slovenská
brána
www.slovenskabrana.sk
ČÍSLO 23
regionálny dvojtýždenník
ROČNÍK XXI. (LXI.)
1. DECEMBRA 2011
Cena 0,50 €
Actus Hominis
Mesto Tlmače organizuje v tomto roku po prvýkrát vo
svojej histórii slávnostný večer pod názvom Actus Hominis 2011 – čin človeka. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia je verejne oceniť a poďakovať občanom, ktorí sa
zaslúžili o reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta.
Súčasťou podujatia bude aj vyhodnotenie literárnej súťaže Návraty. Podujatie sa uskutoční 4. decembra o 16.
hod. v Spoločenskom dome na Lipníku.
MÄSO - HYDINA
Novootvorená predajňa
v Tlmačoch, na Lipníku
Literárny sviatok v Pukanci
Na pôde Základnej školy v Pukanci sa 21. novembra uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 9. ročníka celoštátnej literárnej súťaže Cena Andreja Chudobu, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva SR, Obec Pukanec, ZŠ Pukanec a Miestny odbor MS, v spolupráci s Domom MS v Leviciach. Na snímke
zľava autorka projektu súťaže Mgr. Anna Števková, spisovateľ Andrej Chudoba, víťaz hlavnej ceny Denis Falat zo Starého Tekova, Mgr. Dušan Bahna, riaditeľ ZŠ Pukanec. Pri tejto príležitosti vyšla vo Vydavateľstve SB PRESS Tlmače kniha pod názvom Bohatá žatva Andreja Chudobu z pera Emila
Benčíka. Viac sa dočítate na 3. strane.
(vedľa autobusovej zastávky)
VÁS POZÝVA NA NÁKUP
�����������
mäsa, hydiny, domácich údených výrobkov
a mäsových výrobkov v dostupnej cene.
������������
���������������
OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok – zatvorené
Utorok, Streda, Štvrtok a Piatok od 7. do 17. hod.
Sobota: od 7. do 11. hod.
VIANOCE NA HRADE
SB PRESS
(178)
����������������������
U nás nakúpite vždy čerstvé mäso za dostupné ceny!
V Tekovskom múzeu v Leviciach sa 10. decembra uskutočnia Vianoce na
hrade, kde je pre vás pripravený bohatý a zaujímavý celodenný program.
Počas celého dňa Betlehem, dedo Mráz s anjelmi na koči a zvieratká na
pohladenie, predaj kaprov a vianočných stromčekov. Viac sa dočítate na 5.
strane alebo na www.roslevice.sk
Úspešní cimbalisti
Žiaci Základnej umeleckej školy v Tlmačoch, Romana Beňušová, Alex Danihel, Martina Pischová z triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej sa zúčastnili celoslovenskej prehliadky
sólovej hry na cimbale
v Bratislave. Viac na 2.
strane.
Vzácna návšteva v Rybníku
Prezident Ivan Gašparovič navštívil 22. novembra obec Rybník. Spoločne
s predsedom VÚC Nitra Milanom Belicom a starostom obce Imrichom Králikom prestrihli pásku na novej centrálnej zóne obce. Historicky prvá návšteva hlavy štátu v Rybníku sa stretla s veľkým ohlasom medzi občanmi, ktorí využili možnosť privítať a pozdraviť pána prezidenta v centre obce. Viac
na 4. strane.
SLOVENSKÁ BRÁNA
2
editorial
Literárne Vianoce
V redakcii sa mi toho toľko nakopilo, že chodím domov pomerne neskoro. Cestujem, keď už je tma, pozorujem
ako v oknách rodinných domov pribúda
vianočná výzdoba a myslím na Vianoce,
ktoré sa nezadržateľne blížia.
Akési literárne Vianoce som prežila
nedávno v pukanskej základnej škole,
kde som sa zúčastnila vyhodnotenia 9. ročníka súťaže Cena Andreja Chudobu. Tento literárny sviatok právom dostal
najdôležitejšie miesto v 23. vydaní našich novín. Napokon, ako povedal v Pukanci spisovateľ Daniel Šovc: “Dotyk a stretnutie s umením nám vždy slúži k tomu, aby sme
prežili sviatočnú chvíľu.“ A naozaj sme tu prežili sviatočnú
chvíľu. Vďaka dobrej organizácii súťaže, vďaka príjemnej
atmosfére a najmä vďaka literárnym talentom, ktorých práce nielen oceňovali, ale tie víťazné aj zazneli. Mimoriadny úspech mala súťažná práca dnes už držiteľa hlavnej
ceny, Denisa Falata. Napísal o svojom dedkovi tak pútavo, že nás rozosmial, dojal, ba veru i rozplakal, no a nakoniec roztlieskal. Vďaka, Denis, za literárne stvárnenie postavy človeka, ktorý je v tvojom živote istotne veľmi dôležitý. Vďaka aj organizátorom za súťaž, ktorá má oveľa hlbší
zmysel ako sa môže zdať.
Pri vyhlasovaní výsledkov neboli televízne kamery, novinári sa netrhali s perom a objektívom, ale ja som vďačná, že môžem byť pri takýchto udalostiach a že v hierarchii
nami prezentovaných informácií sú postavené nad tragédie a katastrofy, ktoré dominujú v iných médiách.
• Spoločná fotografia účastníkov súťaže celoslovenskej prehliadke sólovej hry na cimbal,
kde sa vynikajúco darilo žiakom ZUŠ Tlmače.
Cimbalisti v zlatom pásme
Žiaci Základnej umeleckej školy v Tlmačoch z cimbalovej triedy pani učiteľky
Frederiky Uhnákovej sa 18.
až 20. novembra 2011 zúčastnili celoslovenskej prehliadky sólovej hry na cimbale v Bratislave na ZUŠ J.
Kresánka. Romana Beňu-
šová, Alex Danihel, Martina Pischová mali možnosť si zmerať svoje sily s ostatnými deťmi zo
Slovenska. Obstáli na výbornú. Každý z nich priniesol ocenenie v zlatom
pásme. Svoje cimbalové
majstrovstvo mohli pred-
Na prahu veľkolepého vinárskeho ročníka
Vinohradnícke
spolky
v našom regióne v posledných rokoch vstupujú do
pozornosti odborníkov i širokej verejnosti. Priekopníkom v takejto spolkovej činnosti boli určite Nemčiňany.
Od prvej výstavy vín v tejto obci, po 31. ročník v roku 2011, prešiel spolok so
svojimi členmi obrovský kus
cesty. Ako zvykne s humorom hovoriť predseda Vinohradníckeho spolku Nemčiňany Jozef Nízl, od pitia z „horčičákov“ po
dnešnú vysokú úroveň hodnotenia a konzumovania
kvalitného vína na výstavách.
Pred šestnástimi rokmi
okrem tradičného hodnotenia zrelého vína,
začali budovať tradíciu hodnotenia mladého vína. Najskôr len komorne medzi vlastnými
členmi, ale neskôr si
na toto podujatie začali pozývať hostí a pria• Na snímke sprava Jozef
teľov z ostatných spriaNízl a Ing. Štefan Ailer.
telených spolkov.
Na 16. ročníku Mlalo o perspektívach, ktoré todého vína, ktoré sa konalo
to víno má. Podľa Ing. Šte26. novembra, sa v Nemčifana Ailera, dlhoročného veňanoch stretli okrem domádúceho degustácií v Nemcich aj zástupcovia šiestich
čiňanoch, máme za sebou
spolkov z okolia a nechýbakrásny vinohradnícky ročli ani zástupcovia z maďarského Ostrihomu. Ochut- ník a stojíme na prahu veľkolepého vinárskeho ročnávalo sa 58 vzoriek mlaníka. Tak ako počasie tendého vína a veľa sa hovori-
viesť po skončení súťaže na
slávnostnom koncerte laureátov prehliadky v Zichyho
paláci v Bratislave. Srdečne
blahoželáme a ďakujeme za
reprezentáciu školy.
Mgr. Renáta Godová,
riaditeľka školy
Pozvánka
Základná
umelecká
škola v Novej Bani vás
pozýva na slávnostný
koncert k 60. výročiu vzniku ZUŠ, ktorý sa uskutoční v piatok, 16. decembra
o 17. h v kine Vatra. Vystúpia bývalí žiaci školy,
úspešní študenti konzervatórií a vysokých škôl.
Vianočné trhy
to rok neprialo dovolenkárom, k viniciam bolo mimoriadne žičlivé. Mladé vína
sú naozaj dobré, je teda reálny predpoklad, že májové
ochutnávky zrelých vín budú zážitkom.
Vzorky vín ochutnávali
a bodovali všetci a postupne si mohli porovnať svoje hodnotenie s hodnotením odbornej komisie. Potleskom boli ocenení všetci
vinári, ktorým odborníci pridelili najviac bodov, ale ako
povedal predseda Vinohradníckeho spolku zo Zlatých Moraviec Jozef Valent,
vyhrali vlastne všetci, ktorí sa na podobných podujatiach vedia stretávať, vymieňať si skúsenosti, nadväzovať a upevňovať priateľstvá.
Organizátorom spomínaného stretnutia pri mladom
víne v Nemčiňanoch sa to
opäť podarilo.
M. Nemčeková,
snímky autorka
Mesto Nová Baňa - OKI
Vás pozýva na vianočné trhy ľudových remesiel ČAS
RADOSTNÝ ČAS VIANOČNÝ, ktoré sa uskutočnia 15.
decembra 2011 (vo štvrtok)
od 9. do 17. h v Centre voľného času Nová Baňa. O 16.
h vystúpi DFS Novobanček
pri CVČ s vianočným programom.
Radoslav Šebo zvíťazil!
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici zorganizovalo v dňoch 24. a 25. novembra už 33. ročník súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica 2011.
Vo finále sa predstavilo 18 mladých ľudí, ktorí prešli sitom krajských súťažných kôl. Absolútnym víťazom súťaže sa stal Radoslav Šebo z Levíc. Tento úspech nás mimoriadne potešil. O nádejnom moderátorovi sme prvýkrát
písali v Slovenskej bráne v roku 2008, keď vyhral okresné
kolo súťaže. Pozorne sme sledovali jeho ďalšie napredovanie v moderovaní a držali mu palce.
K celoslovenskému úspechu Radoslavovi Šebovi srdečne blahoželáme!
Redakcia
SLOVENSKÁ BRÁNA
3
Literárny sviatok v Pukanci
Na pôde Základnej školy v Pukanci sa 21. novembra uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 9. ročníka
celoštátnej literárnej súťaže Cena Andreja Chudobu,
ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva SR, Obec Pukanec, ZŠ Pukanec a Miestny odbor MS, v spolupráci s
Domom MS v Leviciach s mediálnou podporou vydavateľstva SB PRESS Tlmače. Autorkou projektu súťaže je Mgr. Anna Števková, ktorá v súčasnosti pôsobí
v ZŠ Tlmače. Výnimočnú atmosféru literárneho sviatku podčiarkol aj sviatok spisovateľa Andreja Chudobu, ktorý v tento deň oslavoval 84. narodeniny.
Do staroslávneho Pukanca merali cestu mladí adepti slovenskej literatúry z rôznych kútov Slovenska, ale
aj vzácni hostia, medzi nimi Ing. Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej.
Všetkých na pôde školy srdečne privítal Mgr. Dušan
Bahna: „Dnes po 14 rokoch
vyhodnocujeme 9. ročník
súťaže, ktorá má už svoje
meno a tradíciu. Slávnostné stretnutie mladých spi-
menie, či tolerancia.
Práce súťažiach, osobitne v poézii a v próze hodnotila porota zložení: 1. kategória Mgr. Helena Bónová
a Mgr. Ivan Gubán, 2. kategória PhDr. Anna Vydrová
a Mgr. Magdaléna Vajdová,
3. kategória Mgr. Milan Bukoven a Mgr. Andrea Čengerová. Predsedovia poroty zhodnotili v každej kategórii úroveň súťažných prác
a odovzdali diplomy víťa-
• Knihu Bohatá žatva Andreja Chudobu PhDr. Monika
Nemčeková a Mgr. Dušan Bahna posypali žitom. Knihu si
môžete kúpiť vo vydavateľstve SB PRESS v Tlmačoch.
sovateľov či básnikov je príležitosťou prezentovať sa
na verejnosti, overiť si ako
na nové literárne diela, ktoré možno ešte nikto nečítal
a nepočul, zareagujú odborníci, kritici a účastníci tohto
stretnutia. Je tu aj jedinečná
príležitosť stretnúť sa osobne s renomovaným spisovateľom a inými vzácnymi hosťami.“
Starosta obce Mgr. Ján
Kováčik vo svojom príhovore ocenil, že mladí ľudia sa prostredníctvom
tvorby rozhodli podeliť so
svojím vnútrom. Je to prísľub, že v ďalších rokoch
sa nebudú riadiť len materiálnymi statkami, ale aj
citmi ako je láska, porozu• Predseda Matice slovenskej Ing. M. Tkáč blahoželá oceneným.
zom. Každý dostal aj zborník ocenených prác. Slávnostné fanfáry zazneli vo
chvíli, keď odovzdávali hlavnú cenu, ktorú získal Denis Falat, žiak ZŠ Starý Tekov. Svojou prácou nadchol
a roztlieskal všetkých vďačných poslucháčov.
Oceneným autorom za-
blahoželal aj spisovateľ Andrej Chudoba. Priznal zároveň, že „pozornosť zo strany zakladateľov súťaže, bývalých kolegýň a kolegov,
žiakov a priateľov je pre
mňa stálym zdrojom vďaky a prekvapenia, uznaním
a pochopením nevšednej
obetavosti. Príprava a organizačné zvládnutie lite• Ocenení v I. kategórii, próza.
rárnej súťaže v celoštátnom
meradle v čase mimoriadne
zaj bohatá, plodná a úrodnáročnom a ťažkom pre litená, úroda hojná a trvalá.
rárnu tvorbu a umenie je obPhDr. M. Nemčeková a riadivuhodná“.
diteľ školy Mgr. Dušan BahSpisovateľovi, autorom
na vypravili knihu na púť za
a účastníkom slávnosti sa
čitateľmi a posypali ju ako
prihovoril aj predseda MS
Ing. M. Tkáč.
Na záver
odovzdala
riaditeľka Vydavateľstva
SB PRESS
PhDr. Monika Nemčeková spisovateľovi Andrejovi Chudobovi knižný dar,
ktorý pre neho pripravili ako prekvapenie jeho dlhoročný priateľ, novinár
Emil Benčík a
vydavateľstvo
SB PRESS. • Víťaz hlavnej ceny Denis Falat so spisoO d o v z d a l a vateľom Andrejom Chudobom.
mu ho so slovami: “Tento sychravý deň
je premenený na sviatok, na
nedeľu, ktorá bez torty nemôže byť. Čerešničkou na
torte je táto kniha a nás veľmi teší, že vyšla práve v našom vydavateľstve.“
Emil Benčík napísal a v
rozhlase odvysielal o A.
Chudobovi viaceré literárne
pásma. Tieto pásma a ďalšie články literárne spracoval do knižnej podoby pod
názvom Bohatá žatva Andreja Chudobu. Knihe dal
priliehavý a výstižný názov,
pretože celoživotná literárna žatva jubilanta je nao-
inak – žitom. V mene autora
knihy, Emila Benčíka, ktorý
z rodinných dôvodov nemohol pricestovať do Pukanca,
zaželali A. Chudobovi veľa
zdravia, síl a pohody, aby
mohol ešte dlho siať a žať
bohatú literárnu úrodu pre
radosť všetkých priateľov,
priaznivcov a čitateľov.
Literárny sviatok v pukanskej ZŠ mal krásnu atmosféru. Prispeli k tomu aj
vystúpenia spevácko-dramatickej skupiny Bazalička
z Pukanca a žiakov ZUŠ
Levice. Organizáciu súťaže skvelo zvládol pedagogický kolektív pukanskej
ZŠ na čele s pani učiteľkou Mgr. Martinou Harmadyovou. Školu na túto slávnosť dôstojne pripravili. Na
záver riaditeľ školy vyhlásil jubilejný, 10. ročník súťaže.
Vanda Prandorfyová
Foto: autorka
Vyhodnotenie súťaže
Cena A. Chudobu 2011
HLAVNÁ CENA: Denis Falat, ZŠ Starý Tekov
I. kategória
POÉZIA: 1. neudelené, 2. Katarína Bólová, ZŠ A.
Kmeťa, Levice, 3. Dominika Dzvinčuková, Spojená
škola Centrálna 464, Svidník. Čestné uznanie: Nikoleta
Kopjáková, ZŠ Želiezovce, Veronika Gumanová, Lenka Cocuľová a Ingrid Polačeková, Spojená škola Centrálna 464, Svidník.
PRÓZA: 1. Denis Falat, ZŠ Starý Tekov, 2. Katarína
Vargová, Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul,
Levice. 3. Juraj Maďar, ZŠ Starý Tekov. Čestné uznania: Simona Bagalová, ZŠ Starý Tekov, Lucia Psárska,
ZŠ Tlmače, Gabriela Tarišková, ZŠ Starý Tekov, Sabína Lipovská, ZŠ Saratovská ul. 85, Levice, Kristína
Gáfriková, ZŠ Saratovská 85, Levice.
II. kategória
POÉZIA: 1. Kristína Juščáková, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Čordáková 50, Košice, 2. a 3. miesto
neudelené.
PRÓZA: 1. neudelené, 2. Kristína Juščáková a 3.
Mária Pachová, študentky Gymnázia sv. košických mučeníkov, Čordáková 50, Košice.
III. kategória
POÉZIA 1. Mgr. Anna Lažová, Svidník, 2. Mgr. Božena Hancková, Starý Tekov,
3. Ľudmila Kellnerová, Levice.
PRÓZA: 1. miesto: neudelené, 2. Jozef Kottra st.,
Levice, 3. Július Novakovič, Revúca.
SLOVENSKÁ BRÁNA
4
Rybník navštívil prezident SR Ivan Gašparovič
Rybník má za sebou veľkolepú udalosť, ktorá sa zapísala do kroniky obce veľkými písmenami. V utorok, 22. novembra obec navštívil
prezident SR Ivan Gašparovič. Jeho návšteva sa tešila veľkému záujmu obyvateľov obce.
Dopoludnia o 11. hodine prezidenta pred obecným úradom privítal starosta obce Imrich Králik a prišli ho pozdraviť aj deti materskej
a základnej školy.
Popoludní o 14. hodine sa centrum obce zaplnilo občanmi z Rybníka, ale aj obyvateľmi okolitých
obcí a miest. Niekoľkonásobná
laureátka celoštátnej súťaže Slávik
Slovenska Ivanka Šrámeková, ktorú sprevádzal na akordeóne Martin Gellen, zaspievala rezké piesne. Následne sa slova ujal starosta
obce I. Králik. S hlbokou úctou privítal prezidenta SR Ivana Gašparoviča, prvú hlavu štátu, ktorá navštívila obec a strávila v nej niekoľko hodín. Starosta privítal aj ďalších vzácnych hostí. Predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja
Milana Belicu, profesora Mariána
Lapšanského, generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie, Dr. Petra Štilichu, predsedu výkonného
výboru najmasovejšej celoštátnej
detskej interpretačnej súťaže ľudových piesní Slávik Slovenska, kto-
rej celoštátne finále sa uskutoční
na budúci rok v Rybníku, Ing. arch.
Ronalda Géciho, projektanta diela, ktoré prestrihnutím pásky uviedla obec do užívania, Jána Košíka za dodávateľskú firmu Strabag
s. r. o., prof. Ing. arch. Michala Šarafína z Fakulty architektúry STU,
prof. Jozefa Bátoru, vedúceho katedry archeológie FF UK, primátorov a starostov miest tekovského
regiónu.
Prezident Ivan Gašparovič sa
prítomným prihovoril so slovami:
“Potešilo ma, keď som dostal pozvanie do vašej obce, aby som videl, čo ste dokázali. Som veľmi rád,
že sú u nás obce s takými ľuďmi,
ktorí sa dokážu starať nielen o seba, o svoju rodinu, o svoj dvor, ale
o celú obec, a najmä v čase, kedy to nie je jednoduché, kedy nie
je dostatok peňazí. O to väčší je
môj obdiv a vďaka vášmu richtárovi, vašim poslancom ako aj vám
všetkým, ale aj j tým, ktorí toto dielo
naprojektovali a dokončili.“
Starosta obce pred prestrihnu-
tím pásky informoval prítomných,
že celkové náklady na Revitalizáciu verejných priestranstiev v obci
Rybník boli vo výške 640 tis. eur, z
toho päť percent bolo hradených z
vlastných prostriedkov obce, 85% z
EU a 10% zo ŠR.
Po prestrihnutí pásky prešiel prezident centrálnu zónu, kde sa srdečne zdravil s občanmi všetkých
vekových kategórií. S mnohými sa
fotografoval, poskytoval autogramy, o ktoré mali azda najväčší záujem školáci. Po prehliadke pešej
zóny sa rozlúčil s občanmi, ako aj
so starostom obce. Poďakoval za
srdečné prijatie a prisľúbil, že ak
bude príležitosť, rád obec Rybník
opäť navštívi.
Prezidentskú návštevu vnímali
Rybníčania veľmi intenzívne. Božena Valachyová, ktorá sa osobne pozdravila s Ivanom Gašparovičom, nám v tejto súvislosti povedala: “Bola to vzácna návšteva, veľmi si vážime, že pán prezident našu obec navštívil, je to pre nás veľká pocta a na tento deň určite nezabudneme. Klobúk dole, že do takejto malej obce prišla hlava štátu.
Sme na to hrdí!“
Vanda Prandorfyová
Foto: autorka
EHES – európsky projekt o zdraví
Vážení občania,
v mesiaci december dostanete viacerí od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach pozvanie na návštevu do našej poradne zdravia za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z celoeurópskeho projektu EHES. Obraciame
sa na vás so žiadosťou o spoluprácu na tomto projekte.
EHES je projekt zameraný na získanie informácií o zdravotnom stave
obyvateľstva jednotlivých štátov Európskej únie (EHES = European Health Examination Survey / Zisťovanie zdravia Európanov). Úlohou projektu je získanie kvalitných a porov-
nateľných údajov o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie
v celej Európe. Získané informácie
budú použité na plánovanie zdravotnej politiky, preventívnych aktivít
a potrieb zdravotnej starostlivosti.
EHES zahŕňa zber údajov prostredníctvom dotazníka, jednoduché fyzikálne vyšetrenia (hmotnosť, výška, obvod pása), meranie tlaku krvi
a biochemické vyšetrenie krvi (celkového a HDL cholesterolu, glukózy
– cukru, triacylglycerolov – tukov).
Výsledky vyšetrení budú zaslané
aj príslušným ošetrujúcim lekárom.
V okrese Levice bude vyšetrených
70 účastníkov štúdie vo veku 18 –
64 rokov zaradených do súboru náhodným výberom na celoslovenskej
úrovni (na Slovensku spolu 2 500).
Účastníci štúdie po vyšetrení dostanú malé občerstvenie a 5 eurovú poukážku na nákup. Získané informácie budú spracované za dodržania podmienok ochrany osobných
údajov a nebudú použité na žiadne
iné účely. Všetky získané informácie
budú prospešné aj pre vás, lebo sa
dozviete cenné informácie o svojom
zdravotnom stave.
Na vyšetrenie je potrebné prísť
ráno nalačno. Piť je povolené len
čistú vodu. Lieky, ktoré respondent
bežne užíva je potrebné užiť najme-
nej hodinu pred vyšetrením. Je potrebné sa vyhnúť zvýšenej pohybovej aktivite a fajčeniu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Leviciach bude vyšetrenia
vykonávať do konca roku 2011 v Leviciach na Ulici 29. augusta č. 2 (žlto-zelená budova 6-bytovky nachádzajúca sa pri starom vstupe do areálu nemocnice) na základe písomného pozvania respondentov.
Za ochotu spolupracovať na realizácii tohto projektu vám v mene RÚVZ v Leviciach vopred ďakujem!
MUDr. Alena Frtúsová, MPH
regionálny hygienik
SLOVENSKÁ BRÁNA
5
Stretnutie po 45 rokoch
Námestie hrdinov si 17. novembra vybrali ako miesto zrazu bývalí
študenti Všeobecnej strednej školy
v Leviciach, dnes známej ako gymnázium, ktorí sa rozhodli stretnúť po
45 rokoch od ukončenia štúdia.
Napriek
množstvu
ubehnutých rokov od roku 1966, kedy maturovali, zmeneným postavám, pribudnutým vráskam aj šedinám, sa dokázali vzájomne spoznať. Niekedy síce len
podľa hlasu, ale podarilo
sa. Chvíľku trvalo, kým
sa pozbierali a potom sa
spoločne odfotili a presunuli do známej reštaurácie na posedenie.
Najskôr sa slova ujali organizátori akcie, Mária Szekelyová a Jaroslav Muráni, ktorí s úsmevom privítali svojich spolužiakov a zároveň s
vážnou tvárou skonštatovali, že už
šesť spolužiakov medzi nimi nie je,
ako aj bývalý profesor Jozef Filip.
Na ich počesť zapálili sviečky. Následne odovzdali slovo zastupujúcemu triednemu bývalému profesorovi
Jurajovi Precechtelovi, ktorý s nadšením uvítal, že sa ich trieda znova schádza, čo mnoho iných tried z
ich školy nedokáže. Zároveň im navrhol, aby medzi sebou radšej spomínali na školské zážitky, aby sa re-
či nezvrtli na to, kto má akú
chorobu, ako to už zažil na
podobných
stretávkach.
Radosť zo stretnutia vyjadril aj bývalý profesor Ivan
Drahoš.
Potom
každý zo spolužiakov
stručne porozprával o posledných
zmenách vo svojom živote a rozprúdila sa voľná debata. Odzneli aj
niektoré zaujímavé spomienky, medzi nimi aj o tom, ako sa dievčatá
rozhodli ako jediné z celej školy ísť
Posedenia pre seniorov
Veľké Kozmálovce
Seniori zo Základnej organizácie JDS vo Veľkých Kozmálovciach
sa 20. novembra stretli na schôdzi
pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Členov organizácie a prítomných hostí privítala tajomníčka organizácie Antónia Hercová. Ako
VIANOCE
NA HRADE
V Tekovskom múzeu v Leviciach sa 10. decembra uskutočnia Vianoce na hrade, s bohatým
celodenným programom. Na nádvorí hradu o 9. 30 h zaspieva
Spevácky zbor Francza Schuberta zo Želiezoviec, vystúpia mažoretky Mladosť z Tekovských Lužian a s vianočným pásmom klienti DSS Krškany. Od 9. 30 do 15.
h sú na nádvorí hradu pripravené tvorivé dielne, vianočné trhy
a vianočná gastronómia z Mikroregiónu Laurentius. Od 9. 30 do
15. h sa v Dobóovskom kaštieli dozviete viac na tému Vianočný
čas v rodine. Od 10. do 13. h na
nádvorí vystúpia Čakanka a Čakanček z Čaky, Rozmajrín z Podlužian, Vozokanka a Vozokanček
z Plavých Vozokán, Veselí chlapci z Veľkých Kozmáloviec, Rozmaring z Farnej. Pre deti je od 10.
do 14. h v koncertnej sále pripravený Rozprávkový svet s Celkom
malým divadlom zo Žemberoviec.
Od 14. do 16. h Nesieme vám novinu – folklórne pásmo v Zariadení
sociálnych služieb v Leviciach Jeseň života. Počas celého dňa Betlehem, dedo Mráz s anjelmi na koči a zvieratká na pohladenie, predaj kaprov a vianočných stromčekov. Viac na www.roslevice.sk
na stužkovú v bledých šatách.
Radosť zo stretnutia predĺžila akciu až do večerných hodín a
všetci sa rozchádzali s tým, že sa
určite zúčastnia aj na ďalšej stretávke.
Eduard Samlek
každý rok aj tento raz nás prišli potešiť svojím kultúrnym programom deti
zo ZŠ, ktoré pod vedením riaditeľky
Mgr. Miroslavy Grausovej a učiteliek
Mgr. Hajkovej a Mgr. Bátovskej zarecitovali básne, zaspievali piesne
a zatancovali tanček. Za ich námahu a lásku akou to predniesli, zaznel
dlhotrvajúci potlesk. Slávnostný príhovor
spojený s hodnotením činnosti ZO JDS
predniesla
predsedníčka Bernardína
Tarišková. Rokovanie schôdze
pozdravila aj
tajomníčka
Elena Bahle-
dová, ktorá prítomných oboznámila s hlavnými úlohami OO JDS na
rok 2012. Pri tejto príležitosti naša organizácia odmenila dvadsiatich jubilantov kvetom a milou pozornosťou. Hudobný darček im venovala Edita Demianová. O dobrú
náladu sa staral už tradične Dušan
Tariška, ktorý hral a spieval až do
konca. Báseň jubilantom predniesol Július Seneši. Našich seniorov
a oslávencov pozdravila aj starostka Margita Fialová, ktorá im zaželala veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Po oficiálnom úvode prišla na rad slávnostná večera,
zábava a tombola. Moje poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí prispeli vecnými darmi do bohatej tomboly.
Bernardína Tarišková
Predsedníčka ZO JDS
Nová Dedina
Posledný nedeľný novembrový podvečer bol v kultúrnom dome v Novej Dedine zameraný k úcte a vďake seniorom, ľuďom obce v dôchodkovom veku. Kultúrnospoločenské podujatie sa začalo
prednesom básne Matejom Bajlom
k dôchodcom, následne starosta
obce pozdravil účastníkov, poďakoval za celoživotné úsilie a prácu v prospech obce. Zaželal seniorom pevné zdravie a neutíchajúcu
úctu a vďaku ich blízkych. V kultúrnom programe sa predstavili a pozdravili starých rodičov deti z materskej školy a následne žiaci cirkevnej školy. Ich vystúpenia boli
odmenené spontánnym potleskom
prítomných. Po vystúpení žiakov
sa predstavil humorista a zabávač
ujo Maťo, ktorý humorným slovom
a spevom obohatil podujatie. Na
záver spoločenského podujatia bolo podané skromné občerstvenie
všetkým účastníkom.
-pt-
SLOVENSKÁ BRÁNA
6
Dva týždne plné udalostí
v Strednej priemyselnej škole v Leviciach
Študentský život v Strednej priemyselnej škole je naozaj bohatý a pestrý. Potvrdzujú to aj udalosti, ktoré sa v škole uskutočnili
v týždňoch od 7. do 18. novembra.
Naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej informatickej súťaže „iBOBOR“. 26 žiakov školy súťažilo
v kategórii Junior a v kategórii Senior súťažilo 15 žiakov. V kategórii Junior dosiahli najlepšie výsledky M. Frajt, I. Novosad, a A. Baláž, v kategórii Senior boli najlepšími M. Balla, P. Brecska a J. Vitál.
Víťazom XIII. ročník súťaže
školského kola Zenit v strojárstve
sa stal študent V. Ďurica, 2. miesto
obsadil D. Záborský, tretí skončil
M. Ladňák. Prví dvaja postupujú
do krajského kola. Školského kola Zenit v elektronike sa 8.a 9. novembra zúčastnilo 15 žiakov. Školské kolo súťaže Zenit v programovaní je pre žiakov mimoriadne náročný, preto sa jej zúčastnili iba tí
najlepší, najmä zo študijného odboru elektrotechnika a mechatronika. Vedenie školy privítalo na svo-
jej pôde zástupcov z firiem priemyselného parku (de Miclén, Serioplast, Leaf Slovakia, Scandolara
Tub-Est) s cieľom dohodnúť spoluprácu školy s firmami v projekte
celoživotného vzdelávania v levickom regióne.
V spolupráci s Krajským školským úradom v Nitre zorganizovala škola 2. ročník postupovej súťaže s názvom Technická olympiáda
– obvodné kolo. Zúčastnili sa jej
žiaci základných škôl v Leviciach,
Gymnázia A. Vrábla (8-ročné), ale
aj Základnej školy v Bátovciach
i v Tekovských Lužanoch. Žiaci
ukázali svoje vedomosti i zručnosti v dvoch kategóriách – teoretickej a praktickej. V ten istý deň sa
v škole konala slávnostná imatrikulácia žiakov I. ročníka v priestoroch školskej jedálne. Žiaci II. ročníka sa zúčastnili odbornej exkurzie v EMO Mochovce.
Mesto Tlmače pozýva všetkých občanov
na slávnostné odhalenie
Pamätníka Miroslava Rastislava Štefánika,
dňa 21. 12. 2011 o 14.00 hod.
pred Domom kultúry Tlmače - dolná časť.
Dobrovoľne sa prihlásení žiaci 4. ročníka zúčastnili v uliciach
mesta Levice humanitnej zbierky
Hodina deťom. Tomáš Stopa, žiak
IV. M triedy sa zúčastnil 47. Medzinárodného festivalu poézie vo Valašském Meziříčí, kde získal v I.
kategórii krásne 3. miesto.
Škola v spolupráci so SČK v Leviciach zorganizovala vo svojich
priestoroch dobrovoľné darcovstvo krvi pod názvom Študentská
kvapka krvi. Krv boli darovať nielen žiaci a zamestnanci školy, ale
aj študenti z iných stredných levických škôl i z radov verejnosti. Celkovo darovalo krv 31 darcov.
Žiaci 2. až 4. ročníka sa zúčastnili výchovného koncertu v Juniore
pod názvom ART ANDANTE a vybraní žiaci školy sa zapojili do celoslovenského prieskumu telesného vývoja detí a mládeže v SR
2011 pod záštitou Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vybraní žiaci školy absolvovali výchovno-poznávací zájazd do Oswiencimu v Poľsku. Žiaci II. ročníka absolvovali odbornú
prednášku na tému: Ako zvládnuť
stres.
Veľké
poďakovanie
patrí
všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí sa podieľali na príprave
a organizovaní všetkých podujatí. A čo dodať na záver? V Strednej priemyselnej škole to jednoducho žije.
PaedDr. Peter Mizerák
ZRŠ
Benefičná
aukcia
V Leviciach sa v nedeľu, 11.
decembra o 16. hodine uskutoční Benefičná aukcia, na ktorú vás pozýva zástupkyňa primátora Mgr. Beáta Vrábelová
a koordinátor benefície Csaba Tolnai. Aukcia sa uskutoční
v koncertnej sále Tekovského
múzea v Leviciach.
Výťažok bude venovaný sociálne slabým rodinám z Levíc.
Registrácia držiteľov je od 15.
do 15. 55. hod.
Adopcia srdca
Aktuálne z DAB Nitra:
Pripravujú zaujímavý projekt
V Divadle Andreja Bagara v Nitre sa 21. novembra konala prvá čítačka inscenácie Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky. Hra mladej poľskej autorky Doroty Maslowskej bude mať premiéru v Štúdiu DAB 27. januára 2012.
V úvode čítačky dramaturg inscenácie Daniel Majling predstavil realizačný tím, režisérku Júliu Rázusovú a scénografku Dianu Strauszovú. Následne dramaturg načrtol ideové posolstvo hry, jej literárny a spoločenský kontext a dejovú rovinu. Režisérka vysvetlila hercom charakter jednotlivých postáv a prešlo sa k čítaniu textov, v ktorých si každý našiel svoju postavu. Už
prvé čítanie hry ukázalo, že sa v Divadle Andreja Bagara zase raz chystá
veľmi zaujímavý a umelecky hodnotný projekt pre náročného diváka. V inscenácii sa divákom predstavia: Kristína Turjanová, Jakub Rybárik, Peter
Oszlík, Juraj Hrčka, Alena Pajtinková a Renáta Ryníková.
-dnFoto: Petra Bernáthová
Rozvojové krajiny - hladomor, neúroda,
priepastné sociálne rozdiely medzi chudobnými a bohatými. Vojny, etnické a náboženské nepokoje, rasová nenávisť, ale hlavne utrpenie detí. Palotíni - kňazi, misionári,
ktorí pôsobia v Hronskom Beňadiku od roku
2004 a sprostredkujú adopciu srdca.
Adopcia srdca je misijný projekt, vďaka
ktorému sú podporované chudobné deti z
misijnej krajiny. Osoba, ktorá sa zaväzuje
financovať predovšetkým vzdelanie dieťaťa počas určitého obdobia - viazanosť je jeden rok. Výška daru v projekte Adopcia srdca na mesiac je 15 eur plus jedno euro ako
administratíva, teda 16 eur na jedno dieťa a
mesiac. Ročné výdavky na jedno dieťa sú
192 eur. Deti zapájajú do projektu misionári, ktorí zasielajú na Misijný sekretariát informácie o každom z týchto detí spolu s jeho fotografiou. V súčasnosti
podporujú deti v Rwande, Demokratickej republike Kongo, Brazílii, Indii a
na Filipínach. Do Adopcie srdca sa môžu zapojiť individuálne osoby, rodiny, firmy, triedy, školy, rôzne spoločenstvá. Adoptívni rodičia majú možnosť udržiavať so svojimi deťmi v misijných krajinách kontakt prostredníctvom výmeny listov.
Adresa: Sekretariát pre misijné záležitosti, Ul. Pod kláštorom 3,
96653 Hronský Beňadik, tel.: 045/6893193, 0915 641 387.
SLOVENSKÁ BRÁNA
7
• Spomienky
k 60. výročiu SES
Tlmače
(8. a 9. str.)
• Voľné pracovné
miesta v SES
(10. str.)
Výsledkom dobrej pripravenosti
je uspešný recertifikačný audit ASME
V spoločnosti SES sa v dňoch 14. až 15. novembra uskutočnil recertifikačný audit ASME, ktorého cieľom bolo preverenie pripravenosti našej firmy na obhajobu oprávnení pre výrobu parných kotlov
"S" a tlakových nádob "U" a "U2" podľa noriem ASME Code (Spoločnosť amerických strojných inžinierov) a zároveň overenie spôsobilosti na horeuvedenú výrobu a montáž týchto zariadení. Recertifikačný audit vykonal Team Leader ASME Joint Review pán Eddy Mertens v spolupráci so supervísorom Code Services, Dipl. Ing. Norbertom H. Engelmannom a vedúcim autorizovaným inšpektorom fy.
Hartford Steam Boiler Ing. Miloslavom Chocom.
Auditu predchádzal predaudit
ASME, ktorý sa uskutočnil v dňoch
25. - 26. októbra za účasti H. Engelmanna a M. Choca a jeho cieľom bolo preveriť pripravenosť našich pracovníkov na obhajobu certifikátu ASME.
Pracovná skupina audítorov vykonala kontrolu nášho systému kvality podľa schválenej Príručky kvality
ASME, vydanie č.5-10/2011. Schopnosť konštruovať a vyrábať podľa
noriem ASME Code bola prakticky
prezentovaná na tzv. demonštračnej
nádobe. DEMO nádoba bola vyrobená v dielni V 4406. Zváranie časti
demonštračnej nádoby k plnej spokojnosti audítorov prezentoval zvárač Ivan Laurenčík na základe pokynov majstra Igora Bielika. Kooperačne sa na jej výrobe podieľala aj
prevádzka V 4100.
Návrhové výkresy a návrhové výpočty prezentovali postupne pracovníci projekcie energetických zariadení Ing. Iveta Laurová, Ing. Emil
Slušný a Ing. Jozef Pánik, všetky
zváracie postupy pre výrobu DEMO nádoby obhájil hlavný inžinier zvárania Ing. Ján Kotora, identifikáciu a uvoľňovaciu prebierku materiálu zo
skladov predviedli audítorom pracovníci sekcie Logistika Bc. Jozef Šebo a Marcel Nolč.
Problematiku NDE skúšania úspešne prezentoval Level III Zdenek Hrúz, prácu inšpekcie kvality, kontroly a riadenia kvality, ako aj kalibráciu
kontrolných, meracích a skúšobných zariadení prezentovali prostredníctvom formálnych nezhôd, záznamov
o výrobku, tvorby a distribúcie Príručky kvality pracovníci úseku Riadenia kvality
Drahomíra Bandziová, Ing.
Jozef Selka, RNDr. Pavol
Hollý a RNDr. Alžbeta Grúbelová. Celý projekt úspešne
organizoval vedúci projektu
Karol Lacko.
Audítorský tím počas dvojdňovej
previerky skontroloval projekčnú dokumentáciu, výpočet tlakovej nádoby, objednávku základného a spojovacieho materiálu, záznamy formálnych nezhôd, protokoly o vykonaných skúškach zvarov, zváracie postupy a kvalitu vykonaných zámočníckych a zváračských prác na jednotlivých výrobných dielňach.
Vedúci audítor na záver recertifikačného auditu konštatoval dobrú pripravenosť pracovného perso-
nálu na recertifikačný audit s tým,
že odporučil niekoľko pripomienok
a odporúčaní k úprave projekčných a výrobných podkladov, ako
i k elektronickej distribúcii Príručky
kvality. Zároveň informoval riaditeľa pre kvalitu Ing. Zdeněka Škrabala, MBA, že doporučí certifikačnej organizácii predĺženie platnosti
našich oprávnení pre výrobu tlako-
vých nádob “U“ a „U2“ a oprávnenia pre výrobu parných kotlov “S“.
Riaditeľ pre kvalitu chce touto cestou poďakovať celému realizačnému tímu za prípravu a zabezpečenie hladkého priebehu recertifikačného auditu podľa noriem
ASME Code.
Ing. Štefan Chano,
systémový inžinier kvality
• V piatok, 25. novembra, sme fotoobjektívom zachytili expedíciu výstupných hrdiel turbínových skríň, ktorých finálnym zákazníkom je švédsky
Siemens. „Turbíny sa v SES vyrábali minimálne desať rokov k vysokej
spokojnosti zákazníka, bez reklamácií. Výroba prebiehala v prevádzke
V4702 – mechanická obrobňa 610. Pri výrobe boli využité karusely ako aj
horizontky, a samozrejme, profesionálna zručnosť obrábačov SES. Vyrobili sme zrejme poslednú turbínu tohto typu, nakoľko spoločnosť, s ktorou
sme spolupracovali prešla na iný výrobný program. Výrobok prišiel prebrať
inšpektor kvality Vladimír Haluska. Na základe požiadavky zákazníka budeme zrejme u nás vyrábať turbíny iného typu“ – informoval nás majster
výroby Štefan Gaži.
Foto: -vap-
SLOVENSKÁ BRÁNA
8
ses tlmače
K šesťdesiatemu výročiu
Vážení čitatelia,
Naša spoločnosť 60 rokov pôsobí na energetickom trhu a za tieto roky si vybudovala dôstojné postavenie doma aj v zahraničí. Za všetkými úspechmi stoja ľudia, preto chceme predstaviť tých, ktorí sú ešte
medzi nami a ktorí ovplyvňovali vývoj SES Tlmače.
V rubrike s názvom Ľudia, ktorí profilovali SES Tlmače vám postupne predstavíme osobnosti, ktoré sa významnou mierou spolupodieľali tak v rámci SES ako i v spolupráci s partnermi na určovaní trendov rozvoja tlmačských strojární ako i spolurozvoja pri prípra-
ve projektov a následnej realizácii energetických celkov. Tieto procesy sa postupne zhodnotili až do účasti SES Tlmače v riešeniach projektov parných kotlov a kompletných kotolní pre elektrárenská bloky
s výkonmi 200 a následne až 500 MW. Umožnili nám presadiť sa v
konkurencii svetových firiem na energetických trhoch v Číne, Brazílii, Turecku, samozrejme v bývalom Československu, dnešnom Srbsku, Maďarsku a ďalších štátoch. Naše referencie vzbudzujú rešpekt
až do súčasnosti a sú pre SES Tlmače neustálou výzvou pre ďalšie
pôsobenie.
Ľudia, ktorí profilovali SES Tlmače
Zo spomienok Ing. Mikuláša Pellera
Moje pôsobenie v SES Tlmače
môžem zhrnúť do troch základných
etáp: na odbore konštrukcie, na obchodnom úseku a v Želiezovciach.
V roku 1961 som spolu ešte s deviatimi spolužiakmi nastúpil na polročnú diplomovú prax do SES Tlmače (vtedy ešte ZSMK) ako študent Strojníckej fakulty SVŠT, odboru energetického strojárenstva.
Boli sme zaradení do jednotlivých
konštrukčných skupín Odboru
konštrukcie, kde sme získavali
prvé poznatky z „kotlariny“.
V tom čase absolventi vysokej školy nastupovali do prvého
zamestnania na základe „umiestenky“. Ja som pôvodne ani len
„nesníval“, že zostanem v ZSMK,
ale pôsobenie počas diplomovej
praxe v Tlmačoch, výborný kolektív, zaujímavá práca a v nemalej miere aj priateľské vzťahy, ktoré vznikli počas diplomovej praxe, ako i presviedčanie
spolužiakov spôsobili, že som
nakoniec zobral umiestenku do
ZSMK. Môžem konštatovať, že
som toto rozhodnutie nikdy neoľutoval.
V tom čase na Odbore konštrukcie platila zásada, že absolventi vysokej školy nastupovali do konštrukčných skupín a až
keď prešli viacerými skupinami
a prípadne aj praxou pri uvádzaní kotla do prevádzky, mohli sa dostať o „tri schodíky“ vyššie na „Výpočty“ alebo k „Referentom“. Takýto postup vrátane uvádzania kotlov
do prevádzky v Braile - Rumunsko
som absolvoval aj ja. Konštrukcia
bola liahňou odborníkov a vedúcich pracovníkov pre ďalšie úseky
ZSMK (SES), učila tvorivo myslieť,
spolupracovať bez alibizmu a byrokracie.
V šesťdesiatych rokoch minu-
lého storočia boli ZSMK súčasťou
PBZKG Brno ako odštepný závod.
ZSMK v prvých rokoch po zriadení čerpali z technických a technologických vedomostí a skúseností PBZKG, ktorá v tom období vykonávala aj rozhodujúce obchodné
činnosti (vrátane zaisťovania zákazkovej náplne).
V roku 1968 sa ZSMK osamostatnili pod novým názvom Sloven-
ným činnostiam ako vedúci tohto
odboru, neskôr ako obchodný námestník a obchodný riaditeľ spoločnosti. Prišlo obdobie, keď som sa
spolupodieľal na tom, že sa zo SES
Tlmače, známeho výrobcu kotlov
stali SES – dodávateľ kompletných
prevádzkových súborov v energetike. Začalo sa aj s budovaním útvarov projekcie a montáže.
SES sa podarilo v krátkom čase
hých jednaniach sa ako najvhodnejší partner ukázala firma DBW
(Deutsche Babcock-Wilcox) a po
rozmachu fluidného spaľovania firma Lurgi. Že to boli správne rozhodnutia, dokazujú veľké zákazky
pre Maďarsko (Dunamenti, Tisza),
pre bývalú Juhosláviu (Obrenovac, Drmno), Brazíliu (Jorge Lacerda), Turecko (Soma) a vo fluidných
kotloch Starobeševo (Ukrajina) ako
Nováky, Vojany (SR), Třinec,
Tisová (Česko).
Postupne v 70. a 80. rokoch
minulého
storočia
SES rozširuje a diverzifikuje svoj dodávateľsko-výrobný program o zariadenia pre
jadrovú energetiku (prevádzka 610), kondenzačné a regeneratívne zariadenia (KRV)
k turbínam Škoda, ako i výrobu VT potrubí pre elektrárne (TVP Želiezovce). Zároveň
bola uzavretá aj zmluva o spolupráci s francúzskou firmou
Delas (neskôr súčasť firmy Alstom) pri dodávkach KRV.
Paralelne s vyššie uvedeným budovaním dodávateľských foriem SES, dochádza
• Pohľad na prevádzku SES v Želiezovciach. Foto: archív SES
aj k zmenám právneho a hospodárskeho postavenia SES,
od odštepného závodu, štátské energetické strojárne, š. p. Tlnadviazať výborné kontakty s PZO
neho podniku, koncernového podmače (SES). Táto skutočnosť zna- Škodaexport i pražskou Škodovniku až po súčasnú akciovú spoločmenala, že SES v plnom rozsahu
kou a s ďalšími partnermi. Napriek
nosť ako aj k zmenám vlastníckych
začali zodpovedať za svoje techtomu, že SES si vybudovali silnú
vzťahov.
nické, ekonomické, ale i obchodtechnicko-inžiniersku základňu (urV júni 1993 ma požiadal generálné činnosti (vrátane zabezpečenia
čite najsilnejšiu a najkvalitnejšiu na
ny riaditeľ SES a.s. (v tom čase som
vhodnej zákazkovej náplne). To si
Slovensku ako i vo firmách enervykonával funkciu obchodného riaokamžite vyžiadalo vytvoriť a pogetického strojárenstva bývalého
diteľa SES a.s.), aby som prišiel do
stupne budovať aj obchodné útvaČeskoslovenska), bolo nutné s cieSES TVP Želiezovce s.r.o. urovnať
ry podniku. Tak vznikol Obchodnoľom získať referencie pre veľké
vzťahy medzi TVP a firmou Alstomhospodársky odbor (OHO), ktoréenergetické bloky (od 200 MW vyšDelas (zmluvný partner na dodávky
ho základ tvorili bývalí konštruktéri,
šie) nájsť vhodného partnera vlastkondenzácie a regenerácie pre tura tak som sa dostal aj ja k obchodniaceho takéto referencie. Po mnobíny Alstom), ktoré boli v tom čase
SLOVENSKÁ BRÁNA
9
ses tlmače
začatia výroby
veľmi napäté. Delas hrozil vypovedaním dlhodobej zmluvy.
Tak sa vlastne začala tretia etapa môjho pôsobenia v SES. Práca
a kolektív pracovníkov TVP sa mi
tak zapáčili, že som tam ostal pôsobiť ako riaditeľ s. r. o.
Pred SES TVP v tom čase boli veľmi náročné úlohy, a to hlavne
zabezpečiť vyťaženie výrobných
kapacít s. r. o., pretože materská a.
s. SES Tlmače bola schopná vyťažiť tieto kapacity iba na 15-20%.
Museli sme dobudovať odbor
konštrukcie, obchodné zložky a vytvoriť nový útvar projekcie. Pristúpili sme k značnej diverzifikácií dodávateľsko-výrobného programu.
Okrem zariadení KRV sme postupne zabezpečovali dodávky
zariadení pre vodné diela (Čunovo, vodné dielo Žilina a pod), spolupracovali sme s viacerými známymi firmami ako napr. Voest Alpine, získali sme certifikáty ISO
(ešte pred materskou SES Tlmače) a absolvovali aj viac auditov
pre odberateľské firmy (napr. pre
švédsku jadrovú elektráreň Oskarsharm). Veľmi sa zlepšili vzťahy s firmou Alstom, ktorá nás začala uznávať nielen ako dodávateľa, ale aj ako partnera. Začali sme
s dodávkami čističiek odpadových
vôd (ČOV), výmenníkov a potrubí
podľa vlastného inžinieringu.
Podstatne sa zvyšovala náročnosť, ale aj kultúra výrobných procesov. Pravidelne jeden až dvakrát
týždenne sa vysávali výrobné plochy priemyselným vysávačom. Vytvorili sme bezprašné pracovisko,
kde robotníci pracovali v bielych
plášťoch. Zvládli sme spracovanie nerezových aj titánových materiálov.
Toto všetko by nebolo možné
bez výborného kolektívu pracovníkov (výrobných, technických aj riadiacich). Odstránil sa predtým často používaný byrokratický prístup
k riešeniu problémov.
Záverom ešte raz môžem konštatovať, že moje celoživotné pôsobenie v SES som nikdy neoľutoval a aj dnes som hrdý, že som
v takej firme mohol pôsobiť.
•
•
•
•
•
•
•
Ing. Mikuláš Peller
1961 – diplomová
prax
v ZSMK Tlmače
12/1961 – promovaný
na
Strojníckej fakulte SVŠT odbor energetické strojárenstvo
3.1.1962 – nástup do zamestnania v ZSMK (odbor konštrukcie)
1966 – uvádzanie kotlov do prevádzky v Braile –Rumunsko
1968 – 1994 – pôsobenie na
obchodnom úseku SES (vedúci OHO, riaditeľ divízie obchod,
obchodný námestník, obchodný
riaditeľ)
1993 -1999 – riaditeľ TVP Želiezovce (r. 1993-1994 súčasne aj
OR)
2000 – 2001 – riaditeľ obchodnej
stratégie
Súťaž k výročiu
Pri príležitosti 60. výročia začatia výroby v SES postupne uverejňujeme súťaž, v ktorej vás chceme motivovať k spoznávaniu histórie
tlmačských strojární. Kapitoly z histórie vyberáme z publikácie vydanej k polstoročiu našej spoločnosti. Na konci každého kola súťaže
vám položíme otázku, na ktorú môžete odpovedať a zapojiť sa tak do
súťaže, v ktorej budeme žrebovať výhercu. Ceny do súťaže venuje
sekcia Marketing SES.
Výrobné odbory,
ich vznik a rozvoj
(10. časť)
Odpútanie od vzorov spomínaných v predchádzajúcich častiach sa začína od roku 1965. Je
to najplodnejšie obdobie technikov SES, ktorí sa púšťajú na vlastné cesty, i keď v druhej polovici
20. storočia ťažko možno hovoriť
o vlastných neprevzatých kotloch.
Tvorivý prínos technikov z Tlmáč
spočíva predovšetkým v aplikácii
jednotlivých typov a častí kotlov na
prevádzkové pomery, pre ktoré sú
určené a v hľadaní takých riešení, ktoré zabezpečia i vysokú účinnosť a prevádzkovú spoľahlivosť.
Vzhľadom na obmedzené možnosti dodávok pre domácu energetiku s malou kapacitou najväčší nárast výkonov a parametrov,
ale aj technickej náročnosti tlmačských kotlov bol zaznamenaný pri
dodávkach pre zahraničných zákazníkov. Pri vývoji kotlov na oddelení výpočtov sa v spolupráci s domácimi a zahraničnými výskumnými pracoviskami spresňovali a prehlbovali znalosti o vnútrokotlových procesoch kotlov
vyšších výkonov a parametrov,
o vlastnostiach používaných ma-
teriálov, o pevnostných výpočtoch
tlakových častí a o moderných
technologických postupoch. Kládli
sa pri tom dobré základy aj pre súčasnú úroveň tlmačskej kotlárskej
praxe. Tlmačskí projektanti a konštruktéri sa postupne stávali rovnocennými partnermi elektrárenských projekčných organizácií doma i v zahraničí.
Súťažná otázka č. 10:
Kedy sa začalo najplodnejšie
obdobie technikov SES? Správne
odpovede spolu so súťažným kupónom posielajte na adresu redakcie do konca decembra. Správna
odpoveď z 9. kola: Podľa ruských
vzorov, podľa dokumentácie ZVÚ
Hradec Králové, První brněnská
strojírna. Zo správnych odpovedí
sme vyžrebovali Filip Horňáček,
Rybník.
Cenu si môže prevziať v redakcii.
Kupón č. 10
Odpoveď:
Kontakt:
Rozlúčka s bývalým technickým riaditeľom
Oddelenie IPR (Inžinieri projektov) sa vo štvrtok, 24. novembra 2011 rozlúčilo s Ing. Jánom
Szebellaiom, ktorý ukončil po 43
rokoch pracovný pomer v SES
a.s. Tlmače z dôvodu odchodu
do dôchodku.
Rodák zo Sečianky (okr. Lučenec), po ukončení SPŠS v Košiciach, nastúpil do SES Tlmače
v októbri 1968 a začal pracovať
ako konštruktér. Počas zamestnania v roku 1989 úspešne ukončil SVŠT v Trnave odbor Strojárska technológia. Neskôr pracoval
ako vedúci oddelenia OKO, vedúci oddelenia projekcie, riaditeľ sekcie Kotolne a od roku 1999
až do roku 2003 zastával funkciu
technického riaditeľa. Naposledy pracoval na oddelení IPR, ako
technický manažér a pôsobil na elektrárni MOA (Kuba).
Ešte raz by
sme mu chceli touto cestou
poďakovať za
dlhoročnú prácu a do ďalších
rokov mu prajeme, aby na
ďalšej
svojej
ceste stretával
ľudí, ktorí budú jeho srdcu
blízki a na ktorých sa vždy budete môcť spoľahnúť. Prajeme mu
veľa šťastia, zdravia, spokojnosti a veríme, že čas prežitý v SES
bude pre neho peknou spomienkou a dobrou skúsenosťou na celý ďalší život.
Kolektív spolupracovníkov
• Ing. Ján Szebellai (sediaci druhý zľava) počas rozlúčky so svojimi spolupracovníkmi z oddelenia
IPR.
SLOVENSKÁ BRÁNA
10
ses tlmače
Keď odchádza odborník… ses
Marek Mesároš sa vyučil v našej fabrike za sústružníka. Jeho práca sa mu
časom stala záľubou aj koníčkom. Maro je rodený sústružník - tak mu hovorievali jeho nadriadení aj spolupracovníci. Naozaj, jeho výrobky boli vždy pekne zoradené na expedičnom stole
a každý vedel, že ich vyrábal Maro Mesároš. Boli totiž vyrobené presne a precízne. Veľké trapézové závity, tiahla, ozubené kolesá a
podobne.
Prešli dlhé roky a pán Mesároš odchádza do dôchodku. Dlho budeme nahrádzať
človeka, ktorý pracoval kvalitne, zodpovedne a odborne na vysokej úrovni. Takáto práca bola preňho samozrejmosťou. Bol totiž odborník. Dlhé roky práce za sústruhom však poznačili je-
ho zdravotný stav, hlavne
kolená a ramená, preto sa
rozhodol odísť do predčasného dôchodku. Ďakujeme
mu za jeho poctivú a zodpovednú prácu, ktorú vykonal
pre našu fabriku, ďakujeme
mu za vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré odovzdal mladším zamestnancom. Prajeme mu ešte veľa rokov spokojného života,
veľa zdravia, radosti z detí a
vnúčat.
-fk-
Naši jubilanti
Ing. Vladimír Jančo,
technický manažér, stred.
I2100
Jozef Stroška, montér zámočník, stred. M4200
Juraj Heimlich, montér zámočník špecialista,
stred. M4200
Miroslav Benkei, prevádzkový zámočník, stred.
EN 102
Štefan Halász, palič,
stred. N2111
Pavel Buzáš, strojný zámočník, stred. V4402
Ladislav Búry, montér zámočník, stred. M4200
Ing. Milan Tariška, re-
ferent technickej kontroly,
stred. RK130
Štefan Zemba, inšpektor
technickej kontroly. M2000
Drahoslava
Bandziová, inšpektor kvality, stred.
RK120
Ing. Ivan Novosad, analytik
IT špecialista, stred. IT000
Ján Koterec, ostrič nástrojov, stred. V4512
Tibor Lukáč, strojný zámočník, stred. V4402
Eva Valachová, programátor IT, stred. IT000
Ing. Mária Selková, vedúca
oddelenia chemického laboratória SES Inspekt s.r.o
Štefan Cedzo, montér zámočník, stred. M4200
Ján Moravčík, majster výroby senior, stred. V4105
Miroslav Závalec, referent technickej kontroly,
stred. V4710
Ján Šedivý, kontrolór materiálu, stred. N2300
Ing. Štefan Chano, vedúci sekcie Systém kvality,
stred. RK110
Ing. Ján Jókay, vedúci
projektu, stred. R1000
Štefan Titurus, montér
zámočník, stred. M4200
Dušan Galbavý, debnár
a balenár, stred. V4240
Keď zaznie živio!
Ľubomír Kováč, prevádzkový elektrikár na stredisku V4117, oslávil v týchto
dňoch okrúhle životné jubileum. Pri tejto príležitosti mu jeho spolupracovníci zaželali veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a najmä radosti do ďalších rokov života.
tlmače
¦ MANAŽÉR KONTRAKTOV
Náplň práce:
• spolupracuje s hlavným inžinierom
projektu (HIP) pri zdôvodňovaní naviac
nákladov, ktoré vznikajú na Technickom úseku z dodatočných požiadaviek a
zmien požadovaných zákazníkom, konzorcionálnym partnerom, subdodávateľmi, inými úsekmi SES
• posudzuje dodatočné zmeny a požiadavky s ohľadom
na dohodnutý rozsah v uzavretých vnútropodnikových
zmluvách
Požiadavky:
• Vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa:
1. technické – strojárstvo výhodou
2. právnické
• Jazykové znalosti: AJ – aktívne slovom aj písmom so
schopnosťou rozumieť a interpretovať zmluvný text
• Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel
• Analytické schopnosti
• Riešenie problémov
• Tímová spolupráca
• Komunikačné zručnosti
• Vodičský preukaz typu B
Termín nástupu:
• ASAP
Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer na dobu určitú
NOVÉ
CIELE
POTREBUJÚ
ĽUDÍ
¦ NÁKUPCA JUNIOR
Náplň práce:
• Pripravuje výberové konanie na základe špecifikácie
spracovanej žiadateľom
• Vyjednáva o obchodných podmienkach kontraktu s potenciálnymi dodávateľmi v slovenskom alebo anglickom
jazyku, spracováva návrh zmluvy
• Predkladá výberové konanie k vyhodnoteniu podľa podpisového poriadku SES
• Vedie reklamačné konanie s dodávateľmi
• Archivuje dokumentáciu k výberovému konaniu podľa
interných predpisov SES
• Aktívne pracuje v nákupných a projektových tímoch
• Vytvára a aktualizuje databázu dodávateľov
• Vytvára RFI, RFP a návrhy zmlúv
• Pravidelne periodicky vyhodnocuje činnosti dodávateľov
Druh pracovného pomeru:
• plný úväzok
Požiadavky:
• Vzdelanie: stredoškolské s maturitou
• Zameranie, odbor: Ekonomické, strojárske, stavebné,
technické
• Požadovaná prax: 2 roky
• Prax na pozícii/oblasti: Nákup. projektové riadenie, stavbyvedúci, inžiniering, predaj
• Pozícia je vhodná pre absolventa: Ekonomického, technického, stavebného smeru
• Jazykové znalosti: Anglický jazyk - aktívne
• IT zručnosti: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
(e-mail, www) - pokročilý
• Analytické schopnosti
• Flexibilita
• Dobré tímové komunikačné schopnosti
• Zmysel pre poriadok
• Systémové, štruktúrované myslenie
• Dobré vyjednávacie schopnosti
• Entuziazmus a empatia
KONTAKT: Anna Pavlíková SES a.s., Továrenská 210,
935 28 Tlmače Tel: 036/638 2781 [email protected]
SLOVENSKÁ BRÁNA
Už nikdy nepohladíme Tvoju tvár, už nikdy Ti nepovieme, že si to najcennejšie, čo nám osud vzal. Svoj večný
spánok odišla si spať, no my Ťa budeme ľúbiť a spomínať.
Narodili sa
Jakub Lintner, syn Michaely a Petra (Tlmače)
Dňa 6. decembra 2011 uplynú dva roky od chvíle, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, matka a stará mama
Opustili nás
Katarína Červenáková
z Tlmáč.
(180)
Dňa 14. decembra 2011 uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
(179)
František Kútik
z Tlmáč.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho poznali za tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Spomienka
Dňa 2. decembra uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustil manžel,
otec, starý otec
(175)
• Prijmem predavačku do potravín - rozličný tovar. Tlmače, Nám.
SNP, Info na tel.č.: 036/
634 25 28.
(94)
Ing. Dominik Uhnák.
Si v našich srdciach a ostaneš
v nich navždy.
REGIONÁLNE
VYDAVATEĽSTVO
podporuje vydávanie publikácií a kníh regionálnych
autorov a ilustrátorov.
TLAČIAREŇ
Spoločnosť má vlastnú ofsetovú tlačiareň na čiernobielu i plnofarebnú tlač, ktorú
využíva na tlač vlastných
kníh a publikácií, ako i ďalších tlačovín - noviny, kroniky, poštové poukážky, letáky,
vizitky a pod.
Súčasne spoločnosť zabezpečuje kníhviazačské práce.
Spomínajú manželka a syn s rodinou
REKLAMNÁ AGENTÚRA
Spoločnosť poskytuje kompletné reklamné služby na
kľúč od návrhu grafiky až
po konečnú realizáciu (billboardy, reklamné tabule a
plachty, reklama na autá,
potlač textílií, igelitiek, široká ponuka reklamných
predmetov...).
Okresné centrum Slovenského zväzu telesne postihnutých v Leviciach v spolupráci so Slovenskou humanitnou
radou a spoločnosťou Tesco Stores organizuje už 9. ročník vianočnej charitatívnej zbierky Pomôžte spolu s nami.
Zbierka bude prebiehať počas štyroch adventných víkendov, vždy vo štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu. Začiatok zbierky je 24. novembra, posledný deň bude 18. decembra 2011.
Výťažok zbierky bude poukázaný na účet OC SZTP Levice na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a
rehabilitačných pobytov pre telesne postihnutých členov
SZTP levického okresu. Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým prispievateľom.
OC STZP Levice
Benefičný koncert
Spomínajú manžel,
dcéry a vnučky
Spomienka
Inzercia
• Predám garážovanú
Octáviu LX SDI r. 10/2000,
212 000 km, spotr. 4, 5 L
NH, dobrý technický stav +
4 kolesá s LP za 3 500 €.
Tel: 0907 177 778.
(176)
• Súrne predám veľký 1izbový byt na Lipníku. Tel:
0911 127 466.
(175)
• Predám rozostavaný
dvojpodlažný rodinný dom
pred dokončením vo Volkovciach. Cena dohodou. Tel.č.
0907 366 299.
(45)
Vianočná zbierka
Spomienka
Spoločenská rubrika
Miloš Ďubek, vo veku
56 rokov (Kozárovce)
Ján Chvojka, vo veku
82 rokov (Kozárovce)
Etela Dudášová, vo veku 75 rokov (Podlužany)
Anna Penzésová, vo
veku 82 rokov (Podlužany)
Rozália Ižoldová, vo veku 84 rokov (Rybník)
11
V MsKS Levice a Slovenský zväz telesne postihnutých
Levice vás pozývajú 8. decembra do DK Družba, kde sa
uskutoční XVI. ročník Vianočného benefičného koncertu spojený s prezentáciou ľudových výrobkov, vianočných
ozdôb, výšiviek, pečiva. Prezentácia výrobkov je od 9. do
18. h, koncert sa uskutoční o 16. h. V programe vystúpia:
M. Bango, M. Bangová, TŠK Junilev Levice.
Púť do Hronského Beňadika
Napriek sychravému počasiu sa v nedeľu, 20. novembra, na záver cirkevného roku, ktorý zdobí sviatok
Krista Kráľa, vydali na starobylé pútnické miesto do
Hronského Beňadika 16 pútnici z Levíc. Jedenásti otcovia priviedli i svojich synov,
ktorí s nadšením niesli dvojmetrový kríž na čele sprievodu. Putovanie pretkané
modlitbou i pesničkou, ako aj
spoločným slovom povzbudilo celú spoločnosť.
Odmenou bola slávnostná
sv. omša, ktorú celebroval
rektor Katolíckej univerzity v
Ružomberku prof. Tadeusz
Zasępa, PhD. Rektor KU sa
po slávnosti nechal pozvať
medzi Levičanov, ktorí s ním
strávili vzácne chvíle spoloč-
VYDAVATEĽSTVO
SB PRESS
vydáva, tlačí a distribuuje regionálny dvojtýždenník Slovenská brána, ktorý vychádza
na území okresov Levice, Zlaté
Moravce a Žarnovica s pravidelnou prílohou o živote a dianí v spoločnosti Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače.
Možnosť inzercie aj vo farbe.
ného rozhovoru. Otec rektor
venoval svoju pozornosť nielen peším pútnikom, ale aj
tým, ktorí sem už roky pravidelne chodia dopravnými
prostriedkami. Veď tu bývajú
púte päťkrát do roka, tak je z
čoho vyberať. Stretnutie povzbudilo našich pútnikov 21.
storočia do ďalších spoločných aktivít, medzi ktoré bude na budúci rok patriť ôsme
pešie putovanie do Levoče.
Záverom by sme radi i touto cestou chceli poblahoželať
Adamovi Walczukovi SAC správcovi farnosti Hronský
Beňadik k titulu doktora teológie ThLic, ktorý v nedávnych dňoch prebral práve z
rúk rektora KU prof. Tadeusz
Zasępa, PhD.
-jk-
ana.sk
r
b
a
k
s
sloven
www.
r
ská b
n
e
v
o
Sl
na
ána
FACEBOOKu
SPOLOČNOSŤ SB PRESS, s.r.o.
sídli na Továrenskej ul. 210 v Tlmačoch (areál SES)
Tel./fax: 036/638 2086 • Tel.č.: 036/638 2087
e-mail: [email protected] • e-mail: [email protected]
SLOVENSKÁ BRÁNA
12
Kresba: Daniel Dacej
Vareška v kroji
Varíme s folkloristami
Mgr. Miroslav Slivka, učiteľ pôsobiaci na Cirkevnej základnej
škole sv. Pavla v Novej Dedine a v Základnej škole v Pukanci. Absolvoval štúdium etnológie a katechetiky na Univerzite Konštantína
Filozofa v Nitre. Vo voľnom čase sa venuje hre na organ – pôsobí ako organista v Pukanci a v Uhliskách. Je umeleckým vedúcim
spevácko – dramatickej skupiny Bazalička v Pukanci. Venuje sa
zberu piesní a hlavne slovesného folklóru Hontu a Tekova.
Aký je váš vzťah k vareniu?
Nakoľko som ešte slobodný (po pukansky starý
mládenčisko), nevenujem
sa veľmi vareniu. Momentálne žijem v spoločnej domácnosti s rodičmi a sem –
tam mame fušujem do remesla ako kuchtík. Najradšej však mám výsledok varenia či pečenia, resp. jeho
konzumáciu, čo sa na mne
aj trochu prejavilo.
Máte nejakú veselú príhodu?
Ešte
počas
študentských čias som sa zoznámil a spriatelil s geológom
Mirkom Harmanom, ktorý
ma zasvätil do tajov jedlých
muchotrávok a jeho skvelej muchotrávkovej polievky (viackrát jedlej). Môj prvý pokus prekvapiť našich
doma muchotrávkovou zapraženou polievkou dopadol tak, že sa mi podarilo urobiť takú zápražku, že
namiesto hubovej poliev-
ky vznikol riadne hustý, ale
chutný hubový krém. Keďže
už pomaly zaklopú na naše
dvere vianočné sviatky, rád
by som ponúkol starý rodinný recept na zákusok, ktorý nemôže v našej rodine
chýbať na štedrovečernom
stole (pekávala ho už moja
starká, ktorá keby žila, mala
by už 104 rokov).
šie vyvaľkalo. Cesto rozdelíme na 4 diely, z ktorých vyvaľkáme pláty a pečieme na
vymastenom a múkou vysypanom plechu.
5 dkg kávy uvaríme v litre
vody. Do precedenej kávy
pridáme kryštálový a vanilkový cukor. V troche mlieka rozmiešame hrubú múku a z nich uvaríme hustý krém, do ktorého po vychladnutí primiešame maslo. Na vrchný plat tiež natrieme plnku a posypeme mletými orechmi.
Študenti v divadle
Každý rok chodíme zo SOŠt Tlmače na
rôzne kultúrne či divadelné predstavenia.
Tentokrát sme sa vybrali do Zvolena, aby
sme si vychutnali kultúrny zážitok v podobe
divadelného predstavenia. V novembri herci Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo
Zvolene hrali jednu z najznámejších Shakespearových hier, Kupec benátsky, na ktorú sme sa veľmi tešili. Pútavý dej a zaujímavé herecké výkony nás presvedčili o tom, že
náš výber predstavenia bol správny. Výborné výkony hercov presvedčivo vypovedali
o tom, akú moc majú peniaze, o cene lásky,
o priateľstve, ktoré dokáže prekonať nepriazeň osudu, o dôvtipe i o vrtkavosti šťasteny. Komédia reálne zachytáva rub i líce každej z postáv, ako aj intoleranciu spoločnosti. V hlavných rolách sa predstavili viacerí
známi herci divadla ako napríklad Vladimír
Rohoň, Richard Sanitra, Iveta Marcineková či Vladena Škorvagová a ďalší. Divadelná hra bola zaujímavá a poučná aj pre nás,
ponúkla nám príležitosť zamyslieť sa nad
tým ako to je v našom živote.
-ms-
OKIENKO FYTOTERAPIE
Žalúdkové alebo dvanástnikove vredy
spôsobujú rozpad sliznice. Prejavujú sa intenzívnymi bolesťami brušnej dutiny. Po
jedle sa bolesť zvyčajne utíši. Stav mnohokrát komplikuje stres, nikotín, alkohol alebo
lieky vo väčšej miere. Je to sezónny charakter. Vtedy však môžu aj prasknúť a začať krvácať. Preto si vyžadujú veľmi serióz
nu liečbu. Hneď treba navštíviť lekára. Tu
pomôže psychoterapia, relaxácia a bylinky. Treba sa vyhýbať alkoholu a najlepšie je
celkom prestať piť, prestať fajčiť, obmedziť
medikamentóznu liečbu po porade s lekárom na minimum. Lieky užívať len tie, ktoré
sú veľmi potrebné. Vhodná je diéta. Uprednostniť treba vegetariánsku stravu ale-
Levice: 1. 12., 2. 12. Arnica, SNP 17/A, od 8. do 22. h.;
3. 12., 4. 12. Dr. Max, OC Tesco, od 8. do 20. h.; Ekolekáreň, od 8. do 20. h.; 5. 12., 6. 12., 7. 12. Apis, Nábrežná 3, od 6. do 22. h.; 8. 12., 9. 12. Salvator, Štúrova 17,
od 8. do 22. h.; 10. 12., 11. 12. Dr. Max, OC Tesco, Turecký rad, Ekolekáreň, OD Kaufland, Komenského 23, od 8.
h. do 20. h.; 12. 12., 13. 12., 14. 12. Aesculap, Vojenská
2, od 8. do 22. h.
Zlaté Moravce: 1. 12., 2. 12. U škorpióna, Bernolákova
24, od 7. do 21. h.; 3. 12., 4. 12. U škorpióna, od 8. do 20.
h.; od 5. do 9. 12. U škorpióna, od 7. h. do 21. h.; 10. 12.,
11. 12. U škorpióna, od 8. do 20. h.; 12., 13., 14. 12. Tulip,
Hviezdoslavova 64/A, od 18. do 21. h.
Žarnovica: 4. 12. ALTHEA, Bystrická 54, v sobotu
okrem sviatkov od 7:45 do 11:15, nedeľa a sviatok 9. – 12.
h, 11. 12. Lekáreň AQUA, Žarnovica.
Kam za kultúrou
PIŠINGER
Cesto: 50dkg hladkej múky, 10 dkg práškového cukru, 6 dkg masla (Palmarin),
1 vajce, 1 dcl mlieka, 1 dkg
salajky, trochu vody.
Plnka: 5 dkg zrnkovej kávy, 1 liter vody, 25 dkg kryštálového cukru, 1 balíček
vanilkového cukru, trochu
mlieka, 7 polievkových lyžíc
hrubej múky, 25 dkg masla.
Postup:
Múku,
cukor, maslo, vajce zmiesime so salajkou rozpustenou v mlieku a pridáme trochu vody, aby sa cesto ľah-
Pohotovosť lekární
Gastroduodenálne vredy
bo makrobiotickú stravu. Hlavne nekoreniť
a nesoliť! Keď ide o vážnejší stav, musí sa
urobiť chirurgický zákrok.
Fytoterapia: Odporúča sa Sladovka
hladkoplodá v liečbe žalúdkových a dvanástnikových vredov i pri gastritídach. Sladovkový prášok z rozdrveného koreňa 2 gr.
dvakrát denne zapiť vodou pred jedlom i na
všetky tráviace ťažkosti. Sladovka pôsobí aj
proti plynatosti, nadúvaniu. Tiež pôsobí aj
hormonálne. Môže sa užívať aj proti kašľu
a chrapotu.
Rubriku pripravuje
Mária Kreháková,
vedúca Kardio-Fyto-Fit krúžku Levice
LEVICE - Tekovské múzeum: od 6. 12. do 26. 2.
2012 Meranie času - Z historického a archeologického zbierkového fondu, stále expozície: Ladislav Bielik – August 1968, Dejiny
Levického hradu a lekárnictva, Archeológia, Spoločenský život a cechy (po - pi od
9. do 16 h, so - ne od 10.
do 16 h)
Galéria Jozefa Nécseyho Od 9. 11. do 8. 1. 2012
Milan Flašík - Výber z tvorby.
CK Junior: výstavná
sieň 21. 11 – 2. 12. 2011
Olejomaľba, Pastel, Figurálne kompozície. Výstava
výtvarných prác Vladimíra
Harezníka, pondelok - piatok: 10. – 16. h.
DK Družba: 6. 12. Mikuláš v meste Levice o 17.30
h. Námestie hrdinov, 8. 12.
o 16.00 h. Benefičný koncert spojený s predajom vianočných výrobkov, 10. 12.
o 18.00 h. Vianočné blues,
12. 12. o 19. h Dom Bernardy Alby, 15. 12. o 16. h Koledníci idú na Námestí hrdinov, 16. 12. o 10.30 h. Labutie jazero, 18. 12. o 19.30
h Vianočný koncert Katky
Koščovej a jej hostí, 21. 12.
o 10. 00 h Vinšujeme Vám,
31. 12. o 22.30 h Silvester Vítanie Nového roka.
Tlmače - MsKS: 4.12.
o 16. h. ACTUS HOMINIS
2011, 5. 12. o 9. h Šaliansky
Maťko, 10. 12. - 11. 12. Tlmačské Vianoce, 18. 12. o
16. h Vianočné pastorále,
20. 12. o 16.30. h Vianočný koncert a výstavu výtvarných prác žiakov výtvarného odboru, 31. 12. o 00.30
h. Novoročný prípitok a ohňostroj DK Tlmače - dolná
časť.
NOVÁ BAŇA:
- Kino Vatra - 18. ročník
Výstavy amatérskej fotografie, november - december od 8. h. do 16. h, 2. 12.
o 16. h. Akordeónový kon-
cert ZUŠ, 5. 12 o 16. h. Ide
k nám Mikuláš
- Pohronské múzeum:
stále expozície - Praveké
osídlenie,
- Tajch: 4. 12. o 14. h 5.
ročník Mikulášskeho plávania
Nitra - Divadlo Andreja Bagara: 1. 12. o 10. h,
18.30 LAW; 1. 12. 2011
Skok z výšky o 19.h, 2. 12.
Mátohy o 9.h, 11.30 h, Dark
Play o 18.30 h, 3. 12. Dvojitá rezervácia o 18.30 h, 5.
12. Dark play o 10.h, Sladká Charity o 18.30 h, 7. 12.
Sladká Charity o 18.30 h,
8. 12. Sklenený zverinec o
10. h, Dvojitá rezervácia o
18.30 h, 9. 12. Dvojitá rezervácia o 18.30 h, 10. 12.
Statky zmätky o 18.30 h,
12. 12. Všetko za národ o
18. 30 h, 13. 12. Mŕtve duše o 9.h, Všetko za národ
o 18.30 h, 14. 12. Sladká
Charity o 18.30 h.
KINO
Levice - Junior: 1. 12.
Bibliotheque Pascal o 19.
h, 2., 3. a 4. 12. Perfect
days o 18. 30. h, 3. a 4. 12.
o 15.30 h Rango, 6. a 7.
12. o 18.30. h Druhý svet,
8. 12. o 19. h Ďalší rok,
9., 10. a 11. 12. o 18.30.
h Johnny Englisch sa vracia, 10. a 11. 12. o 15.30.
h Tintinove dobrodružstvá,
13. a 14. 12. Jana Eyrová
o 18. 30. h.
Zlaté Moravce - Tekov:
2. 12. o 18. h., 3. 12. o 17.
h., 4. 12. o 17. h., 5. 12. o
18. h. Perfect days, 6. - 7.
12. o 17. h. Twilight sága:
Úsvit, 9., 10., 11., 12. 12. o
17. h. Arthur zachráni Vianoce, 13. 12. o 18. h. a 14.
12. o 17.h. Obhajca.
Nová Baňa - Vatra: 3.12.
Príbeh nedokonalého muža
snívajúceho o dokonalej rodine o 18. h, 10. 12. Saxána a lexikon kúziel o 18. h.
SLOVENSKÁ BRÁNA
13
KOZMETIKA PRE VÁS!
Kozmetický salón na Lipníku
na 1. poschodí zdravotného strediska ponúka
kompletné ošetrenie pre všetky typy pleti, nielen
pre ženy, ale i pre pánov. Hĺbkové čistenie pleti,
masáž tváre, krku a dekoltu, mikromasáž očného
okolia, depilácia, úprava obočia, ošetrenie
ozonizérom sú vybrané úkony z bohatej ponuky
služieb. Prístupné ceny a príjemná atmosféra
na uvoľnenie sú samozrejmosťou.
Objednávky na tel. č.: 0908 167 668.
Rada vás u seba privíta
a o vaše pohodlie sa postará Michaela Mišková.
Vyhrajte čistenie pleti!
Ak chcete získať cenu - hĺbkové čistenie pleti, zapojte sa
do súťaže. Stačí, ak vystrihnete kupón a pošlete ho na adresu redakcie do 9. decembra. M. Mišková
Kupón Kozmetika výhercovi súťaže poskytne zdarma hĺbkoč. 20 na Lipníku vé čistenie pleti.
Kto pôjde na kozmetiku?
Výherkyňou devetnásteho kola súťaže je Helena
Mäsiarová z Čajkova. Blahoželáme! Cenu si môže
prevziať v redakcii.
Redakcia
Ponuka voľných pracovných miest
1 čašník barman - nástup 7. 12., DITURIA A.S., Ul.Sv.Michala 5, Levice, [email protected], p.Kovácsová 1 čašník, servírka - 8. 12., ANKARA S.R.O , Poľná 6,
Levice, 0903/672636, p.Kara
2 čašník, servírka - nástup 7. 12., DITURIA A.S., Ul. Sv. Michala 5 Levice, [email protected], p. Kovácsová
2 elektrikár - nástup 15.12., DE MICLÉN A.S., Nádražný rad 23, Levice, lucia.
[email protected], 036/6293387, p. Senešiová
1 hospodár-ka kuchyne - nástup 18.12., GRAND RESORT S.R.O., Nám.Hrdinov č.9 Levice, Družba, 0907/521998, p. Vlačuha
1 majster stroj.výroby - vedúci - nástup 31.12.11, EUROPALT SPOL.
S.R.O., Mestský Majer 2, Levice, 036/6350504 0903/719398, p.Miková
1 manažér kamionovej prepravy-šp - nástup 05.12.11, TRANSLOG SLOVAKIA
A.S., Kalvinské n.2, Levice , [email protected], p. Herková
2 mechanik výrobných liniek - nástup 15.12., DE MICLÉN A.S., Nádražný rad
23, Levice, 036/6293387, p.Senešiová
1 mechanik, údržbár - nástup 8.12., SCANDOLARA TUB-EST Priemyselný park
Géňa, 036/6292240, p.Gerthoferová
1 personálny pracovník - nástup 1. 1. 2012, TESCO STORES SR, A.S., Turecký rad 7, Levice, 036/6364602, [email protected], Bc. Kurucová
2 stavebný rozpočtár, pozemné st - nástup 8. 12., ZLAT
NER, SPOL.S.R.O., Hronská 2, Levice, 036/6332070, p. Zlatner
1 stolár a stolár opravár - nástup 15.12., JAROSLAV KOTO
RA SOLID, Ul.Továrenská č.32 Tlmače , 0905/123868, p.Kotora
1 učiteľ gitary - nástup 09.12., MGR.E.KAČIO
VÁ SHŠ, Vojenská 4 Levice, 0944/521295, Mgr.Kačiová
1 učiteľ nemeckého jazyka - nástup 22.12., SSOŠ ANIMUS, J.Jesenského 41,
Levice, 0902/119861 036/6315212, [email protected], PaedDr.Križanová
1 učiteľ odborných elektro predm - nástup 08.12., SOU STROJÁR
SKE, Kozm.cesta 9, Tlmače 036/6342335 0903/724617, Ing.Mrázová
1 učiteľ tal.a rus.jazyka - nástup 14. 12., STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Sv.Michala 36, Levice, sekretariat @zssoas.lv, Mgr. Nemčoková
1 upratovačka - nástup 14.12., RPM-SERVICE SK ,S.R.O, Podunaj
ská 25,Bratislava, miesto výkonu Levice, 0902/914513, p. Kozáčová
1 údržbár elektrikár - nástup 8.12., SCANDOLARA TUB-EST, Priemyselný park
Géňa, [email protected], p.Gerthoferová
1 vedúci výroby (drevár) - nástup 2. 12., LENCOS SPOL. S R.O., Nádražný rad
28, Levice, 036/6312074, p.Mesárová
4 zarábač - nástup 15.12., DE MICLÉN A.S., Nádražný rad 23, Levice, 036/
6293387, p.Senešiová
1 zdravotná sestra - nástup 1.12., Krškany č. 86, DOMOV SOCIÁLNYCH
SLUŽ. [email protected], 036/6313190; 0905/504284, Mgr. Kováči-
K. Lachmanová: Hriech je realita... (TAJNIČKA).
Autor:
Miroslav
Mráz
očný lekár
(hovor.)
truhla
(kniž.)
starorím.
drobná
minca
nie dnu
chorobná
zúrivosť
EČV
Pezinka
odtlačok,
po česky
česká
súkr.
televízia
pestrof.
papagáj
obyvateľ
Dánska
paradajková
omáčka
podnebie
predložka
prítok Váhu
1. časť
tajničky
3. časť
tajničky
zvratné
zámeno
mužs.
meno
(8.7)
staveb.
dielce
čuchový
orgán
meno
speváčkyLear
Investičný
kupón
kabela,
taška
odpor.
spojka
čistiaci
prostriedok
druh rast.
masla
SB
SB
otecko
(fam.)
existujeme
podmien.
spojka
EČV
Kežmarku
medzin.
výs. družica
planétka
meno
Delona
kapust.
zelenina
vzduch,
po grécky
rímskych
1100
2. časť
tajničky
produkt
včiel
vápnik
meno Eriky
hmyz
podobný
včele
(množ.č.)
23
dedo, po
nemecky
Vylúštenie krížovky s nalepeným kupónom čakáme do 12. decembra. Vyžrebovaný lúštiteľ bude odmenený darčekom. Tajnička z č. 20 ...nenávisti prechováva. Darček získava Dária Kupčová z
Hronských Kľačian. Autor krížovky: Miroslav Mráz, Krížovkársky krúžok Zelenáči, Zlaté Moravce
Horoskop
od 1. 12. do 13. 12.
Baran 21.3.-20.4.
Čakajú Vás zaujímavé
cestovné príležitosti. Budete úspešní vo všetkom,
na čo siahnete. Veci si organizujte tak, aby ste si
sily rovnomerne rozložili.
Býk 21.4.-20.5.
Nastáva zlepšenie v
práci. Máte možnosť študovať a rozširovať svoj
obzor. Bude pretrvávať
zlepšenie zdravia.
Blíženci 21.5.-21.6.
V láske to vyzerá veľmi dobre. Zadaní pocítia
pokoj vo vzťahu. Nastáva zlepšenie aj vo financiách.
Rak 22.6.-22.7.
Čakajú Vás dni plné zábavy. Vyhľadávate spoločnosť opačného pohlavia. Nájdite si čas na svojich priateľov.
Lev 23.7.-23.8.
Buďte trpezliví a majte pochopenie s druhými.
Opatrne narábajte s peniazmi. Zdravotne sa budete cítiť výborne.
Panna 24.8.-23.9.
Budete vo výbornej vesel vianočnej nálade. Vaše telo požaduje oddych
napríklad doma s knihou
v ruke či pri dobrom filme.
Váhy 24.9.-23.10.
Dbajte na dostatok
spánku a zdravej výživy.
Nalaďte sa na rovnakú vlnu s partnerom. Robte veci spoločne a potešte sa
darom.
Škorpión 24.10.-22.11.
Ste na vrchole svojich
finančných možností. Budete otvorení novým dobrodružstvám. Zorganizujte menšie rodinné posedenie.
Strelec 23.11.-21.12.
Poľavte svoje pracovné tempo. Po zdravotnej
stránke sa cítite dobre.
Venujte sa rodine a užívajte si sviatočnú náladu.
Kozorožec 22.12.-20.1.
Sebavedomie a vaša
hrdosť sa zvýši. Bude z
vás vyžarovať sexappeal.
Váš šarm pôsobí na opačné pohlavie ako magnet.
Vodnár 21.1.-19.2.
Máte dobré zdravie a
veľa energie. Váš spoločenský život bude veselý a bohatý na akcie. Je
vhodný čas pre slobodných nájsť si nového partnera.
Ryby 20.2.-20.3.
Ujasnite si čo v živote chcete. Buďte trpezliví
so svojimi blízkymi. Zlepší sa finančná situácia po
22. decembri.
SLOVENSKÁ BRÁNA
14
Tá naša stužková...
Na začiatku večera som si myslela, že našu stužkovú
bude sprevádzať množstvo chýb a hluchých miest. Potom
som ale pochopila, že bola nezabudnuteľná a krásna.
Ako sa spieva v známej piesni od
Borisa Filana, dievčatá boli zmenené
šatami na dámy, ale ani chlapci sa
nenechali zahanbiť. Takto vystrojení sme čakali na našich hostí a usádzali ich k stolom. Zrazu boli všetci
na svojich miestach a moja celá trieda stála v rade nastúpená, aby sme
mohli po prvýkrát prísť do spoločnosti ako dospelí mladí ľudia. Počas prvého príhovoru, ktorým spolužiačka ďakovala všetkým rodičom, sa mi
roztriasli ruky a kolená. Keď ma moderátori poprosili, aby som sa poďakovala profesorom, všetku nervozitu
som presunula do nôh, ktoré sa mi
po celý čas viditeľne triasli. Chcela
som mať pevný hlas, aby som vyjadrila vďaku celej škole. Po „stužkova-
ní“ začali čašníci nosiť
jednotlivé chody. Vtedy sme si mohli trošku
vydýchnuť a pripraviť
sa na večerný, zábavný program.
Začali
sme
nezvyčajne,
spoločným
spevom piesni o našej škole. Text bol
trefný, zábavný a hovoril
zo skúseností každého z nás. Ďalšie čísla nám tiež vyšli. Zabávali sa
všetci hostia, ale aj my. Chvíľami
z nás boli súťažiaci, moderátori, remeselníci, športovci, aquabely, deti,
Foto: Miloš Obert
rodičia, či tanečníci.
Keď odbila polnoc a nastal čas
častušiek, všetci hostia si opäť posadali na svoje miesta a počúvali
básničky, charakterizujúce každého z nás. O chvíľu už medzi nami
koloval krčah a zaspievali sme si
pesničku Stužková. Po dopití posledných kvapiek triedna profesorka krčah rozbila a každý sa snažil
získať z neho kúsok na pamiatku.
Na našej stužkovej bola zábava po
celý čas v plnom prúde. Voľnú zábavu striedal ďalší program. Nikomu sa nechcelo odísť. Až keď začalo svitať, uvedomili sme si, že naša
stužková slávnosť skončila. Myslím, že ani jeden z nás na ňu nebude chcieť zabudnúť.
Romana Gogová,
maturantka SOŠ
Pod amfiteátrom Levice
Vyrábali anjelikov
zo šúpolia
Stužková slávnosť
tlmačských študentov
Navždy sa zachová, v pamäti
stužková... to sú slová známej slovenskej piesne, ktoré v sebe skrývajú naozaj veľkú životnú pravdu.
Stužková znamená istý prelom, istý krok, ktorý nám dáva jasne najavo, že detské časy máme za sebou
a realita dospelosti sa nezadržateľne blíži. Stužkové slávnosti začínajú
v plnom prúde. Podujatie, na ktoré
prichádzajú študenti so svojimi rodičmi a profesormi, má symbolický
význam.
Študenti Strednej odbornej školy
technickej z Tlmáč sa stretli na slávnostnom odovzdávaní zelených stužiek. Kolektív 4. C triedy, ktorý tvorí
22 žiakov dvoch odborov mechanik
elektrotechnik a pracovník marketingu sa dočkali stužkovej slávnosti 11. novembra v Novom Tekove.
Do prípravy na slávnostné podujatie sa zapojili všetci žiaci. Dlhé hodiny strávené nacvičovaním programu a organizáciou priniesli aj bohaté ovocie a nefalšovanú radosť ducha všetkých prítomných. Slávnostná ceremónia, ktorá je spojená s
odovzdávaním maturitných stužiek
a so spevom starej študentskej latinskej piesne – Gaudeamus igitur,
ako symbol nového života a nádeje,
bola dobrou príležitosťou pre spoločné stretnutie.
Mladí ľudia plní ideálov a nápadov pomaly vstupujú do sveta dospelých. Po bezstarostných študentských časoch ich očakáva prvá dôležitá skúška dospelosti a potom už
samotný život. Stužková slávnosť je
významným dňom, ktorý zdôrazňuje dôležitosť viacerých ľudí v živote
mladého študenta a bude im pripomínať bohaté študentské časy.
Nádherne vyzdobená miestnosť,
slávnostné oblečenie, kvety a zelené stužky umocňovali nezabudnuteľné momenty, ktoré zostanú navždy v ich spomienkach a neoprášia ich ani ďalšie roky života. Príprava nástupu, programu a slávnosti ich naučili disciplíne a organizačným schopnostiam, ktoré určite využijú aj na pravej skúške dospelosti
- maturitnej skúške.
Mgr. Marián Sabala
V našej škole si vážime tradície, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu. Preto žiakom pripravujeme aktivity nielen počas vyučovania, ale i popoludní v krúžkoch, v školskom klube, organizujeme súťaže, kde deti tvoria i doma
a prezentujú svoje výrobky ostatným spolužiakom. Tak žiaci v jesenných mesiacoch súťažili v zhotovovaní výrobkov z tekvíc a jesenných
plodov. V rámci
Týždňa zdravej
výživy sa žiaci
zapojili do súťaže o najlepší jablkový koláč a najkrajšie
jablko.
Vianočné tradície sú pre deti
obzvlášť príťažlivé. Už teraz
sa chystáme na
Vianoce - najkrajšie sviatky
v roku. V stredu, 16. novembra som
pozvala pani Máriu Kasanovú z Tekovskej Breznice, ktorá o tradíciách
a tradičných remeselných výrobkoch veľa vie. Môžete ju stretnúť na
jarmokoch v okolí, kde som ju spoznala i ja. Svoje vedomosti si nenecháva pre seba, rada ich odovzdáva iným. Má rada deti, veď viac ako
tridsať rokov pracovala ako učiteľka
a riaditeľka v materskej škole.
Prišla nás naučiť vyrábať anjelikov zo šúpolia. Deti s napätím sledovali ako z listu šúpolia vzniká anjelik s krídlami. Každý žiak si pod jej
vedením zhotovil anjelika. Výnimkou neboli ani pani učiteľky a pani
vychovávateľka.
Porozprávala deťom, ako si v detstve zdobila stromček papierový-
mi ružičkami. Ukázala im, ako si ich
môžu zhotoviť.
Teta Kasanová, tak ju deti oslovovali, má nielen šikovné ruky, ale vie
i pekne spievať. Je vedúcou folklórnej skupiny Brezničianka v Tekovskej Breznici. Naučila nás spievať
pieseň O jedlička ty si stromček Ježiška. Priblížila nám atmosféru domácností v minulosti, keď po večeroch chystali výzdobu na stromček
a spievali si vianočné piesne. Vďaka nej sme prežili pekné popoludnie, za čo jej zo srdca ďakujeme.
Deti zistili, že od starých mám sa
môžeme veľa učiť, napríklad i zhotoviť pekné výrobky, ktoré nemusia
stáť veľa peňazí. Musia však prejaviť trpezlivosť a vytrvalosť. Ak s láskou potom vyzdobia svoje príbytky,
pochopia čaro Vianoc.
Deti sú našou najmladšou generáciou. Nedovoľme, aby skúsenosti a zručnosti starších upadli do zabudnutia. Odovzdajme im to, čo
vieme. Ak sa chcete s deťmi podeliť o svoje skúsenosti a schopnosti,
radi vás medzi sebou privítame. Už
vopred vám ďakujeme.
Mgr. Terézia Budáčová,
učiteľka ZŠ Tlmače
SLOVENSKÁ BRÁNA
15
17. november
a Žuhračská sedemnástka
V Novej Dedine sa vo štvrtok, 17. novembra konal
horský kros pod názvom Žuhračská sedemnástka – 1.
ročník. Organizačne túto športovo-bežeckú akciu zabezpečovala obec Nová Dedina a Spider team Levice.
Symboliku spojenia medzi 17. novembrom vyjadruje
aj 17 kilometrová dĺžka horského behu začínajúca sa
v Novej Dedine.
54 účastníkov rôznych vekových kategórií si zmeralo
sily na trati z Novej Dediny
cez Žuhračku, Devičany späť
do Novej Dediny. Ich cieľom
bolo prebehnúť trať s výškovým prevýšením viac ako
300 m v čo najkratšom čase.
Za pekného, ešte jesenného
počasia odštartoval pretekárov starosta obce Nová Dedina Peter Titurus. Počas
hlavného behu prebiehali
súťaže detí a žiakov v kratších behoch v troch kategó-
riách do 7 rokov (200 m), do
10 rokov (600 m) a nad 10 rokov (800 m). Všetkých účastníkov v detských a žiackych
kategóriách odmenil starosta sladkým darčekom a prvým trom v každej kategórii
odovzdal diplom za umiestnenie.
Od štartu hlavného preteku uplynula hodina a prvý pretekár potreboval na
zvládnutie 17 kilometrovej
trate ešte pár minút, aby časom 1:05:31 vytvoril traťový
Beh v Slepčanoch
Známu Slepčiansku pätnástku usporiadala 19. novembra obec Slepčany. Víťazom sa stal ostrieľaný borec a niekoľko násobný majster Slovenska Imrich Magyar z AK Nové Zámky
s časom 50 minút 18 sekúnd. Najrýchlejšou ženou
bola Soňa Krnáčova z BK
PYXIDA s časom 1:05:52.
V hlavnej mužskej kategórii do 40 rokov obsadil 8.
miesto s časom 58 minút 20
sekúnd Vladimír Trhan zo
Spider team Levice. Jakub
Mészáros z ŠK Atóm Levice
dobehol na 10. mieste s časom 1:01:04. Na 15. priečke klasifikovali Martina Dudášika z AK Tlmače s ča-
som 1:07:00. O takmer dve
minúty neskôr preťal cieľovú rovinku na 17. mieste
Slavomír Hajdučík ml. z AK
Tlmače s časom 1:08:58.
V kategórii nad 40 rokov sa
umiestnil na 3. mieste Peter
Horniaček z Rybníka s časom 58 minút 30 sekúnd.
V kategórii ženy do 40
rokov bola druhá Sylvia
Havranová, AK Tlmače,
s časom 1:16:54. Spolu s
ňou dobehla aj niekoľkonásobná maratónkyňa Eva
Seidlová z AK Tlmače, ktorú klasifikovali na 2. mieste
s rovnakým časom, avšak
v kategórii ženy nad 60 rokov.
-mk-
rekord, ktorý bol asi o 12 minút lepší oproti nultému ročníku. Absolútnym víťazom
sa stal Ján Kucharík z klubu
ŽSR Trenčín, najrýchlejšou
ženou bola Jitka Hudáková
z AK Spartak Dubnica časom 1:15:46,
na treťom mieste dobehol Tlmačan Milan
Švec (vlaňajší víťaz)
v čase 1:07:39. Behu
sa zúčastnil aj náš domáci bežec Peter Salaj, ktorý len nedávno
na košickom maratóne absolvoval úspešne svoj prvý maratón.
Na domácom podujatí obsadil pekné
11. miesto s časom
1:16:07 v kategórii do
40 rokov.
Najmladší účastník podujatia mal päť rokov a medzi najmladším a najstarším
účastníkom podujatia bol vekový rozdiel 69 rokov. Najstarším účastníkom bol 74
ročný Juraj Cengel z Banskej Štiavnice. Uznanie za
predvedené výkony patria
všetkým účastníkom. Putovný pohár starostu obce získal Ján Kucharík (ŽSR Trenčín).
V príjemnej atmosfére podujatie s množstvom zaujímavostí z bežeckého prostredia
komentovali p. Kováč z Levíc
a Lenka Páleníková z Novej
Dediny, ktorí povzbudili mladších aj starších bežcov v zdolaní bežeckej trate.
Ocenenia, diplomy a medaily za umiestnenia na prvých troch miestach odovzdala riaditeľka preteku Iveta Kamenská spoločne so
starostom obce Petrom Titurusom.
Keď pred mesiacom v októbri získali Ivonka aTadeáš
prvenstvo na školských Majstrovstvách SR v cezpoľnom
behu, obaja ešte netušili, že
budú úspešní i v behu rovnakého charakteru, ktoré organizoval Slovenský atletický zväz.
Posledné atletické preteky
v tomto roku sa konali v sobotu, 26. novembra v Dudinciach. Náročnosť novembrovej trate v mierne kopcovitom teréne pod lesom, ktorú
pripravili organizátori podujatia, vyhovovala
silovým
bežcom, ktorí v závere sezó-
Drobný L.
513/0 : 1/600
Zajko J.st
Dalošová M. 521/0 : 1/537
Zajko F.
Dalošová R. 553/1 : 0/494
Lehocký/Šumeraj
Ivančík M.
527/1 : 0/485
Gálet J.
Adamec R.
530/1 : 0/521
Havran M.
Búš J.
544/1 : 0/499
Zajko J.ml
3188/ 6 : 2 /3136
Tlmačania nevyužili vynikajúci vstup do zápasu, kde
hlavne Zajko st. svojou prvou
„šesťstovkou“ kariéry naklonil misku váh zápasu výraz-
ne na ich stranu. Domáci na
kolkárni v N. Meste odohrali
jeden zo svojich lepších zápasov a keďže ďalší štyria
hráči ŠKK, okrem Havrana,
nezahrali ani svoj výkonový
priemer, zaknihovali si víťazstvo a potrebné body do tabuľky.
12. kolo 25. november
ŠKK TLMAČE : PRESEĽANY“B“
Zajko J.st 482/0 : 1/486 Domanický J.
Fábik 531/1 : 0/478 Jančovič M.
Zajko J.ml
484/0 : 1/502
Čerňan V.
Kollár J.ml /Lehocký 499/1 :
0/461 Molnár M.
Zajko F. 515/0 : 1/522 Bubla M.
Výsledky:
Absolútne poradie MUŽI: 1. Ján Kucharík, ŽSR
Trenčín, 2. Jozef Bubeník, Trenčín,
3. Milan
Švec, AK Tlmače.
Absolútne poradie ŽENY: 1. Jitka Hudáková,
AK Spartak Dubnica, 2.
Jana Kleskeňová, ŠK Pre
radosť, 3. Michaela Kúdeľová, AK Tlmače.
Bežci Miklóšová a Fazekaš získali DOUBLE!
KOLKY - zápasy II. ligy Západ
11. kolo 19. novembra
TJ RAKOVICE“B“ : ŠKK
TLMAČE
Podujatie
sa
uskutočnilo s podporou
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Srdečne
ďakujeme všetkým
sponzorom
ako
aj všetkým organizátorom, ktorí sa tešia na II. ročník Žuhračskej 17-tky. -pt-
Gálet J.473/0 : 1/489 Režo P.
2984/ 4 : 4 /2938
Zápas dvoch posledných
družstiev tabuľky priniesol pre ŠKK nelichotivú deľbu bodov, keď ako také absolutórium znesie výkon Fábika a čiastočne Filipa Zajku, aj keď sa od neho očakával bod. Zlepšenie naznačil Lehocký, keď po strieda-
ní Kollára získal pre družstvo
v druhej šesťdesiatke zápasový bod. Mrzí negatívne
prekvapenie výkonu J. Zajku
st. oproti predchádzajúcemu
kolu. Ostatní dvaja hráči len
potvrdili svoj dlhší pokles formy a tak sa dostavil výsledok
v podobe remízy. Do konca
jesennej časti súťaže zostáva odohrať ešte tri kolá.
-jg-
Mikulášske plávanie
OZ Ľadové medvede Bratislava a Mesto Nová Baňa vás
pozývajú na 5. ročník Mikulášskeho plávania na Tajchu,
ktoré sa uskutoční 4. decembra 2011 (v nedeľu) o 14:00
hod. Zraz účastníkov v Camp Losos Tajch. Hosťom podujatia je najstarší otužilec na Slovensku Karol Kevan z Piešťan (87 r.).
ny ešte našli dosť síl a motivácie ku dobrému výsledku.
Spočiatku nevľúdne počasie sa k obedu zmenilo
v krásny slnečný deň, ktorý
priniesol úspech obom našim atlétom, pretekárom ŠK
Atóm štartujúcich za AC Nové Zámky. Ivonka zvíťazila
na žiackej trati v dĺžke 2000
m a Tadeáš 3000 m. Obaja si kontrolovali čelo pretekov a museli vynaložiť značné úsilie, aby odrazili najmä
v začiatku aktívne ataky bežcov, ktorí prišli do Dudiniec
v hojnom počte. Dievčat sa
postavilo na štart 17 a chlapcov až 19. Práve kopcovitý
terén a triatlónové skúsenosti
z podobných behov vyhovovali obidvom a keďže v závere mali viacej síl, napokon
ukázali chrbát všetkým svojim spolubežcom. Získali tituly majstrov Slovenska pre
rok 2011 a cenia si to najmä
preto, že sa ešte dokázali
vybičovať k takémuto výkonu v období, keď tréningový
proces triatlonistov je už úplne inde. Urobili radosť svojej trénerke Marike Kuriačkovej, ale i všetkým priaznivcom atletiky.
-mk-
SLOVENSKÁ BRÁNA
16
Chcete
inzerovať?
(130/2011)
Volajte
AKCIA:
VÝHODNÁ PÔŽIČKA!
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA DO 3 000 EUR
MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 7 000 EUR
HYPOPÔŽIČKA DO 100 000 EUR
HYPOPLUS NA KÚPU NEHNUTEĽNOSTI
PÔŽIČKA NA BÝVANIE HYPOMÍNUS DO 17 000 EUR
(10/2011)
0905 630 029
Záhradkárske, chovateľské
a včelárske potreby
Zastúpenie v Leviciach:
Mlynská 1 (budova býv. Mlynu, 3. p., č. d. 305)
Od srdiečka k srdiečku
alebo Mojim milým
vnúčatkám je názov
Mgr. Edita Andrášiová
knižočky z pera Tlmačanky Mgr. Edity Andrášiovej, ktoˇ
Od srdiecka
rá v týchto dňoch vyˇ
k srdiecku
šla vo vydavateľstve
alebo
SB PRESS v TlmaMojim milým
čoch, v edícii Pierˇ
vnúcatkám
ko. V príhovore k čitateľom autorka, povolaním pani učiteľka, píše: „Celé svoje aktívne obdobie som sa pohybovala medzi vami, malými aj veľkými. Pozorovala som
vás a potom doma sedela a sústredene uvažovala nad svojimi poznámkami. Hľadala som
najvhodnejší spôsob ako premeniť zaujímavé
podnety na peknú a milú básničku, či deťmi
obľúbenú rýmovačku.“ Autorka verí, že týmito veršíkmi urobí radosť všetkým deťom, ale
v prvom rade jej najmilším stvoreniam na svete – vnúčatkám Petríkovi, Maroškovi, Miškovi
a Tamarke. Keďže niektoré veršíky zhudobnil
Juraj Bajús, deti si ich môžu aj zaspievať. Ilustráciami knižku spestrila Vierka Záležáková.
Ak sa vám veršíky budú páčiť, autorka očakáva aj spätnú väzbu, takže jej môžete napísať. No a keďže v závere píše: ...ahoj niekedy
nabudúce“ zrejme to nebude posledná knižka
z jej pera. Veršíky pod názvom Od srdiečka
k srdiečku si môžete kúpiť a objednať aj v SB
PRESS Tlmače.
na Námestie Odborárov 12, Tlmače - Lipník
(Dom služieb, vchod zo strany autobusovej zastávky)
OTVORENÉ:
pondelok - streda - piatok od 8.40 do 16.30 h
Ví
tam
eV
ás
!
tel.: 0907 270 722
(171/2011)
(170/2011)
PRESŤAHOVANÉ
Regionálne noviny so 60-ročnou tradíciou
Noviny vydáva, tlačí a distribuuje Vydavateľstvo SB PRESS Tlmače. Každé dva
týždne nájdete v Slovenskej bráne široké spektrum informácií o živote
v okrese Levice, Zlaté Moravce a Žarnovica. Súčasťou novín je pravidelná
príloha zameraná na aktivity spoločnosti SES Tlmače.
Spestrením novín sú zaujímavé súťaže o hodnotné ceny. Vychádzajú na 16 stranách,
z toho štyri sú plnofarebné.
KDE KÚPITE SLOVENSKÚ BRÁNU?
ISBN: 978-80-89395-13-2
LEVICE - PREDAJNE COOP JEDNOTA LEVICE
- Ružová 13, Zd. Nejedlého 43, Pri Podlužianke 8, Tekovská 1, KNÍHKUPECTVO KRUH - Českoslov. armády 18, NOVINOVÝ STÁNOK NA AUTOBUSOVEJ STANICI - Z. Matuška, POTREBY
PRE VÝTVARNÍKOV, Poľná 6
TLMAČE - ČERPACIA STANICA ZeDaMetal
s.r.o., POTRAVINY GLÓBUS s.r.o. (na Lipníku),
NOVINOVÝ STÁNOK na Lipníku (E. Dubeňová PD), NOVINOVÝ STÁNOK pri SES (Z. Matuška)
NOVÁ DEDINA: Potraviny Šebo, Potraviny COOP Jednota 191
RYBNÍK: Potraviny Kinči, Potraviny COOP Jednota
ČAJKOV: Potraviny Tuhá, Potraviny COOP Jednota
KOZÁROVCE: Potraviny COOP Jednota, Predajňa SB PRESS MIX, Cukráreň, Zelenina ovocie a Potraviny Duo Podseník
STARÝ TEKOV: Potraviny Delta
HRONSKÉ KĽAČANY: Potraviny Duo Podseník
VEĽKÉ KOZMÁLOVCE: Mäso - potraviny FIALA, Predajňa COOP Jednota
ZLATÉ MORAVCE: AD Spectrum - potraviny
HRONSKÉ KOSIHY, PUKANEC, ŽEMBEROVCE: predajne COOP Jednota Levice
NOVÁ BAŇA: Predajňa Vitarka, Bernolákova
ul., Novobanské BISTRO na žel. stanici
Miesta predaja novín sa priebežne dopĺňajú.
Adresa: Slovenská brána, Továrenská 210, 935 28 Tlmače
(areál SES), Tel.: 036/638 2086, 0905 630 029
[email protected]
www.slovenskabrana.sk
Regionálny dvojtýždenník pre levickú, zlatomoravskú a novobanskú oblasť • Vydáva SB PRESS, s.r.o. Tlmače, člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače na Slovensku - AVRT a jej reklamnej siete REGIONET • Riaditeľka vydavateľstva: PhDr. Monika Nemčeková Tel. č.: 036/638 2087 • Šéfredaktorka: Mgr. Vanda Prandorfyová • Grafika: Zuzana Mihálková • Vychádza každý párny týždeň v
stredu. Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov. • Redakcia a príjem inzercie: Tel./Fax: 036/638 2086 • Adresa
redakcie: Slovenská brána, Továrenská 210, 935 28 Tlmače • E-mail: [email protected], [email protected] • Internet: www.slovenskabrana.sk • Tlač: SB
PRESS, s.r.o. • Rozširujú súkromní predajcovia • Evidenčné číslo: EV 1450/08. Poštovné novinových zásielok povolené SP, š.p. OZ RP Bratislava č.j. 59-RP/2003.
slovenská
brána
Download

2011-23 - Slovenská brána