from TRON
rozdíl je viditelný
vyhřívání kapaliny ostřikovačů čelního skla
“mění způsob, kterým
čistíte přední sklo, během celého roku
a za všech klimatických podmínek”
Heatshot poskytuje osvědčené a účinné
vyhřívání systému ostřikovačů čelního
skla *, které nabízí spotřebitelům bezpečnost a pohodlí za dostupnou cenu .
Ostřikovací kapalina se zahřeje během
30 sekund po nastartování motoru a
můžete ji nastříkat na čelní sklo prostřednictvím stávajících trysek ostřikovačů vozidla.
zima
léto
Ohřátá kapalina Vás nespálí, nehrozí
prasknutí čelního skla nebo poškození
laku vozidla .
Můžete říci sbohem škrábání ledu,
odmrazování čelního skla a frustraci z
nemožnosti používat stěrače k vyčištění
vašeho předního skla při řízení.
Heatshot systém zabíjí bakterie, které
přežívají v nádobách s otřikovací
kapalinou.
Systém se snadno a rychle instaluje do
všech vozidel (k dispozici je provedení
pro 12V a 24V).
Po instalaci systém čistí led, sníh,
mastnotu, ptačí trus a mrtvý hmyz z
čelního skla ,prodlužuje životnost
stíracích lišt stěračů.
rychle bez poškrábání
vyčistí přední sklo
eliminuje oslnění tím,
že odstraní opar a pruhy
minimalizuje tvorbu
ledu na stěračích
během jízdy
účinnějším čištěním skla
snižuje spotřebu ostřikovací kapaliny
používání ostřikování
a stěračů během jízdy,
které by jinak zmrzlo.
rychle rozpouští sůl
a silniční špínu
rozmrazuje ostřikovací
trysky
snižuje opotřebení
stěračů, prodlužuje
jejich životnost
výrazně účinnější než
studená kapalina, při
odstraňování bláta,
špíny, ptačího trusu,
mrtvého hmyzu a
mízy ze stromů
Stěrač po
použití s
OHŘÁTOU
kapalinou
Stěrač po
použití se
STUDENOU
kapalinou
Sytém ohřívání kapaliny ostřikovače je řešen dodatečnou
instalací do vozidla
Jednotka je jednoduše instalována do rozvodů ostřikovací kapaliny vozidla mezi zásobník
s ostřikovací kapalinou a ostřikovací trysky.
Jednotka začíná pracovat, pokud je nastartovaný motor a napětí baterie je vyšší než
13 V. Ostřikovací kapalina uvnitř ohřívací komory je ohřáta během cca 30 sec na
přednastavenou teplotu v rozsahu 55 C-60 C a tato teplota je udržována, pokud je vozidlo
nastartované.
Ohřátá kapalina je v ohřívací komoře vždy k dispozici a může být použita k čištění předního
kla. Pokaždé, když řidič aktivuje ostřikování předního okna, je během prvních tří vteřin
ohřátá kapalina ostřikovačem rozprášena na čelní sklo .
Během prvních tří vteřin je rozprášeno přibližně 50-60 cc kapaliny, což je považováno za
dostačující množství pro většinu aplikací
Jakmile se ohřívací komora vyprázdní, je okamžitě dočerpána další kapalina, tak, aby byla
k dispozici během 10-20 sec (v závislosti na okolních podmínkách).
Řidič může ostřikovat kolikrát chce, nejlepších výsledků je dosaženo, pokud je mezi jednotlivými cykly dodržen interval cca 20 sec.
Pro první ohřev kapaliny na přednastavenou teplotu využívá jednotka maximální výkon
50 A po dobu cca 30 sec, a pak ji udržuje v tomto teplotním rozsahu.
Průměrná spotřeba jednotky je méně než 2 A za hodinu.
PRODUKT
HEATSHOT - vyhřívání ostřikovací kapaliny
ROZMRAZOVAČ: Nefunguje po studeném startu. Neúčinný, dokud
není zahřátý motor. Neodblokuje přichycené stěrače a zmrzlé trysky
Ohřívá kapalinu během sekund. Uvolňuje přichycené stěrače, čistí a
rozmrazuje ostřikovací trysky
Vyhřívané stírací lišty: stírací gumy drhnou v nepříznivém počasí,
musí být často měněny. Nečistí přední sklo, nesetřou přimrzlé zbytky
ledu, nerozmrazí ostřikovací trysky. Nutnost napájet vyhřívané lišty z
cigaretového zapalovače.
Uvolňuje přimrzlé stěrače, udržuje gumové stěrky měkčí, čímž prodlužují jejich
životnost. Čistí čelní sklo, odstraňuje nahromaděný led, rozmrazuje a čistí
ostřikovací trysky. Ovládá se prostřednictvím stávajícího ovladače ostřikování.
Vyhřívané trysky: vyčistí ucpané trysky. Neohřívají kapalinu,
neodstraňuje led/sníh, neodstraňuje námrazu z čelního skla.
Okamžitě rozmrazí párou ostřikovací trysky, pak ohřívá ostřikovací
kapalinu k odstranění ledu/sněnu a námrazy z čelního skla.
Vyhřívání zásobníku s ostřikovací kapalinou : trvá dlouho,
než se zahřeje. Z některých nemrznoucích kapalin se po
každém zahřátí může odpařovat nemrznoucí složka, což
může mít za následek zamznutí zbytku kapaliny v ostřikovací
nádobě.
Ohřívá přesné množství kapaliny.
Vyhřívané čelní sklo : rozpuštění ledu a sněhu, trvá
podstatně déle než ohřátou kapalinou, nerozmrazuje trysky a
stěrače. Náročné na výměnu a instalaci.
Sníh a led rozpouští během několika sekund, rozmrazuje ostřikovací
trysky a stírací lišty, čistí čelní sklo během celého roku za všech
povětrnostních podmínek
Srovnávací tabulka
HEATSHOT
vyhřívaná
kapalina
účinný za jakéhokoliv počasí
odstraňuje hmyz a špínu
snižuje oslnění od slunce
zvyšuje účinnost stěračů
prodlužuje životnost stěračů
čistí zmrazky, námrazu skla
uvolňuje přimrzlé lišty
rozmrazuje a čistí trysky
Připraven k použití do 30 sec
škrabka
Vyhřívané
stírací
lišty
Vyhřívané
čelní sklo
Vyhřívané
trysky
Rozmrazovač
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
TRON spol s r.o., Přerovská 54a/666, Olomouc
tel: 603 87 20 10, www.laserline.cz
Download

Heatshot