Download

VZN č. 106 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych