaleko od víťazstva nebol ani teraz. „S týmto
súperom sa striedame vo víťazstvách, raz vyhrá on, raz ja. V piatom sete
som už viedol 5:2, no potom som podcenil a pokazil ľahké lopty a bolo 5:6. V závere mi potom neprešla jedna lopta a set tak skončil 9:11,“
uviedol. Spolu s Jánom Riapošom, ktorý podľahol Poliakovi Czuperovi,
skončil na treťom mieste. Aj keď to nebolo finále, Revúcky je so svojím
účinkovaním spokojný. „Som hlavne rád, že som dobre zvládal koncovky zápasov, kde som zdolal Molliensa i čínskeho hráča Gaa. Škoda toho
malého zaváhania v piatom sete v semifinále, po ktorom som stratil sľubný náskok. Celkovo som však so svojou hrou spokojný, hlavne ak zoberiem do úvahy tréningový i zápasový výpadok zo začiatku roka,“ uvieKorzár; 29. MÁJA
dol.
Úspešní zdravotne postihnutí lyžiari hodnotili sezónu, ktorá vyvrcholila paralympijskými hrami v Soči. Na nich si vylyžovali 7 medailí, takže
vyhodnotenie sezóny v hoteli Patria na Štrbskom Plese, kde sa vďaka
pochopeniu riaditeľa Jozefa Bendžalu koná od roku 1998, prebehlo v príjemnej atmosfére. Podľa očakávania sa najúspešnejšou lyžiarkou nielen
skončenej sezóny, ale za ostatných 20 rokov, stala Henrieta Farkašová
s navádzačkou Natáliou Šubrtovou. Jakub Krako s navádzačom Martinom Motykom získali v Soči zlato a striebro. „Tieto vyhodnotenia dokazujú, že sme na vrchole a dúfam, že na vrchole ešte dlho budeme,“ povedal Jakub. Strieborní boli Miroslav Haraus s Marošom Hudíkom. Bronzovú medailu, už svoju druhú paralympijskú, si zo Soči priviezla Žilinčanka Petra Smaržová. „Po posledných dvoch rokoch, najmä výsledkoch
vo Svetovom pohári, som v Soči nemala medailové ambície. Bronz zo slalomu bol preto pre mňa príjemným prekvapením. Nakopol ma potom aj
do obrovského slalomu, kde som si začala trúfať. Vyšlo to nakoniec na
piate miesto. Som spokojná,“ povedala. Predseda zväzu zdravotne
postihnutých lyžiarov Karol Mihok osobne poďakoval všetkým partneŽilinský večerník; 6. MÁJA
rom a sponzorom.
V hlavnom meste sa konal štvrtý ročník celoslovenského Turnaja belasého motýľa v hre boccia. Do športového centra AircraftSportHouse
prišlo celkom 52 telesne postihnutých športovcov, medzi nimi aj hráči
z Česka a Poľska. „Boccia je šport vhodný pre ľudí pohybujúcich sa na
mechanických alebo elektrických vozíkoch. Najlepší hráči Slovenska sa
pravidelne zúčastňujú svetových a európskych vrcholných podujatí,“
vysvetlil Jozef Blažek z Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR.
Na minuloročných majstrovstvách Európy získal zlatú medailu Samuel Andrejčík a bronzovú tím Lukáš Baláži, Róbert Mezík, Jakub
Nagy a Tomáš Kráľ. Turnaja sa zúčastnili aj siedmi hráči z Českej repubsme.sk, 3. MÁJA
liky, z nich piati sú reprezentanti svojej krajiny.
„Viete, čo má spoločné Imrich Lyócsa a hrdina Oliver Queen zo seriálu Arrow? Luk a šíp. Novodobí hrdinovia vymenili strelné zbrane za klasiku. Štýl Robina Hooda je späť. Na priblíženie tematiky lukostreľby sme
si privolali odborníka. Paralympionik Imrich Lyócsa si vystrieľal skutočne nejedno ocenenie.
Dokonca aj to najväčšie
– zlato z paralympiády.
Vymenovať všetky medaily a poháre nebolo jednoduché.“ Imrich
Lyócsa, športovec, paralympionik: „Páčilo sa mi
to, ako strieľanie všeobecne. Ako každý chlapec, každému chlapcovi
sa páči streľba, ale stále
22
Olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová si prevzala v pondelok z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča najvyššie štátne vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za významné zásluhy o rozvoj slovenského športu a šírenie dobrého mena krajiny v zahraničí. Rovnaké
ocenenie dostala aj paralympijská víťazka Henrieta Farkašová. Na slávnosti nechýbali ani predsedovia Slovenského olympijského výboru a Slovenského paralympijského výboru František Chmelár a Ján Riapoš. Farkašová bola najúspešnejšou slovenskou športovkyňou na zimných paralympijských hrách v Soči, kde jej zavesili na krk dve zlaté a jednu bronzovú medailu. „Bola som prekvapená a potešená z tohto ocenenia. Má
to pre mňa veľkú cenu. Rozšírila som si v podstate medailovú zbierku aj
osporte.sk; 26. MÁJA
o tento vzácny kúsok,“ poznamenala.
Download

ZPH 2014 - Slovenský paralympijský výbor